Byla e2S-2704-431/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Adminsta“, uždarosios akcinės bendrovės „Antakalnio būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Karoliniškių būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Namų priežiūros centras“, uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“, ir uždarosios akcinės bendrovės „Viršuliškių būstas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Adminsta“, uždarosios akcinės bendrovės „Antakalnio būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų būstas, uždarosios akcinės bendrovės „Karoliniškių būstas“, uždarosios akcinės bendrovės „Namų priežiūros centras“, uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“, ir uždarosios akcinės bendrovės „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl pateiktos informacijos pripažinimo neteisėta ir įpareigojimo pašalinti padaryto pažeidimo teisines pasekmes,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovės prašė pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos platinamuose Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovių paslaugų pobūdį ir kainą neteisėta, nes yra klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės, įpareigoti atsakovę pašalinti padaryto pažeidimo teisines pasekmes, įpareigojant atsakovę butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikti tikslią ir išsamią informaciją, pakankamą vartotojui priimti sprendimą dėl ieškovių siūlomų paslaugų pasirinkimo. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovės prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės vykdomą bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūrą, uždraudžiant atsakovei toliau tęsti bet kokius I-ojo bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūros etapo veiksmus, įskaitant ir atlikti pirmojo bendrųjų patalpų administratoriaus atrankos procedūros etapo metu surinktų balsų skaičiavimą bei rezultatų skelbimą, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo momento.

62.

7Nurodė, jog ieškovės yra bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas teikiantys subjektai, įrašyti į Savivaldybės administruojamą bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą, todėl turi teisę dalyvauti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos procedūrose, vykdomose Vilniaus miesto teritorijoje. Ieškovės teikia vartotojams informaciją apie jiems siūlomas paslaugas, jų pobūdį ir kainą. Pagrindinė informacija, kuri turi būti pateikta apie ieškovių teikiamas paslaugas yra nurodyta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinė s veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarime Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

83.

9Atsakovė, vykdydama masinę bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūrą, Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikė gyventojams klaidinančią ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie ieškovių siūlomas paslaugas, paslaugų kainą ir pobūdį, kuri neatitinka Apraše nustatytos atrankos procedūros tvarkos ir sąlygų, bei iš esmės pažeidžia ieškovių teisę tinkamai informuoti potencialius paslaugų vartotojus apie ieškovių siūlomas paslaugas, paslaugų kainą ir pobūdį, nepagrįstai apriboja konkurencijos laisvę. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovių pareikšto ieškinio reikalavimų realus įvykdymas de facto taps beprasmis, kadangi pasibaigus atrankos procedūrai bendrojo naudojimo patalpų administratorius bus skiriamas savivaldybės, o ne renkamas gyventojų, todėl net ir patenkinus ieškovių ieškinį, realus ieškovių teisių gynimo tikslas nebus pasiektas. Ieškovės praras Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo garantuojamą ir Paslaugų įstatymo ginamą teisę teikti vartotojams informaciją apie ieškovių siūlomas paslaugas. Atsakovė įgis teisę formaliai bendrojo naudojimo objektų administratorių paskirti be gyventojų pasirinkimo. Ieškovės praras teisę būti pasirinktos pačių gyventojų, o tai akivaizdi žala ne tik ieškovių teisėms ir teisėtiems interesams, bet ir viešajam interesui, kuris prioritetą suteikia būtent pačių gyventojų pasirinkimui.

104.

11Atsakovė nesutiko su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovės pareiškė nepagrįstą ieškinį. Ieškovės siekia Vilniaus mieste vykdomos bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo procedūros sustabdymo neribotam laikui. Atsakovei per vieną savaitę yra pareikšti dar trys ieškiniai, kuriuose iš esmės tos pačios uždarosios akcinės bendrovės prašo taikyti analogiškas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė jau nuo 2017 m. rugsėjo mėn. intensyviai pavieniams namams organizavo administratorių skyrimo procedūras ir ieškovėms buvo žinoma tiek balsavimo biuletenių forma, tiek turinys. Tik pradėjus vienu metu vykdyti visų Vilniaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių skyrimo procedūras, ieškovės, siekdamos, kad kuo ilgiau nesikeistų jų administruojamų namų skaičius, ėmėsi priemonių, kurios laikytinos piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

125.

13Neaišku, kaip reikėtų vykdyti ieškovėms palankų teismo sprendimą, kai pačios ieškovės nėra nurodžiusios jokios kitos papildomos informacijos deklaracijų II dalies 4 punkte, tačiau tą informaciją reikalauja nurodyti atsakovę. Ieškovės nepateikė jokių argumentų ar įrodymų, kurie patvirtintų, jog balsavimo biuleteniai prieštarauja teisės aktų nuostatoms, neatitinka Balsavimo raštu tvarkos 2 priede patvirtintos balsavimo formos, taip pat kartu su ieškiniu nėra pateikta įrodymų apie balsavimo biuleteniuose nurodytą tikrovės neatitinkančią informaciją. Nėra jokių įrodymų, kad dėl ieškovių nurodytų argumentų gyventojai ieškovių, kaip administravimo paslaugas teikiančių įmonių, nepasirinks arba, kad tariamai teisės aktų neatitinkančių balsavimo biuletenių pagrindu bus ieškovėms priimami nepalankūs sprendimai. Ieškovės byloje nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų ieškinyje dėstomas aplinkybes, kad mažą gyventojų aktyvumą sąlygoja nesuprantama gyventojams informacija balsavimo biuleteniuose. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikytinas nepagrįstu, neproporcingu, neadekvačiu bei nesuderintu su viešojo intereso principu.

146.

15Pritaikius ieškovių prašomas laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės bus apribota ir (ar) paneigta atsakovės pareiga įgyvendinti teisės aktais pavestą funkciją bei neproporcingai suvaržyta trečiųjų asmenų (butų ir kitų patalpų savininkų) teisė priimti sprendimus dėl administratoriaus pasirinkimo. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovių interesai galimo ieškinio patenkinimo atveju nukentėtų mažiau nei galėtų būti pažeisti atsakovės ir (ar) trečiųjų asmenų interesai, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir ieškinį atmetus. Tenkinus ieškovių prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neribotam laikui būtų sustabdytos bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūros, o tai vienareikšmiškai viešąjį interesą pažeistų labiau. Ieškovės piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl ieškovėms turi būti skiriama maksimali bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų šios baudos skiriant atsakovei.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

177.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi atmetė ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atmetė atsakovės prašymą dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo.

198.

20Teismas nustatė, jog ieškovės pateikto ieškinio reikalavimų tikėtinai nepagrindė. Vien ta aplinkybė, kad tokio pobūdžio ieškinys gali būti pareikštas ir nagrinėjamas teisme, savaime nereiškia, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Ieškovės ieškinyje nenurodo, kokią konkrečią informaciją atsakovė biuleteniuose nurodė netinkamai, taip pat nepateikia jokių įrodymų, kurie leistų daryti preliminarią išvadą apie galimą ieškinio pagrįstumą. Ieškovės ieškinyje deklaratyviai nurodo, kad atsakovės platinamuose biuleteniuose dėl administratoriaus pasirinkimo informacija apie ieškovių paslaugų pobūdį ir kainą yra neteisėta, klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės, tačiau nepateikė jokių duomenų ir atitinkamai neformuluojamas joks reikalavimas, kaip ir kokia konkreti informacija apie ieškovių veiklos pobūdį ir kainas, ieškovių manymu, turėtų būti pateikiama. Ieškovių argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo yra deklaratyvūs: ieškovės prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nedetalizavo, kokia konkreti informacija balsavimo biuleteniuose pateikta neteisėtai ir kaip konkrečiai balsavimo biuleteniuose pateikta informacija gali paveikti daugiabučių namų bendro naudojimo objektų savininkų pasirinkimą balsuojant dėl administratoriaus kandidatūros.

219.

22Teismui pritaikius ieškovių prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovės veikla, įgyvendinant CK 4.84 straipsnio nuostatas iš esmės būtų uždrausta tiksliai neapibrėžtam terminui, o toks įstatyminių pareigų vykdymo suspendavimas neatitinka teisingumo bei proporcingumo principų, ypač įvertinus CK 4.84 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą. Ieškovių argumentai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė įgis teisę formaliai bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkti be gyventojų pasirinkimo (ieškovės praras teisę būti pasirinkti pačių gyventojų) yra teisiškai nepagrįsti, kadangi teisės aktai numato konkrečią procedūrą, kuri privalo būti vykdoma sprendžiant dėl administratoriaus paskyrimo (turi būti vykdomas pakartotinis balsavimas ir tik šiam neįvykus, administratorių, atsižvelgiant į teisės aktuose numatytus kriterijus, parenka savivaldybės administracija). Savivaldybės administracijos sprendimai dėl konkretaus administratoriaus paskyrimo gali būti skundžiami.

2310.

24Duomenų apie kitokias neigiamas pasekmes, kurios galėtų kilti ieškovėms, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, prašyme neįvardinta. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bendrojo naudojimo administravimo paslaugų teikimas vartotojams ir toliau būtų užtikrintas. Iš pateiktų duomenų šioje proceso stadijoje nėra pagrindo spręsti apie galimą viešojo intereso pažeidimą, nesustabdžius bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūrų. Pateiktame ieškinyje nėra įvardijama, dėl kokių konkrečių priežasčių ir kokia konkreti informacija turėtų būti pripažįstama kaip neteisėta, klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės. Teismas padarė išvadą, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties ir tikslo bei teisingumo ir proporcingumo principų (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis).

2511.

26LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-31539-936/2018 pagal ieškovės UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių teisių užtikrinimo, civilinė byla Nr. e2-31539-936/2018 pagal ieškovės UAB „Karoliniškių būstas“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių teisių užtikrinimo ir civilinė byla Nr. e2-30980-1077/2018 pagal ieškovių uždarųjų akcinių bendrovių „Antakalnio būstas“, „Žirmūnų būstas“, „Namų priežiūros centras“, „Pašilaičių būstas“, „Justiniškių būstas“, „Lazdynų butų ūkis“, „Naujamiesčio būstas“ ir „Vilkpėdės būstas“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Aplinkybės, kad nurodytose bylose ir šioje byloje dalis ieškovių sutampa ir reiškiami prašymai dėl analogiškų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurie buvo atmesti, savaime neįrodo ieškovių piktnaudžiavimo teise. Ieškovių procesinis elgesys rodo, kad ieškovės tiki, jog jų teisės ar interesai gali būti pažeidžiami ir siekia galimai pažeistas teises ginti teisme. Šioje proceso stadijoje nenustatyta, kad ieškovių prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra piktnaudžiauti teise, o ne ginti tariamai pažeistas teises. Todėl teismas atmetė prašymą dėl baudos skyrimo ieškovėms.

27II.

28Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2912.

30Ieškovės UAB „Adminsta“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“ ir UAB „Viršuliškių būstas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3112.1.

32Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškinyje nėra nurodyta, kokia informacija yra neteisinga. Ieškovės aiškiai detalizavo ieškinyje, kad Biuletenyje pateikta informacija apie administravimo paslaugų įkainius (tarifus) yra vertintina kaip klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės, nes tarifas negali būti nustatomas pagal naudingąjį plotą ir nuo jo nepriklauso. Biuletenyje pateikta informacija apie tariamą administravimo paslaugų teikimo tarifą namo bendrajam plotui, nėra bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų įkainis (tarifas) ir neturi jokio teisinio ar loginio ryšio su ieškovių administravimo paslaugų teikimo įkainių apskaičiavimu. Faktą, kad administravimo paslaugų įkainiai yra visiškai kiti, pagrindžia vieša informacija, kuria disponuoja atsakovė. Ieškovės aiškiai ir konkrečiai nurodė informaciją, kuri Biuleteniuose neatitinka tikrovės.

3312.2.

34Teismo argumentas dėl ieškinio reikalavimų deklaratyvumo yra nepagrįstas. Ieškovės neturi pareigos pateikti konkrečią informaciją, kuri turi būti nurodyta biuletenyje. Teismui konstatavus, kad Biuletenyje pateikta informacija yra nesuderinama su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir yra klaidinančio pobūdžio, atsakovė įpareigotina pateikti pakankamai informacijos, kad vidutinis vartotojas galėtų susidaryti pagrįstą nuomonę apie realias ieškovių siūlomas paslaugas ir paslaugų įkainius, t. y. informaciją, kuri leistų bent jau suprasti kokios paslaugos siūlomos ir nuo ko priklausys paslaugų kaina. Ieškinio reikalavimas yra pakankamai aiškus ir tikslus – pašalinti tikrovės neatitinkančią informaciją iš Biuletenių ir įpareigoti atsakovę pateikti aiškią ir neklaidinančią informaciją apie tai, kas sudaro paslaugos kainą ir kaip ji skaičiuojama.

3512.3.

36Ieškovės pateikė savo ieškinio reikalavimus pagrindžiančius įrodymus – viešą informaciją iš Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės, kur nurodomi visiškai kiti bendrojo naudojimo objektų administravimo įkainiai ir jų dedamosios, nei skelbiama Biuleteniuose, taip pat pateikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-103-313/2018 išaiškinimą, kad namo bendrojo ploto rodiklis negali būti naudojamas namo bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų kainai apskaičiuoti.

3712.4.

38Teismas nepagrįstai nurodė, jog ieškovių argumentai, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė įgis teisę formaliai bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirikti be gyventojų pasirinkimo, prieštarauja teisiniam reguliavimui. Teismas nepagrįstai I-ąjį bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos etapą prilygino tinkamam vartotojų pasirinkimo galimybės užtikrinimui. Pasitvirtinus ieškinyje nurodytoms aplinkybėms, kad Biuleteniuose yra pateikta žinomai neteisinga ir klaidinanti informacija apie bendrojo naudojimo paslaugų įkainius ir nuo ko jie skaičiuojami, darytina išvada, kad iš būsto savininkų, dalyvaujančių atrankoje, atimama galimybė tinkamai pasirinkti administratorių, kadangi nei pirmuoju, nei antruoju etapais tokia galimybė realiai nėra užtikrinama.

3912.5.

40Teismo nurodyto teisinio reglamentavimo (CK 4.84 straipsnio, 4.84 straipsnio 2 dalies) tikslas yra sudaryti sąlygas vartotojams pasirinkti jų manymu tinkamiausia paslaugos teikėją, atsižvelgiant į vartotojui aktualią informaciją, taip pat ir paslaugų kainą. Pasitvirtinus aplinkybei, kad biuleteniuose nurodytos paslaugų kainos neatitinka tikrovės ir yra klaidinančios, akivaizdu, kad nei pirmas, nei antras etapas neužtikrina vartotojų teisės pasirinkti ir tai daroma tik dėl atsakovės neteisėtų veiksmų sąmoningo, neteisingo ir klaidinančio informacijos pateikimo. Būtent dėl šios priežasties, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovės praras realią galimybę apginti pažeistas teises ir užsitikrinti Paslaugų įstatymo 13 straipsnyje nustatytą galimybę vartotojams pateikti tikrovę atitinkančią informaciją apie realias ieškovių siūlomas paslaugas ir paslaugų įkainius, o kartu ir praras teisę būti pasirinktos gyventojų.

4112.6.

42Netinkamas informacijos pateikimas biuleteniuose lemia, kad vartotojai negali tinkamai išreikšti valios, kadangi pateikta klaidinanti ir tikrovės neatitinkanti informacija, kuri turėtų būti vartotojo pasirinkimo pagrindas. Todėl negalima sutikti su teismo išvada, kad net neteisėtas procedūros vykdymas gali būti laikomas tinkamu savivaldybės funkcijų įgyvendinimu, atitinkančiu teisės aktus. Toks bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūros vykdymas, kai sąmoningai nepateikiama informacija, reikalinga sprendimui priimti, vertintinas kaip neteisėta ir teisės aktų neatitinkanti atsakovės veikla, o ne kaip tinkamas atsakovės funkcijų, numatytų teisės aktuose, vykdymas.

4313.

44Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškovių atskirąjį skundą nesutinka su skundu, prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

4513.1.

46Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad biuletenyje pateikta informacija apie administravimo paslaugų įkainius (tarifus) yra vertintina kaip klaidinanti ir neatitinkanti tikrovės. Tarifas nustatomas, remiantis, visų pirma, informacija, kuri nurodyta kiekvieno administratoriaus pateiktoje deklaracijoje (bendrojo naudojimo objektų administravimo skiltyje), kuomet yra dalyvaujama administratorių atrankoje. Jų deklaracijos pateikiamos kaip priedai. Tik po to vadovaujamasi viešai prieinamu atsakovės paskelbtu sąrašu. Nei ieškinyje, nei atskirajame skunde nėra pateikiama duomenų, įrodančių, jog paskelbti biuleteniai prieštarauja teisės aktams. Dėl šios priežasties nėra pagrįsta teigti, jog biuleteniuose pateikta informacija yra klaidinanti, neatitinka tikrovės.

4713.2.

48Pagal CK, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo nuostatas atitinkamą ūkio subjektą skiriant konkretaus daugiabučio gyvenamojo namo administratoriumi, teisės aktų nustatyta tvarka yra organizuojami butų ir kitų patalpų savininkų balsavimai, nes tik jie turi išimtinę teisę priimti sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo, skaičiuojami balsavimo rezultatai, rengiami balsavimo protokolai. Tik atlikus šias procedūras ir suskaičiavus savininkų balsus bei surašius balsavimo raštu balsų skaičiavimo protokolus, atsakovės vykdomajai institucijai, atsižvelgus į savininkų išreikštą valią, yra faktinis pagrindas paskirti administratorių. Administratoriaus skyrimas yra įforminamas atitinkamu aktu – savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu (administracijos direktoriaus įsakymu). Balsavimo raštu tvarkos aprašo 5 punktas numato, kad su balsavimu susiję ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymas taip pat numato, kad administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo yra skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka (CK 1.136 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 1.138 straipsnis).

4913.3.

50Ieškovės į bylą pateikė iš Vilniaus miesto savivaldybės internetinės svetainės informaciją apie sudarytą Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą, kuriame yra nurodyta visa Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 11 punkte nurodyta informacija, įskaitant ir asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, deklaracijas su visa jose nurodyta informacija.

5113.4.

52Ieškovės nei ieškinyje, nei atskirajame skunde nenurodė, kokios konkrečiai ir kaip buvo (yra) pažeistos jų teisės ir (ar) teisėti interesai. Daugiabučio namo administravimas – tai tam tikra įstatymo nustatyta daugiabučio namo valdymo forma, kuri naudojama tais atvejais, kai savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties. Tokio administravimo tikslas – išvengti situacijų, kai namo bendro naudojimo objektai yra neprižiūrimi dėl savininkų neveiklumo ar nesant jų bendro sutarimo. Nors tiek jungtinės veiklos sutartis, tiek administratoriaus paskyrimas yra daugiabučio namo valdymo formos, tačiau tai nereiškia, kad vienoje iš jų dalyvaujantys subjektai savaime įgyja teisę dalyvauti teisiniame santykyje dėl kitos valdymo formos. Ieškovės neįrodė materialinio suinteresuotumo, kadangi pagal imperatyvias teisės normas ieškovės nedalyvauja sprendimų dėl administratoriaus pasirinkimo procese ir konkrečių sprendimų nepriima. Ieškovių nurodytos prielaidos, kad atsakovė tariamai pažeidžia jų teisėtus interesus, nepagrindžia nei materialinio, nei procesinio ieškovių suinteresuotumo CPK 5 straipsnio 1 dalies prasme. Ieškovės nėra nurodžiusios jokių faktinių aplinkybių ar pateikusios rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų atitinkamų jų teisių ir (ar) teisėtų interesų pažeidimą.

5313.5.

54Teismas teisingai konstatavo, kad ieškovės nenurodė, kokią konkrečią informaciją atsakovė biuleteniuose nurodė netinkamai, taip pat nepateikė įrodymų, kurie leistų daryti preliminarią išvadą apie galimą ieškinio pagrįstumą, nepateikė jokių duomenų ir atitinkamai neformulavo jokio reikalavimo, kaip ir kokia konkreti informacija apie ieškovių veiklos pobūdį ir kainas turėtų būti pateikiama, ieškovių argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra deklaratyvūs. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės bus apribota ir (ar) paneigta atsakovės pareiga įgyvendinti teisės aktais pavestą funkciją bei neproporcingai suvaržyta trečiųjų asmenų (butų ir kitų patalpų savininkų) teisė priimti sprendimus dėl administratoriaus pasirinkimo. Atsakovės veikla, įgyvendinant CK 4.84 straipsnio nuostatas, būtų uždrausta tiksliai neapibrėžtam terminui, o toks įstatyminių pareigų vykdymo suspendavimas neatitinka teisingumo bei proporcingumo principų.

55III.

56Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

5714.

58Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti atsakovės vykdomą bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūrą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis atskirojo skundo ribų ir ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

5915.

60Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė ar netaikė laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

6116.

62Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

6317.

64Nagrinėjamoje byloje ieškovės prašo pripažinti atsakovės platinamuose Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovių paslaugų pobūdį ir kainą neteisėta ir įpareigoti atsakovę pašalinti padaryto pažeidimo teisines pasekmes, įpareigojant atsakovę biuleteniuose pateikti tikslią ir išsamią informaciją, pakankamą vartotojui priimti sprendimą dėl ieškovių siūlomų paslaugų pasirinkimo. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovės prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės vykdomą bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūrą, uždraudžiant atsakovei toliau tęsti bet kokius I-ojo bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūros etapo veiksmus, įskaitant ir atlikti pirmojo bendrųjų patalpų administratoriaus atrankos procedūros etapo metu surinktų balsų skaičiavimą bei rezultatų skelbimą, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo momento.

6518.

66Pirmos instancijos teismas atsisakė taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, preliminariai įvertinęs, jog ieškovės pateikto ieškinio reikalavimų tikėtinai nepagrindė. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šia skundžiamos nutarties išvada. Pagal CPK 260 straipsnį šalių ginčas sprendimu yra išsprendžiamas visiškai, kai ištirti visi įrodymai ir teismas gali išspręsti byloje pareikštų visų reikalavimų pagrįstumo klausimą. Taigi tiek ieškinyje nurodytos aplinkybės, tiek ieškinio reikalavimai turi būti taip suformuluoti, jog sprendimu ginčas tarp šalių galėtų būti išspręstas visiškai ir ateityje dėl to sprendimo formuluotės ar jo vykdymo nekiltų papildomų ginčų.

6719.

68Ieškovės ieškiniu nesutinka, kad atsakovės platinamuose biuleteniuose būtų nurodomas daugiabučių namų administratorių teikiamų paslaugų tarifas, nustatomas pagal namo naudingą plotą, tačiau neatsižvelgiant į gyvenamojo namo, kuriam siūlomos paslaugos, statybos metus, nusidėvėjimą, pastato tipą bei kitus parametrus. Tai yra ieškovės ginčija ne tiek pačią biuleteniuose nurodytą informaciją, kiek pačią biuletenio formą bei jame pasirinktos informacijos nustatymo metodą. Tačiau net ir tokiu atveju ieškovės turėtų pateikti savo siūlomus skaičiavimus bei nurodyti konkrečius duomenis, kurie turėtų būti įrašomi į biuletenius. Tačiau tokių duomenų ieškovės nėra pateikusios. Ieškovės pačios teikia administravimo paslaugas, todėl jos turi visas galimybes pateikti teismui galimus savo teikiamų paslaugų tarifus, kurie turėtų būti nurodyti biuleteniuose. Todėl atskirojo skundo argumentas, jog ieškovės neturi pareigos pateikti konkrečios informacijos, kuri turi būti nurodyta biuleteniuose, yra nepagrįstas.

6920.

70Pažymėtina, jog atsakovės vykdoma bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūra yra siekiama suteikti galimybę gyventojams pasirinkti jų poreikius geriausiai galintį patenkinti namo administratorių. Šios procedūros tvarka yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, kuriame yra įtvirtintas į atsakovės platinamus balsavimo biuletenius įtrauktas bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo metodas. Todėl ši aplinkybė taip pat leidžia pripažinti preliminarų ieškinio nepagrįstumą.

7121.

72Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, pripažintina, jog atsakovės vykdomo bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos procedūros sustabdymas būtų neproporcinga priemonė, galinti sukelti neigiamas pasekmes atsakovei bei Vilniaus miesto gyventojams, nepagrįstai suvaržanti jų teisę pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių. Pažymėtina, jog namo administratorius renkasi patys daugiabučių namų gyventojai, kurie turi galimybes administratorių rinktis ne tik pagal ribotus balsavimo biuleteniuose pateikiamus duomenis, bet ir pagal informaciją pačių administratorių pateikiamą savo internetiniuose puslapiuose. Taigi vien tik tarp bylos šalių kilęs ginčas dėl biuleteniuose pateikiamų duomenų nereiškia, kad atrankos, kurioje naudojami šie biuleteniai, nesustabdymas nulems ieškovių pralaimėjimą kitoms administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

7322.

74Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

7523.

76Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio ir 96 straipsnio 6 dalį bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

77Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

78Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovės prašė pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 6. 2.... 7. Nurodė, jog ieškovės yra bendrojo naudojimo objektų administravimo... 8. 3.... 9. Atsakovė, vykdydama masinę bendrojo naudojimo objektų administratorių... 10. 4.... 11. Atsakovė nesutiko su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 12. 5.... 13. Neaišku, kaip reikėtų vykdyti ieškovėms palankų teismo sprendimą, kai... 14. 6.... 15. Pritaikius ieškovių prašomas laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės bus... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 7.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi atmetė... 19. 8.... 20. Teismas nustatė, jog ieškovės pateikto ieškinio reikalavimų tikėtinai... 21. 9.... 22. Teismui pritaikius ieškovių prašomas laikinąsias apsaugos priemones,... 23. 10.... 24. Duomenų apie kitokias neigiamas pasekmes, kurios galėtų kilti ieškovėms,... 25. 11.... 26. LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra... 27. II.... 28. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 29. 12.... 30. Ieškovės UAB „Adminsta“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Žirmūnų... 31. 12.1.... 32. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškinyje nėra nurodyta, kokia... 33. 12.2.... 34. Teismo argumentas dėl ieškinio reikalavimų deklaratyvumo yra nepagrįstas.... 35. 12.3.... 36. Ieškovės pateikė savo ieškinio reikalavimus pagrindžiančius įrodymus –... 37. 12.4.... 38. Teismas nepagrįstai nurodė, jog ieškovių argumentai, kad nepritaikius... 39. 12.5.... 40. Teismo nurodyto teisinio reglamentavimo (CK 4.84 straipsnio, 4.84 straipsnio 2... 41. 12.6.... 42. Netinkamas informacijos pateikimas biuleteniuose lemia, kad vartotojai negali... 43. 13.... 44. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 45. 13.1.... 46. Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad biuletenyje pateikta informacija... 47. 13.2.... 48. Pagal CK, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo... 49. 13.3.... 50. Ieškovės į bylą pateikė iš Vilniaus miesto savivaldybės internetinės... 51. 13.4.... 52. Ieškovės nei ieškinyje, nei atskirajame skunde nenurodė, kokios konkrečiai... 53. 13.5.... 54. Teismas teisingai konstatavo, kad ieškovės nenurodė, kokią konkrečią... 55. III.... 56. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir... 57. 14.... 58. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 59. 15.... 60. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti... 61. 16.... 62. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto... 63. 17.... 64. Nagrinėjamoje byloje ieškovės prašo pripažinti atsakovės platinamuose... 65. 18.... 66. Pirmos instancijos teismas atsisakė taikyti prašomas laikinąsias apsaugos... 67. 19.... 68. Ieškovės ieškiniu nesutinka, kad atsakovės platinamuose biuleteniuose... 69. 20.... 70. Pažymėtina, jog atsakovės vykdoma bendrojo naudojimo objektų... 71. 21.... 72. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, pripažintina, jog... 73. 22.... 74. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 75. 23.... 76. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 77. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK... 78. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti...