Byla e2-19473-854/2019
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo byloje UAB „Wilo Lietuva“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Vitai Grušienei, dalyvaujant ieškovo AAS BTA „Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS BTA „Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje atstovui advokatui Martynui Stankevičiui, atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovei Sigitai Kašėčienei, trečiojo asmens UAB „Wilo Lietuva“ atstovams vadovui Robertui Vaškevičiui ir Gediminui Karaliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS BTA „Baltic Insurance Company“, veikiančio per AAS BTA „Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, ieškinį atsakoveii AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo byloje UAB „Wilo Lietuva“.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame reiškia subrogacinį reikalavimą ir prašo iš atsakovės priteisti 646,96 Eur žalos atlyginimą, 15 Eur žyminį mokestį, taip pat procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Nurodė, kad ieškovas Gyventojų turto draudimo taisyklių pagrindu su I. S. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. GT453227 ir apdraudė turtą, ( - ) 2018-11-22 apdraustasis turtas, t.y. vandens siurblys, buvo apgadintas, kai name dėl nepastovios elektros įtampos buvo pažeista valdymo plokštė. Ieškovas, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, sumokėjo draudėjai 646,96 Eur draudimo išmoką.

5Savo ieškinį ieškovas byloje grindė tuo, kad atsakovė pažeidė sutartinę pareigą tiekti kokybišką elektros energiją, dėl to buvo sugadintas draudėjui priklausantis turtas, o atsakovei kilo pareiga atlyginti dėl to atsiradusią žalą. Atsakovės, kaip asmens tiekiančio elektros energiją, veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams, todėl atsakovė privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą be kaltės, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo.

6Atsakovės neteisėtus veiksmus (neveikimą), kaip civilinės atsakomybės būtinąją sąlygą, įrodo netinkamai vykdyta pareiga užtikrinti elektros įrenginių tinkamą eksploatavimą ir priežiūrą. Atsakovė pažeidė tiek sutartinę, tiek teisės aktų nustatytą pareigą tinkamai tiekti elektros energiją, užtikrinant elektros tinklų apsaugos reikalavimus.

7Atsakovė yra savo srities profesionalė, tačiau su draudėja sudarytoje sutartyje nenurodė konkrečių priemonių, kurios jo teigimu būtų tinkamai užtikrinusios apsaugą nuo elektros įtampos svyravimų. Tokiu atveju sutartis aiškintina tos šalies naudai, kuri sutarties sąlygas priėmė. Be to, vartotojui neįtvirtinta įstatyminė pareiga papildomai apsaugoti savo vidinius elektros tiekimo tinklus nuo viršįtampių ir įtampos svyravimų.

8Atsakovė viso proceso metu teigė, kad tiekė kokybišką elektros energiją, tačiau nepateikė į bylą matavimo protokolų ar kitų objektyvių įrodymų, patvirtinančių kokybiškos elektros tiekimą, apskritai nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių savo teiginius dėl kokybiškos elektros tiekimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad įtampos svyravimai atitiko keliamus reikalavimus tiekiamos elektros kokybei bei nesukėlė elektros įrenginių sugadinimo. Atsakovė siekia įrodinėjimo naštą dėl elektros kokybės perkelti ieškovui, nors akivaizdu, kad ieškovas ar jo draudėjas neturi jokių galimybių matuoti ir kontroliuoti atsakovės tiekiamos elektros energijos kokybės, todėl toks atsakovės procesinis elgesys prieštarauja logikos ir protingumo principams. Būtent atsakovė privalo pateikti inžinierinių žinių pagrindu parengtas išvadas ir apie tai, kad draudėjos įrenginiai neužtikrino tinkamos apsaugos nuo įtampos svyravimų, jei nuo ieškinio ginasi tokiais argumentais.

9Pati atsakovė pripažįsta, kad atjungė elektrą dėl vykdomų darbų šalinant. Įjungus elektrą, nebeveikė elektros prietaisas. Atsakovė nedelsiant buvo informuota apie įvykį. Kokių veiksmų ėmėsi atsakovė kad būtų nustatytos gedimo priežastys, ieškovas nežino. Ieškovas prašė išreikalauti iš atsakovės visą informaciją bei įrodymus susijusius su atsakovės atliktu tyrimu susijusiu su žalos priežasčių nustatymu, tačiau ji tokių įrodymų neteikė.

10Trečiojo asmens pažyma patvirtina, kad siurblio valdiklio plokštė buvo sugadinta dėl nepastovios įtampos, valdikliui gavus stiprų įtampos šuolį. Ieškovo reikalaujami atlyginti nuostoliai, kurių atsakovė neginčijo, dėl elektros pagrindu veikiančių įrenginių sugadinimo dėl viršįtampio, kilusio po elektros pajungimo, tiesioginiu priežastiniu ryšiu susiję su atsakovės neteisėtais veiksmais (neveikimu) – pareigos tiekti tinkamos kokybės elektros energiją nevykdymu.

11Atsakovė aiškino, kad nieko nežinojo apie gedimus, todėl jai nebuvo suteikta galimybė atlikti savarankišką tyrimą, patikrinti tiek savo paties tinklus, tiek nukentėjusiosios, kreiptis į ekspertą, kad nustatyti įrenginio gedimo priežastį ir panašiai. Tačiau atsakovė buvo nedelsiant informuotas apie gedimą ir nukentėjusiai nurodė kreiptis į civilinės atsakomybės draudiką. Atsakovės civilinės atsakomybės draudikas atliko tyrimą ir nurodė, kad išmokos nemokės, nes pagal sutartį žalą apima franšizė. Atsakovė nepateikė nei draudiko tyrimo medžiagos, nes savo tyrimo dokumentų, todėl toks jos elgesys turi būti vertinamas kaip netinkamas ir taikomas contra spoliatorem principas, pagal kurį, jei šalis slepia, sunaikina arba atsisako pateikti įrodymą, laikoma egzistuojant ir nepalankiausius jai faktus, kuriuos tas įrodymas būtų patvirtinęs.

12Atsakovė su jai pareikštais reikalavimais nesutiko, teikdama, kad ji vykdė visus teisės aktų nustatytus reikalavimus, neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o ieškovas neįrodė atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų, tame tarpe ir priežastinio ryšio tarp atsakovės veiksmų ar neveikimo ir atsiradusios žalos.

13Paaiškino, kad Elektros energija į draudėjo objektą yra tiekiama 0,4 kV oro linija L-300, einančia iš transformatorių pastotės T-408. Elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas, vykdant planinius elektros įrenginių darbus. Iš Atsakovo Informacinės sistemos „Planiniai ir neplaniniai atjungimai“ išrašo (Priedas Nr. 1) matyti, kad buvo atliktas planinis elektros energijos atjungimas 48 vartotojams, pajungtiems iš tos pačios pastotės, kurio tikslas – defektų šalinimas (laidų reguliavimas tarp atramų). Elektros energijos atjungimas truko 1 valandą 35 minutes (2018 m. lapkričio 22 d. laikotarpiu nuo 09:00 val. iki 10:35 val.). Iš Operatyvinio žurnalo išrašo matyti, kokie darbai buvo atliekami elektros energijos atjungimo metu, o būtent – defektų šalinimas – 0,4 kV oro linijos laidų įtempimas. Apie planuojamus darbus vartotoja buvo informuota iš anksto – 2018-11-16 ir 2018-11-21 elektroniniu paštu ir SMS žinute atsakovei pateiktais kontaktais, taip pat pranešimu savitarnos svetainėje. Pranešime nurodyta elektros sutrikimo priežastis ir planuojamas gedimo šalinimo terminas - 2018 lapkričio 22 d. nuo 08:30 val. iki 22 d. 11:00 val. Trumpalaikis elektros energijos atjungimas ar juo labiau pajungimas niekaip negalėjo įtakoti įtampos svyravimų - elektra buvo kvalifikuotų darbuotojų atjungta ir po 1 valandos 35 minučių vėl įjungta.

14Atsakovės darbuotojai elektros tinkluose, kuriais draudėjai yra tiekiama elektros energija, 2018 m. lapkričio 22 d. jokių elektros tinklo sutrikimų, viršįtampių, avarijų ar pan. nenustatė, kitų elektros energijos vartotojų, gaunančių elektros energiją elektros linijomis, einančiomis iš transformatorių pastotės T-408, skundų dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų ar turto sugadinimo nebuvo gauta, jokie kiti ir tos pačios draudėjos prietaisai nesugedo, todėl atsakovė yra įsitikinusi, kad buvo tiekiama kokybiška elektra laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

15Atsakovė pažymėjo, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2010 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38 (toliau – Taisyklės) 49.4 punkte yra numatytas imperatyvus reikalavimas, kad elektros energijos persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybė turi atitikti sutarties, Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ (toliau – Standartas) ir kitų kokybę reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Būtent tokią, Standartą atitinkančią elektros energiją, Atsakovė tiekia savo klientams (vartotojams). Remiantis Standarto nuostatomis, elektros tinkluose galimi trumpalaikiai įtampos pokyčiai, kryčiai bei viršįtampiai. Byloje nėra pateikta duomenų, kad koks nors specialistas būtų atvykęs į draudėjos objektą atlikti elektros svyravimų matavimus draudėjos vidaus tinkle. Taip pat nėra pateikiama defektinio apžiūros akto, kuriame būtų pagrindžiama, kuo remiantis buvo nustatyti elektros įtampos svyravimai bei stiprus įtampos šuolis, kas neva sukėlė draudėjos elektros prietaisų gedimą. Ieškovas taip pat nepateikė duomenų ir įrodymų patvirtinančių jog gręžinio siurblio valdiklis gali dirbti tik esant 230 Vž-10% įtampai (t. y. nuo 207 V iki 253 V).

16Prie ieškinio nėra pridėta informacijos, ar apžiūros metu buvo patikrinta, jog vartotojas eksploatavo savo elektros įrenginius, laikydamasis gamintojo nustatytų reikalavimų. Taisyklių 10 punkte yra nustatyta, jog kiekviena iš sutarties šalių, laikydamasi aplinkos apsaugos reikalavimų, atsako už savo tinklo elektros įrenginių priežiūrą, eksploatavimą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams. Pareiga prižiūrėti savo vidaus tinklą vartotojui kyla ir iš CK 6.383 straipsnio 1 dalies nuostatos, kuri numato, kad vartotojas turi laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Ši pareiga yra atkartojama ir Taisyklių 56.2 papunktyje. Turi būti atsižvelgiama ir į tai, ar vartotojas, įrengdamas elektros įrenginius ir vidaus tinklą pagal suteiktą patikimumo kategoriją, užtikrino optimalią vartotojo elektros įrenginių schemą (kaip nustatyta Taisyklių 83, 85, 86 punktuose) numatant ir įgyvendinant priemones galimiems nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo sumažinti ar jų išvengti, įskaitant ir priemones dėl Standarte nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių (Taisyklių 56.8 punktas). Ieškinyje taip pat nepateikta įrodymų, ar draudėja tinkamai laikėsi Sutartyje numatyto įsipareigojimo „savo lėšomis iki nustatytos eksploatavimo ribos eksploatuoti (įrengti, derinti, bandyti, remontuoti, rekonstruoti, šalinti gedimus ir pan.) savo įrenginius taip, kad jie neblogintų elektros energijos kokybės“ (5.8 punktas). Tuo atveju, jei draudėja nesilaikė teisės aktuose numatytų reikalavimų dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo, ji netenka teisės reikalauti nuostolių atlyginimo, dėl kurių atsiradimo ji yra atsakinga (Taisyklių 152.6 papunktis).

17Pažymėjo, jog nepaisant to, kad ieškovas sprendimą dėl draudimo išmokos išmokėjimo draudėjai priėmė 2018 m. gruodžio mėn., jokių pretenzijų ar reikalavimų atsakovei tuo metu nepateikė. Tai reiškia, kad atsakovei nebuvo suteikta galimybė atlikti savarankišką išsamų tyrimą (patikrinant tiek atsakovės valdomus elektros įrenginius, tiek draudėjos vidaus tinklą, galios naudojimą ir pan.), kreiptis į nepriklausomą ekspertą, kuris galėtų nustatyti tikrąją elektros įrenginio gedimo priežastį. Akivaizdu, kad ieškinio pateikimo teismui metu tai padaryti yra neįmanoma, kai nuo įvykio praėjo beveik septyni mėnesiai.

18Be to, atsakovė paaiškino, kad draudėja yra daug kartų skundusis ir kreipusis į atsakovę dėl neva svyruojančios įtampos. Atsakovės darbuotojai, reaguodami į nusiskundimus, vykdavo į objektą ir testeriu matuodavo draudėjai tiekiamos elektros energijos įtampą, kiekvienas matavimas atsakovės darbuotojo yra užfiksuotas operatyviniame žurnale. Tikrinimų metu užfiksuoti įtampos parametrai buvo nuo 220 V iki 230 V. Pateikti įrodymai tik patvirtina, kad visais atvejais tiekiamos elektros energijos įtampa buvo standarto ribose. Atsakovė taip pat pažymėjo, jog draudėjos komercinėje apskaitos spintoje KAS-714 yra sumontuotas viršįtampių ribotuvas.

19Vien ta aplinkybė, kad draudėjos objekte elektros energija buvo atjungta ir pajungta, nėra pakankama išvadai, jog elektros prietaisas sugedo būtent dėl šios priežasties, t. y. dėl elektros energijos tiekimo pajungimo. Trečiojo asmens pateiktame defektiniame akte nieko nenurodyta apie tai, kokiame būtent elektros tinkle įvykęs gedimas sąlygojo elektros įrangos gedimą, jo padaryta išvada abstrakti ir nieko neįrodanti. Serviso inžinieriaus išvada neparemta jokiais įrodymais, nepridėta fotonuotraukų, įrodančių kaip buvo pažeista valdymo plokštė, ar ji iš tikrųjų buvo sudegusi. Defektiniame akte esanti informacija nepakankama nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes dėl įtampos dydžio, jos pokyčių priežasčių ir kt. Defektiniame akte nustatyta gedimo priežastis pagrįsta tik spėlionėmis ir prielaidomis.

20Į teismo posėdį atvykę trečiojo asmens atstovas Gediminas Karalius paaiškino, kad buvo nuvykęs pas klientę, kuriai nebeveikė gręžinio siurblio valdiklis. Išardžius valdiklį, buvo matyti, kad toje vietoje, kur iš tinklo į plokštę ateina įtampa, plokštė buvo sudegusi. Paaiškino, kad tokie gedimai būna tik nuo įtampos šuolių. Pagal minėto įrenginio instrukciją įrenginys gali veikti 230 voltų ± 10 proc. Ant mikroschemos yra užlituotas saugiklis, kuris nuo minėtų ± 10 proc. svyravimų apsaugo. UAB „Wilo Lietuva“ darbuotojo Gedimino Karaliaus bei vadovo Roberto Vaškevičiaus teigimu, nėra jokių abejonių, kad nagrinėjamu atveju gedimas buvo dėl viršįtampio. Paaiškino, kad nėra aišku, kada tas įtampos šuolis buvo, taip pat nėra aišku, koks konkrečiai buvo viršįtampis, tačiau atsižvelgiant į pasekmes, tikrai turėjo būti daugiau nei 230 voltų ± 10 proc., galėjo būti ir 300 V ir daugiau.

21Įrenginiui pats faktas, kad buvo atjungta elektros energija įtakos negalėjo turėti, jis tiesiog nebeveikia, jei dingsta elektra, bet įtampos šuolių nebūna, jis toliau veikia paleidus valdiklį. Iki nurodyto gedimo siurblys tiekė vandenį, tai galima teigti, kad iki tol veikė kokybiškai.

22Trečiojo asmens direktorius paaiškino, kad jie parduoda tūkstančius tokių įrenginių, jų gedimai fiksuojami ir darbuotojai žino, kaip atrodo prietaisas, sugedęs dėl skirtingų priežasčių, gedimų dėl įtampos šuolių praktikoje pasitaiko pakankamai daug.

23Ieškinys tenkintinas.

24Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

25Atsakovė buvo sudariusi Elektros energijos pirkimo pradavimo sutartį su I. B. (S.) dėl elektros energijos tiekimo adresu ( - ) (el.b.l. 178-183, t. I).

26Ieškovas gyventojų turto draudimu buvo apdraudęs I. S. turtą adresu ( - ) (el.b.l. 37-38, t. I).

272018-11-22 draudikui pranešta, kad įjungus elektrą po dingimo neveikia vandens siurblys (el.b.l. 33, t. I).

28Iš teismui pateikto garso įrašo nustatyta, kad draudėja informavo apie įvykį taip pat ir atsakovę ir jos civilinės atsakomybės draudiką nedelsiant po įvykio.

29Kad ieškovo klientė kreipėsi į atsakovės civilinę atsakomybę apdraudusią ADB Compensa Vienna Insurance Group dėl žalos atlyginimo, nes taip jai nurodė padaryti telefonu atsakovės atstovai, patvirtina ir ieškovo pateiktas susirašinėjimas su atsakovės draudiku (el.b.l. 116-118, t. I).

30UAB „Wilo Lietuva“ atvykusi pas klientę I. S., reaguodama į 2018-11-22 gautą nusiskundimą dėl neveikiančio vandens siurblio valdiklio, 2018-11-27 konstatavo, kad išardžius valdiklį rasta pažeista valdymo plokštė, tokio gedimo priežastis ta, kad valdiklis gavo stiprų įtampos šuolį, jis neremontuojamas. Sudaryta valdiklio pakeitimo sąmata, už detales ir darbus priskaityta 696,96 Eur su PVM suma (el.b.l. 28-29, t. I).

31Trečiasis asmuo pateikė į bylą siurblio techninės specifikacijos išrašą, kuriame nurodyta, kad siurbliui reikalingas vienfazis elektros tinklas, 230 V ± 10%. Įdiegtos prietaiso apsaugos funkcijos, suveikiančios, kai įtampa maža – 200 V arba aukšta – 260 V (el.b.l. 22-29, t. II).

32Ieškovas paskaičiavo ir draudėjai išmokėjo 646,96 Eur dydžio draudimo išmoką (el.b.l. 30-31, 34-36, 39, t. I).

332019-02-05 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovę su pretenzija, prašydamas atlyginti draudimo bendrovei 100 proc. išmokėtos draudimo išmokos (el.b.l. 32, t. I).

342019-02-13 atsakydama į pretenziją atsakovė nurodė su ja nesutinkanti, nes nepažeidė sutartinių įsipareigojimų ir teisės aktų nuostatų (el.b.l. 64-65, t. I).

35Atsakovė pateikė duomenis apie tai, kad 2018-08-21 nustatyta, kad yra nesureguliuoti labai įsvirę laidai tarp atramų linijoje į L-300 iš T-408 (el.b.l. 184, t. I). 2018-11-22 šioje linijoje, iš kurios elektra tiekiama ir ieškovo klientei, buvo atliekami planiniai defektų šalinimo darbai – laidų koregavimas tarp atramų, dėl to 2018-11-22 9 val. buvo atjungta elektros energija, o tą pačią dieną 10.35 val. – įgungta (el.b.l. 62-63, t. I, 3-7, 40, t. II). Apie būsimus darbus ir elektros atjungimą klientė buvo informuota 2018-11-16 ir 2018-11-21 pranešimais (el.b.l. 59-61, 66, t. I).

36Atsakovės duomenimis klientai su nusiskundimais dėl įtampos svyravimų buvo kreipusis ir anksčiau, dėl šios priežasties ant atramos sumontuotas viršįtampio ribotuvas (el.b.l. 36-39, 41-43, t. II).

37Į bylą pateiktas Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ (toliau – Standartas) išrašas (el.b.l. 176-177, t. I). Vadovaujantis Standartu, standartinė vardinė žemoji įtampa 1 fazės sistemoje yra 230 V ± 10%. Kryčio pradžios slenkstis yra lygus 90 proc. nominalios įtampos, viršįtampio pradžios slenkstis yra lygus 110 proc. nominaliosios įtampos.

38Dėl įrodinėtinų aplinkybių bei įrodinėjimo pareigų

39Pagal CPK 12 straipsnį civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Šis principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis).

40Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K. , bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; 2013 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. S. v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-98/2013; 2014 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2014 ir kt.).

41Aiškindamas CK 6.1015 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius, kasacinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę.

42Atsakovės, kaip asmens tiekiančio elektros energiją, veikla, susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams, todėl šios atsakovės civilinė atsakomybė už jos valdomo didesnio pavojaus šaltinio sukeltą žalą reglamentuojama CK 6.270 straipsnio nuostatų. Pagal CK 6.270 straipsnio 1 dalį atsakovas privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybė taip pat griežtoji, t. y. be kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2011 ir kt.).

43Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246, 2.247, 6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-474-219/2017 ir kt.).

44Šiuo atveju draudėją ir atsakovę AB „Energijos skirstymo operatorius“ siejo sutartiniai teisiniai santykiai (el.b.l. 63-64, t. I), ieškovas teigia, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus klientei, be to, atsakovės atsakomybę kildina ir iš delikto.

45Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl draudiminio įvykio kilimo priežasties. Jau minėta, kad šiuo atveju atsakovės atsakomybė kyla be kaltės (CK 6.266, 6.270 str.).

46Šioje byloje ieškovui kyla pareiga įrodyti nuostolius bei aplinkybę, kad žala atsirado dėl viršįtampio, viršijusio leistiną normą. Tokią aplinkybę ieškovui įrodžius, atsakovės kaltė, neteisėti veiksmai preziumuojami ir ji gali būti atleista nuo atsakomybės tik tuo atveju, jeigu įrodo, kad žala padaryta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo numatyti ar išvengti. Tokiu atveju būtent atsakovė, nesutikdama su ieškiniu, turi nurodyti aplinkybes, paneigiančias jos atsakomybę už ieškovo reikalaujamą atlyginti žalą, ir pateikti tokias aplinkybes pagrindžiančius įrodymus (CPK 12, 13, 178 straipsniai).

47Dėl atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų

48Žalos fakto ir dydžio atsakovė šioje byloje iš esmės neginčijo. Byloje kilo ginčas dėl žalos atsiradimo priežasties. Ieškovas įrodinėja, kad žala atsirado dėl to, kad atsakovė pažeidė savo pareigą tiekti kokybišką elektros energiją ir klientės prietaisas sugedo dėl per didelės įtampos.

49Atsakovę ir draudėją I. S. (B.) siejo energijos tiekimo sutartiniai santykiai, todėl atsakovei teko pareiga užtikrinti kokybišką energijos tiekimą (CK 6.383 straipsnio 1 dalis, 6.386 straipsnio 1, 3 dalys). Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartimi elektros energijos tiekimo įmonė įsipareigoja tiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalis). Sudarydamas elektros energijos tiekimo sutartį elektros energijos tiekėjas turi užtikrinti vartotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančių elektros energijos prietaisų įrengimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2005, 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012), o vartotojas (abonentas) turi tinkamai laikytis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Abonentas turi teisę į nuostolių, patirtų dėl netinkamos kokybės energijos tiekimo, atlyginimą (CK 6.386 straipsnio 3 dalis). Taisyklių 150 punktas numato, kad kai vartotojui nutraukiamas arba apribojamas elektros energijos persiuntimas ir (ar) tiekimas arba tiekiamos elektros energijos kokybės parametrai elektros energijos persiuntimo paslaugos ir (ar) elektros energijos pirkimo–pardavimo vietoje neatitinka nustatytų norminių teisės aktų ir Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 nustatytų reikalavimų, operatorius vartotojo reikalavimu atlygina jam dėl operatoriaus kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

50Sutiktina su ieškovu, kad atsakovės argumentai, kad vartotojo aprūpinimo elektros energija nutraukimas nagrinėjamu atveju neviršijo su juo sudarytoje Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje bei Elektros tiekimo ir naudojimo taisyklių nustatyto laiko, todėl ji neturi pareigos atlyginti vartotojo patirtų nuostolių, atmestini kaip teisiškai nereikšmingi nagrinėjamoje byloje kilusio ginčo atveju, nes nagrinėjamoje byloje reikalaujama ne nuostolių, atsiradusių vartotojui tam tikrą laiką negavus elektros energijos, bet nuostolių, patirtų dėl to, jog elektros tinklus eksploatuojantis asmuo neužtikrino saugaus elektros energijos tiekimo ir dėl to buvo sugadintas elektros energijos vartotojo turtas.

51Atsakovė į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad klientės vidaus tinklas buvo netvarkingas ir/ar neatitiko Taisyklių reikalavimų. Todėl atsakovės argumentai apie tokią galimą žalos atsiradimo priežastį, grindžiami prielaidomis ir atmestini kaip neįrodyti.

52Byloje surinktų įrodymų visuma leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad šalių klientės vandens siurblys sugedo dėl ypač didelio įtampos šuolio, viršijusio leistinas ribas. Tai tiesiogiai patvirtina trečiojo asmens pateikti duomenys, tame asmens, asmeniškai atvykusio nustatyti gedimo priežasties ir jo pašalinti, paaiškinimai. Aplinkybė, kad klientė ir anksčiau turėjo nusiskundimų dėl įtampos svyravimų, taip pat netiesiogiai patvirtina, kad aptariamoje atkarpoje elektros energijos tiekimas nebuvo kokybiškas.

53Svarbu pažymėti, kad šioje byloje nustatyta, jog informaciją apie įvykį atsakovė gavo nedelsiant. Šiuo atveju, gavusi informaciją apie galimą vartotojo prietaiso gedimą dėl viršįtampio, atsakovė nesiėmė jokių veiksmų tikrajai tokio gedimo priežasčiai nustatyti. Atlikti tyrimą ir nustatyti dėl kokių priežasčių sugedo vartotojos prietaisas, siekiant įsitikinti, ar to priežastis nebuvo atsakovės veiksmai ar neveikimas vykdant savo sutartinius įsipareigojimus šiuo atveju buvo būtent atsakovės pareiga. Būtent atsakovė, būdama specifinės paslaugos teikėja, turėjo ir galėjo tokias aplinkybes nustatyti.

54Darytina išvada, kad pati atsakovė nesinaudojo teise ir kartu nevykdė pareigos teikti įrodymus aplinkybėms, kurios galėtų paneigti ar sumažinti jos civilinę atsakomybę už žalą, įrodyti (CPK 12, 178 str.), todėl turi prisiimti jai dėl to tenkančias neigiamas pasekmes.

55Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovės 646,96 Eur žalos atlyginimą.

56Dėl kitų klausimų

57Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 646,96 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2019 m. kovo 28 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

58Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovės priteistinas 15 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

59Vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės valstybės naudai priteistina 7,23 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

60Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,

Nutarė

61ieškinį tenkinti.

62Priteisti ieškovui AAS BTA „Baltic Insurance Company“, juridinio asmens kodas 40103840140, veikiančiam per AAS BTA „Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, juridinio kodas 300665654, iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, 646,96 Eur (šešis šimtus keturiasdešimt šešis eurus 96 ct) žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 646,96 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. kovo 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

63Priteisti iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, valstybei 7,23 Eur (septynis eurus 23 ct) bylinėjimosi išlaidų.

64Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. Teismas... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame reiškia subrogacinį... 4. Nurodė, kad ieškovas Gyventojų turto draudimo taisyklių pagrindu su I. S.... 5. Savo ieškinį ieškovas byloje grindė tuo, kad atsakovė pažeidė sutartinę... 6. Atsakovės neteisėtus veiksmus (neveikimą), kaip civilinės atsakomybės... 7. Atsakovė yra savo srities profesionalė, tačiau su draudėja sudarytoje... 8. Atsakovė viso proceso metu teigė, kad tiekė kokybišką elektros energiją,... 9. Pati atsakovė pripažįsta, kad atjungė elektrą dėl vykdomų darbų... 10. Trečiojo asmens pažyma patvirtina, kad siurblio valdiklio plokštė buvo... 11. Atsakovė aiškino, kad nieko nežinojo apie gedimus, todėl jai nebuvo... 12. Atsakovė su jai pareikštais reikalavimais nesutiko, teikdama, kad ji vykdė... 13. Paaiškino, kad Elektros energija į draudėjo objektą yra tiekiama 0,4 kV oro... 14. Atsakovės darbuotojai elektros tinkluose, kuriais draudėjai yra tiekiama... 15. Atsakovė pažymėjo, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių,... 16. Prie ieškinio nėra pridėta informacijos, ar apžiūros metu buvo patikrinta,... 17. Pažymėjo, jog nepaisant to, kad ieškovas sprendimą dėl draudimo išmokos... 18. Be to, atsakovė paaiškino, kad draudėja yra daug kartų skundusis ir... 19. Vien ta aplinkybė, kad draudėjos objekte elektros energija buvo atjungta ir... 20. Į teismo posėdį atvykę trečiojo asmens atstovas Gediminas Karalius... 21. Įrenginiui pats faktas, kad buvo atjungta elektros energija įtakos negalėjo... 22. Trečiojo asmens direktorius paaiškino, kad jie parduoda tūkstančius tokių... 23. Ieškinys tenkintinas.... 24. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 25. Atsakovė buvo sudariusi Elektros energijos pirkimo pradavimo sutartį su I. B.... 26. Ieškovas gyventojų turto draudimu buvo apdraudęs I. S. turtą adresu ( - )... 27. 2018-11-22 draudikui pranešta, kad įjungus elektrą po dingimo neveikia... 28. Iš teismui pateikto garso įrašo nustatyta, kad draudėja informavo apie... 29. Kad ieškovo klientė kreipėsi į atsakovės civilinę atsakomybę... 30. UAB „Wilo Lietuva“ atvykusi pas klientę I. S., reaguodama į 2018-11-22... 31. Trečiasis asmuo pateikė į bylą siurblio techninės specifikacijos... 32. Ieškovas paskaičiavo ir draudėjai išmokėjo 646,96 Eur dydžio draudimo... 33. 2019-02-05 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovę su pretenzija, prašydamas... 34. 2019-02-13 atsakydama į pretenziją atsakovė nurodė su ja nesutinkanti, nes... 35. Atsakovė pateikė duomenis apie tai, kad 2018-08-21 nustatyta, kad yra... 36. Atsakovės duomenimis klientai su nusiskundimais dėl įtampos svyravimų buvo... 37. Į bylą pateiktas Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros... 38. Dėl įrodinėtinų aplinkybių bei įrodinėjimo pareigų... 39. Pagal CPK 12 straipsnį civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos... 40. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 41. Aiškindamas CK 6.1015 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad reikalavimo teisė,... 42. Atsakovės, kaip asmens tiekiančio elektros energiją, veikla, susijusi su... 43. Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai... 44. Šiuo atveju draudėją ir atsakovę AB „Energijos skirstymo operatorius“... 45. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl draudiminio įvykio kilimo... 46. Šioje byloje ieškovui kyla pareiga įrodyti nuostolius bei aplinkybę, kad... 47. Dėl atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų... 48. Žalos fakto ir dydžio atsakovė šioje byloje iš esmės neginčijo. Byloje... 49. Atsakovę ir draudėją I. S. (B.) siejo energijos tiekimo sutartiniai... 50. Sutiktina su ieškovu, kad atsakovės argumentai, kad vartotojo aprūpinimo... 51. Atsakovė į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad klientės vidaus tinklas... 52. Byloje surinktų įrodymų visuma leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą,... 53. Svarbu pažymėti, kad šioje byloje nustatyta, jog informaciją apie įvykį... 54. Darytina išvada, kad pati atsakovė nesinaudojo teise ir kartu nevykdė... 55. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas ieškinį tenkinti ir... 56. Dėl kitų klausimų... 57. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnio 2 dalimi,... 58. Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovės priteistinas 15 Eur žyminis... 59. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės... 60. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 61. ieškinį tenkinti.... 62. Priteisti ieškovui AAS BTA „Baltic Insurance Company“, juridinio asmens... 63. Priteisti iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio... 64. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...