Byla 1-28-308/2013

12013 m.rugpjūčio 20d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant prokurorei Živilei Gecevičienei,nukentėjusiajo E. Z. teisių perėmėjui G. Z., nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo atstovui adv.Kęstučiui Ožiūnui,gynėjams adv.Nerijui Stukui,Albertui Kručkauskui,Aušrinei Amšiejūtei,civilinio atsakovo-UAB“( - )“atstovui adv.padėjėjui Gerardui Višinskiui viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,kurioje

2A. N., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, dirb. ( - ), gyvena ( - ), neteistas

3kaltinamas pagal LR BK 182 str.2d.

4A. G., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, nevedęs, aukštesniojo išsilavinimo, vykdantis individ. veiklą, gyvena ( - ), neteistas,-

5kaltinamas pagal LR BK 229 str.

Nustatė

6A. N. buvo kaltinamas pagal LR BK 182 str. 2 d. didelės vertės svetimo turto įgijimu apgaule, tai yra,kad jis 2010-06-03 iš Z. O., kurią atstovavo V. O., pats laikinai eidamas UAB „( - )“ direktoriaus pareigas, atstovaudamas UAB „( - )“, įgijęs 3,10 ha ploto miško sklypą Nr. ( - ), registro išrašo Nr. ( - ), esantį ( - ) k., Varėnos r., pagal laikiną žemės sklypo planą žinodamas sklypo plotą, konfigūraciją ir buvimo vietą, užsakydamas Vidinės miškotvarkos projektą, tyčia nepateikdamas UAB „( - )“ darbuotojui A. G., teikiančiam viešąją paslaugą, laikinojo žemės sklypo plano Nr. ( - ), ir pasinaudodamas VĮ Registrų centro duomenų bazėje esančia padėtimi, kad du sklypai įregistruoti 4 numeriu, pateikęs kito sklypo kadastrinį žemėlapį, A. G. netinkamai atlikus darbus ir paruošus Vidinės miškotvarkos projektą kitam 3,98 ha ploto miško sklypui, esančiam Varėnos rajone ( - ) kaime (kadastrinis Nr. ( - )), priklausančiam E. Z., 2010-07-13 gavęs leidimus Nr. 073946, Nr. 073947 atrankiniam ir einamajam miško kirtimui, o 2010-08-17 gavęs leidimus Nr. 073982 ir Nr. 074080 sanitariniam plynam miško kirtimui, atlikus miško kirtimo darbus, 2010 m. laikotarpiu nuo liepos 26 d. iki spalio mėnesio pradžios, tikslesnis laikas nenustatytas, laikinai eidamas UAB „( - )“ direktoriaus pareigas, apgaule savo ir UAB „( - )“ naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą - Varėnos rajone ( - ) kaime E. Z. priklausančiame miške (kadastrinis Nr. ( - )) iškirstą medieną: 1229 vnt. pušų - 506 m³ tūrio, 127 vnt. eglių - 14 m³ tūrio, 33 vnt. ąžuolų - 2 m³ tūrio, 137 vnt. klevų - 14 m³ tūrio, 802 vnt. beržų - 196 m³ tūrio, 23 vnt. drebulių - 4 m³ tūrio medienos – bendro 736 m³ tūrio ir bendros 37120 Lt vertės, tuo padarydamas nukentėjusiajam E. Z. 37120 Lt turtinę žalą.

7A. G. buvo kaltinamas pagal LR BK 229 str.,kad jis būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, dirbdamas UAB „( - )“ miškininku-inžinieriumi, teikdamas viešąsias paslaugas, rengdamas Vidinės miškotvarkos projektą, būdamas atsakingas už tinkamą duomenų surinkimą ir miškotvarkos projekto parengimą bei projektavimo darbų kokybę, Varėnos raj. ( - ) kaime ir UAB „( - )“ patalpose ( - ), laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 9 dienos iki birželio 29 dienos netinkamai atliko savo pareigas – 2010-06-09 UAB „( - )“ sudarius su UAB „( - )“ Miškotvarkos projekto rengimo sutartį Nr. 10-0003, nesivadovavo 2006-09-01 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-406 patvirtintų Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių 4 p., nepareikalavęs duomenų, reikalingų projekto rengimui - žemės sklypo plano, dėl ko neįsitikino faktine sklypo buvimo vieta, rengdamas Vidinės miškotvarkos projektą, registracijos Nr. 37581, žemės sklypui Nr. ( - ), kurio plotas 3,10 ha, esančiam Varėnos r. ( - ) k., faktiškai parengė projektą kitam žemės sklypui, dėl ko UAB „( - )“, atstovaujamai A. N., gavus leidimus kirsti mišką atrankiniam ir einamajam bei vėliau sanitariniam plynam kirtimui, laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 26 d. iki 2010 spalio mėnesio pradžios, tiksliau nenustatytu laiku, buvo iškirstas E. Z. priklausantis miškas, esantis Varėnos r. ( - ) k., sklype, kadastrinis Nr. ( - ), kurio plotas 3,98 ha, ir pasisavinta medienos bendro 736 m³ tūrio ir bendros 37120 Lt vertės, dėl ko fiziniam asmeniui - nukentėjusiajam E. Z. padaryta didelė - 37120 Lt žala.

8Apklaustas kaltinamuoju A. N. savo kaltės pagal pareikštą kaltinimą nepripažino.Parodė,kad 2008-09-19 buvo įregistruota UAB „( - )“, kurios akcininkais yra jo žmona O. N. ir jis.Jis yra baigęs Vilniaus universiteto vadybos specialybę.Nuo 2009-10-05 jis yra paskirtas eiti direktoriaus pareigas. Bendrovė laikraščiuose skelbdavosi apie miško pirkimą. 2010 m. gegužės mėnesį internete radęs skelbimą, kad parduodamas miškas ( - ) kaime, Varėnos rajone. Paskambinus nurodytu telefonu, atsiliepė moteris vardu V., davė sklypo kadastrinį numerį, kad galima jį būtų apžiūrėti VĮ Registrų centro(toliau- RC) duomenų bazėje,nes jų bendrovė turėjo internetinę prieigą prie RC duomenų bazės ir jis pats turėjo teisę naudotis kadastro žemėlapių ir nekilnojamojo turto registro duomenimis. Išsitraukęs iš interneto medžiagą ir nuvažiavęs į mišką apžiūrėti sklypą, sklypas buvo ( - ) k., Varėnos r., bendras plotas - 3,1 ha, miško plotas - 2,9 ha, jokių abejonių nekilo, ribos buvo aiškios ir po to sutaręs su V. dėl sandorio sudarymo.Vėliau su sklypo savininkės įgaliotu asmeniu parduoti sklypą V. O. sutarę, kad sklypą parduos už 20000 Lt. Pirmą kartą visi trys, tai yra tarpininkė V., V. O. ir jis pats susitikę Vilniaus m notarų kontoroje Nr. 21, kur notarė patvirtino sandorį, po ko gavęs šio sandorio dokumentus: pirkimo-pardavimo sutartį, priėmimo-perdavimo aktą ir laikiną žemės sklypo planą. Pardavėjas pateikė notarei visus dokumentus, tarp kurių buvo ir laikinas žemės sklypo planas. Buvo jau matęs ir sklypo žemėlapį nekilnojamojo turto registro duomenyse. Tuo metu neatkreipęs dėmesio, kad sklypas laikinajame žemės sklypo plane ir sklypas žemėlapyje yra kiek skirtingų konfigūracijų. Dar prieš pirkimą buvo vienas nuvykęs apžiūrėti siūlomo sklypo. Jį radęs pagal kadastrinį žemėlapį,matęs, kad viename miško sklypo krašte ėjo kelias, netoliese buvo kapinės. Sklypas buvo iš dviejų dalių. Viena sklypo dalis Vėžionių girininkijoje, o kita - Žilinų. Niekada nebuvo nuvykęs į sklypą su pardavėju V. O. ar V.. Buvęs įsitikinęs, kad įsigijęs tą sklypą, kurį apžiūrėjęs Birželio pradžioje sudarė sutartį su UAB „( - )“ miškotvarkos projektui rengti. Po to su bendrovės specialistu A. G. atvykę į sklypą, kur pastarasis atnaujino sklypo ribas. Tai jis atliko vadovaudamasis dokumentais - miškotvarkos medžiaga, pateiktu A. G. kadastriniu žemėlapiu. Neprisimenantis, ar A. G. buvo pateikęs ir laikiną žemės sklypo planą,ir A. G. būtų prašęs šio plano. A. G. atliko visus reikiamus matavimus, naudodamas navigacinį prietaisą, matavo ir sklypo plotą, apėjo jo perimetru. A. G. nieko nesakė, kad yra kokie nors nesutapimai dokumentuose ir natūroje dėl ploto. Pats nesupratęs, kad natūroje sklypo plotas būtų didesnis už dokumentuose nurodytą sklypo plotą. Parengus miškotvarkos projektą ir jį pateikus patikrinti valstybinėms institucijoms nebuvo pareikšta jokių pretenzijų ir buvo išduotas leidimas atlikti atrankinį pjovimą. Darbai buvo pradėti liepos mėn. pabaigoje,kur buvo iškirsta dalis numaytų iškirsti medžių. Rugpjūčio mėn.8d., dar vykstant pjovimo darbams praėjo škvalas,kuris faktiškai suniokojo miško sklypą,išlauždamas ar išversdamas didžiają dalį medžių.Po to teko kreiptis į Varėnos rajono aplinkos apsaugos agentūrą dėl biržės atrėžimo plynam miško kirtimui,kadangi jau reikėjo faktiškai iškirsti visą mišką ir buvo gautas leidimas plynam kirtimui. Rugpjūčio mėn.pabaigoje mėnesį, dar nebaigus kirtimo darbų, paaiškėjo, kad yra įvykusi klaida VĮ Registrų centro duomenyse ,kur buvo suklysta dėl sklypų numeracijos,bei paaiškėjo,kad RC yra lyg du sklypai įregistruoti tais pačiais numeriais,kur jo įsigytas sklypas iš tikrųjų buvo Z.,bei supratęs, kad išpjovę ne tą miško sklypą. Su K. F. yra bendravęs darbo reikalais dėl geodezinių matavimų. Pirkęs Vilniaus rajone Avižienių kaime sklypą, nebuvo jo ribų, todėl kreipiausi į K. F.,o dėl šito sklypo ( - ) k matavimų į ją nesikreipiau. Gal ji neprisimena. ( - ) kaime 2010 m. vasarą po škvalo įsigijęs dar 5 sklypus ,O. sklypą pirkęs prieš škvalą. Medžius kirtę visuose sklypuose iki spalio mėnesio. Darbų nestabdęs, nes važiavęs į valstybines institucijas aiškintis dėl duomenų, ten peržiūrėdami dokumentus sakė, kad tai yra jo įsigytas daiktas ,dažnai būdavo atvejų, kai žmonės sakydavo, kad kerta jų mišką, o pasirodydavo, kad tas miškas ne jų. Darbų nestabdžiau, nes važiavau į institucijas, ten pasakė, kad tai mano daiktas. Suprantu, kad nebūtų tiek žalos, jei būčiau darbus sustabdęs iškart, bet dažnai būdavo atvejų, kai žmonės sakydavo, kad kerta jų mišką, o pasirodydavo, kad tas miškas ne jų. Kai pirkęs šį sklypą jokių įrašų dėl trečiųjų asmenų teisių nebuvo, apribojimų taip pat nebuvo. Pripažįstantis turtinės žalos tiek, kiek apskaičiavo valstybės pareigūnai - 37 000 lt ir pasiryžęs ją atlyginti. Nukentėjusysis nebuvo nusiteikęs bendrauti dėl žalos atlyginimo,o pareikštas ieškinys yra nepagrįstas ir nelogiškas.Stačio miško iki škvalo liepos pabaigoje buvo iškirsta gal apie 100 kietmetrių,o praėjus škvalui ir išlaužius medžius miško sklypo vertė ženkliai nukrito ,o ieškovas neaišku kokiu būdu priskaičiavo tokią didžiulę turtinę žalą, bei prašoma priteisti tokia didžiulė neturtinė žala yra iš viso niekuo nepagrįsta.

9Apklaustas kaltinamuoju A. G. savo kaltės pagal pareikštą kaltinimą nepripažino.Parodė,kad 2002 m.yra baigęs Kauno aukštesniąją miškų mokyklą, įgijęs miškininko kvalifikaciją. 2007 ar 2008 metais buvo atestuotas Valstybinėje miškų tarnyboje, turėjo kvalifikacinį atestatą rengti miškotvarkos projektus.Iki 2010 metų birželio mėnesį turėjęs darbo praktiką - buvo parengęs kelias dešimtis miškotvarkos projektų. UAB „( - )“ dirbo 2010 m keletą mėnesių miškininku ir rengęs Miškotvarkos projektus. 2010 m.gal birželio mėn. į jį kreipėsi UAB „( - )“ direktorius A. N. dėl miškotvarkos projekto parengimo miškui, esančiam ( - ) k. Varėnos raj. A. N. pateikė nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašą ir kadastro žemėlapio ištrauką. Laikinojo žemės sklypo plano nepateikęs,o jam kaip projekto autoriui privalu buvo turėti registrų centro pažymą ir kadastrinį žemėlapį, kurie dedami į projektą. Pagal gautus dokumentus susiradęs miškotvarkos medžiagą: medynų planą, taksacinius duomenis, kad nustatyti kokioje vietoje yra miškas. Po kurio laiko kartu su A. N. nuvykę į mišką ( - ) k. Varėnos raj. ir natūroje atnaujinę, pažymėję dažais žemės sklypo ribas - tai sklypo ribų, jų duomenų sutikrinimas pagal kadastrinį žemėlapį natūroje. Svarbiausias dalykas - sklypo vietovės (dislokacinės vietos) sutikrinimas natūroje su žemėlapiu. Žemės sklypo ribos buvo aiškios, iš vienos pusės ribos ėjo keliukais, o iš vienos pusės buvo atskirtos melioracijos grioviu. Taip pat tame žemės sklypo plote buvo kapinės. Visi sklypo duomenys buvę kadastriniame žemėlapyje sutapo natūroje. Sklypo ribas apėjęs pagal turėtą prietaisą - GPS imtuvą. Jame rodomi duomenys sutapo su žemėlapio duomenimis. Prietaisas gali suskaičiuoti ir sklypo plotą. Tačiau nekilus abejonių dėl sklypo vietos, ir jo ribų, o taip pat ir ploto, prietaisu nebuvo skaičiuojamas plotas. Miškotvarkos projekte keliai ir linijos išmetami. Plotas buvo nurodytas Registrų centro pažymoje. Bendras sklypo plotas buvo nurodytas 3,1 ha, miško plotas - 2,9 ha. Projekte visur ir nurodęs miško plotą - 2,9 ha. Miško valda buvo dviejų girininkijų sklypuose - Žilinų ir Vėžionių. Sugrįžus iš miško susirinkęs visus viešai valstybinėje miškų tarnyboje ir Valkininkų urėdijoje skelbiamus duomenis apie minėtą žemės sklypą. Pagal surinktus duomenis parengęs miškotvarkos projektą trimis egzemplioriais. Laikinas žemės sklypo planas miškotvarkos projekto rengimui netinka, nes nėra koordinačių schemos, negalima pririšti sklypo prie konkrečios vietos, negalima atsekti dislokacijos vietos, dažnai būna, kad būna juoda dėmė vietoj sklypo, jei planas yra su ortofoto pagrindu. Kai laikinasis planas neatitinka RC duomenų, vadovaujasi RC duomenimis, nes jie yra paskutiniai, viešai prieinami ir negali būti klaidinantys. Miškotvarkos tarnyba irgi jais vadovaujasi Buvo suprojektuotas atrankinis kirtimas ir einamasis kirtimas, buvo nustatytas iškertamų medžių tūris. Projektas buvo pateiktas Alytaus RAAD Varėnos rajono agentūrai, o vėliau valstybinei miškų tarnybai suderinimui. 2010-07-01 valstybinė miškų tarnyba miškotvarkos projektą patvirtino. Apie miškotvarkos projekto patvirtinimą sužinojęs valstybinio miškotvarkos instituto internetiniame puslapyje.Apie telefonu pranešęs užsakovui A. N., kuris projekto vieną egzempliorių iš Alytaus RAAD Varėnos rajono agentūros atsiėmė. Po miškotvarkos projekto parengimo UAB „( - )“atsiskaitė su UAB „( - )“. Kas vyko toliau nežino, nes nesidomėjęs,kadangi jis neturėjo pareigos kaip nors kontroliuoti miško kirtimų. Po kurio laiko telefonu paskambino A. N.,kuris nurodė, kad atsirado dar vienas žemės sklypo savininkas. Dar kartą peržiūrėjęs visus dokumentus, nuvykęs į valstybinę miškų tarnybą, kur sužinojo, kad vyksta tyrimas. Rengiant miškotvarkos projektą miškui ( - ) k., Varėnos raj., jokių dokumentų neklastojęs, duomenų gautų iš valstybės įmonės „Registrų centras“ netaisęs ir nekoregavęs. Priėjimo prie VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko neturėjęs ,miškotvarkos projektą parengęs pagal nustatytą tvarką. Miškotvarkos projekto rengimo tvarką numato Vidinės miškotvarkos rengimo taisyklės, vadovavęsis ir Miško kirtimo taisyklėmis, Miškų įstatymu. Jis neprivalėjęs detaliai matuoti sklypo ploto,o tik privalėjo sutikrinti, ar sutampa sklypo ribos natūroje su ribomis, nurodytomis kadastriniame žemėlapyje,ką ir atlikęs. Nepastebėjęs, kad galbūt natūroje esantis sklypo plotas neatitinka pagal dydį, kuris nurodytas pažymoje iš Registrų centro. Nekilo įtarimo, kad natūroje sklypo plotas didesnis už 2,9 ha. A. N. pažinojęs,kadangi bendravę darbiniais reikalais. Vidinės miškotvarkos projektų taisyklių 12.2 punkte minimas valdos žemės planas su jame pažymėtais medynais sudaromas rengiant projektą. Jį sudaro projekto autorius. Tai nėra laikinasis žemės sklypo planas. Nei Miškotvarkos rengimo taisyklės, nei koks nors kitas teisės aktas neįpareigoja rengiant projektą reikalauti iš užsakovo laikinojo žemės sklypo plano. Jis nėra prilygintas valstybės tarnautojui ir jam baudžiamoji atsakomybė šiuo atveju ne būti taikoma. Nesutinkantis ir dėl pranešime apie įtarimą nurodytos padarytos žalos dydžiu, nes pagal miškotvarkos projekto miško kirtimo žiniaraštį buvo numatytas 124 kūbinių metrų kirtimas, kurių vertė apie 8000 litų. Nukentėjusysi nepagrįstai bando kriminalizuoti civilinį ginčą,nes vis ko pagrindas buvo RC padaryta klaida įregistruojant miško sklypus ir nukentėjusysis turėtų reikalauti civiline tvarka žalos atlyginimo iš klaidą padariusios VĮ „Registrų centras“ arba iš mišką iškirtusios UAB „( - )“.Jokių sklypų nekeitęs,o galvojęs,kad darantis projektą būtent UAB”( - )”įsigytam sklypui.Jokio pagrindo nepasitikėti RC duomenimis neturėjęs,kadangi per savo praktiką su tokiu atveju nebuvo susidūręs,kad būtų klaidingai įregistruoti sklypai vienu numeriu.Jokio tikslo pasisavinti svetimą miško sklypą neturėjęs,o viskas atsistiko tik dėl RC padatrytos sklypų registravimo klaidos.

10Iš nukentėjusiojo -civilinio ieškovas E. Z. ikiteisminio tyrimo metu 2010-08-26 duotų parodymų matyti,kad gal prieš 15 metų atkuriant nuosavybės teises iš tėvų paveldėjęs mišką bei žemę, esančią ( - ) k., Varėnos r. Kadangi pats yra prastos sveikatos, pagal įgaliojimą savo sūnui G. Z. patikėjęs tvarkyti reikalus, susijusius su miško tvarkymu. Prieš keletą dienų sūnus informavęs, kad miškas yra pjaunamas. Miško niekam nepardavęs ir nežadėjęs parduoti. Kodėl yra pjaunamas miškas nežino, Z. O. ir V. O. nepažįstantis (t.1, b.l. 88-89).

11Nukentėjusysis –civilinis ieškovas E. Z. bylos nagrinėjimo eigoje mirė ( - ) ir 2013-06-18 išduoto paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo pagrindu mirusiojo E. Z. vieninteliu įpėdiniu (paveldėtoju) ir teisių perėmėju byloje buvo pripažintas sūnus G. Z..

12G. Z. nurodė,kad ( - ) k., Varėnos r. buvo tėvui E. Z. priklausantis miškas - 3,78 ha, šalia kurio buvo kaimo kapinės. 2010-08-14 buvo atvykęs į mišką, matęs po škvalo išverstų, išlaužytų daug medžių,miškas tuo metu nebuvo tvarkomas. 2010-08-17 jam paskambino pusseserė sakydama, kad miške yra daug supjaustyta medžių.Po to dukra ir jo krikšto motina nuvažiavo į mišką ir pamatė tą patį,kur jos nuvažiavo į Vėžionių girininkiją ir pranešė apie kirtimą, bet ten nesureagavo. 2010-08-19 paskambinęs pusbroliui A., gyvenančiam ( - ), kad jis pažiūrėtų. Pusbrolis nuvažiavo į vietą ir pamatė darbininkus, kurie ruošė medieną išvežimui ir jam pranešė, kad apie kapinaites vykdomi darbai. Tada 2010-08-20 apie 06 val.pats nuvažiavęs į mišką,kur pamatęs baltą autobusiuką, 8 darbininkus, pjaunančius medžius ,viską nufilmavęs. 2010-08-20 dienai miške buvo supjautos visos medžių išvartos ir statūs medžiai, palikti tik ąžuoliukai. Kirtėjų brigadininko prašęs parodyti dokumentus, jis rodė dokumentus, kuriuose matęs, kad miško savininkas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ). Darbininkai paskambino nurodomam savininkui ir po valandos automobiliu BMW v/n ( - ) atvyko vyriškis,kaip dabar žinantis A. N.,kuris paaiškino, kad tai yra jam priklausantis miškas, kurį nupirko iš S. O.. A. N. parodė planą, leidimą daryti plyną miško kirtimą, pasirašytą Varėnos aplinkos apsaugos agentūros pareigūno Dusevičiaus. Tada nutarę važiuoti į Varėnos Aplinkos apsaugos agentūrą,bet A. N. pasuko į Vilniaus pusę, bei pagalvojęs, kad jis pabėgo. Tada parašęs policijai pareiškimą,atvežęs dokumentus į policiją,kur po kiek laiko ten atvažiavo Dusevičius ir N.. Jie pateikė dokumentą, kad jo miško sklypo numeris yra 4. 2010-08-20, kai buvęs miške N. pasakęs, kad jis pjauna jo tėvo mišką, bet jis į tai nesureagavo. A. N. 2010-08-23 RC duomenų bazėje žiūrėjo kieno tai miškas du kartus -14,04 val., paskui žiūrėjo 14,09 val., turėjo suprasti, kad kerta ne savo mišką, bet kirto toliau. 2010-09-07 lankęsis žemėtvarkos skyriuje,kadangi kilo abejonių, ar tvarkoje nuosavybės dokumentai,kur priėmęs specialistas Valiukonis peržiūrėjęs dokumentus nurodė,kad viskas tvarkoje,bei patarė nueiti į RC ir pasitikrinti. Registrų centre pateikęs darbuotojai RC duomenų banko išrašą, specialistė parodė kompiuteryje tėvo sklypo planą, pažymėtą kažkodėl 12 numeriu, bet ne 4.Tuokart neturėjęs kadastrinio žemėlapio,kur žemėlapį gavęs Alytuje. Padarė projektą 724 kub. m iškirtimui , išpjovė 566 kub. metrų ir pardavė už 80 000 Lt. Taksoraštyje buvo įrašyta 1230 kub. m, reiškia pusė medienos kažkur nuplaukė,medieną panaudojo savo reikmėm, apgavo ne tik jį, bet ir valstybę.Bendrovės Foresta kainos nurodytos 180-230 Lt už kub. metrą, 1230 kub. metrų padauginęs iš 200 Lt ir šitaip gavosi ieškinio suma. 566 kub. metrų buvo parduota firmoms po 140 Lt už kub. metrą. Liko 120-150 kub.metrų,likučio neišminusavęs. Medienos kainą nustatęs pagal internetinį portalą. Prašo priteisti padarytą turtinę žalą ieškinyje nurodytai sumai. Tokiais veiksmais taip pat buvo padaryta didelė neturtinė žala, nes buvo apvogta visa šeima, tėvas po šio įvykio sužinojimo jau nebvaikščiojo ir tai buvo susiję su pergyvenimais dėl iškirsto miško,nes iki šio įvykio jo sveikata buvo geresnė.Ten buvo jo tėvo tėviškė ir tėvas dėl to labai išgyveno,nes tėbvui tas miškas buvo labai brangus ne vien tik materialine prasme.

13Civilinio atsakovo-UAB“( - )“ atstovas nurodė,kad UAB „( - )“ ir A. N. pagrįstai manė, kad kertamas UAB „( - )“, bet ne nukentėjusiajam E. Z. priklausantis miškas. Tiek išduodant leidimą kirsti mišką, tiek derinant ir patvirtinant miškotvarkos projektą, taip pat ikiteisminio tyrimo bei bylos nagrinėjimo metu visos valstybės institucijos ir pareigūnai patvirtino, kad kirtimo metu iškirstas miškas pagal visus viešus duomenis priklausė UAB „( - )“, bet ne E. Z.. Pareigūnų ir institucijų nuomone, Valstybės įmonėje Registrų centre, Valstybiniame miškotvarkos institute buvo supainioti UAB „( - )“ ir E. Z. žemės sklypų kadastriniai duomenys ir žemėlapiai, o tai buvo padaryta dar 1997 m., kai UAB „( - )“ žemės sklypą įsigijo tik 2010 m. CK 4.262 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje taip pat įtvirtinta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. To paties įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, jog nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą. Kadangi žemės sklypo duomenys bei jo kadastrinis žemėlapis buvo įrašyti nekilnojamojo turto registre, todėl jie laikomi teisingais ir išsamiais, tai reiškia, jog UAB „( - )“ veikos padarymo metu iškirto savo mišką savo žemės sklype, t. y. ne svetimą turtą, todėl veikoje nėra sukčiavimo sudėties požymių,o šiuo atveju tarp civilinio ieškovo teisių perėmėjo, civilinio atsakovo UAB „( - )“ bei Valstybės įmonės Registrų centro yra susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, negalintys peržengianti į baudžiamuosius. Tai patvirtinama šiais bylos duomenimis:

14Nukentėjusiojo įgaliotasis atstovas G. Z. 2010 m. rugpjūčio 20 d. protokole-pareiškime nurodė, jog 2010 m. rugpjūčio 14 d. atvykus į mišką tariamas miško savininkas A. N. paaiškino, kad yra miško savininkas, nusipirkęs mišką ir turi visus dokumentus miškui kirsti (5-6 b. l., I tomas). Šie duomenys patvirtina, jog A. N. laikė UAB „( - )“ miško savininku. Liudytoja V. K., žemės sklypo pardavimo tarpininkė, parodė, kad į sklypą buvo nuvykusi tik su V. ir daugiau jo nematė (138 b. l., I tomas). 2011 m. liepos 31 d. apklausta V. K. dar kartą patvirtino, kad miško apžiūrėti su A. N. nevažiavo (141 b. l., I tomas). Šie duomenys patvirtina, kad buvę savininkai UAB „( - )“ su žemės sklypo lokacine vieta nesupažindino.Kaltinamasis A. G. parodė, kad kartu su A. N. nuvyko į vietą ir natūroje pažymėjo dažais žemės sklypo ribas, kurios buvo aiškios – vienoje pusėje keliukas, kitoje – melioracijos griovys. Miškotvarkos projektas pagal teisės aktų reikalavimus buvo pateiktas suderinimui. Po kurio laiko paskambino A. N. ir nurodė, kad atsirado dar vienas žemės sklypo savininkas.A. G. laiko, kad miškotvarkos projektą parengė gerai pagal nustatytą tvarką,nes kadastriniame žemėlapyje buvę duomenys sutapo natūroje, bei jam jokių įtarimų dėl sklypo lokacinės vietos nekilo, o visi duomenys atitiko viešuose registruose esančius.Liudytojas A. D. taip pat patvirtino, kad miškotvarkos projektas buvo patikrintas natūroje ir atitiko natūroje esančią situaciją, todėl miškotvarkos projektas buvo suderintas ir perduotas Valstybinei miškų tarnybai, kuri projektą patvirtino. Visi dokumentai buvo tvarkingi ir leidimai kirsti mišką buvo išduoti laikantis nustatytos tvarkos. Liudytojas R. M. taip pat parodė, kad atliekant biržės brėžinius miško valdai jokių įtarimų dėl miško valdos nekilo. Liudytojas V. A. parodė, kad su G. Z. nuvyko į jo tėvui priklausantį mišką, matė, kad kertamas miškas, buvo iškviestas miško savininkas A. N., kuris parodė leidimus kirsti mišką ir nuosavybės dokumentus.Šie liudytojai taip pat patvirtino, kad jiems tuokart nekilo abejonių dėl UAB „( - )“ nuosavybės“.

152010 m. rugsėjo 2 d. raštu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus Regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos r. agentūra raštu patvirtino, kad UAB „( - )“ turėjo išduotus ir galiojančius leidimus miško kirtimui (2 b. l., II tomas).

16Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2010 m. spalio 14 d. rašte nurodė, kad nekilo jokių abejonių ir klausimų dėl žemės sklypo, kadangi Valstybės įmonėje Registrų centre buvę duomenys sutapo su pateikiamais dokumentais (39 b. l., II tomas).

17Šios institucijos 2010 m. lapkričio 23 d. raštas patvirtina, kad UAB „( - )“ turėjo leidimą kirsti mišką ir jis buvo išduotas kadastro žemėlapio ištraukos pagrindu (156 b. l., III tomas).

182011 m. rugsėjo 27 d. rašte Alytaus Regiono aplinkos apsaugos departamentas nurodė, kad leidimai kirsti mišką buvo išduoti pateiktus biržės brėžinius ir medyno numatomo iškirsti plynu sanitariniu kirtimu įvertinimo aktą. Plyniems ir sanitariniams kirtimams miškotvarkos projektas nebūtinas. Pareigūnai turi galimybę patikrinti registrus ir išsiimti kadastrinį žemėlapį. Leidimas kirsti mišką išduodamas tik įsitikinus, kad biržės brėžinys patenka į savininkui priklausantį sklypą (105 b. l., V tomas). Taigi valstybinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus Regiono aplinkos apsaugos departamentas – taip pat nerado jokių neatitikimų UAB „( - )“ dokumentuose, kadangi jie sutapo su turimais registrų duomenimis.

192010 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba pateikė duomenis, kad miškotvarkos projektas buvo patikrintas įstatymų nustatyta tvarka ir patvirtintas 2010 m. liepos 1 d. Vidinės miškotvarkos projekto žemės sklypui Nr. ( - ) tvirtinimo metu 2010 m. liepos 1 d. projekte nurodyta žemės sklypo dislokacijos vieta visiškai atitiko Nekilnojamojo turto registro ir kadastro žemėlapyje nurodytą žemės sklypo vietą (85 b. l., II tomas). Valstybinės miškų tarnybos 2010 m. spalio 22 d. pažymoje 2010 m. liepos 1 d. žemės sklypo duomenys patvirtina, kad leidimas išduotas teisėtai (95 b. l., II tomas). Taigi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba taip pat patvirtino, kad UAB „( - )“ dokumentai buvo tvarkoje ir atitiko viešus duomenis.

202010 m. lapkričio 19 d. Valstybės įmonė Registrų centras nurodė, kad 1997 m. lapkričio 28 d. buvo įregistruoti žemės sklypai tiek E. Z., tiek UAB „( - )“. Žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje pažymėtos 1998 m. kovo 3 d. Konstatuota, kad tik pagal 2010 m. rugsėjo 7 d. E. Z. prašymą buvo patikslintas žemės sklypo ( - ) kadastrinis numeris, t. y. šiam sklypui įrašytas kadastrinis Nr. ( - ) buvo panaikintas ir įrašytas ( - ) (171 b. l., II tomas). Būtent minėtu laikotarpiu ir galėjo įvykti klaida, dėl ko Valstybės įmonėje Registrų centre buvo supainioti sklypų duomenys. Klaidos faktą patvirtino ir specialistė A. B. – „klaida ištaisyta, bet tai ne techninė klaida. Atnešė planą, ištaisėm tik kadastro žemėlapyje. Nes plane neteisingai įrašyti duomenys buvo perkelti tokie, kokie buvo gauti. N. turėjo registro duomenis, abiejų buvo teisingi. <...> Kai buvo daromas sandoris, 2010-06-03 miškų tarnyba sausio 1 d mūsų duomenis jau turėjo. Jie turėjo klaidingus duomenis kadastro žemėlapyje. Kad jie klaidingi, paaiškėjo 2010 m. rugsėjo mėnesį. Kadangi buvo įregistruotas turtas, pažyma turėjo būti išduota Registrų centro darbuotoja manė, kad klaidos nėra, pati sistema negalėjo rodyti klaidos. Kurioj vietoj ir kas klaidą padarė, negaliu pasakyti“. Konstatuotina, kad klaida atsirado dar 1997 m. Todėl kaip galėjo klaidą pastebėti privatus asmuo A. N. ir UAB „( - )“, kai jos nepastebėjo tiek daug valstybės institucijų ir tokį ilgą laiko tarpą? Tokioje situacijoje A. N. neturėjo pagrindo abejoti valstybės institucijų kompetencija, Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis bei patvirtintu miškotvarkos projektu. Taigi, kertant mišką, UAB „( - )“ dar nežinojo, kad viešuose registruose buvo įsivėlusi klaida ir to negalėjo žinoti, kadangi klaida paaiškėjo tik 2010 m. rugsėjo mėnesį. Valstybės įmonės Registrų centro specialistė A. B. patvirtino A. N. parodymus dėl klaidos atsiradimo laikotarpio.

21Tokiu būdu aukščiau minėti bylos duomenys patvirtina, kad A. N. pagrįstai manė, kad UAB „( - )“ yra iškirsto miško savininkas (liudytojai G. Z., A. G., A. D., R. M., A. S., valstybės institucijos – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus Regiono aplinkos apsaugos departamentas, Valstybinis miškotvarkos institutas, Valstybės įmonė Registrų centras, Valstybinė miškų tarnyba), todėl veikoje nėra sukčiavimo sudėties – svetimo turto įgijimo apgaule – objektyviosios pusės požymio.

22Dėl turtinės žalos dydžio

23Dėl Lietuvos Respublikos Alytaus RAAD Varėnos r. agentūros apskaičiuotos turtinės žalos

24Civilinis ieškovas ieškinyje nurodė, kad patyrė 240 000 Lt dydžio turtinės žalos. Kaltinimas kaltinamiesiems pareikštas dėl 37 120 Lt žalos padarymo. Kaltinamajame akte žala apskaičiuota remiantis 2010 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Alytaus RAAD Varėnos r. agentūros raštu (44 b. l., II tomas) ir 2011 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos Alytaus RAAD Varėnos r. agentūros raštu, kuriame nurodyta, kad 2010 m. lapkričio 5 d. rašte, pateikiant padarytos žalos paskaičiavimą E. Z., buvo blogai susumuota ir nurodyta suma 48 640 Lt, o turi būti 37 120 Lt (43 b. l., II tomas). 2010 m. lapkričio 5 d. ir 2011 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos Alytaus RAAD Varėnos r. agentūros raštai negali būti vertinami kaip specialisto išvada,nes jie neatitinka LR BPK 89-90 str.nurodytiems reikalavimas specialisto išvadai.

25Dėl Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos apskaičiuos turtinės žalos

26Civilinis ieškovas į bylą taip pat pateikė Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos 2012 m. gegužės 11 d. ir 2012 m. rugsėjo 5 d. raštus, kurie neva patvirtina kitokį padarytos žalos dydį nukentėjusiajam. Tačiau minėti raštai negali patvirtinti tariamai padarytos žalos dydžio, kadangi, pirma, jie yra vienpusiški ir šališki, antra, rengiant juos ir apskaičiuojant žalą nebuvo įvertintos visos faktinės aplinkybės, trečia, raštus pasirašę ir žalą apskaičiavimą asmenys nebuvo įspėti dėl melagingos išvados davimo, ketvirta, jie net nepatikrino, ar žalą apskaičiuoja tinkamame žemės sklype, ketvirta, jie neatitinka BPK 89 ir 90 straipsnių nuostatų, todėl negali būti laikomi specialisto išvada.

27

28Dėl žalos apskaičiavimo pagal byloje esančius duomenis

29Didžioji dalis miško buvo iškirsta po sanitartinio kirtimo, todėl būtina tiksliai apskaičiuoti, kiek iškirta prieš škvalą, o kiek sanitarinio kirtimo metu, kadangi nuo to priklauso žalos dydis. Žala turi būti apskaičiuojama pagal Vyriausybės nutarimą dėl fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos bei fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui ar interesams atlyginimo dydžių patvirtinimo Nr. 521 (aktuali redakcija 2004 m.). Ten apskaičiuojamos skirtingos žalos pagal medžių dydį, rūšį, būklę ir pan. Pagal minėtas taisykles augančių medžių ir krūmų nukirtimas ar sužalojimas nebeleidžiantis jiems augti:

    1. 8 centimetrų ir storesnių (1,3 metro aukštyje) – 100 Lt už 1 kub. metrą medienos;
    2. 12 centimetrų skersmens ir storesnių (1,3 metro aukštyje) sausuolių nukirtimas ir išvartų bei išlaužų pasisavinimas – 40 Lt už 1 kub. metrą medienos.

30Taigi 1 kub. metras medienos sveiko (stačio) miško įkainojamas 100 Lt, o vėjolaužų, vėjovartų – 40 Lt. Byloje yra įrodyta, jog iškirstas miškas buvo visas pažeistas škvalo, dėl to jis turėjo būti iškirstas sanitariniu plynu kirtimu. Liudytojas R. M. parodė, kad apskritai nebeįmanoma pasakyti, ar po škvalo buvo likę dar sveiko miško. Liudytojas R. M. parodė, kad sklype vis dar buvo vėjovartų ir vėjolaužų, G. Z. taip pat parodė, kad buvo pjaunamos vėjovartos. 2010 m. rugsėjo 2 d. raštu Lietuvos Repsublikos Alytaus Regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos r. agentūra pateikė 2010 m. rugpjūčio 12 d. medyno įvertinimo aktą, kuriame nurodyta, kad medyno būklę sukėlė škvalo padariniai, vėjolauža, todėl būtina atlikti sanitarinį kirtimą ir mišką želdyti (II tomas 2 l.).

31Akivaizdu, kad visas miškas turėjo būti iškirstas sanitariniu plynu kirtimu. Byloje nėra galimybės nustatyti, kiek medžių buvo iškirsta atrankinio, o kiek sanitarinio kirtimo būdu. Tačiau toks nustatymas turi įtakos ne tik tinkamai kvalifikuojant veiką pagal BK 182 straipsnio 1 ar 2 dalį, bet ir sprendžiant dėl galimai padarytos žalos atlyginimo.Teismų praktikoje, teisės doktrinoje pripažinta, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalį asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Šioje konstitucinėje nuostatoje įtvirtintas nekaltumo prezumpcijos principas. Nekaltumo prezumpcija taip pat įtvirtinta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje, BPK 44 straipsnio 6 dalyje. Taigi iš nekaltumo prezumpcijos kyla imperatyvas, kad visos abejonės, kurių byloje negalima pašalinti, turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos kasacinė nutartis Nr. 2K-P-221/2008, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas byloje B-er?, Messegué ir Jabardo prieš Ispaniją (B-er?, Messegué and Jabardo v. Spain. 6 December 1988, § 77, Series A no.146)).

32Atsižvelgus į tai, kad negalima nustatyti, kiek buvo iškirsta miško atrankinio ir kiek sanitarinio kirtimo būdu, minėtos abejonės turi būti aiškinamos kaltinamųjų naudai – visa iškirsta mediena turi būti pripažįstama kaip vėjovartos ir vėjolaužos, todėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros 2011 m. balandžio 19 d. ir 2010 m. lapkričio 5 d. raštuose nurodyta žala sudarytų ne 37 120 Lt, bet 29 440 Lt, todėl kaltinimas turėjo būti pareikštas ne pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, bet pagal 1 dalį. Tačiau civilinis ieškinys turėtų būti sprendžiamas civiline tvarka ir 29 440 Lt žalos apimtyje atsakyti turėtų ne tik UAB „( - )“, bet ir atsakingos valstybės institucijos, dėl kurių kaltės atsirado žala.

33Dėl neturtinės žalos atlyginimo

34Byloje yra nukentėjusiojo E. Z. pareikštas civilinis ieškinys dėl 500 000 Lt neturtinės ir 240 000 Lt turtinės žalos atlyginimo. ( - ) nukentėjusysis E. Z. mirė. Taigi nagrinėjamoje byloje civilinis ieškovas reikalavo neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo dėl jam nusikalstama veika galimai padarytos turtinio ir neturtinio pobūdžio žalos.BPK nereglamentuoja procesinių teisių perėmimo klausimų, todėl šiems procesiniams teisiniams santykiams taikytinos civilinio proceso normos (BPK 113 straipsnio 2 dalis, CPK 48 straipsnis). Pagal CPK 48 straipsnio 1 dalį procesinių teisių perėmimui reikalingi du pagrindai: a) ginčijamo teisinio santykio dalyvio pasitraukimas iš bylos; b) pasitraukusio dalyvio subjektinių teisių perėjimas kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėjimas. Taigi procesinių teisių perėjimo apimtį lemia atitinkamų materialiųjų subjektinių teisių perėmimo apimtis. Jeigu tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių negalima perimti, nebus galima perimti ir atitinkamų procesinių teisių bei pareigų.

35CK 5.1 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad nepaveldimos asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Vadinasi, iš proceso pasitraukus civiliniam ieškovui, turinčiam turtinio pobūdžio reikalavimo teisę, kuri neatsiejamai susijusi su jo asmeniu, procesinių teisių perėmimas kitam asmeniui CPK 48 straipsnio prasme negalimas, jeigu kitaip nebus numatyta įstatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-134/2010). Teisė reikalauti atlyginti neturtinę žalą yra prievolių teisė, turinti turtinį (piniginį) pobūdį, ir priskiriama prie neatsiejamai susijusių su asmeniu teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-134/2010; Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-314-579/2012). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi išaiškino, kad neturtinė žala pagal savo pobūdį yra asmeninė žala, tiesiogiai susijusi su asmeniu, neatskiriama nuo jo asmenybės ir priklauso nuo paties išgyventų emocijų (kasacinė nutartis Nr. 3K-3-423/2008). Todėl nustatant neturtinės žalos, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, buvimą, vertinant jos pobūdį, intensyvumą, pasekmes, taip pat analizuojant kitus kompensacijos dydžio nustatymui reikšmingus faktorius, yra būtinas tiesiogiai šiuos emocinius ar fizinius potyrius išgyvenusio asmens dalyvavimas, nes niekas kitas, išskyrus neturtinę žalą patyrusį asmenį, negalėtų geriau ir patikimiau įrodyti neigiamų psichofiziologinių pasikeitimų stiprumo, nusakyti patirtų jausmų, kančių bei nuotaikų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-134/2010).Šioje byloje nagrinėjant civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo susiduriama su situacija, kai pradinis civilinis ieškovas, nukentėjusysis E. Z., pasitraukė iš proceso (fizinio asmens mirtis). Nukentėjusysis E. Z. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodymų nedavė, nedalyvavo nei viename teismo posėdyje, todėl kaltinamųjų ir civilinių atsakovų atstovai neturėjo galimybės jam užduoti klausimų. Dėl minėtų priežasčių neįmanoma įvertinti ir nustatyti galimai padarytos neturtinės žalos, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, buvimą, vertinti jos pobūdį, intensyvumą, pasekmes, taip pat analizuoti kitus kompensacijos dydžio nustatymui reikšmingus faktorius. Niekas kitas, išskyrus E. Z., negalėtų geriau ir patikimiau įrodyti neigiamų psichofiziologinių pasikeitimų stiprumo, nusakyti patirtų jausmų, kančių bei nuotaikų.

36Ikiteisminio tyrimo metu 2010-08-30 apklausta liudytoja Z. O. (liudytoja mirė ( - )) duotais parodymais nurodė,kad gyvenanati ( - ) ir ( - ) mirus vyrui V. Ž. paveldėjusi miško sklypą, esantį ( - ) k., Varėnos r., kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ). 2010-05-06 įgaliojimu pavedusi savo sūnui V. O. tvarkyti reikalus, susijusius su paveldėto miško pardavimu,kur daugiau į šiuos reikalus nesikišusi ir viską tvarkė sūnus (t.1, b.l. 102-103) .Z. O. pateikė įgaliojimo, santuokos liudijimo, pažymėjimo, mirties liudijimo, gimimo liudijimo, laikino žemės sklypo planų, paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo kopijas. (t.1, b.l. 104-112),kuriais patvirtino savo nuosavybės tesies į miško žemės sklypą.

