Byla e2A-769-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „BALTIC ARMS“, Lietuvos kariuomenei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danguolės Martinavičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Bristol Trust LLC apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. sprendimo civilinėje byloje ieškovės Bristol Trust LLC ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „BALTIC ARMS“, Lietuvos kariuomenei.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė Bristol Trust LLC kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, prašydama pripažinti neteisėtu bei panaikinti atsakovės 2017-11-17 sprendimą dėl Bristol Trust LCC pasiūlymo atmetimo bei UAB „BALTIC ARMS“ pasiūlymo pripažinimo laimėtoju, įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti UAB „BALTIC ARMS“ pasiūlymą ir jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovas 2017-07-21 paskelbė viešąjį pirkimą riboto konkurso būdu „Pusiau automatinių ginklų M14 atnaujinimo priedai” (pirkimo numeris 341092) (toliau – Pirkimas, Konkursas). Atsakovas 2017-11-17 informavo ieškovę, kad įvertino tiekėjų pasiūlymus ir nusprendė atmesti ieškovės pasiūlymą dėl neatitikimo Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams ir paskelbti Pirkimo laimėtoju UAB „BALTIC ARMS“. Atsakovas 2017-11-17, atsakydamas į ieškovės prašymą, pateikė sprendimo atmesti pasiūlymą paaiškinimą - techninių parametrų vertinimo lentelę. Atsakovas 2017-11-21 pagal ieškovės prašymą pateikė laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir informaciją apie jo pasiūlymo atitikimą techniniams reikalavimams. Ieškovė 2017-12-01 pateikė pretenziją, kurią atsakovas 2017-12-07 atmetė kaip nepagrįstą.
 1. Ieškovės Bristol Trust LLC teigimu, atsakovas netinkamai, plečiamai, pažeisdama skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus aiškino ir taikė Pirkimo sąlygų 4 priede (pasiūlymo forma) nustatytus reikalavimus bei Pirkimo sąlygų reikalavimus pasiūlymų vertinimui, taip pažeidė perkančiosios organizacijos pareigą pačiai laikytis savo paskelbtų Konkurso sąlygų reikalavimų.
 1. Ieškovė Bristol Trust LLC pažymėjo, kad trečiajam asmeniui UAB „BALTIC ARMS“, nepateikus techninės dokumentacijos, pagrindžiančios prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, atsakovas, nevertindamas siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, nepagrįstai trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ pasiūlymą pripažino kaip atitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimus bei paskelbė Pirkimo laimėtoju.
 1. Ieškovės teigimu, atsakovas, vertindamas Konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymus nesilaikė Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – ir VPGSĮ) 6 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų reikalavimų bei ieškovės ir trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ atžvilgiu ne vienodai taikė Konkurso sąlygas. Atsakovas įvertino ieškovės pateiktą techninę dokumentaciją ir pripažino, kad tiekėjo siūlomos prekės neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, tuo tarpu trečiasis asmuo UAB „BALTIC ARMS“ apskritai nepateikė techninės dokumentacijos, nors privalėjo pagal Pirkimo sąlygų 4 priedą. Tokiais savo veiksmais neužtikrino tiekėjų tarpusavio konkurencijos bei sudarė išskirtines sąlygas trečiajam asmeniui UAB „BALTIC ARMS“ laimėti Pirkimą.
 1. Ieškovė Bristol Trust LLC nurodė, kad jos pasiūlytos prekės atitinka techninės specifikacijos 3.1.3 p., 3.1.9.1 p., 3.1.9.2 p., 3.1.13 p. bei 3.2.2.2 p. reikalavimus, tuo tarpu, atsakovas netinkamai vertino jos pateiktą prekių techninę dokumentaciją.
 1. Ieškovės teigimu, atsakovas nepagrįstai atmetė jos pasiūlymą dėl to, jog optinio taikiklio keičiamas artinimas yra ne nuo x1 iki x4 kartų, bet yra nuo x1,5 iki x5 karto, kadangi techninės specifikacijos 3.1.3 p. bei atsakovo pateiktoje tiekėjo lyginamojoje lentelėje nurodyta, kad keičiamas artinimas nuo x1 iki x4 kartų. Ieškovės siūlomas taikiklis su didinimu iki 5 kartų pilnai išpildo sąlygą, kad taikiklis didintų ir iki 4 kartų.
 1. Ieškovė Bristol Trust LLC pažymėjo, kad atsakovas nepagrįstai pripažino, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos 3.1.9.1 p. įtvirtinto reikalavimo. Ieškovės teigimu, jos siūlomo taikiklio tinklelio „Leupold Close, Mid-Range reticle (CM-R2)“ centrinis taškas yra 0,5 MOA. Tai yra lygiavertis, bet tuo pačiu ir žymiai pranašesnis techninis ir taktinis sprendimas, todėl kad taikiklis leidžia efektyviai atidengti ugnį į taikinius nuo 100 m iki 200 m naudojant tik centrinį tinklelio taikymo tašką, neuždengiantį taikinių. Be to, užtikrinama galimybė šaudyti į mažesnių gabaritų taikinius jų neuždengiant per dideliais taikymo taškais.
 1. Ieškovės teigimu, atsakovas nepagrįstai pripažino, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos 3.1.9.2 p. reikalavimo. Ieškovė nurodė, kad atsakovo reikalavimas, taikiklio nuotoliuose 300 m, 400 m, 500 m, 600 m apversta „V“ raidė išlaikys 90? kampą ir žymų plotis atitiks 45 cm taikinio plotį numatytuose atstume, yra nelogiškas ir sunkiai pritaikomas praktikoje. Ieškovė pažymėjo, kad V raidės dydis šaudyti į 600 m turi būti tris kartus mažesnis nei „V“ raidė, skirta šaudyti į 300 m nuotolio taikinius. Tuo yra apsunkinamas šaulio taikymasis į taikinius dideliu atstumu. Didėjant atstumui, o taikinio pločiui liekant 45 cm pločio, turi kisti apverstos „V“ raidės žymų plotis (raidė turi mažėti), o jei dydis nekinta, turi kisti kampas tarp apverstos „V“ raidės sudedamųjų dalių. Apverstos „V“ raidės forma (kampas 90?) taikiklių tinkleliuose yra patentuota kompanijos „Trijicon Ltd“. Ieškovė pasiūlė lygiavertį produktą - „Leupold Close, Mid-Range reticle (CM-R2)“, kuris, atsižvelgiant į visus aukščiau išvardintus faktus, negali būti atmestas ir/ar pripažintas kaip neatitinkantis. Tuo tarpu, atsakovas nevertino, jog ieškovės pasiūlytas produktas yra lygiavertis, todėl negali būti laikomas netinkamu ar mažiau kokybišku.
 1. Ieškovė Bristol Trust LLC pažymėjo, kad atsakovas nepagrįstai pripažino, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos 3.1.13 p. reikalavimo. Ieškovės teigimu, kartu su pasiūlymu pateiktuose dokumentuose nebuvo informacijos apie taikiklio eksploatacijos temperatūrą, t. y. atmesdama pasiūlymą, perkančioji organizacija pasirėmė netikslia informacija, iškreipė ieškovės pasiūlymo turinį ir užkirto kelią ieškovei patikslinti savo pasiūlymą, nekeičiant jo esmės.
 1. Ieškovės teigimu, atsakovas nepagrįstai pripažino, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos 3.2.2.2 p. reikalavimo. Ieškovė Bristol Trust LLC nurodė, kad jos siūlomas taikiklis yra reguliuojamas pirmyn - atgal, kairėn - dešinėn, taip pat turi du tvirtinimo taškus, kaip to yra reikalaujama techninėje specifikacijoje.
 1. Atsakovas Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.
 1. Atsakovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ pateikta atitikties techninei specifikacijai palyginamoji lentelė yra pakankama įvertinti siūlomų produktų atitiktį reikalavimams. Įvardinti konkretų modelį perkančioji organizacija nereikalavo. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtino, kad teikiami duomenys yra teisingi, todėl teigti, kad duomenys galimai nėra pagrįsti, negalima.
 1. Atsakovas nesutiko su ieškove dėl ieškovės pasiūlymo nepagrįsto atmetimo pagal techninės specifikacijos 3.3.1 p. Atsakovas nurodė, kad ilgametė praktika patvirtina, kad techninėje specifikacijoje nurodytas taikiklio optimalus artinimas (x4), kadangi mūšio metu (stresinėje situacijoje) kareivis norėdamas geriau nusitaikyti optinio taikiklio artinimą nusuka „maksimaliai“, bet didesnis artinimas sudaro sudėtingesnes sąlygas techniškai teisingai atlikti šūvį (padidinus artinimą kareivis mato per taikiklį kaip „dreba“ jo ginklas) ir besistengdamas geriau pataikyti staigiai paspaudžia nuleistuką, taip iššauna netaiklų šūvį. Be to, nustačius maksimalų artinimą sumažėjo matymo laukas, bet kareiviui klaidingai atrodo, kad geriau nusitaikys.
 1. Atsakovas laikė nepagrįstus ieškovės teiginius dėl techninės specifikacijos 3.1.9.1 p. reikalavimų. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovės pasiūlyme pateiktas taikiklio tinklelis neatitinka reikalavimo, nes tinklelio centrinis taškas yra 0,5 MOA ir yra papildomas 7,5 MOA skersmens apskritimas, kuriuo reikalingumas nenurodytas techninėje specifikacijoje. Šis apskritimas neatlieka funkcijos taikymo proceso metu, iš dalies užstoja taikinį. Tuo tarpu, atsakovo pasirinktas 2MOA dydžio taškas skirtas taikytis ne tik 100 ir 200 metrų nuotoliu, bet ir ypač mažais nuotoliais, pvz. 25-30 m. 25 m. atstumu 2MOA taškas yra 1,5 cm, o 0,5 MOA dydžio taškas 25 m. nuotolyje yra 3,75 milimetro skersmens – tokio dydžio taško greitai neįmanoma įžiūrėti, artimo mūšio sąlygomis nutaikymo greitis yra svarbus. Dėl to 0,5 MOA taikymo taškas nėra lygiavertis ar pranašesnis.
 1. Atsakovas laikė nepagrįstus ieškovės teiginius dėl techninės specifikacijos 3.1.9.2 p. reikalavimų, kadangi šiuo punktu nustatyti reikalavimai taikiklio žymoms ir techninėje specifikacijoje nebuvo minimas konkretus gamybos procesas, patentas, tipas, konkreti prekės kilmė.
 1. Atsakovas laikė nepagrįstus ieškovės teiginius dėl techninės specifikacijos 3.2.2.2 p. reikalavimų, kadangi ieškovės siūlomas kronšteino modelis turi reguliavimo galimybę kairėn - dešinėn ginklo nutaikymo kryptimi, tačiau neturi galimybės būti reguliuojamas pirmyn - atgal ginklo nutaikymo kryptimi, nes matomas numatytas fiksavimas (prisukimas) varžtais iš šono prie ginklo korpuso.
 1. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko ir kitų techninės specifikacijos punktų reikalavimų, t. y. 3.1.8, 3.1.14.1, 3.1.14.2, 3.1.15 p.
