Byla 2A-172-567/2014
Dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus miesto savivaldybės administracija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2037-803/2013 pagal ieškovo UAB „Gabijos investicijos“ ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Gabijos investicijos“ pateikė ieškinį, prašydamas panaikinti atsakovo parengtą 2012-11-02 Reikalavimą Nr. ( - ) pašalinti savavališkos statybos padarinius ir priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti.

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį prašė ieškovo reikalavimus tenkinti visiškai.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-06 sprendimu nusprendė tenkinti ieškovo UAB „Gabijos investicijos“ ieškinį ir panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012-11-02 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ) ir priteisti iš atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 144 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Gabijos investicijos“ naudai.

8Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-06 sprendimą ir priimti naują sprendimą - atmesti UAB „Gabijos investicijos“ ieškinį.

9Ieškovas UAB „Gabijos investicijos“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-06 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti.

11Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, 2014-09-12 ieškovas UAB „Gabijos investicijos“ pateikė prašymą patvirtinti tarp ieškovo UAB „Gabijos investicijos“, atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014-09-12 sudarytą taikos sutartį.

12Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir teisėtų interesų, nutraukiant civilinę bylą (LR CK 6.983 str., 6.985 str., CPK 42 str., 293 str. 1 d. 5 p.). Šalims žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, bei bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties patvirtinimas ir bylos nutraukimas sudaro pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo 2013-05-06 sprendimą. Ieškovas UAB „Gabijos investicijos“ 2012-12-03 mokėjimo nurodymu Nr. 10619 yra sumokėjęs 144 Lt žyminio mokesčio už ieškinį (1 t., b.l. 172). Sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio šioje byloje.

13Nagrinėjant šią bylą, susidarė 15,84 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų pirmosios instancijos teisme (1 t., b.l. 1a). Pagal taikos sutarties 5.1. p. ieškovas UAB „Gabijos investicijos“ įsipareigojo šias išlaidas apmokėti valstybės naudai (CPK 92 str., 94 str., 96 str.).

14Vadovaudamasi LR CPK 87 str. 2 d., 293 str. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p., teisėjų kolegija

Nutarė

15Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. sprendimą.

16Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Gabijos investicijos“ (j.a.k. 126307840, Perkūnkienio g. 3, Vilnius, toliau – ieškovas), atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (j.a.k. 288600210, A. Vienuolio g. 8, Vilnius, toliau – atsakovas arba Inspekcija) ir trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (j.a.k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, toliau – trečiasis asmuo arba Administracija) 2014 m. rugsėjo 12 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

17„1. SĄVOKOS

181.1. Šiame punkte nurodytos sąvokos taikos sutartyje rašomos didžiąja raide, turi tokias reikšmes:

19- Vilniaus miesto tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių patvirtinimo“ patvirtintas 99,45 ha teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detalusis planas;

201.1.2. - pagal Detaliojo plano sprendinius Administracijos 2006 m. kovo 8 d. parengtos, patvirtintos ir ieškovui išduoto projektavimo sąlygų sąvado Nr. RPS 2383 dėl daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso (7.3) su magistraliniais inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis statybos sąlygos;

21„Daugiabučių gyvenamųjų namų kompiekso (7.3) su magistraliniais inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis ( - ) (skl. kad. Nr. ( - ))“

22- 2006 m. gegužės 16 d. Ieškovui išduotas statybos leidimas Nr. (101 )-11.3-23 NS-5 daugiabučių gyvenamųjų namų kompleksui (7.3) su magistraliniais inžineriniais tinklais bei susisiekimo komunikacijomis statyti (nauja statyba);

23 - žemės sklypai, kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir valstybinė žemė, įsiterpusi tarp minėtų žemės sklypų ir (arba) su jais besiribojanti, kurioje žemės sklypai nesuformuoti;

24 - taikos sutarties 2.2.2 punkte ir teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau nei iki 2014 m. lapkričio 15 d. Administracijos Vilniaus miesto savivaldybei išduotas Inžinerinių tinklų ir Susisiekimo komunikacijų statybą Teritorijoje leidžiantis dokumentas, kuriame bus nurodyti visi teisės aktais nustatyti ir tokiam statybą leidžiančiam dokumentui privalomi rekvizitai;

25- vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų inžineriniai tinklai, aukšto slėgio vandentiekio siurblinė, esantys Teritorijoje;

26 - susisiekimo komunikacijos (gatvė su šaligatviais ir kitais susijusiais elementais), esančios Teritorijoje.

272. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

282.1. šia taikos sutartimi:

292.1.1. Atsisako atsakovui teisme pareikštų savo reikalavimų: (i) panaikinti Inspekcijos 2012-11-02 Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ); (ii) priteisti ieškovui iš atsakovo visas ieškovo bylinėjimosi išlaidas, turėtas nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose;

302.1.2. Perduoda neatlygintinai Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise šį turtą:

312.1.2.1. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k.v., ir jame esančią vandentiekio siurblinę, kurios adresas Perkūnkiemio g. 6A, Vilnius, unikalus Nr. ( - );

322.1.2.2. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k.v., kurio adresas Vilniaus m. sav. ( - );

332.1.2.3. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kurio adresas: Vilniaus m. sav. ( - );

342.1.2.4. Ši taikos sutartis kartu yra ir žemės sklypų bei statinio, nurodytų taikos sutarties 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 punktuose, priėmimo - perdavimo aktas, o teismo nutartis, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, yra pagrindas registruoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teisę į šiuos žemės sklypus ir statinį Vį Registrų centre;

352.1.3. Įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 15 d. savo lėšomis ir jėgomis parengti ir pateikti Administracijai Inžinerinių tinklų ir Susisiekimo komunikacijų projektą, pagal kurį Vilniaus miesto savivaldybė yra Inžinerinių tinklų ir Susisiekimo komunikacijų statytoja ir pagal kurį Administracija teisės aktų nustatyta tvarka išduos Naują statybą leidžiantį dokumentą. Šalys susitaria, kad šiame taikos sutarties punkte nurodomas, pateiktinas Administracijai projektas yra parengiamas teisės aktų nustatyta tvarka iš Projekto atskiriant Inžinerinių tinklų ir Susisiekimo komunikacijų dalį;

362.1.4. Įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo naujo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos informuoti Inspekciją apie Naujo statybą leidžiančio dokumento gavimą;

372.1.5. Įsipareigoja neatlygintinai perduoti Administracijai visus turimus Inžinerinius tinklus ir Susisiekimo komunikacijas bei visą turimą statybos ir projektinę dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms atlikti, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

38šia taikos sutartimi:

392.2.1. Priima iš ieškovo visas ieškovo turimas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, nuosavybės teises, į šį turtą:

402.2.1.1. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k.v., ir jame esančią vandentiekio siurblinę, kurios adresas Perkūnkiemio g. 6A, Vilnius, unikalus Nr. ( - );

412.2.1.2. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Vilniaus m. k.v., kurio adresas Vilniaus m. sav. ( - );

422.2.1.3. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kurio adresas Vilniaus m. sav. ( - ).

432.2.2. Įsipareigoja priimti iš ieškovo Inžinerinių tinklų ir Susisiekimo komunikacijų projektą, skubos tvarka jį patikrinti ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Inžinerinių tinklų ir Susisiekimo komunikacijų projekto, nurodyto taikos sutarties 2.1.3 punkte, pateikimo, teisės aktų nustatyta tvarka priimti sprendimą dėl naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Tuo atveju, jeigu atsirastų kliūčių išduoti naują statybą leidžiantį dokumentą per 5 darbo dienas nuo Inžinerinių tinklų ir Susisiekimo komunikacijų projekto pateikimo, šaliai, dėl kurios tos kliūtis atsirado, jas pašalinus, naujas statybą leidžiantis dokumentas išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka iki taikos sutarties 1.1.6 punkte nustatyto termino;

442.2.3. Įsipareigoja teikti ieškovui konsultacijas ir visą reikalingą informaciją visais Inžinerinių tinklų ir Susisiekimo komunikacijų projekto rengimo ir naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimais;

452.2.4. Įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 5 (penkias darbo) dienas nuo ieškovo kreipimosi į Administraciją raštu, pateikti ieškovui visus prašomus sutikimus, įgaliojimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, reikalingus naujam statybą leidžiančiam dokumentui išduoti;

462.2.5. Įsipareigoja priimti iš ieškovo visus jo turimus Inžinerinius tinklus ir Susisiekimo komunikacijas ir ieškovo turimą statybos bei projektinę dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms atlikti, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Šalys susitaria, kad Inžineriniai tinklai ir Susisiekimo komunikacijos Administracijai perduodamos neatlikus jų statybos užbaigimo procedūrų ir Administracija įsipareigoja šias procedūras atlikti savo jėgomis ir lėšomis.

47šia taikos sutartimi:

482.3.1. Įsipareigoja iki naujo statybą leidžiančio dokumento gavimo nesiimti jokių priverstinio Reikalavimo įvykdymo veiksmų;

492.3.2. Įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip per kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo taikos sutarties įsiteisėjimo, panaikinti Reikalavimą ir Savavališkos statybos aktą;

502.3.3. Įsipareigoja pagal kompetenciją teikti ieškovui ir (arba) Administracijai konsultacijas ir visą reikalingą informaciją visais Inžinerinių tinklų ir Susisiekimo komunikacijų projekto rengimo ir naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimais;

512.3.4. Nėra apribojamos Inspekcijos teisės ir (arba) pareigos imtis teisės aktuose numatytų priemonių ir (arba) atlikti teisės aktuose nustatytus veiksmus tuo atveju, jei iki taikos sutarties 1.1.6 punkte nustatyto termino pabaigos nebus išduotas naujas statybą leidžiantis dokumentas arba jis bus išduotas neteisėtai.

523. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

533.1. Atsakovas pareiškia ir garantuoja, kad ieškovui įvykdžius šia taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, atsakovas neturės ir nereikš ieškovui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų, susijusių su šia byla ir (arba) reikalavimo įvykdymu.

543.2. Atsakovas pareiškia ir garantuoja, kad Administracijai įvykdžius šia taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, atsakovas neturės ir nereikš administracijai jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų, susijusių su reikalavimo įvykdymu.

553.3. Administracija pareiškia, kad iki taikos sutarties pasirašymo yra susipažinusi su perduodamo jai turto būkle.

563.4. Šalys supranta, kad visa atsakomybė dėl žemės sklypų kadastriniais Nr. ( - ) teisių perleidimo teisėtumo tenka tik ieškovui ir Administracijai ir tik šios taikos sutarties šalys atsakys dėl bet kokių teisės aktų ar trečiųjų asmenų interesų pažeidimo, jeigu šiuo sandoriu tokie būtų padaryti, ir iš to kylančių prievolių, jeigu tokios atsirastų.

573.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad joms yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo pasekmės, nustatytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje, t. y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

583.6. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad atliko visus teisinius veiksmus (pvz., gavo visus reikiamus leidimus, sutikimus ir pan.), būtinus taikos sutarties tinkamam sudarymui, jos galiojimui, taikos sutarties sąlygų vykdymui ir kad šaliai nereikia jokio kito leidimo ar sutikimo, išskyrus tuos, kuriuos ji gavo. Šalys pasirašo šią taikos sutartį visiškai pasikliaudamos šiame taikos sutarties punkte numatytomis garantijomis.

593.7. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad joms yra suprantama, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, taikos sutartis tampa priverstinai vykdytinu dokumentu (CK 6.985 straipsnio 2 dalis).

603.8. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad taikos sutartis atitinka šalių interesus, yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, nepažeidžia šalių ir joms žinomų trečiųjų asmenų interesų, taip pat viešųjų interesų.

613.9. Šalys pareiškia, kad taikos sutarties sąlygų turinys ir jų visuma šalims yra suprantami, aiškūs ir atitinka šalių tikrąją valią. Šalys taip pat garantuoja, kad visos taikos sutarties sąlygos sulygtos, nė vienai iš šalių kitos šalies atžvilgiu nedarant jokio psichologinio, fizinio ir/ar ekonominio spaudimo, jokių grasinimų ar kitokios neleistinos įtakos, kuriems esant taikos sutartis nebūtų buvusi sudaryta. Šalys patvirtina, jog, sudarant taikos sutartį, šalys buvo atstovaujamos teisininkų, todėl, prieš sudarydamos šią sutartį, būdamos rūpestingos ir apdairios, atliko visus veiksmus ir ėmėsi visų priemonių neaiškioms taikos sutarties sąlygoms išsiaiškinti ir abipusių derybų keliu taikos sutarties sąlygas suformulavo taip, kad Sutarties sąlygos atitiktų šalių tikslus, valią (ketinimus) bei interesus.

624. TAIKOS SUTARTIES GALIOJIMAS

634.1. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo ir galioja iki visiško tinkamo šalių įsipareigojimų pagal šią taikos sutartį įvykdymo.

645. KITOS SĄLYGOS

655.1. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu byloje patirta bylinėjimosi išlaidų, kurios turi būti atlygintos valstybei, tokias išlaidas valstybei atlygina ieškovas.

665.2. Šalys šia taikos sutartimi prašo teismo patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti. Ieškovas įsipareigoja taikos sutartį pateikti teismui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo taikos sutarties pasirašymo.

675.3. Šia taikos sutartimi šalys prašo grąžinti ieškovui 75 % už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio sumos dalį.

685.4. Šia taikos sutartimi šalys prašo taikos sutarties patvirtinimo, bylos nutraukimo, žyminio mokesčio dalies grąžinimo ir kitus su tuo susijusius procesinius klausimus išspręsti rašytinio proceso tvarka.

695.5. Taikos sutartis sudaroma ant šešių lapų, keturiais vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių po vieną egzempliorių tenka kiekvienai iš šalių, o ketvirtasis egzempliorius pateikiamas teismui spręsti taikos sutarties patvirtinimo, bylos nutraukimo ir kitus su tuo susijusius procesinius klausimus“.

70Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gabijos investicijos“ ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

71Grąžinti ieškovui UAB „Gabijos investicijos“ (j.a.k. 126307840) 108 Lt sumokėto žyminio mokesčio, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

72Priteisti iš UAB „Gabijos investicijos“ (j.a.k. 126307840) 15,84 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Gabijos investicijos“ pateikė ieškinį, prašydamas... 5. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus miesto... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-05-06 sprendimu nusprendė tenkinti... 8. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 9. Ieškovas UAB „Gabijos investicijos“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 10. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Vilniaus miesto... 11. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, 2014-09-12 ieškovas UAB... 12. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos... 13. Nagrinėjant šią bylą, susidarė 15,84 Lt procesinių dokumentų įteikimo... 14. Vadovaudamasi LR CPK 87 str. 2 d., 293 str. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p.,... 15. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. sprendimą.... 16. Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Gabijos investicijos“ (j.a.k. 126307840,... 17. „1. SĄVOKOS... 18. 1.1. Šiame punkte nurodytos sąvokos taikos sutartyje rašomos didžiąja... 19. - Vilniaus miesto tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl... 20. 1.1.2. - pagal Detaliojo plano sprendinius Administracijos 2006 m. kovo 8 d.... 21. „Daugiabučių gyvenamųjų namų kompiekso (7.3) su magistraliniais... 22. - 2006 m. gegužės 16 d. Ieškovui išduotas statybos leidimas Nr. (101... 23. - žemės sklypai, kurių kadastriniai Nr. ( - ) ir valstybinė žemė,... 24. - taikos sutarties 2.2.2 punkte ir teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau... 25. - vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų inžineriniai tinklai, aukšto... 26. - susisiekimo komunikacijos (gatvė su šaligatviais ir kitais susijusiais... 27. 2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI... 28. 2.1. šia taikos sutartimi:... 29. 2.1.1. Atsisako atsakovui teisme pareikštų savo reikalavimų: (i) panaikinti... 30. 2.1.2. Perduoda neatlygintinai Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise... 31. 2.1.2.1. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )... 32. 2.1.2.2. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )... 33. 2.1.2.3. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ),... 34. 2.1.2.4. Ši taikos sutartis kartu yra ir žemės sklypų bei statinio,... 35. 2.1.3. Įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 15 d. savo lėšomis ir... 36. 2.1.4. Įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo... 37. 2.1.5. Įsipareigoja neatlygintinai perduoti Administracijai visus turimus... 38. šia taikos sutartimi:... 39. 2.2.1. Priima iš ieškovo visas ieškovo turimas, įskaitant, tačiau... 40. 2.2.1.1. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )... 41. 2.2.1.2. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )... 42. 2.2.1.3. žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ),... 43. 2.2.2. Įsipareigoja priimti iš ieškovo Inžinerinių tinklų ir Susisiekimo... 44. 2.2.3. Įsipareigoja teikti ieškovui konsultacijas ir visą reikalingą... 45. 2.2.4. Įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 5 (penkias darbo)... 46. 2.2.5. Įsipareigoja priimti iš ieškovo visus jo turimus Inžinerinius... 47. šia taikos sutartimi:... 48. 2.3.1. Įsipareigoja iki naujo statybą leidžiančio dokumento gavimo nesiimti... 49. 2.3.2. Įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip per kaip per 5... 50. 2.3.3. Įsipareigoja pagal kompetenciją teikti ieškovui ir (arba)... 51. 2.3.4. Nėra apribojamos Inspekcijos teisės ir (arba) pareigos imtis teisės... 52. 3. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS... 53. 3.1. Atsakovas pareiškia ir garantuoja, kad ieškovui įvykdžius šia taikos... 54. 3.2. Atsakovas pareiškia ir garantuoja, kad Administracijai įvykdžius šia... 55. 3.3. Administracija pareiškia, kad iki taikos sutarties pasirašymo yra... 56. 3.4. Šalys supranta, kad visa atsakomybė dėl žemės sklypų kadastriniais... 57. 3.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad joms yra žinomos ir suprantamos... 58. 3.6. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad atliko visus teisinius... 59. 3.7. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad joms yra suprantama, kad... 60. 3.8. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad taikos sutartis atitinka šalių... 61. 3.9. Šalys pareiškia, kad taikos sutarties sąlygų turinys ir jų visuma... 62. 4. TAIKOS SUTARTIES GALIOJIMAS... 63. 4.1. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria bus... 64. 5. KITOS SĄLYGOS... 65. 5.1. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu byloje patirta bylinėjimosi... 66. 5.2. Šalys šia taikos sutartimi prašo teismo patvirtinti taikos sutartį ir... 67. 5.3. Šia taikos sutartimi šalys prašo grąžinti ieškovui 75 % už... 68. 5.4. Šia taikos sutartimi šalys prašo taikos sutarties patvirtinimo, bylos... 69. 5.5. Taikos sutartis sudaroma ant šešių lapų, keturiais vienodą teisinę... 70. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gabijos investicijos“... 71. Grąžinti ieškovui UAB „Gabijos investicijos“ (j.a.k. 126307840) 108 Lt... 72. Priteisti iš UAB „Gabijos investicijos“ (j.a.k. 126307840) 15,84 Lt...