Byla 2S-290-513/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis J. P., M. S. (išieškotoja)

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus ir Erikos Misiūnienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo klausimą antstoliui J. P. civilinėje byloje pagal pareiškėjos K. J. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-11-20 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos K. J. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis J. P., M. S. (išieškotoja),

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teismas 2016-02-10 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo

32015-11-20 nutartį paliko nepakeistą. Atnaujino bylos dalį dėl 55 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo antstoliui J. P. ir nutarė perduoti šią bylos dalį nagrinėti trijų teisėjų kolegijai.

4Teismas nurodytos bylos dalies atnaujinimą motyvavo tuo, jog Klaipėdos apygardos teisme, nagrinėjant civilines bylas dėl antstolio veiksmų ir sprendžiant klausimą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo priteisimo antstoliui, egzistuoja nevienoda praktika, t. y. šios išlaidos antstoliui (antstolio sumokėtos advokatui už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą) vienais atvejais priteisiamos (Klaipėdos apygardos teismo 2015-08-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1297-253/2015; 2015-08-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1420-123/2015; 2015-11-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1841-777/2015 ir kt.), kitais – nepriteisiamos (Klaipėdos apygardos teismo 2015-09-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1348-479/2015, 2015-08-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1166-479/2015 ir kt.). Taip pat nurodė, jog bylinėjimosi išlaidų priteisimo suinteresuotam asmeniui antstoliui J. P. klausimo išsprendimas gali turėti įtakos sprendžiant analogiško pobūdžio bylas.

5Antstolio prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas iš skolininkės netenkintinas.

6Šioje byloje pareiškėja (skolininkė) ginčijo antstolio veiksmus, prašė: panaikinti antstolio J. P. 2015-08-24 patvarkymą dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių vykdomojoje byloje Nr. 0172/13/01095; nustatyti iš varžytynių vykdomojoje byloje Nr. 0172/13/01095 parduodamo turto – buto, esančio adresu ( - ), rinkos vertę – 53 000 Eur; priimti patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių, turto pardavimo kainą varžytynėse skaičiuojant nuo 53 000 Eur turto rinkos vertės, nustatytos nepriklausomos turto vertintojos UAB „Lituka“ ir Ko.

7Suinteresuotas asmuo antstolis J. P. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko. Nurodė, jog skundžiama nutartis yra teisėta, teisinga ir pagrįsta, todėl nėra jokio pagrindo ją keisti ar naikinti. Iš esmės palaikė antstolio poziciją, išdėstytą 2015-09-18 patvarkyme „Dėl atsisakymo tenkinti skundą“ (vykdomosios bylos Nr. 0172/13/01095, l. 355–357). Teigė, jog turto įkainojimo procedūra atlikta vadovaujantis įstatymu, apie antstolio vykdymo veiksmus pareiškėja informuota CPK nustatyta tvarka. Teigė, jog pareiškėja siekia ne bendradarbiauti su antstoliu ir padėti jam greitai bei tinkamai įvykdyti vykdomąjį dokumentą, bet sąmoningai vilkina vykdymo procesą, teikdama nepagrįstus skundus dėl antstolio veiksmų jau vykstant varžytynėms (2015-04-13 skundas „Dėl antstolio veiksmų“ antstoliui pateiktas 2015-04-13 (antstolio 2015-03-30 patvarkymu Nr. 0172/13/01095 turto pardavimo pirmosios varžytynės vyko nuo 2015-03-30 iki 2015-04-29), 2015-09-11 skundas „Dėl antstolio veiksmų“ antstoliui pateiktas 2015-09-15 (antstolio 2015-08-24 patvarkymu Nr. 0172/13/01095 turto pardavimo antrosios varžytynės vyko nuo 2015-08-24 iki 2015-10-05). Paaiškino, jog ginčijant 2015-02-26 teismo eksperto G. T. ekspertizės aktu Nr. E15/004GT nustatytą nekilnojamojo turto vertę, galėjo būti atliekama retrospektyvinė turto rinkos vertės 2015-02-26 dieną, o ne 2015-09-10 dieną nustatymo ekspertizė, todėl UAB „Lituka“ ir Ko ataskaita vertintina kritiškai ir kaip kelianti abejonių ir ja remtis negalima, juo labiau kad tokia ataskaita nepateikta.

8Antstolis prašė teismo priteisti iš pareiškėjos jo naudai 55 Eur bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą. Šį prašymą grindė minėtomis Klaipėdos apygardos teismo 2015-08-13 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1297-253/2015, 2015-08-27 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1420-123/2015, 2015-11-12 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1835-123/2015 (šioje nutartyje teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo antstoliui, be kita ko, rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-16 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013, ir 2008-10-20 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-417/2008), 2015-11-17 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1841-777/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-29 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-617/2013.

9Kartu su atsiliepimu antstolis pateikė: atstovo advokato J. P. parengtą 2015-12-21 detalizuotą išlaidų apskaičiavimo pažymą, kurioje nurodyta, jog advokatas surašė ir pateikė teismui atsiliepimą į atskirąjį skundą; 2015-12-15 sąskaitą už teisines paslaugas 55 Eur sumai; 2015-12-17 AB DNB banko sąskaitos išrašą, patvirtinantį, jog antstolis J. P. 2015-12-17 sumokėjo atstovui advokatui J. P. 55 Eur; 2015-06-10 Teisinių paslaugų sutartį Nr. 109, patvirtinančią, jog antstolis advokatui suteikė teisę, inter alia, atstovauti antstolio interesams bylos teisminio nagrinėjimo metu nedalyvaujant antstoliui.

10Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo antstoliui ypatingosios teisenos tvarka išnagrinėtose bylose faktinių ir teisinių aspektų

11Nagrinėjamu atveju antstolio veiksmus skundžia skolininkė (apeliantė). Antstolis, netenkinęs skolininkės prašymo, priėmė 2015-09-18 patvarkymą „Dėl atsisakymo tenkinti skundą“ (vykdomosios bylos Nr. 0172/13/01095, l. 355–357), kuriame aiškiai išdėstė nesutikimo su skolininkės skundu argumentus. Antstolis, atsikirsdamas į skolininkės atskirąjį skundą, pateikė jo atstovo advokato J. P. parengtą atsiliepimą. Iš šio atsiliepimo turinio matyti, jog jame nėra nurodoma jokių naujų faktinių aplinkybių ir (ar) juridinių aspektų, kurių antstolis neišdėstė minėtame 2015-09-18 patvarkyme. Be to, akivaizdu, jog šio ginčo pobūdis nėra naujas ir (ar) kažkuo išskirtinis ir pan., antstolio pozicija dėl skolininkės argumentų aiškiai išdėstyta patvarkyme, todėl ginčo vykdymo procese antstoliui samdytis advokatą iš esmės nebuvo reikalinga.

12Kita vertus, antstolis, kaip ir bet kuris kitas teisminio proceso dalyvis, turi teisę naudotis advokato paslaugomis, tačiau nagrinėjamos bylos kategorijos kontekste priteisti antstoliui išlaidas už advokato suteiktas teisines paslaugas (už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą) nėra teisinio pagrindo.

13Taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo procese vykdomuosius veiksmus išieškotojo naudai atlieka specialus valstybės įgaliotas subjektas – antstolis, kuris, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

14Pažymėtina, jog už skundą dėl antstolio veiksmų žyminis mokestis nemokamas (CPK 510 str. 6 d.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.).

15CPK 442 str. 6 p. reglamentuota, jog ypatingosios teisenos tvarka teismas nagrinėja bylas dėl antstolių ir notarų veiksmų apskundimo. CPK 443 str. 6 d. nustato šia tvarka nagrinėjamų bylų ypatybę – dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

16Antstolis privalo vykdyti įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus, teismo pavedimu konstatuoti faktines aplinkybes, teismo pavedimu perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolių įstatymo 21 str. 1 d.). Teikdamas paslaugas, antstolis privalo vengti interesų konflikto ar kitų aplinkybių, kurios galėtų kelti abejonių antstolio objektyvumu ir nešališkumu atliekant įstatymų nustatytas funkcijas. Visais atvejais antstolis privalo teikti pirmumą įstatymų nustatytoms funkcijoms. Antstolis negali teikti mokamų paslaugų vykdomosiose bylose, jeigu tuos pačius veiksmus jis turi atlikti priverstinio vykdymo priemonėmis. Atliekant funkcijas ir teikiant paslaugas, turi būti užtikrintas funkcijų atlikimo ir paslaugų teikimo atribojimas (Antstolių įstatymo 21 str. 3 d.). Vykdymo išlaidas sudaro: 1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos. Jas sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos ir papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje; 2) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu (Antstolių įstatymo 21 str. 4 d. 1, 2 punktai, Sprendimų vykdymo instrukcijos 43 p.).

17Sistemiškai aiškindama išdėstytą teisinį reguliavimą, atsižvelgdama į šio konkretaus ginčo pobūdį (skundas dėl antstolio veiksmų), įvertinusi antstolio 2015-09-18 patvarkymo „Dėl atsisakymo tenkinti skundą“ bei atsiliepimo į atskirąjį skundą turinį, teisėjų kolegija daro išvadą, jog antstolį, ginčo vykdymo procese vykdantį įstatymo nustatytas pareigas (funkcijas), pripažinti esantį suinteresuotą bylos baigtimi arba antstolio ir skolininkės interesus vertinti priešingais nėra pagrindo CPK 443 str. 6 d. prasme. Pripažintina, jog ginčo atveju antstolis iš esmės yra neutralus, – atlieka vykdymo veiksmus vykdomoje byloje, kurioje būtent skolininkės ir išieškotojos M. S. interesai yra priešingi.

18Sprendimų vykdymo instrukcija nustato CPK VI dalies normų taikymo tvarką, vykdant įstatymų numatytus vykdomuosius dokumentus, vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo, išieškojimo ir atleidimo nuo jų tvarką (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 p. (Žin., 2005, Nr. 130-4682). Teismas pažymi, jog nei Antstolių įstatyme, nei Sprendimų vykdymo instrukcijoje nereglamentuota antstolio teisė gauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Antstolis gali teikti šiame įstatyme numatytas paslaugas, jeigu tai netrukdo jam atlikti antstolio funkcijų. Antstolius šio įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia teisingumo ministras (Antstolių įstatymo 2 str. 1, 2 dalys). Antstoliu gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą (Antstolių įstatymo 4 str. 1 d.).

19Taigi, antstolis, kaip teisininkas ir vykdomos veiklos srities profesionalas, turėjo ir galėjo suprasti, jog nagrinėjamo ginčo pobūdis nereikalauja papildomų teisinių žinių ir (ar) teisminės praktikos analizės ginčo klausimais ir pan. Todėl antstolis, samdydamas atsiliepimui į atskirąjį skundą parengti advokatą, turėjo suprasti, jog veikia savo rizika ir sumokėti advokatui teks iš vykdymo išlaidų (atlyginimo antstoliui), atlyginimas antstoliui, beje, skaičiuojamas proporcingai nuo išieškotos sumos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 p.). Vykdymo išlaidų esmė – kompensuoti antstoliui vykdomosios bylos administravimui turėtas išlaidas bei gauti atlygį už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą. Būtent gautą atlygį už darbą antstolis turi teisę naudoti savo nuožiūra, be kita ko, iš šių pinigų apmokėti išlaidas teisminiame nagrinėjime pasitelktam advokatui.

20Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog antstolis, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę CPK nustatyta tvarka kreiptis į teismą su prašymais skirti vykdymo proceso šalims baudas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str. 1 d.). Taigi nurodytas teisinis reguliavimas vertintinas kaip galimybė / priemonė antstoliui užtikrinti tinkamą vykdymo proceso eigą, jeigu įrodo, jog vykdymo proceso šalis piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

21Pažymėtina, jog antstolio atsiliepime nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-617/2013, ginčo atveju neturi teisinės reikšmės, nes nurodytos bylos ir šios bylos ratio decidendi skirtingos, – priešingai nei nagrinėjamu atveju, pareiškėja buvo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, ji prašė panaikinti antstolio J. P. 2012 m. lapkričio 7 d. patvarkymą, argumentuodama, jog 2012 m. lapkričio 13 d. gavo antstolio J. P. 2012 m. lapkričio 7 d. patvarkymą, kuriuo pareiškėja įpareigojama nedelsiant įvykdyti antstolio 2012 m. rugpjūčio 29 d. patvarkymą areštuoti lėšas vykdomojoje byloje Nr. 01172/12/0028, pervedant skolininkei UAB „Laivų projektai“ priklausančius 20 299 Lt į antstolio nurodytą depozitinę sąskaitą. Taigi, pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos siekė apginti savo mokesčių administratorės teises, todėl šios pareiškėjos ir nurodyto antstolio J. P. (dalyvaujančių byloje asmenų) suinteresuotumas bylos baigtimi buvo skirtingas bei jų interesai buvo priešingi.

22Atsiliepime prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo grindžiamas Klaipėdos apygardos teismo 2015-11-12 nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-1835-123/2015. Šioje nutartyje teismas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009-02-23 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2009, 2013-10-16 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013, ir 2008-10-20 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-417/2008.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013-10-16 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013, konstatuota, jog, jeigu civilinė byla pagal pareiškimą dėl antstolio veiksmų išnagrinėta ypatingosios teisenos tvarka, nes antstolis nepripažino savo atlikto veiksmo neteisėtu, o tai padarė teismas nutartimi, tai yra pagrindas spręsti, kad pareiškėjo ir antstolio interesai yra priešingi. Tai sudaro pagrindą taikyti CPK 443 str. 6 d. išimtį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Taigi ir šios bylos ratio decidendi skirtingos nei nagrinėjamos, todėl remtis šia kasacinės instancijos teismo nutartimi nėra pagrindo.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009-02-23 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2009, ginčo dalyku buvo antstolio prašymo išieškoti iš skolininko atlyginimą už sprendimo įvykdymą teisėtumas ir kasacinės instancijos teismas, inter alia, konstatavo, jog išieškant atlyginimą antstoliui iš skolininko už atliktus vykdymo veiksmus (CPK 611 straipsnis), netaikomas reglamentavimas, nustatytas CPK 510–513 straipsniuose. CPK 442 str. 6 p. nustatyta, kad bylos dėl antstolių veiksmų apskundimo teismo nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. Ši tvarka detalizuota CPK XXXI skyriuje (510–513 straipsniai). Pažymėjo, kad ir tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja teismų praktiką taip, kad bylinėjimosi išlaidos, konkrečiai – išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš antstolio priteisiamos, nes, esant antstolio ir skolininko ginčui dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, yra akivaizdus interesų priešingumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. T. v. antstolis R. V., Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir kt., bylos 3K-3-36/2008).

