Byla 2A-1214/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1516-343-2014 pagal ieškovo UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ ieškinį atsakovui VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau -VPĮ) 3 straipsnio 1 dalies, 93 straipsnio 1 dalies, 94 straipsnio 1 dalies pagrindu atsakovui VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ vykdant konkurso „Projektavimo ir statybos darbai“ (pirkimo Nr.146870) priimtą 2014 m. sausio 6 d. sprendimą (nurodytą 2014 m. sausio 15 d. rašte), kuriuo UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu minimalių kvalifikacinių reikalavimų; 2) pripažinti, jog UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso „Projektavimo ir statybos darbai“ (pirkimo Nr.146870) reikalavimus ir įpareigoti atsakovą VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ tęsti viešojo pirkimo procedūras, vertinti UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ bei sudaryti naują pasiūlymų eilę; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas vykdė viešąjį pirkimo „Projektavimo ir statybos darbai“ (pirkimo Nr. 146870) (tekste toliau – Viešasis pirkimas, Pirkimas, Konkursas). 2013 m. lapkričio 19 d. ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą, kurį 2013 m. gruodžio 23 d. ir 2013 m. gruodžio 27 d. patikslino dėl kvalifikacijos. Atsakovas 2014 m. sausio 6 d. sprendimu laimėtoju pripažino UAB „Struktūra“, ieškovo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 17.6 punkto kvalifikacinių reikalavimų. Pažymėjo, jog atsakovas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas neturi teisės sudaryti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylas. Ieškovui laimėjus Konkursą ir sudarius pirkimo sutartį, pagal 2013 m. lapkričio 14 d. sutikimą kadastrinius matavimus būtų atlikusi N. Č., turinti reikiamą kvalifikaciją ir įgaliojimus, t.y. turinti teisę sudaryti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylas. Duomenys apie ketinimą remtis nurodytos specialistės pajėgumais ateityje sudarant darbo sutartį, atsakovui buvo pateikti tikslinant kvalifikacijos atitikimą Konkurso sąlygoms. Ieškovo nuomone, paskelbto Konkurso sąlygų 11 punkto ir 17.6 punkto sąlygos nenumatė pareigos įrodyti pajėgumus atlikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos sudarymo darbus. Atsakovo sudarytos Konkurso sąlygos dėl kvalifikacinių reikalavimų nebuvo aiškios ir tikslios, pats atsakovas buvo nurodęs, jog reikalavimas pateikti licenziją Konkurso sąlygose nebuvo tiesiogiai įrašytas. Pirkimo procedūrų metu tikslinant pirkimo sąlygas, t.y. kokius būtina tiekėjams pateikti pagal Konkurso sąlygų 17.6 punktą dokumentus (kvalifikacijos atestatus dėl teisės užsiimti tam tikra veikla ir pan.), buvo paaiškinta, jog tiekėjai privalo žinoti ir suprasti atliktinų darbų apimtis bei pateikti dokumentus.