37Liudytojas V. O. parodė, kad gyvena ( - ). 2010-05-06 pagal motinos Z. O. įgaliojimą pradėjęs tvarkyti reikalus, susijusius su miško sklypo Nr. ( - ) registro išrašo Nr. ( - ), esančio ( - ) k., Varėnos r., pardavimu. Turėjęs laikiną žemės sklypo planą, pažymėjimą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą sklypą ir teises į jį, paveldėjimo pagal įstatymą liudijimą, motinos įgaliojimą. Pirkėjus surado pažįstama vardu V.,kurios buvo prašęs padėti parduoti sklypą , kurios skelbimą radęs interneto svetainėje,kad ji užsiiminėja tokia veikla. Su ja buvo nuvykęs į mišką, apžiūrėję sklypo ribas pagal turėtą planą, fotografavo V.. Jai davęs ir paminėtų dokumentų kopijas. Parodyti pirkėjui sklypo pats nebuvo nuvykęs,o V. jam sakiusi, kad parodė sklypą pirkėjui. Supratęs, kad V. pirkėjui rodė turėtų sklypo dokumentų kopijas. Žemės sklypas, kurį norėjęs parduoti ir kurį apžiūrėję kartu su V., plane buvo pažymėtas kadastro Nr. ( - ). Pats į tą sklypą buvo nuvykęs pirmą kartą. Pateikti sandoriui sudaryti dokumentai buvo tikrinami 4-ame notarų biure Vilniaus m. pas notarę A. A. bei pas notarę V. Š. 21-ame notarų biure. 2010-06-03 sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „( - )“ minėtą miško sklypą pardavęs už 20000 Lt,bei perdavęs visus dokumentus,notarė tvirtindama sutartį nieko nenurodė,kad būtų kokios tai kliūtys parduoti sklypą.

38Liudytojas A. D. parodė, kad jis dirba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūroje, vyresniuoju specialistu - vyresniuoju aplinkos apsaugos inspektoriumi.Jo darbas yra leidimų kirsti mišką išdavimas ir privačių miškų kontrolė. Dirbant priėjimo prie valstybės įmonės registrų centras nekilnojamojo turto banko duomenų neturi. Darbovietėje minėtus duomenis turi teisę patikrinti Juozas Mockevičius. 2010 metų birželio mėnesį, tikslios datos neprisimenantis, Alytaus RAAD Varėnos rajono agentūroje buvo gautas prašymas individualaus miškotvarkos projekto suderinimui miško savininkui UAB „( - )“, miško valdai, esančiai ( - ) k., Varėnos raj., kadastrinis numeris ( - ). Miškotvarkos projektas buvo pateiktas trimis egzemplioriais ir kompaktinėje laikmenoje. Gavus miškotvarkos projektą, pagal nustatytą tvarką, nuvykęs į ( - ) k., Varėnos raj., ir natūroje patikrinęs, ar atitinka suprojektuoti kirtimai natūroje. Miškotvarkos projekte buvo numatytas einamasis ir atrankinis kirtimas. Miškotvarkos projektas atitiko natūroje esančią situaciją. Tokio patikrinimo metu miško taksaciniai rodikliai nurodyti projekte sutikrinami natūroje. Nei sklypo perimetras, nei plotas nematuojami. Po patikrinimo, miškotvarkos projektas buvo suderintas. Suderinus projektą du miškotvarkos projekto egzemplioriai buvo palikti darbovietėje, trečias egzempliorius ir kompaktinė laikmena buvo perduotas į valstybinę miškotvarkos tarnybą. Minėta tarnyba 2010-07-01 miškotvarkos projektą patvirtintino. 2010-07-13 į Alytaus RAAD Varėnos rajono agentūrą kreipėsi UAB „( - )“ direktorius A. N., kuris pateikė miško valdos, esančios ( - ) k., Varėnos raj., kadastrinis numeris ( - ), biržės atrėžimo medžiagą ir nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus - registro centro pažymą ir kadastro žemėlapio ištrauką. Biržės atrėžimo brėžinys buvo agentūroje registruotas. A. N. pateikė du biržės atrėžimo brėžinius, nes miško valdos sklypas buvo dviejose girininkijose. Pagal pateiktus biržės atrėžimo dokumentus bei pagal miškotvarkos projektą tą pačią dieną išdavęs du leidimus kirsti mišką atrankiniam ir einamajam kirtimui. Leidimuose kirsti mišką buvo numatyta kirtimų rūšis, kvartalo, sklypo Nr., plotas, kirstinų medžių rūšys ir kirstinų medžių skaičius. Leidimų kirsti mišką vienas egzempliorius liko darbovietėje, kitas egzempliorius buvo atiduotas A. N.. Išduodant leidimus kirsti mišką VĮ registrų centro duomenų apie žemės sklypą netikrino, nes neseniai buvo parengtas miškotvarkos projektas. 2010-08-17 į Alytaus RAAD Varėnos rajono agentūrą vėl kreipėsi UAB „( - )“ direktorius A. N., kuris pateikė miško valdos, esančios ( - ) k., Varėnos raj., kadastrinis numeris ( - ) biržės atrėžimo medžiagą ir nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus - registro centro pažymą ir kadastro žemėlapio ištrauką. A. N. pateikė du biržės atrėžimo brėžinius, nes miško valdos sklypas buvo dviejose girininkijose. Pagal pateiktus dokumentus bei pagal miškotvarkos projektą buvo išduoti du leidimai kirsti mišką atlikti plyną sanitarinį kirtimą,kadangi tuokart jau buvo praėjęs škvalas ir miškai buvo labai išvartyti ir išlaužyti. VĮ Registrų centras duomenys apie žemės sklypą tikrinami nebuvo. Leidimai atlikti plyną sanitarinį kirtimą buvo išduoti likviduojant škvalo padarinius ir pagal pateiktus biržės atrėžimo dokumentus.Po kurio laiko kreipėsi policijos pareigūnai dėl miško pjovimo. Jam atvykus į komisariatą pareigūnas nurodė, kad yra pjaunamas miškas, esantis ( - ) k., Varėnos raj.,kuris priklauso kitam savininkui. Komisariate buvo atvykę UAB „( - )“ direktorius A. N. ir kitas miško savininkas G. Z., kuris turėjo registro pažymą ir žemės sklypo planą.Jie aiškinosi pjaunamo miško savininką. Komisariate pareigūnas negalėjo duomenų peržiūrėti registrų centro duomenų bazėje, tai su A. N. nuvykę pas save į darbovietę. A. N. savo prisijungimo kodais prisijungė prie registrų centro duomenų bazės. Peržiūrėjus duomenis, registro pažymos ir kadastro žemėlapio ištraukos duomenys sutapo su miškotvarkos projekte esančiais duomenimis. Atspausdinti dokumentų iš registrų centras duomenų bazės nebuvo galimybės, tai registro pažymą ir kadastro žemėlapio ištrauką atšvietęs iš miškotvarkos projekto ir šiuos dokumentus nuvežęs policijos pareigūnui. Dar kartą peržiūrėję išduotus leidimus kirsti mišką. Peržiūrėjimo dieną, duomenys esantys miškotvarkos projekte sutapo su registrų centras duomenų bazėje esančiais duomenimis. Leidimus kirsti mišką išdavęs laikantis nustatytos tvarkos. Leidimai kirsti mišką plynam sanitariniam kirtimui nebūtų buvę išduoti, jeigu nebūtų buvę škvalo. Būtų leista atlikti tik atrankinį ir einamąjį kirtimus. G. Z. asmeniškai dėl pjaunamo miško kirtimo sustabdymo pas jį nesikreipė. Pagal leidimų kirsti mišką aprašą tokio sustabdymo, kai miškas yra kertamas su išduotais leidimais kirsti mišką, nėra numatyta. Derinant miškotvarkos projektą miško valdai, esančiai ( - ) k., Varėnos raj., kadastrinis Nr. ( - ) ir išduodant leidimus kirsti mišką jokių dokumentų neklastojęs, jokių duomenų nekeitęs. Pats priėjimo prie VĮ Registrų centras duomenų bazės neturėjęs ir jokių duomenų, susijusių su minėtu mišku neperžiūrėjo, neišiminėjęs ir neklastojęs.

39Liudytojas R. M. parodė, kad pagal verslo liudijimą jis atlieka miškų valdų projektinius, konstrukcinius darbus. 2010 metų vasarą kreipėsi pažįstamas A. G., prašydamas atlikti biržės brėžinius miško valdai ( - ) k., Varėnos raj. Po kurio laiko kartu su A. G. nuvykę į minėtą miško valdą. A. G. parodė miško sklypo ribas. Pagal A. G. pateiktą sudarytą ir valstybinės miškų tarnybos patvirtintą miškotvarkos projektą miško valdoje atmatavę linijų ilgį ir laipsnius, atsirėžę biržes. Po to biržės viduryje paženklinę kertamus medžius. Kirtimui medžius atrinkę pagal miškotvarkos projektą ir natūroje esančius duomenis. Padarę medžių taškavimo ir taksavimo lapus. Biržės brėžinius, medžių taškavimo ir taksavimus lapus atidavęs A. G.. Po mėnesio vėl kreipėsi A. G., prašė tam pačiam miške atlikti biržės brėžinius, sakė, kad po škvalo yra išverstų, nulaužtų medžių. Netrukus su A. G. vėl atvykę į mišką ( - ) k., Varėnos raj. Valdoje atmatavę, atsirėžę biržes. Biržę rėžė pagal miškotvarkos projekto duomenis ir natūroje esančių pažeidimų duomenis. Biržės brėžinį atidavęs A. G.. Jam pačiam jokių įtarimų dėl miško valdos nekilo. Buvo pateiktas patvirtintas miškotvarkos projektas. Miškotvarkos projekte esantis žemės sklypo plotas sutapo su natūroje esančiu žemės sklypo plotu. Apie miško savininką nesidomėjęs. Duomenų apie minėtą žemės sklypą nerinkęs. VĮ RC Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko duomenyse ir kadastro žemėlapyje duomenų apie minėtą žemės sklypą nežiūrėjęs. Jokių dokumentų, susijusių su tuo žemės sklypu, neturėjęs ir neturintis,bei jokių duomenų susijusių su šiuo sklypu niekada nekeitęs ir nekoregavęs.

40Liudytoja E. S. parodė, kad ji VĮ Valkininkų miškų urėdijoje dirba inžiniere ir kad jai yra suteikta teisė naudotis VĮ registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis ir kadastro žemėlapiu. Turinti teisę peržiūrėti ir atspausdinti duomenis. 2010-08-20 VĮ registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenyse ir kadastro žemėlapyje duomenų apie žemės sklypą, esantį ( - ) k., Varėnos raj., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) nežiūrėjusi ir tuo sklypu nesidomėjusi. Suteiktais prisijungimo kodais prie minėtos duomenų bazės urėdijoje be jos dar naudojasi urėdas A. S. ir vyr. miškininkas A. V., miško apsaugos inžinierius N. R.. Vienas iš tų darbuotojų ir peržiūrėjo jos vardu duomenis apie minėtą žemės sklypą. Kokiu tikslu, kieno nurodymu, prašymu, buvo peržiūrimi duomenys ir kam jie naudojami - nežinojusi.

41Liudytojas A. S. parodė,kad jis yra VĮ Valkininkų miškų urėdijos urėdas.Urėdijoje naudotis VĮ registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis ir kadastro žemėlapiu gali urėdijos darbuotoja E. S.. Ji duomenų naudojimui darbo tikslais savo prisijungimo slaptažodžius yra davusi jam ir vyr. miškininkui A. V.. 2010 metų rugpjūčio mėnesį telefonu paskambino vyriškis, prisistatęs Z. pavarde,kuris nurodė, kad ( - ) k., Varėnos raj., yra pjaunamas jo miškas. Vyriškiui sakęs nuvykti ir pačiam išsiaiškinti, o faktui pasitvirtinus, kreiptis į policiją. Tą pačią dieną vykęs pro ( - ) k., Varėnos raj. ir matęs, kad miškas yra pjaunamas. Pro šalį važiavęs vyriškis nurodė, kad miškas parduotas ir pjaunamas,bei pasiūlė kirtėjų ieškoti ryte. Apie tai telefonu pranešęs Z., sakęs pačiam nuvykti ryte į mišką ir aiškintis. Po kelių dienų į urėdiją atvyko UAB „( - )“ direktorius,kuris pateikė ( - ) k., Varėnos raj., pjaunamo miško nuosavybės dokumentus, iš kurių matęs, kad miško ploto vieta nurodyta dokumentuose atitinka natūroje esančio miško vietą. Taip pat dokumentuose matęs, kad įmonė mišką 2010 metų birželio mėnesį nusipirko iš pil. O.. Tą pačią dieną ar gal po kelių dienų urėdijoje tikrinęs miško duomenis E. S. vardu, jos prisijungimo slaptažodžiais. Urėdijos darbo kompiuteryje prisijungęs prie VĮ registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų ir kadastro žemėlapio. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenyse peržiūrėjęs duomenis apie žemės sklypą ( - ) k., Varėnos raj. Miško savininku tuo metu buvo nurodyta įmonė UAB „( - )“. Koks buvo sklypo žymėjimas neprisimena. Duomenų nespausdinęs, jų nekoregavęs, niekur nenaudojęs,o tik pasitikrinęs Z. nurodytas aplinkybes.

42Liudytojas V. A. parodė, kad 2010 m gal liepos mėn. viduryje pravažiuodamas pamatęs, kad ( - ) k vykdomi E. Z. miško kirtimo darbai. Bet nežinojęs tikslių sklypo ribų, tai nesureikšminęs. Bet po po škvalo vėl pamatęs, kad buvo kertama ten,kur tikrai yra E. Z. miškas,arčiau kapinių.Todėl telefonu paskambinęs pusbroliui G. Z.,nes E. Z. yra jo dėdė, jo mamos sesers vyras. Būdavęs su E. Z. tame miške, kai pjaudavo sausuolius, tai tą vietą tikrai žinojęs o anoj pusėj kelio nebuvo buvęs. Atvyko anksti ryte su G. Z. nuvažiavę į mišką. Darbininkai parodė leidimus kirsti mišką ir iškvietė miško savininką. Po kurio laiko atvyko savininkas A. N.,kuris parodė leidimus kirsti mišką, miško įsigijimo dokumentus, miško planą. A. N. sakę, kad miško savininkas yra E. Z.. A. N. nurodė, kad mišką nusipirko jo įmonė. A.narbutas su G. Z. sutarę vykti į agentūrą išsiaiškinti. G. Z. išvyko į Varėną, N. link Vilniaus, ar jie aplinkos apsaugos agentūroje susitiko nežinantis, bet susitikę policijos komisariate,nes pats išvažiavęs ir daugiau nieko nežino. Po škvalo E. Z. miškas buvo sulaužytas, išverstas stipriai, buvo paliesti ir aplinkiniai miškai, ir už kelio. Kiek buvo miško išpjauta iki škvaloneaišku bei sunku pasakyti, ar po škvalo buvo likę dar sveiko miško.

43

44Liudytojas Z. G. parodė,kad jis UAB “ ( - )” direktorius.2010 m gal liepos mėnesį su UAB “( - )” sudarę sutartį iškirsti mišką, kurio kirtimui UAB “( - )” direktorius pateikė leidimus. Pradžioje buvo leidimas miško einamam kirtimui ir atrankiniam kirtimui. Kirtimas buvo įvykdytas.Bet nespėjus ištraukti medienos, buvo škvalas,kur po škvalo buvo išvartyta ir išlaužyta daug medžių. UAB“( - )“direktorius pateikė leidimą sanitariniam plynam kirtimui. Visas kirtimo ribas parodė direktorius jau po sutarties pasirašymo. Visą darbą atlikę, kas buvo sutarta sutartyje ir kam turėjo leidimus, tik neišvežė miško kirtimo atliekų. Viso buvo išpjauta 1820 kietmetrių medienos. Mediena buvo iškirsta iš kvartalo 750 skl. 41, kvartalo 790 skl. 32, kvartalo 761 skl. 910, kvartalo 760 skl. 789. Su įmone buvo atsiskaityta pavedimu pagal išrašytas sąskaitas faktūras ( - ) 606. Pagal sąskaitą iškirtę 570 kūbinių metrų iš vieno ploto ir iš kito ploto 200 kūbinių metrų, pradžioje buvo iškirsta tik 30-40 kūbinių metrų. Po vėtros pasiliko medžių nedaug, jie buvo lenkti, juos reikėjo kirsti. Sveikų liko gal 5 procentai, gal ir tų nebuvo. Šaknų sistema buvo pakliudyta,buvo išverstų medžių su šaknim, buvo laužti 5-6 m aukštyje. 570 kūbinių metrų iškirtę, išmatavę tokį kiekį. Kuris medis buvo laužtas, kuris verstas, kuris stačias, dabar nustatyti negalima. Po plyno kirtimo kažką tai nustatyti galima su plius-minus 20 procentų, o nustatyti, kuris medis buvo laužtas, verstas, kuris buvo stačias, negalima. Jei medis buvo laužtas, kelmas bus nesužalotas.

45Liudytoja K. F. parodė,kad ji dirba UAB „( - )“ inžiniere geodezininke nuo 2008-09-02,turinti aukštąjį matavimo inžinerijos išsilavinimą ir turi teisę naudotis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis,duomenis galinti peržiūrėti ir juos atspausdinti, pasižiūrėti kadastrinį žemėlapį, atsispausdinti žemėlapį. A. N. pažinojusi kaip užsakovą. Ar žodžiu pasakė kadastrinį numerį, ar pateikė raštu, neprisimenanti . 2010-06-08 duomenų banke peržiūrėjusi kadastro duomenis apie žemės sklypą, esantį Varėnos r., ( - ) k., pagal A. N., UAB „( - )“ atstovo prašymą, kur pagal kadastrinį numerį susiradusi žemėlapį. Pastebėjusi, kad sklypo ribos neatitiko su jo pateiktu planu. Tai buvo vasarą, gal birželio mėnesį. Buvo kalba, kad gal reikės geodezinius daryti arba pasitikslinti kryptį, kuria eina riba. Pastebėjusi, kad sklypas yra visiškai kitoje vietoje, nesutapo planas su kadastriniu žemėlapiu, ar skyrėsi kadastro vietovė, neprisimenanti, ar skyrėsi sklypo konfigūracija, neprisimena, ar skyrėsi sklypų dydžiai, neprisimena. Vizualiai nustačiusi, kad sklypas ne toj vietoj,buvo tokia jos nuomonė,nors ji nebuvo pagrįsta kažkokiais raštiškais dokumentais. Pasakiusi N. „kažkas čia ne taip, nesutampa, aiškinkis“. Jei būna koks nesutapimas, tai jos nuomone turi būti teikiama pirmenybė planui, reikia kreiptis į projekto autorių, kad patikslintų ribas.Nekilnojamojo turto registro žemėlapiuose dažnai būna klaidų ir nesutapimų. Jei planas neregistruotas Registrų centre, turi įsikišti Nacionalinė žemės tarnyba.

46Liudytoja V. K. parodė, kad ji pati internete surasdavo skelbimus apie miško pardavimą ir suvesdavo pirkėjus ir pardavėjus.Radusi internete skelbimą apie parduodamą miško žemės sklypą,kur pasiteiravus telefonu sutarusi su O. padėti jam parduoti,kuris po to perdavė jai miško nuosavybės dokumentų kopijos. V. O. jai buvo pateikęs miško nuosavybės pažymėjimą ir sklypo plano kopiją. Apie tai įdėjusi skelbimą į internetą, nurodžiusi sklypo dydį, vietą ir kainą - 20000 Lt, savo telefono numerį. Po skelbimo įdėjimo ji su V. O. nuvykę į mišką apžiūrėti miško. Prieš privažiuojant V. O. mišką pravažiavę kapines, kurios buvo kelio kairėje, tada buvo laukas, o už lauko miškas. Tą mišką V. O. nufotografavo žadėdamas perduoti ir nuotraukas,bet neperdavė.Žmonės teiraudavosi telefonu dėl miško sklypo .Gal po 1-2 savaičių jai parašė žinutę ir paprašė nurodyti sklypo kadastrinį numerį. Tą numerį ji nusiuntusi paklausėjui. Tą pačią dieną jai parašė, kad asmuo prisistatęs N.,kad jam patiko miškas ir norėtų pirkti. Apie mėnesį užtruko dokumentų tvarkymas. Pas notarę atvyko A. N., V. O.,ji pati laukusi koridoriuje. Jiems išėjus V. O. jai sumokėjo pinigus už tarpininkavimą.A. N. ji mačiusi keletą kartų,nes buvę kelis kartus pas kitą notarą, bet A. N. neturėjo kažkokių dokumentų ir tuokart negalėję sudaryti sutarties. Po sandorio patvirtinimo ji A. N. nemačiusi su juo nebendravusi.Iki pardavimo su A. N. nebuvo nuvykusi į mišką,nes A. N. sakė,kad pats nuvyks apžiūrėti miško.

47Liudytoja R. B. parodė, kad dirba VĮ Registrų centre Alytaus filiale nuo 1998 m,o užsakymų priėmimo ir dokumentų išdavimo skyriaus vedėja nuo 2001 m. Nuo 1998 m. turi teisę naudotis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis. Priimanti prašymus ir išduodanti dokumentus. Jokių taisymų, koregavimų, sprendimų dėl to nepriimanti,o pažiūrinti, ar dokumentai atitinka reikalavimus, kad dokumentus pateikia savininkas, ar jo įgaliotas asmuo su įgaliojimu, ir nukreipianti darbus vykdytojams. Kaip vyko turto registracija UAB „ ( - )“ vardu,nieko nežinanti.Registro duomenis gali peržiūrėti ir atspausdinti, koreguoti negali. Kiekvieną darbo dieną pagal prašymus tikrina kadastro registro duomenis, žemėlapius. Kieno prašymu 2010-05-24 ir 2010-05-26 peržiūrėjusi duomenis apie žemės sklypą, esantį ( - ) k., Varėnos r.,unikalus Nr. ( - ),kadastrinis Nr. ( - ), neprisimenanti,duomenis gali peržiūrėti tik darbo vietoje. Visi duomenys naudojami tik tiesioginiam darbui atlikti ir jų niekam perduoti negalima. Kai priimi prašymą dėl sklypo įbraižymo, perduodi GISO skyriui, pasižiūri, ar įbraižytas, daugiau nieko negalinti pasižiūrėti. Kadastro žemėlapį atsiverčianti ir pasižiūrinti, ar yra įbraižytas žemėlapis, kad galėtų klientui teikti informaciją. Žiūrinti pagal kadastrinį numerį, matanti įbraižytas sklypo ribas. Pagal savininko įregistruotą sklypo kadastrinį numerį nei sklypo konfigūracijos, nei dydžio ji nemato. Rodo sklypą, apibrėžtą linijom, daugiau nieko. Niekada programa nebuvo išmetusi du sklypus tais pačiais numeriais. Jei kviečianti pagal kadastrinį numerį, negali būti du sklypai tokiu pačiu numeriu. Matyt, jai išmetė tik vieną sklypą. Priimanti dokumentus pagal registro numerį, nes yra registro ir kadastro numeris Jei yra prašymas kadastrinio žemėlapio ištraukos spausdinimui, tai pažiūrinti, ar jis įbraižytas. Programa taip sudaryta, kai iškvieti savininką pagal asmens kodą, matai jo nuosavybę. Jos praktikoje atvejų, kad tuo pačiu numeriu būtų keli sklypai toj pačioj kadastrinėj vietovėj, nebuvo. Mačiusi tik vieną sklypą. Priešingu atveju, būtų kilę klausimai. Niekas neprašė šito kalbamo sklypo duomenų koreguoti, keisti, to net nebūtų galėjusi padaryti,nes neturi tokių rolių, net jei ir prašytų,nes ją ribotų pati programa, nes ji neturi prieigos. Tai galėtų daryti kas tam turi teisę.

48

49Liudytoja V. B. parodė, kad dirba VĮ Registrų centre Alytaus filiale nekilnojamojo turto skyriaus registratore, atlieka teisinę registraciją, išdavinėja pažymas sandoriams. Nuo 2006-07-12 turi teisę naudotis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis. Pateiktų dokumentų pagrindu koreguoja, registruoja, tikrina duomenis, atsižvelgiant į pateiktą prašymą. 2010-05-26 ir 2010-06-07 peržiūrėjusi duomenis apie žemės sklypą, esantį ( - ) k., Varėnos r., pagal PAS sistemos notarinį užsakymą, patikrino juridinį įregistravimo pagrindą, kitus registro dokumentus, prie specialiųjų naudojimo sąlygų įregistravimo pagrindų prisijungė 1997-11-28 apskrities viršininko sprendimą Nr. ( - ) ir paruošusi notarui pažymą sandoriui. 2010-06-07 pagal PAS užsakymą įregistravusi UAB „( - )“ nuosavybės teises pagal pateiktus dokumentus. Žemės sklypo žymėjimas ir duomenys atitiko juridinį įregistravimo pagrindą.Nagrinėjamu atveju sistema nerodė, kad yra du sklypai vienu numeriu,o žiūri tik tą registrą ir dokumentą, kurį gauna registracijai.

50Liudytoja M. D. parodė, kad dirba VĮ Registrų centre archyvare. Turi teisę naudotis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis. Duomenis gali tik peržiūrėti ir atspausdinti. 2010-05-25, 2010-05-26, 2010-05-27 ir 2010-06-04 atliko skanavimo darbus dėl sklypo, esančio ( - ) k., Varėnos r., unikalus Nr. ( - ). Duomenys buvo peržiūrėti darbo vietoje. Kokius konkrečiai dokumentus peržiūrėjo, neprisimena. Peržiūrėtus duomenis įdėjusi į elektroninį archyvą ir jų niekam neperdavusi.

51Liudytoja J. P. parodė, kad dirba VĮ Registrų centre Alytaus filiale registratore. Turi teisę naudotis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis. Duomenis gali peržiūrėti, atspausdinti, koreguoti. Ar 2010-05-26 peržiūrėjo duomenis apie sklypą, esantį ( - ) k., Varėnos r., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), neprisimenanti. Kokius duomenis peržiūrėjusi ir koks buvo sklypo žymėjimas neprisimenanti.Jos darbas yra bylų patikrinimas ir dokumentų įrašymas į Nekilnojamojo turto registrą. Kai duoda žmogus prašymą, kelia iš archyvo bylą, jei trūksta kokių nors dokumentų, įrašom juos į registro duomenis, prijungia dokumentus ir neša dokumentus skenuoti. Veda visus planus, kurie yra susiję su konkrečiu sklypu. Yra tokių bylų, kur nėra planų. Rašo į žemėtvarkos skyrius prašymus, kad jiems pateiktų planus, jeigu turi, planus pateikti gali ir pats savininkas.

52Liudytoja D. A. parodė, kad dirba VĮ Registrų centre Vilniaus filiale Užsakymų priėmimo ir dokumentų išdavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja. Darbo pobūdis - koordinuoti skyriaus veiklą. Turi teisę naudotis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis. Turi teisę atspausdinti, tačiau koreguoti ar įvesti duomenis, teisių neturinti. Ar 2010-06-07 peržiūrėjo duomenis apie sklypą, esantį ( - ) k., Varėnos r., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), neatsimenanti. Peržiūras atlieka darbo vietoje darbo metu . Jei buvo registracija, buvo atsiėmimas, turi ištraukti išrašą, parengtą kitame filiale ir kartu su dokumentais atiduoti žmogui. Mato programoje, kad darbas įvykdytas, nuosavybė įregistruota, tada ištraukia išrašą, pažymi išdavimą ir atiduoda žmogui.Kai žiūrėjusi šį konkretų sklypą, sistema jai nerodė, kad yra du sklypai, registruoti vienu numeriu. Šios situacijos gerai neatsimenanti, bet niekas neužkliuvo. Neatsimenanti, kad kada nors būtų toks atvejis.

53VĮ Registrų centras specialistė A. B. nurodė,kad yra baigusi Žemės ūkio akademiją 1974 m., dirbo Valstybinio žemėtvarkos instituto grupės vadove, nuo 1998-01-01 dirba VĮ RC skaitmeninių žemėlapių skyriaus vedėja.Paaiškino,kad yra dvi bazės: registro ir kadastro. Iki 1998-01-01 nekilnojamojo turto objektų registraciją atliko Apskričių viršininkų administracijų padaliniai (rajonų ir miestų žemėtvarkos skyriai). Nuo 1998 m. sausio 1 d. pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261) nuostatas duomenys, sukaupti Valstybiniame žemės kadastro duomenų registre, buvo perrašomi į Nekilnojamojo turto registrą Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka. Šie duomenys į Nekilnojamojo turto registrą buvo perrašomi, neanalizuojant nekilnojamojo turto bylose esančių dokumentų turinio ir netikrinant jų teisėtumo, nes duomenų perrašymo metu bylose esančių dokumentų kopijos nebuvo perduotos. Skaitmeninis kadastro žemėlapis buvo pradėtas kurti 1994 m. popieriniame variante pagal ŽŪM ministro įsakymą. 1995 m. išėjo įsakymas viską skaitmeninti. Buvo paruošti planai, žemės reformos projektų autoriai suformavo žemės sklypus, įbraižydavo juos į planus, Kauno ir Vilniaus kartografija juos perbraižydavo ant buvusių žemės ūkio įmonių lavsano pagrindo. Kai žemės sklypus įregistruodavo, buvo sąrašai, kuriuose fiksuoti savininko vardas, pavardė, projektinis numeris ir kadastrinis numeris. Projektinį numerį sklypui suteikdavo projekto autorius, o kadastrinį numerį suteikdavo programa. Duomenys buvo nepatikrinti, nebuvo gauta bylų, šiuo metu taip pat dar ne visos įregistruotų žemės sklypų bylos gautos. Šie du preliminariai matuoti sklypai žemės sklypai, registro Nr.( - ) (kadastrinis Nr.( - )) ir registro Nr. ( - ) (kadastrinis Nr.( - )) tą pačią dieną – 1997-12-30 buvo įregistruoti Valstybinio žemės kadastro duomenų registre. Įregistruotų žemės sklypų ribos ir jų kadastriniai numeriai į skaitmeninį kadastro žemėlapį buvo perkeliami digitalizavimo būdu, naudojantis Valstybinio žemėtvarkos instituto parengtais buvusių žemės ūkio įmonių planais M1:10000, kuriuose buvo įbraižytos įregistruotų žemės sklypų ribos, įrašyti jų kadastriniai ir projektiniai numeriai. Žemės sklypo, kurio projekto numeris 2 (savininkas E. Z.), ribos ir kadastrinis numeris skaitmeniniame kadastro žemėlapyje buvo pažymėti 1998-03-03 (digitalizavimo būdu) iš buvusios Sarapiniškių žemės ūkio įmonės plano M1:10000. Šiame plane šiam žemės sklypui buvo įrašytas kadastrinis numeris t.y. skaičius 4? (planuose įrašytas skaičius su įbraižytu ženklu ? nurodė sklypo kadastrinį numerį, toks žymėjimas buvo numatytas Valstybinio žemėtvarkos instituto metodiniuose nurodymuose. Pažymėjus šio žemės sklypo ribas iš Sarapiniškių žemės ūkio įmonės plano į skaitmeninį kadastro žemėlapį, sklypui (proj. Nr. 2) ir buvo įrašytas toks kadastrinis numeris koks ir buvo nurodytas Sarapiniškių žemės ūkio įmonės plane t.y. kadastrinis Nr. ( - ). Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 4 straipsnyje yra sakoma, kad kadastro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad nekilnojamojo turto kadastre kaupiami duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti. Todėl žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 2, ribų ir kadastrinio numerio įvedimo į skaitmeninį kadastro žemėlapį pagrindas ir buvo Sarapiniškių žemės ūkio įmonės planas M1:10000 ir, kad buvo įrašytas tas kadastrinis numeris koks buvo nurodytas šiame plane. Bet niekada nebuvo dviejų 4 numerių. Nes nei vienam sklypui nebuvo suteikti du vienodi kadastriniai numeriai. To neleistų pati sistema. Kadastro žemėlapis suskirstytas vietovėm ir blokais. Bloke negali būti tuo pačiu numeriu kito žemės sklypo. Nei registro, nei kadastro duomenų bazėje dviejų žemės sklypų, kuriems Sarapiniškių (( - )) kadastro vietovės 7 bloke būtų suteiktas tas pats kadastrinis numeris su skaičiumi 4 nebuvo. Kiekvienam naujai registruojamam žemės sklypui programiškai yra suteikiamas kadastrinis numeris t.y. programa automatiškai išrenka konkrečiame (kuriame randasi registruojamas žemės sklypas) bloke visų įregistruotų žemės sklypų kadastrinius numerius ir naujam žemės sklypui suteikia sekantį laisvą numerį. Nuo E. Z. žemės sklypo (kadastrinis Nr.( - ), proj. Nr. 2) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, o taip pat nuo 1998-03-03, kai šio žemės sklypo ribos iš Sarapiniškių žemės ūkio įmonės plano M1:10000 buvo perkeltos į kadastro žemėlapį ir iki 2010-09-07 žemės sklypo tekstiniai ar grafiniai duomenys nebuvo nei tikslinami, nei keičiami, nes niekas iki to laiko nebuvo pateikęs jokio prašymo. Remiantis Nekilnojamojo turto registro 33 straipsniu „Suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų“. 2010-09-07 į Registrų centro Alytaus filialą kreipėsi pil. E. Z. įgaliotas asmuo G. Z., kuris pateikė prašymą ir žemės sklypo, kadastrinis Nr.( - ), planą dėl šio žemės sklypo duomenų patikrinimo kadastro žemėlapyje. Patikrinus pateiktą žemės sklypo planą su kadastro žemėlapyje pažymėtomis šio sklypo ribomis buvo nustatyta, kad kadastro žemėlapyje esančios žemės sklypo ribos yra tokios pat kaip ir pateiktame plane įbraižytos ribos, tačiau šiam E. Z. žemės sklypui kadastro žemėlapyje įrašytas kadastrinis Nr.( - ) nesutampa su žemės sklypo plane esančiu kadastriniu Nr.( - ). Buvo patikrinta, koks šiam žemės sklypui yra įrašytas kadastrinis numeris registro duomenų bazėje ir nustatyta, kad žemės sklypas registre yra su kadastriniu Nr. ( - ). Taip pat buvo įsitikinta, kad toje planinėje medžiagoje (Sarapiniškių žemės ūkio įmonės planas M1:10000), nuo kurios šio žemės sklypo ribos buvo perkeltos į skaitmeninį kadastro žemėlapį, yra klaidingai įrašytas sklypui kadastrinis numeris, t.y. įrašytas 4, o turi būti 12. Kadangi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnyje nurodyta, kad kadastro žemėlapis tikslinamas naudojantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis bei vadovaujantis žemės sklypo planu, todėl remiantis pil. G. Z. pateiktu prašymu ir pridėtu žemės sklypo, kadastrinis Nr.( - ), planu, suderintu su žemėtvarkos skyriumi, buvo patikslintas šio sklypo kadastrinis numeris skaitmeniniame kadastro žemėlapyje t.y. šiam sklypui anksčiau (1998-03-03) įrašytas (kadastro žemėlapyje) kadastrinis Nr.( - ) buvo panaikintas ir įrašytas Nr.( - ). Kito preliminariai matuoto žemės sklypo, šiuo metu nuosavybės teise priklausančio UAB „( - )“, ribos į skaitmeninį kadastro žemėlapį buvo perkeltos (1998-03-03) digitalizavimo būdu iš Sarapiniškių buvusios žemės ūkio įmonės plano M1:10000. Tuo metu šiam UAB „( - )“ žemės sklypui skaitmeniniame kadastro žemėlapyje buvo įrašytas kadastrinis Nr. ( - ) (proj. Nr.4). Sarapiniškių buvusios žemės ūkio įmonės plane šiam žemės sklypui buvo įrašytas skaičius 6? (planuose įrašytas skaičius su įbraižytu ženklu ? nurodė sklypo kadastrinį numerį), todėl kadastro žemėlapyje pažymėjus šį žemės sklypą (proj. Nr.4), jam buvo įrašytas tas kadastrinis numeris, kuris buvo nurodytas Sarapiniškių žemės ūkio įmonės plane t.y. Nr. ( - ) 1998-07-15 paaiškėjo, kad Nekilnojamojo turto registre žemės sklypas su kadastriniu numeriu 6 nėra įregistruotas, nes programiškai Sarapiniškių kadastro vietovės 7 bloke kadastrinis numeris 6 buvo suteiktas kitam naujai suformuotam žemės sklypui. Tapo aišku, kad Sarapiniškių buvusios žemės ūkio įmonės plane M1:10000 žemės sklypui, kurio projekto Nr. 4, yra įrašytas klaidingas kadastrinis numeris 6. Kadangi negali būti dviem skirtingiems žemės sklypams kadastro žemėlapyje įrašyti tie patys kadastriniai numeriai, todėl skaitmeniniame kadastro žemėlapyje UAB „( - )“ žemės sklypo, kurio proj. Nr. 4 ir kuriam buvo įrašytas kadastrinis numeris 6, ribos iš originalaus sluoksnio (1998 liepos mėn.) buvo perkeltos į skaitmeninio kadastro žemėlapio archyvinį sluoksnį ir iki 2010-09-07 šio žemės sklypo ribų originaliajame kadastro žemėlapio sluoksnyje nebuvo pažymėta. Tik pagal skaitmeniniame kadastro žemėlapyje pažymėtas žemės sklypo, projektinis Nr.4, ribas, nustatyti šio žemės sklypo savininką ar pagal nekilnojamojo turto registro duomenis surasti šio sklypo kadastrinį numerį nebuvo jokių galimybių. Kai 2010-09-07 į Alytaus filialą kreipėsi pil. E. Z. įgaliotas asmuo G. Z. su prašymu dėl jo žemės sklypo, kadastrinis Nr.( - ) (kadastro žemėlapyje buvęs Nr.( - )), duomenų patikrinimo kadastro žemėlapyje, tik tuomet paaiškėjo, kad nekilnojamojo turto registre kadastrinis Nr.( - ), yra suteiktas žemės sklypui, kurio projektinis Nr.4 ir kuris nuosavybės teise priklauso UAB „( - )“. Naudojantis žemės sklypo, kadastrinis Nr.( - ), planu (parengtas 1997 metais, suderintas su Varėnos rajono žemėtvarkos skyriumi) bei nekilnojamojo turto registro duomenų bazę, šio žemės sklypo ribos 2010-09-07 buvo pažymėtos skaitmeniniame kadastro žemėlapyje įrašant kadastrinį Nr. ( - ). Preliminariai matuotų žemės sklypų ribos skaitmeniniame kadastro žemėlapyje visais atvejais buvo pažymimos ir yra pažymimos su paklaida, o ypač tų žemės sklypų, kurių ribos buvo pažymėtos naudojantis mažo tikslumo kartografine medžiaga. Žemės sklypo ribos leistina paklaida (m) pažymint kadastro žemėlapyje žemės sklypus pagal mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą gali būti iki 15 m. Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techniniuose reikalavimuose (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 1P-3) yra numatytos leistinos ribų paklaidos. Todėl darytina išvada, kad negali būti tiksliai nustatytos ar atstatytos žemės sklypų ribos vietovėje tik pagal kadastro žemėlapio duomenis, o turi būti naudojamasi žemės sklypo planu, kuris yra pagal matavimus vietovėje Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtas brėžinys. Tik kai Z. kreipėsi į RC Alytaus filialą, tik tada nustatę, kad yra tokie dalykai. Abiejų sklypų ribos žemėlapyje buvo savo vietoj. Notarai dažnai nukreipia savininkus,iki atliekant sandorius, kad jie Registrų centre užsidėtų spaudą, kad ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje ir jei tai būtų buvę taip padaryta,tada viskas būtų išaiškėję iki sandorio sudarymo. Šiuo metu sklypo planas nuskenuojamas, vektorizuojamas, tada galima jį įregistruoti, kad jo ribos atitinka, anksčiau buvo daroma pagal tokią medžiagą, kaip sakiusi aukščiau. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo” 114 punktu nustatyta, kad apie nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje liudija kadastro tvarkytojo spaudas nekilnojamojo daikto plane. Iki 2010-09-07, kai į Alytaus filialą dėl žemės sklypo ribų patikrinimo kreipėsi E. Z. įgaliotas asmuo G. Z., nei savininko E. Z. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastrinis Nr.( - )) plane, nei UAB “( - )” 2010-06-03 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigyto žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) plane tokio spaudo, liudijančio apie šių žemės sklypų pažymėjimą kadastro žemėlapyje nebuvo. Kadastro tvarkytojas iki 2010-09-07 neturėdamas žemės sklypų, kadastrinis Nr.( - ) ir Nr.( - ), ribų planų negalėjo nustatyti, kad skaitmeniniame kadastro žemėlapyje įrašyti šiems žemės sklypams jų kadastriniai numeriai neatitinka Nekilnojamojo turto registre įrašytų kadastrinių numerių. Joks teisės dokumentas nenumato, kad pagal kadastro žemėlapį galima atlikti ribų nustatymo, atstatymo ar kitus veiksmus.Dviejų kadastrinių numerių nebuvo Tai ne registre buvo 2 vienodi numeriai ir ne kadastro žemėlapyje. Viešai prieinamuose duomenyse negali būti dviejų 4 numerių. Nei kadastro žemėlapyje, nei registre dviejų 4 numerių nebuvo. Kai Z. atėjo į Alytaus filialą, patikrinus pastebėta, kad kito jokio kadastrinio numerio nėra, yra tik projekto numeris. Z. sklypui nurodytas 12 numeris, o žemėlapyje įrašytas 4 numeris, įvyko tik numeriuko iš žemėlapio pakeitimas. Klaida ištaisyta, bet tai ne techninė klaida. Atnešė planą, ištaisėm tik kadastro žemėlapyje. Nes plane neteisingai įrašyti duomenys buvo perkelti tokie, kokie buvo gauti. N. turėjo registro duomenis, abiejų buvo teisingi. Ar turėdamas tik kadastrinį numerį miškotvarkos projektą jis galėjo daryti nežinanti. Valstybinė miškotvarkos tarnyba jau 2-3 metai iš jų ima kas pusmetį duomenis: sausio 1 d. ir liepos 1 d., o prieš tai net kartą į ketvirtį imdavo. Kai buvo daromas sandoris, 2010-06-03 miškų tarnyba sausio 1 d jų duomenis jau turėjo. Jie turėjo klaidingus duomenis kadastro žemėlapyje. Kad jie klaidingi, paaiškėjo 2010 m. rugsėjo mėnesį.

54Planuose viskas buvo gerai, 12 kadastrinis numeris buvo Z. sklypo, ribos atitiko, bet priskyrimas buvo perkeltas iš šitų duomenų. Patvirtina, kad priskyrimas buvo neteisingas. Iki 2010 m. rugsėjo mėnesio, vedant sklypo numerį su pabaiga 4, rodydavo Z. sklypą, sklypą žemėlapyje su numeriu 4, jo ribas, bet turėjo būti numeris 12. Vėliau šiam žemės sklypui buvo suteiktas numeris 12, jis buvo jam priskirtas nuo 1997 m. Elektroniniam žemėlapyje įvesta 1998-03-03. Kokio darbuotojo pačiame žemėlapyje įrašyta, atsakyti negalinti,mes negalima identifikuoti. Rugsėjo mėnesį buvo atstatytas teisingas priskyrimas Z. ir nurodytas registro numeris ir patalpintas kadastro žemėlapyje. Iki tol buvo neteisingas duomenų perkėlimas.Turėjo atsirasti kadastro žemėlapyje kadastrinis numeris. Kai sklypas permatuojamas geodeziškai, projektinis numeris išnyksta, lieka kadastrinis numeris. UAB„( - )“ sklypas turėjo būti iškart pažymėtas 4 numeriu. Kai Z. kreipėsi, registre pažiūrėję, kas iš tikrųjų yra su 4 kadastriniu numeriu, buvo pakelta byla, surasta, kad tai „( - )numeris 6, jis buvo įrašytas ir 1998 m. kovo mėnesį, bet su 6 numeriu registre jo nebuvo, tai buvo braižytojo klaida padaryta. Sklypui suteikė numerį 6, kadastriniame žemėlapyje negali būti du numeriai, jis buvo nukeltas į laikiną sluoksnį, šio sklypo ribų nebuvo iš viso. Tik 2010 m. surasta kad jo kadastro numeris 4, klaida buvo atitaisyta. 2010 m. „( - )“ ir Z. sklypų kadastriniai numeriai ištaisyti. Pakeista tik tai, kad žemėlapyje užrašytas numeris 4, prieš tai jis buvo laikinajame sluoksnyje. Jame buvo įrašytas numeris 6. Kadastro žemėlapyje, kur buvo „( - )“ sklypas, įdėtas žemėlapis su Z. sklypu. „( - )“ sklypo nebuvo internetiniame kadastro žemėlapyje, nesimatė jo ribų. Duomenų bazės žemėlapiais remtis negalim 100 procentų, nes yra sklypų už 16 km nuo savo buvimo vietos, yra netikslūs matavimai, preliminarūs sklypai. 20 000 sklypų kadastriniame žemėlapyje nėra, nes neparengti planai. Todėl, kai vyksta sandoriai, notarai kreipiasi į Registrų centrą. Remtis RC kadastriniais žemėlapiais nedraudžiama, bet joks įstatymas nėra numatęs, kad pagal juos gali būti sudaromi sandoriai, nustatomos ar atstatomos ribos, yra tik grafinė dalis, kurioje parodoma žemės sklypo buvimo vieta, tai ne juridinis dokumentas. Žemės sklypo planas figūruoja visur, iškertant mišką, yra linijos ilgiai, kadastro žemėlapyje linijų ilgio nėra. Preliminaraus sklypo įbraižyme pagal techninius reikalavimus gali būti 15 m paklaida, tai NŽT techniniai reikalavimai. Abrise aiškiai buvo surašyti visi linijų ilgiai. Iki 2010 m. būtų parodytas Z. sklypas. O su 12 numeriu būtų neparodę jokio sklypo, nes jo tuo metu nebuvo. Jei Z. būtų kreipęsis anksčiau, būtų išlindusi klaida. Galima kreiptis ir ištaisyti klaidas. Kadastro žemėlapyje realiai matėsi Z. sklypo kontūrai, Tyčios čia negalėjo būti. Kai registravę žemės sklypus, žemėtvarkos tarnybos duodavo sąrašą, kartografijos darbuotoja žiūrėjo, bet paėmė ir ne taip įrašė. Apie „( - )“ sklypą neturėję jokių duomenų. Jei būtų šalia matuojamas geodeziškai kitas sklypas, gal būt jis būtų surastas, nes tokiu atveju rašomas gretimo sklypo savininkas. Bet čia sklypai jau buvo suformuoti. Gal ir šiandien yra dar tokių sklypų. Buvo 0,5 milijono sklypų įregistruota 1998 m. Laikinam sluoksnyje yra apie 70 000 sklypų, bet šiuo atveju pradėta jų registracija nėra baigta. Šiam sklypui buvo užrašytas 6 numeris, bet registre programa pati suteikia numerį, ji suteikė numerį per vieną sklypą, t. y., kitam sklypui, kurio duomenys buvo žinomi, o šitas sklypas buvo nukeltas į laikiną sluoksnį. Duomenų bazės žemėlapyje, paspaudus numerį 4, parodytų „( - )“ sklypo buvusios savininkės O. duomenis. Kadangi buvo įregistruotas turtas, pažyma turėjo būti išduota,nes Registrų centro darbuotoja manė, kad klaidos nėra, pati sistema negalėjo rodyti klaidos. Kurioj vietoj ir kas klaidą padarė, negali pasakyti.Jei N. būtų pateikęs valdos planą ir palyginęs su Z. sklypu, klaida būtų ištaisyta. Reikalingas žemės sklypo planas, tada galima atrinkti. Jei būtų kuris nors kreipęsis pas juos su planu, būtų viskas išaiškėję,nes jei turi planą ir žiūri į žemėlapį, matai ribas. Jie atsako už įrašytus duomenis, kuriuos perkelia nuo to pagrindo, kuris yra. Kitokio skaičiaus įrašyti negalėję, negu buvo pateiktas.

55Valstybinės miškų tarnybos specialistas M. I. paaiškino,kad RC pateiktas išrašas nesutapo su nuosavybės dokumentais. Registrų centro išrašas yra oficialus dokumentas, juo visą laiką vadovaujasi. Sudarydamas sutartį, turi teikti kompiuterinį išrašą, kad duomenys atitinka. Kaip galėjo atsirasti klaida, nežino. Vidinės miškotvarkos taisyklės tuo metu nereikalavo sutikrinti RC plano su popieriniu planu.Toks reikalavimas atsirado 2010-06-30, jis buvo patvirtintas ministro. Įsigaliojo ministro nutarimas nuo 2010-07-11. Privačių miškų miškotvarkos taisyklių 12 punkte naujoje tvarkoje nurodyta, kad (12.7 punktas) turi būti pridėta žemės sklypo plano kopija. Toks reikalavimas, kad turi būti įsegtas planas, atsirado nuo 2010-07-11. Atbuline tvarka nutarimas negaliojo. Paprastai iš praktikos tokius planus įsegdavo.RC padaro pas save atžymas, jie iš karto mato, duomenys matosi tą pačią dieną. Programa veikia realiu laiku. Išrašas galioja tai dienai, kai yra spausdinamas. Miškų ūkio tarnybos duomenys su kadastro nuosavybės duomenimis ar sutampa, to nesimato. Yra dvi skirtingos bazės, šiai dienai vyksta jų suvienodinimas. Dėl to klaidos ir nesutapimai neturėtų atsirasti. Visą laiką tikrinama nuosavybė. Projekto autorius daro naują inventorizaciją. Už miškotvarkos projekto paruošimą yra atsakingas jo autorius. Projektuotojui užtenka turėti aukštąjį išsilavinimą, miškininkystės mokslų diplomą ir užsiregistruoti Valstybinėje miškų tarnyboje. Licenzijų dabar nereikia, jų reikėjo anksčiau, keitėsi tvarka apie 2010 metus. Jei nėra nors vienos dalies dokumentų, projekto negalima tvirtinti. Pagal žemėlapio ištrauką nustatyti, kad tai tas pats sklypas, jei neatžymėta, nėra RC spaudo, kad jis įtrauktas į RC žemėlapį, ar galima, nežinau, nes projekto autorius neprivalo prašyti plano su spaudu. Tokios prievolės jam nėra. O derinantis planą žmogus tikrina nuosavybę RC, būna kad pateikia seną pažymą, o sklypas jau parduotas. Visi turi prieigą. Pirmas toks atvejis pasitaikė per 10 metų. Jei RC duomenų bazėje, išraše nurodytas miško plotas 2,9 ha, o kadastriniame žemėlapyje 3,9 ha, ar galima daryti miškotvarkos projektą - grafiniame žemėlapyje ploto nesimato, nebent paėmus įrankius, galima paskaičiuoti, jei kiltų įtarimas. Jei matosi akivaizdžiai neatitikimas, reikia nedaryti projekto. Kilus įtarimui, reikia tikrintis. Taksoraštis miškotvarkos projekte turi būti. Jei daroma nauja inventorizacija, taksoraštis pataisomas. Projekto autorius peržiūri valstybinę inventorizaciją, šiuo atveju ji daryta 2001 m., nuvažiuoja į mišką pasitikrinti, ar atitinka. Skirtumas tarp valstybinės inventorizacijos taksoraščio ir naujai darytos inventorizacijos gali būti 500 kūb. m. Valstybinė miškotvarka nežiūri nuosavybės ribų, gali būti didelis sklypas, medynas skiriasi nuo mažiuko sklypo medyno. Jei sklypas nepažymėtas RC, yra tik preliminarūs matavimai – taisyklėse įvardinta, kad projektuotojas turi įsitikinti, kad yra aiškios natūroje ribos. Atliekant naują inventorizaciją, į juos kreiptis nereikia, tik kai derinamas projektas. Jiems turi pateikti miškotvarkos projektą, žemės valdos plano nereikia.Jei projektuotojas mato neatitikimus tarp dokumentų ir RC duomenų bazės, prioritetas teikiamas RC išrašui, bet jei neatitikimai aiškūs, reikia domėtis, aiškintis kodėl tokia situacija. Miškotvarkos projektas, kuris aptariamas, rašoma, kad valda inventorizuota 2009 m., projektas sudarytas 2010 m. pagal seną tvarką. 2010-11-30 rašte nurodyta, kad projekto sklypui su paskutiniu skaičiumi 4 tvirtinimo metu sklypo dislokacijos vieta atitiko kadastro žemėlapyje nurodytą vietą, būtent tai vietai projektas ir darytas, kur jis registruotas RC. Gali būti iškertama pagal žiniaraštį viso 124 kūb m pagal šitą projektą.Gali būti ir neiškertama tiek, tai nėra tikslus kiekis. Realiai šiek tiek skiriasi, tai apytikris tūris, paklaida niekur neapibrėžta. Gali kiek įvairuoti kirtimo kiekis, yra kiti reikalavimai, gali įvairuoti 15-20 proc. Jei kelmai nesupuvę, po 2 metų galima nustatyti, kiek buvo iškirsta medžių.Po 2 metų nustatyti negalima, ar tai buvo sausuoliai, ar ne. Nei tarnautojai, nei miškotvarkos projekto autorius neįgalioti tikrinti geodezistų darbą. Jei reikia, jei kyla neaiškumai ar ginčai, užsakomi geodeziniai matavimai. Ribas tikrina specialų atestatą turintis žmogus.Miškotvarkos projektas daromas tada, kai padaroma sutartis su savininku.

56LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūra raštu Nr. ARVR-4-175 nurodė, kad 2010-08-17 buvo išduoti leidimai kirsti mišką Nr. 073982, Nr. 074080 įmonei UAB „( - )“ jai priklausančiame miške, esančiame ( - ) k., Varėnos r., unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ). Leidimai išduoti remiantis „Sanitarinės būklės įvertinimo aktu“ sanitariniam (plynam) kirtimui. Pateiktos leidimų, biržės brėžinio, įvertinimo akto, 2010-06-07 Registrų centro pažymos ir 2010-06-09 kadastro žemėlapio ištraukos kopijos. (t.2, b.l. 2-6)

57LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūra raštu Nr. ARVR-4-205 nurodė, kad registro pažymą ir kadastro žemėlapio ištrauką 2010-08-17 išduodant leidimus Nr. 073982, Nr. 074080 kirsti mišką pateikė UAB „( - )“ direktorius A. N.. (t.2, b.l. 10)

58LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūra raštu Nr. ARVR-4-208 nurodė, kad pil. E. Z. priklausančiame miške, esančiame ( - ) k., Varėnos r., kadastrinis Nr. ( - ), iškirsta ir pasisavinta 1229 vnt. pušų - tūris 506 m³; 127 vnt. eglių - tūris 14 m³; 33 vnt. ąžuolų - tūris 2 m³; 137 vnt. klevų - tūris 14 m³; 702 vnt. beržų - tūris 196 m³; 23 vnt. drebulių - tūris 4 m³. Iš viso - 2251 vnt. medžių - tūris 736 m³ medienos. Žala skaičiuojama remiantis LR Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 521 „Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui interesams atlyginimo tvarka“. Augantys medžiai - 128 m³ x 100 Lt - 12800 Lt, vėjovartos - 608 m³ x 40 Lt - 24320Lt. E. Z. padaryta 48640 Lt žala. Žala aplinkai nepadaryta. Pateiktas biržės taksavimo lapas. (t.2, b.l. 12-14)

592011-04-20 LR Aplinkos ministerijos Alytaus RAAD Varėnos rajono agentūra raštu Nr. ARVR-4-178 pranešė apie tai, kad agentūros 2010-11-05 Nr. ARVR-4-208 rašte pateikiant padarytos žalos paskaičiavimą E. Z., buvo blogai susumuota ir nurodyta suma 48640 Lt. Turi būti - 37120 Lt. (t.2, b.l. 15)

602010-11-08 LR Aplinkos ministerijos Alytaus RAAD Varėnos rajono agentūras raštu Nr. ARVR-4-209 nurodė, kad UAB „( - )“ 2010-07-13 buvo išduoti leidimai atrankiniam ir einamajam kirtimui Nr. 073946 ir Nr. 073947, nurodyti kvartalų ir sklypų numeriai: Valkininkų miškų urėdijos Vėžionių girininkijoje – 761/10, 761/9 ir Valkininkų miškų urėdijos Žilinų girininkijoje – 790/32, 790/33. Pridėtos išduotų leidimų kirsti mišką Nr. 073946 ir Nr. 0783947 kopijos ir biržės atrėžimo dokumentacijos kopijos. (t.2, b.l. 25-32)

61Lydraščiais Nr. ARVR-4-236, ARV2-2-1553 LR Aplinkos ministerijos Alytaus RAAD Varėnos rajono agentūra pateikė VĮ Valstybinis miškotvarkos instituto 2001 m. Valkininkų miškų urėdijos Vėžionių girininkijos planšetų albumo ir privačių ir nuosavybės teisių atkūrimui skirtų miškų inventorizacijos suvestinių duomenų kopijas, darbuotojų pareigybių aprašymų, direktoriaus įsakymų kopijas (Miškotvarka, 2001 m.) Iš jų matyti, kad Vėžionių girininkijoje Z. O. vardu Kv. 761 sklypų Nr. 8-10 yra pažymėti kaip Val. Nr. 4, taip pat tokiu numeriu, t.y. Val. Nr. 4 pažymėti ir Z. O. vardu Kv. 760 sklypų Nr. 4-6. Šiame sąraše nėra E. Z., nors pagal pridėtą miško valdų planą šio asmens sklypas turėtų būti Kv. 761 sklypų Nr. 8-10. (t.2, b.l. 34-38, 17-23)

62LR AM Alytaus RAAD raštu Nr. ARV2-2-1465, nurodoma, kad siekiant išsiaiškinti UAB „( - )“ leidimo kirsti mišką, esantį ( - ) k., Varėnos r., išdavimo teisėtumą buvo patikrinti turimi dokumentai ir jie palyginti su kadastro žemėlapių ištraukomis ir Miškų kadastro žemėlapiais. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, 2010-06-07 18:52:39, registro Nr. ( - ), UAB „( - )“ priklauso žemės sklypas, esantis ( - ) k., Varėnos r., unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) Sarapiniškių k.v., pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - miško ūkio, žemės sklypo plotas 3,1 ha. Žemės sklypą UAB „( - )“ įsigijo pirkimo-pardavimo 2010-06-03 sutartimi Nr. VŠ-1075. Šis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateiktas 2010-06-28 kartu su Miškotvarkos projektu 2010-2029 metams. Taip pat miškotvarkos projekte yra miško žemės sklypo planas. Šiame plane pažymėtas kertamas miškas kadastriniu numeriu 4, kvartalo Nr. 761,790. Taip pat yra pridėta kadastro žemėlapio ištrauka, kuri atspausdinta 2010-06-09. Miškų kadastro žemėlapio ištraukoje (aktuali 2010-07-01) minimas žemės sklypas, pažymėtas irgi numeriu 4. UAB „( - )“ atstovas A. N. 2010-10-12 pateikė nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko išrašą 2010-08-23 08:46:49 ir kadastro žemėlapio ištrauką, atspausdintą 2010-08-23, vykdytojas M. V.. Žemės sklypas pažymėtas numeriu 4. Nagrinėjant nurodytus dokumentus nekilo jokių abejonių ir klausimų dėl žemės sklypo, tačiau kadastro žemėlapio ištraukoje, atspausdintoje 2010-09-08, vykdytojas B. B., tas pats žemės sklypas pažymėtas numeriu 12. Kadastro žemėlapio ištraukose, atspausdintose 2010-10-11 ir 2010-10-12, taip pat sklypas, kuris anksčiau buvo pažymėtas numeriu 4, jau pažymėtas numeriu 12. Siekiant išsiaiškinti tiksliai kokį sklypą nusipirko UAB „( - )“ pagal 2010-06-03 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. VŠ-1075, buvo kreiptasi žodžiu į Vilniaus m. 21-ojo notarų biuro notarę V. Š. dėl galimybės gauti pirkimo-pardavimo sutartį ir žemės sklypo planą, kuris, jos teigimu, prie sutarties yra privalomas. Tačiau notarė paaiškino, kad šią informaciją gali suteikti tik teisėsaugos institucijoms. Dėl nežinomų aplinkybių pasikeitus kadastro žemėlapio ištraukose sklypų numeriams, buvo patikrintas natūroje kitas sklypas, kuris pagal kadastro žemėlapio ištrauką 2010-10-12 pažymėtas numeriu 4. Nuvykus departamento pareigūnams į minėtą sklypą, buvo nustatyta, kad šiame sklype vykdo kirtimus UAB „( - )“ neturint leidimo. UAB „( - )“ atstovas 2010-10-12 paaiškino, kad tai jiems priklauso žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), ir nespėjo išsiimti leidimo miškui kirsti. Apibendrinant darytina išvada, kad UAB „( - )“ iškirto vieną sklypą, kuris pagal kadastro žemėlapio ištraukas buvo pažymėtas numeriu 4, o tada vykdo kirtimus sklype, kuris kadastro žemėlapio ištraukoje 2010-10-01 pažymėtas irgi numeriu 4, UAB „( - )“ atstovui teigiant, kad tai bendrovei priklausantis miškas. Su raštu pateiktos dokumentų kopijos: miškotvarkos projekto, išrašo iš Miškų kadastro žemėlapio, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų 2 vnt., Kadastro žemėlapio ištraukų - 4 vnt., UAB „( - )“ atstovo A. N. paaiškinimo. (t.2, b.l. 40-65)

63LR Aplinkos ministerijos Alytaus RAAD raštu Nr. ARV 2-1568 nurodė, kad vadovaujantis LR Miškų įstatymo 5 str. 3 p. 2 pp. bei Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatų 8.20 punktu, leidimus kirsti mišką išduoda agentūrų darbuotojai, vykdantys valstybinę miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę. Leidimai išduodami vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2004-07-14 įsakymu Nr. D1-386. Šiame dokumente yra aptarti veiksmai prieš išduodant leidimą. Dokumentai reikalingi pateikti agentūrai, norint gauti leidimą kirsti privačių miškų savininkams, yra aptarti Aprašo 5 bei 7 punktuose. Kirtimų rūšis, plotas ir kiti duomenys nustatomi pagal pateiktus biržės atrėžimo dokumentus arba pagal miško sklypo miškotvarkos projektą. Leidimų kirsti mišką anuliavimo tvarka aptarta Aprašo 26-27 punktuose. (t.2, b.l. 69-83)

642010-11-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos raštu Nr. 2006 dėl duomenų pateikimo nurodyta, kad privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų rengimą, derinimą ir tvirtinimą reglamentuoja Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3741 su vėlesniais pakeitimais). Taisyklių 34 punkte yra išdėstyti vidinės miškotvarkos projektus tvirtinančios institucijos veiksmai. Vidinės miškotvarkos projektas žemės sklypui Nr. ( - ) buvo patikrintas Taisyklių 34 punkte nustatyta tvarka ir patvirtintas 2010-07-01 suteikiant registracijos Nr. 37581. Minėtas miškotvarkos projektas Valstybinei miškų tarnybai tvirtinti buvo patiktas Taisyklių 33 punkte nustatyta tvarka.

65Valstybinė miškų tarnyba Nekilnojamojo turto kadastro duomenis pagal duomenų teikimo sutartis nuo 2006 metų periodiškai kas ketvirtį, ar kas pusmetį gauna iš VĮ Registrų centas. Vidinės miškotvarkos projekto žemės sklypui Nr. ( - ) tvirtinimo metu 2010-07-01 projekte nurodyta žemės sklypo dislokacijos vieta visiškai atitiko Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje (skaitmeniniuose grafiniuose duomenyse) nurodytą žemės sklypo dislokacijos vietą. 2010 metų liepos pabaigoje Valstybinės miškų tarnybos gautuose atnaujintuose Nekilnojamojo turto kadastro duomenyse 2010-07-01 būklei žemės sklypo Nr. ( - ) dislokacijos vieta nebuvo pasikeitusi. Valstybinės miškų tarnybos gautuose Nekilnojamojo turto kadastro grafiniuose duomenyse iš viso nebuvo informacijos apie žemės sklypą Nr. ( - ). Pridėtos kopijos vidinės miškotvarkos projekto ir pažymos. (t.2, b.l. 85-95)

662010-12-02 LR AM Alytaus RAAD raštu Nr. ARV2-2-1705, nurodoma, kad VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banke pakoregavo žemės sklypo numerį 4, esantį Varėnos r., ( - ) k. Pakoregavus sklypo numerį, UAB „( - )“ priklauso jau kitas žemės sklypas, kuris randasi ( - ) k., Varėnos r. Varėnos rajono agentūros vedėjas V. B. su vyr. specialistu A. D. 2010-10-12 patikrino UAB „( - )“ sklypą ir nustatė, kad kirtimus bendrovė vykdo neturėdama leidimo miškui kirsti. Pranešimo apie ketinimą vykdyti planinį sanitarinį kirtimą agentūra negavusi. UAB „( - )“ atstovas A. N. pateikė paaiškinimą, kuriame nurodo, kad tai jiems nuosavybės teise priklausantis sklypas. 2010-10-13 A. N. pateikė agentūrai Medyno numatomo iškirsti plynu sanitariniu kirtimu įvertinimo aktą ir plyno sanitarinio kirtimo biržės brėžinį. Agentūra leidimo neišdavė pareikalaudama, kad bendrovė pateiktų originalius miško valdos dokumentus. 2010-10-27 agentūros darbuotojai nustatė, kad ta pati miško valda yra iškirsta plynai, mediena ištraukta, nors leidimas kirsti mišką neišduotas. UAB „( - )“ vadovas A. N. buvo nubaustas pagal LR ATPK 61 str. 4 d. - 500 Lt bauda. (t.2, b.l. 97-104)

672010-11-26 UAB „( - )“ paaiškinime nurodoma, kad UAB „( - )“ į.k. ( - ), užsakė parengti miškotvarkos projektą privačiai miško valdai (žemės sklypui) unikalus Nr. ( - ) Sarapiniškių kadastro vietovėje. Miškotvarkos projektui rengti buvo pateikta nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas ir kadastro žemėlapio ištrauka. Už tinkamą duomenų surinkimą ir miškotvarkos projekto parengimą buvo atsakingas įmonės darbuotojas A. G.. Šiuo metu A. G. įmonėje nedirba, yra atleistas nuo 2010-09-10 pagal LR DK 127 str. (darbuotojo prašymu). UAB „( - )“ už atliktus darbus atsiskaitė. Pateikė dokumentų, kurie buvo sudaryti ir pateikti, vykdant UAB „( - )“ užsakymą. (t.2, b.l. 107-113)

682010-10-28 notarės V. Š. raštu Nr. 381/2010 nurodoma, kad Vilniaus m. 21-ame notarų biure 2010-06-03 buvo patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. VŠ-1075 ir priėmimo-perdavimo aktas Nr. VŠ-1076. Sutartis ir aktas buvo pasirašyti dalyvaujant pardavėjos Z. O. atstovui V. O. ir pirkėjos -UAB „( - )“ atstovui A. N.. Minėta sutartimi buvo parduotas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas: ( - ) Sarapiniškių k.v., esantis Varėnos r. sav., ( - ) k. Sudarant sutartį, pardavėjos atstovas pateikė visus reikalingus sandorio sudarymui dokumentus: pažymėjimą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį, laikinąjį žemės sklypo planą, įgaliojimą Nr. 2-4382, paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą reg. Nr. 1-2908. Remiantis 2008-12-07 įsigaliojusio Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 15 punktu, geodeziniai matavimai parduotam žemės sklypui nebuvo būtini. Su raštu pateiktos minėtų dokumentų kopijos. Pagal dokumentus žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. (t.2, b.l. 115-162)

692011-05-09 notarės V. Š. raštu Nr. 195/2011 nurodoma, kad sudarant 2010-06-03 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. VŠ-1075, VĮ Registrų centras išdavė pažymą Nr. 44-2870366 sandorio sudarymui. Užsakius pažymą sandoriui, VĮ Registrų centras kartu su pažyma nepateikia parduodamo nekilnojamojo daikto plano ar kadastro ištraukos, kadastro žemėlapis nėra privalomas sutarties dokumentas, jeigu pardavėjas pateikia žemės sklypo plano originalą. Šiuo atveju pardavėjas pateikė originalų žemės sklypo planą, todėl žemės sklypo kadastro ištrauka nebuvo būtina sandorio sudarymui. Žemės sklypo planas buvo perduotas sutarties sudarymo metu pirkėjo UAB „( - )“ atstovui A. N.. (t.2, b.l. 166)

702011-06-02 notarės A. A. rašte Nr. S-347 nurodoma, kad 2010-05-24 Vilniaus m. 4-me notarų biure V. O., atstovaudamas motinai Z. O., užsakė VĮ Registrų centro Vilniaus fil. pažymą Nr. 44-2867834 apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre žemės sklypo pirkimo-pardavimo sandoriui sudaryti. V. O. pateikė dokumentų kopijas. Dėl kokių priežasčių neįvyko šis sandoris, prisiminti negali, nes pradėjo vieneri metai. (t.2, b.l. 168)

712010-11-19 VĮ Registrų centro raštu Nr. (2.190.)G-3566 nurodoma, kad žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), esantis ( - ) k., Varėnos r., nuosavybės teise priklausantis E. Z., buvo įregistruotas Valstybinio žemės kadastro duomenų registre 1997-12-30 (pagrindas: Alytaus apskr. viršininko 1997-11-28 įsakymas Nr. 747). Tą pačią dieną registre buvo įregistruotas ir žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), esantis ( - ) k., Varėnos r., šiuo metu nuosavybės teise priklausantis UAB „( - )“ (sklypo ir teisių įregistravimo pagrindai: Alytaus apskr. viršininko 1997-12-28 įsakymas Nr. 747, Alytaus apskr. viršininko 1997-11-28 sprendimas Nr. 38-3165). Iki 1998-01-01 nekilnojamojo turto objektų registraciją atliko rajono valdybų Žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos, vėliau - apskričių viršininkų administracijos žemėtvarkos skyriai. Vadovaujantis LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymu, nuo 1998-01-01 duomenys (tekstiniai) sukaupti Valstybinio žemės kadastro duomenų registre buvo perrašomi į Nekilnojamojo turto registrą. Įregistruotų žemės sklypų ribos ir jų kadastriniai numeriai į skaitmeninį kadastro žemėlapį buvo perkelti digitalizavimo būdu, naudojantis Valstybinio žemėtvarkos instituto parengtais buv. žemės ūkio įmonių planais M1:10000, kuriuose buvo įbraižytos žemės sklypų ribos, įrašyti jų kadastriniai ir projektiniai numeriai. Žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) ribos ir kadastrinis numeris į skaitmeninį kadastro žemėlapį 1998-03-03 buvo perkelti iš buv. Sarapiniškių žemės ūkio įmonės plano M1:10000. Minėtame plane šiam sklypui buvo įrašytas skaičius 4? (planuose įrašytas skaičius su įbraižytu ženklu ? nurodė sklypo kadastrinį numerį). Perkėlus šio sklypo ribas iš Sarapiniškių žemės ūkio įmonės plano į skaitmeninį kadastro žemėlapį, sklypui buvo įrašytas tas kadastrinis numeris, kuris buvo nurodytas Sarapiniškių žemės ūkio įmonės plane, tai yra Nr. ( - ). Nuo žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, o taip pat ir nuo 1998-03-03, kai šio žemės sklypo ribos buvo pažymėtos kadastro žemėlapyje, sklypo tekstiniai ar grafiniai duomenys nebuvo nei tikslinami, keičiami. Šio sklypo kadastriniame žemėlapyje kadastrinis numeris buvo patikslintas tik po to, kai 2010-09-07 į Alytaus filialą kreipėsi E. Z. įgaliotas asmuo G. Z., kuris partekdamas prašymą ir sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), planą kreipėsi dėl E. Z. turimo sklypo ribų patikrinimo kadastriniame žemėlapyje. Patikrinus, nustatyta, kad kadastro žemėlapyje pažymėtos sklypo ribos sutampa su pateiktame plane įbraižytomis ribomis, tačiau kadastro žemėlapyje įrašytas sklypo kadastrinis Nr. ( - ) nesutampa su sklypo plane nurodytu kadastriniu Nr. ( - ). Kadangi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 str. nurodyta, kad kadastro žemėlapis tikslinamas naudojantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis bei vadovaujantis žemės sklypo planu, todėl remiantis E. Z. įgalioto asmens G. Z. prašymu ir pridėtu žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), planu, suderintu su žemėtvarkos skyriumi, buvo patikslintas šio sklypo kadastrinis numeris skaitmeniniame kadastro žemėlapyje, tai yra šiam sklypui anksčiau įrašytas kadastrinis Nr. ( - ) buvo panaikintas ir įrašytas Nr. ( - ). Preliminariai matuoto žemės sklypo, kadastrinis NR. ( - ) (proj. Nr. 4, šiuo metu nuosavybės teise priklausantis UAB „( - )“), ribos į skaitmeninį kadastro žemėlapį buvo perkeltos (1998-03-03) digitalizavimo būdu iš Sarapiniškių buv. žemės ūkio įmonės plano M1:10000. Kadangi Sarapiniškių buv. žemės ūkio įmonės plane šiam žemės sklypui buvo įrašytas skaičius 6? (planuose įrašytas skaičius su įbraižytu ženklu ? nurodė kadastrinį numerį)., todėl kadastro žemėlapyje pažymėjus žemės sklypą (proj. Nr. 4) jam buvo įrašytas tas kadastrinis numeris, kuris buvo nurodytas Sarapiniškių žemės ūkio įmonės plane t.y. Nr. ( - ). 1998-07-15 Nekilnojamojo turto registre, kadastrinis Nr. ( - ) buvo suteiktas žemės sklypui, kurio projektinis Nr. 6. Kadangi Nekilnojamojo turto registre negali būti įregistruoti (tame pačiame bloke) du žemės sklypai su tuo pačiu kadastriniu numeriu ir negali būti skirtingiems žemės sklypams kadastro žemėlapyje įrašyti tie patys kadastriniai numeriai, todėl skaitmeniniame kadastro žemėlapyje žemės sklypo, kurio proj. Nr. 4, ribos iš originalaus sluoksnio (1998 liepos mėn.) buvo perkeltos į skaitmeninio kadastro žemėlapio archyvinį sluoksnį ir iki 2010-09-07 šio žemės sklypo ribų kadastro žemėlapyje nebuvo pažymėta. Tik pagal skaitmeniniame kadastro žemėlapyje pažymėtas žemės sklypo, projektinis Nr. 4, ribas, nustatyti, koks šiam sklypui nekilnojamojo turto registre galėjo būti įrašytas kadastrinis numeris nebuvo jokių galimybių. Kai 2010-09-07 į Alytaus filialą kreipėsi pil. E. Z. įgaliotas asmuo G. Z. su prašymu dėl jo žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) (kadastro žemėlapyje buvęs Nr. ( - )), ribų patikrinimo kadastro žemėlapyje, tik tuomet paaiškėjo, kad kadastrinis Nr. ( - ), yra suteiktas žemės sklypui, kurio projektinis Nr. 4 ir kuris nuosavybės teise priklauso UAB „( - )“, naudojantis žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), planu (parengtas 1997 metais ir suderintas su rajono žemėtvarkos skyriumi), sklypo ribos 2010-09-07 buvo pažymėtos skaitmeniniame kadastro žemėlapyje. Nurodyti asmenų pavardžių, kurie 1998-03-03 perkėlė žemės sklypų kadastriniai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ribas iš Sarapiniškių žemės ūkio įmonės plano į skaitmeninį kadastro žemėlapį, negali, nes tuo metu tokia informacija nebuvo fiksuojama. 2010-09-07 žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) ribas skaitmeniniame kadastro žemėlapyje patikrino, o žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), pažymėjo Alytaus filialo Kadastro duomenų tvarkymo skyriaus vyresnioji kadastro specialistė B. B.. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 114 punktu nustatyta, kad apie nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje liudija kadastro tvarkytojo spaudas nekilnojamojo daikto plane. Pažymėtina, kad iki 2010-09-07, kai į Alytaus filialą dėl žemės sklypo ribų suderinimo kreipėsi E. Z., nei savininko E. Z. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) plane, nei UAB „( - )“ 2010-06-03 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigyto žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) plane tokio spaudo, liudijančio apie šių žemės sklypų pažymėjimą kadastro žemėlapyje nebuvo. Prašomų nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko registro išrašų versijų (visų versijų, susijusių su žemės sklypais, kurių kadastro Nr. ( - ), ( - )) pateikti nėra techninės galimybės, nes kiekviena nekilnojamojo turto registro įrašo versija yra formuojama tik kompiuterinėse laikmenose įrašant ar keičiant duomenis, tame tarpe ir neesminius, neturinčius įtakos nekilnojamajam daiktui, daiktinėms teisėms ar juridiniams faktams. Atsižvelgiant į tai, pateikė žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - ) registro išrašus su istorija. Valstybės įmonės Registrų centro IS Kokybės valdymo departamento 2010-11-08 duomenimis patikrinus Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko paieškų audito sistemą, nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ) (žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) duomenis peržiūrėjo:

722010-06-07 10:06:12 VĮ Registro centro Alytaus filialo darbuotoja V. B..

732010-06-07 18:52:39 VĮ Registro centro Vilniaus filialo darbuotoja D. A..

742010-06-09 16:58:51 UAB „Vilniaus hidroprojektas“ darbuotojas A. B..

752010-08-23 08:46:49 VĮ Registro centro Vilniaus filialo darbuotoja M. V..

762010-08-23 14:08:32 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.

77Kadastro žemėlapio ištrauką žemės sklypui, kurio unikalus Nr. ( - ), atspausdino:

782010-06-09 09:51:37, 09:53:08, 09:54:12, 09:27:59, 10:00:50, 10:13:08 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.;

792010-08-23 08:47:14 VĮ Registro centro Vilniaus filialo darbuotoja M. V..

80Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įrašo 2 versija atsirado po to, kai buvo pateiktas E. Z. įgalioto asmens G. Z. 2010-09-07 prašymas dėl šio žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo. Kadastro duomenų tvarkymo skyriaus kadastro specialistė V. M. atsižvelgdama į pateiktą prašymą pagal savo kompetenciją pakeitė registro įrašo ( - ) būklę į „tvarkomas“, įrašė žemės sklypo plano parengimo datą pagal pateiktą planą bei registro dokumentų skyriuje įrašė duomenis apie pateiktus dokumentus (asmens prašymą, žemės sklypo planą), pakeitė registro įrašo būklę į „sutvarkytas“.

81Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) (registro Nr. ( - )) nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įrašo 7 versija atsirado dėl to, kad buvo atlikti šie veiksmai:

821. 1997-12-30 įregistruotas žemės sklypas ir V. Ž. nuosavybės teisės į jį (1versija), vykdytojas – Alytaus apskrities viršininko administracijos Varėnos rajono žemėtvarkos skyrius.

832. 1999-05-12 įregistruotos Z. O. nuosavybės teisės į sklypą (pagrindas 1999-05-03 paveldėjimo teisė liudijimas Nr. 1-2908), vykdytoja D. T. (filiale nedirba).

843. 2010-05-24 įrašytas žemės sklypo specialiųjų naudojimo sąlygų juridinis pagrindas (Alytaus apskrities viršininko administracijos 1997-11-28 įsakymas Nr. 747), atnaujintas vertimas, parengta pažyma notarui, vykdytoja - Nekilnojamojo turto registro skyriaus registratorė M. M..

854. 2010-05-26 papildytas žemės sklypo specialiųjų naudojimo sąlygų įregistravimo pagrindas, įrašant „Alytaus viršininko sprendimas, 1197-11-28 Nr. 38-3165“, parengta pažyma notarui, vykdytoja Nekilnojamojo turto registro skyriaus registratorė V. B..

865. 2010-06-04 įrašyta žyma apie juridinį faktą „sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis“ (pagrindas: 2010-06-03 notaro pranešimas Nr. 033/10-0184), vykdytoja l.e. Nekilnojamojo turto registro skyriaus juriskonsultės pareigas D. V..

876. 2010-06-07 įregistruotos UAB „( - )“ nuosavybės teisė (pagrindas 2010-06-03 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. VŠ-1075, 2010-06-03 priėmimo-perdavimo aktas Nr. VŠ-1076), vykdytoja Nekilnojamojo turto registro skyriaus registratorė V. B..

887. 2010-10-21 įrašyta žyma apie juridinį faktą-nekilnojamojo daikto areštą (pagrindas: 2010-10-21 Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0210-006609), vykdytoja l.e. Nekilnojamojo turto registro skyriaus juriskonsultės pareigas G. T..

89Duomenys Valstybinei miškų tarnybai apie privačių miškų valdų ribų, kadastrinių vietovių ir blokų ribų atributinius ir grafinius duomenis nuo 2003-07-01 iki 2007-07-01 buvo perduodami kas ketvirtį, nuo 2007-07-01 iki 2010-07-01 perduodami du kartus į metus (gruodžio 31 d. ir liepos 1 d. būklei). Duomenys apie nekilnojamojo turto kadastro žemės sklypų ribas, išrinktas pagal duomenų gavėjo pateiktą miškų valstybės kadastro miškų kontūrą, o taip pat ir už jo ribų, pateikiami LKS-94 koordinačių sistemoje *.SHP formatu, o atributiniai duomenys iš Nekilnojamojo turto registro teikiami *.DBF formato pagal suderintą su gavėju žemės sklypų atributinių duomenų teikimo struktūros aprašą. Duomenys perduodami registruotu laišku arba kurjerio pagalba. (t.2, b.l. 171-174)

902010-11-24 raštu Nr. (2.1.10.)S-1434 Valstybinės įmonės registrų centras Alytaus filialas patikslino, kad 2010-11-19 rašte Nr. (2.1.90.)G-3566 padaryta techninė klaida vietoje ženklo „?“, turėtų būti ženklas „X“. (t.2, b.l. 175)

91Pateiktoje laikino žemės sklypo plano kopijoje dėl E. Z. sklypo Varėnos raj. ( - ) k. Sarapiniškių kadastrinėje vietovėje kadastrinis Nr. plane 12 (sklypo plotas 3,98 ha) yra spaudas, kad žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje 2010-09-07, pasirašo specialistė B. B.. Kadastro duomenys pakeisti pagal G. Z. 2010-09-07 prašymą. Pateiktoje laikino žemės sklypo plano kopijoje dėl V. Ž. sklypo Varėnos raj. ( - ) k. Sarapiniškių kadastrinėje vietovėje kadastrinis Nr. plane 4 (sklypo plotas 3,1 ha) nėra spaudo, kad žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje. Pateikta Sarapiniškių buv. žemės ūkio įmonės plano ištrauka, kurioje matyti, kad pažymėti du sklypai 4 numeriu. Abu sklypai prie kelio vingio, tačiau nėra gretimi. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (2010-11-19) matyti, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) Sarapiniškių k.v., kurio plotas 3,98 ha, miško žemės plotas 3,78 ha, kuris suformuotas atliekant preliminarius matavimus (1997-02-05), nuosavybės teise priklauso E. Z., gim. ( - ), nuosavybės įregistravimo pagrindas - apskrities viršininko įsakymas 1997-11-28 Nr. 747. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (2010-11-19) matyti, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) Sarapiniškių k.v., kurio plotas 3,10 ha, miško žemės plotas 2,90 ha, kuris suformuotas atliekant preliminarius matavimus (1993-12-11), nuosavybės teise priklausė V. Ž., gim. ( - ), nuosavybės įregistravimo pagrindas - apskrities viršininko įsakymas 1997-11-28 Nr. 747; nuo 1999-05-03 pagal paveldėjimo teisės liudijimą Nr. 1-2908 priklausė Z. O., gim. ( - ), o nuo 2010-06-03 priklauso UAB „( - )“, 2010-06-03 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. VŠ-1076 pagrindu. (t.2, b.l. 176-201)

922011-05-13 gautu VĮ Registrų centro raštu Nr. (1.1.4.)s-1953 nurodoma, kad Nekilnojamojo turto registro nuostatų 82 punktas nustato, kad pažyma sandoriui arba nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenys elektroninio dokumento pavidalu nekilnojamojo turto sandoriui atlikti rengiami savininko ar asmens, priėmusios palikimą, ar jų įgaliotų asmenų prašymu, kuris teikiamas per notarą, o spausdinami notarų biuruose specialia registro tvarkymo įstaigos parengta programine įranga ir naudojantis dokumentų gavėjo autentifikavimo sistema. Pažyma sandoriui atlikti yra atskiras dokumentas, kuris neturi jokių priedų. Žemės įstatymo 2 str. 14 punktas apibrėžia, kad žemės sklypas - tai teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas apibrėžia, kad nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis - tai nekilnojamojo turto kadastro grafinė dalis, kurioje parodoma nekilnojamojo turto kadastre įrašytų nekilnojamųjų daiktų vieta ir ribos valstybinėje koordinačių sistemoje. Tik pagal kadastro žemėlapį nustatyti natūroje tikslių žemės sklypo ribų negalima, nes kadastro žemėlapyje žemės sklypų, kuriems neatlikti kadastriniai (geodeziniai) matavimai, ribos pažymimos su paklaida. Joks teisės aktas nenumato, kad pagal skaitmeninius kadastro žemėlapio duomenis ar pagal kadastro – žemėlapio ištrauką, būtų nustatomos ar atstatomos sklypo ribos natūroje. Žemės sklypo ribos natūroje gali būti atstatomos (jei natūroje neišlikę riboženkliai) remiantis žemės sklypo planu ir/ar lauko matavimų brėžiniu - abrisu. Kadastro įstatymo 2 str. 12 p. apibrėžia, kad žemės sklypo planas - pagal matavimus vietovėje Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtas brėžinys, kuriame pažymimos žemės sklypo ribos ir kadastro duomenys. Žemės sklypo ribų planas yra būtinas dokumentas žemės sandoriams sudaryti. Prie VĮ Registrų centro išduodamų dokumentų kadastro žemėlapio ištrauka nėra privaloma išduoti, tai yra kadastro žemėlapio ištrauka nėra pažymos sandoriui ar kito VĮ Registrų centro išduodamo dokumento priedas. Kadastro žemėlapiai išduodami atlygintinai asmens prašymu, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro nuostatų 86 p. nustatyta tvarka. (t.2, b.l. 216-217)

93UAB „( - )“ 2010-11-03 raštu pranešė, kad pagal leidimus kirsti Nr. 073982 ir Nr. 074080 buvo iškirsta 566,99 kubinių metrų medienos, kuri buvo realizuota už 79838,88 Lt. sumą. Pateikė tai patvirtinančias sąskaitas faktūras. (t.3, b.l. 2-30)

94UAB „( - )“ 2010-11-23 raštu pranešė, kad 2010-07-13 buvo gauti leidimai atlikti atrankinį ir einamąjį kirtimą miške pagal leidimus Nr. 073946, Nr. 073947. Miško kirtimo darbai buvo pradėti 2010-07-26. Iki 2010-08-08, kai parėjo škvalas, pagal minėtus leidimus nebuvo išvežta ir realizuota nė vienas kubinis metras medienos. Praėjus škvalui, kirtimai buvo sustabdyti iki 2010-08-17, kai buvo gauti leidimai kirsti mišką plynai. Pagal šiuos leidimus buvo realizuota mediena. Pridėti duomenys dėl turto registracijos ir sandorio įforminimo. (t.3, b.l. 33-44)

95UAB „( - )“ medieną pardavė UAB „Baltwood“, UAB „Bangenė“, UAB „Swedspan Girių bizonas“ (sutartis sudaryta 2010-03-25), UAB „Juodeliai“, UAB „Famega“, UAB „Fly auto“, UAB „Naujinta“ (sutartis sudaryta 2009-03-04). Mediena išgabenta 2010-08-26 – 2010-09-08. (t.3, b.l. 45-131)

962010-08-01 UAB „( - )“, atstovaujama A. N., su UAB „( - )“, atstovaujama Z. G., sudarė sutartį dėl medienos iškirtimo ir ištraukimo Valkininkų urėdijoje. Už darbus 2010-08-30 išrašyta 35090,00 Lt sąskaita. (t.3, b.l. 133-137)

972010-10-28 buvo gauti iš advokatų kontoros „Consultax“ raštai apie paklausimus į įstaigas. (t.3, b.l. 138-160)

98VĮ Registrų centro IS Kokybės valdymo departamento raštu Nr. (1.1.62)S-4590, 2010-11-09 nurodoma, kad Nekilnojamojo turto registre žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ir teisės į jį įregistruota registre Nr. ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ir teisės į jį įregistruota registre Nr. ( - ).

99Patikrinus Nekilnojamojo turto registrų centrinio duomenų banko paieškų audito sistemą, nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registrų duomenis nuo 2010-04-01 iki 2010-08-20 peržiūrėjo:

100Registras Nr. ( - ):

1012010-05-13 Miškų savininkų kooperatyvo „( - )“ darbuotojas S. T.;

1022010-05-19, 2010-05-24 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.;

1032010-05-24, 2010-05-26 VĮ Registrų centro Alytaus filialo darbuotoja R. B.;

1042010-05-24 VĮ Registrų centro Alytaus filialo darbuotoja M. M.;

1052010-05-25 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.;

1062010-05-25, 2010-05-26, 2010-05-27, 2010-06-04 VĮ Registrų centro Alytaus filialo darbuotoja M. D.;

1072010-05-26 VĮ Registrų centro Alytaus filialo darbuotoja J. P.;

1082010-05-26, 210-06-07 VĮ Registrų centro Alytaus filialo darbuotoja V. B.;

1092010-06-03 VĮ Registrų centro Vilniaus filialo darbuotoja D. R.;

1102010-06-04 VĮ Registrų centro Vilniaus filialo darbuotoja N. Š.;

1112010-06-07 VĮ Registrų centro Vilniaus filialo darbuotoja D. A.;

1122010-06-08, 2010-08-20 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.;

1132010-06-09 UAB „( - )“ darbuotojas A. B.;

1142010-08-20 VĮ Valkininkų miškų urėdijos darbuotoja E. S.;

115Registras Nr. ( - )

116Varėnos rajono 1-ojo notaro biuro notaras Raimundas Miknevičius.

117Žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro žemėlapyje peržiūrėjo:

1182010-05-13 Miškų savininkų kooperatyvo „( - )“ darbuotojas S. T.;

1192010-05-19, 2010-05-24, 2010-06-02 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.;

1202010-06-08, 2010-06-09, 2010-08-20 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.;

1212010-05-24, 2010-05-26 VĮ Registrų centro Alytaus filialo darbuotoja R. B.;

1222010-06-08 UAB „( - )“ darbuotoja K. F.;

1232010-06-09 UAB „Vilniaus hidroprojektas“ darbuotojas A. B.;

1242010-08-20 VĮ Valkininkų miškų urėdijos darbuotoja E. S..

125Žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenis kadastro žemėlapyje 2010-05-13 peržiūrėjo Miškų savininkų kooperatyvo „( - )“ darbuotojas S. T..

126Kadastro žemėlapyje ištrauką Žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro žemėlapio ištrauką 2010-06-09 atspausdino UAB „( - )“ darbuotojas A. N..

127Žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuo 2010-04-01 iki 2010-08-20 kadastro žemėlapyje niekas nežiūrėjo.9 (t.1, b.l. 178-19)

128LR AM Valstybinė Miškų tarnyba raštu Nr. 1689, 2011-09-07nurodė, kad privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų rengimą, derinimą ir tvirtinimą reglamentuoja Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės patvirtintos 2006-09-01 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-406. Taisyklių 12 punkte yra nurodytos vidinės miškotvarkos projektų privalomosios dalys, tame tarpe ir valdos nuosavybės pažymėjimo ir žemės sklypo plano kopijos, tačiau šis reikalavimas įsigaliojo 2010-07-11. Teisės aktuose nėra reglamentuota kas turi pateikti projekto rengėjui žemės sklypo planą. Raštu Nr. 1757, 2011-09-20 pranešė, kad Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše nėra nustatyta, kad miško savininkas privalo pateikti valdos nuosavybės pažymėjimo ir žemės sklypo plano kopijas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis aprašo 6 punktu leidimai kirsti mišką išduodami tik miško savininkui ar jo įgaliotam asmeniui pagal pateiktą notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą, Valstybinės miškų tarnybos turimais duomenimis regiono aplinkos apsaugos departamente ar rajono agentūroje pateikiant prašymą dėl kirtimo leidimo išdavimo patikrinama pareiškėjo asmens tapatybė bei nuo savybės teise patvirtinantys dokumentai. (t.5, b.l. 102, 104)

129LR AM Valstybinė Miškų tarnyba raštu Nr. 2082, 2011-11-16 nurodė, kad Valstybinės miškų tarnybos duomenimis pil. A. G., gim. ( - ), atestatas, suteikiantis teisę rengti privačiųjų miškų vidinės miškotvarkos projektus buvo išduotas 2009-03-05. Aplinkos ministro 2010-06-30 d. įsakymu Nr. D1-577 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-09-01 įsakymu Nr. D1-406 „Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo atsisakyta miškotvarkos projektų autorių atestavimo. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus turi teisę rengti asmenys turintys aukštesnįjį arba ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį biomedicinos mokslo studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą. (t.5, b.l. 119)

130UAB „( - )“ 2011-10-11 raštu SR-47/11 pateikė įsakymų kopijas dėl A. G. priėmimo į darbą, dėl A. G. atleidimo iš darbo, darbo sutarties kopiją. (t.5, b.l. 110-115)

131LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Varėnos rajono agentūros 2011-11-18 raštu Nr. ARVR-4-376 nurodoma, kad agentūra 2010-07-13 išdavė UAB „( - )“ leidimus kirsti mišką – serija A Nr. 073946 ir A Nr. 073947. Pagal minėtus leidimus buvo numatyta iškirsti: atrankiniais kirtimais 93 beržus, tūris 51 ktm ir einamaisiais kirtimais – beržo medienos 43 ktm bei pušies 34 ktm. Einamuose kirtimuose iškertamų medžių skaičius nenurodytas, nes leidimas kirtimui išduotas pagal individualiame miškotvarkos projekte numatytą iškirsti medienos kiekį. Numatytos iškirsti medienos vertės agentūra nenustatinėja. (t.5, b.l. 121)

132Surinktų ir ištirtų teismo posėdyje įrodymų byloje visumos pagrindu teismas daro išvadą,kad kaltinamojo A. N. kaltė pagal pareikštą kaltinimą pagal LR BK 182 str.2d. ir A. G. kaltė pagal pareikštą kaltinimą pagal LR BK 229 str.nepasitvirtino ir jie iš kaltinimų išteisintini.

133Už sukčiavimą pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino. Pagal BK 182 straipsnio 2 dalį sukčiavimas – tai apgaule didelės vertės svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas savo ar kitų naudai, didelės vertės turtinės prievolės išvengimas ar jos panaikinimas.

134Sukčiavimas apgaule įgyti svetimą turtą laikomas baigta nusikalstama veika, nustačius du momentus: 1) apgaulės panaudojimą prieš teisėtą savininką ar kitus asmenis ir 2) realų turto įgijimą, siekiant svetimą turtą paversti nuosavu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-620/2010, 2K-575/2010). Sukčiavimo atveju kaltininkas turi suvokti, kad jis apgaudinėja turto savininką pranešdamas neteisingus duomenis, meluodamas, nutylėdamas ar iškraipydamas esmines aplinkybes, faktus ir pan., numatydamas, kad taip veikiant asmuo bus suklaidintas, ir norėdamas tokiu būdu įgyti svetimą turtą ir kaltininkas suvokia, kad turtas įgyjamas neteisėtai, panaudojant apgaulę, ir kad turto savininkas dėl to patirs turtinės žalos, numato tokius padarinius ir jų nori. Sukčiavimo sudėtis reikalauja, kad tyčia neatlygintinai užvaldyti svetimą turtą susiformuotų iš anksto, t. y. iki turto ar teisės į turtą įgijimo momento. Be šių objektyvių požymių, būtina nustatyti ir atitinkamą kaltės turinį, t. y. kad tas asmuo suprato naudojamos apgaulės, gaunamos naudos ir daromos žalos pobūdį, šiuos padarinius numatė ir jų norėjo.

135Lietuvos Aukščiausis Teismas 2012-10-02 nutartimi byloje Nr.2K-454/2012 nurodo: „Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį sukčiavimas yra svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės išvengimas arba jos panaikinimas savo ar kitų naudai panaudojant apgaulę. Sukčiavimą kaip nusikalstamą veiką įstatyme apibūdina šios veikos: 1) apgaulės panaudojimas, 2) neteisėtas svetimo turto ar turtinės teisės į svetimą turtą įgijimas ar turtinės prievolės išvengimas arba panaikinimas. Sukčiavimo sudėtis yra materiali, todėl būtinasis nusikaltimo sudėties požymis, įrodinėtinas byloje, yra turtinės žalos nukentėjusiajam padarymas. Taigi nusikaltimas yra baigtas, kai nukentėjusysis dėl panaudotos apgaulės suklaidintas netenka turto ar turtinės teisės, negaudamas tolygaus ekvivalento, arba jis negauna turto, kurį pagal prievolę kaltininkas turi jam perduoti, o kaltininkas jį neteisėtai užvaldo ir paverčia savo ar kitų trečiųjų asmenų nuosavybe ar be teisėto pagrindo laiko savo nuosavybe.

136Esminis sukčiavimo kaip nusikaltimo nuosavybei požymis, skiriantis jį nuo kitų nusikaltimų ir teisės pažeidimų bei darantis turto užvaldymą neteisėtą, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas, ar asmenis, turinčius teisę spręsti teisinį ginčą ir priimančius privalomai vykdytiną sprendimą, siekiant įgyti (užvaldyti) svetimą turtą ar turtinę teisę, ar apgaulės panaudojimas prieš asmenis, turinčius reikalavimo į turtą teisę, išvengti turtinės prievolės arba ją panaikinti. Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto ar turtinės teisės į jį įgijimo, turtinės prievolės išvengimo arba jos panaikinimo būdas. Apgaulė – tai turto savininko, teisėto valdytojo, asmens, kurio žinioje yra turtas, ar asmens, turinčio teisę priimti privalomus vykdyti sprendimus, suklaidinimas dėl kaltininko turimos tariamos teisės į turtą, taip pat teisės disponuoti turtu, ir tokiu būdu „privertimas“ jį perduoti turtą kaltininko ar trečiųjų asmenų nuosavybei ar laikinam valdymui arba konstatuoti tokią teisę (kasacinė nutartis 2K-620/2010). Apgaulė gali pasireikšti ir suklaidinimu dėl kaltininko turimos pareigos nukentėjusiajam. Turto savininkas, valdytojas ar asmuo, turintis prievolės teisę, gali būti kaltininko suklaidinamas įvairiais būdais. Tačiau visų jų esmė apsunkinti asmens, užvaldžiusio turtą ar turinčio turtinę prievolę, nustatymą ar prievolės fakto nustatymą arba padaryti problemišką pažeistos teisės atkūrimą be kriminalinės justicijos įsikišimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad apgaulė sukčiavimo atveju turi būti esminė, t. y. suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui, o esant turtinei prievolei, sprendimui dėl jos reikalavimo. Jei asmens suklaidinimas neturėjo lemiamos įtakos asmens apsisprendimui perduoti turtą ar reikalauti prievolės, tokia apgaulė nedaro veikos sukčiavimo nusikaltimu (kasacinės nutartys 2K-851-2001, 2K-387-2009, 2K-538-2010). Paprastai asmuo suklaidinamas pateikiant suklastotus dokumentus, liudijančius teisę į turtą, ar turtinę prievolę, arba tikri kaltininko ketinimai maskuojami suklaidinant dėl esminių sutarties aplinkybių ar asmens identifikavimo duomenų, siekiant apsunkinti sutarties vykdymą ar asmens, užvaldžiusio turtą, išvengusio turtinės prievolės, nustatymą.

137Nukentėjusysis gali būti suklaidintas ir tik dėl asmens ketinimų. Tokiu atveju dokumentuose jokių klastojimų ar kitų klaidingų duomenų nėra. Apgaulė tokiu atveju pasireiškia piktnaudžiavimu nukentėjusiojo pasitikėjimu. Suklaidintas dėl ketinimų nukentėjusysis perduoda turtą kitam asmeniui laikinai valdyti, naudoti ar nuosavybėn ir tikisi, kad turtą gavęs asmuo vykdys tam tikrus įsipareigojimus turtui ar sugrąžins teisėtam turto savininkui ar valdytojui perduoto turto vertę atitinkančią pinigų sumą, arba perduos tokios pat vertės daiktą. Tačiau, jei turtą gavęs asmuo neketina vykdyti savo įsipareigojimų, o dėl jo padarytos apgaulės pažeistos teisės atkūrimas objektyviai tampa problemiškas, kyla padarytos veikos baudžiamojo teisinio vertinimo klausimas. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu yra viena iš sukčiavimo nusikaltimo apgaulės formų.

138Svetimas, t. y. kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas, gali būti įgyjamas ir tapti kito asmens nuosavybe civilinių, tarp jų ir lizingo bei pirkimo pardavimo, sutarčių pagrindu. Tačiau civilinių sutarčių pagrindu nuosavybės teisė įgyjama teisėtai, t. y. sutarties sudarymo momentu šalims išreiškus savo tikrus ketinimus, tikrąją valią. <...>

139Be to, esminis požymis, darantis veiką sukčiavimo nusikaltimu yra tas, kad esant apgaulei iš esmės apsunkinamas pažeistos teisės atkūrimas civilinio proceso tvarka. Pateikdamas suklastotus dokumentus arba į tikrus dokumentus (lizingo sutartį) įrašydamas netikrus duomenis (pateikdamas netikrus duomenis apie save, gyvenamąją ar darbo vietą arba kitokius duomenis, apsunkinančius jo identifikavimą, arba duomenis apie turto priklausomybę), kaltininkas ne tik suklaidina turto savininką ar valdytoją dėl savo ketinimų iš esmės paveikdamas asmens apsisprendimą, bet ir apsunkina pažeistos teisės atkūrimą civilinio proceso tvarka be kriminalinės justicijos įsikišimo. Būtent tai jo padarytą veiką daro nusikalstama (kasacinės nutartys Nr. 2K-329-2011, 2K-535-2011).

140Pažymėtina, kad sukčiavimas yra tyčinis nusikaltimas. Veikai kvalifikuoti kaip sukčiavimui nepakanka apgaulės nustatymo bei turto užvaldymo ar turtinės prievolės išvengimo fakto. Ne mažiau svarbūs nusikaltimo subjektyvieji požymiai, visų pirma kaltė, pasireiškianti tyčios forma. Kaltininkas suvokia, kad turtas įgyjamas neteisėtai, panaudojant apgaulę, ir turto savininkas dėl to patirs turtinės žalos, numato tokius padarinius ir jų nori. Sukčiavimo sudėtis reikalauja, kad tyčia neatlygintinai užvaldyti svetimą turtą turi susiformuoti iš anksto, t. y. iki turto ar teisės į turtą įgijimo momento. Jau lizingo sutarties sudarymo momentu asmens tyčia turi būti nukreipta į įmokų pagal sutartį mokėjimo vengimą ir žalos turto savininkui padarymą. Todėl ne mažiau svarbu nustatyti ne tik apgaulės faktą, bet ir apgaulės subjektyvų suvokimą bei neteisėto turto įgijimo ir turtinės žalos padarymo nukentėjusiajam suvokimą. Kaltininko susiformavusią tyčią apgaule užvaldyti svetimą turtą, jo ketinimus turi patvirtinti bylos medžiaga. Tokie yra esminiai sukčiavimo nusikaltimo sudėties įstatymo aiškinimo aspektai.”

141Iš byloje surinktų įrodymų nėra patvirtinama,kad kaltinamasis A. N. turėdamas išankstinę tyčią būtų siekęs apgaule įgyti nuosavybės teises į nukentėjusiojo E. Z. miško sklypą ( - ) k Varėnos raj.,po to jį iškirsti ir tuo turėti turtinę naudą.Iš surinktų įrodymų matyti,kad UAB”( - )” ir A. N., kaip šios bendrovės vadovas ,vykdydami savo verslo veiklą pirkdavo iš asmenų miškų sklypus,po to paruošus miškotvarkos projektus ir gavus leidimus kirsti mišką kirsdavo mišką ir iškirstą medieną parduodavo kitiems ūkio subjektams ir tuo vykdė bendrovės įstatuose numatytą veiklą.Iš V. O. parodymų matyti,kad jis turėjo motinos(miško savininkės)įgaliojimą parduoti jai priklausantį miško sklypą Varėnos raj.( - ) k ir tam įgyvendinti jis patalpino internete skelbimą,o vėliau pardavimui pasitelkė tarpininkę V. K..Iš surinktų įrodymų matyti,kad A. N. internete radęs skelbimą apie parduodamą miško sklypą kreipėsi pas V. K. nurodytu telefonu dėl sklypo kadastrinių duomenų gavimo siekiant išsiaiškinti nekilnojamojo turto registre šio sklypo dislokaciją ir detalesnius duomenis apie sklypą.Gavęs kadastrinius duomenis jis per turimą prieigą prie VĮ RC nekilnojamojo turto registro peržiūrėjo sklypo duomenis,išsispaudino ten nurodomo sklypo kadastrinį žemėlapį ir su šiuo žemėlapiu vėliau apžiūrėjo sklypą vietoje.Po to jis 2010-06-03 pirkimo-pardavimo sutartimi miško sklypą įsigijo UAB”( - )”nuosavybėn ir įregistravo Nekilnojamojo turto registre,bei užsakė UAB “( - )”paruošti miškotvarkos projektą.Iš byloje surinktų įrodymų matyti,kad tiek sudarant pirkimo-pardavimo sutartį,tiek ruošiant miškotvarkos projektą,bei gaunant leidimą miškui kirsti neiškilo jokių neaiškumų,kur A. N. būtų aiškiai nurodyta,kad jis bando įsigyti arba yra įsigijęs visiškai kitą miško sklypą,nei yra oficialiuose iš VĮ RC gautuose dokumentuose.Liudytoja K. F. ,kuri pagal išsilavinimą yra inžinierė geodezininkė,parodė,kad pagal A. N. prašymą 2010 m birželio mėn. ji pažiūrėjusi jo įsigyto sklypo dokumentus,kur jai pasirodę skirtinga sklypo konfigūracija kadastriniam žemėlapyje ir miško sklypo plane,kur ji nurodžiusi A. N. pasižiūrėti ,kad su sklypu kažkas yra neaišku .Tačiau liudytoja nenurodė,kad ji būtų atidžiai analizavusi šią situaciją su šiuo įsigytu miško sklypu ir būtų aiškiai įspėjusi A. N.,kad jo įsigytas sklypas yra visiškai skirtingas, nei nurodyta kadastro žemėlapyje bei būtų kitoje vietoje,bei būtų reikalinga atlikti detalią sklypo apžiūrą ar deodezinius matavimus.Iš tolimesnės eigos matyti,kad A. N. neatsižvelgė į jam K. F. padarytą pastebėjimą ir laikėsi pozicijos,kad jis yra įsigijęs nurodytą miško sklypą teisėtai ir siekė valdyti ir naudotis įsigytu miško sklypu.Tokį savo manymą,kad jis yra teisėtai įsigijęs miško sklypą ,tuo metu jis grindė galiojančiais įstatymais. LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 str.4d.nurodo,kad Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.LR CK 4.262 str.nurodo,kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais,kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis- Nekilnojamojo turto registro duomenų teisinis statusas nurodo,kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.Šio įstatymo 17 straipsnis. Informacija apie sudarytą ir patvirtintą nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą perleidimo sandorį nurodo:1. Notaras, patvirtinęs nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą perleidimo sandorį, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sandorio patvirtinimo privalo perduoti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui šio sandorio pagrindinius duomenis, būtinus šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje numatytai žymai. Perduodamų duomenų turinį bei perdavimo tvarką nustato Centrinio registratoriaus ir Lietuvos notarų rūmų sudaryta sutartis.2. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis, per vieną darbo dieną atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše padaro žymą pagal notaro perduotus duomenis. 3. Jeigu notaro atsiųstų duomenų nepakanka šiame straipsnyje numatytai žymai arba tokia žyma prieštarautų šio įstatymo nuostatoms, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako daryti žymą. Apie atsisakymą daryti žymą pranešama duomenis atsiuntusiam notarui. Tokį jo vėlesnį manymą,kad jis yra teisėtas įsigyto žemės sklypo savininkas netiesiogiai patvirtino ir tolesni valstybinių institucijų veiksmai derinant dokumentus miško kirtimui,kur paruoštas miškotvarkos projektas buvo patvirtintas Valstybinės miškų tarnybos bei Aplinkos apsaugos agentūroje buvo išduotas leidimas kirsti mišką.Iš surinktų įrodymų matyti,kad yra padaryta klaida įregistruojant nukentėjusiojo E. Z. miško sklypą nekilnojamojo turto registre galutinai paaiškėjo tik 2010-09-07 nukentėjusiojo atstovui G. Z. su turimais miško žemės sklypo dokumentais,tame tarpe su žemės sklypo planu, kreipusis į VĮ RC Alytaus filialą,kur tik nuo to momento tapo aišku,kad UAB“( - )“įsigijo žemės sklypą pagal nurodytą nekilnojamojo turto registre klaidingą jo dislokaciją.Tokiu būdu byloje nėra įrodyta išankstinė ir tiesoginė kaltinamojo A. N. tyčia sukčiauti įsigyjant nukentėjusiojo E. Z. miško žemės sklypą ,jį po to iškirsti ir taip gauti turtinę naudą.Kadangi surinktų įrodymų pagrindu kaltinamojo kaltė pagal LR BK 182 str.2d.nepasitvirtino,tai yra pagrindas jį išteisinti iš pareikšto kaltinimo. Kaltinamasis

142A. G. buvo kaltinamas pagal LR BK 229 str.dėl tarnybos pareigų neatlikimo dėl neatsargumo.Kaltinimas buvo grindžiamas,kad A. G. nusikaltimą padarė teikdamas viešąsias paslaugas

143ir būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu. LR BK 230 straipsnio 1 dalyje valstybės tarnautojo samprata siejama su darbu valstybės ar savivaldybių institucijose,o 3 dalyje siejama su asmens pareigomis viešajame ar privačiame juridiniame asmenyje ir kuris turi atitinkamus administracinius įgaliojimus arba turi teisę veikti šio juridinio asmens vardu.Viešojo administravimo samprata pagal Viešojo administravimo įstatymą ir administracinių įgaliojimų samprata pagal BK 230 straipsnio 3 dalį neprieštarauja viena kitai. Administraciniai įgaliojimai apima viešojo administravimo įgaliojimus ir kitus administracinius įgaliojimus, pavyzdžiui, įgaliojimus, kuriais užtikrinamas juridinio asmens funkcijų atlikimas. Aplinkybė, kad asmuo dirba pagal darbo sutartį,nėra kliūtis tokį asmenį prilyginti valstybės tarnautojui. Įstaigos, įmonės ar organizacijos rūšis taip pat nėra lemiantis asmens prilyginimą valstybės tarnautojui veiksnys. BK 229 straipsnyje numatytos veikos padarymas galimas tik dėl neatsargumo.Savo pareigų neatlikimas yra neteisėtas valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neveikimas, t. y. tų pareigų, kurios priklauso jo kompetencijai ir yra būtinos tarnybos interesams užtikrinti, nevykdymas, o netinkamas savo pareigų atlikimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens aplaidus, nekokybiškas, atmestinas, nepakankamai efektyvus ir pan. savo pareigų vykdymas, neužtikrinantis tarnybos interesų. Tarnybos pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas gali pasireikšti tiek ilgalaikiu, sistemingu tarnybos pareigų nevykdymu ar netinkamu vykdymu, tiek vienkartiniu poelgiu. BK 229 straipsnyje numatyta veika gali būti padaroma bet kuria neatsargios kaltės rūšimi. Šioje byloje tai galėtų būti nusikalstamo nerūpestingumo forma,kur kaltinamasis būtų veikęs suprasdamas,kad veikdamas pažeidžia norminių aktų reikalavimus.Pagrindiniu momentu kaltinamojo A. G. kaltei pagrįsti buvo nurodama tai,kad jis ruošdamas miškotvarkos projektą nepareikalavo iš užsakovo-UAB“( - )„ miško sklypo plano,iš kurio būtų galėjęs nustatyti,kad prašomo parengti miškotvarkos projektą miško žemės sklypo planas esmingai skiriasi nuo išimto iš VĮ RC kadastrinio žemėlapio plano.Kaltinamasis nurodo,kad tuo metu ,kai rengęs miškotvarkos projektą,normatyviniais aktais jam nebuvo numatyta pareiga reikalauti žemės sklypo planų,o jam rengiant miškotvarkos projektą jis rėmęsis oficialiais duomenimis ir netgi natūroje atžymint kirtimui miško sklypą nekilę jokių abejonių dėl sklypo plano. LR Aplinkos ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-577 „Dėl LR aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. d1-406 „Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintose ir nuo 2010-07-11 įsigaliojusiose“ VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ „ 12.7 p. buvo įvestas reikalavimas į miškotvarkos projektus įdėti ir žemės sklypų planų kopijas.Kartu matyti,kad kaltinamojo miškotvarkos projektas buvo paruoštas dar iki 2010-07-11,t.y.iki aukščiau nurodyto Aplinkos ministro įsakymo priėmimo,kadangi šis projektas buvo pateiktas tvirtinti Valstybinei miškų tarnybai ir šio projekto pagrindu 2010-07-13 UAB“( - )“buvo išduoti leidimai kirsti Nr.073946 ir 073947 atrankiniam ir einamajam kirtimui.

144Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-06-14 priimta nutartimi byloje Nr.2K-305/2011 nurodo,kad „BK 229 straipsnyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo pareigų neatlikimą ar netinkamą atlikimą dėl neatsargumo, jeigu dėl to valstybė, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos. Savo pareigų neatlikimas yra neteisėtas valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neveikimas, t. y. tų pareigų, kurios priklauso jo kompetencijai ir yra būtinos tarnybos interesams užtikrinti, nevykdymas. Tarnybos pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas gali pasireikšti tiek ilgalaikiu, sistemingu tarnybos pareigų nevykdymu ar netinkamu vykdymu, tiek vienkartiniu poelgiu. BK 229 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, t. y. padarinių – didelės žalos – kilimas yra būtinasis nusikalstamos veikos sudėties požymis. Todėl kiekvienu atveju konstatuojant BK 229 straipsnyje numatytos veikos požymius, turi būti nustatomi konkretūs tokios veikos padariniai. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo piktnaudžiaudamas tarnyba visada pažeidžia atitinkamus teisės aktus ir diskredituoja tarnautojo vardą, tačiau ne bet koks pareigūno vardo diskreditavimas gali būti vertinamas kaip didelė žala valstybei, fiziniams ar juridiniams asmenims.<...>.

145Teismų praktikoje šios kategorijos bylose pažymima, kad kartu su turtine žala paprastai padaroma ir neturtinio pobūdžio žala – tai pareigūno vardo, institucijos prestižo diskreditavimas, organizacinės veiklos sutrikdymas ir pan. Daug sunkiau nustatyti žalą ir įvertinti jos dydį tais atvejais, kai tarnybos pareigų neatlikimu padaroma ne turtinė ar fizinė, o moralinė, politinė, organizacinė žala. Tokia žala turi būti kiekvienu atveju ad hoc įvertinama konkrečioje byloje, nes įstatymas ir teismų praktika universalių kriterijų, kaip apskaičiuoti jos dydį, nepateikia. Kadangi tokio pobūdžio žala turi ne konkrečią materialią, o abstrakčią nematerialią formą, todėl ypač svarbus yra vertinamasis atsiradusių padarinių aspektas. Sprendžiant šį klausimą pirmiausia reikia nustatyti, kurioje valstybės tarnybos srityje ir kokioms vertybėms padaryta žala, po to įvertinti jos dydį ir pažeistų objektų reikšmingumą”

146Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-07-01 priimta nutartimi byloje 2K-299/2008 nurodo,kad „ BK 229 straipsnis nustato baudžiamąją atsakomybę už valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo pareigų neatlikimą ar netinkamą atlikimą dėl neatsargumo, jeigu dėl to valstybė, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos. Savo pareigų neatlikimas yra neteisėtas valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neveikimas, t. y. tų pareigų, kurios priklauso jo kompetencijai ir yra būtinos tarnybos interesams užtikrinti, nevykdymas, o netinkamas savo pareigų atlikimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens aplaidus, nekokybiškas, atmestinas, nepakankamai efektyvus ir pan. savo pareigų vykdymas, neužtikrinantis tarnybos interesų. Tarnybos pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas gali pasireikšti tiek ilgalaikiu, sistemingu tarnybos pareigų nevykdymu ar netinkamu vykdymu, tiek vienkartiniu poelgiu. <..> Tačiau veiką kvalifikuojant pagal BK 229 straipsnį nepakanka, kad kaltininkas vien tik išoriškai neatliktų arba netinkamai atliktų savo pareigas. Be objektyviųjų veikos požymių, turi būti nustatyti ir subjektyvieji, t. y. kaltės forma ir kaltės rūšis. Esant nusikalstama pasitikėjimui, kaltininkas suvokia savo daromos veikos rizikingą pobūdį. Daromos veikos rizikingumo suvokimas suponuoja suvokimą, kad asmuo veikdamas pažeidžia norminių aktų reikalavimus. Taip veikdamas jis numato, kad dėl tokio rizikingo veikos būdo gali atsirasti baudžiamajame įstatyme numatyti padariniai. Tačiau jis numato tik nedidelį galimų padarinių tikėtinumą.“

147Civilinis ieškovas E. Z. buvo pateikęs civilinį ieškinį(t.1 b.l.92-96),kuriuo jis prašė priteisti 240 000 Lt padarytos turtinės ir 500 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.Neturtinę žalą ieškovas kildino iš kaltinamųjų padarytų nusikalstamų veiksmų.LR CK 6.250 str.1d.nurodo kas gali būti laikoma neturtine žala.Šio straipsnio 2d.nurodo pagrindus neturtinei žalai atlyginti,kur nurodoma,kad neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais ,neturtinė žala atlyginama visais atvejais,kai ji padaryta dėl nusikaltimo.Kadangi kaltinamųjų A. N. ir A. G. veiksmuose nėra nustatoma nusikaltimų sudėtis,tai šiuo atveju nėra įstatyminio pagrindo tenkinti nukentėjusiojo civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos priteisimo ir civilinio atsakovo-UAB“( - )“ ar solidariai iš kaltinamųjų,nes nėra nustatyta,kad A. N. dirbdamas UAB“( - )“ vadovu būtų padaręs nusikaltimą ir sutinkamai su LR CK 6.245-6.246 str. bei 6.264 str.būtų atsiradusi civilinė atsakomybė dėl jos darbuotojo kaltės ir ši darbuotojo kaltė būtų tiesioginiam priežastiniam ryšyje su padarytais nuostoliais(CK 6.247 str.). Nagrinėjamos bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą apie civilinę civilinio atsakovo ,kaltinamųjų ir nukentėjusiojo konflikto prigimtį. L CK 4.95 ir 4.98 straipsniai nustato, kad savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo, taip pat reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. CK 1.2 straipsnis įtvirtina visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principą, kuris įgyvendinamas civilinio proceso tvarka. Nagrinėjamos bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad civilinį ieškinį pareiškęs ieškovas, remdamasis CK 1.138 straipsniu, nustatančiu civilinių teisių gynimo būdus, gali reikalauti ne tik išieškoti iš pažeidusio teisę asmens padarytą turtinę ar neturtinę žalą (nuostolius), bet ir užkirsti kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams, atkurti buvusią iki teisės pažeidimo padėtį.Iš nagrinėjamos bylos aplinkybių matyti,kad dėl turtinės žalos padarymo nukentėjusiajam-civiliniam ieškovui gali būti ir VĮ Registrų centras kaltės dėl neteisingo registro įrašo padarymo nekilnojamojo turto registre,kur LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 34 straipsnis- Dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo kaltės atsiradusios žalos atlyginimas nurodo :1. Dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo kaltės atsiradusi žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

148Iš byloje esančių įrodymų matyti,kad nukentėjusysis-civilinis ieškovas dėl jam priklausančio miško iškirtimo patyrė turtinę žalą,kuri iki civilinio ieškovo mirties,nei jo teisių perėmėjui G. Z. nėra atlyginta.Kartu matyti,kad šiuo atveju dėl žalos atlyginimo civiliniam atsakovui yra deliktinė civilinė atsakomybė(LR CK 6.245 str.3d.)ir civilinis ieškovas turi teisę teikti ieškinį civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir įrodinėti jam padarytą žalą,nes civilinis atsakovas ginčija atlygintinos turtinės žalos dydį bei civilinio ieškovo reikalavimą atlyginti turtinę žalą tik iš jo vieno.Dėl to esant situacijai,kad nukentėjusiajam-civiliniam ieškovui buvo padaryta turtinė žala,tai civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo paliktinas nenagrinėtu ,paliekant teisę nukentėjusiojo –civilinio ieškovo E. Z. teisių perėmėjui G. Z. pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

149Vadovaudamasis LR BPK 297 – 298 , 301 -302 str., 303 str.5 d.,304 str., 305 str.3d.,307 str.,115 str.3d.teismas

Nutarė

150A. N. iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 182 str.2d. išteisinti nenustačius,kad buvo padarytas nusikaltimas

151A. G. iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 229 str. išteisinti nenustačius,kad buvo padaryta nusikaltimas.

152A. N. ir A. G. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti palikti galioti iki įsiteisės nuosprendis,nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

153Nukentėjusiojo-civilinio E. Z. civilinį ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo atmesti.

154Nukentėjusiojo-civilinio E. Z. civilinį ieškinį dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo palikti nenagrinėtu ,paliekant teisę nukentėjusiojo –civilinio ieškovo E. Z. teisių perėmėjui G. Z. pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

1552012 m vasario 29 d.Varėnos rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones civilinio atsakovo atžvilgiu- UAB „( - )“, kodas ( - ), adr. ( - ), nuosavybės teisių į jam priklausantį turtą laikiną apribojimą - žemės sklypus, esančius: Varėnos raj. sav. ( - ) k., unikalus Nr. ( - ), bendro 3.1000 ha ploto, Registro Nr. ( - ); Varėnos raj. ( - ) k., unikalus Nr. ( - ), bendro 2.5000 ha ploto, Registro Nr. ( - ); Varėnos raj. ( - ) k., unikalus Nr. ( - ), bendro 4.8200 ha ploto, Registro Nr. ( - ); Vilniaus raj. Uosininkų k., unikalus Nr. ( - ), bendro 8.0300 ha ploto, Registro Nr. ( - ); Vilniaus raj. Pikutiškių k., unikalus Nr. ( - ), bendro 2.5000 ha ploto, Registro Nr. ( - ) ,uždraudžiant juridiniam asmeniui priklausantį turtą kokiu būdu perleisti kitiems asmenims, atlikti miško sklypuose bet kokius darbus, kurie pakeistų sklypų ir juose esančio miško vertę iki įsiteisės priimtas nuosprendis.

156Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui ,skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2013 m.rugpjūčio 20d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas... 2. A. N., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vedęs, aukštojo... 3. kaltinamas pagal LR BK 182 str.2d.... 4. A. G., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, nevedęs, aukštesniojo... 5. kaltinamas pagal LR BK 229 str.... 6. A. N. buvo kaltinamas pagal LR BK 182 str. 2 d. didelės vertės svetimo turto... 7. A. G. buvo kaltinamas pagal LR BK 229 str.,kad jis būdamas valstybės... 8. Apklaustas kaltinamuoju A. N. savo kaltės pagal pareikštą kaltinimą... 9. Apklaustas kaltinamuoju A. G. savo kaltės pagal pareikštą kaltinimą... 10. Iš nukentėjusiojo -civilinio ieškovas E. Z. ikiteisminio tyrimo metu... 11. Nukentėjusysis –civilinis ieškovas E. Z. bylos nagrinėjimo eigoje mirė (... 12. G. Z. nurodė,kad ( - ) k., Varėnos r. buvo tėvui E. Z. priklausantis miškas... 13. Civilinio atsakovo-UAB“( - )“ atstovas nurodė,kad UAB „( - )“ ir A. N.... 14. Nukentėjusiojo įgaliotasis atstovas G. Z. 2010 m. rugpjūčio 20 d.... 15. 2010 m. rugsėjo 2 d. raštu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus... 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 17. Šios institucijos 2010 m. lapkričio 23 d. raštas patvirtina, kad UAB „( -... 18. 2011 m. rugsėjo 27 d. rašte Alytaus Regiono aplinkos apsaugos departamentas... 19. 2010 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė... 20. 2010 m. lapkričio 19 d. Valstybės įmonė Registrų centras nurodė, kad 1997... 21. Tokiu būdu aukščiau minėti bylos duomenys patvirtina, kad A. N. pagrįstai... 22. Dėl turtinės žalos dydžio... 23. Dėl Lietuvos Respublikos Alytaus RAAD Varėnos r. agentūros apskaičiuotos... 24. Civilinis ieškovas ieškinyje nurodė, kad patyrė 240 000 Lt dydžio... 25. Dėl Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos apskaičiuos... 26. Civilinis ieškovas į bylą taip pat pateikė Lietuvos nepriklausomų medienos... 27. ... 28. Dėl žalos apskaičiavimo pagal byloje esančius duomenis... 29. Didžioji dalis miško buvo iškirsta po sanitartinio kirtimo, todėl būtina... 30. Taigi 1 kub. metras medienos sveiko (stačio) miško įkainojamas 100 Lt, o... 31. Akivaizdu, kad visas miškas turėjo būti iškirstas sanitariniu plynu... 32. Atsižvelgus į tai, kad negalima nustatyti, kiek buvo iškirsta miško... 33. Dėl neturtinės žalos atlyginimo... 34. Byloje yra nukentėjusiojo E. Z. pareikštas civilinis ieškinys dėl 500 000... 35. CK 5.1 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad nepaveldimos asmeninės neturtinės ir... 36. Ikiteisminio tyrimo metu 2010-08-30 apklausta liudytoja Z. O. (liudytoja mirė... 37. Liudytojas V. O. parodė, kad gyvena ( - ). 2010-05-06 pagal motinos Z. O.... 38. Liudytojas A. D. parodė, kad jis dirba Lietuvos Respublikos aplinkos... 39. Liudytojas R. M. parodė, kad pagal verslo liudijimą jis atlieka miškų... 40. Liudytoja E. S. parodė, kad ji VĮ Valkininkų miškų urėdijoje dirba... 41. Liudytojas A. S. parodė,kad jis yra VĮ Valkininkų miškų urėdijos... 42. Liudytojas V. A. parodė, kad 2010 m gal liepos mėn. viduryje pravažiuodamas... 43. ... 44. Liudytojas Z. G. parodė,kad jis UAB “ ( - )” direktorius.2010 m gal liepos... 45. Liudytoja K. F. parodė,kad ji dirba UAB „( - )“ inžiniere geodezininke... 46. Liudytoja V. K. parodė, kad ji pati internete surasdavo skelbimus apie miško... 47. Liudytoja R. B. parodė, kad dirba VĮ Registrų centre Alytaus filiale nuo... 48. ... 49. Liudytoja V. B. parodė, kad dirba VĮ Registrų centre Alytaus filiale... 50. Liudytoja M. D. parodė, kad dirba VĮ Registrų centre archyvare. Turi teisę... 51. Liudytoja J. P. parodė, kad dirba VĮ Registrų centre Alytaus filiale... 52. Liudytoja D. A. parodė, kad dirba VĮ Registrų centre Vilniaus filiale... 53. VĮ Registrų centras specialistė A. B. nurodė,kad yra baigusi Žemės ūkio... 54. Planuose viskas buvo gerai, 12 kadastrinis numeris buvo Z. sklypo, ribos... 55. Valstybinės miškų tarnybos specialistas M. I. paaiškino,kad RC pateiktas... 56. LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 57. LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 58. LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 59. 2011-04-20 LR Aplinkos ministerijos Alytaus RAAD Varėnos rajono agentūra... 60. 2010-11-08 LR Aplinkos ministerijos Alytaus RAAD Varėnos rajono agentūras... 61. Lydraščiais Nr. ARVR-4-236, ARV2-2-1553 LR Aplinkos ministerijos Alytaus RAAD... 62. LR AM Alytaus RAAD raštu Nr. ARV2-2-1465, nurodoma, kad siekiant... 63. LR Aplinkos ministerijos Alytaus RAAD raštu Nr. ARV 2-1568 nurodė, kad... 64. 2010-11-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų... 65. Valstybinė miškų tarnyba Nekilnojamojo turto kadastro duomenis pagal... 66. 2010-12-02 LR AM Alytaus RAAD raštu Nr. ARV2-2-1705, nurodoma, kad VĮ... 67. 2010-11-26 UAB „( - )“ paaiškinime nurodoma, kad UAB „( - )“ į.k. ( -... 68. 2010-10-28 notarės V. Š. raštu Nr. 381/2010 nurodoma, kad Vilniaus m. 21-ame... 69. 2011-05-09 notarės V. Š. raštu Nr. 195/2011 nurodoma, kad sudarant... 70. 2011-06-02 notarės A. A. rašte Nr. S-347 nurodoma, kad 2010-05-24 Vilniaus m.... 71. 2010-11-19 VĮ Registrų centro raštu Nr. (2.190.)G-3566 nurodoma, kad žemės... 72. 2010-06-07 10:06:12 VĮ Registro centro Alytaus filialo darbuotoja V. B..... 73. 2010-06-07 18:52:39 VĮ Registro centro Vilniaus filialo darbuotoja D. A..... 74. 2010-06-09 16:58:51 UAB „Vilniaus hidroprojektas“ darbuotojas A. B..... 75. 2010-08-23 08:46:49 VĮ Registro centro Vilniaus filialo darbuotoja M. V..... 76. 2010-08-23 14:08:32 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.... 77. Kadastro žemėlapio ištrauką žemės sklypui, kurio unikalus Nr. ( - ),... 78. 2010-06-09 09:51:37, 09:53:08, 09:54:12, 09:27:59, 10:00:50, 10:13:08 UAB „(... 79. 2010-08-23 08:47:14 VĮ Registro centro Vilniaus filialo darbuotoja M. V..... 80. Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), nekilnojamojo turto registro... 81. Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) (registro Nr. ( - )) nekilnojamojo... 82. 1. 1997-12-30 įregistruotas žemės sklypas ir V. Ž. nuosavybės teisės į... 83. 2. 1999-05-12 įregistruotos Z. O. nuosavybės teisės į sklypą (pagrindas... 84. 3. 2010-05-24 įrašytas žemės sklypo specialiųjų naudojimo sąlygų... 85. 4. 2010-05-26 papildytas žemės sklypo specialiųjų naudojimo sąlygų... 86. 5. 2010-06-04 įrašyta žyma apie juridinį faktą „sudaryta... 87. 6. 2010-06-07 įregistruotos UAB „( - )“ nuosavybės teisė (pagrindas... 88. 7. 2010-10-21 įrašyta žyma apie juridinį faktą-nekilnojamojo daikto... 89. Duomenys Valstybinei miškų tarnybai apie privačių miškų valdų ribų,... 90. 2010-11-24 raštu Nr. (2.1.10.)S-1434 Valstybinės įmonės registrų centras... 91. Pateiktoje laikino žemės sklypo plano kopijoje dėl E. Z. sklypo Varėnos... 92. 2011-05-13 gautu VĮ Registrų centro raštu Nr. (1.1.4.)s-1953 nurodoma, kad... 93. UAB „( - )“ 2010-11-03 raštu pranešė, kad pagal leidimus kirsti Nr.... 94. UAB „( - )“ 2010-11-23 raštu pranešė, kad 2010-07-13 buvo gauti leidimai... 95. UAB „( - )“ medieną pardavė UAB „Baltwood“, UAB „Bangenė“, UAB... 96. 2010-08-01 UAB „( - )“, atstovaujama A. N., su UAB „( - )“,... 97. 2010-10-28 buvo gauti iš advokatų kontoros „Consultax“ raštai apie... 98. VĮ Registrų centro IS Kokybės valdymo departamento raštu Nr.... 99. Patikrinus Nekilnojamojo turto registrų centrinio duomenų banko paieškų... 100. Registras Nr. ( - ):... 101. 2010-05-13 Miškų savininkų kooperatyvo „( - )“ darbuotojas S. T.;... 102. 2010-05-19, 2010-05-24 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.;... 103. 2010-05-24, 2010-05-26 VĮ Registrų centro Alytaus filialo darbuotoja R. B.;... 104. 2010-05-24 VĮ Registrų centro Alytaus filialo darbuotoja M. M.;... 105. 2010-05-25 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.;... 106. 2010-05-25, 2010-05-26, 2010-05-27, 2010-06-04 VĮ Registrų centro Alytaus... 107. 2010-05-26 VĮ Registrų centro Alytaus filialo darbuotoja J. P.;... 108. 2010-05-26, 210-06-07 VĮ Registrų centro Alytaus filialo darbuotoja V. B.;... 109. 2010-06-03 VĮ Registrų centro Vilniaus filialo darbuotoja D. R.;... 110. 2010-06-04 VĮ Registrų centro Vilniaus filialo darbuotoja N. Š.;... 111. 2010-06-07 VĮ Registrų centro Vilniaus filialo darbuotoja D. A.;... 112. 2010-06-08, 2010-08-20 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.;... 113. 2010-06-09 UAB „( - )“ darbuotojas A. B.;... 114. 2010-08-20 VĮ Valkininkų miškų urėdijos darbuotoja E. S.;... 115. Registras Nr. ( - )... 116. Varėnos rajono 1-ojo notaro biuro notaras Raimundas Miknevičius.... 117. Žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro žemėlapyje peržiūrėjo:... 118. 2010-05-13 Miškų savininkų kooperatyvo „( - )“ darbuotojas S. T.;... 119. 2010-05-19, 2010-05-24, 2010-06-02 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.;... 120. 2010-06-08, 2010-06-09, 2010-08-20 UAB „( - )“ darbuotojas A. N.;... 121. 2010-05-24, 2010-05-26 VĮ Registrų centro Alytaus filialo darbuotoja R. B.;... 122. 2010-06-08 UAB „( - )“ darbuotoja K. F.;... 123. 2010-06-09 UAB „Vilniaus hidroprojektas“ darbuotojas A. B.;... 124. 2010-08-20 VĮ Valkininkų miškų urėdijos darbuotoja E. S..... 125. Žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenis kadastro žemėlapyje... 126. Kadastro žemėlapyje ištrauką Žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro... 127. Žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuo 2010-04-01 iki 2010-08-20 kadastro... 128. LR AM Valstybinė Miškų tarnyba raštu Nr. 1689, 2011-09-07nurodė, kad... 129. LR AM Valstybinė Miškų tarnyba raštu Nr. 2082, 2011-11-16 nurodė, kad... 130. UAB „( - )“ 2011-10-11 raštu SR-47/11 pateikė įsakymų kopijas dėl A.... 131. LR Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 132. Surinktų ir ištirtų teismo posėdyje įrodymų byloje visumos pagrindu... 133. Už sukčiavimą pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo... 134. Sukčiavimas apgaule įgyti svetimą turtą laikomas baigta nusikalstama veika,... 135. Lietuvos Aukščiausis Teismas 2012-10-02 nutartimi byloje Nr.2K-454/2012... 136. Esminis sukčiavimo kaip nusikaltimo nuosavybei požymis, skiriantis jį nuo... 137. Nukentėjusysis gali būti suklaidintas ir tik dėl asmens ketinimų. Tokiu... 138. Svetimas, t. y. kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas, gali... 139. Be to, esminis požymis, darantis veiką sukčiavimo nusikaltimu yra tas, kad... 140. Pažymėtina, kad sukčiavimas yra tyčinis nusikaltimas. Veikai kvalifikuoti... 141. Iš byloje surinktų įrodymų nėra patvirtinama,kad kaltinamasis A. N.... 142. A. G. buvo kaltinamas pagal LR BK 229 str.dėl tarnybos pareigų neatlikimo... 143. ir būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu. LR BK 230 straipsnio 1... 144. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-06-14 priimta nutartimi byloje... 145. Teismų praktikoje šios kategorijos bylose pažymima, kad kartu su turtine... 146. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-07-01 priimta nutartimi byloje... 147. Civilinis ieškovas E. Z. buvo pateikęs civilinį ieškinį(t.1... 148. Iš byloje esančių įrodymų matyti,kad nukentėjusysis-civilinis ieškovas... 149. Vadovaudamasis LR BPK 297 – 298 , 301 -302 str., 303 str.5 d.,304 str., 305... 150. A. N. iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 182 str.2d.... 151. A. G. iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 229 str.... 152. A. N. ir A. G. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus... 153. Nukentėjusiojo-civilinio E. Z. civilinį ieškinį dalyje dėl neturtinės... 154. Nukentėjusiojo-civilinio E. Z. civilinį ieškinį dalyje dėl turtinės... 155. 2012 m vasario 29 d.Varėnos rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas... 156. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...