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-10-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-417/2008 konstatuota, jog reikalavimą dėl priverstinio akcijų pardavimo pareiškęs asmuo (pareiškėja D. S), kurio prašymu yra areštuotos akcijos priverstinio jų pardavimo atveju, netampa pirmesnės eilės kreditoriumi pagal CPK, CK, Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas nei tie išieškotojai, kurie turi pagal CPK vykdymo normų nuostatas vykdomus vykdomuosius dokumentus ir prašo įvykdyti teismo sprendimą iš antstolio realizuojamų varžytynėse akcijų vertės. Pareiškėja skundą grindė tuo, jog esant galiojančiai ir visiems privalomai teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. akcijų arešto, draudžiant jas perleisti, antstolis neteisėtai, pažeisdamas CPK 585 str. 3 d., priėmė patvarkymą parduoti šias akcijas iš varžytynių. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad dalyvaujančiųjų byloje antstolio ir pareiškėjo procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingi, sprendė, kad bylinėjimosi išlaidos priteistinos (CPK 443 str. 6 d.). Taigi, nurodytos nutarties ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės skiriasi, o joje išspręstas bylinėjimosi išlaidų priteisimo antstoliui už kasacinio skundo surašymą ir atstovavimą kasacinės instancijos teisme klausimas šiuo konkrečiu atveju teisinės reikšmės neturi.

26Apibendrindama išdėstytas ir įvertintas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog šiuo atveju priteisti antstoliui bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme nėra teisinio pagrindo, todėl antstolio prašymo netenkina (CPK 185 str.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 str.,

Nutarė

28suinteresuoto asmens antstolio J. P. prašymo priteisti iš apeliantės K. J. bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, antstolio advokatui sumokėtus 55 Eur, netenkinti.

1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Klaipėdos apygardos teismas 2016-02-10 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės... 3. 2015-11-20 nutartį paliko nepakeistą. Atnaujino bylos dalį dėl 55 Eur... 4. Teismas nurodytos bylos dalies atnaujinimą motyvavo tuo, jog Klaipėdos... 5. Antstolio prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas iš skolininkės... 6. Šioje byloje pareiškėja (skolininkė) ginčijo antstolio veiksmus, prašė:... 7. Suinteresuotas asmuo antstolis J. P. atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko.... 8. Antstolis prašė teismo priteisti iš pareiškėjos jo naudai 55 Eur... 9. Kartu su atsiliepimu antstolis pateikė: atstovo advokato J. P. parengtą... 10. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo antstoliui ypatingosios... 11. Nagrinėjamu atveju antstolio veiksmus skundžia skolininkė (apeliantė).... 12. Kita vertus, antstolis, kaip ir bet kuris kitas teisminio proceso dalyvis, turi... 13. Taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų... 14. Pažymėtina, jog už skundą dėl antstolio veiksmų žyminis mokestis... 15. CPK 442 str. 6 p. reglamentuota, jog ypatingosios teisenos tvarka teismas... 16. Antstolis privalo vykdyti įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus, teismo... 17. Sistemiškai aiškindama išdėstytą teisinį reguliavimą, atsižvelgdama į... 18. Sprendimų vykdymo instrukcija nustato CPK VI dalies normų taikymo tvarką,... 19. Taigi, antstolis, kaip teisininkas ir vykdomos veiklos srities profesionalas,... 20. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 21. Pažymėtina, jog antstolio atsiliepime nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo... 22. Atsiliepime prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo grindžiamas... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013-10-16 nutartyje,... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009-02-23 nutartyje,... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-10-20 nutartyje... 26. Apibendrindama išdėstytas ir įvertintas aplinkybes, teisėjų kolegija... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. suinteresuoto asmens antstolio J. P. prašymo priteisti iš apeliantės K. J....