5Atsakovas VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog pagal paskelbtas Pirkimo sąlygas teikėjams taikytinas buvo kvalifikacinis reikalavimas nustatytas Pirkimo sąlygų 17.6 punkte - teisė užsiimti veikla, kuri reikalinga rangos sutarčiai įvykdyti. Kaip įrodymą, kad tiekėjas atitinka nurodyta reikalavimą, privaloma buvo pateikti Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacinius atestatus ir kitus dokumentus, suteikiančius tiekėjui teisę užsiimti veikla, kuri reikalinga rangos sutarčiai įvykdyti. Pagal Konkurso sąlygų 11.5 punktą pareiga teikėjui parengti ir pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą (kartu su visais šio prašymo konkrečiu atveju privalomais priedais) reiškia, jog tiekėjas turi atlikti statinio kadastro duomenų nustatymo darbus ir suformuoti statinio kadastro duomenų bylą. Reikalavimas, įrodyti pajėgumą atlikti nekilnojamojo daikto duomenų sudarymo darbus, atsižvelgiant į Pirkimo objekto apibrėžimą, buvo Konkurso sąlygų 11 punkto 11.1-11.5 papunkčiuose. Ieškovas nepagrįstai teigė, jog Konkurso sąlygose nebuvo nustatytas reikalavimas įrodyti pajėgumą sudaryti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylas. Ieškovas, teikdamas duomenis apie ketinimą remtis fizinio asmens N. Č. pajėgumais, patvirtino, jog suprato Konkurso sąlygų reikalavimus dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo darbų. Teisė pasiremti trečiųjų asmenų pajėgumais buvo įtvirtinta Pirkimo sąlygose, tačiau apie tokius ketinimus turi būti pranešama teikiant pasiūlymą. Šiuo atveju duomenys apie ketinimą remtis N. Č. pajėgumais buvo pateikti pasibaigus pasiūlymų pateikimų terminui. Teismo prašė skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis dėl to, jog pareikštas akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 10 d. sprendimu ieškovo UAB Statybos ir restauravimo darbai“ ieškinį atsakovui VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo atmetė; atsakovo VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ prašymo paskirti ieškovui UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkino.

8Teismas pripažino, jog ieškovo teiginiai dėl galimai neaiškių ir netikslių Konkurso sąlygų 17.5 punkto kvalifikacinių reikalavimų yra gynybinė pozicija. Teismas teigė, kad Konkurso sąlygos dėl neaiškumo ir netikslumo nebuvo ginčijamos. Objektyviai neįmanoma pateikti pasiūlymo, jeigu neaiškūs pasiūlymui keliami reikalavimai.

9Teismas nurodė, jog atsakovas tiksliai ir aiškiai apibrėžė pirkimo objektą, nustatė kvalifikacinius reikalavimus, vienas iš kurių, kad tiekėjas privalo turėti teisę užsiimti veikla, būtina rangos sutarčiai sudaryti. Pagal Konkurso sąlygų 11.5 punktą pareiga tiekėjui parengti ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą (kartu su visais šio prašymo konkrečiu atveju privalomais priedais) reiškia, kad tiekėjas turi atlikti statinio kadastro duomenų nustatymo darbus ir suformuoti statinio kadastro duomenų bylą. Taigi, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, būtinų pateikti perkančiajai organizacijai, apimtis buvo apibrėžta, pirkimo dokumentai atitiko VPĮ 24 straipsnio 9 dalies, 32 straipsnio 2 dalies nuostatas.

10Teismas pažymėjo, jog atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų. Duomenys, apie ieškovo ketinimą remtis N. Č. pajėgumais, paaiškėjo tik po pasiūlymų pateikimo. Konkurso sąlygų 19-20 punktai numatė, jog tiekėjui leidžiama pasitelkti trečiųjų asmenų pajėgumu rangos sutarties vykdymui, tačiau jie turi būti išviešinti pasiūlymo pateikimo momentu.

11Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė ketinamos pasitelkti specialistės kaip būsimos darbuotojos pajėgumų prieinamumo. Pagal N. Č. sutikimą valia buvo išreikšta dalyvauti pirkime, tuo tarpu ieškovas nepateikė įrodymų (preliminarios sutarties, ketinimų protokolo ar pan.), kurie patvirtintų pageidavimą ir galimybes įsidarbinti.

12Vertindamas atsakovo veiksmus nepripažinti ieškovo papildomai pateikto N. Č. sutikimo atitikimą teisės aktų reikalavimams, teismas pažymėjo, jog perkančioji organizacija, tikrindama tiekėjo kvalifikaciją, neturi teisinio pagrindo atsižvelgti į subrangovo ar būsimo darbuotojo, kurie nebuvo nurodyti pateiktame pasiūlyme, kvalifikaciją. Priešingu atveju būtų pažeisti VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatų, jog perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

13Teismas, atmesdamas prašymą dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pažymėjo, jog duomenų apie ieškovo nesąžiningumą nėra, atsakovas ieškovo nesąžiningumo įrodymų ir argumentų, išskyrus, jog nepagrįstas ieškinys, nepateikė.