 1. Trečiais asmuo Lietuvos kariuomenė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad su atsakovu 2012-10-09 sudarė pavedimo sutartį Nr. 45/KPS-271, pagal kurią atsakovas įsipareigojo pagal trečiojo asmens raštišką prekių įsigijimo paraišką organizuoti ir atlikti ginklų, ginklų atsarginių dalių, šaudmenų, sprogmenų specialiųjų priemonių ir kitos įrangos pirkimą. Prekių apmokėjimas - Lietuvos kariuomenės lėšomis. Nurodė, kad ieškovės pasiūlymas aiškiai neatitinka Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams ir atmestas pagrįstai, UAB „BALTIC ARMS“ pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimams.
 1. Trečiasis asmuo UAB „BALTIC ARMS“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, techninę dokumentaciją pateikė. Atsakovas vertino tiek ieškovės, tiek trečiojo asmens patiktus techninius duomenis apie prekių technines charakteristikas ir trečiąjį asmenį pripažino laimėjusiu, nes jo pasiūlyta prekė atitiki techninės specifikacijos reikalavimus. Ieškiniu ieškovė pripažino, kad jo siūlytos prekės neatitinka Pirkimo sąlygų, tačiau nurodė, kad jo siūlomos prekės yra geresnių techninių charakteristikų, todėl nepagrįstai pripažintos neatitinkančiomis Pirkimo sąlygų. Tuo tarpu, atsakovas nurodė dėl kokių priežasčių konkrečios techninės charakteristikos yra būtinos bei kodėl ieškovės siūlomos prekės ne tik nelaikytinos pranašesnėmis, tačiau nėra tinkamomis ir lygiavertėmis. Be to, ieškovė neginčijo Pirkimo sąlygų.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018-03-02 sprendimu nusprendė ieškovės Bristol Trust LLC ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atmesti, priteisti trečiajam asmeniui UAB „BALTIC ARMS“ iš ieškovės Bristol Trust LLC 3 678,40 Eur atstovavimo išlaidų.
 1. Teismas nustatė, kad ieškovė ginčija du perkančiosios organizacijos sprendimus – sprendimą dėl jos pasiūlymo atmetimo bei sprendimą dėl trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu.
 1. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, sprendė, kad atsakovas pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį techninės specifikacijos reikalavimams.
 1. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės teiginius, kad atsakovas, nepateikdamas tikslaus sprendimo bei teisinio ir faktinio pagrindo atmesti, pasiūlymą, apribojo tiekėjui galimybes tinkamai ginti pažeistas teises. Teismas nurodė, kad paaiškinimo - techninių parametrų vertinimo lentelės turinys išsamiai atskleidė ieškovės pasiūlymo atmetimo pagrindą, sprendimo atmesti pasiūlymą paaiškinimas (lentelė) buvo pateiktas ieškovei tą pačią dieną.
 1. Teismas nustatė, kad ieškovė 2017-12-01 pretenzijoje nurodė, kad jos pasiūlytos prekės atitinka techninės specifikacijos 3.1.3 p., 3.1.9.1 p., 3.1.9.2 p., 3.1.13 p. bei 3.2.2.2 p. reikalavimus. Ieškovė dėl pasiūlytų prekių (ne) atitikimo 3.1.8, 3.1.14.1., 3.1.14.2., 3.1.15 p. nepasisakė ir argumentų neteikė. Dėl to teismas darė išvadą, kad ikiteisminėje ginčo stadijoje ieškovė sutiko (neginčijo), kad jos pasiūlytos prekės neatitinka 3.1.8, 3.1.14.1., 3.1.14.2., 3.1.15 punktuose nustatytus reikalavimus.
 1. Teismas nurodė, kad ieškovė ieškinyje nepateikė argumentų dėl ieškovės pasiūlymo atitikimo ar neatitikimo techninės specifikacijos 3.1.8 p. ir tik dublike ieškovė nurodė, kad yra techninė galimybė ieškovės pasiūlyto optinio taikiklio tinklelio taikiklyje sumontuoti 7,62 mm BDC bokštelius ir tai užtikrintų, kad siūlomo taikiklio tinklelis atitiktų techninėje specifikacijoje tinkleliui keliamus reikalavimus atitikti 7,62x51 NATO M80 šovinio balistiką. Dėl to teismas sprendė, kad dublike ieškovė pasiūlė pakeisti pirminio pasiūlymo techninės sąlygas.
 1. Teismas darė išvadą, kad atsakovė vertino ir atmetė ieškovės pasiūlymą su jame pačios ieškovės nurodytu taikiklio tinklelio atitikimu tik 5,56 kalibro šoviniui. Teismo vertinimu, ieškovė civilinės bylos nagrinėjimo metu pripažino, kad jos pasiūlyta prekė neatitinka techninės specifikacijos 3.1.8 p. bei pasiūlė pritaikyti optinio taikiklio tinklelį 7,62 kalibro ginklams, tokiu būdu pakeičiant pasiūlymą taip, kad jis atitiktų Pirkimo dokumentų reikalavimus. Dėl to teismas sprendė, kad toks pasiūlymo pakeitimas prieštarautų VPAGSĮ 27 str.4 d. nuostatoms ir šis esminis ieškovės pasiūlymo neatitikimas techninės specifikacijos 3.1.8 p. sudaro pagrindą atmesti ieškovės pasiūlymą.
 1. Teismas sutiko su atsakovu, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos 3.1.3 p., 3.1.9.1 p., 3.1.9.2 p., 3.1.13 p. bei 3.2.2.2 p. reikalavimų.
 1. Teismas nustatė, kad techninės specifikacijos 3.1.3 p. nurodyta, kad taikiklio keičiamas artinimas nuo x1 iki x4 kartų. Ieškovės siūlomo taikiklio techniniame aprašyme artinimas yra nuo 1 karto iki 5 kartų. Ieškovės teigimu, siūlomas taikiklis su didinimu iki 5 kartų pilnai išpildo sąlygą, kad taikiklis didintų ir iki 4 kartų. Tuo tarpu, atsakovas ir trečiasis asmuo nurodė, kad atsižvelgiant į prikimo tikslą svarbi maksimali artinimo riba (x4). Dėl to teismas sprendė, kad atsakovo ir trečiojo asmens praktinė patirtis patvirtina, kad toks artinimas yra optimalus, ieškovės siūlomas x5 artinimas nesuteikia pranašumo, nes didesnis artinimas sudaro sudėtingesnes sąlygas techniškai teisingai atlikti šūvį, be to nustačius maksimalų artinimą, sumažėja matymo laukas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė nepaneigė minėtų atsakovo bei trečiojo asmens argumentų, sprendė, kad atsakovas pagrįstai konstatavo ieškovės siūlomo produkto neatitikimą techninės specifikacijos 3.1.3 p.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovės siūlomo optinio taikiklio tinklelis neatitinka techninės specifikacijos 3.1.9.1 p., nėra lygiavertis ar pranašesnis.
 1. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės teiginius, kad techninės specifikacijos 3.1.9.2 p. prieštarauja VPAGSĮ 38 str. 8 d., nes apverstos „V“ raidės forma (kampas 90?) taikiklių tinkleliuose yra patentuota kompanijos „Trijicon Ltd“, kad ieškovės pasiūlymas techniniu požiūriu yra lygiavertis, todėl neturėjo būti atmestas.
 1. Teismas nurodė, kad techninės specifikacijos 3.1.9.2 p. nėra nuorodos į konkretų modelį, procesą, patentą ar pan. Vienas iš techninės specifikacijos parengimo būdu yra standarto, gynybos standarto, techninio liudijimo ar bendrųjų techninių specifikacijų nurodymas (VPAGSĮ 38 str. 3 d. 1 p.).
 1. Teismas pažymėjo, kad ieškovė neginčijo techninės specifikacijos 3.1.9.2 p., todėl neteko subjektinės teisės šioje ginčo stadijoje kelti reikalavimų dėl Pirkimų sąlygų neaiškumo, neteisėtumo ir šiuo pagrindu ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl jos pasiūlymo atmetimo ir laimėtojo nustatymo.
 1. Teismas nustatė, kad techninės specifikacijos 3.1.13 p. nurodyta, kad taikiklio eksploatacijos temperatūra turi būti nuo -40 iki + 50 C. Atsakovas nurodė, kad ieškovės siūlomo optinio taikiklio eksploatacijos temperatūra neatitinka techninės specifikacijos, tačiau atsakydamas į ieškovės pretenziją 2017-12-07 sutiko su ieškovės pozicija ir pripažino, kad informacija apie ieškovės siūlomo optinio taikiklio eksploatacijos temperatūrą buvo paimta iš viešai prieinamų, tačiau tiekėjo nepatvirtintų šaltinių.
 1. Teismas nurodė, kad atsakovas atmetė ieškovės pasiūlymą dėl neatitikimo techninės specifikacijos 3.2.2.2 p. reikalavimui, motyvuodamas, kad taikiklis neturi galimybės būti reguliuojamas pirmyn – atgal ginklo nutaikymo kryptimi. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad optinis taikiklis prisukamas dviem varžtais iš šono prie ginklo korpuso, labiau tikėtina, kad jis negali būti reguliuojamas pirmyn ir atgal pagal ginklo nutaikymo kryptį, kaip reikalauja techninės specifikacijos 3.2.2.2 p.
 1. Teismas pažymėjo, kad yra aktualus ne atskirų atsakovo Pirkimo objekto nurodytų techninių parametrų sutapimas ar lygiavertiškumas ieškovės pasiūlyto Pirkimo objekto atskiriems techniniams parametrams, bet ieškovės pasiūlyto Pirkimo objekto (pusiau automatinio ginklo M14 atnaujinimo priedų komplekto) lygiavertiškumas perkančiosios organizacijos siekiamiems tikslams ir funkciniams reikalavimams.
 1. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog ieškovės siūlomas objektas – optinis taikiklis pritaikytas 5,56 kalibro ginklams, tenkina Pirkimo tikslą įsigyti pusiau automatinio ginklo M14 (7,62 kalibro) priedų komplektus.
 1. Teismas nustatė, kad, ieškovės teigimu, trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas Pirkimo sąlygų 59.1 p. bei VPAGSĮ 27 str. 5 d. 1 p. numatytais pagrindais. Atsakovo teigimu, kad ieškovė netinkamai aiškina Pirkimo sąlygas ir kad trečiojo asmens pateikta atitikties techninei specifikacijai palyginamoji lentelė vertintina kaip techninė dokumentacija Pirkimo sąlygų 4 priedo (pasiūlymo forma) kontekste. Dėl to teismas darė išvadą, kad tarp šalių kilo ginčas dėl Prikimo sąlygų aiškinimo.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad atsakovas ikiteisminėje ginčo stadijoje bei procesinėse dokumentuose nuosekliai aiškino, kad Pirkimo dokumentuose nėra nurodyta, kokios formos techninė dokumentacija turėjo būti pateikta. Perkančioji organizacija paliko tiekėjams pasirinkti, kokiu formatu techninė dokumentacija bus pateikta kartu su pasiūlymu, svarbu, kad perkančioji organizacija pagal pateiktą informaciją galėtų įvertinti pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Teismas pažymėjo, kad VPAGSĮ nuostatos nereglamentuoja, kokiomis priemonėmis tiekėjai privalo įrodinėti pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Tiekėjai siūlo įvairių gamintojų prekes, tikėtina, kad įvairių gamintojų prekių techninės dokumentacijos formatas skiriasi. Dėl to teismas darė išvadą, kad trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ pateikta atitikties techninei specifikacijai palyginamoji lentelė, kurioje pateikti pasiūlymo techniniai duomenys yra techninė dokumentacija Pirkimo sąlygų 4 priedo (pasiūlymo forma) prasme, atsakovas pagrįstai priėmė šį trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ pasiūlymo priedą vertinimui.
 1. Teismas nesutiko su ieškove, kad atsakovas, vertindamas Konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymus, nesilaikė VPGSĮ 6 str. įtvirtintų viešųjų pirkimų principų (tiekėjų lygiateisiškumo, skardumo) reikalavimų bei ieškovo ir trečiojo asmens atžvilgiu ne vienodai taikė Konkurso sąlygas, vertindama ieškovės pasiūlymo atitiktį pagal jos pateiktą techninę dokumentaciją, tuo tarpu, kai trečiasis asmuo pateikė tik palyginamąją lentelę (nepateikė techninės dokumentacijos).
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad atsakovas vertino tiekėjų kartu su pasiūlymais pateiktos techninės dokumentacijos turinį (nepriklausomai nuo pateikimo formos) ir pagrįstai nustatė, kad ieškovės siūlomo pirkimo objekto techninės savybės neatitinka techninės specifikacijos reikalavimams.
 1. Teismas nurodė, kad kiti ieškovės nurodyti argumentai neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl dėl jų nepasisakė.
 1. Teismas sprendė, kad atsakovas, atmetęs ieškovės pasiūlymą, ir pripažinusi trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu, nepažeidė Pirkimo sąlygų, imperatyviųjų teisės normų. Dėl to teismas darė išvadą, kad ieškinys atmestinas.
 1. Teismas darė išvadą, kad trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų tenkintinas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė Bristol Trust LLC prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-03-02 sprendimą dalyje dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo bei priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti, pripažinti ex officio niekine ir negaliojančia Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir UAB „BALTIC ARMS“ 2017-12-27 pirkimo sutartį, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria teismas pripažino, kad perkančioji organizacija pagrįstai trečiojo asmens pasiūlymą pripažino laimėjusia Pirkimą.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad trečiojo asmens pateikta palyginamoji lentelė yra laikytina technine dokumentacija Pirkimo sąlygų prasme. Trečiojo asmens parengta bei pasirašyta deklaracija apie siūlomų prekių atitiktį Pirkimo sąlygose nurodytiems techniniams reikalavimams negali būti prilyginama Pirkimo sąlygose reikalaujamai pateikti techninei dokumentacijai.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino to, jog perkančioji organizacija iš trečiojo asmens pateiktos palyginamosios lentelės objektyviai negalėjo įsitikinti šioje lentelėje nurodytų duomenų teisingumu, kadangi trečiasis asmuo nenurodė techninės informacijos apie siūlomas prekes, t. y. nenurodė siūlomų prekių gamintojo ir / ar modelio, kas leistų perkančiajai organizacijai patikrinti prekių atitikimą / neatitikimą Pirkimo sąlygų keliamiems reikalavimams.
  1. Perkančioji organizacija, reikalaudama pateikti techninę dokumentaciją ir į ją atsižvelgdama, tačiau nereikalaudama pateikti techninės dokumentacijos ir remdamasi išimtinai subjektyvia trečiojo asmens, suinteresuoto Pirkimo laimėjimu, deklaracija apie siūlomų prekių atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams, skirtingai vertino ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlymus, tokiu būdu nesilaikydama ir pažeisdama Pirkimo sąlygas bei viešųjų pirkimų principus (VPGSĮ 6 str.).
  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje pateiktus argumentus bei esančius įrodymus.
  1. Pirmosios instancijos teismas priėmė nemotyvuotą sprendimą.
  1. Apeliacinės instancijos teismui priėmus ieškovei palankią nutartį / sprendimą, teismas ex officio turėtų spręsti klausimą dėl Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir taikyti sandorio negaliojimo padarinius.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apeliantė ginčija tik Pirkimo laimėtojo pateiktos techninės dokumentacijos formą. Trečiasis asmuo UAB „BALTIC ARMS“ ir apeliantė pasirinko sau tinkamą informacijos pateikimo formą. Tuo tarpu, atsakovas, vertindamas ieškovės pasiūlymą, perkėlė techninius duomenis į lyginamąją lentelę, kad būtų aiškiau matyti, kaip siūlomas produktas atitinka ar neatitinka reikalavimų.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Lietuvos kariuomenė prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2018-03-02 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkime pateiktos įgytinų prekių techninės specifikacijos (pasiūlymo techniniai parametrai neatitiko techninės specifikacijos 3.1.3., 3.1.8., 3.1.9.1., 3.1.9.2., 3.1.13., 3.1.14.1., 3.1.14.2., 3.1.15, 3.2.2.2. punktuose nustatytų reikalavimų). Atsakovas, organizuodamas ir vykdydamas Pirkimą, negali įsigyti prekių, skirtų Lietuvos kariuomenei, kurios neatitinka pačios Lietuvos kariuomenės surašytos įsigyjamų prekių techninės specifikacijos reikalavimų. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės ir procesines teisės normas bei priėmė motyvuotą, teisėtą, teisingą ir pagrįstą sprendimą.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „BALTIC ARMS“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-04-23 gautas ieškovės Bristol Trust LLC prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, atliktų darbų išklotinės kopija, mokėjimo nurodymo kopija).
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-04-23 gautas trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, mokėjimo nurodymo kopija).

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.
 2. Nagrinėjamu atveju taikoma Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo ir, mutatis mutandis, Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos, įsigaliojusios nuo 2017-07-01

6Dėl naujų įrodymų

 1. 7Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-04-23 gauti ieškovės Bristol Trust LLC prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, atliktų darbų išklotinės kopija, mokėjimo nurodymo kopija) bei trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, mokėjimo nurodymo kopija).

 1. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą apeliantės (ieškovės) ir atsakovės naujus įrodymus ir juos vertina.

8Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas 2017-07-21 paskelbė viešąjį pirkimą riboto konkurso būdu „Pusiau automatinių ginklų M14 atnaujinimo priedai” (pirkimo Nr. 341092). Ieškovė 2017-11-13 pateikė pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2017-11-17 informavo ieškovė, kad įvertino tiekėjų pasiūlymus ir nusprendė atmesti ieškovės pasiūlymą dėl neatitikimo Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams ir paskelbti Pirkimo laimėtoju UAB „BALTIC ARMS“. Atsakovas 2017-11-17, atsakydama į ieškovės prašymą, pateikė sprendimo atmesti pasiūlymą paaiškinimą - techninių parametrų vertinimo lentelę. Perkančioji organizacija 2017-11-21 pagal ieškovės prašymą pateikė laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir informaciją apie jo pasiūlymo atitikimą techniniams reikalavimams. Ieškovė 2017-12-01pateikė pretenziją, kurią atsakovė 2017-12-07 sprendimu atmetė.

9Dėl UAB „BALTIC ARMS“ pasiūlymo pripažinimo Pirkimo laimėtoju

 1. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ su pasiūlymu pateikta atitikties techninei specifikacijai palyginamoji lentelė yra laikytina technine dokumentacija Pirkimo sąlygų prasme. Apeliantės teigimu, trečiojo asmens parengta bei pasirašyta deklaracija apie siūlomų prekių atitiktį Pirkimo sąlygose nurodytiems techniniams reikalavimams negali būti prilyginama Pirkimo sąlygose reikalaujamai pateikti techninei dokumentacijai. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus šiuo apeliantės teiginius.
 1. Byloje nustatyta, kad, apeliantės teigimu, atsakovas nepagrįstai plečiamai aiškino ir taikė Pirkimo sąlygų 4 priede (pasiūlymo forma) nustatytus reikalavimus bei Pirkimo sąlygų reikalavimus pasiūlymų vertinimui, taip pažeidė įpareigojimą atsakovą laikytis savo paskelbtų Pirkimo sąlygų reikalavimų, skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Pasiūlymo formoje įtvirtintas reikalavimas pateikti techninę dokumentaciją kartu su pasiūlymu. Tuo tarpu, atsakovo teigimu, ieškovė netinkamai aiškina Pirkimo sąlygas ir kad trečiojo asmens pateikta palyginamoji lentelė vertintina kaip techninė dokumentacija Pirkimo sąlygų 4 priedo (pasiūlymo forma) kontekste.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje dėl pirkimo sąlygų turinio nuosekliai pabrėžiama, kad šios privalo būti aiškios tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas; pirkimo sąlygos aiškintinos ir taikytinos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus); kita vertus, sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška; toks pirkimo sąlygų aiškinimo padarinys bet kokiu atveju nepateisinamas, nesuderinamas su uolaus ir rūpestingo tiekėjo teisėtais lūkesčiais dėl jų supratimo; konkurso specifikacijų apimtis turi būti nustatoma iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų; perkančiosios organizacijos valios ir ketinimo, jei jų iš tiesų tokių buvo, dėl pirkimo sąlygos turinio svarba sumenksta, jei ji pirkimo sąlygose juos netinkamai ir nesuprantamai materializuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-369-916/2017).
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenys leidžia spręsti, kad atsakovas paliko tiekėjams pasirinkti, kokiu formatu techninė dokumentacija bus pateikta kartu su pasiūlymu, svarbu, kad perkančioji organizacija pagal pateiktą informaciją galėtų įvertinti pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Be to, VPAGSĮ nuostatos nereglamentuoja, kokiomis priemonėmis tiekėjai privalo įrodinėti pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Bylos duomenys patvirtina, kad sudaryta sutartis su trečiuoju asmeniu yra sėkmingai ir sklandžiai vykdoma. Šio aplinkybės patvirtina, kad pagal trečiojo asmens pateiktą pasiūlymą perkančioji organizacija turėjo galimybę nustatyti ir teisingai nustatė, kad trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ su pasiūlymu pateikta atitikties techninei specifikacijai palyginamoji lentelė, kurioje pateikti pasiūlymo techniniai duomenys yra techninė dokumentacija Pirkimo sąlygų 4 priedo (pasiūlymo forma) prasme, atsakovas pagrįstai priėmė šį trečiojo asmens pasiūlymo priedą vertinimui.
 1. VPGSĮ 6 straipsnyje nurodyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantė pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog atsakovas, vertindamas Konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų nepažeidė. Apeliantė neįrodė, kad tiekėjams buvo taikomos skirtingos Konkurso sąlygos. Atsakovas vertino tiekėjų kartu su pasiūlymais pateiktos techninės dokumentacijos turinį (nepriklausomai nuo pateikimo formos) ir pagrįstai nustatė, kad ieškovės siūlomo pirkimo objekto techninės savybės neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimams.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, kad atsakovas pagrįstai priėmė šį trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ pasiūlymo priedą vertinimui.

10Dėl įrodymų vertinimo

 1. Pagal CPK 180 straipsnį teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Taigi, įstatymas nurodo, kad įrodymai konkrečioje civilinėje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Šioje normoje įtvirtinta įrodymų sąsajumo taisyklė, reiškianti, kad kiekvienoje byloje įrodinėjimas turi būti nukreiptas į faktų, kuriuos būtina nustatyti, išaiškinimą. Įrodymai gali būti susiję su įrodinėjimo dalyku tiesiogiai arba netiesiogiai. Tiesioginiai įrodymai yra susiję su įrodinėjamais faktais taip, kad leidžia daryti vienareikšmę išvadą apie tai, įrodinėjamas faktas egzistuoja ar ne. Netiesioginiai įrodymai tokios vienareikšmės išvados padaryti neleidžia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016; 2014-05-23 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2014 ir kt.). Apibrėžus įrodinėjimo apimtį tie įrodymai, kurie nesusiję su įrodinėjimo dalyku, vertintini kaip nereikšmingi faktinėms bylos aplinkybėms nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-248/2017).
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 str. numatyta, jog teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi, teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; kt.).
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai ir visapusiškai įvertino ieškovės (apeliantės) pateiktus įrodymus. Priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas (perkančioji organizacija) tinkamai įvertino tiekėjų pasiūlymus užtikrino lygiateisiškumo ir kitų principų laikymąsi tarp tiekėjų.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantės pateikti argumentai bei įrodymai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK normas dėl įrodymų, tinkamai taikė ir aiškino viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas ir su jais susijusią teismų praktiką, pagal įstatymo reikalavimus tyrė ir teisingai įvertino byloje esančius įrodymus, išaiškino ir teisingai nustatė visas turinčias bylai reikšmės aplinkybes ir nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų tyrimo bei vertinimo taisykles.

11Dėl teismo ex officio teisės įgyvendinimo

 1. Apeliantės teigimu, apeliacinės instancijos teismui priėmus ieškovei palankią nutartį / sprendimą, teismas ex officio turėtų spręsti klausimą dėl Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir taikyti sandorio negaliojimo padarinius.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl teismų teisės ex officio spręsti dėl perkančiųjų organizacijų veiksmų teisėtumo suformuota nuosekli kasacinio teismo praktika, kurioje įtvirtintos tiek bendrosios taisyklės, tiek teismų procesinių veiksmų reikalavimai viešųjų pirkimų ginčuose. Iš šios praktikos, kuri detaliai šioje nutartyje nepristatytina, matyti šie svarbiausi aspektai: a) VPĮ – lex specialis, o tai lemia šio įstatymo tikslai ir juo reguliuojamų santykių pobūdis; viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, VPĮ nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas; teismų vaidmuo ir pareiga saugant viešąjį interesą aktualus ne tik dėl visuomenei svarbių gėrių, užtikrinant VPĮ teisinio reguliavimo tikslų pasiekimą, apsaugos, bet ir siekiant skatinti tiekėjų sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011-10-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2011); b) teismai, spręsdami tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą; teismai turi patikrinti ne tik tai, kaip buvo laikytasi peržiūros procedūros nuostatų, bet ir tai, ar naudojimasis jomis suponavo veiksmingą tiekėjo teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013-03-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013); kita vertus, c) teismo teisė peržengti ieškinio ribas nėra absoliuti, negali būti sutapatinta su jo pareiga taip veikti, ypač tada, kai galimas viešojo intereso pažeidimas šiuose santykiuose nėra akivaizdus; tai grindžiama siekiu užtikrinti proceso spartą, aiškiai apibrėžti ginčo apimtį ir iš esmės nepaneigti ikiteisminės tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčo stadijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2010). Iš šios praktikos matyti, kad teismų iniciatyvos teisė spręsti dėl ieškinyje aiškiai nenurodytų aplinkybių koreliuoja su perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumu (pvz., teismas netaiko VPĮ nuostatų dėl pretenzijos ar ieškinio padavimo terminų, jei paaiškėja ar nustatoma, kad savo teisių gynybai užtikrinti tiekėjui nebuvo suteikta privalomos informacijos). Dėl to, jei perkančiosios organizacijos veiksmų galimas neteisėtumas nėra akivaizdus, nenustatytinas be papildomo (atskiro) tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimo, o procese nepateikta bent kokių nors objektyvių abejonių dėl to, teismo pozicija ex officio neperžengti ginčo ribų nekvalifikuotina kaip jo aktyvaus vaidmens tokio pobūdžio ginčuose pažeidimas. Kita vertus, aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotą abejonę, deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nepagrįsto užtrukimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės devalvacijos grėsmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015).
 1. Nagrinėjamu atveju nesant ginčijamų Pirkimo sąlygų akivaizdaus neteisėtumo ir nepagrįstumo fakto, teisėjų kolegija sprendžia, kad, priešingai nei teigia ieškovė, nėra pagrindo ex officio pripažinti atsakovo ir trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ sudarytą sutartį negaliojančia ir taikyti sandorio negaliojimo padarinius.

12Dėl teismo pareigos motyvuoti sprendimą

 1. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nemotyvuotą sprendimą.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2013).
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, nurodė esminius argumentus dėl ieškinio nepagrįstumo, todėl vien tai, kad apeliantė nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas teigti, jog pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra netinkamai ar nepakankamai motyvuota.

13Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

14Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, padarė teisingas išvadas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2018-03-02 sprendimas paliktinas nepakeistu.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei Bristol Trust LLC nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau ir – Rekomendacijos).
 4. Trečiasis asmuo UAB „BALTIC ARMS“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitos faktūros kopija, mokėjimo nurodymo kopija). Trečiasis asmuo prašo priteisti iš ieškovės 1391,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijose nustatyta, kad atsiliepimą į apeliacinį skundą nustatytas 1,3 koeficientas (Rekomendacijos 8.9 p.) nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad trečiojo asmens UAB „BALTIC ARMS“ išlaidos advokato teisinei pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti viršija maksimalius kriterijus, todėl iš ieškovės trečiajam asmeniui UAB „BALTIC ARMS“ priteisiamų šių išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti suma mažintina iki 1 107 Eur (CPK 93, 98 str.).
 1. Atsakovas Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir trečiasis asmuo Lietuvos kariuomenė prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Priteisti iš ieškovės Bristol Trust LLC, j. a. k. 11699990, trečiajam asmeniui UAB „BALTIC ARMS“, j. a. k. 110786047, vieną tūkstantį vieną šimtą septynis eurus (1 107) Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai