Byla 2-762/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės DNB bankas atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutarties dalies, kuria atsakovo bankrutuojančios R. S. įmonės bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, civilinėje byloje Nr. B2-2621-254/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „FinAlfa Corporate Finance“ ieškinį atsakovui R. S. įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria atsakovo bankrutuojančios R. S. įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, teisėtumo klausimas.

5Ieškovas UAB „FinAlfa Corporate Finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą R. S. įmonei, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodė, kad UAB „FinAlfa Corporate Finance“ teikė atsakovui konsultavimo paslaugas, už kurias išrašyta PVM sąskaita – faktūra 2420 Lt sumai, kurios atsakovas neapmokėjo.

62012 m. lapkričio 6 d. teismas gavo AB DNB banko prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Kreditorius prašė atsakovui iškelti bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo centras“. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 9 d. nutartimi AB DNB banko prašymą patenkino ir įtraukė AB DNB banką trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, į civilinę bylą Nr. B2-2621-254/2012.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 22 d. nutartimi atsakovui bankrutuojančiai R. S. įmonei iškėlė bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

9Teismas pažymėjo, kad atsakovas nevykdo skolinių įsipareigojimų savo kreditoriams, neatsiskaito su valstybės (savivaldybės) biudžetu, todėl konstatavo, kad R. S. įmonė yra nemoki ir iškėlė bankroto bylą. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros teismas nurodė, jog skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normoje aptartų aplinkybių, bet ir vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Pažymėjo, jog iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų tinklalapyje esančios informacijos matyti, kad administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dirba 10 fizinių bankroto administratorių, kurie bendrai yra baigę 377 bankroto procedūras (po 37,7 kiekvienam), šiuo metu vykdo 180 bankroto procedūrų, t. y. po 18 kiekvienam. Nurodė, kad UAB „Verslo administravimo centras“, dirba 3 administratoriai, kurie bendrai yra baigę 75 bankroto procedūras (po 25 kiekvienam), šiuo metu vykdo 28 procedūras (po 9,3 kiekvienam). Teismas pagal pateiktus duomenis abiejų administratorių patirtį įvertino vienodai ir konstatavo, kad abi įmonės turi pakankamą kompetenciją vykdyti atsakovo bankroto procedūrų administravimą. UAB „Verslo administravimo centras“ skirti atsakovo administratoriumi vien tuo pagrindu, kad jo kandidatūrą pateikė didžiausią kreditorinį reikalavimą turintis AB DNB bankas, nebūtų objektyvu. Priešingai, paskyrimas administratoriumi įmonės, kurią pasiūlė mažesnį kreditorinį reikalavimą turintis kreditorius, suponuoja išvadą, kad šio kreditoriaus sprendimai neįtakos administratoriaus veiklos, nes esminę reikšmę sprendžiant svarbiausius bankroto proceso klausimus ĮBĮ suteikia ne administratoriui, o kreditoriams. Teismas laikė, kad bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti bankroto administratoriaus paskyrimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas bankrutuojančios R. S. įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo R. S. įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo centras“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis bankroto administratoriaus tikslas yra kuo operatyviau ir sklandžiau vykdyti bankroto procedūras, atstovauti kreditorių interesus bei išieškoti lėšas ir patenkinti kreditorių reikalavimus, galima teigti, kad tai greičiausiai gali atlikti žymiai mažesnį darbo krūvį turintis administratorius UAB „Verslo administravimo centras“.

132. Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, kad, skiriant administratorių, yra atsižvelgiama į didžiausių ir pagrindinių bankrutuojančios įmonės kreditorių nuomonę.

143. Paskyrus bankrutuojančios R. S. įmonės bankroto administratoriumi UAB „Verslo administravimo centras“, kaip didžiausio įmonės kreditoriaus pasitikėjimą turintį administratorių, būtų sėkmingiausiai įgyvendintas viešojo intereso gynimo principas bankroto procese, maksimaliai užtikrintas sklandus ir operatyvus bankroto procedūrų atlikimas, išvengta administratoriaus konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas bankrutuojanti R. S. įmonė prašo trečiojo asmens AB DNB banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutarties dalies atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161. Nėra jokių įrodymų, kad paskirtasis administratorius negalėtų tinkamai administruoti atsakovo bankrutuojančios R. S. įmonės.

172. Apelianto argumentas, kad jis yra didžiausias kreditorius ir dėl to turėtų būti paskirtas jo siūlomas administratorius, yra visiškai nepagrįstas ir atmestinas. Formuojant tokią teismų praktiką, mažesnieji kreditoriai apskritai prarastų galimybę siūlyti bankroto administratorius, t. y. mažesni kreditoriai prarastų ĮBĮ garantuojamą teisę siūlyti savo administratoriaus kandidatūrą.

183. Iš apelianto nurodytų duomenų negalima daryti išvados, kad dėl užimtumo paskirtasis bankroto administratorius negalėtų tinkamai administruoti bankrutuojančios įmonės. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ darbuotojų darbo krūvis paskirstytas nevienodai, todėl darbuotojai turintys mažesnį užimtumą operatyviai ir tinkamai galės vykdyti administratoriaus funkcijas.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „FinAlfa Corporate Finance“ prašo AB DNB banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutarties dalies civilinėje byloje Nr. B2-2621-254/2012 atmesti.

20Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

211. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų. Taigi galima teigti, kad teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi.

222. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų.

233. Kadangi nagrinėjamu atveju paskirtasis bankroto administratorius atitinka visus ĮBĮ nustatytus reikalavimus, naikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

25Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsakovo bankrutuojančios R. S. įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

26ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.), užimtumą, buveinės vietą geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Tai reiškia, kad skirdamas administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar konkretaus administratoriaus paskyrimas nesudarytų prielaidų sukliudyti išaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011).

27Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirenka bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėsto savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1405/2010; 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011; 2012 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-913/2012). Paprastai pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

28Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi bankrutuojančios R. S. įmonės bankroto administratoriumi paskirtas ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Su šia administratoriaus kandidatūra nesutinka atskirąjį skundą pateikęs trečiasis asmuo AB DNB bankas, siūlantis administratoriaus UAB „Verslo administravimo centras“ kandidatūrą.

29Byloje neginčijama, kad abu pasiūlyti administratoriai atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas, abu administratoriai sutinka administruoti atsakovą (b. l. 18-23, 51-55, 89, 90).

30Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų duomenų (www.bankrotodep.lt) matyti, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ vykdo 194 bankroto administravimo procedūras, o yra baigusi 564 bankroto administravimo procedūras. Bendrovėje dirba 10 fizinių bankroto administratorių, kurie iš viso vykdo 206 bankroto procedūras (vidutiniškai po 20,6). Vienas iš šioje bendrovėje dirbančių fizinių bankroto administratorių nevykdo nei vienos bankroto procedūros, trys fiziniai bankroto administratoriai vykdo po mažiau nei 10 bankroto procedūrų. UAB „Verslo administravimo centras“ vykdo 29 bankroto administravimo procedūras, o yra baigusi 106 bankroto administravimo procedūras. Bendrovėje dirbantys 3 fiziniai bankroto administratoriai vykdo iš viso 52 bankroto procedūras (vidutiniškai po 17,3). Vienas fizinis bankroto administratorius vykdo mažiau nei 10 bankroto procedūrų, kiti du – po daugiau kaip 20. Atsižvelgiant į šiuos duomenis ir byloje esančius dokumentus, galima daryti pagrįstą išvadą, kad tiek UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, tiek UAB „Verslo administravimo centras“ turi pakankamai solidžią patirtį ir pagal fizinių bankroto administratorių užimtumą gali tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūras.

31Apeliantas nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo priimtas procesinis sprendimas atsakovo bankroto administratoriumi paskirti vieną iš dviejų įstatymo reikalavimus atitinkančių kandidatūrų, negali būti laikomas neteisėtu. Todėl nėra objektyvaus pagrindo keisti teismo paskirtą bankroto administratorių.

32Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, o apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių, todėl skundžiama Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutarties dalis, kuria atsakovo bankrutuojančios R. S. įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, paliekama nepakeista.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

34Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria atsakovo... 5. Ieškovas UAB „FinAlfa Corporate Finance“ kreipėsi į teismą su... 6. 2012 m. lapkričio 6 d. teismas gavo AB DNB banko prašymą dėl įtraukimo į... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 22 d. nutartimi atsakovui... 9. Teismas pažymėjo, kad atsakovas nevykdo skolinių įsipareigojimų savo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo panaikinti Kauno... 12. 1. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis bankroto administratoriaus tikslas... 13. 2. Lietuvos apeliacinis teismas formuoja praktiką, kad, skiriant... 14. 3. Paskyrus bankrutuojančios R. S. įmonės bankroto administratoriumi UAB... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas bankrutuojanti R. S. įmonė... 16. 1. Nėra jokių įrodymų, kad paskirtasis administratorius negalėtų tinkamai... 17. 2. Apelianto argumentas, kad jis yra didžiausias kreditorius ir dėl to... 18. 3. Iš apelianto nurodytų duomenų negalima daryti išvados, kad dėl... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „FinAlfa Corporate... 20. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:... 21. 1. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį bankrutuojančios įmonės... 22. 2. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad... 23. 3. Kadangi nagrinėjamu atveju paskirtasis bankroto administratorius atitinka... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 25. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 26. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 27. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, tuo atveju, kai pirmosios... 28. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi bankrutuojančios R. S.... 29. Byloje neginčijama, kad abu pasiūlyti administratoriai atitinka ĮBĮ... 30. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų... 31. Apeliantas nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto... 32. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 34. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutarties dalį palikti...