Byla 2A-2701-392/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Virginijaus Kairevičiaus (kolegijos pirmininko, pranešėjo), Rūtos Petkuvienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų D. D.-Užusienienės, J. U., A. Z., T. Z. ir S. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-23 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-842-912/2016 pagal ieškovų D. D.-Užusienienės, J. U., A. Z., T. Z., S. P. ieškinius atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo ir savavališkų statybų padarinių pašalinimo, tretieji asmenys I. M., T. C., Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai D. D.-Užusienienė, J. U., A. Z., T. Z., S. P. teismo prašė panaikinti: 1) 2014-10-16 statybos leidimo Nr. LNS-141016-01228 dalis, kuriomis leista statyti naujus inžinerinių tinklų ir susiekimo komunikacijų statinius žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), priklausančiame nuosavybės teise J. U., D. D.-Užusienienei, S. P. ir I. M., esančiame Vilniuje, Pavilionių k., žemės sklypuose, kadastro Nr. ( - ) ir ( - ), nuosavybės teise priklausančiuose A. Z., T. C. ir T. Z., esančiuose Vilniuje, Pavilionių k., ir nesuformuotame valstybiniame žemės sklype, esančiame Vilniuje, Pavilionių k., tarp žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ); 2) 2015-03-10 statybos leidimą Nr. LNS-01-150310-00248, kuriuo leista statyti kelių (gatvių) susiekimo komunikacijas, nuotekų surinkimo tinklus žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), priklausančiame nuosavybės teise J. U., D. D.-Užusienienei, S. P. ir I. M., esančiame Vilniuje, Pavilionių k., žemės sklypuose, kadastro Nr. ( - ) ir ( - ), nuosavybės teise priklausančiuose A. Z., T. C. ir T. Z., esančiuose Vilniuje, Pavilionių k., ir nesuformuotame valstybiniame žemės sklype, esančiame Vilniuje, Pavilionių k. Ieškovai nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybė nevaldo žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), nei nuosavybės teise, nei kitais pagrindais, todėl išduodant statybą leidžiančius dokumentus buvo pažeistas Statybos įstatymo 3 dalies 2 dalies 1 punktas. Vilniaus miesto savivaldybė, išduodama statybą leidžiančius dokumentus, taip pat pažeidė Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 punktą, nes žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, bet ne inžinerinės infrastruktūros teritorijos, dėl to šiuose sklypuose negalima statyti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų. Vilniaus miesto savivaldybė taip pat pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimo Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento Detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ 2.1 punktą, pagal kurį sąlygos techniniam projektui rengti turėjo būti išduotos tik išsprendus fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ar jų dalių, patenkančių į infrastruktūros teritoriją, perdavimo klausimus. Ieškovai taip pat nurodė, kad niekas negalėjo įgyti teisės valdyti ir naudoti, taip pat būti statytoju nesuformuotame, neidentifikuotame ir neįregistruotame valstybinės žemės sklype, esančiame tarp žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ). Vilniaus apskrities viršininko administracija 2005 m. davė sutikimą šiame sklype statyti inžinerinius tinklus, bet nedavė sutikimo statyti susiekimo komunikacijų. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2010-02-01 surašė savavališkos statybos aktą statytojui UAB „Gabijos investicijos“ dėl inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo žemės sklype, kadastro Nr. ( - ). Inspekcija Vilniaus miesto apylinkės teisme pareiškė ieškinį dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, bet teismo sprendimas nepriimtas (civilinė byla Nr. 2-1147-734/2015). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-03-31 sprendimu įpareigojo UAB „Gabijos investicijos“ nutraukti inžinerinių tinklų statymo, komunikacijų tiesimo ir kitus statytos darbus sklype, kadastro Nr. ( - ), ir per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sugrąžinti (rekultivuoti) žemės sklypą į pradinę būklę (civilinė byla Nr. 2A-37-653/2015). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-10-17 sprendimu įpareigojo BUAB „Luidas“ pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti lietaus nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų (nuotekų kolektoriaus) šulinį ir apie 25 kv. m ploto asfaltuotą aikštelę žemės sklype, kadastro Nr. ( - ). Šis teismo sprendimas neįvykdytas (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2A-1137-653/2014). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-11-21 sprendimu įpareigojo UAB „Gabijos investicijos“ per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, pastatytus savavališkai, pažeidžiant teisės aktuose nustatytus minimalius atstumus iki žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ribos, nesuformuotame valstybinės žemės sklype tarp žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) (civilinė byla Nr. 2-12117-545/2014). Ieškovai taip pat nurodė, kad statytojo UAB „Gabijos investicijos“ naudai buvo nustatytas servitutas, leidžiantis statybos darbus žemės sklypuose, iš kurio kylančių teisių Vilniaus miesto savivaldybė negalėjo perimti. Vilniaus miesto savivaldybės perimami inžinieriniai tinklai ir komunikacijos iki tol turėjo būti užbaigti statyti, pripažinti naudoti tinkamais ir įregistruoti, o tai nebuvo padaryta. Vienašalis UAB „Gabijos investicijos“ perdavimo aktas nėra tinkamas dokumentas, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybė perimtu tinklus ir komunikacijas. Vilniaus miesto savivaldybė nesumokėjo įmokos už UAB „Gabijos investicijos“ savavališkos statybos įteisinimą ir iki šiol nepašalino savavališkos statybos padarinių. Ieškovai taip pat nurodė, kad dėl statybų nebuvo konsultuojamasi su visuomene. Ne visi statybos darbai atlikti ir vykdomi servituto zonose.

4Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė ir trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimais ir teismo posėdžių metu prašė teismo atmesti ieškinius kaip nepagrįstus. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634 buvo patvirtintas Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detalusis planas, kuriuo suplanuota tiesti Perkūnkiemio gatvę, kurios dalis kerta ieškovams nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, taip pat ir prie ieškovų sklypų esantį nesuformuotą valstybinės žemės sklypą. Teismai sprendimais nustatė ieškovų sklypuose servitutus, kuriais suteikta teisė UAB „Gabijos investicijos“ konkrečiose ieškovų sklypų dalyse tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Ginčijamais statybą leidžiančiais dokumentais leista vykdyti statybos darbus tose ieškovų sklypų dalyse, kuriose nustatyti servitutai. Statybos darbai vykdyti servitutų ribose pagal detalųjį planą. Šiuo metu inžinerinių tinklų ir susiekimo komunikacijų statytojas servitutų ribose yra Vilniaus miesto savivaldybė, bet tai neturi įtakos ieškovų teisių apimčiai. Inžinerinių tinklų ir komunikacijų statybos neužbaigtos, todėl nuosavybės teisės iki šiol neįregistruotos. Inžineriniai tinklai ir komunikacijos perduotos taikos sutarties pagrindu. 2006-03-23 paramos sutartimi Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Gabijos investicijos“ susitarė, kad UAB „Gabijos investicijos“ investuotos į inžinerinius tinklus ir susiekimo komunikacijas bei jas perduos savivaldybei. Pagal nurodytą sutartį nebuvo įpareigojimo perimti tik užbaigtus inžinerinius tinklus ir susiekimo komunikacijas, taip pat nebuvo nustatyta tvarkos, kaip šis turtas savivaldybės perimamas. 2014-10-16 statybą leidžiantis dokumentas statytojui Vilniaus miesto savivaldybei išduotas vykdant Vilniaus apygardos teismo patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei UAB „Gabijos investicijos“ sudarytą taikos sutartį. 2015-03-10 statybą leidžiantis dokumentas statytojui Vilniaus miesto savivaldybei išduotas pagal projektą, kurio tikslas sujungti Pavilionių ir Ukmergės gatves, naujai suprojektuoti Perkūnkiemio gatvės dalį nuo namo Perkūnkiemio gatvės 21 iki Perkūnkiemio gatvės 31, taip pat rekonstruoti Perkūnkiemio gatvės dalį nuo namo Perkūnkiemio gatvės 31 iki Pavilionių gatvės. Ginčijami statybą leidžiantys dokumentai išduoti taip pat dėl inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos darbų valstybinėje žemėje, kas neturi įtakos ieškovų teisėms. Nacionalinė žemės tarnyba patvirtino, kad valstybinės žemės patikėtinis davė sutikimą tiesti inžinerinius tinklus ir komunikacijas valstybinėje žemėje. Ieškovų nurodytos civilinės bylos neturi reikšmės ginčijamų statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo klausimui spręsti. Aplinkybė, kad ieškovų sklypų paskirtis yra žemės ūkio, nereiškia, kad negalioja teritorijų planavimo dokumentas, pagal kurį suplanuota tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Teismai, nustatydami servitutus ieškovų sklypuose, išaiškino, kad servitutai nustatomi tik tose sklypų dalyse, kuriose pagal detalųjį planą suplanuota tiesti magistralinius inžinerinius tinklus ir gatves, bei kad negalima kitokia veikla nurodytose žemės sklypų dalyse. Panaikinus ginčijamus statybą leidžiančius dokumentus, bus pažeistas viešasis interesas, nes Perkūnkiemio gatvės būklė neatitinka 2004 metais patvirtinto detaliojo plano sprendinių, todėl kenčia visuomenė. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2015-03-10 ir 2015-05-06 patikrinimo aktuose nurodė, kad statybos leidimai teisėti, o tai, kad nesumokėta įmoka už savavališkos statybos padarinių pašalinimą, yra procedūrinis pažeidimas, kuris nėra pagrindas panaikinti statybos leidimus. Statytojas neturėjo pareigos derinti ir svarstyti inžinerinių tinklų ir komunikacijų statybos klausimų su visuomene.

5Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atsiliepimais ir teismo posėdžių metu prašė teismo atmesti ieškinius kaip nepagrįstus. Nurodė, kad pagal infrastruktūros sutartis UAB „Gabijos investicijos“ perdavė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nuosavybės teise valdyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634 patvirtintame detaliajame plane suplanuotus ir naujai suformuotus inžinerinės infrastruktūros paskirties žemės sklypus, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), kuriuose pastatyti inžineriniai tinklai ir susiekimo komunikacijos. Dėl to Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgijo teisę naudotis tarnaujančiuose sklypuose nustatytais servitutais. Vilniaus apygardos teismo 2014-09-15 nutartimi patvirtintoje 2014-09-12 taikos sutartyje nustatyta prievolė gauti statybą leidžiantį dokumentą magistraliniams inžineriniams tinklams ir susiekimo komunikacijos statyti teritorijoje, kurioje užfiksuota savavališka statyba. 2015-03-10 statybą leidžiantis dokumentas išduotas projektui, kuriuo suplanuota pašalinti nurodytas savavališkas statybas, įgyvendinti. Dėl to nurodytas statybos leidimas atitinka Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punktą ir aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento „STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 51 punktą. Detaliajame plane suplanuota nutiesti inžinerinius tinklus ir susiekimo komunikacijas žemės sklypuose, kadastro Nr. ( - ) ir ( - ). Tai atitinka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr. 1-159 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinius. Detaliojo plano tvirtinimo metu galiojusiame Teritorijų planavimo įstatyme nenustatyta pareigos privalomai formuoti atskirus žemės sklypus komunikaciniams koridoriams ir susiekimo komunikacijoms įrengti. Klausimą dėl galimybės ieškovų sklypuose tiesti inžinerinius tinklus ir susiekimo komunikacijas išsprendė teismai, nustatę servitutus. Vilniaus apskrities viršininko administracija 2005-09-05 davė sutikimą tiesti inžinerinius tinklus valstybinėje žemėje. Tai, kad statybos leidimai išduoti ne UAB „Gabijos investicijos“, bet Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, nėra pažeidimas, nes sudaryta taikos sutartis, Vilniaus miesto savivaldybės administracija perėmė tinklus ir žemės sklypus, todėl kitas valdytojas taip pat turi teisę gauti statybos leidimą. Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą nesumokėjimas yra procedūrinis pažeidimas ir bus pašalintas įstatymų nustatyta tvarka.

6Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimais ir teismo posėdžių metu prašė teismo atmesti ieškinius kaip nepagrįstus. Nurodė, kad žemės sklypuose, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), teismų sprendimais nustatyti servitutai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl Vilniaus miesto savivaldybė neturėjo gauti ieškovų sutikimų inžineriniams tinklams ir susiekimo komunikacijoms įrengti. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. I-634 patvirtintame detaliajame plane išskirta teritorija magistraliniams inžineriniams tinklams ir gatvėms tiesti. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2005-09-05 sutiko, kad UAB „Gabijos investicijos“ tiestų inžinerinius tinklus nesuformuotame valstybinės žemės sklype. Detaliajame plane nuspręsta nesuformuotame žemės sklype statyti infrastruktūrą. Statytojo teisė gali būti įgyvendinta, kai sklypas valdomas bet kokiu pagrindu. Žemės ūkio paskirties žemėje gali būti statomi statiniai, nekeičiant paskirties.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-06-23 sprendimu ieškovų ieškinius atmetė. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-10-07 sprendimu nustatė servitutą, suteikiantį teisę UAB „Gabijos investicijos“ neatlygintinai bet kuriuo paros metu ir bet kuriuo metų laiku netrukdomai naudotis šiomis T. C., T. Z., T. Z. nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų dalimis: žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) dalimi, kurios plotas 435 kv. m (žemės sklypo plane pažymėta indeksais 1, 2, 3, 4, 11) bei dalimi, kurios plotas 53 kv. m (žemės sklypo plane pažymėta indeksais 5, 6, 7, 8, 9), taip pat žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) dalimi, kurios plotas 1740 kv. m. (žemės sklypo plane pažymėta indeksais 1, 2, 8, 9, 10, 6, 7) bei dalimi, kurios plotas 324 kv. m (žemės sklypo plane pažymėta indeksais 9, 11, 12, 13, 14, 10), eiti ir važiuoti transporto priemonėmis į UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas nurodytose žemės sklypų dalyse pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtintame detaliajame plane numatytus sprendinius tam, kad UAB „Gabijos investicijos“ galėtų tinkamai naudotis viešpataujančiais daiktais – UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise priklausančiais žemės sklypais (unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - )), esančiais Vilniuje, Pavilionių k. (civilinė byla Nr. 2-1839-101/2008). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-08-20 sprendimu nustatė servitutą, suteikiantį teisę UAB „Gabijos investicijos“ neterminuotai naudotis žemės sklypu, nuosavybės teise priklausančiu J. U., I. M., S. P. (unikalus Nr. ( - )), tikslu tiesti inžinierinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas šio žemės sklypo dalyje, pažymėtoje A. K. geodezinių matavimų įmonės 2007-04-10 parengtame žemės sklypo plane taškais 1, 9, 10, 8 (375 kv. m), taip pat suteikiantį teisę nutiestų inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojams ir naudotojams naudotis minėtąja žemės sklypo dalimi tikslu remontuoti, prižiūrėti ir kitaip eksploatuoti inžinierinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas, taip pat naudotis inžinieriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis pagal jų paskirtį, įskaitant susiekimo komunikacijų valdytojų ir naudotojų teisę bet kuriuo paros metu, visais metų laikais, eiti ir važiuoti transporto priemonėmis minėtoje žemės sklypo dalyje nutiestomis susiekimo komunikacijomis (civilinė byla Nr. 2-1933-866/2012). Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2014-10-16 išdavė leidimą, kuriuo leido statytojai Vilniaus miesto savivaldybei statyti naujus statinius (nuotekų tinklus, kelią (gatvę), įvadinius tinklus, nuotekų kolektorius, nuotekų išvadus, skirstomuosius tinklus) septyniolikoje žemės sklypų ir valstybinėje žemėje, esančiuose Vilniuje, Perkūnkiemio gatvėje. Statyba leista taip pat ir sklypuose, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), kurie nuosavybės teise priklauso ieškovams. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2015-03-10 išdavė leidimą, kuriuo leido statytojai Vilniaus miesto savivaldybei statyti naują kelią (gatvę), nuotekų surinkimo tinklus, rekonstruoti kelią (gatvę) šešiuose žemės sklypuose ir valstybinėje žemėje. Statyba ir rekonstrukcija leista taip pat ir nurodytuose ieškovams nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose. Teismas taip pat nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-17 sprendimu BUAB „Luidas“ įpareigotas savo lėšomis per 6 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, nugriauti lietaus nuotekų šalinimo inžinierinių tinklų (nuotekų kolektoriaus) šulinį ir apie 25 kv. m ploto asfaltuotą aikštelę žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), esančiame Vilniuje, Pavilionių k., ir sutvarkyti statybvietę. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2015-05-05 rašte nurodė, kad nugriauta apie 1,7 m aukščio nuotekų šulinio dalis, esanti paviršiniame žemės sluoksnyje, kad pagal STR 1.01.08:200“ 1 priedo „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos rūšys“ 5 punktą statinio griovimas yra taip pat ir vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklo visų konstrukcijų išardymas (išmontavimas). Perkūnkiemio gatvės ir su ja susijusių inžinerinių tinklų naujos statybos bei rekonstrukcijos projekte suplanuota pašalinti pirmiau nurodytą šulinį ir įrengti naują. Visus darbus suplanuota atlikti nustatytų servitutų ribose. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas darė išvadą, kad 2014-10-16 ir 2015-03-10 statybos leidimai nepažeidžia ieškovų teisių, nes jie išduoti statybos darbams, kuriais suplanuota pašalinti statinių elementus, esančius už servitutų ribų, taip pat leidimais leista vykdyti susisiekimo ir komunikacijų statybos darbus ieškovų sklypuose nustatytų servitutų ribose. Teismas taip pat nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-09-15 patvirtino UAB „Gabijos investicijos“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014-09-12 taikos sutartį, pagal kurią Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigojo Vilniaus miesto savivaldybei išduoti naują statybą leidžiantį dokumentą inžineriniams tinklams ir susiekimo komunikacijoms statyti; UAB „Gabijos investicijos“ perdavė neatlygintinai Vilniaus miesto savivaldybei tris sutartyje išvardytus žemės sklypus; UAB „Gabijos investicijos“ įsipareigojo neatlygintinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijai perduoti visus turimus inžinerinius tinklus ir susiekimo komunikacijas bei visą dokumentaciją ne vėliau kaip per penkias dienas nuo naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Pagal UAB „Gabijos investicijos“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudarytą 2006-03-23 paramos sutartį UAB „Gabijos investicijos“ įsipareigojo perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai žemės sklypus ir jų dalis, taip pat inžinerinius tinklus ir susiekimo komunikacijas, įrengtus pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634 patvirtinto teritorijos detaliojo plano sprendinius. Paramos sutartyje nustatyta, kad nekilnojamieji daiktai, taip pat ir inžineriniai tinklai bei susiekimo komunikacijos bus perduodami Vilniaus miesto valdybos 2001-08-23 sprendimu Nr. 1708V „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo“ nustatyta tvarka. UAB „Gabijos investicijos“ vienašališkai pasirašytu 2014-10-27 perdavimo-priėmimo aktu neatlygintinai perdavė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ginčo inžinerinius tinklus ir susiekimo komunikacijas. Vilniaus miesto savivaldybės administracija į bylą pateikė turto, kurį ji Vilniaus miesto savivaldybės vardu įsigijo, suvestinę, pagal kurią į Vilniaus miesto savivaldybės turimo turto apskaitą įtraukta siurblinė, vandentiekio ir nuotekų tinklai. Teismas pažymėjo, kad nors savivaldybės turto suvestinė negali būti prilyginta turto perdavimo ir priėmimo aktui, kuris nustatytas Vilniaus miesto valdybos 2001-08-23 sprendime Nr. 1708V, bet šiuo atveju turi būti atsižvelgta į Vilniaus apygardos teismo 2014-09-15 patvirtintoje taikos sutartyje išreikštą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valią priimti Vilniaus miesto savivaldybės vardu nurodytą turtą, kuri atitinka Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punkto, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punkto nuostatas. Dėl to teismas darė išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybė pagal sandorį (taikos sutartį) įgijo nuosavybės teisę į susiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus bei statybos leidimuose Vilniaus miesto savivaldybė pagrįstai įvardyta kaip šių daiktų statytoja. Teismas, konstatavęs, kad Vilniaus miesto savivaldybė įgijo nuosavybės teisę į viešpataujančius daiktus – susiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus, darė išvadą, jog išliko ieškovų žemės sklypuose (tarnaujančiuose daiktuose) teismų nustatyti servitutai, suteikiantys teisę tiesti šias komunikacijas ir inžinerinius tinklus (CK 1.111 straipsnio 2 dalis, 4.123 straipsnis). Tai, kad viešame registre įrašytas anksčiau buvęs servituto turėtojas UAB „Gabijos investicijos“, nereiškia, kad servitutas kaip daiktinė teisė pasibaigė. Servitutai nustatyti teismų sprendimų pagrindu (CK 4.126 straipsnis). Teismas taip pat nurodė, kad aplinkybė, jog ieškovų sklypų paskirtis – žemės ūkio, nereiškia, kad negalioja teritorijų planavimo dokumentas, pagal kurį suplanuota tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Detaliojo plano sprendiniai atitinka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr. 1-159 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinius. Pagal nurodytus sprendinius ginčo teritorijoje suplanuotas komunikacinis koridorius. Ginčo teritorijos detaliojo plano tvirtinimo metu galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 4 punkte nenustatyta pareigos privalomai formuoti atskirus žemės sklypus komunikaciniams koridoriams ir susiekimo komunikacijoms įrengti. Dėl to ieškovų argumentus, kad prieš išduodant statybos leidimus buvo būtina pakeisti žemės paskirtį servitutų ribose, teismas laikė nepagrįstais. Teismų nustatyti servitutai panaikino poreikį servitutų teritorijoje formuoti naujus žemės sklypus ir perduoti juos nuosavybės teise Vilniaus miesto savivaldybei. Teismas taip pat nustatė, kad iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2005-09-05 sutikimo „Dėl inžinerinių tinklų tiesimo valstybės žemėje“ turinio matyti, kad jame neprieštaraujama, jog valstybės žemėje UAB „Gabijos investicijos“ „tiestų inžinerinius tinklus iki nuosavybės teise valdomų valstybinės žemės sklypų, tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento, Vilniuje (...) pagal suderintą projektą“. Prie projekto buvo detalusis planas, kuris suderintas ir su Vilniaus apskrities viršininko administracija. Detaliajame plane numatyti ne tik inžineriniai tinklai, bet ir susisiekimo komunikacijos. Įvertinęs tai aplinkybes, teismas sprendė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija 2005-09-05 sutikimu iš esmės sutiko, jog valstybinėje žemėje būtų tiesiami tiek inžineriniai tinklai, tiek susisiekimo komunikacijos. Teismas taip pat nurodė, kad įmokos už savavališką statybą nesumokėjimas nėra pagrindas panaikinti ginčijamus statybos leidimus. Dėl įmokos sumokėjimo pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos ieškinį iškelta kita civilinė byla (civilinė byla Nr. e2-21981-912/2016). Teismas taip pat pažymėjo, kad pirmasis ginčijamas statybos leidimas išduotas jau esant faktiškai pastatytiems tinklams ir nutiestoms susiekimo komunikacijoms. Šis leidimas išduotas pagal teismo patvirtintą taikos sutartį ir esant teismų nustatytiems servitutams. Dėl to tai, kad jį išduodant, nesikonsultuota su visuomene, nėra pagrindas ginčijamo leidimo panaikinti. Dėl antrojo 2015-03-10 išduoto statybos leidimo konsultavimas su visuomene paskelbtas, bet neįvyko, nes niekas nepareiškė pastabų ir pasiūlymų. Dėl to ieškovų argumentus dėl konsultavimosi su visuomene nesilaikymo teismas laikė nepagrįstais.

8Apeliaciniu skundu ieškovai D. D.-Užusienienė, J. U., A. Z., T. Z. ir S. P. teismo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti. Ieškovų teigimu, pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl 2006-03-23 paramos sutarties, nepagrįstai nevertino, kad pagal paramos sutarties 2.1 punktą UAB „Gabijos investicijos“ įsipareigojo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai perduoti, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija priimti UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ir/ar jų dalis, taip pat inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, taip pat kad paramos sutarties 3.1 punktu UAB „Gabijos investicijos“ patvirtino, jog šie nekilnojamieji daiktai UAB „Gabijos investicijos“ jų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuosavybėn metu priklausys UAB „Gabijos investicijos“ privačios nuosavybės teise. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad pagal Turto perdavimo ir priėmimo akto formą, kuri yra Vilniaus miesto valdybos 2001-08-23 sprendimo Nr. 1708V „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo“ priedas, perduodami-perimami inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos kaip nekilnojamieji daiktai turėjo būti suformuoti. Tuo tarpu ginčo inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos iki šiol nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Taigi, paramos sutartis nebuvo įgyvendinta ir ja teismas negalėjo remtis. Ieškovai taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011-02-18 sprendimu Nr. 1-2004 „Dėl inžinerinių tinklų ir įrenginių perėmimo savivaldybės nuosavybėn“ patvirtino inžinerinių tinklų ir įrenginių perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašą, kurio 2 punkte imperatyviai nustatyta, kad perduodami tinklai ir įrenginiai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti ir nuosavybės teise priklausyti perleidėjui. Tuo tarpu inžineriniai tinklai, kurių statybai išduoti ginčijami leidimai, nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre perleidėjo UAB „Gabijos investicijos“ vardu. Nėra ir akto, kuriuo šie tinklai būtų pripažinti tinkamais naudoti. Dėl to Vilniaus miesto savivaldybė negali būti inžinerinių tinklų statytoja ir jų savininkė, o ginčijamas statybą leidžiantis dokumentas išduotas nepagrįstai ir netinkamam statytojui. Ieškovų vertinimu, taikos sutartis, patvirtinta Vilniaus apygardos teismo 2014-09-15 nutartimi, kuria UAB „Gabijos investicijos“ įsipareigojo neatlygintinai perduoti, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigojo priimti visus UAB „Gabijos investicijos“ turimus inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei visą turimą statybos ir projektinę dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms atlikti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimo, taip pat pagal kurią inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijai perduodamos neatlikus jų statybos užbaigimo procedūrų ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigoja šias procedūras atlikti savo jėgomis ir lėšomis, prieštarauja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-18 sprendimui Nr.1-2004 „Dėl inžinerinių tinklų ir įrenginių perėmimo savivaldybės nuosavybėn“. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad įsipareigojusi perduoti nebaigtus statyti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, UAB „Gabijos investicijos“ nebuvo pašalinusi savavališkos statybos padarinių ieškovų žemės sklypuose, dėl ko šiuo metu tebevyksta ginčai teismuose, o šioje byloje yra pateikti rašytiniai įrodymai, jog savavališka statyba buvo atlikta ne tik servitutų ribose. Byloje nėra įrodymų, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija būtų išdavusi pažymą apie tai, jog nebaigti statyti inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos ieškovams priklausančiuose žemės sklypuose ir nesuformuotame žemės sklype buvo statomi be esminių nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių. UAB „Gabijos investicijos“ vienašališkai pasirašant 2014-10-27 perdavimo-priėmimo aktą teismai jau nagrinėjo savavališkai/pažeidžiant teisės aktų reikalavimus pastatytų inžinerinių statinių statybų padarinių pašalinimo klausimus. Ieškovai taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybė, ginčijamuose statybas leidžiančiuose dokumentuose nurodyta kaip statytojas, ieškovams priklausančių žemės sklypų bei nesuformuoto, neidentifikuoto ir įstatymų nustatyta tvarka neįregistruoto valstybinio žemės sklypo nevaldo nei nuosavybės teise, nei valdo ar naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais. Ieškovai taip pat nurodo, kad UAB „Gabijos investicijos“, kaip servituto turėtojas nuo 2013-11-15 įregistruotas nekilnojamojo turto registre, yra pasibaigęs ir likviduotas. Byloje nėra įrodymų, kad registruoto servituto turėtojas yra Vilniaus miesto savivaldybė, kad Vilniaus miesto savivaldybės daiktinė teisė – servitutas, teisė naudotis ieškovams priklausančio žemės sklypo dalimi, yra įregistruota nekilnojamojo turto registre. Ieškovai taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino byloje esančio detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu, kuriame nurodyta pastaba, kad sklypų žemės naudojimo paskirtis keičiama gavus paraiškas statyti ar rekonstruoti statinius. Ieškovams priklausančių žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo tikslinė paskirtis yra žemės ūkio. Žemės sklypai suformuoti atliekant preliminarius matavimus ir nėra nustatytų ribų žemės sklypai. Teisės aktuose nėra nustatyta galimybės, kad ypatingi ir neypatingi statiniai būtų statomi gyvenamosiose teritorijose žemės ūkio pagrindinės paskirties sklypuose, kurie nesuformuoti atliekant kadastrinius matavimus. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija 2005-09-05 sutikimu iš esmės sutiko, jog valstybinėje žemėje būtų tiesiami inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos. Byloje nėra įrodymų, kad Vilniaus miesto savivaldybė turėtų sutartį (sutikimą) su nesuformuoto žemės sklypo savininku, valdytoju ar naudotoju. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2005-09-05 sutikimu Nr. K-02-27-1171 neprieštaravo, kad UAB „Gabijos investicijos“ valstybės žemėje tiestų inžinerinius tinklus iki nuosavybės teise valdomų žemės sklypų, o Vilniaus miesto savivaldybė sutikime nėra nurodyta. Teismas turėjo vertinti, kad nesuformuotame valstybiniame žemės sklype, besiribojančiame su ieškovams priklausančiais žemės sklypais, nėra nustatytas ir įregistruotas servitutas inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybai. Ieškovai taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos pažeidžiant teisės aktuose nustatytus imperatyvius atstumus iki gretimo žemės sklypo ribos. Inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos buvo pastatyti nesilaikant minimalių atstumų iki ieškovams priklausančio žemės sklypo ribos. Ieškovai niekam nėra davę sutikimų statyti inžinerinius statinius pažeidžiant teisės aktuose nustatytus minimalius atstumus iki ieškovų sklypo ribos. Ieškovai taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybė negalėjo ir negali įgyti teisės būti statytoju nesuformuotame, neidentifikuotame ir įstatymų nustatyta tvarka neįregistruotame valstybiniame žemės sklype. Ieškovai taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės teiginiai, jog įmoka už savavališkos statybos įteisinimą nesumokama, kol kitose bylose neišspręsti ginčai dėl savavališkos statybos aktų panaikinimo, neatitinka tikrovės, nes byloje nėra įrodymų, jog vyksta teisminiai ginčai dėl savavališkos statybos aktų panaikinimo. Išduodant ginčijamus statybą leidžiančius dokumentus, įmoka už savavališkos statybos įteisinimą Vilniaus miesto savivaldybės nebuvo sumokėta, o tai reiškia, kad ginčijami statybą leidžiantys dokumentai negalėjo būti išduoti. Ieškovai taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti į tai, jog Vilniaus miesto savivaldybė neturi teisės rekonstruoti nustatyta tvarka neužbaigtų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, teisės aktai nenumato tokios galimybės, todėl ginčijamas statybas leidžiantis dokumentas, leidžiantis rekonstruoti statinius, išduotas neteisėtai. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai nevertino, kad byloje nėra įrodymų, jog Vilniaus miesto savivaldybei, kaip statytojui, būtų išduotos prisijungimo sąlygos 2014 m. rengtam statinio Magistraliniai inžineriniai vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai nuo S.Nėries g. iki Pavilnionių g. ir kvartaliniai tinklai prie Pavilnionių g., bei Perkūnkiemio, Eitminų, Girulių g. statybos projektui Nr. 2014/09-TP-LVN, kurio pagrindu buvo išduotas ginčijamas 2014-10-16 statybas leidžiantis dokumentas, kaip tai buvo padaryta išduodant prisijungimo sąlygas Vilniaus miesto savivaldybei, kaip statytojui, rengiant Perkūnkiemio g. dalies nuo Perkūnkiemio g. 21 iki Perkūnkiemio g. 31, Vilniuje, statybos ir Perkūnkiemio g. dalies nuo Perkūnkiemio g. 31 iki Pavilnionių g., Vilniuje, rekonstravimo projektą Nr. VP 14-62, pagal kurį išduotas ginčijamas 2015-03-10 statybas leidžiantis dokumentas.

9Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė ir trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo teismo apeliacinį skundą atmesti. Šios šalys nurodo, kad 2014-09-12 taikos sutarties, sudarytos tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, UAB „Gabijos investicijos“ bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, kuri galioja ir yra nenuginčyta, vienas iš sudarymo pagrindų buvo 2006 m. paramos sutartis, sudaryta tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Gabijos investicijos“, t. y. UAB „Gabijos investicijos“ dar gerokai iki taikos sutarties sudarymo buvo įsipareigojusi turtą perduoti savivaldybei neatlygintinai. 2006 m. paramos sutarties 2.3 punkte buvo numatyta, kad inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos savivaldybei bus perduotos Vilniaus miesto valdybos 2001-08-23 sprendime Nr. 1708 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo“ nustatyta tvarka, todėl ieškovų minimas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-02-18 sprendimas Nr. I-2004 negali būti taikomas iki sprendimo priėmimo susiklosčiusiems teisiniams santykiams. Paramos sutartyje nėra nurodyta, kad inžineriniai tinklai gali būti perduodami tik juos pilnai užbaigus statyti, todėl taikos sutartimi, kompleksiškai sprendžiant susidariusią situaciją, nuspręsta nebaigtą statyti inžinerinę infrastruktūrą perimti ir kuo skubiau ją užbaigti teisės aktų nustatyta tvarka, taip užtikrinant Perkūnkiemio mikrorajono gyventojams gerovę ir patogų susisiekimą. Nei Vilniaus miesto savivaldybė, nei UAB „Gabijos investicijos“ po taikos sutarties sudarymo nereiškė viena kitai jokių pretenzijų dėl tariamo taikos ar paramos sutarčių netinkamo vykdymo. Teismas, tvirtindamas taikos sutartį, nenustatė, kad tokia sutartis prieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui. Vilniaus miesto savivaldybė, sudarydama tokio turinio taikos sutartį, išreiškė valią perimti nebaigtus statyti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas ir juos pati užbaigti. Nors pirmosios instancijos teismas nelaikė 2014-10-27 vienašalio turto perdavimo akto kaip atitinkančio 2001-08-23 Vilniaus miesto valdybos sprendime Nr. 1708 pateiktos turto perdavimo-priėmimo formos, tačiau teismas atsižvelgė į kitas byloje nustatytas aplinkybes, t. y. tai, kad UAB „Gabijos investicijos“ perduotas turtas (inžinerinė infrastruktūra) faktiškai buvo įtrauktas į savivaldybės turto balansą, taikos sutarties tikslus, išduotus statybos leidimus ir kt. UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės į perduotą turtą nebuvo registruotos ir išviešintos, kadangi inžinerinė infrastruktūra dėl daugybės kilusių teisminių ginčų nebuvo užbaigta, tačiau tai nereiškia, kad UAB „Gabijos investicijos“ neturėjo nuosavybės teisių į minimą turtą, kurį bendrovė pati sukūrė. Vilniaus miesto savivaldybei taikos sutarties sudarymo metu buvo žinoma apie vykstančius teisminius procesus dėl galimai savavališkos inžinerinės infrastruktūros statybos, tačiau, įvertinusi svarbą kuo skubiau ir optimaliau užtikrinti Perkūnkiemio mikrorajono gyventojų ir visos miesto bendruomenės teisę (viešą interesą) į patogų susisiekimą, vandens tiekimą, nuotekų šalinimą ir pan., savivaldybė nusprendė priimti nebaigtus statyti tinklus ir komunikacijas bei juos teisės aktų nustatyta tvarka užbaigti. Pagal taikos sutartį buvo perimami būtent nebaigti statyti inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos su tikslu gauti naują statybos leidimą jų užbaigimui. Šioje byloje buvo pateikta Vilniaus miesto savivaldybės turto balanso lentelė, kurioje aiškiai matyti, kad ginčo inžinerinė infrastruktūra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buvo įtraukta į Vilniaus miesto savivaldybės turto balansą. Šalys taip pat nurodo, kad ieškovams D. D.-Užusienienei, J. U., S. P. priklausančio žemės sklypo, kadastrinis Nr. 0101/0100:1819, dalyje įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra nustatytas atlygintinis servitutas (376 kv. m. dydžio), kuris suteikia teisę neterminuotai naudotis minėtu žemės sklypu, tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas šio žemės sklypo dalyje, servitutas taip pat suteikia teisę nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojams ir naudotojams naudotis minėtąja žemės sklypo dalimi su tikslu remontuoti, prižiūrėti ir kitaip eksploatuoti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas, taip pat naudotis inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis pagal jų paskirtį, įskaitant susisiekimo komunikacijų valdytojų ir naudotojų teisę bet kuriuo paros metu, visais metų laikais, eiti ir važiuoti transporto priemonėmis minėtoje žemės sklypo dalyje nutiestomis susisiekimo komunikacijoms. Ginčijami statybą leidžiantys dokumentai leidžia vykdyti statybos darbus tik toje ieškovams D. D.-Užusienienei, J. U., S. P. priklausančio sklypo dalyje, kurioje nustatytas servitutas, ir tam statytojas Vilniaus miesto savivaldybė neprivalėjo gauti ieškovų sutikimo. Savo ruožtu, ieškovų A. Z. ir T. Z. žemės sklypams, nurodytiems ginčijamuose statybos leidimuose, taip pat galioja teismo sprendimu nustatyti analogiškos apimties atlygintini servitutai tiems patiems magistraliniams inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms tiesti – 1740 kv. m., 435 kv.m., 53 kv.m. dydžio. Statybos darbai pagal ginčijamus statybos leidimus numatyti tik servitutų ribose. Galiojant įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatytiems servitutams ieškovams priklausančiuose žemės sklypuose, ieškovų teisių ir interesų apimčiai neturi įtakos tai, koks subjektas yra nurodomas kaip inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statytojas, juolab, kad servituto turėtojas, nurodomas nekilnojamojo turto registre, UAB „Gabijos investicijos“ taikos sutartimi iš esmės sutiko, kad statytoju servituto zonose būtų Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus miesto savivaldybei taikos sutartimi perėmus iš UAB „Gabijos investicijos“ visą reikiamą dokumentaciją ir prisiėmus įsipareigojimą (teisę) užbaigti inžinerinės infrastruktūros (t. y. būsimo viešpataujančio daikto) statybą, savivaldybei kartu perėjo ir teisė naudotis servitutais. Servitutai ieškovų žemės sklypų dalims buvo nustatyti būtent tokia apimtimi, kuri būtina inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms tiesti ir eksploatuoti, šios sklypo dalys pagal detalųjį planą priskirtos inžinerinės infrastruktūros teritorijoms (magistraliniams inžineriniams tinklams ir gatvėms tiesti). Ieškovai nenurodė, kokius darbus ne servitutų zonose atlieka Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus miesto savivaldybė detalųjį planą parengė ir patvirtino pagal įstatymų savivaldybei suteiktą kompetenciją teritorijų planavimo srityje, su detaliojo plano sprendiniais, kurie niekada nebuvo ginčyti ir yra galiojantys, sutiko tiek tuometiniai ginčo teritorijos žemės sklypų savininkai, tiek kitos suinteresuotos valstybinės institucijos. Detaliojo plano rengimo ir tvirtinimo metu teisės aktai nenumatė pareigos formuoti atskirtus žemės sklypus inžinerinės infrastruktūros plėtrai. Aplinkybė, kad ieškovams priklausančių žemės sklypų paskirtis žemės ūkio, nereiškia, kad teritorijoje negalioja teritorijų planavimo dokumentas, leidžiantis statyti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Ieškovų žemės sklypų dalis, kuri būtina inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms tiesti ir eksploatuoti, pagal galiojantį detalųjį planą priskirta inžinerinės infrastruktūros teritorijai. Šalys taip pat nurodo, kad ieškovai, nors reikalauja panaikinti ginčijamus statybos leidimus ir dalyse, kurios leidžia vykdyti statybos darbus valstybinėje žemėje, nepateikia įrodymų, kad turi įgaliojimus ginti valstybinės žemės savininko ar patikėtinio interesus. Valstybinės žemės patikėtinis ne tik yra davęs sutikimą vykdyti statybos darbus nesuformuotoje valstybinėje žemėje, o taip pat ir yra pritaręs detaliojo plano sprendiniams, t. y. yra išreiškęs sutikimą ginčo nesuformuotoje valstybinėje žemėje tiesti inžinerinę infrastruktūrą. Byloje yra Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005-09-05 sutikimas Nr. K-02-27-1171, kad valstybinėje žemėje būtų tiesiami inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, kuris, be visa ko įrodo, kad Vilniaus miesto savivaldybė gali būti statytoja nesuformuotame valstybinės žemės plote. Šalys taip pat nurodo, kad ieškovai objektyviais duomenimis nepagrindžia, koks ir kur konkrečiai atstumas tarp inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų bei ieškovų žemės sklypų nėra išlaikytas. Pagal teismo sprendimu nustatytą servituto turinį Vilniaus miesto savivaldybė, tiesdama inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, neprivalėjo gauti ieškovų sutikimo dėl atstumų iki ieškovams priklausančio žemės sklypo išlaikymo, nes nustatytas servitutas išsprendžia tinklų tiesimo per patį ieškovams priklausantį žemės sklypą klausimą gatvei ir kitiems tinklams nutiesti būtinose ribose. Nustatant servitutą žemės sklypui, buvo išspręstas ir atstumų tarp šio žemės sklypo ir ginčo statinių klausimas, kadangi įsiteisėjusiais teismų sprendimais yra nustatyta, kad nutiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas kitoje vietoje, nei per ieškovams priklausančią sklypo dalį, nėra galimybės. Ieškovai objektyviai nenurodė, kaip buvo suvaržytos jų nuosavybės teisės į žemės sklypą, vykdant inžinerinių tinklų statybą, kaip inžineriniai tinklai trukdo naudotis likusia žemės sklypo dalimi ir pan. Šalys taip pat nurodo, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija savavališkos statybos įmokų nesumokėjimą traktuoja tik kaip procedūrinį, formalų, neesminį pažeidimą, kuris nedaro įtakos statybos leidimų išdavimo teisėtumui. Šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama byla pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį Vilniaus miesto savivaldybei dėl savavališkos statybos įteisinimo įmokų priteisimo (civilinė byla Nr. 2-21981-912/2016). Savavališkos statybos įmokos nėra sumokėtos būtent dėl tos priežasties, kad teisme vyksta teisminiai ginčai, susiję su savavališkos statybos aktų teisėtumu, ir yra laukiama galutinių teismo sprendimų. Jeigu inspekcijos reikalavimai Vilniaus miesto savivaldybei sumokėti savavališką statybą įteisinančias įmokas yra pagrįsti, teismui priėmus atitinkamą sprendimą, šios įmokos valstybei bus sumokėtos. Šalys taip pat nurodo, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, patikrinusi 2015-03-10 statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumą, 2015-05-06 aktu Nr. LDIPA-100-150506-00002 konstatavo, kad statybos leidimas yra išduotas teisėtai. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, patikrinusi 2014-10-16 statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumą, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymąsi, 2015-03-10 aktu Nr. LDIPA-100-150310-00001 konstatavo, kad statybos leidimas yra išduotas teisėtai. Vykdant taikos sutartį nebuvo privaloma gauti naujų prisijungimo sąlygų pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, nes visi reikalingi dokumentai, sutikimai ir sąlygos jau buvo gauti UAB „Gabijos investicijos“ vardu ir ši bendrovė parengė projektą 2014-10-16 statybos leidimo išdavimui. Šalys taip pat nurodo, kad ieškovų reikalavimas panaikinti ginčo statybą leidžiančius dokumentus ne tik nepagrįstas, tačiau ir pažeidžia viešąjį interesą, nes ginčo inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra teritorijos detaliajame plane yra numatyta viešiesiems poreikiams tenkinti.

10Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atsiliepimu prašo teismo apeliacinį skundą atmesti. Inspekcija nurodo, kad įsiteisėjusiais teismų sprendimais UAB „Gabijos investicijos“ suteiktos ir paliktos nepakeistos konkrečios teisės (tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas; nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojams ir naudotojams remontuoti, prižiūrėti, eksploatuoti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas; naudoti minėtus statinius pagal jų paskirtį, įskaitant valdytojų ir naudotojų teisę eiti ir važiuoti transporto priemonėmis bet kuriuo paros metu, visais metų laikais naudotis) naudotis konkrečiu svetimu daiktu, t. y. atlikti nurodytus veiksmus žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), dalyje. Pagal taikos sutarties 2.1.2 punktą UAB „Gabijos investicijos“ perdavė Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise žemės sklypus, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), kuriuose pastatyti inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos. Todėl naujas viešpataujančių daiktų savininkas – Vilniaus miesto savivaldybė, įgijo teisę naudotis tarnaujančiam žemės sklypui kadastro Nr. ( - ), nustatytu servitutu. Analogiška teisinė situacija yra ir dėl žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ) ir ( - ), kuriuose įsiteisėjusiais teismų sprendimais taip pat buvo nustatytas servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai UAB „Gabijos investicijos“ bet kuriuo paros metu ir bet kuriuo metų laiku netrukdomai naudotis nurodytų žemės sklypų dalimis, eiti ir važiuoti transporto priemonėmis į UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ir tiesti inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas nurodytose žemės sklypų dalyse pagal Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634, numatytus sprendinius tam, kad UAB „Gabijos investicijos“ galėtų tinkamai naudotis viešpataujančiaisiais daiktais – UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise priklausiusiais žemės sklypais, unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ). Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos valstybinėje žemėje klausimas nėra susijęs su ieškovų teisių įgyvendinimu, nes ieškovai nėra nei statybos valstybinės priežiūros funkcijas atliekantys subjektai, nei asmenys, turintys įgaliojimus ginti valstybinės žemės savininko ar patikėtinio interesus. Valstybinės žemės patikėtinis neprieštaravo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tiesimui valstybinėje žemėje. Detalusis planas, numatęs ginčo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tiesimą, buvo suderintas su valstybinės žemės patikėtiniu. Išduodant ginčijamą statybą leidžiantį dokumentą, kartu su projektine dokumentacija buvo pateiktas Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005-09-05 sutikimas dėl inžinerinių tinklų tiesimo valstybinėje žemėje Nr. K-02-27-117, kuris apima visus statinius, kurių statybą numato ginčo statybą leidžiantys dokumentai. Inspekcija taip pat nurodo, kad taikos sutartyje Vilniaus miesto savivaldybei nurodyta prievolė gauti statybą leidžiantį dokumentą magistralinių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybai teritorijoje, kuri apima ir žemės sklypus, kuriuose užfiksuota savavališka statyba. 2014-10-16 statybos leidimas išduotas realizuoti projektą, kuris apima ir savavališkas statybas, dėl kurių buvo surašyti savavališkos statybos aktai Nr. SSA-100-100201-00011, Nr. SSA-100-110210-00002 ir Nr. SSA-100-121005-00005. 2014-10-16 statybos leidimas atitinka Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkto ir STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 51 punkto reikalavimus ir įteisina minėtas savavališkas statybas. Inspekcija patikrino ir nustatė, kad 2014-10-16 statybos leidimas yra teisėtas, o statiniai, kuriuos jis įteisina, pastatyti nenukrypstant nuo projekto sprendinių. 2015-03-10 statybos leidimas taip pat įteisina žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), esančios susisiekimo komunikacijos, dėl kurios 2010-02-01 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-100-100201-00011, statybą. Inspekcija, vykdydama statybos valstybinės priežiūros funkcijas, 2015-05-06 aktu Nr. LDIPA-100-150506-00002 konstatavo, kad 2015-03-10 statybos leidimas išduotas teisėtai. Inspekcija taip pat nurodo, kad žemės ūkio paskirties žemėje kitų įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis gali būti statomi statiniai nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. Teritorijų planavimo įstatymas ir kiti teisės aktai nenustatė pareigos privalomai formuoti atskirus žemės sklypus komunikacinių koridorių ir susiekimo komunikacijų įrengimui. Detalusis planas numato inžinerinių ir susiekimo komunikacijų nutiesimą ieškovų žemės sklypuose, jo sprendiniai yra galiojantys ir nenuginčyti. Jie taip pat atitinka Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr. 1-1519, sprendinius. Teismai, nustatydami servitutus žemės sklypuose, išsprendė klausimą dėl galimybės juose statyti inžinerines ir susisiekimo komunikacijas, jas aptarnauti. Inspekcija taip pat nurodo, kad, nustačiusi nesumokėtų įmokų už savavališkos statybos įteisinimą faktą, surašė Vilniaus miesto savivaldybei privalomuosius nurodymus dėl įmokų sumokėjimo ir vėliau, kai šie nurodymai nebuvo įvykdyti, kreipėsi į teismą dėl įmokų išieškojimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-08-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-21981-912/2016 patenkino inspekcijos ieškinį. Ši aplinkybė nėra pagrindas pripažinti ginčijamus statybos leidimus neteisėtais. Inspekcija taip pat nurodo, kad 2005-10-11 išdavė UAB „Vilniaus vandenys“ technines sąlygas Nr. 05/1007 dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų. 2005-11-24 UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Gabijos investicijos“ sudarė sutartį Nr. 455, pagal kurią vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą pagal technines sąlygas ir projektą atlieka UAB „Gabijos investicijos“, pastatyti tinklai perduodami Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Projektui rengti UAB „Grinda“ 2005-09-12 išdavė technines sąlygas lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) Vilniaus mieste Nr. 05/202. Minėtų techninių sąlygų galiojimo terminas nėra nustatytas. Byloje nėra ginčo, kad projektas yra parengtas laikantis techninių sąlygų (šiuo metu jos būtų apibrėžtos kaip prisijungimo sąlygos), faktinė inžinerinių tinklų padėtis atitinka esminius projekto sprendinius (užfiksuota 2015-01-23 statinio atitikties statinio projektui patikrinimo akte Nr. SPA-99). Inspekcija neturi duomenų, kad UAB „Vilniaus vandenys“ ar UAB „Grinda“ būtų pareiškusios pretenzijas dėl minėtų techninių sąlygų nesilaikymo ar netinkamo ginčo inžinerinių tinklų prijungimo prie jų eksploatuojamų tinklų.

11Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu prašo teismo apeliacinį skundą atmesti. Tarnyba nurodo, kad UAB „Gabijos investicijos“ prašymu Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2005-09-05 sutikimu Nr. K-02-27-1171 „Dėl inžinerinių tinklų tiesimo valstybinėje žemėje“ išduotas tuomečio žemės patikėtinio sutikimas dėl inžinerinių tinklų tiesimo nesuformuotame žemės sklype. Ginčijamas statybą leidžiantys dokumentas yra išduotas vykdant Vilniaus apygardos teismo 2014-09-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-172-567/2014 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, UAB „Gabijos investicijos“ taikos sutartį, kurią išsprendžiamas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybų toje teritorijoje, į kurią patenka ir ieškovų sklypo dalis, klausimas ištaisant formalius neatitikimus statybų procese. Tarnyba taip pat nurodo, kad žemės ūkio paskirties žemėje kitų įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis gali būti statomi statiniai nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtintame detaliajame plane išskirta teritorija magistraliniams inžineriniams tinklams ir gatvėms tiesti, šis detalusis planas ir jo sprendiniai yra galiojantys ir nėra nuginčyti. Įsiteisėjusiais teismo sprendimais ieškovų nuosavybės teise valdomiems žemės sklypams nustatytas servitutas, suteikiantis teisę nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojams ir naudotojams naudotis žemės sklypų dalimi tikslu remontuoti, prižiūrėti ir kitaip eksploatuoti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas, taip pat naudotis inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis pagal jų paskirtį, įskaitant susisiekimo.

12Tretieji asmenys I. M. ir T. C. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

13Ieškovų apeliacinis skundas atmestinas.

14Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

15Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovams J. U., D. D.-Užusienienei, S. P. ir trečiajam asmeniui I. M. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. 0101-0100-1819, kadastro Nr. 0101/0100:1819, esantis Pavilionių k., Vilniaus m. sav. (t. I, b.l. 5-7). Ieškovams A. Z., T. Z. ir trečiajam asmeniui T. C. nuosavybės teise priklauso žemės sklypai, unikalūs Nr. ( - ), ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ), esantys Pavilionių k., Vilniaus m. sav. (t. II, b.l. 9-12).

16Vilniaus miesto savivaldybės administracija statytojui Vilniaus miesto savivaldybei (atsakovui šioje byloje) 2014-10-16 išdavė leidimą Nr. LNS-01-141016-01228, kuriuo pagal projektuoto UAB „Gabija“ parengtą statybos projektą „Magistraliniai inžineriniai vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai nuo S.Nėries g. iki Pavilnionių g. ir kvartaliniai tinklai prie Pavilnionių g. bei Perkūnkiemio, Eitminų, Girulių g.“ Nr. 2014/09-TP-LVN žemės sklypuose, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) (minėtas ieškovų žemės sklypas), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) (minėtas ieškovų žemės sklypas), ( - ) (minėtas ieškovų žemės sklypas), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ir valstybinėje žemėje, įsiterpusioje tarp žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), kurioje žemės sklypai nesuformuoti, adresu Vilniaus m. sav., Vilnius, Perkūnkiemio g. (Pavilionių k., Pašilaičiai), leido statyti naujus statinius, kurių paskirtis – Nuotekų rinktuvai (Inžineriniai tinklai; Nuotekų šalinimo tinklų; Nuotekų surinkimo tinklai); Kelių (gatvių) (Susisiekimo komunikacijos); Įvadiniai tinklai (Inžineriniai tinklai; Vandentiekio tinklų); Nuotekų kolektoriai (Inžineriniai tinklai; Nuotekų šalinimo tinklų; Nuotekų surinkimo tinklai); Nuotekų išvadai (Inžineriniai tinklai; Nuotekų šalinimo tinklų; Nuotekų surinkimo tinklai); Skirstomieji tinklai (Inžineriniai tinklai; Vandentiekio tinklų) (t. I, b.l. 68).

17Vilniaus miesto savivaldybės administracija statytojui Vilniaus miesto savivaldybei 2015-03-10 išdavė leidimą Nr. LNS-01-150310-00248, kuriuo pagal projektuoto SĮ „Vilniaus planas“ parengtą projektą „Perkūnkiemio g. dalies nuo Perkūnkiemio g. 21 iki Perkūnkiemio g. 31, Vilniuje, statybos ir Perkūnkiemio g. dalies nuo Perkūnkiemio g. 31 iki Pavilnionių g., Vilniuje, rekonstravimo projektas“ Nr. VP 14-62 žemės sklypuose, kadastro Nr. ( - ) (minėtas ieškovų žemės sklypas), ( - ) (minėtas ieškovų žemės sklypas), ( - ) (minėtas ieškovų žemės sklypas), ( - ), ( - ), ( - ), ir valstybinėje žemėje, adresu Vilniaus m. sav., Vilnius, Perkūnkiemio g., leido statyti naujus statinius, kurių paskirtis – Kelių (gatvių) (Susisiekimo komunikacijos); Nuotekų surinkimo tinklai (Inžineriniai tinklai; Nuotekų šalinimo tinklų), ir rekonstruoti statinį, kurio paskirtis – Kelių (gatvių) (Susisiekimo komunikacijos) (t. II, b. l. 38-39).

18Ieškovai pareikštais ieškiniais pirmosios instancijos teismo prašė panaikinti 2014-10-16 statybos leidimo Nr. LNS-01-141016-01228 dalis, kuriomis leista statyti naujus inžinerinių tinklų ir susiekimo komunikacijų statinius ieškovų žemės sklypuose, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ir nesuformuotame valstybiniame žemės sklype, esančiame Vilniuje, Pavilionių k., tarp žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), taip pat 2015-03-10 statybos leidimą Nr. LNS-01-150310-00248, kuriuo leista statyti kelių (gatvių) susiekimo komunikacijas, nuotekų surinkimo tinklus ieškovų žemės sklypuose, kadastro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ir nesuformuotame valstybiniame žemės sklype, esančiame Vilniuje, Pavilionių k. (t. I, b.l. 1-3, 56-60, 122-124, t. II, b.l. 1-5, 179-180, t. III, b.l. 147).

19Pirmosios instancijos teismas 2016-06-23 sprendimu ieškovų ieškinius atmetė, kadangi nenustatė aplinkybių, kad ginčijami statybos leidimai statytojui Vilniaus miesto savivaldybei būtų išduoti neteisėtai ar kad įgyvendinant šiuos statybų leidimus būtų pažeistos ieškovų teises ir teisėti interesai (t. V, b.l. 48-60).

20Ieškovai, nesutikdami su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde nurodo, kad pradinis statytojas UAB „Gabijos investicijos“ nebuvo baigęs statyti ir įregistravęs savo nuosavybės teisių į inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, šie statiniai nebuvo pripažinti tinkamais naudoti ir yra laikomi savavališka statyba, todėl naujasis statytojas Vilniaus miesto savivaldybė negalėjo perimti šių statinių bei tęsti jų statybos ir rekonstrukcijos, o tuo tikslu išduoti ginčijami 2014-10-16 ir 2015-03-10 statybos leidimai yra neteisėtai.

21Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais ieškovų apeliacinio skundo argumentais. Byloje pateikta Vilniaus apygardos teismo 2014-09-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-172-567/2014, kuria buvo patvirtinta tarp UAB „Gabijos investicijos“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014-09-12 sudaryta taikos sutartis (t. I, b.l. 47-51). Iš taikos sutarties turinio matyti, kad ši sutartis buvo sudaryta siekiant suteikti Vilniaus miesto savivaldybei galimybę užbaigti ir įteisinti daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso magistralinių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybą Perkūnkiemio g. esančiuose nurodytuose žemės sklypuose, priešingu atveju pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos reikalavimą ši statyba būtų pašalinta kaip savavališka (t. I, b.l. 47-51). Taikos sutarties 2.1.3. punktu UAB „Gabijos investicijos“ įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2014-10-15 savo lėšomis ir jėgomis parengti ir pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektą, pagal kurį Vilniaus miesto savivaldybė būtų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statytoja, o Vilniaus miesto savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka išduotų naują statybą leidžiantį dokumentą. Taikos sutarties 2.1.5. punktu UAB „Gabijos investicijos“ įsipareigojo neatlygintinai perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai visus turimus inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei visą turimą statybos ir projektinę dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms atlikti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Taikos sutarties 2.2.5. punktu Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigojo priimti iš UAB „Gabijos investicijos“ visus jos turimus inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas ir UAB „Gabijos investicijos“ turimą statybos bei projektinę dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms atlikti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Šalys susitarė, kad inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijai bus perduodamos neatlikus jų statybos užbaigimo procedūrų ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigojo šias procedūras atlikti savo jėgomis ir lėšomis. Ieškovai bylos nagrinėjimo metu neneigė Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos paaiškinimų, kad, nesudarius nurodytos taikos sutarties, kurios pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės administracija įsipareigojo perimti iš UAB „Gabijos investicijos“ statomus inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas bei užbaigti jų statybą, kam ir buvo išduoti Vilniaus miesto savivaldybei ieškovų ginčijami statybos leidimai, nebūtų užtikrinta Perkūnkiemio g. viešoji infrastruktūra, reikalinga daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso tinkamam funkcionavimui, taip pažeidžiant viešąjį interesą. Šiuos paaiškinimus taip pat patvirtina byloje esantis Vilniaus miesto savivaldybės mero 2014-03-24 raštas (t. IV, b.l. 121-124). Vilniaus apygardos teismas 2014-09-15 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-172-567/2014, tvirtindamas nurodytą taikos sutartį, nenustatė, kad ši sutartis prieštarautų imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui. Aptarto turinio taikos sutarties sudarydamas tarp UAB „Gabijos investicijos“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patvirtina, kad UAB „Gabijos investicijos“ statytų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos proceso pažeidimai nebuvo esminiai ir juos buvo galima pašalinti, šį statybų procesą perduodant Vilniaus miesto savivaldybei. Tai atitinka Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punktą, kuriame nustatyta, kad savavališkos statybos žemės sklype atveju gali būti išduodamas statybą leidžiantis dokumentas statybos darbams, susijusiems su savavališkos statybos padarinių šalinimu, atlikti, taip pat Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 51 punktą, kuriame nustatyta, kad savavališkos statybos atveju statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduodamas tik konkrečiam savavališkai pastatytam ar statomam statiniui įteisinti, o kitų statinių tame žemės sklype statybai – tik tuo atveju, jei parengtas projektas apima ir savavališkai pastatyto ar statomo statinio įteisinimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytus argumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad naujasis statytojas Vilniaus miesto savivaldybė galėjo iš pradinio statytojo UAB „Gabijos investicijos“ perimti ir tęsti nebaigtų statyti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybą ir rekonstrukciją ginčijamų 2014-10-16 ir 2015-03-10 statybos leidimų pagrindu.

22Byloje yra pateiktas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2015-03-10 statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktas Nr. LDIPA-100-150310-00001, kuriame pateikta išvada, kad SLD Statybos leidimas, išduotas 2014-10-16, Nr. LNS-01-141016-01228, pagal projektą „Magistraliniai inžineriniai vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai nuo S.Nėries g. iki Pavilnionių g. ir kvartaliniai tinklai prie Pavilnionių g., bei Perkūnkiemio, Eitminų, Girulių g. statybos projektas“, Nr. 2014/09-TP-LVN, parengtą 2014 m., išduotas teisėtai, prisijungimo sąlygų išdavimo terminai ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminai atitinka Statybos įstatymo nustatytus terminus (t. III, b.l. 133-135). Taip pat byloje yra pateiktas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2015-05-06 statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktas Nr. LDIPA-100-150506-00002, kuriame pateikta išvada, kad SLD Statybos leidimas, išduotas 2015-03-10, Nr. LNS-01-150310-00248, pagal projektą „Perkūnkiemio g. dalies nuo Perkūnkiemio g. 21 iki Perkūnkiemio g. 31. Vilniuje, statybos ir Perkūnkiemio g. dalies nuo Perkūnkiemio g. 31 iki Pavilnioniu g., Vilniuje, rekonstravimo projektas“, Nr. VP 14-62, parengtą 2015 m., išduotas teisėtai, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminai atitinka Statybos įstatymo nustatytus terminus (t. III, b.l. 163-164). Tuo tarpu ieškovai apeliaciniame skunde teigia, kad ginčijamas 2014-10-16 statybų leidimas statytojui Vilniaus miesto savivaldybei išduotas neteisėtai, nes nebuvo išduotos prisijungimo sąlygos projektui „Magistraliniai inžineriniai vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai nuo S.Nėries g. iki Pavilnionių g. ir kvartaliniai tinklai prie Pavilnionių g., bei Perkūnkiemio, Eitminų, Girulių g. statybos projektas“. Teisėjų kolegija, nesutikdama su šiais ieškovų apeliacinio skundo argumentais, remiasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bylos nagrinėjimo metu pateiktu paaiškinimu, kad nurodytas projektas yra parengiamas atskiriant pirminio projekto „Daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso su magistraliniais inžineriniais tinklais ir susiekimo komunikacijomis Pavilionių k. (skl. kad. Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - )“ inžinerinių tinklų ir susiekimo komunikacijų projekto dalį. Pirminiam projektui rengti UAB „Vilniaus vandenys“ 2005-10-11 išdavė technines sąlygas Nr. 05/1007 dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų. 2005-11-24 UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Gabijos investicijos“ sudarė sutartį Nr. 455, pagal kurią vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą pagal minėtas technines sąlygas ir pirminį projektą atlieka UAB „Gabijos investicijos“, pastatyti tinklai perduodami Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Pirminiam projektui rengti UAB „Grinda“ 2005-09-12 išdavė technines sąlygas lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) Vilniaus mieste Nr. 05/202. Minėtų techninių sąlygų galiojimo terminas nėra nustatytas. Ieškovų nurodomas projektas „Magistraliniai inžineriniai vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai nuo S.Nėries g. iki Pavilnionių g. ir kvartaliniai tinklai prie Pavilnionių g., bei Perkūnkiemio, Eitminų, Girulių g. statybos projektas“ yra parengtas laikantis minėtų techninių sąlygų, kurios šiuo metu būtų apibrėžiamos kaip prisijungimo sąlygos (Statybos įstatymo 2 straipsnio 32 dalis) (t. III, b.l. 14-114).

23Apeliaciniame skunde ieškovai taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybė, ginčijamuose statybos leidimuose nurodyta kaip statytojas, ieškovams priklausančių žemės sklypų nevaldo nei nuosavybės teise, nei valdo ar naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais, be to, ieškovams priklausančių žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo tikslinė paskirtis yra žemės ūkio ir jie suformuoti atliekant preliminarius matavimus be nustatytų ribų, o tokiuose žemės sklypuose negalima statyti statinių pagal ginčijamus statybos leidimus.

24Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais ieškovų apeliacinio skundo argumentais. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovams priklausančių žemės sklypų dalyse įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-10-07 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1839-101/2008, buvo nustatytas servitutas, suteikiantis teisę UAB „Gabijos investicijos“ bet kuriuo paros metu ir bet kuriuo metų laiku netrukdomai naudotis šiomis ieškovams priklausančių žemės sklypų dalimis: žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 435 kv. m ploto dalimi, žemės sklypo plane pažymėta indeksais 1, 2, 3, 4, 11, ir 53 kv. m dalimi, žemės sklypo plane pažymėta indeksais 5, 6, 7, 8, 9, žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 1740 kv. m ploto dalimi, žemės sklypo plane pažymėta indeksais 1, 2, 8, 9, 10, 6, 7, ir 324 kv. m ploto dalimi, žemės sklypo plane pažymėta indeksais 9, 11, 12, 13, 14, 10, eiti ir važiuoti transporto priemonėmis į UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ir tiesti inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas nurodytose žemės sklypų dalyse pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634 patvirtintame detaliajame plane numatytus sprendinius tam, kad UAB „Gabijos investicijos“ galėtų tinkamai naudotis viešpataujančiaisiais daiktais – UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise priklausančiais žemės sklypais, unikalūs Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) (t. I, b.l. 64-67, 108-119). Įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-08-20 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1933-866/2012, ieškovams priklausančio žemės sklypo dalyje yra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę UAB „Gabijos investicijos“ neterminuotai naudotis ieškovams priklausančiu žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), – tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas žemės sklypo dalyje, A. K. geodezinių matavimų įmonės parengtame 2007-04-10 žemės sklypo plane pažymėtoje taškais 1, 9, 10, 8 (375 kv. m), nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojams ir naudotojams naudotis šia žemės sklypo dalimi remontuojant, prižiūrint ir kitaip eksploatuojant inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas, jas naudojant pagal paskirtį, įskaitant teisę bet kuriuo paros metu visais metų laikais eiti ir važiuoti transporto priemonėmis žemės sklypo dalyje nutiestomis susisiekimo komunikacijomis (t. I, b.l. 35-46, 62-63).

25Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2014-09-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-172-567/2014 patvirtinta taikos sutartimi naujasis statytojas Vilniaus miesto savivaldybė perėmė visas pradinio statytojo UAB „Gabijos investicijos“ teises, susijusias su inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos procesu, tame tarpe ir teises, kurias suteikia aukščiau aptarti įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatyti servitutai. Pagal CK 4.111 straipsnio 1 dalį servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Pasikeitus tarnaujančiojo ar viešpataujančiojo daikto nuosavybės teisės subjektui, nustatytas servitutas išlieka (CK 4.111 straipsnio 2 dalis). Dėl to teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad statytojas Vilniaus miesto savivaldybė turi iš įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatytų servitutų kylančią teisę atlikti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybą ieškovams priklausančiuose žemės sklypuose. Tuo tarpu aplinkybė, kad Nekilnojamojo turto registre ne Vilniaus miesto savivaldybė, o UAB „Gabijos investicijos“ vis dar nurodyta kaip teismų sprendimais nustatytų servitutų teisių turėtoja, neturi jokios įtakos šių servitutų galiojimui ieškovams priklausančių žemės sklypų atžvilgiu, taip pat nevaržo ieškovų teisių labiau nei tai leido teismai, nustatydami servitutus. Bylos nagrinėjimo metu ieškovai nepaneigė aplinkybės, kad servitutai įsiteisėjusiais teismų sprendimais yra nustatyti būtent tose ieškovų žemės sklypų dalyse ir tik tokia apimtimi kiek tai yra būtina inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms tiesti ir eksploatuoti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtintą detalųjį planą, pagal kurio sprendinius ieškovų žemės sklypų dalys, kurioms nustatyti servitutai, priskirtos inžinerinės infrastruktūros teritorijai (magistraliniams inžineriniams tinklams ir gatvėms tiesti), o kitokia veikla, nei numatyta detaliajame plane, šiose žemės sklypų dalyse nėra galima (t. I, b.l. 35-46, 108-119).

26Žemės įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad žemės ūkio paskirties žemė, atsižvelgiant į žemės savininkų, kitų naudotojų ir visuomenės interesus, tvarkoma pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus: tikslinamos esamų ūkių žemės valdų ribos; formuojamos naujos ūkių žemės valdos; statomos ūkininkų sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingi ūkiniai statiniai, tiesiami keliai su tvirta danga; įrengiami tvenkiniai; sodinamas miškas; žemės ūkio naudmenomis paverčiami miškai, pelkės ir krūmai bei kitos ne žemės ūkio naudmenos. Žemės ūkio paskirties žemėje kitų įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis gali būti statomi statiniai nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. Teritorijų planavimo įstatymo redakcijos, galiojusios detaliojo plano patvirtinimo metu, 19 straipsnio 2 dalies 4 punkte buvo nustatyta, kad detaliojo teritorijų planavimo objektas yra suformuoti žemės juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai. Teritorijų planavimo įstatymas ir kiti teisės aktai nenustatė pareigos privalomai formuoti atskirus žemės sklypus komunikacinių koridorių ir susiekimo komunikacijų įrengimui. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-12-29 sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas, kurio sprendiniai yra galiojantys ir nenuginčyti, numato inžinerinių tinklų ir susiekimo komunikacijų tiesimą ieškovams priklausančiuose žemės sklypuose, nekeičiant jų paskirties ir jų neformuojant iš naujo.

27Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas faktines aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad naujasis statytojas Vilniaus miesto savivaldybė turėjo teisę užbaigt pradinio statytojo UAB „Gabijos investicijos“ pradėtą inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos procesą ieškovų žemės sklypuose ginčijamų 2014-10-16 ir 2015-03-10 statybos leidimų pagrindu.

28Apeliaciniame skunde ieškovai taip pat nurodo, kad inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos buvo pastatyti nesilaikant minimalių atstumų iki ieškovams priklausančio žemės sklypo ribos, o ieškovai niekam nėra davę sutikimų statyti šios statinius pažeidžiant teisės aktuose nustatytus minimalius atstumus iki ieškovų žemės sklypo ribos. Teisėjų kolegija nesutinka ir su tokiais ieškovų apeliacinio skundo argumentais. Byloje nėra duomenų, kurie leistų teisėjų kolegijai spręsti, kad inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos ieškovams priklausančiuose žemės sklypuose ar greta jų buvo pastatyti pažeidžiant minėtais įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatytų servitutų ribas. Pabrėžtina, kad nustatant servitutus teismai įvertino tai, kad tik įsiterpiant į ieškovams priklausančius žemės sklypus gali būti statomi inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos.

29Apeliaciniame skunde ieškovai taip pat nurodo, kad byloje nėra įrodymų, jog Vilniaus miesto savivaldybė turėtų nesuformuoto valstybinio žemės sklypo savininko, valdytojo ar naudotojo sutikimą šiame žemės sklype statyti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, o servitutas šiam žemės sklypui nėra nustatytas

30Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais ieškovų apeliacinio skundo argumentais. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 34 ir 50 punktą statant suformuotoje ar nesuformuotoje valstybinėje žemėje, privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą ar susitarimą dėl naudojimosi valstybine žeme teisės aktų nustatyta tvarka. Bylos medžiaga patvirtina, kad UAB „Gabijos investicijos“ prašymu Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2005-09-05 davė sutikimą Nr. K-02-27-1171 „Dėl inžinerinių tinklų tiesimo valstybinėje žemėje“, pagal kurį UAB „Gabijos investicijos“ buvo leistą statyti inžinerinius tinklus ieškovų nurodomame nesuformuotame valstybiniame žemės sklype. Be to, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, detalusis planas, numatęs inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybą nesuformuotame valstybiniame žemės sklype, buvo suderintas su valstybinės žemės patikėtiniu, kas taip pat patvirtina buvus jo sutikimą. Nacionalinė žemės tarnyba bylos nagrinėjimo metu nereiškė jokių pretenzijų dėl inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos nesuformuotame valstybiniame žemės sklype (t. III, b.l. 179-184, t. IV, b.l. 5, 57-63).

31Apeliaciniame skunde ieškovai taip pat nurodo, kad išduodant 2014-10-16 ir 2015-03-10 ginčijamus statybos leidimus, įmoka už savavališkos statybos įteisinimą Vilniaus miesto savivaldybės nebuvo sumokėta, o tai reiškia, kad ginčijami statybos leidimai negalėjo būti išduoti.

32Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais ieškovų apeliacinio skundo argumentais. Statybos įstatymo 1 priedo 9 punkte nustatyta, kad nustačius, jog buvo sumokėta per maža įmoka arba ji iš viso nesumokėta dėl fizinių, juridinių asmenų, statybą leidžiantį dokumentą išdavusios institucijos ar kitų institucijų kaltės, trūkstama arba visa įmokos suma įstatymų nustatyta tvarka išieškoma atitinkamai iš fizinių, juridinių asmenų, statybą leidžiantį dokumentą išdavusios institucijos ar kitų institucijų į valstybės biudžetą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, nustačiusi nesumokėtų įmokų faktą, 2015-03-16 ir 2015-05-19 surašė Vilniaus miesto savivaldybei privalomuosius nurodymus dėl įmokų sumokėjimo (t. IV, b.l. 21-22) ir vėliau, kai šie nurodymai nebuvo įvykdyti, kreipėsi į teismą dėl įmokų išieškojimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-08-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-21981-912/2016 patenkino inspekcijos ieškinį. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien nesumokėtų įmokų už savavališkos statybos įteisinimą faktas negali lemti ginčijamų 2014-10-16 ir 2015-03-10 statybos leidimų neteisėtumo, nes nesumokėtos įmokos turi būti išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

33Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovų apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl ieškovų apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Kiti ginčo šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija atskirai nepasisako.

35Kadangi ieškovų apeliacinis skundas atmestinas, kitoms šalims iš ieškovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, tačiau šalys nepateikė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 93 straipsnis).

36Vadovaudamasi CPK 326-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

37Skundą atmesti.

38Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-23 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovai D. D.-Užusienienė, J. U., A. Z., T. Z., S. P. teismo prašė... 4. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė ir trečiasis asmuo Vilniaus miesto... 5. Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 6. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimais ir teismo... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-06-23 sprendimu ieškovų ieškinius... 8. Apeliaciniu skundu ieškovai D. D.-Užusienienė, J. U., A. Z., T. Z. ir S. P.... 9. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė ir trečiasis asmuo Vilniaus miesto... 10. Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 11. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu prašo teismo... 12. Tretieji asmenys I. M. ir T. C. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 13. Ieškovų apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 15. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovams J. U., D. D.-Užusienienei, S. P. ir... 16. Vilniaus miesto savivaldybės administracija statytojui Vilniaus miesto... 17. Vilniaus miesto savivaldybės administracija statytojui Vilniaus miesto... 18. Ieškovai pareikštais ieškiniais pirmosios instancijos teismo prašė... 19. Pirmosios instancijos teismas 2016-06-23 sprendimu ieškovų ieškinius... 20. Ieškovai, nesutikdami su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu,... 21. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais ieškovų apeliacinio skundo... 22. Byloje yra pateiktas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 23. Apeliaciniame skunde ieškovai taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto... 24. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais ieškovų apeliacinio skundo... 25. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2014-09-15 nutartimi civilinėje byloje... 26. Žemės įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad žemės ūkio paskirties... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas faktines aplinkybes ir teisinį... 28. Apeliaciniame skunde ieškovai taip pat nurodo, kad inžineriniai tinklai ir... 29. Apeliaciniame skunde ieškovai taip pat nurodo, kad byloje nėra įrodymų, jog... 30. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais ieškovų apeliacinio skundo... 31. Apeliaciniame skunde ieškovai taip pat nurodo, kad išduodant 2014-10-16 ir... 32. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais ieškovų apeliacinio skundo... 33. Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 34. Kiti ginčo šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai neturi... 35. Kadangi ieškovų apeliacinis skundas atmestinas, kitoms šalims iš ieškovų... 36. Vadovaudamasi CPK 326-331 straipsniais, teisėjų kolegija... 37. Skundą atmesti.... 38. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-23 sprendimą palikti nepakeistą....