Byla 2A-939-153/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič,

2kolegijos teisėjų Izoldos Nėnienės, Neringos Venckienės,,

3sekretoriaujant Vaidai Andruškevičiūtei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Snoro lizingas“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 11 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-2015-429/2011 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui P. U. dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,

Nustatė

5Ieškovė UAB „Snoro lizingas“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo P. U. 15 378,91 Lt pagal sutartis likusių mokėjimų, 3 437,30 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus dokumentus sudarė 564 Lt žyminis mokestis ir 198,44 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu.

6Ieškovė nurodė, kad atsakovas nevykdė 2008-02-26, 2008-02-28 ir 2008-03-02 šalių sudarytomis išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimis Nr. KJC80226TDPA, Nr. KJC8022823PA ir Nr. KJC803024ZPA nustatytos pareigos mokėti ieškovei Sutarčių mokėjimų grafikuose nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Ieškovė prašė, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

7Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 11 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo P. U. ieškovės UAB „Snoro lizingas“ naudai 15 378,91 Lt skolą, 343,73 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-11-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 472 Lt žyminį mokestį ir 198,44 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu; kitą ieškinio dalį atmetė; priteisė valstybei iš atsakovo 26,53 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

8Teismas nustatė, kad atsakovui adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2010-12-23 CPK 130 str. nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių. Teismas nustatė, kad šalys 2008-02-26 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. KJC80226TDPA, kuria ieškovė atsakovui perdavė valdyti ir naudotis prekę nešiojamąjį kompiuterį F3Sr ASUS COT7250/1CG5/2Gb/( - ); 2008-02-28 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. KJC8022823PA, kuria ieškovė atsakovui perdavė valdyti ir naudotis prekę nešiojamąjį kompiuterį F8P ASUS COT7500/2BG5/2GU/US/2B4P WHITE; 2008-03-02 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. KJC803024ZPA, kuria ieškovė atsakovui perdavė valdyti ir naudotis prekę nešiojamąjį kompiuterį F9E ASUS T7100/1CG5/2G/US/8SL/V/WA/B/EA. Minėtomis sutartimis šios prekės atsakovui buvo perduotos su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartis, prekės pereis atsakovui nuosavybės teise. Sutartimis atsakovas įsipareigojo mokėti sutarčių mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Sutartyse numatyta, kad atsakovas laiku nesumokėjęs eilinės įmokos, įsipareigojo mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovas tinkamai nevykdė jam tenkančios piniginės prievolės, todėl ieškovė apie susidariusį įsiskolinimą atsakovui priminė pretenzijomis, tačiau atsakovas įsiskolinimo nepadengė.

9Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų – išperkamosios nuomos sutarčių Nr. KJC803024ZPA, Nr. KJC8022823PA, Nr. KJC80226TDPA ir prekių perdavimo-priėmimo aktų kopijų, ieškovės paraginimų, papildomų raginimų ir pretenzijų atsakovui, delspinigių skaičiuočių, mokėjimo nurodymo apie žyminį mokestį sumokėjimo, PVM sąskaitų faktūrų apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu, – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, padarė išvadą, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą už akių. Teismo nuomone, ieškovės reikalavimai dėl 15 378,91 Lt skolos priteisimo ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo yra pagrįsti (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.210 str., 6.567 str.). Teismas sprendė, kad, atsižvelgiant į Sutarčių 3.9 p. formuluotę, laikytina, kad sutartyje numatyti delspinigiai nėra išimtinės netesybos. Šalys susitarė dėl įskaitinių netesybų, t. y. delspinigių dydžio, įskaitomo į nuostolių dydį. Teismas nurodė, kad pagal CK 6.73 str. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Teismo nuomone, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką net 0,2 procento dydžio delspinigiai, kurie sudaro 73 proc. metinių palūkanų, yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, o šiuo atveju ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 0,5 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pradelstą dieną, o tai sudaro 182,5 procento metinių palūkanų. Teismas konstatavo, kad ieškovės prašomi jos naudai priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, žymiai didesni, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai, todėl prašomus priteisti 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną teismas sumažino iki 0,05 procento dydžio (t. y. iki 18,25 procento dydžio metinių palūkanų) ir prašomą priteisti delspinigių sumą sumažino iki 343,73 Lt (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), todėl delspinigių reikalavimą dėl 3 093,57 Lt atmetė. Teismas atitinkamai proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai priteisė ieškovei žyminį mokestį bei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

10Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Snoro lizingas“ prašė Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 11 d. sprendimą už akių panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Apeliantė nurodė šiuos motyvus:

111) ieškovė iš atsakovo turėjo teisę reikalauti 16 242,32 Lt delspinigių pagal Sutartį Nr. KJC80226TDPA, 22 549,28 Lt delspinigių pagal Sutartį Nr. KJC8022823PA ir 22 045,85 Lt pagal Sutartį Nr. KJC803024ZPA, iš viso 60 837,45 Lt, tačiau pritaikius CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ieškinio senatį, delspinigiai buvo sumažinti iki 13 993,98 Lt. Atsižvelgiant į sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus bei siekį, kad prievolė būtų įvykdyta kuo greičiau, ieškovė prašomą priteisti delspinigių sumą sumažino iki 3 437,30 Lt, o tai yra 0,12 proc. už praleistą dieną. Teismas neatsižvelgė į Delspinigių skaičiavimo lentelėse Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 pateiktą delspinigių apskaičiavimą ir konstatavo, kad prašoma priteisti delspinigių suma (3437,30 Lt) sudaro 0,5 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, nors po lentelėmis yra pažymėta, kad prašoma priteisti delspinigių suma yra mažesnė, nei apskaičiuota lentelėse. Teismas sumažino delspinigių normą iki 0,05 proc. dydžio ir priteisė 343,73 Lt, tačiau sumažinus delspinigių normą turėjo būti priteista 1 399,40 Lt;

122) teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) formuojamos praktikos. 2010-11-02 nutartyje (c. b. Nr. 3K-7-409/2010) LAT išaiškino, kad „šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., LAT 2006-09-12 c. b. Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartį c. b. Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartį c. b. Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartį c. b. Nr. 3K-3-401/2008 kt.). LAT pasisakė, kad „sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje“ ir kad teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros;

133) teismas, mažindamas prašomą priteisti netesybų sumą, nenustatinėjo ieškovės faktiškai patirtų nuostolių dydžio, o tik iškėlė prielaidą, kad ieškovės nuostolių neviršija 0,05 proc. netesybų dydis, ir remdamasis šia iškelta prielaida, netesybų dydį sumažino. Teismas negali remtis savo iškeltomis prielaidomis, o priimdamas sprendimą privalo vertinti pateiktus įrodymus;

144) sutarčių laisvės principas, leidžiantis laisva valia susitarti dėl sutarties sąlygų, nedraudžia sutartyje numatyti ir priteistinų delspinigių dydžio. Tokią teisę suteikia ir CK 6.71 str., kuris leidžia sutarties šalims susitarti dėl delspinigių dydžio, kuris, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė, skatintų sutarties šalį tinkamai vykdyti sutartį ir užtikrintų kreditoriaus interesų gynybą prievolės pažeidimo atveju. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą;

155) atsakovas savo prievolių pagal Sutartis nevykdė visai, nuo Sutarčių sudarymo momento nesumokėjo nė vienos įmokos, nors buvo siunčiami pranešimai dėl netinkamai vykdomų įsipareigojimų, tačiau atsakovas į šiuos pranešimus nereagavo. Ieškovei pateikus ieškinį, atsakovas ir toliau piktybiškai vengė vykdyti savo įsipareigojimus nepaisant to, kad procesiniai dokumentai jam buvo įteikti tinkamai.

16Atsiliepimo į apeliacinį skundą atsakovas nepateikė.

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

19Bylos duomenimis, ieškovė, remdamasi 2008-02-26, 2008-02-28, 2008-03-02 sudarytomis išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimis Nr. KJC80226TDPA, Nr. KJC8022823PA, Nr. KJC803024ZPA, perdavė atsakovui valdyti ir naudotis kompiuterius. Išperkamosios nuomos sutartyse atsakovas, nesumokėjęs eilinės įmokos ar kito mokėjimo, įsipareigojo mokėti ieškovei 0,5 procentų dydžio delspinigius. Apeliantė nesutinka su teismo sprendimo už akių dalimi, kuria ieškovės gera valia iki 3 437,30 Lt (iki 0,12 procentų) sumažinti delspinigiai, vietoje sutartinių delspinigių 13 993,98 Lt (0,5 procentų delspinigiai), teismo sprendimu už akių buvo sumažintos iki 343,73 Lt, net neatsižvelgus į tai, jog ieškovė jas jau sumažino.

20Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino ieškovei iš atsakovo priteistinų delspinigių dydį, neatsižvelgė į tai, jog delspinigių suma jau buvo sumažinta bei nukrypo nuo įstatymų, taikytinų mažinant netesybas, nuostatų.

21Delspinigiai, kaip netesybų rūšis, yra pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Delspinigiai (netesybos) laikomi iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti, tačiau teismas turi teisę juos mažinti, jeigu jie yra aiškiai per dideli (neprotingai dideli) arba prievolė iš dalies yra įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

22Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnį yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2009).

