Byla 2A-1652/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kriautė“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Klaista“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-366-280/2013 pagal ieškovo UAB „Klaista“ ieškinį atsakovui VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kriautė“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo, turinčių reikšmės viešajam pirkimui aplinkybių nustatymo.

5Ieškovas UAB „Klaista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei, prašydamas panaikinti atsakovo 2012 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. S-775 atmesti tiekėjo UAB „Klaista“ pasiūlymą, sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti konkurso laimėtoją uždarąją akcinę bendrovę „Kriautė“ bei sudaryti su juo pirkimo sutartį supaprastintame atvirame konkurse „VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų, esančių ( - ), kapitalinio remonto darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 126792, įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti ieškovo pasiūlymą, įrašyti jį į pasiūlymų eilę ir pripažinti jį konkurso laimėtoju, įpareigoti atsakovą įvertinti ir į naujai sudarytą pasiūlymų eilę įtraukti visus konkurso dalyvių neatmestus pasiūlymus, išreikalauti iš atsakovo visus pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir visus su konkurso vykdymu susijusius dokumentus, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas UAB „Klaista“ nurodė, kad iš esmės nesutinka su atsakovo perkančiosios organizacijos VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės išvada, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, dėl to, kad pasiūlyme nebuvo pridėta dokumentų, įrodančių, kad ieškovas turi atestuotus specialistus visoms darbo projekto dalims ir konkrečiai - projekto gaisrinės saugos daliai. Ieškovas pažymėjo, kad pasiūlyme nurodė ir pateikė oficialią deklaraciją, patvirtinančią, kad darbo projektą parengs subrangovas UAB „Medstatyba“, turintis teisę verstis statinių projektavimu, ką patvirtina jo atestatas Nr. 0706, registravimo pažymėjimas bei įstatai, o šios bendrovės specialistas R. V. bus skiriamas statinio projekto vadovu, t.y. nurodė, kad UAB „Medstatyba“ atliks visus projektavimo darbus.

7Atsakovas VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad nagrinėdamas ieškovo pateiktą pasiūlymą nustatė, kad ieškovas nepateikė dokumentų, įrodančių jo teisę pilna apimtimi vykdyti su darbo projekto parengimu susijusius projektavimo darbus, konkrečiai - pasiūlyme nenurodyta darbo projektą rengsiančių projekto dalių vadovų darbo daliai „gaisrinė sauga“. Atsakovas 2012 m. spalio 11 d. raštu pasiūlė ieškovui patikslinti pasiūlymą ir pateikti projekto dalių vadovų, kurie bus atsakingi už darbo projekto dalies „gaisrinė sauga“ parengimą, sąrašą ir jų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. 2012 m. spalio 16 d. UAB „Klaista“ pateikė teisės aktais nepagrįstą paaiškinimą apie tai, kad atsakovo paskelbto konkurso sąlygos nereikalauja įrodyti, jog tiekėjas turi teisę vykdyti projektavimo darbus projekto dalyje „gaisrinė sauga“. Atsakovas nurodė, kad konkurso sąlygose pateiktame objekto kapitalinio remonto darbų techniniame projekte yra aiškiai nurodytos techninio projekto sudedamosios dalys, viena iš kurių yra „gaisrinė sauga“, tiekėjai privalėjo nurodyti šią darbo projekto dalį rengsiantį projekto dalies vadovą ir pateikti šio asmens kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kaip tai nurodyta skelbime apie pirkimą bei konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 1 punkte.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Panevėžio apygardos teismas 2013 m. sausio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė, panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

10Teismas nurodė, kad atsakovo VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paskelbtame supaprastintame atvirame konkurse ieškovo UAB „Klaista“ pateiktas pasiūlymas perkančiosios organizacijos VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 2012 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. S-775 buvo atmestas, kadangi ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso 9.6.2 punkto sąlygų: dalyvis pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų. Ieškovo 2012 m. lapkričio 13 d. pretenzija atsakovo taip pat buvo atmesta.

11Teismas nustatė, kad atsakovas VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė 2012 m. spalio 11 d. ir 2012 spalio 18 d. kreipėsi į ieškovą UAB „Klaista“, prašydamas patikslinti pateikto pasiūlymo dokumentus dėl projekto gaisrinės saugos dalies, tačiau jokių papildomų duomenų, išskyrus UAB „Klaista“ 2012 m. spalio 19 d. oficialią tiekėjo deklaraciją ieškovas nepateikė. Pateiktoje deklaracijoje nėra nurodyta, kaip nurodoma ieškinyje, kad subrangovo UAB „Medstatyba“ projektuotoja S. Z., turinti kvalifikacijos atestatą Nr. 7333 darbo projekto konstrukcijų dalies parengimui, ir inžinierius D. S., turintis kvalifikacijos atestatą Nr. A1745 statinio architektūrinės dalies darbo projekto parengimui, parengs gaisrinės saugos sprendinių detalius skaičiavimus ir brėžinius.

12Teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygų 2 priede buvo tiksliai nurodomos prie konkurso sąlygų pridėto remontuojamo statinio techninio projekto dalys: bendroji dalis, architektūrinė dalis, konstrukcinė dalis, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, gaisrinės signalizacijos dalis, gaisrinės saugos dalis, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. Dėl to tiekėjo UAB „Klaista“ pasiūlyme turėjo būti nurodomi kiekvienos projekto dalies ruošiamo darbo projekto ir darbų vykdymo specialistai pagal techninio projekto dalis, atsižvelgiant, kad buvo parengta gaisrinės saugos dalis. Teismas konstatavo, kad pirkimo sąlygų 2.2 punkte yra aiškiai nurodyta, kad pirkimo objektas yra kapitalinio remonto darbai, parengiant darbo projektą. Darbo projektas pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ yra techninio projekto dalių sprendiniai, kuriems paruošiami tokie dokumentai: bendrųjų sprendinių duomenų ir dokumentų sudėties žiniaraščiai, sprendinių detalūs skaičiavimai, sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams ir elementams pagaminti, nauji ir specifiniai statinio elementai, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijos (nurodymai, taisyklės, sąnaudų kiekių žiniaraščiai).

13Teismas konstatavo, kad konkretaus techninio projekto pagrindu turi būti ruošiamas konkretus darbo projektas. Dėl to, teismo nuomone, atmetami ieškovo argumentas, kad nesant darbų pirkimo sutarties projekte reikalavimo, kad darbo projektą turi rengti atskiri projekto dalių vadovai, argumentas, kad nurodžius, kad darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamai galiojantį kvalifikacijos atestatą, ir kad konkurso sąlygose nebuvo išvardintos konkrečios darbo projekto dalys, nenurodyta, kad darbo projekto dalys turėjo būti suprantamos tik kaip techninio projekto dalys, todėl galima buvo numatyti, kad darbo projekto architektūrinę ir konstrukcinę dalis rengiantys architektai ir projektuotojai atitinkamai parengs ir gaisrinės saugos sprendinių detalius skaičiavimus ir brėžinius, esant reikalui, juos tikslins ir detalizuos.

14Teismas nustatė, kad toks tvirtinimas būtų suprantamas, jeigu nurodomi pasiūlyme darbo projekto rengėjai turėtų kvalifikacinį atestatą, kuriame būtų nurodyta statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas ar teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas projekto dalyje „gaisrinė sauga“. Ieškovas, būdamas atidus ir rūpestingas, laikantis save kvalifikuotu tiekėju, dar prieš siūlymo pateikimą turėjo teisę ir galimybę išsiaiškinti, ar teisingai supranta pirkimo dokumentuose nurodomus reikalavimus. Be to, ieškovui buvo suteikta teisė patikslinti savo pasiūlymą, bet ieškovas to nepadarė, nors esminių kliūčių tam nebuvo. Šią išvadą teismas padarė remdamasis tuo, kad UAB „Dangesta“, kurios pasiūlymas atmestas dėl per didelės pasiūlymo kainos, bei UAB „Statva“ pasiūlymuose nurodyta, kad darbo projektą rengs ta pati bendrovė, kaip ir pasitelkta ieškovo, - UAB „Medstatyba“ . Šios įmonės atestate prie projektavimo darbų sričių nėra gaisrinės saugos, bet tiekėjas UAB „Dangesta“ pateikė UAB „Medstatyba“ projekto dalies vadovo K. L. kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, tame tarpe ir jo kvalifikacijos atestato Nr. 26213 kopiją, iš kurios matyti, kad jis turi teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies „gaisrinė sauga“ vadovo pareigas. Šiuos dokumentus UAB „Dangesta“ ir UAB „Statva“ pateikė 2012 m. spalio 11 d. ir po to UAB „Dangesta“ ir UAB „Statva“ pasiūlymai dėl to pripažinti atitinkančiais kvalifikacinius reikalavimus. Teismas nurodė, kad K. L. nuo 2012 m. sausio mėnesio dirba UAB „Medstatyba“ projekto dalies vadovu. Teismo teigimu, kodėl ieškovas šio asmens nenurodė ir neįtraukė jo į subrangovo UAB „Medstatyba“ specialistų sąrašą, neaišku, jis to nepaaiškino ieškinyje bei kituose procesiniuose dokumentuose, nors buvo prieš ieškinio pareiškimą susipažinęs su kitų tiekėjų pasiūlymais ir jam turėjo būti žinoma, kad UAB „Medstatyba“ turi tokį specialistą.

15Teismas nustatė, kad atsakovas 2012 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. S-633 visiems konkurso dalyviams pateikė atsakymą į UAB „Melrūnas“ paklausimą ir aiškiai visiems tiekėjams paaiškino, kad visoms nurodytoms techninio projekto dalims turi būti pateikti patvirtinantys dokumentai, kaip to reikalauja pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 punkto dalys a) ir b): rangovas turi pasiūlyti vadovaujančius specialistus projektavimo ir statybos darbams atlikti (statinių kategorija - ypatingi statiniai; statinių grupės - negyvenamieji pastatai): a) projekto vadovas turi būti atestuotas ir turėti ne mažesnę kaip 3 metų projekto vadovo patirtį; b) projekto dalių vadovai turi būti atestuoti ir turėti ne mažesnę kaip 2 metų panašių darbų patirties. Pagal šį pirkimo dokumentų paaiškinimą vėliau buvo vertinami visi tiekėjų pasiūlymai.

16Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą į pasiūlymų eilę įtraukti visus tiekėjus, kurių pasiūlymai atmesti dėl per didelės pasiūlymų kainos, negali būti tenkinamas įvertinus tai, kad atsakovas įgyvendindamas projektą „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Panevėžio miesto savivaldybėje“ Europos Sąjungos finansavimui gauti pagal 2011 m. balandžio 8 d. pasirašytą trišalę finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-2.1SAM-10-V-01-098 tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, kontroliuojančios projekto įgyvendinimą ir tinkamą lėšų naudojimą, bei VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbams įsigyti numatė skirti 3 572 500 Lt. Dėl to VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė turėjo faktinį ir teisinį pagrindą jai nepriimtinus finansavimo sąlygų neatitinkančius pasiūlymus atmesti (konkurso sąlygų 9.6.5 p.).

17Teismas konstatavo, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą, nepateikė visų reikalingų dokumentų, jų nepatikslino pagal atsakovo pasiūlymą, todėl jis pripažintas neatitinkančiu kvalifikacinių reikalavimų, nėra pagrindo tenkinti kitų ieškinio reikalavimų.

18Teismas pažymėjo, kad ieškovas pirkimo sąlygų neginčija, tačiau jas vertina kitaip, nei atsakovas. Atsakovas reikalavimus ir juos paaiškino įstatymo nustatyta tvarka taip, kad būtų taikomi vienodi kriterijai visiems tiekėjams.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

20Ieškovas UAB „Klaista“ apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Klaista“ ieškinį tenkinti, prijungti prie bylos su apeliaciniu skundu teikiamus įrodymus, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismas, pažeisdamas CPK 12, 13, 178, 185 straipsniuose reglamentuojamą įrodinėjimo pareigą ir įrodymų vertinimo taisykles, neištyrė ir neįvertino visų reikšmingų bylai aplinkybių ir jas patvirtinančių įrodymų. Teismo išvada padaryta vien remiantis atsakovo nuomone, - neparemta jokiais teisiniais argumentais ir faktinėmis aplinkybėmis. Visų pirma, teismas neatsižvelgė į tai, kad šiuo atveju kalbama apie tiekėjų kvalifikacinį reikalavimą, paskelbtą skelbime apie pirkimą ir nurodytą konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 1 punkto a) ir b) dalyse, kurio turinys pagal VPĮ reikalavimus privalomai turi būti paskelbtas skelbime apie pirkimą. Informacija apie nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams ir dokumentus, kuriuos perkančioji organizacija pasirinko, kad pateiktų tiekėjai turi būti nurodyta skelbime apie pirkimą. Pagal VPĮ 27 straipsnio 5 dalį tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą, tačiau to atsakovas nepadarė.
 2. Teismas nustatė, kad atsakovas 2012 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. S-633 visiems konkurso dalyviams pateikė atsakymą į UAB „Melrūnas“ paklausimą ir aiškiai visiems tiekėjams paaiškino, kad visoms nurodytoms techninio projekto dalims turi būti pateikti patvirtinantys dokumentai, kaip to reikalauja pirkimo sąlygų 2 lentelės 1 punkto dalys a) ir b): rangovas turi pasiūlyti vadovaujančius specialistus projektavimo ir statybos darbams atlikti (statinių kategorija - ypatingi statiniai; statinių grupės - negyvenamieji pastatai): a) projekto vadovas turi būti atestuotas ir turėti ne mažesnę kaip 3 metų projekto vadovo patirtį; b) projekto dalių vadovai turi būti atestuoti ir turėti ne mažesnę kaip 2 metų panašių darbų patirties. Tačiau teismas visiškai nevertino, ar 2012 m. rugsėjo 19 d. rašte nurodyta tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus patikslinanti informacija buvo paskelbta patikslinant skelbimą apie pirkimą ir ar perkančioji organizacija bei teismas pagrįstai galėjo vadovautis nurodytais patikslinimais. Dėl to teismo išvada dėl techninio projekto dalių, įskaitant gaisrinės saugos, privalomumo yra neteisinga, prieštarauja VPĮ 39 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatai, kad tik pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančio tiekėjo pasiūlymas gali būti atmetamas. Pažymėtina, kad prašant patikslinti duomenis apie kvalifikaciją arba sprendimuose dėl pasiūlymo ir pretenzijos atmetimo pats atsakovas šia aplinkybe nesirėmė ir nenurodė, kad jis vadovaujasi 2012 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. S-663.
 3. Teismas visiškai neteisingai taikė statybos reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ teisės normas dėl darbo projekto apibūdinimo ir nepagrįstai laikė, kad darbo projektas yra techninio projekto dalių sprendiniai. Remiantis tuo, teismas nepagrįstai sprendė, kad darbo projekto parengimui turi būti reikalingi visų techninio projekto dalių vadovai.
 4. Teismas atmetė ieškinį neįsitikinęs, kad netgi pagal pateiktą teismo išvadą „kad toks tvirtinimas būtų suprantamas, jeigu nurodomi pasiūlyme darbo projekto rengėjai turėtų kvalifikacinį atestatą, kuriame būtų nurodyta statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas<...>“ UAB „Klaista“ pasiūlymas privalėjo būti pripažintas tinkamos kvalifikacijos, nes UAB „Klaista“ pasiūlyme pateikė pagrindinių specialistų, siūlomų sutarties vykdymui, sąrašą su jų kvalifikacija ir apimtimi ir šiame sąraše yra nurodytas projekto dalių vadovas D. A., kurio kvalifikacijos atestate nurodytos projekto dalys: elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos.
 5. UAB „Klaista“ savo pasiūlyme darbo projekto parengimui nurodė kaip subrangovą UAB „Medstatyba“ ir pateikė visus UAB „Medstatyba“ specialistų projektuotojų kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus, reikalaujamus konkurso dokumentuose. Teismo hipotetinis klausimas, kodėl UAB „Klaista“ nepatikslino savo kvalifikacijos, kai tuo tarpu konkurso dalyviai UAB „Dangesta“ ir UAB „Statva“ patikslino savo kvalifikaciją su tuo pačiu subrangovu UAB „Medstatyba“ ir nurodė, kad gaisrinės saugos projekto dalies vadovas bus K. L. kaip UAB „Medstatyba“ darbuotojas, yra nepagrįstas. Teismui turėjo kilti abejonių, kodėl kitų tiekėjų pasiūlymuose buvo nurodytas kaip UAB „Medstatyba“ gaisrinės saugos projekto dalies vadovas K. L. ir ar tie duomenys atitinka tikrovę, ir teismas tokias abejones turėjo pašalinti. Teismas visiškai nesiaiškino, ar turėjo pareigą perkančioji organizacija iki galo įsitikinti subrangovo UAB „Medstatyba“ kvalifikacija ir ja remtis vertindama UAB „Klaista“ pasiūlymą. Atsakovas negalėjo atmesti UAB „Klaista“ pasiūlymo, nes atsakovui buvo žinoma, kad UAB „Klaista“ pasitelktas subrangovas gali būti tinkamos kvalifikacijos.
 6. Apeliantas nurodė, kad trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kriautė“ subrangovas UAB „Panprojektas“ taip pat neturi gaisrinės saugos projektavimo specialisto, nors pasiūlyme nurodė, kad projektuotojas R. P., turintis gaisrinės saugos projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatą, dirba UAB „Panprojektas“, tačiau R. P. UAB „Panprojektas“ nedirba.
 7. Atsakovas nei skelbime apie pirkimą, nei pirkimo dokumentuose nenurodė maksimalios galimos pasiūlymo kainos pagal jo turimą lėšų sumą. Perkančioji organizacija neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo atmesti kitų tiekėjų pasiūlymus dėl per didelės kainos. Dėl to perkančiosios organizacijos sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę tik iš keturių tiekėjų neatitinka VPĮ reikalavimų ir turi būti panaikintas, įpareigojant atsakovą iš naujo atlikti viešųjų pirkimų procedūras.

21Atsakovas VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Asmuo turintis teisę vykdyti projektavimo veiklą darbo projekto dalyje „apsauginė ir gaisrinė signalizacija“(apelianto nurodytas asmuo D. A.) neturi teisės vykdyti projektavimo veiklos dalyje „gaisrinė sauga“. Projekto dalys „gaisrinė sauga“ ir „apsauginė ir gaisrinė signalizacija“ nėra tapačios projekto dalys pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedą. Apeliantas klaidina teismą, kad asmuo turintis teisę vykdyti apsauginės ir gaisrinės signalizacijos projektavimą, tuo pačiu turi teisę vykdyti ir darbo projekto dalies „gaisrinė sauga“ projektavimą.
 2. Perkančioji organizacija neprivalėjo skelbti patikslinto skelbimo dėl pirkimo, nes tik išplečiamai paaiškino kvalifikacinį reikalavimą, dėl kurio neatitikimo buvo atmestas apelianto pasiūlymas. Dėl to apelianto apeliacinio skundo argumentai, susiję su patikslinto skelbimo dėl pirkimo skelbimu, atmestini kaip nepagrįsti. Atsakovas, nagrinėdamas pasiūlymus, netaikė kitokių kvalifikacinių reikalavimų nei buvo nurodyta skelbime apie pirkimą, o tik paaiškino vieną iš skelbime apie pirkimą esančių kvalifikacinių reikalavimų.
 3. Apelianto argumentas, kad teismas netinkamai aiškino statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6.5 punkto nuostatas atmestinas kaip nepagrįstas. Šio reglamento 6.5 punktas aiškiai reglamentuoja, kad statinio darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai.

22Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kriautė“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

25Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.).

26Byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, ar ieškovo UAB „Klaista“ pateiktas pasiūlymas atitiko perkančiosios organizacijos VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vykdomo konkurso sąlygose keliamus reikalavimus, nes UAB „Klaista“ pateiktas pasiūlymas perkančiosios organizacijos atmestas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų reikalavimų, taip pat dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai atmesti kitų tiekėjų pasiūlymai, sudaryta pasiūlymų eilė ir nustatytas konkurso laimėtojas UAB „Kriautė“.

27Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį, nurodydamas, jog ieškovas, teikdamas pasiūlymą, nepateikė visų reikalingų dokumentų, jų nepatikslino pagal atsakovo pasiūlymą, todėl jis pripažintas neatitinkančiu kvalifikacinių reikalavimų, dėl to nėra pagrindo tenkinti kitų ieškinio reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pirkimo sąlygų neginčijo, tačiau jas vertina kitaip, nei atsakovas.

28Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde iš esmės nurodo keturių grupių motyvus: pirma, teismas visiškai nevertino, ar 2012 m. rugsėjo 19 d. rašte nurodyta tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus patikslinanti informacija buvo paskelbta patikslinant skelbimą apie pirkimą ir ar perkančioji organizacija bei teismas pagrįstai galėjo vadovautis nurodytais patikslinimais; antra, UAB „Klaista“ pasiūlymas privalėjo būti pripažintas tinkamos kvalifikacijos, nes UAB „Klaista“ pasiūlyme pateikė pagrindinių specialistų, siūlomų sutarties vykdymui, sąrašą su jų kvalifikacija bei apimtimi ir šiame sąraše yra nurodytas projekto dalių vadovas D. A., kurio kvalifikacijos atestate nurodytos projekto dalys: elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos; trečia, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kriautė“ subrangovas UAB „Panprojektas“ taip pat neturi gaisrinės saugos projektavimo specialisto, nors pasiūlyme nurodė, kad projektuotojas R. P., turintis gaisrinės saugos projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatą, dirba UAB „Panprojektas“, tačiau R. P. UAB „Panprojektas“ nedirba; ketvirta, perkančioji organizacija neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo atmesti kitų tiekėjų pasiūlymus dėl per didelės kainos. Dėl šių priežasčių, apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK 12, 13, 178, 185 straipsniuose reglamentuojamą įrodinėjimo pareigą ir įrodymų vertinimo taisykles, neištyrė ir neįvertino visų reikšmingų bylai aplinkybių ir jas patvirtinančių įrodymų.

29Dėl įrodymų

30Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto prašymas dėl su apeliaciniu skundu pateiktų įrodymų priėmimo į bylą tenkintinas ir prie apeliacinio skundo pridėti įrodymai priimtini į bylą (CPK 314 str.).

31Dėl faktinių bylos aplinkybių

32Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė 2012 m. rugsėjo 7 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų, esančių ( - ), kapitalinio remonto darbų pirkimas“ (toliau – konkursas), pirkimo Nr. 126792. Skelbime apie konkursą bei konkurso sąlygose atsakovas nurodė, kad pirkimo objektas yra VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų, esančių ( - ), kapitalinio remonto darbai ir darbo projekto nurodytiems statybos darbams parengimas. Konkurso sąlygose buvo pateiktas kapitalinio remonto darbų techninis projektas, pagal kurį tiekėjai turi parengti konkretų darbo projektą bei atlikti objekto kapitalinio remonto darbus pagal parengtus dokumentus. Ieškovas pirkimo dokumentuose nustatytais terminais pateikė atsakovui pasiūlymą, tačiau atsakovas, nustatęs, kad ieškovas nepateikė dokumentų, įrodančių jo teisę pilna apimtimi vykdyti su darbo projekto parengimu susijusius projektavimo darbus, konkrečiai pasiūlyme nenurodė darbo projektą rengsiančių projekto dalių vadovų darbo projekto daliai „gaisrinė sauga“, 2012 m. spalio 11 d. ir 2012 m. spalio 18 d. raštais pasiūlė ieškovui pašalinti su kvalifikacinių duomenų pateikimu susijusius trūkumus ir pateikti projekto dalių vadovų, kurie bus atsakingi už darbo projekto dalies „gaisrinė sauga“ parengimą, sąrašą ir jų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Atsakovo teigimu, ieškovas iki nurodyto termino nepašalino su kvalifikacinių duomenų patiekimu susijusių trūkumų, kadangi 2012 m. spalio 16 d. ir 2012 m. spalio 22 d. pateikė paaiškinimus, kad pirkimo sąlygos nereikalauja įrodyti, jog tiekėjas turi teisę vykdyti projektavimo darbus projekto dalyje „gaisrinė sauga“. Atsakovo viešojo pirkimo komisija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovas iki nurodyto termino trūkumų nepašalino, priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą dėl jo kvalifikacijos neatitikimo konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir 2012 m. spalio 29 d. raštu Nr. S-775 apie priimtą sprendimą informavo ieškovą. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu viešojo pirkimo komisijos sprendimu, 2012 m. lapkričio 5 d. kreipėsi į atsakovą su pretenzija, prašydamas panaikinti sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, tačiau atsakovas su pretenzijoje išdėstytais argumentais nesutiko ir 2012 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. S-858 informavo ieškovą apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos netenkinimo, taip pat informavo apie sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo ir pripažinimo UAB „Kriautė“ pasiūlymą laimėjusiu.

33Dėl tiekėjo UAB „Klaista“ kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams

34Apeliantas apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad tiekėjas UAB „Klaista“ pagal pateiktą pasiūlymą privalėjo būti pripažintas tinkamos kvalifikacijos, nes UAB „Klaista“ pasiūlyme pateikė pagrindinių specialistų, siūlomų sutarties vykdymui, sąrašą su jų kvalifikacija ir apimtimi ir šiame sąraše yra nurodytas projekto dalių vadovas D. A., kurio kvalifikacijos atestate nurodytos projekto dalys: elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos. Dėl to, apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą, nepateikė visų reikalingų dokumentų, jų nepatikslino pagal atsakovo pasiūlymą, todėl jis pripažintinas neatitinkančiu kvalifikacinių reikalavimų, yra nepagrįsta. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto teiginiais.

35Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau tekste - VPĮ). VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Nuoseklus viešųjų pirkimų teisės normų ir savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis yra vienas iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 str.) turinio elementų, kuriuos perkančioji organizacija įgyvendina, vykdydama viešuosius pirkimus.

36Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį (VPĮ 32 str. 1 d.), kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2008). Taigi vertinant tiekėjo kvalifikaciją yra vertinama reikalavimų ir kriterijų visuma.

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nepriklausomai nuo to, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju VPĮ 39 straipsnio 8 dalies prasme. Atmesti tiekėjo pasiūlymą perkančioji organizacija gali tik tuo atveju, jeigu pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2005). Tai sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai pripažinti tokį tiekėją neturinčiu reikalaujamos kvalifikacijos (kai nepatikslinami duomenys apie kvalifikaciją), ar jo kvalifikacijos neatitiktį (kai pateikti ar patikslinti duomenys aiškiai rodo kvalifikacijos nepakankamumą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Jeigu tiekėjų pateikti ir perkančiosios organizacijos vertintini dokumentai visiškai pagrindžia tiekėjo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo toliau vertinti tokį tiekėjo pasiūlymą ir lyginti jį su kitais pasiūlymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos mėn. 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011).

38Atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą, taip pat ir pretenziją, motyvuodamas tuo, kad konkurso dalyvis nepatikslino jo pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Tokiai išvadai pritarė ir pirmosios instancijos teismas.

39Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Tokia įstatymo nuostata taip pat perkelta į konkurso sąlygų 9.1 punktą, kurioje nurodyta, kad jeigu perkančiosios organizacijos prašymu dalyvis nepatikslina pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija tokį pasiūlymą atmeta. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina aplinkybę, kad viešojo pirkimo komisija pasiūlymų vertinimo metu tikrino, ar konkurso dalyviai, ar jų siūlomi specialistai turi teisę atlikti darbo projekto parengimo paslaugas, tame tarpe ir gaisrinės saugos, todėl perkančioji organizacija siekdama užtikrinti VPĮ numatytų principų laikymąsi bei skaidrų pirkimo procedūrų įvykdymą du kartus, išsamiai ir aiškiai išdėstydama argumentus, kreipėsi į UAB „Klaista“ dėl būtinų dokumentų pateikimo. Bylos duomenimis nustatyta, kad perkančioji organizacija 2012 spalio 10 d., 2012 m. spalio 18 d. pranešimais informavo ieškovą, kad viešojo pirkimo komisijai įvertinus tiekėjo UAB „Klaista“ pasiūlyme pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, nustatyta, kad darbo projektą rengs UAB „Medstatyba“, tačiau šios įmonės atestate prie projektavimo darbų sričių nėra gaisrinės saugos. Taip pat nenurodytas specialistas gaisrinės saugos projektavimui atlikti. Viešojo pirkimo komisija, vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi ir konkurso sąlygų 9.1 punktu, kelis kartus įpareigojo UAB „Klaista“ patikslinti pasiūlymo dokumentus, nekeičiant pasiūlymo. 2012 m. spalio 16 d., 2012 m. spalio 22 d. ieškovas informavo atsakovą, kad tiekėjo UAB „Klaista“ subrangovo UAB „Medstatyba“ kvalifikaciniai duomenys visiškai atitinka konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 6 punkto ir 2 lentelės 1 punkto reikalavimus ir yra proporcingi pirkimo objektui, pateikė laisvos formos tiekėjo deklaraciją, taip pat patikslintą konkurso sąlygų 3 priedą ir konkurso sąlygų 4 priedą.

40Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas, vadovaudamasis 2011 m. gruodžio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-196 patvirtintomis Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijomis, pirkimo objektui nustatė ir pirkimo dokumentuose nurodė pagrįstus, proporcingus, aiškius ir tikslius kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams: rangovas turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (statinių kategorija – ypatingi statiniai), statinių grupės - negyvenamieji pastatai), rangovas turi pasiūlyti vadovaujančius specialistus projektavimo ir statybos darbams atlikti, projekto vadovas turi būti atestuotas ir turėti ne mažesnį kaip 3 metų projekto vadovo patirtį. Pateiktame ligoninės pastato kapitalinio remonto techniniame projekte buvo nurodytos techninio projekto sudėtinės dalys, viena iš kurių - gaisrinės saugos dalis. Pirkimo sąlygų 3 skyriaus „Rangovų kvalifikacijos reikalavimai“ 3.1 punkto 2 lentelės 1 reikalavimo b) papunktyje numatyta, kad projekto dalių vadovai turi būti atestuoti ir turėti ne mažesnį kaip 2 metų panašių darbų patirties. Kaip kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus buvo reikalaujama pateikti vadovaujančių specialistų sąrašą (konkurso sąlygų 4 priedas) ir rangovo patvirtintus darbo patirties aprašymus bei tinkamai patvirtintas kvalifikaciją pagrindžiančias atestatų kopijas. Dėl to teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai ir sprendžia, kad pasiūlymų vertinimo metu turėjo būti tikrinama, ar konkurso dalyviai, jų siūlomi specialistai turi teisę atlikti darbo projekto parengimo paslaugas, tame tarpe ir gaisrinės saugos. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija privalo visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Siekdama įgyvendinti šią pareigą, perkančioji organizacija kelia tiekėjams reikalavimus.

41Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad pagal konkurso sąlygų 2.2 punktą pirkimo objektas yra kapitalinio remonto darbai, parengiant darbo projektą. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6.5 punktą statinio darbo projektas - projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu). Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 2 punkto nustatyta, kad techninio projekto sudedamosios dalys yra bendroji, sklypo sutvarkymas (sklypo planas), architektūros, konstrukcijų, gamybos (paslaugų) technologijos, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujotiekio, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, šilumos gamybos ir tiekimo, gaisrinės saugos, branduolinės saugos (kai ji privaloma), pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė. Taigi, minėtoje normoje atskirai nustatytos gaisrinės signalizacijos ir gaisrinės saugos techninio projekto sudedamosios dalys. Teisėjų kolegija pažymi, kad konkurso sąlygų 2 priede buvo tiksliai nurodomos prie pirkimo sąlygų pridėto remontuojamo statinio techninio projekto dalys: bendroji dalis, architektūrinė dalis, konstrukcinė dalis, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, gaisrinės signalizacijos dalis, gaisrinės saugos dalis, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. Dėl to teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teigimu, kad asmuo, turintis teisę vykdyti projektavimo veiklą projekto dalyje „apsauginė ir gaisrinė signalizacija“, taip pat turi teisę vykdyti projektavimo veiklą projekto dalyje „gaisrinė sauga“. Projekto dalys „gaisrinė sauga“ ir „apsauginė ir gaisrinė signalizacija“ nėra tapačios projekto dalys. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 10 punkte nurodyta, jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti statinio projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją. Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. Dėl to teisėjų kolegija pažymi, kad darbo projekto rengėjas, kaip ir techninio projekto rengėjas, privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją, tame tarpe ir gaisrinės saugos, tam, kad tinkamai galėtų atlikti savo darbą ir užtikrinti projektuojamų darbų tinkamumą ir funkcionavimą. Dėl to teisėjų kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, kad gaisrinė sauga yra priskiriama prie specialiųjų statybos darbų – elektrotechnikos darbų, kurių posistemė yra statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, sričiai. Byloje esantys rašytiniai įrodymai apie UAB „Klaista“ pagrindinių specialistų, siūlomų sutarties vykdymui, kvalifikaciją patvirtina, aplinkybę, kad projekto dalių vadovas D. A., kurio kvalifikacijos atestate nurodytos projekto dalys: elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos. Todėl teigti, kad pasiūlytas specialistas yra tinkamos kvalifikacijos ir turi teisę atlikti kapitalinio remonto darbų atlikimui reikalingo darbo projekto dalies „gaisrinė sauga“ parengimą teisės aktų nustatyta tvarka, nėra pagrindo. Darbo projektas yra techninio projekto dalių sprendiniai, kuriems paruošiami tokie dokumentai: bendrųjų sprendinių duomenų ir dokumentų sudėties žiniaraščiai, sprendinių detalūs skaičiavimai, sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams ir elementams pagaminti, nauji ir specifiniai statinio elementai, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijos (nurodymai, taisyklės, sąnaudų kiekių žiniaraščiai). Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ teisės normas dėl darbo projekto apibūdinimo ir nepagrįstai laikė, kad darbo projekto parengimui turi būti reikalingi visų techninių projekto dalių vadovai, atmestini kaip nepagrįsti. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų (Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau – tvarkos aprašas) ir kt.) nuostatas projektuotojui yra išduodami kvalifikaciją patvirtinantys atestatai Lietuvos Respublikoje. Pirma, kvalifikacijos atestatai yra išduodami projektavimo veiklai vykdyti, o ne atskirai techninio ar darbo projekto parengimui. Antra, tvarkos aprašas nustato atestavimo ir teisės pripažinimo tvarką, kuri privaloma statybos inžinieriams, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti šių statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų pareigas, tame tarpe ir ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas. Pagal tvarkos aprašo 9.6 punktą statinio projekto dalies vadovas – statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir kartu yra jos vadovas arba vadovauja specialistų grupei, rengiančiai projekto dalį, ir atsako, kad statinio projekto dalyje būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog tvarkos aprašo 2 punkte nustatyta, kad teisės eiti statinio projekto dalies vadovo nurodytas pareigas įgijimo tvarka Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių (trečiųjų šalių) piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, turintiems statybos inžinieriaus kvalifikaciją, nustatyta tvarkos aprašo IV skyriuje. Tvarkos aprašo IV skyrius nustato, kad statinio projekto dalies vadovu gali būti tik statybos inžinieriaus kvalifikaciją turintis asmuo, kuriam VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras teisės aktų nustatyta tvarka yra išdavęs kvalifikacijos atestatą būti statinio projekto dalies vadovu.

42Dėl konkurso sąlygų ir jų paskelbimo tvarkos

43Apeliantas apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad atsakovo 2012 m. rugsėjo 19 d. rašte Nr. S-633 nurodyta tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus patikslinanti informacija nebuvo paskelbta patikslinant skelbimą apie pirkimą, todėl pagal VPĮ 27 straipsnio 5 dalį tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą, tačiau to atsakovas nepadarė. Dėl to pirmosios instancijos teismo išvada dėl techninio projekto dalių, įskaitant gaisrinės saugos, privalomumo yra neteisinga, prieštarauja VPĮ 39 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatai, kad tik pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančio tiekėjo pasiūlymas gali būti atmetamas. Teisėjų kolegija nesutinka su minėtu apelianto teiginiu ir pažymi, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė patikslino, tačiau nepakeitė konkurso sąlygose 2 lentelėje “Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai” 3 punkto reikalavimo, kad rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti ypatingo statinio statybos darbus: statinių grupės – negyvenamieji pastatai, statinių kategorija – ypatingi statiniai, statybos darbų sritys – bendrieji statybos darbai, vandentiekio ir nuotekų šalinimas, statinio šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, šildymo technologinių inžinerinių sistemų įrengimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymas ir automatizavimas, gaisrinė signalizacija, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai ir apie tai pranešė visiems konkurso dalyviams. Visi kiti konkurso sąlygose nurodyti bendrieji rangovų kvalifikacijos reikalavimai liko tokie patys. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas, nagrinėdamas tiekėjo UAB “Klaista” pasiūlymą, netaikė kitokių kvalifikacinių reikalavimų, nei buvo nurodyta skelbime apie konkursą.

44Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjų UAB „Statva“, UAB „Stapora“, UAB „Ekonomiškos statybos centras“, UAB „Lakaja“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Dangesta“ pasiūlymus

45Apeliantas apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad perkančioji organizacija nei skelbime apie pirkimą, nei pirkimo dokumentuose nenurodė maksimalios galimos pasiūlymo kainos pagal jo turimą lėšų sumą. Perkančioji organizacija neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo atmesti kitų tiekėjų pasiūlymus dėl per didelės kainos. Dėl to perkančiosios organizacijos sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę tik iš keturių tiekėjų neatitinka VPĮ reikalavimų ir turi būti panaikintas, įpareigojant atsakovą iš naujo atlikti viešųjų pirkimų procedūras. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto argumentais. Viešųjų pirkimų teisinių reglamentavimu valstybė siekia užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, įsigijimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir sklandumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškinamos ir taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

46VPĮ 39 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Konkurso sąlygų 9.6.5 punkte numatyta tokia pati pasiūlymo atmetimo sąlyga. Pagal konkurso sąlygų 10.2 punktą perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

47Bylos duomenys patvirtina, kad perkančioji organizacija įgyvendina projektą „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Panevėžio miesto savivaldybėje“ Europos Sąjungos finansavimui gauti pagal 2011 m. balandžio 8 d. pasirašytą trišalę finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-098 tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės. Finansavimo ir administravimo sutartyje kapitalinio remonto darbams įsigyti numatyta 3 572 500 Lt. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pasiūlymo kaina yra svarbus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir vertinami gali būti tik tie pasiūlymai, kurie visiškai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Racionalus perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimas yra pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas.

48Konkurse pasiūlymus pateikė vienuolika dalyvių: UAB „Klaista“, UAB „Statva“, UAB „Stapora“, UAB „Ekonomiškos statybos centras“, UAB „Lakaja“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Dangesta“, UAB „Kriautė“, UAB „Melrunas“, UAB „Molesta“, UAB „Vėtrūna“. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Statva“, UAB „Stapora“, UAB „Ekonomiškos statybos centras“, UAB „Lakaja“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Dangesta“ pasiūlymai atmesti dėl per didelės pasiūlymų kainos, nes pirkimui yra skirta 3 572 500 Lt ir sudaryta pasiūlymų eilė kainos didėjimo tvarka – UAB „Kriautė“, UAB „Melrunas“, UAB „Molesta“, UAB „Vėtrūna“.

49Atsižvelgiant į tai, bei, kad nesant objektyvių, pagrįstų bei pateisinamų aplinkybių dėl pirkimo kainos keitimo, perkančioji organizacija vertindama pasiūlymus negali keisti pirkimui skirtų lėšų dydžio, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas turėjo faktinį ir teisinį pagrindą jai nepriimtinus pirkimo finansinių sąlygų neatitinkančius pasiūlymus atmesti (konkurso sąlygų 1.1, 1.6, 9.6.3 p.). Dėl to nėra pagrindo teigti, kad atsakovas, pažeisdamas teisės normų reikalavimus, priėmė sprendimą atmesti tiekėjų UAB „Statva“, UAB „Stapora“, UAB „Ekonomiškos statybos centras“, UAB „Lakaja“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Dangesta“ pasiūlymus.

50Pažymėtina, kad apeliantas nėra įgaliotas atstovauti byloje kitus tiekėjus.

51Dėl tiekėjų UAB „Statva“ ir UAB „Dangesta“ bei jų pasitelkto subrangovo UAB „Medstatyba“ kvalifikacijos

52Pasisakydama dėl apelianto motyvų, susijusių su UAB „Statva“ ir UAB „Dangesta“ kvalifikacijos atitiktimi konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, teisėjų kolegija dar kartą pažymi, kad nagrinėjamoje byloje aktualiuose konkurso sąlygų 3 skyriaus 3.1 punkto 2 lentelės 1 reikalavimo b) papunktyje yra išdėstytos nuostatos dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų, susijusių su atitinkamų rangovų kvalifikacija bei šiuos reikalavimus įrodančių dokumentų. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „Dangesta“, kurios pasiūlymas atmestas dėl per didelės pasiūlymo kainos, bei UAB „Statva“ pasiūlymuose nurodyta, kad darbo projektą rengs ta pati bendrovė, kaip ir pasitelkta ieškovo, - UAB „Medstatyba“. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad šios įmonės atestate prie projektavimo darbų sričių nėra gaisrinės saugos, bet tiekėjas UAB „Dangesta“ pateikė UAB „Medstatyba“ projekto dalies vadovo K. L. kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, tame tarpe ir jo kvalifikacijos atestato Nr. 26213 kopiją, iš kurios matyti, kad jis turi teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies gaisrinė sauga vadovo pareigas, šiuos dokumentus UAB „Dangesta“ ir UAB „Statva“ pateikė 2012 m. spalio 11 d. ir po to UAB „Dangesta“ ir UAB „Statva“ pasiūlymai dėl to pripažinti atitinkančiais kvalifikacinius reikalavimus, K. L. nuo 2012 m. sausio mėnesio dirba UAB „Medstatyba“ projekto dalies vadovu. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nesutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad specialistas K. L. pasiūlymo pateikimo dieną nedirbo UAB „Medstatyba“. Pateiktas į bylą 2012 m. spalio 1 d. ketinimų protokolas, sudarytas tarp UAB „Medstatyba“ ir K. L., patvirtina, kad UAB „Medstatyba“, laimėjusi konkursą, įsipareigoja pasirašyti su K. L. darbo sutartį gaisrinės saugos projektavimo darbams atlikti, tačiau nepatvirtina darbo ar kitų teisinių santykių, kurie užtikrintų tiekėjų pasitelkto subrangovo UAB „Medstatyba“ kvalifikacijos pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Dėl to, teisėjų kolegija sprendžia, kad konkurso dalyvių UAB „Dangesta“ ir UAB „Statva“ pasiūlymai neatitiko pirkimo sąlygose keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl minėtų tiekėjų atitikimo konkurso sąlygų kvalifikacijos reikalavimams yra nepagrįstas.

53Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę ir pripažinti laimėjusiu tiekėjo UAB „Kriautė“ pasiūlymą

54Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, kad trečiojo asmens UAB „Kriautė“ subrangovas UAB „Panprojektas“ neturi gaisrinės saugos projekto dalies specialisto, nors pasiūlyme nurodė, kad projektuotojas R. P., turintis gaisrinės saugos projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatą, dirba UAB „Panprojektas“. Bylos duomenys patvirtina, kad tiekėjo UAB „Kriautė“ pasiūlymo pateikimo momentu R. P. UAB „Panprojektas“ nedirbo. Dėl to tiekėjo UAB „Kriautė“ pasiūlymas negalėjo būti įrašytas į pasiūlymų eilę ir pripažintas laimėtoju. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu šį apeliacinio skundo argumentą.

55Pagal VPĮ 39 straipsnio 7 dalį perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, šio įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinti tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą. Pagal konkurso sąlygų 9.2 punktą komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

56Pagal VPĮ 32 straipsnio 1, 4 dalis tiekėjas savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo kvalifikacija atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Tačiau šiai organizacijai nesuteikta neribota diskrecijos teisė konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo faktą, o tai turi esminę reikšmę, nes nuo to priklauso visų konkurso dalyvių galimybės konkuruoti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Todėl sprendžiant šį klausimą būtina vadovautis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodytais pirkimų principais. Laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, visų konkurso dalyvių pateiktų dokumentų atitiktis konkurso sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, jog dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio mėn. 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011).

57Perkančioji organizacija 2012 m. spalio 29 d. raštu Nr. S-775 ieškovą informavo, kad supaprastinto atviro konkurso „VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų, esančių ( - ), kapitalinio remonto darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 126792 sudaryta pasiūlymų eilė, pasiūlymų eilėje tiekėjui UAB „Kriautė“ skirta pirmoji vieta (pasiūlymo kaina 3112 975, 26 Lt) ir tiekėjas UAB „Kriautė“ buvo pripažintas konkurso laimėtoju. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad tiekėjas UAB „Kriautė“ pasiūlyme nurodė, kad darbo projektą rengs UAB „Panprojektas“. Šios įmonės atestate prie projektavimo darbų sričių nėra gaisrinės saugos, tačiau yra pateiktas R. P. atestatas, įrodantis, kad specialistas gali vykdyti gaisrinės saugos projektavimo darbus. Perkančioji organizacija 2012 m. spalio 11 d. pranešimu dėl kvalifikacijos reikalavimų informavo tiekėją UAB „Kriautė“, kad R. P. iš pateikto gyvenimo aprašymo (curriculum vitae) matosi, kad dirba UAB „Statinių projektavimo biuras“, o ne UAB „Panprojektas“. 2012 m. spalio 15 d. raštu Nr. S-779 tiekėjas UAB „Kriautė“ informavo perkančiąją organizaciją, kad R. P. yra UAB „Panprojektas“ darbuotojas, dirba keliose įmonėse, dėl techninės klaidos anksčiau buvo pateiktas neaktualus pastarojo gyvenimo aprašymas (curriculum vitae), ir pateikė perkančiajai organizacijai 2012 m. birželio 20 d. autorinę paslaugų atlikimo sutartį Nr. 61 tarp UAB „Panprojektas“ ir R. P. (bylos priedas – segtuvas „Dokumentai dalyje apie projekto gaisrinę saugą 129 lapai“, 92, 101-102 l.). Pagal nurodytus duomenis perkančioji organizacija nustatė, kad tiekėjo UAB „Kriautė“ pasiūlymas dėl šių dokumentų atitinka konkurso reikalavimus.

58Teisėjų kolegija pažymi, kad išreikalavus iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apie R. P. pateiktus 2012 m. duomenis VSDFV įstaigoms nustatyta, kad specialistas R. P. pasiūlymo pateikimo dieną, t.y. 2012 m. spalio 2 d., pagal darbo sutartis nedirbo pas tiekėją UAB „Kriautė“ ir/ar pas šio tiekėjo subrangovą UAB „Panprojektas“.

59VPĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. spalio 3 d. išaiškinimą „Dėl tiekėjų kvalifikacijos tikslinimo, kai pateikiami netikslūs ar neišsamūs duomenys apie siūlomus ekspertus“ perkančioji organizacija turi įsitikinti, kad pasitelktas ekspertas dirbo tiekėjo įmonėje pasiūlymo pateikimo metu, t.y. patvirtinama, kad tiekėjo kvalifikacija nebuvo įgyta po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Išaiškinime nurodyta, kad jeigu tiekėjas ketina siūlyti ekspertus, kurie nėra jo darbuotojai, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip subtiekėjai. VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio ryšiai būtų su jais, šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 23 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jų ryšiai. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra būtina, jog tiekėją ir tiekėjo dėl kvalifikacijos pasitelktą specialistą sietų tik darbo santykiai, tačiau tiekėjas turi įrodyti, kad jų teisinio pobūdžio ryšiai yra pakankami užtikrinti pirkimo sąlygomis nustatytą tiekėjo kvalifikaciją.

60Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 1 straipsnis nustato autorių teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius (autorių teises); atlikėjų, fonogramų gamintojų, transliuojančiųjų organizacijų ir audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojų teises (gretutines teises); duomenų bazių gamintojų teises (sui generis teises); autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimą, kolektyvinį administravimą ir gynimą, taip pat sui generis teisių įgyvendinimą ir gynimą. Pagal autorinę sutartį viena šalis (autorius ar jo teisių turėtojas) perduoda arba suteikia autorių turtines teises į literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba įsipareigoja sukurti sutartyje nurodytą kūrinį ir perduoti ar suteikti autorių turtines teises į jį kitai šaliai (teisių perėmėjui ar licenciatui), o kita šalis įsipareigoja naudoti kūrinį arba pradėti juo naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir sumokėti nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. (Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 39 str. 1 d., 3 d.).

61Pagal CK 6.700 straipsnį projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas, tyrinėtojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį tyrinėjimo ir projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą.

62Kaip minėta, konkurso sąlygų 2.2 punkte nurodyta, kad pirkimo objektas - VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų, esančių ( - ), kapitalinio remonto darbai, parengiant darbo projektą, ir rangovas atlieka statybos darbus pagal pateiktą projektą „Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Panevėžio m.sav., Panevėžio m., kapitalinio remonto techninis projektas“. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovo vykdomu supaprastintu atviru konkursu perkami darbai nėra atliekami pagal autorines sutartis. Teisėjų kolegija pažymi, kad ne sutarties pavadinimas, bet turinys ir sąlygos nustato sutarties rūšį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartį dėl įrodymų išreikalavimo pateiktas į bylą 2012 m. birželio 20 d. autorinio kūrinio užsakymo sutarties Nr. 61 originalas nuo tiekėjo UAB „Kriautė“ pateiktos perkančiajai organizacijai 2012 m. birželio 20 d. autorinės paslaugų atlikimo sutarties Nr. 61 kopijos skiriasi turiniu bei forma, t.y. skiriasi sutarties pavadinimu, sąlygomis (sutartis 6.1-6.6 p.) ir t.t. Pagal minėtos 2012 m. birželio 20 d. sutarties Nr. 61 originalo bei kopijos turinį ir sąlygas teisėjų kolegija sprendžia, kad minėta sutartis nelaikytina rangos ar projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos sutartimi ir tokia sutartis nepatvirtina bei neužtikrina konkurso sąlygomis nustatytos tiekėjų kvalifikacijos. Dėl minėtos 2012 m. birželio 20 d. sutarties Nr. 61 originalo ir kopijos formos ir turinio skirtumo tokios sutarties galiojimas bei vykdymas nėra aiškus. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad perkančiosios organizacijos sprendimas dėl tiekėjo UAB „Kriautė“ atitikimo konkurso sąlygose nustatytiems tiekėjo kvalifikacijos reikalavimams yra nepagrįstas.

63Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji organizacija priimdama sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, pripažinti konkurso laimėtoju UAB „Kriautė“ pasiūlymą bei sudaryti su UAB „Kriautė“ viešojo pirkimo sutartį supaprastintame atvirame konkurse VšĮ „Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų, esančių ( - ), kapitalinio remonto darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 126792 pažeidė VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

64Kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atmestini kaip nepagrįsti.

65Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; kt.).

66Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškinys yra pagrįstas iš dalies ir tenkintinas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo išvados dėl viso ieškinio atmetimo nėra pagrįstos. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tenkintini ieškinio reikalavimai dėl atsakovo VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės supaprastintame atvirame konkurse „VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų, esančių ( - ), kapitalinio remonto darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 126792, sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę, pripažinti konkurso laimėtoju UAB „Kriautė“ pasiūlymą ir sudaryti su UAB „Kriautė“ viešojo pirkimo sutartį panaikinimo, kiti ieškinio reikalavimai atmestini. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas.

67Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai teismo sprendimu pakeičiamas perkančiosios organizacijos sprendimas nustatyti (sudaryti) tiekėjų eilę, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje pirkimo organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, įtvirtintas VPĮ 7 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 3 dalies, 39 straipsnio ir kitų straipsnių nuostatose. Tokia kasacinio teismo plėtojama praktika siekiama dviejų pagrindinių tikslų: realiai apginti besiskundžiančiojo tiekėjo pažeistas teises bei neapriboti perkančiosios organizacijos veiksmų laisvės daugiau nei nustato VPĮ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

68Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, konkurso šalys, dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, perkančioji organizacija privalo atkurti konkurso procedūrų vykdymo teisėtumą teismo sprendime nagrinėtais ir nurodytais pagrindais.

69Dėl nurodytų motyvų teisėjų sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. sprendimas pakeistinas, suformuluojant sprendimo rezoliucinę dalį ir tenkinant ieškinį iš dalies (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

70Dėl bylinėjimosi išlaidų

71Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą iš dalies, taip pat patenkinus ieškovo ieškinį iš dalies, pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.). Byloje nėra pateikta įrodymų apie ieškovo išlaidas advokato pagalbai pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose apmokėti, todėl šių išlaidų atlyginimas jam nepriteisiamas (CPK 98 str. 1 d.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į bylos išnagrinėjimo rezultatą, ieškovui iš atsakovo priteistinas jo sumokėto žyminio mokesčio dalies – 500 Lt už ieškinį ir 500 Lt už apeliacinį skundą, viso 1 000 Lt sumos išlaidų atlyginimas (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 4 d., 93 str. 1, 3 d.).

72Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

73Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. sprendimą pakeisti ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

74„Ieškovo UAB „Klaista“ ieškinį patenkinti iš dalies.

75Panaikinti atsakovo VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės supaprastintame atvirame konkurse „VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų, esančių ( - ), kapitalinio remonto darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 126792, sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, pripažinti konkurso laimėtoju UAB „Kriautė“ pasiūlymą ir sudaryti su UAB „Kriautė“ viešojo pirkimo sutartį.

76Kitą ieškinio dalį atmesti.

77Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovui VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartimi.“

78Priteisti ieškovui UAB „Klaista“, įmonės kodas 140984775, iš atsakovo VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, įmonės kodas 148446294, 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Bylos šalių ginčas kilo dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių... 5. Ieškovas UAB „Klaista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ... 6. Ieškovas UAB „Klaista“ nurodė, kad iš esmės nesutinka su atsakovo... 7. Atsakovas VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė su... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. sausio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 10. Teismas nurodė, kad atsakovo VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos... 11. Teismas nustatė, kad atsakovas VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos... 12. Teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygų 2 priede buvo tiksliai nurodomos prie... 13. Teismas konstatavo, kad konkretaus techninio projekto pagrindu turi būti... 14. Teismas nustatė, kad toks tvirtinimas būtų suprantamas, jeigu nurodomi... 15. Teismas nustatė, kad atsakovas 2012 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. S-633 visiems... 16. Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą į pasiūlymų... 17. Teismas konstatavo, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą, nepateikė visų... 18. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pirkimo sąlygų neginčija, tačiau jas... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 20. Ieškovas UAB „Klaista“ apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos... 21. Atsakovas VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė atsiliepimu... 22. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kriautė“ atsiliepimo į... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 25. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 26. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, ar ieškovo UAB „Klaista“ pateiktas... 27. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį,... 28. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu,... 29. Dėl įrodymų ... 30. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto prašymas dėl su apeliaciniu... 31. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 32. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo... 33. Dėl tiekėjo UAB „Klaista“ kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygų... 34. Apeliantas apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad tiekėjas UAB... 35. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 36. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nepriklausomai nuo... 38. Atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą, taip pat ir pretenziją, motyvuodamas... 39. Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą perkančioji organizacija... 40. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas, vadovaudamasis 2011 m. gruodžio 30... 41. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad pagal konkurso sąlygų... 42. Dėl konkurso sąlygų ir jų paskelbimo tvarkos... 43. Apeliantas apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad atsakovo 2012 m.... 44. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjų UAB „Statva“,... 45. Apeliantas apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad perkančioji... 46. VPĮ 39 straipsnio 2 dalis nustato, kad perkančioji organizacija pasiūlymą... 47. Bylos duomenys patvirtina, kad perkančioji organizacija įgyvendina projektą... 48. Konkurse pasiūlymus pateikė vienuolika dalyvių: UAB „Klaista“, UAB... 49. Atsižvelgiant į tai, bei, kad nesant objektyvių, pagrįstų bei pateisinamų... 50. Pažymėtina, kad apeliantas nėra įgaliotas atstovauti byloje kitus... 51. Dėl tiekėjų UAB „Statva“ ir UAB „Dangesta“ bei jų pasitelkto... 52. Pasisakydama dėl apelianto motyvų, susijusių su UAB „Statva“ ir UAB... 53. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę ir... 54. Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, kad trečiojo... 55. Pagal VPĮ 39 straipsnio 7 dalį perkančioji organizacija, norėdama priimti... 56. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1, 4 dalis tiekėjas savo pasiūlyme bet kokiomis... 57. Perkančioji organizacija 2012 m. spalio 29 d. raštu Nr. S-775 ieškovą... 58. Teisėjų kolegija pažymi, kad išreikalavus iš Valstybinio socialinio... 59. VPĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad pirkimo dokumentuose turi būti... 60. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 1 straipsnis nustato autorių... 61. Pagal CK 6.700 straipsnį projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartimi rangovas... 62. Kaip minėta, konkurso sąlygų 2.2 punkte nurodyta, kad pirkimo objektas -... 63. Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji... 64. Kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios... 65. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 66. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 67. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką tuo atveju, kai... 68. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nustačius... 69. Dėl nurodytų motyvų teisėjų sprendžia, kad apeliacinis skundas... 70. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 71. Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą iš dalies, taip pat patenkinus... 72. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi... 73. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. sprendimą pakeisti ir... 74. „Ieškovo UAB „Klaista“ ieškinį patenkinti iš dalies.... 75. Panaikinti atsakovo VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės... 76. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 77. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovui VšĮ... 78. Priteisti ieškovui UAB „Klaista“, įmonės kodas 140984775, iš atsakovo...