14III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

15Ieškovas UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują, ieškovo UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ ieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš atsakovo VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ turėtas bylinėjimosi išlaidas.

16Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog atsakovo paskelbto Konkurso sąlygų 11.5 ir 17.6 punktuose sąlygos buvo tikslios ir aiškios, atitinka VPĮ 24 straipsnio 9 dalies, 32 straipsnio 2 dalies nuostatas. Konkurso sąlygos nenumatė pareigos tiekėjams įrodyti pajėgumus atlikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos sudarymo darbus. Konkurso sąlygų 17.6 punkto nuostata, įtvirtino neapibrėžtą reikalingų pateikti kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų apimtį. Tai, jog Konkurso sąlygų 11.5 punktas nustatė, kad tiekėjas privalės parengti ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą (kartu su visais šio prašymo konkrečiu atveju privalomais dokumentais) savaime nereiškia, kaip teismas nurodė sprendime, kad tiekėjas turės atlikti statinio kadastro duomenų nustatymo darbus ir suformuoti statinio kadastro duomenų bylą. Atsakovas, remdamasis tokia netikslia ir neaiškia pirkimo sąlyga, atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų, t.y. jog ieškovas neįrodė, jog turi teisę atlikti dalį darbų, reikalingų rangos sutarčiai įvykdyti, o būtent pasiūlymo pateikimo metu neturėjo teisės nustatinėti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų ir sudarinėti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų. Sprendžiant klausimą dėl Konkurso sąlygų aiškumo ir tikslumo, teismas neįvertino ir nesuteikė jokios reikšmės tiekėjų bandymams pašalinti dviprasmybes, prašant nurodyti konkrečiai, kokiems darbams turi būti pateikiami kvalifikacijos atestatai bei kokios papildomos informacijos pageidaujama dėl įmonės teisės užsiimti tam tikra veikla;
  2. Teismas klaidingai vertino ieškovo ir specialistės N. Č., kurios pajėgumais ieškovas rėmėsi, santykių pobūdį. Perkančiajai organizacijai informacija apie N. Č. (atestatas ir sutikimas su ieškovu dalyvauti konkurse) buvo pateikta tik paprašius patikslinti duomenis, ar ieškovas turi teisę sudarinėti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų. Specialistės N. Č. sutikime buvo nurodoma, jog resursai bus prieinami ieškovui laimėjus Konkursą. Vertinant patiektus dokumentus dėl kvalifikacijos, neteisingai buvo nustatytas ieškovo ir minėtos specialistės santykis teigiant, jog tai yra subtiekėja, apie kurią visi duomenys turėjo būti nurodyti pasiūlymo pateikimo momentu. Pagal susitarimą, sudarytą iki pasiūlymo pateikimo momento, specialistę buvo planuojama įdarbinti ieškovo įmonėje. VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatos nedraudžia tiekėjui tikslinant duomenis apie kvalifikaciją, nurodyti laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketinamą įdarbinti fizinį asmenį, jeigu preliminarioji sutartis, ketinimų protokolas ar kitas pagrindžiantis dokumentas dėl fizinio asmens įdarbinimo sudarytas ne vėliau, kaip tiekėjui pateikiant pasiūlymą. Perkančiajai organizacijai pateikti dokumentai įrodė specialistės N. Č. išteklių prieinamumo galimybę. Kadangi Konkurso sąlygos tiesiogiai nenurodė pareigos įrodyti pajėgumą atlikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos sudarymo darbus, duomenys apie specialistę buvo pateikti tik paprašius patikslinti, todėl negali būti laikoma kaip pasiūlymo papildymas ar pakeitimas.
  3. Prašo papildomai prijungti prie bylos 2014 m. balandžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimą „Dėl išaiškinimo“ Nr. 4S-1436. Nurodo, jog pateiktas išaiškinimas patvirtina ieškinio ir apeliacinio skundo pagrįstumą.

17Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ nesutinka su apeliaciniu skundu, prašo atmesti kaip nepagrįstą ir teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas nustatė visas esmines bylos aplinkybes, kurios reikšmingos teisingam bylos išsprendimui, teismo sprendimas pagrįstas ir teisėtas, padarytos išvados dėl pirkimo sąlygų ir tiekėjo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams atitinka teismų praktiką, sprendimo naikinti apeliaciniame skunde nurodytas motyvais nėra pagrindo. Prašė teismą skirti ieškovui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis dėl nesąžiningai pateikto aiškiai nepagrįsto apeliacinio skundo, sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

20Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja bei vertina apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t.y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str., 302 str.).

21Dėl faktinių bylos aplinkybių

22Atsakovas vykdė viešąjį pirkimą – supaprastintą atvirą konkursą „Projektavimo ir statybos darbai“, paskelbimo data 2013 m. rugpjūčio 30 d., pirkimo Nr. 141865. Pirkimo objektas – statybos darbai, pasiūlymų pateikimo terminas iki 2013 m. lapkričio 19 d. 11 val.

23Ieškovas 2013 m. lapkričio 19 d. pateikė atsakovui pasiūlymą dalyvauti viešajame pirkime „Projektavimo ir statybos darbai“.

242013 m. gruodžio 23 d. atsakovas prašė patikslinti ieškovą duomenis apie kvalifikaciją, taip pat paaiškinti dėl specialistės N. Č. darbo.

25Ieškovas 2013 m. gruodžio 23 d. pateikė patikslintus duomenis apie kvalifikaciją. 2013 m. gruodžio 27 d. pateikė paaiškinimą dėl specialistės N. Č. įdarbinimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju.

262014 m. sausio 6 d. konkurso laimėtoju paskelbtas UAB „Struktūra“, ieškovo pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis kvalifikacinio reikalavimo, nurodyto Pirkimo sąlygų 17.6 punkte (tiekėjas turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka ir turėti teise užsiimti veikla, kuri reikalinga Rangos sutarčiai įvykdyti).

272014 m. sausio 8 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovo 2014 m. sausio 15 d. sprendimu atmetė.

28Ieškovas kreipėsi į Kauno apygardos teimą, prašydamas panaikinti 2014 m. sausio 6 d. atsakovo sprendimą dėl UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ pasiūlymo neatitikimo minimalių kvalifikacinių reikalavimų; pripažinti, jog ieškovo pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus ir įpareigoti atsakovą tęsti viešojo pirkimo procedūras, vertinti ieškovo pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 10 d. sprendimu ieškinį atmetė.

29Dėl papildomų įrodymų priėmimo į bylą

30Ieškovas UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą priimti į bylą papildomai naują rašytinį įrodymą, t.y. 2014 m. balandžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą, patvirtinantį pareikšto ieškinio ir apeliacinio skundo pagrįstumą.

31Pagal CPK 314 straipsnio nuostatas apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Naujų įrodymų priėmimo draudimas nėra absoliutus, tačiau šie įrodymai turi pagrįsti bylos nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovas nenurodė, kodėl toks išaiškinimas pagal ieškinio faktines aplinkybes negalėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovas nepagrindė būtinybės pateikti rašytinius įrodymus apeliacinės instancijos teismui, todėl pateiktus rašytinius įrodymus atsisakytina priimti ir jie grąžintini pateikusiam asmeniui (CPK 314 straipsnis).

32Dėl perkančiosios organizacijos paskelbto Konkurso sąlygų aiškinimo

33Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos konkurso ir pirkimo sąlygas, be kitų principų bei VPĮ nuostatų, turi nepažeisti ir skaidrumo principo, inter alia reiškiančio šių (pirkimo sąlygų) aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Tokia perkančiosios organizacijos pareiga išplaukia ir iš VPĮ 24 straipsnio 9 dalies, kurioje nurodytas šios pareigos tikslas – užtikrinti, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Perkančioji organizacija įpareigojama pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimo sąlygas taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) konkurso dalyvis galėtų vienodai šias suprasti bei aiškinti, dėl ko turėtų vienodas galimybes rengdami savo pasiūlymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Pirkimo sąlygų aiškumas inter alia apima ir pirkimo objekto kiekio (apimties) nurodymą. VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta, kad pirkimo dokumentuose turi būti prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai.

34Atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą – supaprastintą atvirą konkursą projektavimo, statybos ir kitiems darbams, būtiniems rangos sutarčiai įvykdyti. Byloje pirmiausia kilo ginčas dėl Konkurso sąlygų 17.6 punkte numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti būtinų dokumentų aiškinimo. Ieškovo įsitikinimu, Konkurso sąlygos yra neaiškios, dviprasmiškos, tiesiogiai nenurodančios, kokius būtinus kvalifikacijai pagrįsti dokumentus privalo pateikti tiekėjas su pasiūlymu. Atsakavo paskelbto Konkurso sąlygų 17.6 punktas nustatė kvalifikacinį reikalavimą – tiekėjas turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę užsiimti veikla kuri reikalinga rangos sutarčiai įvykdyti, tam įrodyti turi būti pateikiama LR statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoti kvalifikacijos atestatai bei kiti dokumentai, suteikiantys teisę užsiimti veikla kuri reikalinga rangos sutarčiai įvykdyti. Nustatyta, jog pagal Konkurso sąlygas viešuoju pirkimu buvo siekiama įsigyti projektavimo ir statybos darbus statinio – pastato, esančio Kauno g. 27, Ežerėlis, Kauno rajonas (Konkurso sąlygų 11.1-11.5 punktai). Pagal Konkurso sąlygų 11.1 -11.5 punktus projektavimo ir statytos darbus sudaro: vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ ir kitais statybos techniniais reglamentais parengimas statinio (pastato, esančio Kauno g. 27, Ežerėliai, Kauno rajonas) rekonstravimo darbų techninio projekto ir darbo projekto; perkančiosios organizacijos vardu (pagal suteiktus įgaliojimus) išėmimas statybos leidimo; pagal parengtą rekonstravimo projektą, vadovaujantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir kitais statybos techniniais reglamentais, atlikimas statinio (pastato, esančio Kauno g. 27, Ežerėlis, Kauno rajonas) rekonstravimo darbų; rekonstravimo darbų metu vykdymas projekto autorinės priežiūros; atlikus statinio (pastato, esančio Kauno g. 27, Ežerėlis, Kauno rajonas) rekonstravimo darbus, pagal perkančiosios organizacijos įgaliojimą ir, vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, parengimas ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikimas prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą (kartu su visais šio prašymo konkrečiu atveju privalomais priedais) (Konkurso sąlygų 11.1-11.5 punktai). Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (toliau – Reglamentas) 8.2 punktą statybos užbaigimo aktas (toliau - Aktas) - Reglamente nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal statinio projekto sprendinius. Pagal Reglamento 12 punktą Aktas išduodamas užbaigus ypatingo ar neypatingo statinio, išskyrus 1 ar 2 butų gyvenamuosius namus, statybą ar rekonstravimą, taip pat atnaujinus (modernizavus) pastatą. Norėdamas gauti Aktą, statinio savininkas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą pateikiant kartu atitinkamus dokumentus (Reglamento 2, 3 priedai), tarp kurių statinio kadastro duomenų byla (3 priedo 3 punktas). Pagal Konkurso sąlygas tiekėjas veikia įgaliotas perkančiosios organizacijos (Konkurso sąlygų 11.5 punktas), taigi būtinus dokumentus dėl statybos užbaigimo akto įgaliotai institucijai rengia ir teikia būtent tiekėjas. Nors Konkurso sąlygose tiesiogiai nebuvo įvardytas reikalavimas tiekėjui turėti teisę rengti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų sudarymo bylų darbus, tačiau remiantis nurodytomis įstatymo nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovo perkami projektavimo ir statybos darbai pagal pirkimo objekto apibrėžimą apėmė taip pat dokumentų (tarp kurių yra statinio kadastro duomenų bylą) parengimą ir pateikimą įgaliotai institucijai, yra pakankamai aišku, jog tiekėjui, siekiant pragrįsti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimas, privalu pateikti perkančiajai organizacijai taip pat duomenis (įrodymus), patvirtinančius pajėgumą atlikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą ir bylos sudarymo darbus, t.y. turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti (VPĮ 32 str. 1 d.). Teisę nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis patvirtina kvalifikacijos pažymėjimus arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų dalyvių statusą (profesionalai, veikiantys savo srityje), nurodytos Konkurso 17.6 punkto sąlygos dėl atitikimo kvalifikacijos reikalavimams bei tai patvirtinančių dokumentų pateikimo, turėjo ir privalėjo būti suprantamos pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams.

35Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo argumentus ir Pirkimo dokumentus, t.y. Konkurso sąlygų 17.6 punkto nuostatas, padarė teisingas ir pagrįstas išvadas dėl Pirkimo dokumentų atitikimo VPĮ 24 straipsnio 9 punkto, 32 straipsnio 2 dalies reikalavimams ir pripažino, jog perkančiosios organizacijos sudaryti Pirkimo dokumentai yra tikslūs ir aiškūs, be dviprasmybių. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų. Subjektyvus Pirkimo dokumentų nuostatų aiškinimas ir vertinimas nėra pagrindas abejoti jų tikslumu, aiškumu ir pripažinti jų neatitikimą VPĮ nuostatoms (CPK 177 str., 178 str.).

36Dėl tiekėjo atitikimo VPĮ 32 straipsnio 1 dalies minimaliems kvalifikaciniems reikalavimams (Pirkimo sąlygų 17.6 punktas)

37VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo (tiekėjo) pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Tam, kad tiekėjų kvalifikaciją būtų įvertinta tinkamai, perkančioji organizacija turi atsižvelgti į tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą. Tiekėjo kvalifikacijos atitiktis iškeltiems reikalavimams gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (įtvirtintą pirkimo dokumentuose), nors pats dokumentas kaip jų patvirtinimo šaltinis galėtų būti surašytas vėliau. Jei būtų priešingai, t. y., būtų vertinama kaip lygiavertė tiekėjų kvalifikacija įgyta tiek prieš, tiek po šio momento, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

38Nagrinėjamu atveju atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 17.6 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, nes pasiūlymų pateikimo dieną ieškovas neturėjo teisės užsiimti veikla, kuri būtina rangos sutarčiai sutaryti, t.y. teisės nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis. Nustatyta, jog atsakovas pirko projektavimo ir statybos darbus, pagal Konkurso sąlygų 17.6 punktą kvalifikacinis reikalavimas apėmė teisę nustatyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis. Nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti būtinas kvalifikacinis pažymėjimas ar kitas atitinkamas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus. Ieškovas 2013 m. lapkričio 19 d. pateikė atsakovui pasiūlymą dalyvauti viešajame pirkime „Projektavimo ir statybos darbai“, pasiūlymo 5 punkte nurodydamas, jog vykdant sutartį kaip subrangovą pasitelks IĮ „Ž. R. projektavimo biuras“. Atsakovas, patikrinęs tiekėjo atitikimą Konkurso sąlygų nustatytiems kvalifikaciniems reikalavimams, vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatomis, 2013 m. gruodžio 23 d. kreipėsi į ieškovą dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo (paaiškinimo), t.y. paaiškinti dėl teisės atlikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų sudarymo darbus. Atsižvelgiant į tai, ieškovas pateikė papildomai informaciją apie specialistę N. Č. (kvalifikacijos pažymėjimą ir 2013 m. lapkričio 14 d. sutikimą apie resursų prieinamumą).

39VPĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. spalio 3 d. išaiškinimą „Dėl tiekėjų kvalifikacijos tikslinimo, kai pateikiami netikslūs ar neišsamūs duomenys apie siūlomus ekspertus“ perkančioji organizacija turi įsitikinti, kad pasitelktas ekspertas dirbo tiekėjo įmonėje pasiūlymo pateikimo metu, t.y. turi būti patvirtinama, kad tiekėjo kvalifikacija nebuvo įgyta po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (CPK 179 str. 3 d., http://www.vpt.lt/vpt/ uploaded/2012/duk/DUK_2012-12-14.pdf). Išaiškinime nurodyta, kad jeigu tiekėjas ketina siūlyti ekspertus, kurie nėra jo darbuotojai, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip subtiekėjai. VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio ryšiai būtų su jais, šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 23 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jų ryšiai. Nėra būtina, jog tiekėją ir tiekėjo dėl kvalifikacijos pasitelktą specialistą sietų darbo santykiai, tačiau tiekėjas turi įrodyti, kad jų teisinio pobūdžio ryšiai yra pakankami užtikrinti pirkimo sąlygomis nustatytą tiekėjo kvalifikaciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1652/2013). Vertinant tiekėjo ir specialisto, kurį ketinama pasitelkti sutarties vykdymui, teisinio pobūdžio ryšių pakankamumą svarbu ne pateikto dokumento pavadinimas, bet jo turinys.

40Šiuo atveju tiekėjas pateikė ketinamos pasitelkti specialistės N. Č. 2013 m. lapkričio 14 d. sutikimą, kuriuo sutinkama dalyvauti Konkurse, rengiamame VšĮ „Ežerėlio slaugos namų“, viešajame pirkime „Projektavimo ir statybos darbai“, kartu su UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ ir patvirtinama, jog laimėjus Konkursą resursai bus prieinami. Ieškovas byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose (dublike) nurodė, kad nurodytą specialistę N. Č. Pirkimo laimėjimo atveju ketinama įdarbinti, t.y. su ja bus sudaroma darbo sutartis. Pagal minėto 2013 m. lapkričio 14 d. sutikimo turinį išreikštas sutinkamas dalyvauti Konkurse ir patvirtinimas dėl resursų prieinamumo ateityje vienareikšmiškai negali būti vertinamas kaip galimo darbuotojo valios išreiškimas įdarbinti. Tokio turinio įsipareigojimas nesukuria jokių teisinių pasekmių, jo pagrindu atitinkamos teisės ir pareigos neatsiranda. Pagal CK 1.136 straipsnio 1 dalį civilinės teisės ir pareigos atsiranda Kodekso ir įstatymų numatytais pagrindais, taip pat iš fizinių asmenų ir organizacijų veiksmų, kurie nors nėra įstatymų numatyti, bet pagal civilinių įstatymų bendruosius pradmenis bei prasmę sukuria civilines teises ir pareigas. Ieškovas įrodymų, galinčių patvirtinti ketinimus įdarbinti minėtą specialistę, nepateikė. Vien tik deklaratyvaus pobūdžio teiginiai ir pateiktas specialistės sutikimas negali būti pripažinti pakankamais, užtikrinančiais perkančiajai organizacijai tiekėjo ketinamo pasitelkti specialisto pajėgumo prieinamumą.

41Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog ieškovas pagal pateiktus ir patikslintus pasiūlymo dokumentus neatitiko Konkurso sąlygų 17.6 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, ir jį atmetė. Ieškovo apeliaciniame skunde keliamos abejonės, Konkurso sąlygų 17.6 punkto aiškinimas ir vertinimas nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų pagrįstumo ir teisėtumo.

42Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

43Atsakovas prašo ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (dėl nepagrįsto apeliacinio skundo pateikimo) skirti 20 000 Lt baudą. CPK 95 straipsnio prasme piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą. Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis, pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2010). Ieškovas, teikdamas ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, vėliau apeliacinį skundą, įgyvendino CPK 5, 42, 279, 305 straipsniuose įtvirtintą teisę ginti pažeistas teises ir interesus, kurią garantuoja procesinis dispozityvumo principas, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi šio Kodekso nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Atsakovo nurodytas argumentas, kad ieškovas pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį, vėliau apeliacinį skundą, savaime negali būti piktnaudžiavimo teise patvirtinimas. Kadangi kiekvienas asmuo pasirenka savo galimai pažeistų teisių ir interesų būdą (CK 1.138 str., CPK 5 str.), o pareikštų reikalavimų pagrįstumas įvertinamas tik teismui išnagrinėjus ginčą ir bylą iš esmės (CPK 265 str., 365 str.). Nagrinėjamu atveju, ieškovas reikšdamas apeliacinį skundą, realizavo apeliacijos teisę, kad būtų apgintos galimai pažeistos jo teisės ar interesai (CPK 5 str.1 d. ). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti baudą, todėl prašymas atmestinas.

44Dėl kitų apeliacinių skundo argumentų

45Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

46Teisėjų kolegija pažymi, jog kiti atsakovo ir trečiojo asmens apeliacinio skundų argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

47Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

48Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo ieškinį, tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai taikė ir aiškino teisės normas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais naikinti skundžiamo teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 263 str., 326 str. 1 d. 1 p., 329 str., 330 str.).

49Dėl bylinėjimosi išlaidų

50Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, išsprendžia šalių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą (CPK 98 str. 1 d.).

51Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas atmestas, ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos, todėl prašymas atmestinas (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str., 302 str.).

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimą nepakeistą.

54Atmesti atsakovų VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ prašymą dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ieškovui UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ skyrimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ kreipėsi į teismą su... 5. Atsakovas VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ su pareikštu ieškiniu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 10 d. sprendimu ieškovo UAB Statybos ir... 8. Teismas pripažino, jog ieškovo teiginiai dėl galimai neaiškių ir... 9. Teismas nurodė, jog atsakovas tiksliai ir aiškiai apibrėžė pirkimo... 10. Teismas pažymėjo, jog atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip... 11. Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė ketinamos pasitelkti specialistės... 12. Vertindamas atsakovo veiksmus nepripažinti ieškovo papildomai pateikto N. Č.... 13. Teismas, atmesdamas prašymą dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą... 14. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 15. Ieškovas UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ apeliaciniu skundu prašo... 16. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
    17. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ „Ežerėlio slaugos... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 20. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 21. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 22. Atsakovas vykdė viešąjį pirkimą – supaprastintą atvirą konkursą... 23. Ieškovas 2013 m. lapkričio 19 d. pateikė atsakovui pasiūlymą dalyvauti... 24. 2013 m. gruodžio 23 d. atsakovas prašė patikslinti ieškovą duomenis apie... 25. Ieškovas 2013 m. gruodžio 23 d. pateikė patikslintus duomenis apie... 26. 2014 m. sausio 6 d. konkurso laimėtoju paskelbtas UAB „Struktūra“,... 27. 2014 m. sausio 8 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovo... 28. Ieškovas kreipėsi į Kauno apygardos teimą, prašydamas panaikinti 2014 m.... 29. Dėl papildomų įrodymų priėmimo į bylą... 30. Ieškovas UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ pateikė Lietuvos... 31. Pagal CPK 314 straipsnio nuostatas apeliacinės instancijos teismas atsisako... 32. Dėl perkančiosios organizacijos paskelbto Konkurso sąlygų aiškinimo ... 33. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos konkurso ir... 34. Atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą – supaprastintą atvirą konkursą... 35. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs... 36. Dėl tiekėjo atitikimo VPĮ 32 straipsnio 1 dalies minimaliems... 37. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 38. Nagrinėjamu atveju atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį... 39. VPĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad pirkimo dokumentuose turi būti... 40. Šiuo atveju tiekėjas pateikė ketinamos pasitelkti specialistės N. Č. 2013... 41. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 42. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 43. Atsakovas prašo ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (dėl... 44. Dėl kitų apeliacinių skundo argumentų... 45. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 46. Teisėjų kolegija pažymi, jog kiti atsakovo ir trečiojo asmens apeliacinio... 47. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 48. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 50. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 51. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas atmestas, ieškovo prašomos... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 53. Palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 10 d. sprendimą nepakeistą.... 54. Atmesti atsakovų VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ prašymą dėl baudos...