23Kaip minėta, šalių sudarytoje sutartyje yra numatyti 0,5 procentų dydžio delspinigiai, tai sudaro 13 993,98 Lt, tačiau ieškovei gera valia šią sumą sumažinus (b. l. 27-29), bendra ieškovės prašomų priteisti delspinigių suma už atsakovo pavėluotą atsiskaitymą yra 3 437,30 Lt. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovas, sudarydamas sutartį, buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl jos sąlygų, nes sutartį pagal tipines sąlygas rengė ieškovė, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir dėl jos sąlygų nebuvo deramasi (CK 6.185 straipsnis), tačiau šių sąlygų atsakovas teisme neginčijo. Tuo vadovaudamasi teisėjų kolegija sprendžia, kad delspinigiai nėra nepagrįstai dideli. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad atsakovas yra visiškai pasyvus, nevykdė savo finansinių įsipareigojimų, ieškovei yra nesumokėjęs nei vienos įmokos nuo 2008 m. vasario–kovo mėnesio, vengė bendradarbiauti, nereagavo į jos siųstus pranešimus (b. l. 9-11,16-18, 23-25). Atsižvelgusi į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad toks atsakovo elgesys negali būti laikomas atitinkančiu bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus ir sudaryti pagrindą sumažinti sutartines netesybas iki minimalaus įstatyminių nuostolių dydžio.

24Išdėstytų argumentų pagrindu ieškovės reikalavimų dalis dėl 3185,57 Lt delspinigių priteisimo tenkintina. Keičiant pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių dalį, atitinkamai keistinas ir ieškovei pirmosios instancijos teisme priteisto žyminio mokesčio dydis, ieškovei iš atsakovo vietoje priteistų 472 Lt priteisiant 564 Lt žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 4 dalis).

25Patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, ieškovei iš atsakovo priteistinas 96 Lt žyminis mokestis (b. l. 64), sumokėtas paduodant apeliacinį skundą (CPK 80 straipsnio 4 dalis, 93 straipsnio 1, 3 dalys).

26Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-333 str.,

Nutarė

27Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 11 d. sprendimą už akių pakeisti, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

28Ieškinį patenkinti.

29Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Snoro lizingas“ (įmonės kodas 124926897) iš atsakovo P. U. (asmens kodas ( - ) priteistus delspinigius padidinti iki 3 437,30 Lt.

30Kitos Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 11 d. sprendimo už akių dalies, kuria patenkinti ieškovės reikalavimai, taip pat ir dėl procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, nekeisti.

31Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 11 d. sprendimo už akių dalį dėl ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Snoro lizingas“ priteistų žyminio mokesčio išlaidų už ieškinio pareiškimą pakeisti ir padidinti ieškovei iš atsakovo P. U. (asmens kodas ( - ) priteistino žyminio mokesčio sumą iki 564 Lt.

32Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Snoro lizingas“ (įmonės kodas 124926897) iš atsakovo P. U. (asmens kodas ( - ) 96 Lt (devyniasdešimt šešių Lt) žyminį mokestį, sumokėtą paduodant apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Izoldos Nėnienės, Neringos Venckienės,,... 3. sekretoriaujant Vaidai Andruškevičiūtei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 5. Ieškovė UAB „Snoro lizingas“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš... 6. Ieškovė nurodė, kad atsakovas nevykdė 2008-02-26, 2008-02-28 ir 2008-03-02... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 11 d. sprendimu už akių... 8. Teismas nustatė, kad atsakovui adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei... 9. Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų – išperkamosios... 10. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Snoro lizingas“ prašė Kauno miesto... 11. 1) ieškovė iš atsakovo turėjo teisę reikalauti 16 242,32 Lt delspinigių... 12. 2) teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) formuojamos... 13. 3) teismas, mažindamas prašomą priteisti netesybų sumą, nenustatinėjo... 14. 4) sutarčių laisvės principas, leidžiantis laisva valia susitarti dėl... 15. 5) atsakovas savo prievolių pagal Sutartis nevykdė visai, nuo Sutarčių... 16. Atsiliepimo į apeliacinį skundą atsakovas nepateikė.... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Bylos duomenimis, ieškovė, remdamasi 2008-02-26, 2008-02-28, 2008-03-02... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 21. Delspinigiai, kaip netesybų rūšis, yra pinigų suma, kurią skolininkas... 22. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73... 23. Kaip minėta, šalių sudarytoje sutartyje yra numatyti 0,5 procentų dydžio... 24. Išdėstytų argumentų pagrindu ieškovės reikalavimų dalis dėl 3185,57 Lt... 25. Patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, ieškovei iš atsakovo priteistinas... 26. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-333 str.,... 27. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 11 d. sprendimą už akių... 28. Ieškinį patenkinti.... 29. Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Snoro lizingas“ (įmonės kodas... 30. Kitos Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 11 d. sprendimo už akių... 31. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 11 d. sprendimo už akių dalį... 32. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Snoro lizingas“ (įmonės...