Byla 2A-233-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Virginija Volskienė, Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant ieškovės atstovui R. B., atsakovo atstovui Audriui Lukoševičiui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimo civilinėje byloje dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, išeitinės išmokos, neturtinės žalos atlyginimo priteisimo pagal ieškovės A. B. ieškinį atsakovui UAB „LUKOIL BALTIJA“,

Nustatė

2Ieškovė A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti, kad ji 2007-12-30 iš ( - ) degalinės operatorės pareigų pagal DK 126 str. 1 d. atleista neteisėtai; negrąžinti jos į darbą ir pripažinti, kad darbo sutartis Nr.07-17, sudaryta tarp jos ir atsakovo UAB „LUKOIL BALTIJA“, nutraukta teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, priteisti jai iš atsakovo UAB „LUKOIL BALTIJA“ vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, t.y. 1624,73 Lt, išeitinę išmoką, vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką už kiekvieną darbo dieną po 83,40 Lt nuo atleidimo iš darbo 2007-12-30 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, 15 000 Lt neturtinei žalai atlyginti bei priimti atskirąją nutartį dėl darbo įstatymų pažeidimo pagal ATPK 41 str. 1 d. Nurodė, kad ji su atsakovu 2007-02-02 sudarė terminuotą darbo sutartį, pagal kurią ji buvo priimta dirbti degalinės ( - ) operatore. Degalinėje ji dirbo iki 2007-12-26, o 2008-01-18 grįžusi į darbą po ligos sužinojo, kad nuo 2007-12-30 ji yra atleista iš užimamų pareigų. Apie atleidimą iš darbo ji nebuvo informuota, atleidimo pagrindai, motyvai ar priežastys jai nėra žinomi, savo darbą visuomet dirbo kruopščiai, sąžiningai, pareigingai, buvo lojali, drausminių nuobaudų ar pastabų per visą darbo laiką neturėjo. Nors su ja buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, tačiau joje nurodytas terminas „operatorių atostogų ar ligos laikotarpiu“ neatitiko DK 109 str. reikalavimo terminuotoje darbo sutartyje nurodyti tikslų terminą, apibrėžtą kalendorine data ar aiškiai įvardyti aplinkybes, asmenis, kuriuos ji pavaduos. Terminuotoje darbo sutartyje yra draudžiama numatyti alternatyvią darbo sutarties pabaigos termino formuluotę, dėl to pripažintina, kad su ja buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis. Darbo sutartis su ja buvo nutraukta jos nedarbingumo laikotarpiu. Su ja sudaryta darbo sutartis yra nesąžininga, neatitinka teisėtų lūkesčių, protingumo, sąžiningumo principų, todėl atsakovo veiksmai tiek sudarant tokią sutartį, tiek atleidžiant ją iš darbo, yra nesąžiningi. Neteisėtu atleidimu iš darbo jai buvo padaryta neturtinė žala, nes ji patyrė dvasinį sukrėtimą, pažeminimą, iki šiol jaučia nesaugumo pojūtį, materialinius nepriteklius, kadangi augina tris vaikus, vyras yra registruotas darbo biržoje, pablogėjo jos sveikata, paūmėjo lėtinės ligos, jos baime ir nerimu užsikrėtė ir vaikai. Be to, darbdavys (atsakovas) jai nesiūlė 2007 m. spalio – lapkričio mėnesį atsiradusios laisvos degalinės operatorės darbo vietos, bet į tą vietą priėmė kitą darbuotoją, nedirbusią toje degalinėje. Dėl kilusio teisminio ginčo su atsakovu, jai nėra palankių galimybių grįžti į ankstesnį darbą. Kadangi nagrinėjamu atveju yra administracinės teisės pažeidimo požymių, numatytų ATPK 41 str. 1 d., prašo priimti atskirąją nutartį dėl darbo įstatymų pažeidimų.

3Vilniaus miesto 1 – asis apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad tarp ieškovės ir atsakovo 2007-02-02 buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, pagal kurią ieškovė buvo priimta dirbti degalinės operatore nuo 2007-02-05 operatorių atostogų ar ligos laikotarpiu. Teismas, įvertinęs „ATEITIES degalinėje 17“ dirbusių darbuotojų atostogų grafikus, konstatavo, kad ginčijama darbo sutartis buvo sudaryta konkrečiam laikotarpiui. Taip pat teismas pripažino nepagrįstais ieškovės argumentus, kad jos darbas buvo nuolatinio pobūdžio, nes nustatė, jog egzistavo objektyvios aplinkybės, pagrindžiančios darbo sutarties laikinumą. Teismas nustatė, kad ieškovei buvo siūloma laisva darbo vieta, tačiau ieškovė atsisakė. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad darbo sutartis su ieškove 2007-12-30 pagal DK 126 str. buvo nutraukta teisėtai ir pagrįstai, nes išnyko tos aplinkybės, dėl kurių buvo sudaryta su ieškove terminuota darbo sutartis. Teismas ieškovės atleidimo iš darbo jos nedarbingumo laikotarpiu nepripažino nepagrįstu dėl to, kad nutraukiant darbo sutartį DK 126 str. pagrindu įstatymas nenumato pareigos įspėti darbuotoją apie darbo sutarties pasibaigimą. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad atsakovas, nutraukdamas terminuotą darbo sutartį, sudarytą su ieškove, nepažeidė DK 109, 110, 131 str.

4Ieškovė A. B. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą: pripažinti, kad ji 2007-12-30 iš „VILNIUS Ateities 17“ degalinės operatorės pareigų pagal DK 126 str. 1 d. atleista neteisėtai; negrąžinti jos į darbą ir pripažinti, kad darbo sutartis Nr.07-17, sudaryta tarp jos ir atsakovo UAB „LUKOIL BALTIJA“, nutraukta teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, priteisti jai iš atsakovo UAB „LUKOIL BALTIJA“ vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, t.y. 1624,73 Lt, išeitinę išmoką, vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką už kiekvieną darbo dieną po 83,40 Lt nuo atleidimo iš darbo 2007-12-30 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, 15 000 Lt neturtinei žalai atlyginti bei priimti atskirąją nutartį dėl darbo įstatymų pažeidimo pagal ATPK 41 str. 1 d. Nurodo, kad teismas neįvertino faktinių bylos aplinkybių, tendencingai interpretavo byloje esančius įrodymus ir neteisingai aiškino imperatyvias DK normas. Teismas nepateikė jokių argumentų dėl ko jis nusprendė, kad darbo sutartyje nurodytas operatorių ir ligos laikotarpis yra konkretus laikotarpis, neteisingai cituoja 2007 m. degalinės darbuotojų grafiką, kadangi jame darbuotojų atostogos nurodytos nuo 2007-02-01 iki 2007-10-15, o ne iki 2007-12-25. Taip pat nėra aišku dėl ko teismas nepripažino, kad jos darbas yra nuolatinio pobūdžio, nes ji dirbo ne tik kitiems darbuotojams sergant ar atostogaujant, bet ir kitu laiku, o pats darbas savo pobūdžiu yra pastovus. Nors teismas nurodė, kad jau prieš sudarant darbo sutartį buvo žinoma apie ginčijamos darbo sutarties laikinumą, tačiau jai tuo metu apie atsakovo sudarytą darbuotojų atostogų grafiką nebuvo žinoma. Nors atsakovas jai siūlė sudaryti taikos sutartį ir grįžti į darbą, tačiau tai yra jos teisė atsisakyti nuo jai nepriimtinų pasiūlymų. Nėra suprantama, kodėl teismas liudytojos A. S. parodymus dėl žodinių darbo pasiūlymų teikimo ir atleidimo iš darbo vertino kaip svaresnius, nei jos. Teismas neteisingai siejo jos darbo sutarties pabaigą su paskutinio darbuotojo grįžimu iš atostogų 2007 m., nes tai teisiškai nėra susiję su ginčijama darbo sutartimi. Be to, teismas supynė 2007 m. darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius su darbuotojų atostogų grafiku ir tendencingai juos citavo atsakovo naudai, neatsižvelgdamas į tai, kad paskutinio darbuotojo atostogos baigėsi 2007-10-15, o ji ir toliau dirbo spalio, lapkričio, gruodžio mėn., t.y. tuo metu, kai niekas iš darbuotojų nesirgo ir nebuvo atostogose. Kadangi su ja sudaryta darbo sutartis buvo neterminuota, t.y. neatitiko DK 109, 110 str., pažeistas DK 35 str., todėl atsakovas neturėjo teisės nutraukti darbo sutarties jos nedarbingumo metu. Be to, iš 2008 m. atostogų grafiko matyti, kad ji turėjo galimybę atostogauti tik sausio mėn., nes nuo vasario mėn. vėl būtų pavadavusi kitus darbuotojus. Dėl neteisėto atleidimo iš darbo jai buvo padaryta neturtinė žala: ji patyrė dvasinį sukrėtimą, pažeminimą, materialinius nepriteklius, iki šiol jaučia nesaugumo jausmą, augina tris vaikus, vyras nedirba.

5Atsakovas UAB „LUKOIL BALTIJA“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas teisingai įvertino visus byloje surinktus įrodymus, pagrįstai nustatė, kad ieškovės atliekamas darbas nebuvo nuolatinio pobūdžio, ieškovei buvo siūlomos laisvos darbo vietos, nustatė darbo sutarties termino pabaigą ir priėmė teisingą sprendimą, kad su ieškove sudaryta terminuota darbo sutartis neprieštarauja DK 35, 109, 110 str., o jos nutraukimas – DK 131 str. Apeliantė apeliaciniame skunde nenurodo jokių naujų argumentų, dėl kurių sprendimas galėtų būti pripažintas neteisėtu ar nepagrįstu, t.y. nenurodo apeliacinio skundo pagrindo, materialinės ar procesinės teisės pažeidimų. 2008-05-19 ieškovei buvo pasiūlyta grįžti į darbą, tačiau ieškovė su tokiu pasiūlymu nesutiko, todėl jos pravaikšta negali būti pripažinta priverstine. Pati ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, elgiasi nesąžiningai, bylos nagrinėjimo metu pažeidė proceso koncentruotumo principą, nes patikslintą ieškinį įteikė tik 2008-05-12 parengiamajame posėdyje, dėl ko pailgėjo teismo procesas, atsisakė siūlomo darbo, todėl kompensacijos ieškovei negali būti priteistos. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas tiesioginiais neteisėtais veiksmais jai padarė neturtinę žalą, jos pateiktuose išrašuose iš medicininės kortelės nurodyta, kad jokių fiziologinių pakeitimų nerasta, nėra jokio įrašo patvirtinančio priežastinį ryšį tarp ieškovės savijautos ir atsakovo veiksmų.

6Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas, priimtinas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovės A. B. ieškinio reikalavimo dėl jos atleidimo iš darbo pagal DK 126 str. 1 d. pripažinimo neteisėtu, konstatuodamas, kad ieškovės A. B. darbas „VILNIUS Ateities 17“ degalinėje nebuvo nuolatinio pobūdžio, kad atsakovo UAB „LUKOIL BALTIJA“ terminuotos darbo sutarties sudarymą sąlygojo tai, kad ieškovės funkcijų atlikimas buvo apribotas laiko – pakeisti kitus atostogaujančius ar laikinai nedarbingus darbuotojus, kad nebuvo pažeistos DK 110 str. nuostatos, numatančios terminuotos darbo sutarties pasibaigimą.

8Byloje nustatyta, kad 2007-02-02 tarp UAB „LUKOIL BALTIJA“ ir A. B. buvo sudaryta terminuota darbo sutartis Nr. 07-17, pagal kurią ieškovė A. B. nuo 2007-02-05 operatorių atostogų ar ligos laikotarpiui buvo priimta dirbti „VILNIUS Ateities 17“ degalinės operatore (b. l. 7-9). UAB „LUKOIL BALTIJA“ Vilniaus filialo direktoriaus 2007-12-29 įsakymu Nr.664P ieškovė A. B. nuo 2007-12-30 buvo atleista iš darbo DK 126 str. 1 d. pagrindu (b. l. 27), t. y. ieškovė buvo atleista suėjus darbo sutarties terminui. Iš 2007 m. gruodžio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščio nustatyta, kad ieškovė buvo nedarbinga 2007-12-27-2007-12-30 (b. l. 121), t. y. ieškovė iš darbo buvo atleista jos ligos metu. Ieškovė nurodė, kad ji po ligos grįžusi į darbą sužinojo, jog yra atleista iš darbo. Ieškovė nesutikdama su atleidimu iš darbo, nurodė, kad su ja buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis, nes jos darbas buvo nuolatinio pobūdžio, t.y. ji dirbo ir tuo metu, kai nei vienas iš degalinės operatorių nesirgo ir neatostogavo, darbo sutarties terminas nebuvo apibrėžtas tam tikra kalendorine data ar tam tikrų, konkrečių aplinkybių, darbo sutartyje egzistavo abstrakti formuluotė. Šios ieškovės nurodytos aplinkybės pripažintinos pagrįstomis. Dėl to ieškovės ir atsakovo sudaryta darbo sutartis pripažintina neterminuota darbo sutartimi.

9Iš byloje esančio „Ateities degalinės darbuotojų 2007 metų atostogų grafiko“ matyti, kad degalinėje dirbo septyni degalinės operatoriai, kurių atostogų laikas prasidėjo nuo 2007-02-01 ir tęsėsi iki 2007-10-15 (b. l. 36). Atsakovas darbo sutartį su ieškove sudarė 2007-02-02, tačiau darbo sutartyje nenurodė, kad darbo sutarties terminas yra siejamas su šiuo darbo grafiku, kad ieškovė priimama vienerių metų laikotarpiui, t. y. 2007 metams, ar iki 2007-10-15. Įvertinus darbo sutartyje nurodytą darbo sutarties terminą, darytina išvada, kad jis yra netinkamai nustatytas, nes toks termino nustatymas leidžia darbdaviui vienašališkai savo nuožiūra nutraukti terminuotą darbo sutartį, ieškovei nėra žinomas konkretus darbo sutarties terminas, t. y. iki kada ji konkrečiai dirbs pagal terminuotą sutartį. Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams (DK 109 str. 1 d.). Nurodžius darbo sutartyje, kad ieškovė priimama dirbti operatorių atostogų ar ligos laikotarpiui, akivaizdu, kad ieškovė turėjo teisėtą pagrindą tikėtis, jog su ja darbo sutartis sudaroma ilgesniam nei vienuolikos mėnesių terminui, nes atsakovo darbuotojai turi atostogauti kiekvienais metais, nes jiems priklauso kasmetinės atostogos (DK 165, 169 str.). Esant terminuotai darbo sutarčiai ir taip darbuotojo, kuris yra silpnesnioji sutarties šalis, interesai tampa labiau pažeidžiami, o nenustačius konkretaus sutarties termino, kurį apibrėžtų nurodyta data ar labai aiškios aplinkybės, darbuotojo interesai yra tikrai pažeidžiami. Darbuotojas neturi galimybių kontroliuoti darbdavį, kada ir kokiam laikotarpiui jis išleidžia darbuotojus atostogauti, nustatyti, kada darbuotojai serga. Iš 2007 m. lapkričio – gruodžio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščių matyti, kad „VILNIUS Ateities 17“ degalinės darbuotojai atostogavo ir šiais mėnesiais (b. l. 119, 120), nors pagal grafiką atostogos turėjo baigtis 2007-10-15, ieškovė dirbo po šios datos. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad ieškovė likus dviem savaitėm iki darbo sutarties pabaigos, susipažinusi su ateinančio mėnesio (2008 m. sausio mėn.) darbo grafiku turėjo žinoti, kad kitą mėnesį jos darbo poreikio nėra, t. y. nenumatyta nei vienos jos darbo dienos, tačiau byloje atsakovas nepateikė įrodymų, kad ieškovė buvo supažindinta su minėtu darbo grafiku. Be to, nepaneigtas ieškovės nurodytas argumentas, kad jai priklausė atostogos ir ji planavo sausio mėnesį atostogauti. Liudytoja A. S., kuri yra atsakovo darbuotoja, parodė, kad darbo grafikas paskelbiamas prieš dvi savaites, kad ji skambino ieškovei ir pasakė, jog į kito mėnesio grafiką ji (ieškovė) nėra įtraukta, nes tos degalinės darbuotojai tą mėnesį neatostogauja, todėl darbo nėra ir jie yra priversti nutraukti ieškovės darbo sutartį, taip pat pasiūlė ieškovei dirbti Rinktinės g. esančioje degalinėje, tačiau ieškovė atsisakė. Šios liudytojos, kuri yra atsakovo darbuotoja, parodymai nepaneigia ieškovės paaiškinimų, kad jai nebuvo žinoma apie darbo grafiką. Rašytinių duomenų, kad su 2008 m. sausio mėn. grafiku buvo supažindinta ieškovė, nėra. Darbuotojas ne pats turi aiškintis ir domėtis iki kokio termino yra sudaryta terminuota darbo sutartis, šis terminas konkrečiai ir aiškiai turi būti apibrėžtas darbo sutartyje (DK 110 str. 1 d.). Tarp šalių sudarytoje darbo sutartyje nurodyta nekonkreti formuluotė leidžia daryti išvadą, kad darbo sutartyje netinkamai buvo nustatytas darbo sutarties terminas, todėl vadovaujantis DK 110 str. 2 d. pripažintina, kad buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis.

10Pagal DK 109 str. 2 d. neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinės sutartys. Tai reiškia, kad darbdaviui draudžiama pasiūlyti darbuotojui sudaryti terminuotą darbo sutartį darbui, kuris pagal savo esmę yra nuolatinio pobūdžio ir įstatymai ar kolektyvinė sutartis nenumato galimybės sudaryti tokią sutartį. Bendriausia prasme darbas nėra nuolatinis, kai jo poreikis ar atlikimas yra objektyviai apribotas laiko. Vadinasi, kilus ginčui, ar darbas, kurį dirbti yra sudaroma darbo sutartis, laikytinas nuolatiniu ar laikinu, negali būti sprendžiama pagal sutarties šalių subjektyvius vertinimus. Darbdavys organizuoja darbą, esant ginčui dėl terminuotos darbo sutarties teisėtumo, jam tenka pareiga įrodinėti, kad darbas nėra nuolatinio pobūdžio, arba kad konkrečiu atveju terminuotos darbo sutarties sudarymą leidžia įstatymas ar kolektyvinė sutartis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-01-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-74/2006).

11Byloje surinkti įrodymai tvirtina, kad ieškovės darbas buvo nuolatinio pobūdžio, jo poreikio ar atlikimo neribojo laikas. Ieškovė dirbo operatore, pagal bylos įrodymus ji dirbo pagal grafiką, kaip ir visi kiti operatoriai, dirbo ir tada, kai degalinėje dirbo visi operatoriai, t. y. kai operatoriai nesirgo ar neatostogavo. Jau vien pats operatoriaus darbas yra nuolatinio pobūdžio. Tai rodo, kad ieškovės darbo atlikimas buvo reikalingas ne tam tikram laikui, nes darbo organizavimas degalinėje rodo, kad buvo reikalingas dar vienas darbuotojas, o kaip jau buvo minėta, atsakovo darbuotojai atostogauti turi kiekvienais metais. Dėl to teigti, kad ieškovės darbas buvo reikalingas tik iki 2007-12-30, nėra faktinio ir teisinio pagrindo.

12Kadangi nėra pagrindo konstatuoti, kad tarp šalių buvo sudaryta terminuota sutartis, tarp šalių sudaryta sutartis pripažintina neterminuota, todėl atsakovo darbo sutarties nutraukimas 2007-12-30 pagal DK 126 str. 1 d. pripažintinas neteisėtu. Terminuotą darbo sutartį galima nutraukti darbuotojo laikino nedarbingumo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-02-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2007), tačiau negalima nutraukti neterminuotos darbo sutarties darbuotojo laikino nedarbingumo metu (DK 131 str. 1 d 1 p.).

13Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovas nepagrįstai atleido ieškovę iš darbo pagal DK 126 str. 1 d., todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria atmesti ieškinio reikalavimai dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą, vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos priteisimo, panaikintina, šie ieškovės reikalavimai tenkintini. Ieškovė nenori grįžti į darbą, todėl vadovaujantis DK 297 str. 4 d. pripažintina, kad darbo sutartis, sudaryta tarp atsakovo ir ieškovės, 2007-12-30 nutraukta pagal DK 126 str. 1 d. neteisėtai, nustatytina, kad darbo sutartis yra nutraukta šiuo teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos (2009-03-06), priteistina ieškovei iš atsakovo 1624,73 Lt išeitinė išmoka ir 22706,09 Lt vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2008-01-14 iki 2009-03-06 (įskaitytinai). Vidutinis darbo užmokestis už priverstinę pravaikštą ir vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, numatyta DK 140 str. 1 d. 1 p. apskaičiuotina atsižvelgiant į tai, kad ieškovės vidutinis mėnesio darbo užmokestis buvo 1624,73 Lt, o vidutinis darbo dienos užmokestis – 83,40 Lt (b. l. 31). Priverstinė pravaikšta skaičiuotina nuo tada, kai ieškovė pasveiko, nes už laikotarpį, kai ieškovė sirgo, darbdavys neturėjo mokėti darbo užmokesčio (pagal bylos duomenis ieškovė sirgo iki 2008-01-11 (įskaitytinai), 2008-01-12 ir 2008-01-13 buvo poilsio dienos). Atmestini atsakovo argumentai, kad ieškovei neturi būti priteistas atlyginimas už priverstinę pravaikštą, nes ieškovė pažeidė proceso koncentruotumo principą, t. y. surašė patikslintą ieškinį, kuris atsakovui buvo įteiktas parengiamojo posėdžio metu, ieškovė atsisakė pasiūlymo dirbti pas atsakovą nuo 2008-06-01. Dėl šių atsakovo nurodytų argumentų neatmestinas ieškovės reikalavimas dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos priteisimo, nes atlyginimo už priverstinę pravaikštą priteisimą numato DK 297 str. 4 d. Ieškovės patikslinto ieškinio pateikimas negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesu, nes atsakovui pateikus dokumentus kartu su atsiliepimu apie gautą darbo užmokestį, vidutinį darbo užmokestį, 2008 m. sausio mėn. darbo grafiką, ieškovė patikslino ieškinį. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas UAB „LUKOIL BALTIJA“ bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu siūlė ieškovei sudaryti taikos sutartį, t.y. siūlė įdarbinti ieškovę pas atsakovą nuo 2008-06-01 (b.l. 72), tačiau ieškovė su tokiu pasiūlymu nesutiko. Apeliaciniame skunde ieškovė nurodė, kad jai buvo nepriimtinos taikos sutarties sąlygos. Iš taikos sutarties matyti, kad nebuvo siūloma grąžinti ieškovę į tą pačią darbo vietą, todėl dėl jos atsisakymo dirbti pasiūlytą darbą neatmestinas jos reikalavimas dėl atlyginimo už priverstinę pravaikštą priteisimo.

14Ieškovė A. B. pareiškė reikalavimą dėl 15 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, nes dėl neteisėto atleidimo iš darbo ji patyrė dvasinį sukrėtimą, pažeminimą, jaučia nesaugumo jausmą, materialinius nepriteklius, netekusi lėšų kentėjo dvasiškai, dėl to pablogėjo sveikata lėtinės ligos, vartoja medikamentus. Šį reikalavimą ieškovė grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-01-04 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-10/2006. Ieškovės reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo atmestinas, nes šis reikalavimas nepagrįstas įrodymais. DK 250 str. numato, kad darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą. Jos dydis nustatomas vadovaujantis CK 6.250 str. įtvirtintais neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijais bei pagrindais. Pagal CK 6.250 str. neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais, t. y. tik už įstatyme nustatytų teisių ir įstatymo saugomų vertybių pažeidimus. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylos aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus. Ieškovė iš darbo atleista ne dėl darbo pareigų pažeidimo, nėra įrodymų, kad darbdavys tendencingai siekė atleisti ieškovę iš darbo ar pan. Prarastos pajamos (22706,09 Lt) ieškovei priteistos. Be to, nuo 2008-03-21 iki 2008-06-21 Vilniaus darbo birža išmokėjo ieškovei 2842,39 Lt nedarbo draudimo išmoką (b. l. 118), atsakovas siūlė ieškovei darbą. Iš ieškovės pateiktų medicininių dokumentų matyti, kad ieškovė nuo 2008-04-16 gydosi pas šeimos gydytoją dėl besitęsiančios nemigos, galvos skausmų, nuotaikų kaitos, konsultuota neurologo, diagnozuoti galvos skausmai, atlikta galvos kompiuterinė tomografija, pakitimų nerasta, atlikti kiti tyrimai (b. l. 81-85). Gydytojo išvados, kad ieškovės 2008-04-16 nurodyti simptomai atsirado dėl netekto darbo, nėra, todėl šis įrodymas nepatvirtina priežastinio ryšio tarp atleidimo iš darbo ir sveikatos sutrikimo, t. y. kad ieškovei sutriko sveikata būtent dėl atleidimo iš darbo. Neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo pagrindas ir darbuotojo atleidimo aplinkybės yra tokios, kurios pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, kaip turtinės žalos atlyginimu (kompensacija), pripažinimu atleidimą iš darbo neteisėtu ar grąžinimu į darbą darbuotojui padaryta skriauda nėra teisingai atlyginama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-04-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2007). Taigi vien tai, kad teismo sprendimu pripažintas neteisėtu darbo sutarties nutraukimas, kad ieškovė, kaip darbuotoja, buvo silpnesnioji darbo sutarties šalis, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ieškovei buvo padaryta neturtinė žala.

15Ieškovė prašo priimti atskirąją nutartį dėl darbo įstatymų pažeidimo pagal ATPK 41 str. 1 d. Įvertinus bylos aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad nėra pagrindo priimti atskirąją nutartį pagal CPK 299 str.

16Kadangi ieškovės dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą, vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos priteisimo patenkinti, todėl atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį, į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius, į bylos sudėtingumą ir apimtį, į advokato darbo ir laiko sąnaudas, į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, ieškovei iš atsakovo priteistina 700 Lt advokato atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų (CPK 98 str.). Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88, 96 str. iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 681,18 Lt žyminio mokesčio.

17Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

19Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Ieškovės A. B. ieškinį tenkinti iš dalies.

20Pripažinti 2007 m. vasario 2 d. darbo sutarties Nr. 07-17, sudarytos tarp A. B. ir UAB „LUKOIL BALTIJA“, 2007 m. gruodžio 30 d. nutraukimą pagal DK 126 str. 1 d. neteisėtu. Nustatyti, kad darbo sutartis yra nutraukta šiuo teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos (2009 m. kovo 6 d.). Priteisti A. B. (a.k. ( - ) iš UAB „LUKOIL BALTIJA“ (į.k. 110441713) 1624,73 Lt išeitinę išmoką ir 22706,09 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2008 m. sausio 14 d. iki 2009 m. kovo 6 d. (įskaitytinai).

21Atmesti ieškovės reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo.

22Priteisti iš UAB „LUKOIL BALTIJA“ (į.k. 110441713) A. B. (a.k. ( - ) 700 Lt bylinėjimosi išlaidų, 681,18 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Ieškovė A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti, kad... 3. Vilniaus miesto 1 – asis apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu... 4. Ieškovė A. B. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir... 5. Atsakovas UAB „LUKOIL BALTIJA“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 6. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo... 7. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 8. Byloje nustatyta, kad 2007-02-02 tarp UAB „LUKOIL BALTIJA“ ir A. B. buvo... 9. Iš byloje esančio „Ateities degalinės darbuotojų 2007 metų atostogų... 10. Pagal DK 109 str. 2 d. neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu... 11. Byloje surinkti įrodymai tvirtina, kad ieškovės darbas buvo nuolatinio... 12. Kadangi nėra pagrindo konstatuoti, kad tarp šalių buvo sudaryta terminuota... 13. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovas... 14. Ieškovė A. B. pareiškė reikalavimą dėl 15 000 Lt neturtinės žalos... 15. Ieškovė prašo priimti atskirąją nutartį dėl darbo įstatymų pažeidimo... 16. Kadangi ieškovės dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, vidutinio... 17. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 19. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimą... 20. Pripažinti 2007 m. vasario 2 d. darbo sutarties Nr. 07-17, sudarytos tarp A.... 21. Atmesti ieškovės reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo.... 22. Priteisti iš UAB „LUKOIL BALTIJA“ (į.k. 110441713) A. B. (a.k. ( - ) 700...