Byla 2-1633-302/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Pietų terminalas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo BUAB „RVN“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizacijos centras“, atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1868-259/2015 pagal pareiškėjo BUAB „RVN“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Pietų terminalas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas BUAB „RVN“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizacijos centras“, kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Pietų terminalas“ dėl nemokumo. Nurodė, kad atsakovas net ir po įspėjimo nevykdo prievolės sumokėti teismo sprendimu priteistas pinigų sumas, kurios iš viso sudaro 23 462,51 Eur. Taip pat pažymėjo, kad iš UAB „Pietų terminalas“ balanso už 2013 metus matyti, kad pradelstos įmonės skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, be to, iš 2012 ir 2013 metų pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, kad įmonė tais metais dirbo nuostolingai, o tai suponuoja išvadą apie įmonės nemokumą.

4Atsiliepime atsakovas UAB „Pietų terminalas“ nurodė, kad su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo nesutinka, prašė teismo atsisakyti įmonei kelti bankroto bylą. Tvirtino, kad įmonės turto ir įsipareigojimų balansas, net ir įskaitant pareiškėjo reikalavimą, yra teigiamas, todėl atsakovė neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įtvirtinto nemokumo kriterijaus. Taip pat nurodė, kad įmonės veikla nuo 2015 m. sausio 1 d. laikinai sustabdyta iš esmės tik dėl teisminių ginčų su pareiškėju, kadangi pareiškėjo reikalavimai riboja veiklą, tačiau bet kuriuo metu ji gali būti atkurta. Be to, pažymėjo, kad pats pareiškėjas yra atsakovo skolininkas, nes UAB „Pietų terminalas“ 15 956,21 Eur finansinis reikalavimas yra patvirtintas UAB „RVN“ bankroto byloje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 18 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Pietų terminalas“, pažymėdamas, kad, nenustačius akivaizdžių atsakovės įmonės nemokumo požymių ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme, prioritetas turėtų būti teikiamas įmonės veiklos išsaugojimui. Iš į bylą kartu su atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovės pateikto 2014 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų teismas nustatė, kad įmonės balanse įrašyto turto vertė aptariamuoju laikotarpiu sudarė 48 905,24 Eur, iš kurių 24 887,34 Eur sudarė atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, o 24 017,90 Eur – per vienerius metus gautinos sumos. Tuo tarpu, minėto balanso duomenimis, įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai įvertinti 2 296,11 Eur. 2014 m. gruodžio 31 d. atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, įmonė einamais finansiniais metais gavo 58 992,41 Eur pelną. Atsakovės pateiktas debitorių sąrašas, teismo vertinimu, patvirtina, kad kiti ūkio subjektai atsakovei skolingi 23 636,41 Eur, iš jų ieškovės UAB „RVN“ įsipareigojimas atsakovei sudaro 15 956,21 Eur. Taip pat pirmos instancijos teismas, atsisakydamas kelti atsakovei bankroto bylą, įvertino tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įmonės veikla yra sustabdyta, 2015 m. balandžio 27 d. įmonė atsiskaitė su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais ir jiems įsiskolinimo šiuo metu neturi, o Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovės atžvilgiu nėra iškeltos nė vienos bylos, kurioje jai būtų pareikšti turtiniai reikalavimai.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8BUAB „RVN“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizacijos centras“, pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartį ir bylą perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei prijungti prie bylos naujai pateiktus rašytinius įrodymus.

9Nurodo tokius argumentus:

101. Iš įmonės 2013 m. balanso, kuris buvo pateiktas VĮ Registrų centrui, matyti, kad įmonė yra nemoki, kadangi įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad nuo 2015 m. sausio 2 d. UAB „Pietų terminalas“ nebedirba nė vienas darbuotojas, o tai reiškia, jog įmonė jokios veiklos nebevykdo ir negauna pajamų. Be to, pirmos instancijos teismas neteisingai vertino ir atsakovės pateikto balanso už 2014 m. duomenis. Iš 2014 m. balanso matyti, kad įmonė turi turto, kurio vertė 48 905, 24 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos yra 2 296,11 Eur, tačiau teismas neįvertino atsakovo skolos pareiškėjui, kuri sudaro 23 462,31 Eur. Atsižvelgiant į šią skolą, darytina išvada, kad bendra atsakovo įsiskolinimų suma yra 25 758,42 Eur, o tai sudaro daugiau nei pusę įmonės turto.

112. Atsakovo debitorių finansinė padėtis yra sunki, daugeliui iš jų jau yra iškeltos bankroto bylos, todėl tikėtina, kad iš įmonės debitorių, įskaitant ir patį pareiškėją, kuriam jau yra iškelta bankroto byla, skolų išieškoti nepavyks.

123. Iš 2014 m. gruodžio 31 d. atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė einamais finansiniais metais veikė pelningai, kadangi gavo 58 992,41 Eur pelno, tačiau šis pelnas buvo gautas tik dėl to, kad prieš įmonės veiklos sustabdymą buvo parduotas įmonės ilgalaikis turtas.

134. Atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pasirašė R. V., tačiau iš jos pačios į bylą pateiktų duomenų matyti, kad ji nuo 2014-12-31 nebeina UAB „Pietų terminalas“ direktorės pareigų. Nors į bylą yra pateiktas 2014-09-19 įgaliojimas, kuriuo neva UAB „Pietų terminalas“ direktorius O. F. įgaliojo ją atstovauti teisėsaugos institucijose, pasirašyti dokumentus, sandorius ir sutartis, tačiau akivaizdu, jog šio įgaliojimo išrašymo metu UAB „Pietų terminalas“ direktore buvo pati R. V., kuri direktorės pareigas ėjo iki 2015 m. sausio 1 d. Juridinių asmenų registre O. F. niekada nebuvo registruotas UAB „Pietų terminalas“ direktoriumi. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsiliepimas į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo yra pasirašytas neįgalioto vesti bylą asmens.

14Atsakovas UAB „Pietų terminalas“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad nesutinka su skundu, prašo palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį.

15Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus :

161. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl įmonės nemokumo, kadangi iš įmonės finansinių dokumentų matyti, jog įmonės yra moki, jos pradelsti finansiniai įsipareigojimai neviršija pusės įmonės balansinio turto vertės, įmonė neskolinga valstybės biudžetui, įmonė neturi bylų, kuriose būtų atsakovu, nėra ir išieškojimų iš įmonės, vykdomų ne ginčo tvarka.

172. Kauno apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1343-555/2014 yra dėl turto grąžinimo, o priteista pareiškėjo naudai piniginė suma sudaro tik 1 485,16 Eur turto pagerinimo išlaidų ir 680,61 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, kad sprendimas yra neįvykdomas, kadangi nepateikti duomenys apie sprendimo dalyje dėl priteistų daiktų grąžinimo įvykdymo negalimumą.

183. R. V., VĮ Registrų centro duomenimis, yra UAB „Pietų terminalas“ vadovė, todėl turi teisę UAB „Pietų terminalas“ vardu vesti bylą teisme (CPK 55 straipsnis). Registro duomenys laikomi teisingais, kol jie nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

19Be to, prieš teismo posėdį teisme buvo gauti atsakovo rašytiniai paaiškinimai ir papildomi įrodymai.

20V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas atmestinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo nutarties, kuria atsakovui UAB „Pietų terminalas“ atsisakyta iškelti bankroto bylą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

23Dėl atsakovo pateiktų paaiškinimų ir rašytinių įrodymų

24Prieš posėdį teisme buvo gauti atsakovo paaiškinimai dėl atskirojo skundo ir papildomi rašytiniai įrodymai. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nenumato proceso dalyviams galimybės teikti rašytinius paaiškinimus apeliacinės instancijos teismui dėl atskirojo skundo argumentų pagrįstumo. Pozicija dėl atskirojo skundo motyvų turi būti išdėstyta atsiliepime į atskirąjį skundą. Esant nurodytoms aplinkybėms, rašytiniai paaiškinimai grąžinti juos pateikusiam asmeniui.

25Be to, apeliacinės instancijos teismas, įvertindamas tai, kad pateikti nauji rašytiniai įrodymai, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, bei vadovaudamasis CPK 314 straipsnio nuostatomis, atsisako priimti ir naujus rašytinius įrodymus.

26Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgus į ĮBĮ nustatytą reguliavimą bei paties bankroto instituto esmę, tikslus ir paskirtį, laikomasi nuostatos, kad bankroto procesas turi būti taikomas tik tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius, todėl iškeliant bankroto bylą, svarbu ir būtina išsiaiškinti, ar bendrovė iš tikrųjų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto byla, ir vertindamas jos (ne)mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, ir bankroto byla gali būti keliama tik tada, kai išanalizavus visus įrodymus teismui nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo ir galimybės jį atkurti nebuvimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-02 nutartis c. b. Nr. 2-410-943/2015). Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tik tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei, ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-483/2013).

27Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą. Tačiau teismų praktikoje, be kita ko, pažymima ir tai, kad įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m, gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011, 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013). Šiame kontekste pažymėtina, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 str., 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d.).

28Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju atsakovas į bylą yra pateikęs 2014 metų įmonės balansą, iš kurio, kaip ir nustatė pirmos instancijos teismas, matyti, kad įmonės turto vertė aptariamuoju laikotarpiu sudarė 48 905,24 Eur, o įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 2 296,11 Eur, kas akivaizdžiai sudaro tik nedidelę dalį įmonės turimo turto (b.l. 67). Teismas neturi pagrindo netikėti minėtais įmonės finansiniais dokumentais, kadangi jie yra pasirašyti įmonės direktorės R. V., kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio nuostatomis, yra atsakinga už pateiktų duomenų teisingumą.

29Pastebėtina, kad beveik pusę įmonės balanse nurodyto turto, t.y. 24 017,90 Eur, sudaro per vienerius metus gautinos sumos, iš kurių 23 636,41 Eur sudaro debitoriniai įsiskolinimai. Nors apeliantas ir tvirtina, kad galimybės iš debitorių išieškoti skolas yra menkos, tačiau, apeliacinės instancijos teismo nuomone, ši aplinkybė nagrinėjamo klausimo kontekste, kai įmonės turtas ir be debitorinių įsiskolinimų siekia beveik 25 000 Eur, o pradelsti finansiniai įsipareigojimai sudaro tik 2 296,11 Eur, nėra itin reikšminga.

30Be to, apeliantas, remdamasis įmonės 2013 metų balansu, tvirtina, jog atsakovas yra nemokus, taip pat teigia, jog pirmos instancijos teismas, remdamasis 2014 metų įmonės balansu, nepagrįstai prie įmonės pradelstų įsipareigojimų nepridėjo 23 462,31 Eur, kurie pareiškėjui iš atsakovo buvo priteisti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu. Pasak apelianto, įvertinus šią aplinkybę, tampa akivaizdu, kad atsakovo skolos yra didesnės už pusę jo turto.

31Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokia apelianto pozicija, kadangi, kaip jau ir buvo minėta, faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, o ne pagal ankstesnių metų, todėl pagrįstai pirmos instancijos priimdamas skundžiamą nutartį vadovavosi ne 2013 m., bet 2014 m. įmonės balansu. Be to, atmestinas kaip nepagrįstas ir apelianto teiginys, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai prie įmonės pradelstų įsipareigojimų nepridėjo Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu priteistų 23 462,31 Eur. Pastebėtina, jog iš minėto teismo sprendimo turinio matyti, kad pareiškėjui iš atsakovo buvo priteistas konkretus turtas, t.y. frezų galandinimo staklės; keturpusės obliavimo staklės „Weining“; medienos pjovimo (skersavimo) staklės; išilginio pjovimo staklės „Foma RGZ-1-450“; apdirbta mediena, ir, tik nesant galimybės gražinti nurodytą turto dėl jo sunaikinimo ar nepataisomo sugadinimo, buvo priteista negrąžinto turto vertė, kurią prie pradelstų atsakovo finansinių įsipareigojimų ir prašo priskaičiuoti apeliantas. Į bylą nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, jog minėto turto grąžinimas yra neįmanomas, apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia jokio teisinio pagrindo minėto turto vertę įtraukti prie pradelstų atsakovo finansinių įsipareigojimų. Pastebėtina, jog ir iš į bylą pateiktų antstolio G. S. patvarkymų (b.l. 21, 80-81, 98-99) matyti, jog antstolis dar nėra konstatavęs perduotinų daiktų buvimo ar jų nebuvimo pas atsakovą.

32Atkreiptinas dėmesys, kad iš 2014 m. gruodžio 31 d. atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė einamais finansiniais metais veikė pelningai, kadangi gavo 58 992,41 Eur pelno (b.l. 67). Nors apeliantas ir tvirtina, kad pelnas buvo gautas tik dėl to, kad prieš įmonės veiklos sustabdymą buvo parduotas įmonės ilgalaikis turtas, tačiau pastebėtina, kad šis apelianto teiginys yra deklaratyvus, t.y. nėra pagrįstas absoliučiai jokiais objektyviais įrodymais, todėl teismas remtis vien tokiais apelianto samprotavimais priimdamas procesinį sprendimą negali.

33Neatitinkantis tiesos yra ir apelianto teiginys, kad atsiliepimas į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo yra pasirašytas neįgalioto vesti bylą asmens, kadangi įgaliojimo, kuriuo rėmėsi atsakovo atstovė R. V., išrašymo metu, t.y. 2014-09-19, įmonės direktore buvo pati R. V., o ne įgaliojimą pasirašęs UAB „Pietų terminalas“ direktorius O. F.. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad iš 2014-09-19 įgaliojimo (b.l. 71) turinio matyti, jog R. V. atstovauti UAB „Pietų terminalas“ įgaliojo ne UAB „Pietų terminalas“ direktorius O. F., kaip yra tvirtinama atskirajame skunde, o UAB „Pietų terminalas“ vienintelio akcininko „Baltnext“ direktorius O. F.. Esant nustatytoms šioms faktinėms aplinkybėms, apelianto samprotavimai, kad O. F. 2014-09-19 nebuvo atsakovo UAB „Pietų terminalas“ direktorius, todėl negalėjo įgalioti R. V., atmestini kaip nepagrįsti. Be to, esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo priimti ir papildomai su atskiruoju skundu apelianto pateiktus rašytinius įrodymus, kurie, pasak jo, patvirtina teiginį, kad O. F. 2014-09-19 nebuvo atsakovo UAB „Pietų terminalas“ direktorius.

34Taip pat, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmos instancijos teismas, atsisakydamas kelti bankroto bylą atsakovui, pagrįstai atsižvelgė ir į šių aplinkybių visetą: atsakovas yra atsiskaitęs su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais ir jiems įsiskolinimo neturi, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui taip pat nėra skolingas (b. l. 41, 32), atsakovo atžvilgiu nėra iškeltos nė vienos bylos, kurioje jam būtų pareikšti turtiniai reikalavimai.

35Taigi apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ankščiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju išsamiai ir visapusiškai ištyrė atsakovo finansinius duomenis apie mokumą ir pagrįstai pripažino pagrindo jam iškelti bankroto bylą nebuvimą, kadangi bankroto bylos iškėlimas atsakovui nagrinėjamu atveju prieštarautų bankroto instituto tikslui – iš rinkos šalinti tik akivaizdžiai nemokius subjektus.

36Esant nurodytoms aplinkybėms, Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

38Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Atsakovo rašytinius paaiškinimus ir įrodymus grąžinti atsakovui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas BUAB „RVN“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 4. Atsiliepime atsakovas UAB „Pietų terminalas“ nurodė, kad su pareiškimu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 18 d. nutartimi atsisakė iškelti... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. BUAB „RVN“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių... 9. Nurodo tokius argumentus:... 10. 1. Iš įmonės 2013 m. balanso, kuris buvo pateiktas VĮ Registrų centrui,... 11. 2. Atsakovo debitorių finansinė padėtis yra sunki, daugeliui iš jų jau yra... 12. 3. Iš 2014 m. gruodžio 31 d. atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitos matyti,... 13. 4. Atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pasirašė R.... 14. Atsakovas UAB „Pietų terminalas“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 15. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus :... 16. 1. Nepagrįsti apelianto argumentai dėl įmonės nemokumo, kadangi iš... 17. 2. Kauno apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1343-555/2014... 18. 3. R. V., VĮ Registrų centro duomenimis, yra UAB „Pietų terminalas“... 19. Be to, prieš teismo posėdį teisme buvo gauti atsakovo rašytiniai... 20. V. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas atmestinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Dėl atsakovo pateiktų paaiškinimų ir rašytinių įrodymų... 24. Prieš posėdį teisme buvo gauti atsakovo paaiškinimai dėl atskirojo skundo... 25. Be to, apeliacinės instancijos teismas, įvertindamas tai, kad pateikti nauji... 26. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti Įmonių bankroto įstatymo (toliau... 27. Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti... 28. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju atsakovas į bylą yra... 29. Pastebėtina, kad beveik pusę įmonės balanse nurodyto turto, t.y. 24 017,90... 30. Be to, apeliantas, remdamasis įmonės 2013 metų balansu, tvirtina, jog... 31. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokia apelianto... 32. Atkreiptinas dėmesys, kad iš 2014 m. gruodžio 31 d. atsakovės pelno... 33. Neatitinkantis tiesos yra ir apelianto teiginys, kad atsiliepimas į... 34. Taip pat, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmos instancijos teismas,... 35. Taigi apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ankščiau nurodytas... 36. Esant nurodytoms aplinkybėms, Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 18 d.... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 38. Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.... 39. Atsakovo rašytinius paaiškinimus ir įrodymus grąžinti atsakovui....