Byla 2-2098-260/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko investicinė grupė“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „FIRST partneriai“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Turtvalda“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui G. M., atsakovės UAB „FIRST partneriai“ atstovui advokatui P. V., nedalyvaujant atsakovės UAB „Turtvalda“ atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr.2-2098-260/2014 dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko investicinė grupė“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „FIRST partneriai“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Turtvalda“.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Ūkio banko investicinė grupė“ patikslintu ieškiniu ( b. l. 5-16, t. II) prašė vadovaujantis Civilinio kodekso 6.38, 6.66 ir 6.213 straipsniais pripažinti 2013 m. balandžio 2 d. Skolos perkėlimo sutartį, sudarytą tarp UAB „FIRST partneriai” ir UAB „Turtvalda” bei 2013 m. balandžio 2 d. ieškovės BUAB „Ūkio banko investicinė grupė” sutikimą dėl šios sutarties sudarymo negaliojančiais ab initio; priteisti ieškovei BUAB „Ūkio banko investicinė grupė” iš atsakovės UAB „FIRST partneriai" 240 317,91 Lt skolą ir 29 074,39 Lt palūkanas, iš viso 269 392,30 Lt sumą ir 8,75 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2013-05-16 ieškovė viešai paskelbė, kad negalės (neketina) vykdyti savo prievolių kreditoriams. 2013-07-24 Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Ūkio banko investicinė grupė“. Laikotarpiu nuo 2012-06-27 iki 2013-10-31 ieškovė teikė atsakovei UAB „FIRST partneriai“ paskolas. Pagal 2012-11-06 paskolos sutartį ieškovė atsakovei UAB „FIRST partneriai“ suteikė 263000 Lt paskolą, kurios dalies – 240317,91 Lt – ši atsakovė negrąžino. Vadovaujantis paskolos sutartimis atsakovei buvo priskaičiuota 29074,39 Lt palūkanų. Po to, kai ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos iš atsakovės UAB „FIRST partneriai“ išieškojimo ir teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė atskirajame skunde nurodė, jog ji neturi galiojančio skolinio įsipareigojimo ieškovei, o taip teigdamas remiasi 2013 m. balandžio 2 d. skolos perkėlimo sutartimi, sudaryta su UAB „Turtvalda“ ir 2013 m. balandžio 2 d. ieškovės UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ sutikimu. Ieškovės bankroto administratoriaus vertinimu, ginčijami sandoriai – 2013 m. balandžio 2 d. Skolos perkėlimo sutartis ir Sutikimas dėl skolos perkėlimo – pažeidžia ieškovės kreditorių teises ir teisėtus interesus, juos sudarydami ieškovė ir atsakovės nebuvo sąžiningos bei šių sandorių sudaryti neprivalėjo. Todėl sandoriai pripažintini negaliojančiais ab initio CK 6.66 str. (actio Pauliana) pagrindu. Ieškovės bankroto administratoriaus nuomone, egzistuoja visos CK 6.66 str. nustatytos actio Pauliana taikymo sąlygos. Ieškinį administratorius reiškia nepraleidęs įstatyme nustatyto senaties termino, kadangi jam nebuvo perduoti ginčijamus sandorius patvirtinantys dokumentai, o apie sandorius jis sužinojo iš atsakovės UAB „FIRST partneriai“ 2014-07-17atskirojo skundo, pateikto šioje byloje. Laikytina, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovės kreditoriai turėjo neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į ieškovę. Ieškovė Skolos perkėlimo sutarties ir Sutikimo dėl jos sudarymo metu, nebuvo įvykdžiusi visos ar dalies prievolių ne vienam savo kreditorių. 2013 m. sausio 6 d. ieškovės įsiskolinimas kreditoriams siekė 70 757 797,26 Lt. Tai, kad prievolės nurodytu laikotarpiu buvo netinkamai įvykdytos ar neįvykdytos patvirtina ir tai, kad kreditoriai prieš ieškovę buvo inicijavę eilę civilinių bylų, ieškovės turtas areštuotas nuo 2009 metų gruodžio mėnesio, o 2013 metų vasario - balandžio mėnesiais žymiai padidėjo ieškovės turto areštų skaičius. Ginčijami sandoriai pažeidė ieškovės ir jos kreditorių teises, nes šiais sandoriais atsakovė UAB „FIRST partneriai“ įgijo pirmumo teisę prieš kitus ieškovės kreditorius į savo finansinio reikalavimo ieškovei patenkinimą, todėl, ieškovės vertinimu, ginčijami sandoriai (Skolos perkėlimo sutartis ir Sutikimas) yra priešingi kitų ieškovės kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CK 6.66 str. 1 d. išvardyti atvejai, iš kurių įrodžius bent vieną, teismas turi pagrindą pripažinti, kad skolininko sudaryti sandoriai pažeidė kreditoriaus teises. Pagal CK 6.66 str. 1 d. sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jei dėl jo: 1) skolininkas tampa nemokus; 2) būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; arba 3) kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. CK 6.66 str. 1 d. formuluotė „kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės” reiškia, kad teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje. Tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu, nulemtu ginčijamo skolininko sudaryto sandorio. Jei byloje nagrinėjamu atveju šalys nebūtų sudarę Skolos perkėlimo sutarties, ieškovė būtų turėjusi realesnę tikimybę išsiieškoti skolą iš atsakovės UAB „FIRST partneriai“ nei iš atsakovės UAB „Turtvalda“. Ginčijamų sandorių ieškovė ir atsakovės neprivalėjo sudaryti. Taip pat yra pagrindas vertinti, kad sudarydamos ginčijamus sandorius šalys buvo nesąžiningos. Ieškovė ir atsakovės yra tarpusavyje susiję asmenys, jie veikdami bendrai sudarė ginčijamus sandorius, kuriai s atsakovei UAB „FIRST partneriai“ buvo suteiktas privilegijuotojo statusas, jie žinojo ir galėjo žinoti, kad sandoriai pažeis kitų kreditorių teises bei teisėtus interesus. Šalių nesąžiningumą patvirtina taip pat ir tai, kad ginčijami sandoriai buvo sudaryti likus mėnesiui iki ieškovė viešai paskelbė apie negalėjimą atsiskaityti su savo kreditoriais bei kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, remiantis kasacinio teismo suformuota praktika, atsakovės, kaip profesionalūs verslininkai, kuriems keliami aukštesni atidumo ir rūpestingumo standartai, turėjo pareigą pasidomėti ar Skolos perkėlimo sutartis nepažeis ieškovės kreditorių teisių, ypač kai prievolės įvykdymo terminas nėra pasibaigęs. Atsakovės, sudarydamos sandorius bei nepasidomėję viešai prieinama informacija apie ieškovės įsipareigojimus kitiems kreditoriams bei galimomis būsimo sandorių pasekmėmis jų teisėms, veikė neatidžiai ir nerūpestingai.

5Atsakovė UAB „FIRST partneriai“ pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį (b.l. 132-143, t. II) prašė ieškovės reikalavimų netenkinti, priteisti iš ieškovės atsakovei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Šiame procesiniame dokumente atsakovė nurodė tokius atsikirtimų argumentus.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų - ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-10-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-917/2003). Taigi, ginčydamas sandorius actio Pauliana pagrindu ieškovės bankroto administratorius atstovauja ieškovės kreditorių interesams, todėl CK 6.66 straipsnio prasme ieškovė yra laikytina skolininku, o atsakovės – trečiaisiais asmenimis. Todėl darytina išvada, kad ieškovė pasirinko netinkamą galimai pažeistų teisių gynimo būdą, nes ieškovė iš viso neturi teisės ginčyti atsakovų UAB „FIRST partneriai“ ir UAB „Turtvalda“ sudarytos Skolos perkėlimo sutarties actio Pauliana pagrindu. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje aiškiai numatyta, kad actio Pauliana pagrindu kreditorius turi teisę ginčyti skolininko, o ne trečiųjų asmenų sudarytus sandorius. Be to ieškovė nepagrįstai šiuo pagrindu ginčija ieškovės Sutikimą, kad atsakovės sudarytų sandorį. CK 6.66 straipsnio 1 dalis suteikia teisę kreditoriui ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Ieškovės Sutikimas neturi esminio sandorio bruožo, numatyto CK įtvirtintame sandorio apibrėžime (CK 1.63 str. 1 d.), kuris reikalingas tam, kad juridinis faktas galėtų būti pripažįstamas sandoriu. Dėl šios priežasties Sutikimas nelaikytinas sandoriu - jis yra tik juridinis faktas, kuris galėjo sudaryti prielaidas sandorio sudarymui, nes Sutikimas pats savaime nepakeitė ir nesukūrė ieškovei jokių teisių ir pareigų. Jeigu teismas pripažintų, kad Skolos perkėlimo sutartis ir Sutikimas gali būti ginčijami actio Pauliana pagrindu, atsakovės UAB „FIRST partneriai“ nuomone, nėra tenkinamos visos actio Pauliana sąlygos, būtinos sandoriams pripažinti negaliojančiais. Ieškovės ginčijami Skolos perkėlimo sutartis ir Sutikimas nepažeidžia ieškovės kreditorių teisių. Laikoma, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu būtent dėl sudaryto sandorio skolininkas nebeturi realios galimybės atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti sutartinių įsipareigojimų arba yra reali grėsmė, kad dėl sudaryto sandorio sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti. Sudarius skolos perkėlimo sutartį pasikeitė tik ieškovės skolininkas, tačiau turto apimtis išliko tokia pati. Todėl negalima teigti, kad dėl Skolos perkėlimo sutarties sudarymo sumažėjo ieškovės turtas, ieškovė dėl šio sandorio tapo nemoki, buvo sudarytos galimybės atskiriems kreditoriams patenkinti savo reikalavimus ar kitaip buvo pažeisti ieškovės kreditorių interesai. Taip pat pažymėtina, jog Skolos perkėlimo sutarties sudarymas ne tik kad nepablogino ieškovės padėties, tačiau tuo pačiu buvo ieškovei ir ieškovės kreditoriams naudingas. Atsakovės UAB „Turtvalda“ finansinė padėtis buvo žymiai geresnė nei atsakovės UAB „FIRST partneriai“ finansinė padėtis, taigi naujojo skolininko finansinės galimybės grąžinti skolą ieškovei buvo didesnės. Visiškai nepagrįstai ieškovė patikslinto ieškinio 23 p. teigia, kad ginčijamais sandoriais atsakovė UAB „FIRST partneriai“ įgijo pirmumo teisę prieš kitus ieškovės kreditorius į savo finansinio reikalavimo ieškovei patenkinimą, dėl ko, ieškovės nuomone, ginčijami sandoriai (Skolos perkėlimo sutartis ir Sutikimas) yra priešingi kitų ieškovės kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams. Skolos perkėlimo sutarties ir Sutikimo pagrindu atsakovė UAB „FIRST partneriai“ neįgijo jokių turtinių reikalavimų ieškovei, ši atsakovė nėra ieškovės kreditorius ir nėra pareiškusi jokio kreditorinio reikalavimo ieškovės bankroto byloje. Nepagrįstai ieškovė teigia, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu šalys buvo nesąžiningos. Be to, ieškinio patenkinimo atveju ieškovei nebus sugrąžintas joks turtas, iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių reikalavimus. Actio Pauliana paskirtis – kompensacinė. Pripažinus pagal kreditoriaus ieškinį skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Ieškovės reiškiamas reikalavimas nėra nukreiptas į tai. Taigi nustačius, kad kreditorius, reikšdamas ieškinį actio Pauliana pagrindu , turėjo tikslą ne patenkinti savo reikalavimą, o kad teismas tik pripažintų sandorį negaliojančiu, toks ieškinys CK 6.66 straipsnio pagrindu negali būti tenkinamas.

7Atsakovė UAB „Turtvalda“ pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį (b.l. 146-150, t. III) prašė ieškovės reikalavimų netenkinti, priteisti iš ieškovės atsakovei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Šiame procesiniame dokumente atsakovė nurodė atsikirtimų argumentus, kurie yra iš esmės tapatūs kaip ir atsakovės UAB „FIRST partneriai“ atsikirtimų argumentai.

8Nagrinėjant bylą 2013 12 01 vykusiame teismo posėdyje ieškovės atstovas ieškinį prašė patenkinti, o atsakovės UAB „FIRST partneriai“ atstovas prašė ieškinį atmesti.

9Ieškinys atmetamas.

10Bylos duomenimis – šalių paaiškinimais, pateiktais raštu ir žodžiu nagrinėjant bylą, rašytiniais įrodymais – nustatytos tokios reikšmingos bylai aplinkybės:

11Ieškovė UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ir atsakovė UAB „FIRST partneriai“ 2012 m. lapkričio 6 d. sudarė Paskolos sutartį (b.l.30-31, t. I), pagal kurią ieškovė paskolino atsakovei iki 2013 m. lapkričio 6 d. 263000 Lt.

12Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 24 d. nutartimi iškėlė ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ūkio banko investicinė grupė“ bankroto bylą. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2014 m. lapkričio 11 d. (b.l.18-26, t. II; b.l. 70-84, t. I).

132014 06 02 ieškovė BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ pateikė teismui ieškinį dėl 269392,30 Lt skolos iš atsakovės UAB „FIRSRT partneriai“ priteisimo (b.l. 3-10 t. I). Ieškovės prašymu teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – šios atsakovės turto areštą, atsakovė su atskiruoju skundu pateikė įrodymus, kad 2013 m. balandžio 2 d. Skolos perkėlimo sutartimi, gavus 2013 04 02 ieškovės UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ sutikimą, atsakovės UAB „FIRST partneriai“ skolą pagal 2012 11 06 sutartį perėmė atsakovė UAB „Turtvalda“ (b.l. 150-152, t. I).

14Ieškovė 2014 08 22 pateikė byloje patikslintą ieškinį (b.l. 5-15, t. II), kuriuo prašo pripažinti 2013 m. balandžio 2 d. Skolos perkėlimo sutartį, sudarytą tarp UAB „FIRST partneriai” ir UAB „Turtvalda” bei 2013 m. balandžio 2 d. ieškovės BUAB „Ūkio banko investicinė grupė” sutikimą dėl šios sutarties sudarymo negaliojančiais ab initio; priteisti ieškovei BUAB „Ūkio banko investicinė grupė” iš atsakovės UAB „FIRST partneriai" 240 317,91 Lt skolą ir 29 074,39 Lt palūkanas, iš viso 269 392,30 Lt sumą ir 8,75 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

15Nagrinėjamoje byloje ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 6.66 straipsnyje numatytu pagrindu ir skolos priteisimo pareiškė bankrutuojančios įmonės administratorius.

16Nors atsakovė UAB „FIRST partneriai“ ir teigia, kad UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 2013 04 02 sutikimas, kad atsakovės sudarytų Skolos perkėlimo sutartį, nėra sandoris, teismas su tokiu vertinimu nesutinka. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK1.63 str. 1 d.). Paminėtas sutikimas laikytinas sandoriu, nes ieškovė tokiu veiksmu sutiko, kad pasikeistų jos skolininkas pagal 2012 11 06 paskolos sutartį. Pagal CK 6.116 straipsnio nuostatas toks kreditoriaus sutikimas netgi yra būtinas sudarant skolos perkėlimo sutartį tarp skolininko ir skolos perėmėjo. Todėl galima vertinti, kad ieškovės sutikimas savo esme yra sandoris, bendro skolos perkėlimo sandorio sudėtinė dalis.

17Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą bankrutuojančios įmonės administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bankrutuojančios įmonės administratorius, gindamas visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnyje numatytu actio Pauliana pagrindu.

18Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Atsižvelgiant į tai, kad actio Pauliana instituto taikymas reiškia tam tikrą sutarties laisvės principo apribojimą, pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Cetarium“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-17/2006; 2009 m. balandžio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Liūto vaistinė“ v. UAB „Optivita“, bylos Nr. 3K-3-105/2009;2010 m. lapkričio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB „Alytaus tekstilė“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-485/2010;2011 m. rugsėjo 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. J. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-362/2011; 2012 m. gegužės 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Bildunga“ v. RUAB „Elektrotinklas“, bylos Nr. 3K-3-204/2012; kt.). Sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pripažinti sandorį negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-483/2014).

19Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovės BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ieškinį, sprendžia, kad nėra pagrindo sandorius pripažinti negaliojančiais ieškovės nurodytais sandorių negaliojimo pagrindais.

20Ieškovės ginčijami Skolos perkėlimo sutartis ir Sutikimas, teismo vertinimu, nepažeidžia ieškovės kreditorių teisių. Laikoma, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, kai dėl sudaryto sandorio skolininkas nebeturi realios galimybės atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti sutartinių įsipareigojimų arba yra reali grėsmė, kad dėl sudaryto sandorio sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti. Sudarius ieškovės ginčijamą skolos perkėlimo sutartį pasikeitė tik ieškovės skolininkas, tačiau turto apimtis išliko tokia pati. Todėl negalima teigti, kad dėl Skolos perkėlimo sutarties sudarymo sumažėjo ieškovės turtas, ieškovė dėl šio sandorio tapo nemoki, buvo sudarytos galimybės atskiriems kreditoriams patenkinti savo reikalavimus ar kitaip buvo pažeisti ieškovės kreditorių interesai.

21Teismas neturi pagrindo vertinti, kad Skolos perkėlimo sutarties sudarymas pablogino ieškovės padėtį. Atsakovė UAB „Turtvalda“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ji buvo pajėgi prisiimti įsipareigojimus pagal 2013 04 02 Skolos perkėlimo sutartį. Skolos perkėlimo sutarties sudarymo metu jos turtinė ir finansinė padėtis buvo stabili. UAB „Turtvalda“ turėjo pajamų bei vertingo finansinio turto, t.y. pastoviai gaudavo palūkanas iš Ukrainos komercinio banko „Interbank“ už 2011 metais suteiktą 3 019 200 EUR paskolą su 8,5 proc. metinėmis palūkanomis, kurios buvo mokamos kas ketvirtį, nuosavybės teise valdė UAB „Kauno arena” akcijas, kurių balansinė vertė 990 000 Lt, taip pat ir didelės vertės kitų įmonių akcijas. UAB „Turtvalda“ 2013 m. kovo 31 d. balanso duomenimis ji turėjo turto už 65 962 191 Lt , o jos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 18 927 955 Lt, šiems teiginiams pagrįsti pateikė rašytinius įrodymus (b.l. 138-178, t. III). Nesutikti su atsakovės UAB „Turtvalda“ nurodytais teiginiais ir vertinti, kad prievolę grąžinti skolą pagal 2012 11 06 Paskolos sutartį prisiėmė nepajėgus grąžinti skolą asmuo, teismas pagrindo neturi. Taigi galima sutikti su atsakovių vertinimu, kad toks skolos perkėlimo sandoris buvo ieškovei ir ieškovės kreditoriams netgi naudingas.

22Teismas sutinka su atsakovių atsiliepimuose nurodytais teiginiais, kad dėl ginčijamos Skolos perkėlimo sutarties sudarymo nesumažėjo ieškovės turto apimtis, ieškovė netapo nemokia, nebuvo sudarytos galimybės atskiriems kreditoriams patenkinti savo reikalavimus ar kitaip buvo pažeisti ieškovės kreditorių interesai ir kad nepagrįstai ieškovė patikslinto ieškinio 23 p. teigia, kad ginčijamais sandoriais atsakovė UAB „FIRST partneriai“ įgijo pirmumo teisę prieš kitus ieškovės kreditorius į savo finansinio reikalavimo ieškovei patenkinimą, dėl ko, ieškovės nuomone, ginčijami sandoriai yra priešingi kitų ieškovės kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams. Iš tiesų, Skolos perkėlimo sutarties ir Sutikimo pagrindu atsakovė UAB „FIRST partneriai“ neįgijo jokių turtinių reikalavimų ieškovei, taigi ir pirmumo teisės prieš kitus ieškovės kreditorius į savo finansinio reikalavimo ieškovei patenkinimą negalėjo įgyti.

23Kadangi nenustatyta, kad ieškovės ginčijami Skolos perkėlimo sutarties ir Sutikimo sandoriai pažeidė ieškovės ir jos kreditorių teises, teismas netenkina ieškovės reikalavimo pripažinti šiuos sandorius negaliojančiais CK 6.66 str. numatytu pagrindu.

24Nepripažinus negaliojančiais 2013 04 02 Sutikimo ir Skolos perkėlimo sutarties, laikytina, kad skolą pagal 2012 11 06 Paskolos sutartį privalo ieškovei grąžinti atsakovė UAB „Turtvalda“. Todėl teismas netenkina ir ieškovės reikalavimo priteisti skolą iš atsakovės UAB „FIRST partneriai“.

25Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas pripažįsta ieškovės BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ieškinį nepagrįstu ir jį atmeta.

26Ieškovė ieškiniu ir jos atstovas teismo posėdyje prašė priteisti ieškovei iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Atmetus ieškinį ieškovei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovių nepriteistinos (CPK 93 str.). Atsakovės atsiliepimuose taip pat pareiškė prašymus priteisti joms turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atmesdamas ieškinį teismas šių atsakovių prašymų netenkina, nes jos nepateikė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos turėtų išlaidų apskaičiavimų ir turėtas išlaidas patvirtinančių įrodymų.

27Priimdamas sprendimą atmesti ieškinį, teismas naikina nagrinėjant šią bylą ieškovės prašymu taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės UAB „FIRST partneriai“ turto areštą (CPK 150 str. 2 d.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

29Ieškinį atmesti.

30Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2098-260/2014 (teisminio proceso Nr. 2-56-3-00486-260-2014-1) taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės UAB „FIRST partneriai“ (j.a.k. 135201099) turto areštą ir kitus apribojimus disponuoti turtu.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Danutei... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Ūkio banko... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2013-05-16 ieškovė viešai paskelbė, kad negalės... 5. Atsakovė UAB „FIRST partneriai“ pateiktame atsiliepime į patikslintą... 6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 straipsnio 1 dalis numato, kad... 7. Atsakovė UAB „Turtvalda“ pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį... 8. Nagrinėjant bylą 2013 12 01 vykusiame teismo posėdyje ieškovės atstovas... 9. Ieškinys atmetamas.... 10. Bylos duomenimis – šalių paaiškinimais, pateiktais raštu ir žodžiu... 11. Ieškovė UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ir atsakovė UAB „FIRST... 12. Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 24 d. nutartimi iškėlė ieškovei... 13. 2014 06 02 ieškovė BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ pateikė... 14. Ieškovė 2014 08 22 pateikė byloje patikslintą ieškinį (b.l. 5-15, t. II),... 15. Nagrinėjamoje byloje ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK... 16. Nors atsakovė UAB „FIRST partneriai“ ir teigia, kad UAB „Ūkio banko... 17. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą... 18. Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų... 19. Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovės BUAB „Ūkio banko... 20. Ieškovės ginčijami Skolos perkėlimo sutartis ir Sutikimas, teismo... 21. Teismas neturi pagrindo vertinti, kad Skolos perkėlimo sutarties sudarymas... 22. Teismas sutinka su atsakovių atsiliepimuose nurodytais teiginiais, kad dėl... 23. Kadangi nenustatyta, kad ieškovės ginčijami Skolos perkėlimo sutarties ir... 24. Nepripažinus negaliojančiais 2013 04 02 Sutikimo ir Skolos perkėlimo... 25. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas pripažįsta ieškovės BUAB... 26. Ieškovė ieškiniu ir jos atstovas teismo posėdyje prašė priteisti... 27. Priimdamas sprendimą atmesti ieškinį, teismas naikina nagrinėjant šią... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270 straipsniais, teismas... 29. Ieškinį atmesti.... 30. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 3 d. nutartimi civilinėje... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas Lietuvos...