Byla 2-1430-613/2011
Dėl neteisetu antstoles M. T. veiksmu vykdomojoje byloje Nr.0108/10/00197, n u s t a t e:

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Giedre Seselskyte, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal pareiškejos J. R. skunda suinteresuotiems asmenims antstolei M. T., E. M. del neteisetu antstoles M. T. veiksmu vykdomojoje byloje Nr.0108/10/00197, n u s t a t e:

2pareiškeja skundu prašo panaikinti 2010-11-25 Siulyma sumoketi vykdymo išlaidas, 2010-11-25 patvarkyma areštuoti lešas ir jas pervesti i antstolio depozitine saskaita, 2010-11-25 patvarkyma areštuoti lešas vykdymo išlaidu sumai ir jas pervesti saugoti i antstolio depozitine saskaita, 2010-11-25 patvarkyma vykdyti vykdomaji dokumenta del piniginiu lešu išieškojimo kaip neteisetus. Nurodo, kad 2010-11-25 siulyme 867,70 Lt vykdymo išlaidu suma neatitinka protingumo ir teisingumo principo. Pagal 2010-02-19 siulyma pervede visa išieškotina suma i Klaipedos miesto apylinkes teismo depozitine saskaita, todel nebuvo teisinio pagrindo atlikti vykdymo veiksmus. Išieškotina suma 1495,82 Lt yra bylinejimosi išlaidos, galutinis sprendimas šioje byloje nepriimtas, vykdyti išieškojima nera teisinio pagrindo.

3Suinteresuotas asmuo antstole M. T. atsiliepimu i pareiškima nurode, jog skundas nepagristas. Nurodo, kad vykdymo procesas yra baigiamoji bylu stadija, kurios metu skolininkui, nevykdanciam savo pareigu, yra taikoma istatyme numatyta valstybes prievarta. Sažiningas skolininkas turi visas galimybes išvengti valstybes prievartos taikymo laiku ir tinkamai atsiskaitydamas su kreditoriumi. Vykdymo procesas prasideda išieškotojo iniciatyva, kai jis pateikia antstoliui vykdomaji dokumenta su prašymu pradeti vykdymo veiksmus. Siulymas sumoketi vykdymo išlaidas yra surašytas vadovaujantis istatymais, už kurio nevykdyma istatymas nenumato jokiu sankciju. Antstoliui kreipiantis i teisma su prašymu priteisti vykdymo išlaidas, teismas sprendžia paskaiciuotu vykdymo išlaidu pagristumo klausima.

4Skundas tenkintinas dalinai.

5Iš vykdomosios bylos medžiagos Nr.0108/10/00197 nustatyta, kad antstolei M. T. vykdomasis raštas Nr.2-3035-642/2008 pateiktas vykdyti 2010-02-18. Antstole 2010-03-09 suraše siulyma sumoketi 683,45 Lt vykdymo išlaidu, 2010-03-25 vykdymo išlaidu paskaiciavime nurode apskaiciuota vykdymo išlaidu suma – 730,68 Lt (b.l. 44,62). 2010-03-24 Nr. 3R-17 raštu Klaipedos miesto apylinkes teismas praneša, kad teismo depozitineje saskaitoje nera J. R. priklausanciu lešu (b.l. 61). 2010-10-19 priimtas patvarkymas paskirstyti išieškotas lešas vykdomojoje byloje (b.l. 70). 2010-11-25 vykdymo išlaidu paskaiciavime nurode apskaiciuota likusia vykdymo išlaidu suma – 327,34 Lt (b.l. 79). 2010-11-25 priimtas patvarkymas areštuoti lešas ir jas pervesti i antstolio depozitine saskaita (b.l. 80). 2010-11-25 priimtas patvarkymas areštuoti lešas vykdymo išlaidu sumai ir jas pervesti saugoti i antstolio depozitine saskaita (b.l. 81). 2010-11-25 priimtas patvarkymas vykdyti vykdomaji dokumenta del piniginiu lešu išieškojimo (b.l. 84).

6Del patvarkymo areštuoti lešas vykdymo išlaidu sumai ir jas pervesti saugoti i antstolio depozitine saskaita bei siulyma sumoketi vykdymo išlaidas.

7Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad pagal CPK 689 str. antstolis turi teise areštuoti tokia lešu suma, kurios užtektu išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms atlyginti, bei reikalauti, kad bankas pervestu tokia skolininko lešu suma, kuri atitinka išieškoma skola be vykdymo išlaidu. Išieškojes skola ir taip ivykdes vykdomaji dokumenta antstolis turi išieškoti vykdymo išlaidas iš skolininko CPK 611 str. nustatyta tvarka, t. y. antstolis turi nusiusti skolininkui raštiška siulyma, nurodydamas vykdymo išlaidu dydi, ir pasiulyti per nustatyta termina ta suma pervesti i antstolio depozitine saskaita (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestines teiseju kolegijos 2008-06-11 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-7-277/2008; Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007-04-04 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-136/2007; 2007-06-22 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-285/2007; 2007-09-14 nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-341/2007; 2008-01-25 nutartis, priimta civilineje byloje Nr.3K-3-36/2008). 2010-11-26 skolininkui išsiustas 2010-11-25 siulymas sumoketi vykdymo išlaidas. Taigi antstolis laikesi CPK 611 straipsnyje nustatytos tvarkos informuoti skolininka apie vykdymo išlaidu dydi ir suteike jam termina šioms išlaidoms apmoketi arba ju dydžiui gincyti.

8Del patvarkymo areštuoti lešas ir jas pervesti i antstolio depozitine saskaita bei patvarkymo vykdyti vykdomaji dokumenta del piniginiu lešu išieškojimo.

92010-11-25 patvarkymas vykdyti vykdomaji dokumenta del piniginiu lešu išieškojimo išsiustas VSDFV Klaipedos skyriui 2010-12-13 ir 2011-01-12 ivykdytas, išieškota 577,10 Lt skola (iš VSDFV Klaipedos skyriaus bus gražintas kaip ivykdytas), todel 2010-11-25 patvarkymas areštuoti lešas ir jas pervesti i antstolio depozitine saskaita naikintinas.

10Atsižvelgiant i tai, kad nurodyta, 2010-11-25 Siulyma sumoketi vykdymo išlaidas, 2010-11-25 patvarkyma areštuoti lešas vykdymo išlaidu sumai ir jas pervesti saugoti i antstolio depozitine saskaita, naikinti nera pagrindo, ipareigoti antstoli panaikinti 2010-11-25 patvarkyma areštuoti lešas ir jas pervesti i antstolio depozitine saskaita.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 771 str., teismas

Nutarė

12skunda tenkinti dalinai.

13Ipareigoti antstoli panaikinti 2010-11-25 patvarkyma areštuoti lešas ir jas pervesti i antstolio depozitine saskaita.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali buti skundžiama Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai