Byla 2-984/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Saulida“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, K. V., UAB „SNP“, UAB „Skirpstas“, UAB „SNP energija“, UAB „Naitlex“, UAB „Initium verum“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-673-357/2014 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Mažeikių skyriaus ir trečiųjų asmenų, nereiškiančių savarankiškų reikalavimų, K. V., UAB „SNP energija“, UAB „Nailtex“, UAB „Initium vertum“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Saulida“ ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl paskirto UAB „Saulida“ bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo, t. y. dėl pasiūlytų kandidatų ryšio su įmonės kreditoriais, taip pat buveinės vietos ir patirties bei užimtumo kaip kriterijų parenkant administratoriaus kandidatūrą vertinimo. Įmonės bankroto administratoriumi tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, K. V., UAB „SNP energija“, UAB „Nailtex“, UAB „Initium vertum“ prašė skirti UAB „Alisanta“, o ieškovas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – UAB „Atveika“.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi iškėlė UAB „Saulida“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Atveika“ ir atliko kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

6Teismas sprendė, kad abi pasiūlytos administratoriaus kandidatūros: UAB „Atveika“ ir UAB „Alisanta“ atitinka įstatymo reikalavimus, yra lygiavertės, tačiau nutarė skirti ieškovo pasiūlytą kandidatą UAB „Atveika“. Teismas nurodė, kad kitas kandidatas UAB „Alisanta“ yra pasiūlytas subjektų, susijusių su UAB „Saulida“ vadovu K. V., todėl tinkamesnis yra ieškovo pasiūlytas administratorius. Nors UAB „Alisanta“, kaip ir įmonės, kuriai keliama bankroto byla, buveinė yra Mažeikių rajone, o UAB „Atveika“ buveinė yra Šiaulių mieste, atstumas nuo Šiaulių iki Mažeikių yra nedidelis, be to, atsakovo bankroto bylą nagrinėjančio Šiaulių apygardos teismo buveinė taip pat yra Šiaulių mieste. Kaip UAB „Atveika“ privalumą teismas nurodė šio administratoriaus didesnę patirtį vykdant bankroto procedūras (baigtos 250 bankroto procedūrų).

7II. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, K. V., UAB „SNP“, UAB „Skirpstas“, UAB „SNP energija“, UAB „Naitlex“, UAB „Initium verum“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutarties dalį dėl UAB „Saulida“ bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „Saulida“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Alisanta“. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

91. Teismas, paskirdamas UAB „Saulida“ bankroto administratoriumi UAB „Atveika“, sudarė prielaidas nuolatiniam konfliktui tarp administratoriaus ir apeliantų. Kadangi nėra duomenų apie apeliantų nesąžiningumą, teismui nebuvo pagrindo aplinkybę, kad jų siūlomas kandidatas yra susijęs su atsakovu, vertinti neigiamai. Teismas privalėjo parinkti tą kandidatą, kurio paskyrimas sudarytų mažiausias prielaidas interesų konfliktui tarp bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių dėl įmonės ir jos kreditorių interesų atstovavimo. Apeliantų reikalavimas atsakovui – 1 309 789,80 Lt, o ieškovo tik 26 224,36 Lt, todėl teismo paskirtas administratorius lemia ieškovo ir kitų įmonės kreditorių interesų disproporciją.

102. Apeliantai iš esmės prieštarauja paskirto administratoriaus kandidatūrai, nes šis administratorius apeliantams yra nežinomas ir todėl nekelia pasitikėjimo.

113. Teismas turėjo daugiau reikšmės skirti faktinei aplinkybei, kad paskirto kandidato buveinė yra Mažeikiuose, t. y. kitur (atstumas 81 km) nei įmonės, kurios bankroto procesą reikės administruoti, todėl šio kandidato paskyrimas didina administravimo kaštus.

124. Teismo vertintas kriterijus – kandidatų patirtis – nebuvo esminis. Teismų praktikoje pripažįstama, kad mažesnė kandidato patirtis neturėtų užkirsti kelią mažiau patyrusio kandidato paskyrimui.

135. UAB „Atveika“ dirbančių administratorių užimtumas vidutiniškai – 19,5 administruojamų įmonių, o UAB „Alisanta“ dirbančių administratorių – 4,5 administruojamų įmonių, taigi pastarasis kandidatas yra tinkamesnis dėl mažesnio užimtumo.

14Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Mažeikių skyrius) atsiliepimu skundžiamą nutartį prašo palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantai nepateikė argumentų, kurių pagrindu būtų galima suabejoti paskirto administratoriaus nešališkumu (administratoriaus nešališkumas yra svarbiausias kriterijus parenkant bankroto administratorių). Bankroto administratorius turi ginti visų kreditorių interesus, todėl jį parenkant neturi reikšmės, kokio dydžio reikalavimą turintis kreditorius šį administratorių pasiūlė. Paskirto administratoriaus buveinė yra Šiauliuose, kaip ir atsakovo bankroto bylą nagrinėjančio teismo, todėl šis kandidatas yra tinkamas, net ir įvertinus, kad jo buveinė yra kitur nei bankrutuojančios įmonės.

15Atsakovas UAB „Saulida“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą tenkinti jame nurodytais argumentais.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis). Atskiruoju skundu skundžiama tik pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl UAB „Saulida“ bankroto administratoriaus paskyrimo, todėl teismas pasisako tik dėl šio klausimo.

19Pagal nuoseklią ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-797/2014, 2014-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-768/2014, 2014-01-09 nutartis civilinėje byloje Nr.2-115/2014, 2013-12-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2762/2013, 2013-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013, 2013-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-762/2013 ir kt.). Duomenų, kad paskirtasis administratorius – UAB „Atveika“ neatitiktų ĮBĮ reikalavimų, byloje nėra ir tokiais argumentais atskirasis skundas nėra grindžiamas. Atskirajame skunde keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino administratoriaus parinkimui svarbių kriterijų visumą.

20Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.). atitinkamai dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai yra kandidato patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nei vienas šių kriterijų nėra absoliutus, t. y. kiekvienoje byloje teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, turi įvertinti visas bylos aplinkybes ir parinkti tą kandidatą, kurio paskyrimas sudarytų didžiausias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras.

21Nagrinėjamoje byloje administruoti UAB „Saulida“ bankroto procesą buvo pasiūlytos dvi kandidatūros: UAB „Atveika“ ir UAB „Alisanta“. Ginčas byloje yra kilęs iš esmės dėl to, ar galės tinkamai administruoti UAB „Saulida“ bankroto procesą paskirtas administratorius UAB „Atveika“, kuris neturi palaikymo iš kito administratoriaus paskyrimu suinteresuoto įmonės vadovo ir su juo susijusių kitų apeliantų, taip pat dėl kitų, parenkant kandidatus, vertintų kriterijų (buveinės vieta, patirtis ir užimtumas) reikšmės.

22Apeliantai (įmonės vadovas K. V. ir dar penki įmonės kreditoriai, iš kurių keturiems taip pat vadovauja K. V.) nurodo, kad paskirto administratoriaus UAB „Atveika“ nežino, todėl juo nepasitiki. Šis argumentas, teismo vertinimu, nėra pagrindas nei nepasitikėti paskirtu administratoriumi (byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą abejoti paskirtu administratoriumi), nei jį keisti į kitą – siūlomą apeliantų. Pažymėtina, kad kiekvienas paskirtas bankroto administratorius privalo veikti bankrutuojančios įmonės ir visų jos kreditorių interesais, o ne jį pasiūliusio asmens (nagrinėjamu atveju – jį pasiūliusių kreditorių (apeliantų) grupės interesais). Bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais. Bet kuris iš bankroto administratorių turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Taigi, nepriklausomai nuo to, kuris kandidatas paskiriamas bankroto administratoriumi, jis turi tas pačias pareigas bei teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis taip pat užtikrina, kad bankroto administratorius procese atsirandančius santykius su proceso dalyviais grįs nešališkumo, garbės, moralės, sąžinės ir kitais principais, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas). Atitinkamai bet koks šių ar kitų paminėtame kodekse numatytų principų nesilaikymas gali būti pagrindu bankrutuojančios įmonės kreditoriams svarstyti bei vertinti paskirto administratoriaus veiklą ir kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

23Taigi apeliantų pasiūlytas bankroto administratorius, jeigu būtų paskirtas, negalėtų veikti būtent jį pasiūliusių apeliantų (bankrutuojančios įmonės vadovo ir susijusių kreditorių grupės) interesais ir būtų saistomas bankroto procesą reglamentuojančių teisės normų, įskaitant ir teisės normas, nustatančias bankrutuojančios įmonės turto realizavimo tvarką bei realizavus turtą gautų pajamų paskirstymą tarp kreditorių. Atitinkamai UAB „Atveika“ paskyrimas UAB „Saulida“ bankroto administratoriumi nepažeidžia apeliantų teisių - jie turės tas pačias ĮBĮ numatytas kreditorių teises, nepriklausomai nuo to, kas administruos bankroto procesą.

24Teismas pažymi, kad apeliantai nepateikė įtikinamų argumentų (CPK 178 str.), kodėl paskirtas administratorius galėtų būti šališkas ar netinkamai eiti pareigas. Iš apeliantų nepagrįstos priešpriešos ne jų pasiūlytam administratoriui kylantys ginčai, prireikus, galės būti išsprendžiame teismine tvarka. Be to, įvertinus tai, kad apeliantai yra susiję asmenys (per vadovą K. V.), apeliantų noras, kad būtų paskirtas būtent jų siūlomas kandidatas ir nenoras bendradarbiauti su kitu, teismo vertinamas kaip sudarantis prielaidas apeliantų interesus dėl administratoriaus kandidatūros šioje byloje vertinti kaip galimą norą per pasirinktą administratorių daryti įtaką įmonės bankroto procesui. Duomenų apie apeliantų siūlomo kandidato šališkumą teismas neturi ir todėl jo tinkamumu administruoti atsakovą nėra pagrindo abejoti, tačiau teismas pažymi, kad apsunkinti bankroto proceso eigą gali ne tik daugumos kreditorių nepalaikomo kandidato paskyrimas, bet ir paskyrimas to kandidato, kurį, kad ir galbūt nepagrįstai, bet tikisi kontroliuoti dalis kreditorių (apeliantai). Todėl pirmosios instancijos teismo paskirtą bankroto administratorių šioje byloje keisti netikslinga.

25Atskirojo skundo argumentai (dėl kandidatų patirties, užimtumo, buveinės vietos), buvo tinkamai įvertinti pirmosios instancijos teismo, todėl šiais argumentais keisti paskirtą bankroto administratorių taip pat nėra pagrindo. Paskirto administratoriaus užimtumas (pagal aktualius Įmonių bankroto departamento duomenis V. P. administruoja 20 procedūrų, o D. J. -21), nors neabejotinai didelis, tačiau savaime nėra tokio masto, kad neabejotinai sudarytų prielaidas abejonėms, ar šis administratorius turės pakankamai laiko dar vieno proceso administravimui. Teismų praktikoje pripažįstama, kad pats bankroto administratorius geriausiai žino ir gali įvertinti savo užimtumą, t. y. kiek laiko sąnaudų reikalauja jo jau vykdomos bankroto administravimo procedūros ir ar dėl jų administratorius bus pajėgus administruoti dar vienos įmonės bankrotą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-768/2014). Savo užimtumą administratorius pats įvertina, spręsdamas, ar duoti sutikimą administruoti dar vieną įmonės bankroto procesą.

26Atstumo tarp kandidatų buveinės ir bankrutuojančios įmonės skirtumas (iki 80 km) taip pat nėra tokio dydžio, kad leistų suabejoti paskirto kandidato tinkamumu, juo labiau, kad jo, skirtingai nei kito kandidato, buveinė (tai privalumas) yra Šiauliuose, kur yra ir įmonės bankroto bylą nagrinėjantis teismas.

27Byloje neįrodyta, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, kad būtų pažeista bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra, o atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo pakeisti paskirtą bankroto administratorių, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

28Galiausiai pažymėtina, ką nurodė skundžiamoje nutartyje ir pirmosios instancijos teismas, kad, jeigu vėlesnėje bankroto proceso stadijoje iškils pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo ar galimo nešališkumo, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

29Teismas, vadovaudamasis tuo kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl paskirto UAB „Saulida“ bankroto administratoriaus... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 21 d. nutartimi iškėlė UAB... 6. Teismas sprendė, kad abi pasiūlytos administratoriaus kandidatūros: UAB... 7. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, K. V., UAB... 9. 1. Teismas, paskirdamas UAB „Saulida“ bankroto administratoriumi UAB... 10. 2. Apeliantai iš esmės prieštarauja paskirto administratoriaus... 11. 3. Teismas turėjo daugiau reikšmės skirti faktinei aplinkybei, kad paskirto... 12. 4. Teismo vertintas kriterijus – kandidatų patirtis – nebuvo esminis.... 13. 5. UAB „Atveika“ dirbančių administratorių užimtumas vidutiniškai –... 14. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Mažeikių skyrius)... 15. Atsakovas UAB „Saulida“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą tenkinti... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Pagal nuoseklią ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios... 20. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais... 21. Nagrinėjamoje byloje administruoti UAB „Saulida“ bankroto procesą buvo... 22. Apeliantai (įmonės vadovas K. V. ir dar penki įmonės kreditoriai, iš... 23. Taigi apeliantų pasiūlytas bankroto administratorius, jeigu būtų paskirtas,... 24. Teismas pažymi, kad apeliantai nepateikė įtikinamų argumentų (CPK 178... 25. Atskirojo skundo argumentai (dėl kandidatų patirties, užimtumo, buveinės... 26. Atstumo tarp kandidatų buveinės ir bankrutuojančios įmonės skirtumas (iki... 27. Byloje neįrodyta, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto... 28. Galiausiai pažymėtina, ką nurodė skundžiamoje nutartyje ir pirmosios... 29. Teismas, vadovaudamasis tuo kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos Civilinio... 30. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą...