Byla 2S-225-464/2010

1Vilniaus apygardos teismo civiliniu bylu kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Almos Urbanavicienes, kolegijos teiseju Dalios Kacinskienes (pranešejos) ir Romualdos Janovicienes, kolegijos posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo suinteresuoto asmens D. S. atskiraji skunda del Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 11 d. nutarties, priimtos civilineje byloje pagal pareiškejos G. S. prašyma del proceso atnaujinimo civilineje byloje, suinteresuoti asmenys D. S., Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Socialiniu reikalu departamento Vaiko teisiu apsaugos skyrius.

2n u s t a t e:

3pareiškeja G. S. 2009-09-08 kreipesi i Vilniaus m. 2-aji apylinkes teisma su prašymu atnaujinti procesa civilineje byloje Nr. 2-3160-432/2009 ir priimti nauja sprendima – pakeisti Vilniaus m. 2-ojo apylinkes teismo sprendimo dali – pakeisi sutarties del santuokos nutraukimo pasekmiu 8, 9, 10, 11, 12 punktus. Kartu praše taikyti byloje laikinasias apsaugos priemones – padaryti iraša viešame registre del nuosavybes teisiu perleidimo draudimo i garaža G-8 (unikalus Nr. 4199-5012-3011:0003), esanti ( - ); i buta su rusiu, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esanti ( - ); i automobili Renault Megane Coupe, valst. Nr. ( - ) VIN kodas: ( - ). Tvirtino, jog yra gresme, kad suinteresuotas asmuo D. S. gali imtis priemoniu sumažinti ši turta ar kitaip apsunkinti busimo sprendimo ivykdyma.

4Vilniaus m. 2-asis apylinkes teismas 2009-09-11 nutartimi pareiškejos G. S. prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo patenkino visiškai – pritaike laikinasias apsaugos priemones, nurodydamas padaryti iraša viešame registre uždraudžiant suinteresuotam asmeniui D. S. perleisti nuosavybes teises i garaža G-8 (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esanti ( - ); i buta su rusiu (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esanti (duomenys neskelbtini; i transporto priemone Renault Megane Coupe, valst. Nr. ( - ) VIN kodas: (duomenys neskelbtini) (b.l. 24).

5Suinteresuotas asmuo D. S. atskiruoju skundu (b.l. 1-2) prašo panaikinti Vilniaus m. 2-ojo apylinkes teismo 2009-09-11 nutarti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarti prieme pažeisdamas CPK 148 str. 1 d., 144 str. 1 d. Jokios realios gresmes, kad pranešimas jam (suinteresuotam asmeniui) sutrukdys laikinuju pasaugos priemoniu taikyma arba padarys ju taikyma nebeimanoma, nera ir nebuvo. Todel teismas nepagristai prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo išnagrinejo jam nepranešes. Be to, turtui, kuriam pareiškeja praše pritaikyti laikinasias apsaugos priemones, igyti buvo paimta bemaž 300 000 Lt paskola, šis turtas yra ikeistas hipoteka, todel pritaikius laikinasias apsaugos priemones, kyla reali gresme, jog kreditorius „Swedbank“, AB pareikalaus paskola gražinti anksciau laiko. Negražinus paskolos nustatytu terminu, kreditorius imsis priverstiniu skolos išieškojimo priemoniu. Tokiu atveju turtas gali buti parduotas už mažesne, nei paskola, kaina ir jis vis tiek liks skolingas minetam kreditoriui. Pažymi, jog del taikytu laikinuju apsaugos priemoniu gali atsirasti dideliu nuostoliu ne tik jam, taciau ir pareiškejai, kuriai galimai palankus teismo sprendimo ivykdymas nebus užtikrintas ir taps neimanomas. Atkreipia demesi ir i tai, kad teismas, pritaikydamas laikinasias apsaugos priemones visam turtui, pažeide CPK 145 str. 2 d. nuostatas, nes turto verte – 216 290 Lt, tuo tarpu reikalavimo suma yra tik 76 500 Lt.

6Pareiškeja G. S. atsiliepimu i atskiraji skunda (b.l. 27-28) prašo atskiraji skunda atmesti. Nurodo, kad teismo praše laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausima spresti suinteresuotam asmeniui D. S. nepranešus, kadangi jo elgesys santuokos nutraukimo metu ir po jo kele realia gresme, kad pranešus apie galima laikinuju apsaugos priemoniu taikyma jis bandys sumažinti savo turta ar kitaip apsunkinti sprendimo ivykdyma. Pažymi, jog suinteresuotam asmeniui pritaikyta laikinoji apsaugos priemone – irašas viešame registre del uždraudimo perleisti nuosavybes teises i turta pernelyg nesuvaržo suinteresuoto asmens teisiu, nes nepriklausomai nuo to, ar laikinoji apsaugos priemone bus taikoma daliai ar visam turtui, asmuo negales perleisti turto, kuriam pritaikyta tokia laikinoji apsaugos priemone. Suinteresuotas asmuo taip pat neirodo egzistuojancio realaus pavojaus, kad jo kreditorius „Swedbank“, AB pareikalaus prieš termina gražinti kredita, paimta turtui, kuriam pritaikytos laikinosios apsaugos priemones, isigyti.

7Apeliacinis procesas pagal suinteresuoto asmens D. S. atskiraji skunda nutrauktinas.

8Lietuvos teismu informacines sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog Vilniaus m. 2-asis apylinkes teismas 2009-11-16 nutartimi pareiškejos G. S. prašyma atnaujinti procesa civilineje byloje atmete. Šia nutartimi teismas, vadovaudamasis CPK 150 str. nuostatomis, patis panaikino Vilniaus m. 2-ojo apylinkes teismo 2009-09-11 nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones – iraša viešame registre del uždraudimo D. S. perleisti nuosavybes teises i garaža G-8 (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esanti (duomenys neskelbtini), i buta su rusiu (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esanti (duomenys neskelbtini), bei i transporto priemone Renault Megane Coupe, valst. Nr. ( - ) VIN kodas: (duomenys neskelbtini).

9Vadovaujantis CPK 335 str., ši pirmosios instancijos teismo nutartis per 7 d. atskiruoju skundu galejo buti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2-aji apylinkes teisma. Teismu informacines sistemos „LITEKO“, kurioje privalomai yra fiksuojami visi byloje atliekami procesiniai veiksmai, duomenimis mineta 2009-09-11 nutartis isiteisejo 2009-12-03.

10Apeliacinio nagrinejimo objektas gali buti neisiteisejes pirmosios instancijos teismo sprendimas – tiek galutinis, diek dalinis (CPK 260 str.-261 str.), taip pat neisiteisejusi pirmosios instancijos teismo nutartis. Vilniaus m. 2-ojo apylinkes teismo 2009-09-11 nutarties dalykas –laikinuju apsaugos priemoniu instituto taikymo teisetumo ir pagristumo patikrinimas. Vilniaus m. 2-ajam apylinkes teismui 2009-11-16 nutartimi atmetus pareiškejos G. S. prašyma atnaujinti procesa civilineje byloje ir ta pacia nutartimi panaikinus Vilniaus m. 2-ojo apylinkes teismo 2009-09-11 nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones, bei tokiai nutarciai isiteisejus, procesinis gincas del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo teisetumo ir pagristumo išnyko, t. y. nebeliko skundžiamos nutarties dalyko. Tokiu budu apelianto paduoto atskirojo skundo nagrinejimas tapo teisiškai neaktualus.

11Susikloscius išdestytoms faktinems aplinkybems bei remiantis formuojama teismu praktika apeliacinis procesas, pradetas pagal suinteresuoto asmens D. S. atskiraji skunda, nelikus apeliacijos objekto, nutrauktinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis c.b. Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis c. b. Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis c.b. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis c.b. 2-1228/2009).

12Iš suinteresuoto asmens valstybes naudai priteistinos procesiniu dokumentu siuntimo (pašto) išlaidos – 9,95 Lt (b.l. 30) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

13Vadovaudamasi CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str., kolegija

Nutarė

15apeliacini procesa, pradeta pagal suinteresuoto asmens D. S. atskiraji skunda del Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2009 m. rugsejo 11 d. nutarties, nutraukti.

16Priteisti iš D. S. 9 (devynis) litus 95 centus pašto išlaidu valstybes naudai.

17Kolegijos pirmininke

18Alma Urbanaviciene

Proceso dalyviai
Ryšiai