Byla 2S-2148-264/2011
Dėl 2010-07-21 Ryšių reguliavimo tarnybos priimto įsakymo dalies panaikinimo, skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Sporto televizija“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Teledema“ ieškinį atsakovui UAB „Sporto televizija“ dėl skolos priteisimo bei atsakovo UAB „Sporto televizija“ patikslintą priešieškinį ieškovui UAB „Teledema“ dėl 2010-07-21 Ryšių reguliavimo tarnybos priimto įsakymo dalies panaikinimo, skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Teledema“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (1t.b.l. 3-8), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Sporto televizija“ 8 026,02 Lt skolą, 8,05 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas priešieškiniu (1t.b.l. 147-151) ir patikslintu priešieškiniu (2t.b.l. 21-31) prašė panaikinti 2010-07-21 Ryšių reguliavimo tarnybos priimto įsakymo Nr. 1V-763 dalį, susijusią su atsakovo skundo reikalavimu dėl ieškovo reikalavimo sumokėti atsakovui 220 011,47 Lt, priteisti iš ieškovo 16 666,00 Lt skolos dalį bei 6 dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 27 d. nutartimi atsakovo UAB „Sporto televizija“ priešieškinį ir patikslintą priešieškinį ieškovui UAB „Teledema“ dėl 2010-07-21 Ryšių reguliavimo tarnybos priimto įsakymo dalies panaikinimo ir skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo paliko nenagrinėtu. Teismas nurodė, kad į 2011-06-27 parengiamąjį teismo posėdį neatvyko atsakovo UAB „Sporto televizija“ atstovas. Atsakovui bei atsakovo atstovui advokatui Dominykui Varnui apie parengiamąjį teismo posėdį pranešta tinkamai: atsakovui UAB „Sporto televizija“ pranešta teismo pranešimu, advokatui D. Varnui apie parengiamąjį teismo posėdį pranešta asmeniškai pasirašytinai. Iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios nei atsakovas, nei atsakovo atstovas prašymų dėl parengiamojo teismo posėdžio atidėjimo nepateikė. Ieškovo atstovas prašė atsakovo priešieškinį ir patikslintą priešieškinį palikti nenagrinėtu.

5Atsakovas UAB „Sporto televizija“ atskiruoju skundu (2 t.b.l. 114) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011-06-27 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo atstovo prašymą palikti priešieškinį ir patikslintą priešieškinį nenagrinėtu atmesti. Apeliantas su teismo nutartimi nesutinka ir nurodo, kad teismui 2011-04-26 protokoline nutartimi priėmus atsakovo patikslintą priešieškinį, ieškovui turėjo būti nustatytas terminas atsiliepimui į patikslintą priešieškinį pateikti. Apeliantui ir jo atstovui ieškovo atsiliepimas nebuvo pateiktas, todėl parengiamajam teismo posėdžiui nebuvo pasirengta. Be to, atsakovo atstovui pranešimas apie teismo posėdį nebuvo įteiktas teismo posėdyje ar CPK 124 str. nustatyta tvarka, todėl teismas negalėjo priešieškinio palikti nenagrinėtu.

6Ieškovas UAB „Teledema“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (2t.b.l. 139-140) prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad būtent parengiamojo posėdžio metu ir yra ruošiamasi bylos nagrinėjimui iš esmės, t.y. pateikiami įrodymai, šalys galutinai suformuluoja savo pozicijas ir kita, todėl visiškai nepagrįsti atsakovo argumentai, jog parengiamojo teismo posėdžiui, į kurį atsakovas neatvyko, nebuvo pasiruošta. Atsakovas savo dalyvavimu turėjo užtikrinti, kad bylos nagrinėjimui iš esmės būtų pasiruošta, todėl atsakovui be pateisinamos priežasties praleidus teismo posėdį, teismas visiškai pagrįstai priėmė sprendimą už akių. Šiuo atveju egzistavo visos sąlygos, kurioms esant atsakovo priešieškinis bei patikslintas priešieškinis buvo ir turėjo būti palikti nenagrinėtais, nes nei atsakovas, nei atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, nors apie teismo posėdį jie buvo tinkamai informuoti. Be to, atsakovas nepateikė jokių jo neatvykimą pateisinančių dokumentų, todėl ieškovui neprašant priimti sprendimą už akių, priešieškinis bei patikslintas priešieškinis visiškai pagrįstai buvo palikti nenagrinėti.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Ginčas byloje kilęs dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovo priešieškinis ieškovui paliktas nenagrinėtu, teisėtumo bei pagrįstumo.

10Parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo pirmojoje instancijoje taisykles (CPK230 str. 4 d.). Lietuvos Respublikos CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ar jo atstovas, kuriems apie teismo posėdį pranešta tinkamai, teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu teismui pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis; liga, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis neatvykimo priežastimis; jeigu neatvykimo priežastis yra pripažįstama nesvarbia, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių – ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 5 p.). Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1564/2009, 2011 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-117/2011, 2011 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-352/2011). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-303/2008).

11Bylos šalis, kuri ketina asmeniškai dalyvauti teismo posėdyje, gavusi teismo šaukimą ar pranešimą, turi atvykti į teismo posėdį numatytu laiku, o jei šalis pageidauja vesti bylą per atstovą – privalo pasirūpinti atstovavimu (CPK 51 str. 1 d., 2 d.). Atsakovas patikslintame priešieškinyje nurodė, kad bylą ves per advokatą Dominyką Varną, prašė visą korespondenciją siųsti atstovui ( 2 t. b. l. 21). Nors atsakovo atstovui apie parengiamąjį posėdį buvo pranešta pasirašytinai ( 2 t. b. l. 46), tačiau atstovas į parengiamąjį posėdį nustatytu laiku neatvyko, apie neatvykimo priežastis jokiomis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu, faksu) nepranešė. Kadangi ieškovo atstovas neprašė priimti sprendimo už akių, pirmosios instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas formaliai turėjo teisinį pagrindą palikti priešieškinį nenagrinėtą. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad atstovas į teismo posėdį neatvyko dėl įvykusios klaidos. CPK 7 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta bendroji šalių pareiga procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu. Nurodytos nuostatos taikytinos ir šalių atstovams. Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti galimybes vilkinti procesą. Tačiau civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų išsprendimą. Į pirmą vietą iškėlus materialiosios tiesos nustatymo tikslą, proceso koncentracija turėtų tapti jam pavaldi. Kilus šių dviejų tikslų kolizijai (CPK 2 str.), pirmenybę reikia skirti tiesos nustatymo tikslui. Taip pat pažymėtina, kad neatvykimas į teismo posėdį be svarbių priežasčių ne visada gali reikšti piktnaudžiavimą procesu. Pagrindinis principas, leidžiantis šaliai išvengti neigiamų procesinių teisinių padarinių jai (šaliai) neatvykus į teismo posėdį, yra pareiga laiku informuoti teismą apie nedalyvavimą teismo posėdyje. Teisėjų kolegija, pažymi, jog iš bylos medžiagos yra matyti, kad apelianto atstovas nuo pat civilinės bylos iškėlimo buvo aktyvus, teikdamas procesinius dokumentus pirmosios instancijos teismui. Apie įvyksiantį parengiamąjį teismo posėdį, apelianto atstovas suklydo dėl teismo posėdžio datos. Byloje duomenų, leidžiančių teigti, jog apelianto atstovas nesąžiningai naudojosi arba piktnaudžiavo jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, nėra, todėl negalima teigti, kad apelianto atstovas siekė vilkinti bylos nagrinėjimą. Kadangi apeliantas nepiktnaudžiavo procesu, vadovaujantis protingumo, teisingumo principais, vien dėl aptartos priežasties palikti priešieškinį nenagrinėtą šiuo konkrečiu atveju nebuvo pakankamo pagrindo. Civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčo išsprendimą. Įvertinus tai, kad nagrinėjamoje byloje apeliacine tvarka panaikinta 2011 m. liepos 25 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartis dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir klausimas išspręstas iš esmės, panaikintas 2011m. birželio 27 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. 2-6480-329/2011 ir atnaujintas šios bylos nagrinėjimas iš esmės, perduodant ją nagrinėti pirmosios instancijos teismui, todėl ieškinio ir priešieškinio nagrinėjimas kartu leistų greičiau ir teisingai išnagrinėti bylą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, bei įvertinusi tai, jog civilinė byla nagrinėjama gana ilgą laiko tarpą, todėl priešieškinio palikimas nenagrinėtu pažeistų ne tik atsakovo teises ir interesus, bet ir ieškovo, kuris atstovaujamas advokato, patyrusio daug laiko ir kitokių sąnaudų šioje byloje, interesus ir teisę į ginčo išnagrinėjimą iš esmės, baigiant bylą galutiniu procesiniu sprendimu dėl ginčo esmės, vadovaudamasi proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principais, konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turi būti panaikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.) Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

12Kauno miesto 2011 m. birželio 27 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai