Byla 2-710-857/2010
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo pagal ieškovo UAB „Žemės vystymo fondas 14“ ieškinį atsakovui V. T

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Dainius Strautininkas, sekretoriaujant Almidai Gurklienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Žemės vystymo fondas 14“ atstovei Aidai Tauraitei, atsakovui V. T., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo pagal ieškovo UAB „Žemės vystymo fondas 14“ ieškinį atsakovui V. T. ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 19736,76 Lt skolą (19177,38 Lt privačios žemės nuomos mokestį, 559,38 Lt žemės mokestį), susidariusią nesumokėjus pagal tarp šalių sudarytas 2007-06-13 d. privačios žemės nuomos sutartis Nr. 14-ŽNS-040, Nr. 14-ŽNS-041, Nr. 14-ŽNS-042, Nr. 14-ŽNS-043, Nr. 14-ŽNS-044, Nr. 14-ŽNS-045, Nr. 14-ŽNS-046, Nr. 14-ŽNS-047, Nr. 14-ŽNS-048 ir 2009-03-27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ZVF 1400131, 2009-11-16 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ZVF 1400152, 2009-12-21 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ŽVFD 140009, 789,48 Lt delspinigių, 8,28% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2010-03-01 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo posėdyje ieškovo atstovė sumažino ieškinio reikalavimus – dalies reikalavimų atsisakė: atsisakė reikalavimo dėl skolos priteisimo, kadangi atsakovas po ieškinio pateikimo sumokėjo prašomus priteisti žemės nuomos mokestį bei žemės mokestį. Kadangi atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, elgėsi nesąžiningai, todėl prašo priteisti iš atsakovo 789,48 Lt nesumokėtų delspinigių, 8,28% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2010-03-01 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas bei grąžinti dalį sumokėto žyminio mokesčio.

4Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškovu atsiskaitė, tai yra sumokėjo žemės nuomos mokestį ir žemės mokestį, liko nesumokėti tik delspinigiai, prašo mažinti delspinigius, kadangi jie yra labai dideli. Taip pat prašo sumažinti palūkanas bei atstovavimo išlaidas, nes ieškovo advokato rašyti pareiškimai ir ieškiniai teismui yra vienodi, skiriasi tik pinigų sumos, todėl išlaidos nepagrįstai didelės. Skola atsirado todėl, jog 2008 metais buvo ginčas dėl žemės sklypų plotų, nes dalis žemės yra užaugusi krūmais ir ši nebuvo jam žinoma. 2008 m. rudenį pranešė ieškovui apie šią problemą ir jos nesprendė. Ūkis užsiima kraštovaizdžio tvarkymu. Valstybė vėlavo atsisakityti, o jis dalį pinigų buvo išleidęs trašoms ir sėkloms. Jis tik šienaudavęs pievas, jokių papildomų pajamų negavo, todėl negalėjo laiku atsiskaityti su ieškovu.

5Byla dalyje dėl skolos priteisimo nutrauktina, ieškinys dalyje dėl delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.

6Pateikti duomenys rodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2007-06-13 d. buvo sudarytos privačios žemės nuomos sutartys: Nr. 14-ŽNS-040, Nr. 14-ŽNS-041, Nr. 14-ŽNS-042, Nr. 14-ŽNS-043, Nr. 14-ŽNS-044, Nr. 14-ŽNS-045, Nr. 14-ŽNS-046, Nr. 14-ŽNS-047, Nr. 14-ŽNS-048 (b.l. 6-41). Minėtų sutarčių 4.1-4.2 punktuose nurodyta, kad šalys susitarė, kad nuomos mokestis už žemės sklypo vieną žemės ūkio naudmenų hektarą yra nuo 100 iki 240 Lt (priklausomai nuo sklypo). Šalys susitarė, kad nuomos mokestis už kiekvienus einamuosius metus turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Teismui pateiktos PVM sąskaitos faktūros 2009-03-27 Nr. ZVF 1400131, 2009-11-16 Nr. ZVF 1400152, patvirtina atsakovo turėtą įsiskolinimą (b.l. 42-43). Atsakovas sutartyse nurodytais terminais sąskaitų faktūrų neapmokėjo. 2009-11-25 atsakovui buvo išsiųstas priminimas susimokėti skolą (b.l. 45). Iš šalių paaiškinimų bei ieškovo teismo posėdžio metu teismui pateikto 2010-05-05 mokėjimo nurodymo (b.l. 122) nustatyta, kad atsakovas 14476,96 Lt (13917,58 Lt privačios žemės nuomos mokesčio, 559,38 Lt žemės mokesčio) ieškovo svanoriškai sumažintą skolą (b.l. 113) ieškovui sumokėjo, ieškovas raštu nurodė atsisakantis reikalavimo dėl 19736,76 Lt (19177,38 Lt privačios žemės nuomos mokesčio, 559,38 Lt žemės mokesčio) skolos priteisimo. Kadangi ieškovas nuo ieškinio dalies dėl skolos priteisimo atsisakė, jo atsisakymas įstatymui neprieštarauja, todėl jis priimamas, o civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (LR CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

7Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kuria kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.53 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.260 straipsnio 1 dalis). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumo, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešasis interesas, kurį teismas turi įgyvendinti.

8Bylos medžiaga patvirtina, kad tarp šalių sudarytose žemės nuomos sutartyse numatyti 0,2 proc. delspinigiai (b.l. 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40) ir iš viso jų pagal teismui pateiktą paskaičiavimą atsakovui priskaičiuota 789,48 Lt (b.l. 44). Tokios netesybos yra aiškiai per didelės netesybos ir prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) formuojamai praktikai. Ieškovas nepateikė teismui duomenų, kad dėl nesumokėtų prievolių jis patyrė nuostolius. Atsižvelgiant į tai, kad netesybos atsirado žemės nuomos sutarties pagrindu, atsižvelgiant į šalių interesų pusiausvyrą ir principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus, pripažintina, kad netesybų dydis mažintinas iki 0,1 procento, t.y. pusiau. Tokiu būdu delspinigiai sudaro 394,74 Lt (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Tai atitinka ir formuojamą teismų praktiką nagrinėjamu klausimu (LAT CBS teisėjų kolegijos nutartys: 2003-11-05 civ. b. Nr. 3K-3-1070/2003; 2005-06-06 civ. b. Nr. 3K-3-316/2005; 2007-03-05 civ. b. Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 civ. b. Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 civ. b. Nr. 3K-3-503/2007 ir kt.; apygardos teismų nutartys 2009-01-29 civ. b. Nr. 2A-36-212/2009, 2009-11-09 civ. b. 2A-580-372/2009 ir kt.).

9LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 1 ir 4 d. nustato, kad atsakovas privalo mokėti ieškovui 8,28% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, todėl jos priteistinos iš atsakovo ir šis ieškovo reikalavimas tenkintinas pilnai.

10Kadangi atsakovas dalį ieškovo reikalavimo patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos ir ieškovas šioje dalyje ieškinio atsisakė, ieškovui patenkinto reikalavimo dalyje grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio (b.l. 3, 68) iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, kas sudaro 444 Lt (CPK 87 str. 2 d., 3 d., 94 str. 1 d.). Žyminis mokestis priteisiamas ieškovui iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Kadangi teismas delspinigius sumažino nuo 789,48 Lt iki 394,74 Lt, tai ieškinio reikalavimas patenkintas šioje dalyje 50 procentų ir iš atsakovo priteistina ieškovui 16 Lt žyminio mokesčio. Bendrai ieškovui iš atsakovo priteistina 164 Lt žyminio mokesčio. Duomenų, kad atsakovas turėjo bylinėjimosi išlaidų, byloje nėra. Ieškovas turėjo išlaidų susijusių su advokato pagalba (procesinių dokumentų rengimą ir konsultavimą) - 1210 Lt (b.l. 124-125), todėl ši suma ieškovui priteistina iš atsakovo. Ši suma nemažintina, nes advokatas byloje ruošė procesinius dokumentus, teikė konsultacijas, atsakovas savo prašymui pagrįsti dėl mažinimo jokių įrodymų nepateikė.

11Iš atsakovo priteistinos ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (CPK 96 str., b.l. 2, 91).

122010-03-01 d. Biržų rajono apylinkės teismo nutartimi atsakovui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtis keičiama, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų apimtį (b.l. 56A, 62, CPK 150 str. 4 ir 5 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

14Priimti ieškovo UAB “Žemės vystymo fondas 14” atsisakymą nuo ieškinio atsakovui V. T. dalyje dėl 19736,76 Lt skolos (19177,38 Lt privačios žemės nuomos mokesčio, 559,38 Lt žemės mokesčio) priteisimo ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.

15Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

16Ieškinį dalyje dėl delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo V. T., a.k. ( - ) 394,74 Lt (tris šimtus devyniasdešimt keturis litus 74 ct) delspinigių (dėl žemės nuomos sutarčių nevykdymo), 8,28% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2010-03-01 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 164 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ir 1210 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt litų) advokato pagalbai apmokėti ieškovui UAB “Žemės vystymo fondas 14”, esančiam Smolensko g. 10, Vilniuje, įmonės kodas 3005 89726.

18Grąžinti ieškovui UAB “Žemės vystymo fondas 14”, esančiam Smolensko g. 10, Vilniuje, įmonės kodas 3005 89726, dalį žyminio mokesčio – 444 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt keturis litus), sumokėto 2009-12-22 ir 2010-04-14 mokėjimo nurodymais, banke „Swedbank“, AB.

19Priteisti iš atsakovo V. T., a.k. ( - ) 28,80 Lt (dvidešimt aštuonis litus 80 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

202010-03-01 d. Biržų rajono apylinkės teismo nutartimi atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones - kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą 20526,24 Lt sumai, o nesant pakankamai turto – priklausančių piniginių lėšų areštą šiai sumai pakeisti, sumažinant areštuotino turto apimtį iki 789,48 Lt ir šiai sumai laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o teismo sprendimui įsiteisėjus, laikinųjų apsaugos priemonių apimtis nustatoma patenkinto reikalavimo dėl delspinigių dydžio apimtyje (394,74 Lt) ir paliekama galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (turto arešto aktas Nr. 0410001144).

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo, o dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių – per 7 dienas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Dainius Strautininkas,... 2. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 19736,76 Lt skolą (19177,38... 3. Teismo posėdyje ieškovo atstovė sumažino ieškinio reikalavimus – dalies... 4. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškovu atsiskaitė, tai yra... 5. Byla dalyje dėl skolos priteisimo nutrauktina, ieškinys dalyje dėl... 6. Pateikti duomenys rodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2007-06-13 d. buvo... 7. Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kuria kaltoji... 8. Bylos medžiaga patvirtina, kad tarp šalių sudarytose žemės nuomos... 9. LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. ir Mokėjimų, atliekamų pagal... 10. Kadangi atsakovas dalį ieškovo reikalavimo patenkino iki bylos nagrinėjimo... 11. Iš atsakovo priteistinos ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos... 12. 2010-03-01 d. Biržų rajono apylinkės teismo nutartimi atsakovui taikytų... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais, teismas... 14. Priimti ieškovo UAB “Žemės vystymo fondas 14” atsisakymą nuo ieškinio... 15. Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo... 16. Ieškinį dalyje dėl delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų... 17. Priteisti iš atsakovo V. T., a.k. ( - ) 394,74 Lt (tris šimtus... 18. Grąžinti ieškovui UAB “Žemės vystymo fondas 14”, esančiam Smolensko... 19. Priteisti iš atsakovo V. T., a.k. ( - ) 28,80 Lt (dvidešimt aštuonis litus... 20. 2010-03-01 d. Biržų rajono apylinkės teismo nutartimi atsakovui taikytas... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo, o dalyje dėl laikinųjų apsaugos...