Byla 2-768/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Viskas sodininkams“, uždarosios akcinės bendrovės „RDMX“, uždarosios akcinės bendrovės „Inforo“, akcinės bendrovės–firmos „VITI“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-3275-803/2014 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Ardena“, uždarosios akcinės bendrovės „REIKALAVIMAS.LT“, uždarosios akcinės bendrovės „Elonika“, uždarosios akcinės bendrovės „Airuslita“, uždarosios akcinės bendrovės „EURODEBT LT“, uždarosios akcinės bendrovės „Statybinių medžiagų mažmena“ generalinio direktoriaus P. R., uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“ (tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „G ir G partneriai“, uždaroji akcinė bendrovė „Skolų valdymo inspekcija“, uždaroji akcinė bendrovė „Inforo“, uždaroji akcinė bendrovė „RDMX“, uždaroji akcinė bendrovė „Viskas sodininkams“, akcinė bendrovė–firma „VITI“, uždaroji akcinė bendrovė „Gamainvesta“) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Statybinių medžiagų mažmena“ (ankstesnis pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Bauhof LT“) iškelta bankroto byla,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Ardena“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ ir paskirti bankroto administratoriumi UAB „Insolvensa“. Bendraieškiai UAB „REIKALAVIMAS.LT“, UAB „Elonika“, UAB „Airuslita“, UAB „EURODEBT LT“, UAB „Statybinių medžiagų mažmena“, UAB „Conlex“ taip pat prašė iškelti bankroto bylą UAB „Statybinių medžiagų mažmena“. Bendraieškis UAB „REIKALAVIMAS.LT“ bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „MaxContract“, bendraieškis UAB „Elonika“ – UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, bendraieškis UAB „EURODEBT LT“ – UAB „Pirmas administratorių biuras“, bendraieškis UAB „Airuslita“ – UAB „Verslo administravimo centras“, bendraieškis bei atsakovas UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ – UAB „Idėjų rinka“, bendraieškis UAB „Conlex“ – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Byloje dalyvaujantys tretieji asmenys taip pat prašė iškelti bankroto bylą UAB „Statybinių medžiagų mažmena“. Trečiasis asmuo UAB „Skolų valdymo inspekcija“ bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“, trečiasis asmuo UAB „G ir G partneriai“ – UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, trečiasis asmuo UAB „Inforo“ – UAB „Admivita“, trečiasis asmuo UAB „RDMX“ – UAB „Valeksa“, trečiasis asmuo UAB „Viskas sodininkams“ – UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“; trečiasis asmuo akcinė bendrovė–firma (toliau – ir AB–F) „VITI“ – UAB „Valeksa“, trečiasis asmuo UAB „Gamainvesta“ – UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“. Bankroto administratorius UAB „Baklis“ pats iškėlė savo kandidatūrą administruoti UAB „Statybinių medžiagų mažmena“.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 14 d. nutartimi iškėlė UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo UAB „Ardena“ pasiūlytą UAB „Insolvensa“ bei nutarė atlikti kitus veiksmus, susijusius su bankroto bylos iškėlimu.

6Teismas, parinkdamas UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto administratoriaus kandidatūrą, įvertino tai, kad turi būti vienodai ginami visų kreditorių interesai, ir atsižvelgė į prašomų paskirti administratorių patirtį, darbo krūvius, taip pat į atsakovo ir prašomų skirti bankroto administratorių buveinės vietas, gebėjimą operatyviai atlikti bankroto procedūras, tokiu būdu patenkinant bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus ir apsaugant jos interesus, bei padarė išvadą, kad UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Insolvensa“, kuri veikia Vilniaus mieste, šiuo metu vykdo 65 bankroto procedūras, yra užbaigusi 35 bankroto procedūras, įmonėje dirba šeši kvalifikuoti darbuotojai, Įmonių bankroto departamentas prie Ūkio ministerijos nurodė, kad šis administratorius atitinka keliamus reikalavimus ir jokių pastabų nepateikė.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

8Trečiasis asmuo UAB „Viskas sodininkams“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutarties dalį, kuria UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Insolvensa“, panaikinti, bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą išspręsti iš esmės ir atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterinės paslaugos“.

9Trečiasis asmuo nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

101.

112. Atsakovo bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Insolvensa“ susidarė situacija, kuomet atsakovui ir jo kreditoriui atstovauja dvi susijusios įmonės, todėl atsiradęs interesų konfliktas gali kelti abejonių dėl bankroto proceso skaidrumo, bankroto administratoriaus nešališkumo. Bankroto administratorius UAB „Insolvensa“ administruoja ir su atsakovo kreditoriumi UAB „Medva“ susijusią įmonę UAB „Medva transport“.

12Trečiasis asmuo UAB „RDMX“ atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Insolvensa“, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“.

13Trečiasis asmuo nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

141. Teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius turi ženkliai mažesnę darbo patirtį palyginus su pasiūlyta UAB „Valeksa“.

152. Teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius yra labiau užimtas, palyginus su pasiūlytu kandidatu UAB „Valeksa“.

16Trečiasis asmuo UAB „Inforo“ atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Insolvensa“, ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“.

17Trečiasis asmuo nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

181. Teismas nutarties dalyje dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo tik formaliai nurodė faktines aplinkybes, nepateikė argumentų, kodėl iš visų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir Įmonių bankroto įstatymas, ĮBĮ) reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių, būtent UAB „Insolvensa“ yra tinkamiausias kandidatas vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

192. Teismas nevertino galimo siūlomų bankroto administratorių nešališkumo ir paskyrė tokį administratorių, dėl kurio šališkumo kyla abejonių. Teismas iš esmės paskyrė atsakovo kreditoriaus bankroto administratorių. UAB „Restrus“, kuris tiek darbuotojų, tiek infrastruktūriniais ryšiais yra tiesiogiai susijęs su UAB „Insolvensa“, administruoja atsakovo ir kreditorių, ir debitorių BUAB „Medva“. UAB „Restrus“ vykdo atsakovo debitoriaus ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo procedūrą. Atsakovo ir atsakovo kreditoriaus bei debitoriaus administratoriai yra tie patys asmenys, o tai pagal teismų praktiką laikoma itin kritikuotina situacija. UAB „Insolvensa“ yra šališka ir todėl, kad a

203. UAB „Idėjų rinka“ negali būti skiriamas bankroto administratoriumi, nes jį pasiūlė atsakovo vadovas, kuris turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, todėl tikėtina, kad jo siūlomas ar palaikomas bankroto administratorius neužtikrins nešališkumo ir skaidrumo bankroto procedūros vykdyme bei neišvengs galimo interesų konflikto tarp bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių.

214. UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ ir UAB „J ir LBR bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ neatitinka ĮBĮ nustatytų imperatyviųjų reikalavimų, kadangi šių administratorių pateiktos Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams neatitinka Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-77 patvirtintos formos. Be to, UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras” šiuo metu vykdo atsakovo debitoriaus UAB „Kivida” bankroto procedūrą, o tai yra objektyvus pagrindas neskirti tokio bankroto administratoriaus, kuris atstovauja priešingus interesus turinčioms įmonėms. UAB „Baklis“ pats iškėlė savo kandidatūrą administruoti atsakovą, tačiau nei ĮBĮ, nei kiti įstatymai tokios galimybės nenumato. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ negali būti paskirtas atsakovo administratoriumi, nes šiuo metu vykdo atsakovo debitoriaus UAB „Skirnuva“ bankroto procedūrą.

225. UAB „Admivita“, kaip mažą užimtumą, optimalią darbo patirtį ir didelį administratorių kolektyvą vienijantis subjektas, galėtų užtikrinti operatyvų, sklandų atsakovo bankroto procedūros vykdymą bei skirti žymiai daugiau laiko atsakovo bankroto procedūrai nei kiti šioje byloje pasiūlyti administratoriai.

23Trečiasis asmuo AB–F „VITI“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutarties dalį, kuria UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Insolvensa“, ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Valeksa“ arba UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“.

24Trečiasis asmuo nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

251. UAB „Insolvensa“ negali būti UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ administratoriumi, nes paskyrus šį administratorių susidarytų situacija, jog jis administruotų bankrutuojančių įmonių, kurios yra jos darbuotojų administruojamų įmonių kreditoriais, bankroto procedūras.

262. UAB „Valeksa“ yra tinkamiausias administruoti UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ bankrotą, nes nėra jokių objektyvių duomenų, kurie leistų abejoti šio juridinio asmens nešališkumu, sąžiningumu bei gebėjimu sklandžiai ir laiku vykdyti bankroto procedūras.

27Ieškovas UAB „Ardena“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą arba UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“. Ieškovas nurodo, kad pagal pateiktą kreditorių sąrašą UAB „Medva“ reikalavimas sudaro 5 627,33 Lt, kai bendra kreditorių reikalavimų suma viršija 27 mln. Lt, ir UAB „Medva“ bankroto administratoriaus UAB „Restrus“ įgaliotu asmeniu yra paskirtas E. Š., kuris nedirba UAB „Insolvensa“, o UAB „Medva transport“ nėra UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ kreditorius. UAB „Medva“ kreditorinis reikalavimas dar nėra patvirtintas atsakovo bankroto byloje ir jis gali būti laikomas tik tikėtinu kreditoriumi. Ieškovas nurodo, kad ir kitų administratorių kandidatūros kelia abejonių. Kyla pagrįstų abejonių dėl UAB „Valeksa“ bankroto administratoriaus skaidrumo ir nešališkumo, nes bankroto administratorius D. D. yra įtariamas galbūt padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnyje, administruojant BUAB „Neapolis“ bankroto procesą. Tiek UAB „Valeksa“, tiek UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“, UAB „Admivita“ dirbantys fiziniai bankroto administratoriai dirba pas kelis bankroto administratorius.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Trečiųjų asmenų UAB „Viskas sodininkams“, UAB „RDMX“, AB–F „VITI“ atskirieji skundai tenkintini iš dalies, o trečiojo asmens UAB „Inforo“ atskirasis skundas tenkintinas visiškai.

30Apeliacijos dalykas – UAB „Statybinių medžiagų mažmena“, kuriai iškelta bankroto byla, bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas.

31Pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo UAB „Ardena“ pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Insolvensa“. Iš pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų matyti, kad sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo buvo įvertintos visos ieškovų ir trečiųjų asmenų pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros, nutartyje nurodyta, kokiais kriterijais vadovaujantis parinkta bankroto administratoriaus kandidatūra, o būtent – atsižvelgta į prašomų paskirti administratorių patirtį, darbo krūvius, taip pat į atsakovo ir prašomų skirti bankroto administratorių buveinės vietas, gebėjimą operatyviai atlikti bankroto procedūras ir į tai, kad Įmonių bankroto departamentas prie Ūkio ministerijos nurodė, jog teismo paskirtasis administratorius atitinka keliamus reikalavimus ir jokių pastabų nepateikė.

32Tretieji asmenys UAB „Viskas sodininkams“, UAB „RDMX“, AB–F „VITI“, UAB „Inforo“ atskiraisiais skundais ginčija pirmosios instancijos teismo parinktą bankroto administratoriaus kandidatūrą ir prašo pakeisti bankroto administratoriaus kandidatūrą į jų nurodomą. Tretieji asmenys (apeliantai) nurodo šias kandidatūras: UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterinės paslaugos“, UAB „Valeksa“, UAB „Admivita“, UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“.

33Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas trečiųjų asmenų (apeliantų), ieškovo UAB „Ardena“, pateikusio atsiliepimą į atskiruosius skundus, nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, susijusias su UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto administratoriaus paskyrimu, pažymi, kad Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas nustato, jog teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje įmonės administratorius apibūdinamas kaip teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytos bankroto administratoriaus funkcijos. Viena iš įstatyme nustatytų administratoriaus funkcijų yra ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktas). Taigi bankroto administratorius visų pirma yra teismo paskirtas skolininko (bankrutuojančios įmonės) atstovas. Atlikdamas bankroto proceso darbus, administratorius privalo vykdyti teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 20 punktas). Bankrutuojančios įmonės interesų gynimas yra ir kreditorių visumos interesų gynimas, nes įstatymo nuostatas atitinkantis bankroto administravimas sudaro sąlygas įmonei didesne apimtimi atsiskaityti su kreditoriais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Visi administratoriaus veiksmai turi būti nukreipti šiems tikslams pasiekti ir tam trukdančioms kliūtims šalinti. Taigi administratorius yra ypatingą teisinę padėtį bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, nuo kurio veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008 ir kt.).

34Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, sąrašo. Teismų praktikoje dažniausiai vertinami tokie bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai: kandidato patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nei vienas šių kriterijų nėra absoliutus, t. y. kiekvienoje byloje teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, turi įvertinti visas bylos aplinkybes ir parinkti tą kandidatą, kurio paskyrimas sudarytų didžiausias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2758/2013). Be to, būtina pažymėti, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas administratoriaus paskyrimas yra teismo diskrecija. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos apeliacinio teismo gausioje ir nuosekliai formuojamoje praktikoje pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-115/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1300/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.), arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

35Šioje byloje nagrinėjant klausimą, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Insolvensa“, yra aktuali Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalis, kurioje yra nurodyti kriterijai, dėl kurių asmuo konkrečioje byloje negali būti paskirtas įmonės, kuriai keliama bankroto byla, administratoriumi, t. y. kriterijai, kurie yra nustatyti tam, kad būtų užtikrintas administratoriaus nešališkumas. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtinta, jog administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi.

36Nagrinėjamoje byloje apeliantai UAB „Viskas sodininkams“, UAB „Inforo“, AB–F „VITI“ teigia, kad teismo paskirtas bankroto administratorius yra šališkas, nes susiklosto situacija, jog atsakovą ir jo kreditorių administruoja du tarpusavyje susiję bankroto administratoriai, t. y. UAB „Insolvensa“ ir UAB „Restrus“. Iš viešai skelbiamų duomenų (www.bankrotodep.lt) matyti, kad abiems bankroto administratoriams vadovauja tas pats direktorius V. K., abiejų administratorių būstinės yra tuo pačiu adresu bei abiejose įmonėse dirba dalis bendrų darbuotojų. Apeliantai nurodo, kad UAB „Insolvensa“ administruoja atsakovo kreditorių ir debitorių BUAB „Medva“. Iš byloje pateikto atsakovo kreditorių sąrašo matyti, kad UAB „Medva“ yra atsakovo kreditorius (VI t., b. l. 76), o aplinkybę, kad šį atsakovo kreditorių administruoja UAB „Restrus“, patvirtina viešai skelbiami duomenys (www.bankrotodep.lt). Trečiasis asmuo UAB „Viskas sodininkams“ taip pat nurodo, kad UAB „Insolvensa“ administruoja ir su UAB „Medva“ susijusią įmonę UAB „Medva transport“. Taigi pagal pateiktus duomenis UAB „Insolvensa“ administruoja su atsakovo kreditoriumi susijusią įmonę UAB „Medva transport“ bei yra tiesiogiai per valdymo organus ir darbuotojus susijęs su kitu administratoriumi, kuris administruoja atsakovo kreditorių. Atskiruosius skundus padavę tretieji asmenys (kreditoriai) kelia abejones dėl UAB „Insolvensa“ nešališkumo vykdant atsakovo bankroto procedūras. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliantų nurodytas abejones dėl paskirto bankroto administratoriaus nešališkumo, pažymi, kad tretieji asmenys nėra pateikę įrodymų, kurie patvirtintų pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus nešališkumą subjektyviuoju aspektu, t. y. kad paskirtasis administratorius yra suinteresuotas bankroto byla, turi išankstinį nusistatymą veikti tik tam tikrų asmenų naudai ar pan. Tačiau pirmiau nurodytos aplinkybės objektyviuoju aspektu kelia abejonių dėl bankroto administratoriaus nešališkumo, todėl trečiųjų asmenų atskiruosiuose skunduose nurodyti nuogąstavimai sudaro pagrindą konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Insolvensa“ ir kad turi būti pašalintos prielaidos, keliančios abejones dėl bankroto administratoriaus nešališkumo. Pažymėtina, kad administruoti atsakovą pretendavo keli administratoriai, kurie atitiko įstatymų numatytus formalius reikalavimus, esminio skirtumo tarp administratorių profesinės patirties, kvalifikacijos, užimtumo, veiklos vietos nėra, o dėl vieno iš administratorių galbūt nešališkumo kyla abejonių, teismas neturėtų šio administratoriaus skirti administruoti įmonę. Teismas turi eliminuoti bet kokias net ir mažiausiai tikėtinas bankroto administratoriaus šališkumo prielaidas. Būtent dėl šios priežasties, esant galimybei rinktis, teismas turėtų parinkti tą bankroto administratoriaus kandidatūrą, dėl kurios nešališkumo nekyla net mažiausių abejonių.

37Apibendrinant pirmiau nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, konstatuotina, kad trečiųjų asmenų (apeliantų) atskirųjų skundų reikalavimai panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Insolvensa“, yra pagrįsti ir tenkintini.

38Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs trečiųjų asmenų (apeliantų), ieškovo UAB „Ardena“ nurodytus argumentus, susijusius su kito administratoriaus paskyrimu, prašomų paskirti administratorių patirtimi, užimtumu, galimybe užtikrinti operatyvų bei sklandų atsakovo bankroto procedūrų vykdymą, pirmosios instancijos teismo nustatytas ir nutartyje nurodytas aplinkybes dėl administratorių kandidatūrų tinkamumo administruoti atsakovą, kreditorių išreikštas abejones dėl tam tikrų administratorių paskyrimo (pvz., dėl UAB „Valeksa“), daro išvadą, kad šiuo atveju būtų tikslinga paskirti bankroto administratoriumi trečiojo asmens UAB „Inforo“ pasiūlytą kandidatūrą – UAB „Admivita“. Ši kandidatūra pripažintina tinkamiausia, atsižvelgiant į optimalų administratoriaus užimtumo ir turimos patirties santykį. UAB „Admivita“ atitinka įstatymo reikalavimus, nenustatyta jokių subjektyvių ir objektyvių aplinkybių, keliančių abejonių šio bankroto administratoriaus nešališkumu. UAB „Admivita“ dirba 7 darbuotojai, šiuo metu vykdo 48 bankroto procedūras, 43 bankroto procedūros yra baigtos. Teismo vertinimu, UAB „Admivita“ gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesams tinkamo atstovavimo. Be to, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs UAB „Admivita“ kandidatūrą, nėra nustatęs aplinkybių, kurių pagrindu turėtų būti konstatuota, kad ši įmonė neatitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimų, nustatančių administratoriaus kandidatūrai keliamų reikalavimų. Ieškovas UAB „Ardena“ yra nurodžiusi, kad UAB „Admivita“ dirbantys fiziniai bankroto administratoriai dirba pas kelis bankroto administratorius, tačiau ši aplinkybė nėra detalizuota tuo aspektu, kaip ši aplinkybė gali neigiamai paveikti atsakovo bankroto procedūras. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismui byloje dalyvaujantys asmenys nenurodė aplinkybių, dėl kurių UAB „Admivita“ negalėtų būti paskirta atsakovo bankroto administratoriumi.

39Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Įmonių bankroto valdymo departamento viešai internete skelbiamus duomenis apie pirmosios instancijos teismui pasiūlytų bankroto administratorių bei apeliacinės instancijos teismui pasiūlytų bankroto administratorių užimtumą bei jų patirtį ir įvertinęs šiuos duomenis su UAB „Admivita“ duomenimis, daro išvadą, kad UAB „Admivita“ veiklos mastas, įgyta patirtis ir užimtumas šiuo metu labiausiai atitinka atsakovo poreikius. Vertinant UAB „Admivita“ užimtumą, pažymėtina, kad ši įmonė pateikė sutikimą administruoti atsakovą, o tai be kita ko reiškia paties administratoriaus subjektyvų įvertinimą, jog kitos jo administruojamos bankroto procedūros nereikalauja tiek laiko sąnaudų, kad administratorius nebeturėtų realių galimybių pakankamai laiko skirti (tinkamai atlikti administratoriaus funkcijas) dar viename, t. y. atsakovo bankroto procese. Pats bankroto administratorius geriausiai žino ir gali įvertinti savo užimtumą, t. y. kiek laiko sąnaudų reikalauja jo jau vykdomos bankroto administravimo procedūros ir ar dėl jų administratorius bus pajėgus administruoti dar vienos įmonės bankrotą. Šiuo metu nėra pagrindo pagrįstoms abejonėms, kad paskirtas administratorius dėl užimtumo negalės tinkamai vykdyti atsakovo bankroto proceso. Byloje nenustatyta, kad dėl UAB „Admivita“ paskyrimo atsakovo administratoriumi gali kilti konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vėlesnėje atsakovo bankroto proceso stadijoje, jeigu paaiškėtų, jog paskirtas administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartį pakeisti.

42Panaikinti nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Insolvensa“, ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Admivita“ (juridinio asmens kodas 125841325, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 100).

43Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Ardena“... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 14 d. nutartimi iškėlė UAB... 6. Teismas, parinkdamas UAB „Statybinių medžiagų mažmena“ bankroto... 7. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 8. Trečiasis asmuo UAB „Viskas sodininkams“ atskirajame skunde prašo... 9. Trečiasis asmuo nurodo šiuos pagrindinius argumentus:... 10. 1.... 11. 2. Atsakovo bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Insolvensa“ susidarė... 12. Trečiasis asmuo UAB „RDMX“ atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus... 13. Trečiasis asmuo nurodo šiuos pagrindinius argumentus:... 14. 1. Teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius turi ženkliai mažesnę... 15. 2. Teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius yra labiau užimtas,... 16. Trečiasis asmuo UAB „Inforo“ atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus... 17. Trečiasis asmuo nurodo šiuos pagrindinius argumentus:... 18. 1. Teismas nutarties dalyje dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo... 19. 2. Teismas nevertino galimo siūlomų bankroto administratorių nešališkumo... 20. 3. UAB „Idėjų rinka“ negali būti skiriamas bankroto administratoriumi,... 21. 4. UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ ir UAB „J... 22. 5. UAB „Admivita“, kaip mažą užimtumą, optimalią darbo patirtį ir... 23. Trečiasis asmuo AB–F „VITI“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 24. Trečiasis asmuo nurodo šiuos pagrindinius argumentus:... 25. 1. UAB „Insolvensa“ negali būti UAB „Statybinių medžiagų mažmena“... 26. 2. UAB „Valeksa“ yra tinkamiausias administruoti UAB „Statybinių... 27. Ieškovas UAB „Ardena“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo Vilniaus... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Trečiųjų asmenų UAB „Viskas sodininkams“, UAB „RDMX“, AB–F... 30. Apeliacijos dalykas – UAB „Statybinių medžiagų mažmena“, kuriai... 31. Pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Statybinių medžiagų... 32. Tretieji asmenys UAB „Viskas sodininkams“, UAB „RDMX“, AB–F... 33. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas trečiųjų asmenų... 34. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų, kuriais turi... 35. Šioje byloje nagrinėjant klausimą, ar pirmosios instancijos teismas... 36. Nagrinėjamoje byloje apeliantai UAB „Viskas sodininkams“, UAB... 37. Apibendrinant pirmiau nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes,... 38. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs trečiųjų asmenų (apeliantų),... 39. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Įmonių bankroto valdymo... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 41. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 14 d. nutartį pakeisti.... 42. Panaikinti nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės... 43. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....