Byla e2A-555-661/2017
Dėl įmokų už savavališkų statybų įteisinimą išieškojimo; trečiasis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Astos Pikelienės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-04 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei dėl įmokų už savavališkų statybų įteisinimą išieškojimo; trečiasis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama 1) įpareigoti atsakovę įvykdyti ieškovės 2016 m. vasario 5 d. privalomuosius nurodymus Nr. PN-93 ir PN-94, t. y. sumokėti 1365,46 Eur įmokas už savavališkos statybos – inžinerinių tinklų ir susiekimo komunikacijų Vilniuje, Pašilaičių sen., Pavilionių k. – įteisinimą; 2) priteisti ieškovei iš atsakovės 726 Eur už ekspertizės paslaugas UAB „Tyrimai ir projektai“.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovė 2010 m. vasario 1 d. ir 2011 m. vasario 10 d. surašė savavališkos statybos aktus Nr. SSA-100-100201-00011 ir Nr. SSA-100-110210-00002 dėl inžinerinių tinklų ir susiekimo komunikacijų Vilniuje, Pašilaičių sen., Pavilionių k. Atsakovė (statytoja) siekia juos įteisinti. Ieškovė patikrino nurodytą statybą įteisinančius dokumentus ir surašė 2015 m. kovo 10 d. patikrinimo aktą Nr. LDIPA-100-150310-00001 bei 2015 m. gegužės 6 d. patikrinimo aktą Nr. LDPIDA-100-100-150506-00002. Ieškovė nustatė, kad trečiojo asmens 2014 m. spalio 16 d. leidimas statyti Nr. LNS-01-141016-01228 ir 2015 m. kovo 10 leidimas statyti Nr. LNS-01-150310-00248 išduoti atsakovei nesumokėjus įmokų už savavališkos statybos įteisinimą, nors tai privaloma pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 7 dalies 7 punktą, aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01.2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 53 punktą. Dėl to ieškovė 2015 m. kovo 16 d. privalomuoju nurodymu Nr. PN-232 ir 2015 m. gegužės 19 d. privalomuoju nurodymu Nr. PN-496 pareikalavo, kad trečiasis asmuo pateiktų duomenų, patvirtinančių, nurodytų įmokų paskaičiavimą ir sumokėjimą. Trečiasis asmuo 2015 m. balandžio 16 d. ir 2015 m. birželio 5 d. raštais atsakė, kad atsakovė nesumokėjo įmokų. Ieškovė dviem 2016 m. vasario 5 d. privalomaisiais nurodymais Nr. PN-93 ir Nr. PN-94 pareikalavo, kad atsakovė sumokėtų įmokas ir pateiktų tai patvirtinančius dokumentus. Atsakovė to nepadarė.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-08-04 sprendimu (b. l. 17-20) ieškovės ieškinį patenkino ir įpareigojo atsakovę Vilniaus miesto savivaldybę (juridinio asmens kodas 111109233) sumokėti 1365,46 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų šešiasdešimt penkių eurų 46 ct) dydžio įmokas už savavališkos statybos įteisinimą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2016 m. vasario 5 d. privalomuosius nurodymus Nr. PN-93 ir Nr. PN-94. Priteisė ieškovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (juridinio asmens kodas 288600210) iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės (juridinio asmens kodas 111109233) 726 Eur (septynis šimtus dvidešimt šešis eurus).

6Teismas nurodė, kad pagal taikos sutartį tuometinė statytoja UAB „Gabijos investicijos“ įsipareigojo atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei perduoti neužbaigtus statyti inžinerinius tinklus ir susiekimo komunikacijas bei šių objektų statytojo teises ir pareigas perduoti atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei (taikos sutarties 2.1.3, 2.1.5, 2.2.5 punktai). Atsakovė perėmė ginčo inžinerinius tinklus ir susiekimo komunikacijas. Atsakovės, kaip ginčo statinių statytojos pareiga sumokėti įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, nustatyta įstatyme (Statybos įstatymo 23 straipsnio 7 dalies 7 punktas). Šalys sutartimi negali pakeisti įstatymo, įstatymų leidžiamosios valdžios valios ir įstatyme imperatyviai nustatyto statybų procedūros teisinio reglamentavimo. Tai, kad kitoje byloje keliamas savavališkos statybos akto galiojimo klausimas, nereiškia, kad savaime negalioja jo pagrindu priimti privalomi nurodymai (reikalavimai). Taigi atsakovė turi pareigą įvykdyti ieškovės nurodymus ir sumokėti 1365,46 Eur įmokas už savavališkos statybos įteisinimą. Atsakovė neginčija įmokų dydžio. Už įmokų paskaičiavimą ieškovė sumokėjo įmonei „Tyrimai ir projektai“ 726 Eur. Teismas sprendžia, kad tai – protingos išlaidos, susijusios su įmokų, kaip žalos, įvertinimu, todėl jos priteistinos ieškovei iš atsakovės (CK 6/249 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

7Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu (b.l. 10-16) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-04 sprendimą ir priimti kitą sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, kad

81) tiek Taikos sutartis (kuria teismas Sprendime iš dalies vadovavosi), tiek civilinėje byloje Nr. 2-2037-803/2013 (kurioje Taikos sutartis buvo sudaryta) priimto teismo sprendimo turinys patvirtina, kad Inspekcija Aktus surašė formaliais pagrindais, kurie teismo buvo pripažinti nepagrįstais, tačiau Inspekcija jų pati nepanaikino ir prašo Savivaldybę sumokėti įmoką už statybą, kuri negali būti laikoma savavališka.

92) Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai ir neteisingai vertino, jog savavališkos statybos Aktuose Nr. SSA-100-100201-00011 ir SSA-100-110210-00002), kurių pagrindu Inspekcija nagrinėjamoje byloje reikalauja Vilniaus miesto savivaldybę sumokėti savavališkos statybos įmoką, užfiksuoti statybos darbai yra savavališki.

103) Nurodo, kad Taikos sutartimi Savivaldybė neprisiėmė jokių pareigų, susijusių su ginčo savavališkos statybos Aktais. Vilniaus miesto savivaldybės įsipareigojo minėtą turtą bei dokumentaciją priimti ir užbaigti inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų statybos procedūras.

114) Dėl Inspekcijos 2010-02-01 surašyto savavališkos statybos akto Nr. SSA-100-100201-00011 statytojui UAB „Gabijos investicijos“ (jo pagrindu surašytas privalomasis nurodymas Nr. PN-94) tebevyksta ginčas Vilniaus miesto apylinkės teisme (c.b. Nr. 2-1147-734/2015).

125) Nurodo, kad inspekcijos 2011-02-10 surašytame savavališkos statybos akte užfiksuoti statybos padariniai yra pašalinti. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi Nr. 2-10- 872/2016, priėmė ieškovo BUAB „Gabijos investicijos“ bankroto administratoriaus atsisakymą nuo ieškinio ir šioje dalyje bylą nutraukė. Šioje byloje Inspekcija dar iki ieškinio atsisakymo nurodė, kad nagrinėjamo savavališkos statybos akto pagrindu surašytas reikalavimas Nr. REI-100-110304-00002 yra įvykdytas, t. y. savavališkos statybos akte užfiksuoti statybos padariniai yra pašalinti.

136) Nurodo, kad Inspekcijai nurodžius, kad savavališkos statybos padariniai pagal akto Nr. SSA-100-110210-00002 pagrindu surašytą reikalavimą yra pašalinti, laikytina, kad šis savavališkos statybos aktas pats savaime nesukelia ir negali sukelti jokių teisinių pasekmių, todėl pagal šį aktą jau po konstatavimo, kad statybos padariniai yra pašalinti, negalėjo būti surašytas privalomasis nurodymas PN-93. Dargi, savavališkos statybos aktas Nr. SSA-100-110210-00002 buvo surašytas statytojui BUAB „Gabijos investicijos“. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybė nėra bankrutavusio privataus juridinio asmens - BUAB „Gabijos investicijos“ - teisių ir pareigų perėmėja, kiek tai liečia savavališkos statybos įmokos sumokėjimą, todėl manytina, kad privalomasis nurodymas Nr. PN-93 negalėjo būti skirtas subjektui, kuris neatliko savavališkos statybos darbų.

14Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016-08-26 apeliacinį skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad

151) savavališkos statybos aktai (taip pat ir jų pagrindu surašyti reikalavimai pašalinti savavališkos statybos padarinius) nebuvo teismų pripažinti nepagrįstais ar panaikinti. Jie yra galiojantys ir sukelia teisines pasekmes, todėl nesuprantami ir klaidinantys apeliacinio skundo argumentai, kuriais nurodoma, jog minėti Inspekcijos dokumentai yra neteisėti, todėl jais negali būti remiamasi byloje ar atliekant statybos valstybinę priežiūrą. Be to, atsakovė taip pat neginčijo ir nėra panaikinti Inspekcijos surašyti 2016-02-05 privalomasis nurodymas Nr. PN-93 ir 2016-02-05 privalomasis nurodymas Nr. PN-94, kurių pagrindu buvo iškelta ši civilinė byla.

162) Apelianto nurodoma civilinė byla Nr. 2A-172-567/2014 buvo užbaigta taikos sutartimi (patvirtinta Vilniaus apygardos teismo 2014 09-15 nutartimi), taigi šioje byloje nėra jokio įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriame teismas būtų vertinęs savavališkos statybos aktų teisėtumą ir pagrįstumą. Šioje byloje nebuvo vertinamas jau minėtų šiai bylai aktualių 2010-02-01 savavališkos statybos akto Nr. SSA 100 100201-00011 bei 2011-02-10 savavališkos statybos akto Nr. SSA-100-110210-00002 teisėtumo klausimas. Be to, ir pats apeliantas toliau apeliaciniame skunde nurodo, kad savavališkos statybos aktai yra galiojantys. Dėl šios priežasties nėra pagrindo pritarti apelianto teiginiams, neva ginčo statinių statyba nėra savavališka.

173) Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat remiasi 2013-05-06 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2037-803/2013, tačiau pažymėtina, kad šis teismo sprendimas neįsiteisėjo (bylai esant apeliacinėje instancijoje buvo pasirašyta jau minėta taikos sutartis, patvirtinta Vilniaus apygardos teismo 2014-09-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-172-567/2014), todėl jame nurodytomis aplinkybėmis nėra pagrindo remtis šioje byloje. Be to, kaip jau nurodyta, paminėtoje civilinėje byloje nebuvo sprendžiamas šiai bylai aktualių savavališkos statybos aktų ar reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius teisėtumo klausimas.

184) Taikos sutartimi apeliantui perduoti savavališki statiniai, nenustatant galimybės nesilaikyti teisės aktų reikalavimų juos įteisinant. Vilniaus apygardos teismo 2014-09-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-172-567/2014 patvirtinta taikos sutartimi byloje dalyvaujantys asmenys susitarė perduoti savavališkai pastatytus statinius apeliantui. Pagal taikos sutarties 2.1.3 papunktį Vilniaus miesto savivaldybė tampa savavališkai pastatytų ginčo statinių (inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų) statytoja. Taigi apeliantas pats prisiėmė visus su ginčo statinių įteisinimu susijusius įsipareigojimus, tarp jų ir finansinius.

195) Statybos įstatymo 23 straipsnio 7 dalies 7 punktas nustato, kad norint gauti leidimą statyti naują statinį savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju pateikiamas dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos šio įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį. Teisės aktai šiuo atveju nenumato išimčių.

206) Priešingai nei teigia apeliantas, net ir šalims nesusitarus dėl įmokos už savavališką statybą mokėjimo, teisės aktų nuostatos, imperatyviai reglamentuojančios šį klausimą, yra taikomos statybos teisinių santykių dalyviams. Taigi taikos sutartimi nebuvo ir negalėjo būti pakeisti Statybos įstatymo reikalavimai, taikomi asmenims, siekiantiems gauti statybą leidžiantį dokumentą.

217) Taikos sutarties 2.3.2 punktu Inspekcija įsipareigojo panaikinti 2012-10-05 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-121005-00005, tačiau, priešingai nei teigia apeliantas, tokiu veiksmu nebuvo pripažintas šio savavališkos statybos akto neteisėtumas. Nepagrįstai teigiama, kad pagal analogiją neteisėtais turėtų būti pripažinti ir 2010-02-01 savavališkos statybos aktas Nr. SSA 100 100201-00011 bei 2011-02-10 savavališkos statybos aktas Nr. SSA 100 110210 00002, kadangi šie aktai galioja ir yra laikomi teisėtais, kol teismo nėra nustatyta priešingai, o apelianto siūloma taikyti analogija yra ir nepagrįsta.

228) Nepaisant to, kieno atžvilgiu yra surašyti savavališkos statybos aktai ar reikalavimai pašalinti savavališkos statybos padarinius, savavališkos statybos padarinius gali įteisinti ir kiti asmenys, turintys tokią teisę, sumokėdami ir įmokas už savavališkos statybos darbų įteisinimą (Statybos įstatymas nenumato apribojimų savavališkos statybos padarinius įteisinančių subjektų atžvilgiu). Atsižvelgiant į tai, kad ginčo statinius perėmė būtent atsakovas, kuris ir kreipėsi dėl savavališkos statybos darbus įteisinančio statybą leidžiančio dokumento išdavimo, jis, kartu būdamas viešojo administravimo subjektas, kuris tiesiogiai veikia statybą leidžiančių dokumentų išdavimo srityje, neabejotinai turėjo žinoti ir vykdyti Statybos įstatyme įtvirtintą pareigą dėl įmokos už savavališkos statybos darbus apskaičiavimo ir sumokėjimo.

239) Pažymėtina, kad Statybos įstatymas nedaro jokių išimčių ir nesuteikia galimybės statyti savavališkai ar išvengti savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūrų, jei tai daroma dėl viešojo intereso. Statybos įstatymo 1 priedo 1 punktas numato, kad įmoką už savavališkos statybos įteisinimą moka statytojai (užsakovai), statinių (jų dalių) savininkai, valdytojai, naudotojai, žemės sklypų (jų dalių) savininkai, valdytojai, naudotojai, įgyvendinantys šio įstatymo numatytą galimybę gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkos statybos atveju.

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą, atsižvelgiant į apeliaciniame skunde išdėstytus nesutikimo su teismo sprendimu motyvus bei teisinius argumentus, jeigu nenustatomi absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai ir jeigu peržengti apeliaciniu skundu apibrėžtas nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas nereikalauja viešasis interesas, patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektu. Teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

26Byloje nustatyta, kad ieškovė 2010 m. vasario 1 d. ir 2011 m. vasario 10 d. surašė savavališkos statybos aktus Nr. SSA-100-100201-00011 ir Nr. SSA-100-110210-00002 dėl inžinerinių tinklų ir susiekimo komunikacijų Vilniuje, Pašilaičių sen., Pavilionių k. Ieškovė patikrino nurodytą statybą įteisinančius dokumentus ir surašė 2015 m. kovo 10 d. patikrinimo aktą Nr. LDIPA-100-150310-00001 bei 2015 m. gegužės 6 d. patikrinimo aktą Nr. LDPIDA-100-100-150506-00002. Ieškovė nustatė, kad trečiojo asmens 2014 m. spalio 16 d. leidimas statyti Nr. LNS-01-141016-01228 ir 2015 m. kovo 10 leidimas statyti Nr. LNS-01-150310-00248 išduoti atsakovei nesumokėjus įmokų už savavališkos statybos įteisinimą, nors tai privaloma pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 7 dalies 7 punktą, aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01.2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 53 punktą. Dėl to ieškovė 2015 m. kovo 16 d. privalomuoju nurodymu Nr. PN-232 ir 2015 m. gegužės 19 d. privalomuoju nurodymu Nr. PN-496 pareikalavo, kad trečiasis asmuo pateiktų duomenų, patvirtinančių, nurodytų įmokų paskaičiavimą ir sumokėjimą. Trečiasis asmuo 2015 m. balandžio 16 d. ir 2015 m. birželio 5 d. raštais atsakė, kad atsakovė nesumokėjo įmokų. Ieškovė dviem 2016 m. vasario 5 d. privalomaisiais nurodymais Nr. PN-93 ir Nr. PN-94 pareikalavo, kad atsakovė sumokėtų įmokas ir pateiktų tai patvirtinančius dokumentus. Atsakovė to nepadarė. Tam, kad nustatytų įmokų dydžius, ieškovė organizavo ekspertizės parengimą. UAB „Tyrimai ir projektai“ 2016 m. balandžio 22 d. parengė savavališkos statybos atliktų darbų dalinės ekspertizės aktus Nr. 14-16-1-S ir Nr. 14-16-2-S bei nustatė įmokų dydžius – 1279,46 Eur ir 86 Eur. Už ekspertizės paslaugas ieškovė sumokėjo 726 Eur.

27Apeliantas nurodo, jog Inspekcija Aktus surašė formaliais pagrindais, kurie teismo (c.b. 2-2037-803/2013) buvo pripažinti nepagrįstais, tačiau Inspekcija jų pati nepanaikino ir prašo Savivaldybę sumokėti įmoką už statybą, kuri negali būti laikoma savavališka. Tačiau sutikti su šiais apelianto teiginiais nėra jokio pagrindo. 2016 m. vasario 5 d. surašyti privalomieji nurodymai Nr. PN-93 ir Nr. PN-94 yra galiojantys ir nenuginčyti. Civilinėje byloje Nr. 2-2037-803/2013, 2013 m. gegužės 6 d. priimtas teismo sprendimas buvo panaikintas 2014 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-172-567/2014 patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, kurioje nieko nepasisakoma dėl privalomųjų nurodymų Nr. PN-93 ir Nr. PN-94 teisėtumo, dėl ko teigti, kad šie nurodymai buvo surašyti neteisėtai ir civilinėje byloje Nr. 2-2037-803/2013 yra pripažinti negaliojančiais, nėra jokio pagrindo (CPK 279 str. 4 d.).

28Apeliantas taip pat nurodo, kad dėl Inspekcijos 2010-02-01 surašyto savavališkos statybos akto Nr. SSA-100-100201-00011 statytojui UAB „Gabijos investicijos“ tebevyksta ginčas Vilniaus miesto apylinkės teisme. Nurodo, kad šioje byloje yra sprendžiamas įmokos už savavališką statybą mokėjimo teisinį ir faktinį pagrindą sudarančio dokumento teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Tačiau pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-2701-392/2016 2016-10-21 nutartimi, apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-23 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1147-734/2015 buvo atmestas ir sprendimas atmesti ieškinius paliktas nepakeistu.

29Apeliantas nurodo, kad Taikos sutartimi Savivaldybė neprisiėmė jokių pareigų, susijusių su ginčo savavališkos statybos Aktais. Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigojo minėtą turtą bei dokumentaciją priimti ir užbaigti inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų statybos procedūras. Tačiau ir su šiais apelianto teiginiais sutikti negalima. Kaip jau nurodė ir pirmosios instancijos teismas, pagal statybos įstatymo 23 straipsnio 7 dalies 7 punktą, savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju leidimui statyti naują statinį gauti statytojas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentus, pagrindžiančius šios įmokos paskaičiavimo dydį. Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 53 punkte nurodyta įstatymo nuostata detalizuota – jei dėl statinio statybos buvo surašytas savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, statytojas, norėdamas įteisinti šio statinio statybą (gauti statybą leidžiantį dokumentą), privalo sumokėti Statybos įstatyme nurodyto dydžio įmoką už savavališkos statybos įteisinimą. Tai gi, pareiga sumokėti minėtą įmoką tenką statytojui. Pagal nurodytą taikos sutartį tuometinė statytoja UAB „Gabijos investicijos“ įsipareigojo atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei perduoti neužbaigtus statyti inžinerinius tinklus ir susiekimo komunikacijas bei šių objektų statytojo teises ir pareigas perduoti atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei (taikos sutarties 2.1.3, 2.1.5, 2.2.5 punktai). Atsakovė perėmė ginčo inžinerinius tinklus ir susiekimo komunikacijas tokiu būdu tapdama statytoja, kuriai ir tenka pareiga sumokėti minėtas įmokas. Pareiga sumokėti įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, nustatyta įstatyme (Statybos įstatymo 23 straipsnio 7 dalies 7 punktas). Išimčių, kad už viešąjį interesą atitinkančius statybos darbus mokėti minėtos įmokos nereikėtų, įstatymas nenumato.

30Dėl aukščiau nurodytų motyvų teismas sprendžia, jog apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama 1) įpareigoti atsakovę įvykdyti... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovė 2010 m. vasario 1 d. ir 2011 m.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-08-04 sprendimu (b. l. 17-20)... 6. Teismas nurodė, kad pagal taikos sutartį tuometinė statytoja UAB „Gabijos... 7. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu... 8. 1) tiek Taikos sutartis (kuria teismas Sprendime iš dalies vadovavosi), tiek... 9. 2) Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai ir... 10. 3) Nurodo, kad Taikos sutartimi Savivaldybė neprisiėmė jokių pareigų,... 11. 4) Dėl Inspekcijos 2010-02-01 surašyto savavališkos statybos akto Nr.... 12. 5) Nurodo, kad inspekcijos 2011-02-10 surašytame savavališkos statybos akte... 13. 6) Nurodo, kad Inspekcijai nurodžius, kad savavališkos statybos padariniai... 14. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 15. 1) savavališkos statybos aktai (taip pat ir jų pagrindu surašyti... 16. 2) Apelianto nurodoma civilinė byla Nr. 2A-172-567/2014 buvo užbaigta taikos... 17. 3) Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat remiasi 2013-05-06 sprendimu... 18. 4) Taikos sutartimi apeliantui perduoti savavališki statiniai, nenustatant... 19. 5) Statybos įstatymo 23 straipsnio 7 dalies 7 punktas nustato, kad norint... 20. 6) Priešingai nei teigia apeliantas, net ir šalims nesusitarus dėl įmokos... 21. 7) Taikos sutarties 2.3.2 punktu Inspekcija įsipareigojo panaikinti 2012-10-05... 22. 8) Nepaisant to, kieno atžvilgiu yra surašyti savavališkos statybos aktai ar... 23. 9) Pažymėtina, kad Statybos įstatymas nedaro jokių išimčių ir nesuteikia... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą,... 26. Byloje nustatyta, kad ieškovė 2010 m. vasario 1 d. ir 2011 m. vasario 10 d.... 27. Apeliantas nurodo, jog Inspekcija Aktus surašė formaliais pagrindais, kurie... 28. Apeliantas taip pat nurodo, kad dėl Inspekcijos 2010-02-01 surašyto... 29. Apeliantas nurodo, kad Taikos sutartimi Savivaldybė neprisiėmė jokių... 30. Dėl aukščiau nurodytų motyvų teismas sprendžia, jog apeliacinis skundas... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą palikti...