Byla B2-2381-638/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Letel“. Teismas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutuojančios Lietuvos ir Vengrijos uždarosios akcinės bendrovės „Vianrė“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Letel“. Teismas

Nustatė

2Ieškovė, bankrutuojanti Lietuvos ir Vengrijos UAB „Vianrė“, kreipėsi į teismą prašydama iškelti bankroto bylą UAB „Letel“. Ieškinyje nurodo, kad Kauno apylinkės teismas 2016-03-29 priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1825-151/2016, kuria buvo patvirtinta 2016-03-23 taikos sutartis tarp ieškovės ir atsakovės. Šia taikos sutartimi atsakovė įsipareigojo ne vėliau kaip per 9 (devynias) savaites nuo taikos pasirašymo dienos (t. y. iki 2016-05-25) pristatyti į ieškovės nurodytą saugojimo vietą klientui priklausančius vilkikus. Nepaisant nurodyto įsipareigojimo atsakovė 4 vilkikų ieškovei negrąžino. Vadovaujantis 2016-03-23 taikos sutarties 6 punktu, atsakovui nesilaikant taikos sutarties įsipareigojimų ir negrąžinant ieškovei bet kurio iš vilkikų tinkamai ir laiku, atsakovas įsipareigojo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti po 100 Eur baudą už kiekvieną netinkamai ir ne laiku grąžintą vilkiką. Netesybų atsakovė nesumokėjo ir nemoka. Pagal 2016-03-23 taikos sutarties 4.1 punktą atsakovė yra skolingas ieškovei 24 451,05 Eur sumą: 12.225,50 Eur sumą atsakovė įsipareigojo sumokėti klientui per 9 savaites nuo 2016-03-23 taikos sutarties pasirašymo dienos, t. y. iki 2016-05-25 ir likusią sumą 12 225,55 Eur įsipareigojo sumokėti 18 savaičių nuo 2016-03-23 taikos sutarties pasirašymo dienos, t. y. iki 2016-07-27. Savo įsipareigojimo atsakovė neįvykdė ir ieškovei nesumokėjo 24 451, 05 Eur.

3Atsakovei nevykdant taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovė pateikė antstolei vykdomąjį raštą, tačiau antstolė grąžino vykdomąjį raštą su išieškojimo negalimumo aktu, kuriame nurodė, kad atsakovė neturi pakankamai turto, į kurį savo reikalavimą gali nukreipti ieškovės skoliniam įsipareigojimui padengti.

4Atsakovė UAB „Letel“ atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su bankroto bylos iškėlimu nesutinka. Atsakovė yra sėkmingai ir pelningai dirbanti įmonė nuo pat įmonės įkūrimo dienos. Šiuo metu vysto veiklą su partneriais iš Afrikos, ir jau yra suplanuota komandiruotė direktoriui šių metų spalio - lapkričio mėnesį. Pažymėtina, jog šiai kelionei vadovas asmeniškai skirs lėšų, taip jokia forma nenusižengiant esamam turto areštui. Atsakovės turimas turtas gerokai viršija turimus įsipareigojimus, todėl įmonė yra moki, ir bankroto byla jai negali būti keliama. Pažymėtina, jog iškėlus bankroto bylą, dėl sudėtingos verslo pakraipos ir tam tikrų reikalingų žinių bei įgūdžių, ne tik bus apsunkinta galimybė atsiskaityti su esamais kreditoriais, bet ir bus padaryta žala įmonei ir įmonės akcininkui. Bankrutuojančios Lietuvos ir Vengrijos UAB „Vianrė“ administratorė visada žinojo tiek atsakovės vadovo telefoną, tiek atsakovės bendrąjį ir vadovo elektroninių laiškų adresus, tačiau joks laiškas nepasiekė nei atsakovės buveinės adresu, nei vadovo gyvenamosios vietos adresu. Kadangi bankrutuojanti Lietuvos ir Vengrijos UAB „Vianrė“ jokiu būdu nesusisiekė su atsakove ir apie ketinimus iškelti bankroto bylą neinformavo, tikėtina, jog ieškovė, siekdama iškelti bankroto bylą atsakovei, veikia piktybiškai ir siekia pakenkti atsakovės veiklai.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama, kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualius (naujausius) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, tačiau rėmimasis balanso duomenimis nustatant įmonės mokumą (nemokumą) paprastai yra pakankamas tik tuo atveju, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-678-381/2015; 2015 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1077-241/2015). Be to, teismų praktikoje pažymima ir tai, jog įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia (ar leidžia pagrįstai abejoti) balanse įrašytų duomenų teisingumu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1633-302/2015).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Letel“ juridinių asmenų registre įregistruota 2011 m. rugpjūčio 26 d., jos vadovu yra D. Ž. (b. l. 36–37). Nagrinėjamu atveju atsakovė teigia, kad atsakovė yra sėkmingai ir pelningai dirbanti įmonė nuo pat įmonės įkūrimo dienos, atsakovės turimas turtas gerokai viršija turimus įsipareigojimus, todėl įmonė yra moki. Iš byloje pateikto atsakovės 2016 m. rugpjūčio 2 d. balanso matyti, kad įmonė turėjo turto už 87 928 Eur, kurį sudarė ilgalaikis turtas – 1 622 Eur, trumpalaikis turtas (atsargos, išankstiniai apmokėjimai – 57 231 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 27 409 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1 666 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 49 718 Eur, iš kurių per vienerius mokėtinos sumos sudaro 45 707 Eur. Iš 2016 m. rugpjūčio 2 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė gavo 8 931 Eur pelno. Paminėtina, kad pagal pateiktą balansą, beveik visą įmonės turtą sudaro trumpalaikis turtas, iš kurio net 27 409 Eur sudaro per vienerius metus gautinos sumos ir 57 231 Eur atsargos, išankstiniai apmokėjimai.

10Teismas pažymi, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju įrodyti įmonės mokumą tenka atsakovei UAB „Letel“. Pažymėtina, kad atsakovė teismui nepateikė kreditorių ir debitorių sąrašo. Nors atsakovė nurodo, kad atsakovės turimas turtas (87 928 Eur) gerokai viršija turimus įsipareigojimus, tačiau kaip matyti iš atsakovės pateikto 2016 m. rugpjūčio 2 d. balanso, pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, t. y. per vienerius mokėtinos sumos sudaro 45 707 Eur. Taip pat balanse prie trumpalaikio turto nurodyta 27 409 Eur kaip per vienerius metus gautinos sumos. Tačiau atsakovė šių sumų nepagrindė jokiais įrodymais, t. y. iš kokių asmenų šias sumas ketina gauti, kokie atsiskaitymo terminai, koks prievolių įvykdymo realumas. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų dėl balanso trumpalaikio turto dalyje nurodytos 57 231 Eur sumos, kuri pavadinta atsargomis ir išankstiniais apmokėjimais.

11Atsakovės pateiktoje 2016 m. rugpjūčio 2 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad UAB „Letel“ gavo 8 931 Eur pelną. Tačiau atsakovė neatsiskaito su kreditoriumi pagal Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 29 d. patvirtintą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1825-151/2016, todėl darytina išvada, kad dėl atsakovė yra nemoki ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkto prasme. Atkreiptinas dėmesys, kad įmonė įregistruota 2011 m., tačiau juridinių asmenų registro duomenimis, ji nė vienais metais nėra teikusi įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų. Pateiktas įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita parengti esant aiškiam apskaitos dokumentų trūkumui, todėl sudaro pagrindą išvadai, jog teismui nurodyti duomenys, kuriais atsakovė įrodinėja įmonės mokumą, yra abejotino informatyvumo ir abejotino patikimumo.

12Atsakovė taip pat nurodo, kad šiuo metu vysto veiklą su partneriais iš Afrikos, ir jau yra suplanuota komandiruotė direktoriui šių metų spalio - lapkričio mėnesį. Duomenų, patvirtinančių šiuos atsakovės teiginius, byloje nepateikta.

13Atsakovė teigia, kad kreditorė BUAB „Vianrė“ su ja nesusisiekė ir apie ketinimus iškelti bankroto bylą neinformavo, todėl tikėtina, jog BUAB „Vianrė“ siekdama iškelti bankroto bylą atsakovei veikia piktybiškai ir siekia pakenkti atsakovės interesams. Pažymėtina, kad ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta išankstinės neteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nustatytos ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje, išimtis, pagal kurią tuo atveju, jeigu yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 5 punkte, t. y. įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus, bei kreditorius (kreditoriai) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikiant pareiškimą teismui šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos netaikomos. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad kreditorė - bankrutuojanti Lietuvos ir Vengrijos UAB „Vianrė“ - pareiškimą teismui dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Letel iškėlimo pateikė vadovaudamasi ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. per vieną mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo kreditorei. Taigi, priešingai, nei teigia atsakovė, nagrinėjamu atveju kreditorės kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Letel“ iškėlimo atitiko ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje numatytos išimties būtinąsias sąlygas, todėl papildomai informuoti atsakovę apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, kreditorė neprivalėjo.

14Nagrinėjamu atveju atsakovės pateikti įrodymai teismo neįtikina, kad įmonė realiai vykdo veiklą. Remiantis viešais Sodros duomenimis, 2016 m. rugsėjo 26 d. UAB „Letel“ skola Sodrai buvo 709, 01 Eur, įmonėje yra vienas apdraustas asmuo. Pagal viešus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis, atsakovo skola 2016 m. rugsėjo 26 d. buvo 4 830, 90 Eur. Iš VĮ Registrų centras duomenų matyti, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi, VĮ ,,Regitra“ duomenys patvirtina, kad įmonės vardu registruota viena transporto priemonė. Bylos duomenimis, antstolė grąžino kreditorei vykdomąjį raštą su išieškojimo negalimumo aktu, kuriame nurodė, kad atsakovas neturi pakankamai turto, į kurį savo reikalavimą gali nukreipti ieškovas skoliniam įsipareigojimui padengti (b. l.7). Kaip minėta, įmonė įregistruota 2011 m., tačiau Juridinių asmenų registro duomenimis ji nei vienais metais nėra teikusi įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų.

15Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad atsakovė UAB „Letel“ yra nemoki, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, byloje nepateikta duomenų, kad įmonė vykdytų veiklą ar gautų pajamas, atsakovė nevykdo taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Darytina išvada, jog UAB „Letel“ yra nemoki dėl ko jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

16Administruoti atsakovo UAB „Letel“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Adminova“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

17Pažymėtina, kad bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog įmonė pajėgi vykdyti prievoles, bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartis c. b. Nr. e2-1312-464/2015). Taigi, atsakovei gavus lėšų ir pavykus atstatyti mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais, galėtų būti sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos nutraukimo.

18Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

19Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Letel“, juridinio asmens kodas 302660645, registracijos adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Gedimino g. 47 bankroto bylą.

20Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Letel“ bankroto administratoriumi UAB „Adminova“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA138).

21Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

22Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Letel“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

24Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

25Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė... 2. Ieškovė, bankrutuojanti Lietuvos ir Vengrijos UAB „Vianrė“, kreipėsi į... 3. Atsakovei nevykdant taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovė... 4. Atsakovė UAB „Letel“ atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su bankroto... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 6. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 7. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės... 8. Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Letel“ juridinių asmenų registre... 10. Teismas pažymi, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra... 11. Atsakovės pateiktoje 2016 m. rugpjūčio 2 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje... 12. Atsakovė taip pat nurodo, kad šiuo metu vysto veiklą su partneriais iš... 13. Atsakovė teigia, kad kreditorė BUAB „Vianrė“ su ja nesusisiekė ir apie... 14. Nagrinėjamu atveju atsakovės pateikti įrodymai teismo neįtikina, kad... 15. Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti... 16. Administruoti atsakovo UAB „Letel“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto... 17. Pažymėtina, kad bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog įmonė... 18. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 19. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Letel“, juridinio asmens kodas... 20. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Letel“ bankroto administratoriumi... 21. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 22. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Letel“ valdymo organai... 23. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 24. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3... 25. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...