Byla 2-517/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio rezidencija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Resolution advisers“ ir uždarosios akcines bendrovės „Mirigita“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-7608-104/2010 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Resolution advisers“, uždarosios akcinės bendrovės „Mirigita“ ir uždarosios akcinės bendrovės “Uostamiesčio langai“ skundus atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio rezidencija“ dėl kreditorių susirinkimo 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo dalių panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi prašymą,

Nustatė

3Lietuvos apeliaciniame teisme apeliacine tvarka yra nagrinėjama civilinė byla UAB „Resolution advisers“, UAB „Mirigita“, UAB „Uostamiesčio langai“ v. RUAB „Pajūrio rezidencija“ pagal UAB „Resolution advisers“ ir UAB „Mirigita“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl kreditorių susirinkimo 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo dalių pritarti įmonės restruktūrizavimo plano projektui ir kt. panaikinimo.

4Atsakovas RUAB „Pajūrio rezidencija“ 2010 m. gruodžio 10 d. apeliacinės instancijos teismui paduotu prašymu (t. 4, b. l. 1-7) prašo pripažinti, kad pareiškėjai UAB „Resolution advisers“, UAB „Mirigita“, UAB „Uostamiesčio langai“ piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir priteisti solidariai iš jų atsakovo naudai 262 380,42 Lt nuostolių atlyginimo (CPK 95 str.). Nurodo, kad nuostolius sudaro pagal tris paskolos sutartis nuo 2010 m. rugsėjo 17 d. iki 2010 m. lapkričio 17 d. imtinai priskaičiuotos mokėti bankams palūkanos. Taip pat prašo imtis laikinųjų apsaugos priemonių ir 262 380,42 Lt nuostolių sumos ribose areštuoti pareiškėjų UAB „Resolution advisers“, UAB „Mirigita“ ir UAB „Uostamiesčio langai“ pinigines lėšas, o jų nesant ar esant nepakankamai – (ne)kilnojamąjį turtą.

5Pareiškėjas UAB „Resolution advisers“ atsiliepimu į prašymą jam prieštarauja ir prašo jį atmesti (t. 4, b. l. 22-29). Neigia piktnaudžiaująs procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad analogišką atsakovo prašymą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis (t. 4, b. l. 30-36) 2010 m. gruodžio 8 d. išnagrinėjo Vilniaus apygardos teismas ir jį atmetė. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartį (t. 4, b. l. 37-38) atsakovas apskundė aukštesnės instancijos teismui (t. 4, b. l. 39-44). Pabrėžia, kad CPK nėra numatyta galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant nuostolių, patirtų dėl piktnaudžiavimo teise, atlyginimą; kad ĮRĮ draudžia nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos skaičiuoti palūkanas už įmonės prievoles, susidariusias iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Galiausiai pažymi, kad jo turtinė padėtis yra gera, o prašoma priteisti nuostolių suma nėra didelė. Įrodinėdamas turtinę padėtį, pelningą ūkinę komercinę veiklą, atsakovas pridėjo įmonės 2010 m. gruodžio 31 d. sudarytą balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą (t. 4, b. l. 53-54).

6Pareiškėjas UAB „Mirigita“ atsiliepimu į prašymą (t. 4, b. l 20-21) prašymą laiko nepagrįstu ir prašo jo netenkinti. Pareiškėjo UAB „Mirigita“ nuomone, atsakovas prašo užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, o tokio pobūdžio išlaidų atlyginimas taikant laikinąsias apsaugos priemones neužtikrinamas. Pagal ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalies 2 punktą nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą ir, jeigu sprendimas priimtas teismo nutartimi iškeliant restruktūrizavimo bylą, ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus savanoriškus įmonės įsipareigojimus. Akcentuoja, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju pareiškėjai turi teisę prašyti užtikrinti jų nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą (CPK 147 str.), kurių neužtikrinus laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 150 str. 2 d. 3 p.), tačiau akivaizdu, jog atsakovo mokumas sutrikęs. Todėl sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, būtina išlaikyti potencialaus kreditoriaus ir skolininkų interesų pusiausvyrą.

7Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

8CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas ieškovo (pareiškėjo), kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą sudaro grėsmė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių dėl tam tikrų aplinkybių ir/arba kitų asmenų (pareiškėjų) veiksmų sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Teismų praktikoje minėta aplinkybė preziumuojama tada, kai pareikštas arba patenkintas didelės sumos turtinis reikalavimas, nes didelė reikalavimo suma per se padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

9Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjų argumentu, kad atsakovo prašymas dėl nuostolių pagal CPK 95 straipsnį atlyginimo priteisimo prilygsta prašymui atlyginti bylinėjimosi išlaidas, todėl tokių nuostolių atlyginimas negali būti užtikrinamas taikant laikinųjų apsaugos priemonių institutą. CPK 95 straipsnio 1 dalies pagrindu reiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, kurie vienai ginčo šaliai atsirado dėl kitos šalies piktnaudžiavimo procesu, laikomas procesinio teisinio pobūdžio reikalavimu, kai sprendžiama, ar toks reikalavimas yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu pagal CPK 80 straipsnį. Antra vertus, kalbant apie minėto reikalavimo nagrinėjimą ir galimybes jį patenkinti, reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo pagal CPK 95 straipsnį niekuo nesiskiria nuo reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, taikant deliktinės civilinės atsakomybės taisykles (CK 6.245-6.249 str., 6.263 str.). Vadinasi, vienais aspektais reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo pagal CPK 95 straipsnį priteisimo traktuojamas kaip procesinis, kitais aspektais – kaip materialinis. Bet kuriuo atveju teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali numatyti ieškinio sumos bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo užtikrinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-537/2004, 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-32/2008).

10Paprastai teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nevertina pareikšto reikalavimo pagrįstumo, tačiau gali susiklostyti išimtinė situacija, kuri reikalauja atsižvelgti į teisinius argumentus dėl reikalavimo pagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3-949/2008; 2009 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-663/2009; 2009 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-698/2009). Atsakovas nuostolių susidarymo mechanizmą grindžia tuo, kad pareiškėjams pareiškus skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dalių, kuria inter alia yra patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas, o vėliau – atskiruosius skundus dėl teismo nutarties, kuria šis skundas atmestas, atsakovas negali pradėti įgyvendinti restruktūrizavimo plano, kuriame numatyta parduoti dalį nekilnojamojo turto (apartamentų). Iš prekybos nekilnojamuoju turtu atsakovas negali gauti pajamų ir grąžinti bent dalies paskolų bankams, todėl yra priverstas bylinėjimosi laikotarpiu mokėti kredito įstaigoms palūkanas. Kaip teisingai iš dalies pastebėjo apeliantai, remiantis ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (nagrinėjamu atveju nuo 2010 m. balandžio 2 d.) iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos (nagrinėjamu atveju 2010 m. lapkričio 10 d.) (informacija iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės) yra sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas. Vadinasi, nuo atsakovo nurodytos 2010 m. rugsėjo 17 d. iki 2010 m. lapkričio 10 d. jis nepatyrė ir hipotetiškai negalėjo patirti nuostolių, nes nurodytu laikotarpiu palūkanos negalėjo būti skaičiuojamos ar juo labiau mokamos. Palūkanų suma, kurią atsakovas turėjo sumokėti bankams nuo 2010 m. lapkričio 10 d. (teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo diena) iki 2010 m. lapkričio 17 d., t. y. už 8 kalendorines dienas, yra pernelyg maža, kad sudarytų grėsmę įvykdyti teismo procesinį sprendimą dėl nuostolių atlyginimo pagal CPK 95 straipsnį (jeigu jis atsakovui bus palankus) ir būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

11Be to, atsakovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepagrįstas dar ir dėl tos priežasties, kad CPK 95 straipsnio pagrindu pareikšto nuostolių atlyginimo prašymo dalykas yra susijęs su kreditorių UAB „Resolution advisers“ ir UAB „Mirigita“ veiksmais paduodant atskirąjį skundą. Kreditorius UAB „Uostamiesčio langai“ atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutarties, kuria atmestas skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dalių panaikinimo, neteikė. Nepaisant to, atsakovas prašo priteisti nuostolių atlyginimą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis solidariai iš visų trijų kreditorių ir visų jų atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 144-145 straipsniais, 338 straipsniu,

Nutarė

13atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bedrovės „Pajūrio rezidencija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjams uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio rezidencija“, uždarajai akcinei bendrovei „Mirigita“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Uostamiesčio langai“ netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai