Byla 2-797/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Alpha consulting“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Telenoja“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Grifs AG“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Telenoja“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo D. V. (D. V.) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Alpha consulting“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Telenoja“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Grifs AG“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Alpha Consulting“, bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Mandarlita“. Tretieji asmenys taip pat prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, siūlė bankroto administratorių kandidatūras: UAB „Telenoja“ – UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, o UAB „Grifs AG“ – UAB „Tigesta“.

4Atsakovas ieškovo prašymui iškelti bankroto bylą neprieštaravo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Alpha consulting“; įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Mandarlita“.

7Įvertinęs byloje pateiktus duomenis teismas konstatavo Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktuose nustatyto bankroto bylos iškėlimui pagrindo egzistavimą.

8Teismas nevertino trečiojo asmens UAB „Grifs AG“ pasiūlytos administratoriaus kandidatūros, kadangi ši kandidatūra pasiūlyta per vėlai ir teismas nespėjo jos suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

9Teismas nustatė, kad pasiūlyti ir administruoti atsakovą sutinka UAB „Mandarlita“ ir UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“; duomenų, kad siūlomų administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismui nepateikta. Teismas įvertino abiejų siūlomų bankroto administratorių užimtumą pagal vykdomų bankroto procedūrų skaičių; nustatė, jog UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ buveinė yra Kaune, o UAB „Mandarlita“ – Vilniuje, t. y. tame pačiame mieste kaip ir atsakovo UAB „Alpha consulting“, ir atsižvelgęs į panašų bankroto administratorių veiklos krūvį, siekiant užtikrinti bankroto proceso operatyvumą bei tinkamą kreditorių interesų apsaugą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu, UAB „Alpha consulting“ administratoriumi paskyrė UAB „Mandarlita“.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

11Trečiasis asmuo UAB „Telenoja“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutarties dalį, kuria atsakovo administratoriumi paskirta UAB „Mandarlita“, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Rinkdamas bankroto administratorių teismas turi siekti, kad būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūros atlikimas, priklausantis nuo to, kiek pretendentas į administratorius galės skirti dėmesio jos atlikimui. Dėl to svarbus užimtumo kriterijus. Taip pat bankroto procedūros sklandumas priklausys nuo didžiausių kreditorių pasitikėjimo administratoriumi.
  2. Nesutinka su teismo vertinimu, jog siūlomų administratorių veiklos krūviai yra panašūs. UAB „Mandarlita‘ dirba du bankroto administratoriai, vykdantys 14 bankroto procedūrų, UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ – trys bankroto administratoriai, vykdomos 6 bankroto procedūros, todėl apelianto siūlomas administratorius galės skirti reikiamą dėmesį atsakovo bankroto procedūrų operatyvumui užtikrinti. Neturi reikšmės aplinkybė, dėl apelianto siūlomo administratoriaus buveinės kitame, nei atsakovo mieste, kadangi administratorius administruoja ir Vilniuje esančias įmones, keli darbuotojai dirba Vilniuje, be to ši aplinkybė tik padidina administratoriaus nešališkumą.
  3. Apelianto vertinimu, atsižvelgiant į teismų praktiką kritiškai vertinant nemokios įmonės direktoriaus pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, tikėtina, kad atsakovo valdymo organai pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo teikė per įmonės darbuotoją. Įtarimus kelia aplinkybės dėl nedidelio kolektyvo ir nedidelės skolos ieškovui. Apeliantas abejoja atsakovo darbuotojo siūlomo bankroto administratoriaus nešališkumu. Pažymi, kad potencialiai jis yra pagrindinis atsakovo kreditorius, o asmens, kuris turi kreditorių pasitikėjimą, skyrimas administratoriumi, geriau atitinka siekiamybę užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūros atlikimą.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas nurodo, kad nėra suinteresuotas administratoriaus paskyrimu ir sutinka su bet kuria kandidatūra, išskyrus siūlomą apelianto. Mano, kad skundu vilkinama bankroto procedūra. Pažymi, kad skola apeliantui yra sumažėjusi.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Bankroto administratoriaus paskyrimas yra teismo prerogatyva. Pažymi, kad didelį finansinį reikalavimą turinčio kreditoriaus interesai bankroto byloje ne visada sutampa su visų kreditorių interesais.
  2. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų dėl tariamo ieškovo suinteresuotumo, nesąžiningumo ar ryšių su atsakovo administracija. Pažymi, kad pagal ĮBĮ ieškovas teikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo privalėjo pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Mandarlita“ yra nepriekaištingos reputacijos, tai patvirtino ir Įmonių bankroto valdymo departamentas savo raštu. Atkreipia dėmesį, kad apeliantas taip pat siūlo jam palankų bankroto administratorių.
  3. Pažymi, kad skundai ir bylos vilkinimas tik užtęsia bankroto procesą ir mažina skolų išieškojimo galimybes.
  4. Nepagrįsti argumentai dėl didelio darbo krūvio, šiuo atveju abejų administratorių darbo krūvis santykinai nedidelis, tačiau svarbi administratoriaus darbo patirtis, esanti didesnė teismo paskirtojo administratoriaus. Be to, aplinkybė, kad apelianto siūlomo administratoriaus buveinė yra kitame mieste, sąlygos didesnes administravimo išlaidas.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16Atskirasis skundas netenkinamas.

17Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė ne trečiojo asmens (pagal atsakovo pateiktą kreditorių sąrašą – didžiausio kreditoriaus (24-25 b. l.)), o ieškovo (atsakovo darbuotojo) pasiūlytą kandidatūrą, atsižvelgęs į panašų abiejų administratorių veiklos krūvį, paskirdamas atsakovo buveinės mieste veikiantį bankroto administratorių, taip siekdamas užtikrinti bankroto proceso operatyvumą bei tinkamą kreditorių interesų apsaugą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Apeliantas su skundžiama nutarties dalimi nesutinka, motyvuodamas paskirto administratoriaus didesniu užimtumu ir galimu šališkumu.

18ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas paskiria įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų. Taigi, teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje. Tuo atveju, kai keli asmenys potencialiai gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas paprastai parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu abejonių dėl kandidatų nešališkumo apskritai nekyla, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

19Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Mandarlita“ turi Ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas, yra apsidraudusi profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu, sutinka administruoti atsakovą, šiai administratoriaus kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas. Duomenų, kad paskirtas administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų ar yra kitų kliūčių jam teikti administravimo paslaugas atsakovui, apeliantas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismams nenurodė ir jų nepateikė, nesutikimą su paskirto bankroto administratoriaus kandidatūra iš esmės motyvuodamas tuo, kad neva šį administratorių per ieškovą pasiūlė atsakovo valdymo organai ir tai kelia abejones administratoriaus nešališkumu, bei tuo, kad paskirto administratoriaus darbo krūvis didesnis, nei pasiūlyto apelianto.

20Aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė ar jai pritarė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių prielaidų dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-468/2009; 2009 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-629/2009; 2009 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-960/2009; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1597/2009). Nagrinėjamu atveju, tokių duomenų apeliantas nepateikė, deklaratyviai abejodamas dėl paskirto administratoriaus galimo šališkumo.

21Apelianto argumentai dėl bankroto administratorių užimtumo, teikiant bankroto administravimo paslaugas, nėra prioritetinės ir teisiškai aktualiausios aplinkybės, kurios pačios savaime sąlygotų teismo paskirto administratoriaus pakeitimą apeliacinės instancijos teisme. Savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-699/2013).

22Pagal nuosekliai formuojamą ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010; 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011 ir kt.). Nesant abejonių dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus nešališkumo, nėra pagrindo keisti skundžiamos nutarties dalies, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui... 4. Atsakovas ieškovo prašymui iškelti bankroto bylą neprieštaravo.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. nutartimi iškėlė bankroto... 7. Įvertinęs byloje pateiktus duomenis teismas konstatavo Įmonių bankroto... 8. Teismas nevertino trečiojo asmens UAB „Grifs AG“ pasiūlytos... 9. Teismas nustatė, kad pasiūlyti ir administruoti atsakovą sutinka UAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 11. Trečiasis asmuo UAB „Telenoja“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas nurodo, kad nėra suinteresuotas... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo palikti galioti Vilniaus... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto... 16. Atskirasis skundas netenkinamas.... 17. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 18. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo bankroto administratoriumi paskirta... 20. Aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė ar jai... 21. Apelianto argumentai dėl bankroto administratorių užimtumo, teikiant... 22. Pagal nuosekliai formuojamą ir gausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 24. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą....