Byla 1-18-487/2013
Dėl to padarė turtinės žalos kreditoriams, o būtent:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jolanta Čepukėnienė, sekretoriaujant Agnijai Lukaševič, Dariui Kamandieriui, dalyvaujant prokurorams Lilijai Balaišienei, Aušrai Balžekaitei, Mariui Švanui, kaltinamiesiems Ernestui Šeženiui, Dariui Daubarui, kaltinamųjų gynėjams advokatams Sigitui Židoniui, Laimontui Gasiūnui, Kęstučiui Virkečiui, juridinio asmens gynėjams advokatams Aivarui Škėmai, Edmundui Luotei, specialistei Irinai Karkauskienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3E. Š., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, LR pilietis, aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB „( - )“ projektų vadovu, gyvenantis ( - ), neteistas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 186 str. 1d.,

5D. D., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, LR pilietis, aukštojo išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyvenantis ( - ) teistas 1998-09-21 Klaipėdos apygardos teismo pagal BK 273 str. 2 d., 214 str. 2 d., 274 str. 2 d. laisvės atėmimu 4 metams, bausmę atlikęs, teistumas išnykęs,

6kaltinamas pagal BK 184 str. 2 d., 208 str. 2 d.,

7juridinis asmuo UAB „( - )“ įmonės kodas ( - ), registruotas ( - ), neteistas, 2010-01-22 Vilniaus apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla,

8kaltinamas pagal BK 186 str. 1d.

9Teismas

10, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

11D. D. kaltinamas tuo, kad jis laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 03 iki 2009 m. kovo 30 dienos, būdamas UAB „( - )“ (į. k. duomenys neskelbtini)) direktoriumi ir nuo 2009 m. vasario 26 dienos vieninteliu bendrovės akcininku, pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr.IX-1889 37 straipsnį užimamų pareigų pagrindu atstovaudamas minėtai įmonei ir veikdamas jos vardu, būdamas ir vienu iš akcininkų, veikdamas priešingiems įstatų 2.1, 2.4, 9.6 punktuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams ir akcininkų naudai, bendrovės patalpose Islandijos g.4, Vilniuje, užimamų pareigų pagrindu atstovaudamas minėtai įmonei ir veikdamas jos vardu, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, pažeisdamas LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr.IX-1889 37 straipsnio reikalavimus, turėdamas savo žinioje buvusį bendrovės turtą, žinodamas apie bendrovės sunkią ekonominę padėtį ir nemokumą, nevykdydamas įsipareigojimų, akivaizdžiai gręsiant bendrovės bankrotui, kuris vėliau buvo paskelbtas kreditorių iniciatyva, realiai nebevykdamas jokios veiklos, išvaistė, perleido ir nepateisinamai pigiai pardavė bendrovės turtą, kuris galėjo būti pateiktas skoloms ir atsiskaitymams padengti, dėl to padarė turtinės žalos kreditoriams, o būtent:

12veikdamas priešingiems įstatų 2.1, 2.4, 9.6 punktuose nurodytiems UAB „( - )" veiklos tikslams ir turtiniams interesams, 2009-03-12 pasirašė su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini)) direktoriumi L. P. 19 protokolų dėl rangos sutarčių Nrnutraukimo ir rezultatų perdavimo bei 14 objektų statybos aikštelių perdavimo ( - ) nurodant, jog UAB „( - )" tinkamai atsiskaitė su UAB „( - )", tačiau, žinodamas apie UAB "( - )" kreditorinį reikalavimą, nepareikalavo apmokėjimo už atliktų darbų dalį ir medžiagų sunaudojimą, nors UAB „( - )" 2008 metais pagal paminėtas rangos sutartis atliko darbus ir turėjo 4 593 334,55 Lt išlaidų, tokiu būdu išvaistė jo žinioje esančios bendrovės didelės vertės svetimą turtinę teisę į UAB „( - )" atsiskaitymą už atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas 4 593 334,55 Lt vertės,

13dėl 2009-02-23 priimto UAB „( - )" akcininko Estijos įmonės „( - )" neteisėto sprendimo išmokėti 3 702 212 litų dividendų už 2008 metus, nesiėmė jokių priemonių veikti išimtinai bendrovės interesais ir perleido bendrovės turtą panaudoti akcininko naudai, t.y. 2009 m. kovo 04 ir 05 dienomis nurodė bendrovės vyr. finansininkei atlikti tarptautinius mokėjimus likusių pinigų 1700000 Lt kaip dividendų išmokėjimą iš UAB „( - )" sąskaitos ( - ) į šios įmonės sąskaitą Nr. ( - ) Estijos Respublikoje, pagal išrašytas UAB „( - )" PVM sąskaitas-faktūras:

141.

15UAB „( - )" pagal PVM sąsk.faktūrą ( - ) iš viso 359,36 Lt be PVM;

162.

17UAB „( - )" pagal PVM sąsk.faktūras ( - ) iš viso 16 414,24 Lt be PVM;

183.

19UAB „( - )" pagal PVM sąsk.faktūras ( - )iš viso 27 258,11 Lt be PVM;

204.

21UAB „( - )" (duomenys pakeisti) pagal PVM sąsk.faktūrą ( - ) iš viso 872,66 Lt be PVM;

225.

23UAB „( - )" (duomenys pakeisti) pagal PVM sąsk.faktūrą ( - ) iš viso 34 428,60 Lt be PVM;

246.

25UAB „( - )" (duomenys pakeisti) pagal PVM sąsk.faktūrą ( - ) iš viso 10232,44 Lt be PVM;

267.

27UAB „( - )" (duomenys pakeisti) pagal PVM sąsk.faktūrą ( - ) iš viso 5 714,21 Lt be PVM;

288.

29UAB „E" (duomenys pakeisti) pagal PVM sąsk.faktūras ( - ), iš viso 301 846,71 Lt be PVM;

309.

31UAB „( - )" (duomenys pakeisti) pagal PVM sąsk.faktūras ( - ) iš viso 34 503,03 Lt be PVM,

32viso pardavus ilgalaikį materialių turtą ir įvairias atsargas už 431 629,36 Lt be PVM, iš jų nepateisinamai pigiai pardavė bendrovei priklausantį ilgalaikį materialų turtą už 211 263,06 Lt, kai šio turto likutinė vertė buvo 431 657,06 Lt, t.y. 220 394 Lt mažiau, taip mažinant turėto bendrovės turto piniginę vertę, kuris galėjo būti pateiktas kreditorių skoloms padengti,

33taip tokiais veiksmais jis išvaistė svetimą jo žinioje buvusią UAB „( - )" svetimą didelės vertės turtinę teisę - 4 593 334,55 Lt vertės bei priešingais UAB „( - )" interesams, elgdamasis nesąžiningai, padarė didelę 1 920 394 Lt turtinę žalą bendrovės kreditoriams. D. D. buvo kaltinamas šiais savo veiksmais padaręs nusikaltimus, numatytus BK 184 str. 2 d., 208 str. 2 d.

34E. Š. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas UAB „( - )" (į. k. duomenys neskelbtini)), kuri buvo registruota Vilniuje, direktoriumi, pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-1889 37 straipsnį, užimamų pareigų pagrindu atstovaudamas minėtai įmonei ir veikdamas jos vardu, būdamas ir vienu iš akcininku, veikdamas priešingiems įstatų 2.1, 2.4, 9.6 punktuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams ir akcininkų naudai, bendrovės patalpose Vilniuje bei Panevėžio mieste, laikotarpiu nuo 2008-02-06 iki 2009-03-02, bendrovės vardu sudaręs sutartis su įmonėmis, kurios atliko įvairius remonto ir statybos darbus, teikė paslaugas ir tiekė medžiagas, sutartyse numatytais terminais tik iš dalies atsiskaitydamas, apgaule vengė pilnai atsiskaityti už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas bei medžiagas, žadėdamas įmonėms apmokėti pateiktas sąskaitas ir nurodydamas, jog bendrovė šiuo laikotarpiu neturi apyvartinių lėšų, nors realiai piniginių lėšų bendrovė turėjo, nes nuo 2008-09- 26 iki 2008-09-29 duodamas nurodymą pervesti iš UAB „( - )" sąskaitos ( - ) pinigus 1 722 836,10 Lt bendrovės akcininkams kaip dividendus už 2006 - 2007 metus: į Estijos įmonės „( - )" sąskaitą Nr. ( - ) -1 205 985,34 Lt, į L. L. sąskaitą Nr. ( - ) -258 425,42 Lt, į savo sąskaitą Nr. ( - )- 258 425,42 Lt, per 2008 metus suteikęs bendrovės vardu paramą įvairioms organizacijoms už 379 8000 Lt sumą, tuo laikotarpiu leidęs suteikti paskolas D. P. 1 318 170 Lt sumą ir D. K. 2 000 000 Lt sumą, dėl 2009-02-23 priimto bendrovės akcininko Estijos įmonės „( - )" neteisėto sprendimo išmokėti 3 702 212 litų dividendų už 2008 metus, nesiėmęs jokių priemonių veikti išimtinai bendrovės interesais ir leidęs atlikti 2009-02-26 ir 2009-03-02 pirmus 2 000 000 Lt kaip dividendų išmokėjimus, tokiais atliktais savo veiksmais suprasdamas, kad UAB „( - )" taps nemoki, negalės vykdyti sutartyse numatytų atsiskaitymų įsipareigojimų ir įmonių reikalavimai liks be ekonominio padengimo, dėl to kitiems juridiniams asmenims padarė turtinės žalos, o būtent:

351. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2008-02-06 sudarė 283.200 litų vertės projektavimo darbų sutartį Nr. dėl energijos efektyvumo didinimo ( - ) vidurinėje mokykloje, ( - ) gimnazijoje ir ( - ) pagrindinėje mokykloje techninių projektų ir architektūrinės - konstrukcinės dalies darbo projektų parengimo, pagal kurią UAB „( - )" atlikus projektavimo darbų už 283.200 litų, už įvykdytus darbus sumokėjo 163.720 litų ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 119.480 litų vertės turtinę žalą;

362. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2008-07-08 sudarė 2.050.000 litų vertės statybos rangos sutartį ir 2008-07-08 papildomus susitarimus dėl 90.402 litų vertės Vel gimnazijos renovacijos darbų atlikimo, viso už atliktus darbus įsipareigojo sumokėti 2.140.402 litų, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 2.140.402 litų, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 300000 litų ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 1.840.402 litų vertės turtinę žalą;

373. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2008-05-22 sudarė 599.953 litų vertės statybos rangos sutartį ir 2008-06-02 bei 2008-07-23 jos papildomus susitarimus dėl 50.155,50 lito vertės ( - ) mokyklos pastato korpuso 9C/3/p ketvirto aukšto rekonstrukcijos darbų atlikimo, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 650.068,50 lito, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 516.801,41 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 133.267,09 lito vertės turtinę žalą;

384. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2008-06-20 sudarė 331.600 litų vertės statybos rangos sutartį ir 2008-07-11, 2008-08-04, 2008-08-29, 2008-09-11, 2008-10-06, 2008-10-24, 2008-11-04 dešimt jos papildomų susitarimų dėl 547.377,39 lito vertės ( - ) gimnazijos pastato rekonstrukcijos darbų, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 968.294,56 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 597.711,36 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 370.583,20 lito vertės turtinę žalą;

395. Su UAB „( - )" (į.k. ( - )) 2008-07-18 sudarė 1.901.258 litų vertės statybos rangos sutartį ir 2008-09-08, 2008-09-09, 2008-09-15 tris jos papildomus susitarimus dėl 72.475,93 Lt vertės energijos efektyvumo didinimo ( - ) vidurinėje mokykloje darbų, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 1.973.733,93 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 728.097,95 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 1.245.635,56 lito vertės turtinę žalą;

406. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2008-08-22 sudarė 115 171,92 lito vertės statybos rangos sutartį dėl ( - ) pagrindinės mokyklos šlaitinio stogo įrenginio darbų ir mokyklos fasado šiltinimo darbų, pagal kuria UAB „( - )" atlikus darbų už 125.354,94 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 89.816,51 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", padarydamas minėtai įmonei 35.538,43 lito vertės turtinę žalą;

417. Su D. J. Įmone „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini)) 2008-12-01 sudarė subrangos sutartį Nr. 5 dėl Kauno valstybinio muzikinio teatro kavinės ir vidaus apdailos darbų, pagal kurią D. J. įmonei „( - )" atlikus darbų už 44.730,38 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su D. J. įmone „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 44.730,38 lito vertės turtinę žalą;

428. Su UAB „( - )", į.k. duomenys neskelbtini), 2009-01-12 sudarė 2.699,13 lito vertės rangos sutartį dėl elektrinės dalies elektros montavimo darbų ( - ) mokykloje, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 2.699,13 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 2.699,13 lito vertės turtinę žalą;

439. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2008-08-06 sudarė 50.200 litų vertės rangos sutartį ir 2008-09-15 papildomą susitarimą dėl 54.060,91 litų vertės PVC grindų dangos klojimo ir grindjuosčių įrengimo darbų ( - ) gimnazijoje, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 107.226,41 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 20 000 litų ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 87.226,41 lito vertės turtinę žalą;

4410. Su UAB „( - )") 2008-10-20 sudarė 44.922,60 lito vertės rangos sutartį dėl PVC grindų dangos įrengimo 18 butų gyvenamajame pastate Alytaus r., pagal kurią UAB „( - ) " atlikus darbų už 49.121,70 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 17.000 litų ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 32.121,70 lito vertės turtinę žalą;

4511. Su UAB „( - )" 2008-09-02 sudarė 79.937,33 lito vertės sutartį , pagal kurią UAB „( - )", atlikus darbus ir pristačius medžiagas už 79.642,02 lito, už atliktus darbus bei pateiktas medžiagas sumokėjo tik 53.685.89 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 25.956,13 lito vertės turtinę žalą;

4612. Su UAB „( - )" 2007-12-13 sudarė prekių pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią įgijus prekių už 37.703,63 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 37.703,63 lito vertės turtinę žalą;

4713. Su UAB „( - )" (2008-11-07 sudarė 18.479,18 lito vertės rangos sutartį , pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 18.479,18 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 7677,86 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 10.801,32 lito vertės turtinę žalą;

4814. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2007-08-24 sudarė sutartį agal kurią UAB „( - )" pateikus prekių už 8.123,91 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 8.123,91 lito vertės turtinę žalą;

4915. Su UAB „( - )" 2006-04-19 sudarė ilgalaikę didmeninio pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „( - )" laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2009-02-26 pateikus prekių už 17.543,13 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 17.543,13 lito vertės turtinę žalą;

5016. Su UAB „( - )" 2008-10-30 sudarė tiekimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „( - )" pateikus prekių už 4.129,38 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", padarydamas minėtai įmonei 4.129,38 lito turtinę žalą;

5117. Su UAB „( - )" 2008-07-24 sudarė tiekimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „( - )" pateikus prekių už 1.330,18 lito apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei į.330,18Lt lito vertės turtinę žalą;

5218. Su UAB „( - )" 2008-10-13 sudarė 46.000 litų vertės statybos rangos sutartį Nr. dėl PVC gaminių pagaminimo ir sumontavimo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimosi departamento prie VRM ugniagesių gelbėtojų mokykloje, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 38.983,05 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 10.161,20 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 28.821,85 lito vertės turtinę žalą;

5319. Su UAB „( - )" 2008-10-23 sudarė 16.500 litų vertės langų ir durų gamybos sutartį- užsakymą Nr. ( - ) dėl produkcijos pagaminimo, UAB „( - )" atlikus darbų už 16.500 litų, už atliktus darbus sumokėjo tik 1.650 litų ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 14.850 litų vertės turtinę žalą;

5420. Su UAB „( - )" 2008-12-11 sudarė 8.550 litų vertės langų ir durų gamybos sutartį-užsakymą Nr. ( - ) dėl produkcijos pagaminimo, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 8.550 litų, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 855 litus ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 7.695 litų vertės turtinę žalą;

5521. Su UAB „( - )" 2008-09-26 sudarė 148.680 litų vertės statybos rangos sutartį dėl vidaus sienų tinkavimo darbų 18 butų gyvenamajame name Alytaus r., pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų ir pardavus medžiagų už 103.895,60 lito, už atliktus darbus ir panaudotas medžiagas sumokėjo tik 73.389.28 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 30.506,32 litų vertės turtinę žalą;

5622. Su UAB „( - )" 2008-02-19 sudarė sutartį, pagal kurią įgijo statybinių medžiagų už 15 778,08 lt. sumą, už kurias iš anksto nebuvo ketinta atsiskaityti, apgaule vengė atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 15 778,08 Lt vertės turtinę žalą;

5723. Su UAB „( - )" 2008-11-04 sudarė 110.800,54 lito vertės statybos rangos sutartį dėl sienų ir lubų glaistymo bei dažymo darbų 18 butų gyvenamajame name Alytaus r., pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbus ir pardavus medžiagų už 76.027,70 lito, už įvykdytus darbus ir medžiagas sumokėjo tik 20.000 litų ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 56.027,70 lito vertės turtinę žalą;

5824. Su UAB „( - )" 2008-07-03 sudarė sutartį pirkimo pardavimo sutartį Nr. ( - ) dėl statybinių medžiagų tiekimo bei transporto ir statybinės technikos nuomos, 2008-09-30 paslaugų pirkimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurias UAB „( - )" atlikus darbų ir pardavus medžiagų už 54.130,38 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 54.130,38 lito vertės turtinę žalą;

5925. Su UAB „( - )" 2008-10-13 sudarė sutartį dėl statybos darbų 18 butų gyvenamajame name Alytaus r., pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 116 820,39 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", padarydamas minėtai įmonei 116 820,39 lito vertės turtinę žalą;

6026. Su UAB „( - )" 2008-07-30 sudarė sutartį dėl LDRMT administracinio pastato ( - ) rekonstrukcijos darbų ir 2008-10-20 - sutartį dėl statybos darbų 18 butų gyvenamajame name Alytaus r., atlikimo, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 728.472,90 lito, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 433.917,85 Lt ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 294.555,05 lito vertės turtinę žalą;

6127. Su UAB „( - )" 2008-08-05 sudarė sutartį dėl statybos darbų ( - ) gimnazijoje atlikimo, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 47.415,16 lito, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 17.697,48 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 29.717,68 lito vertės turtinę žalą;

6228. Su UAB „( - )" 2008-09-17 sudarė sutartį dėl statybos darbų 18 butų gyvenamajame name .Alytaus r., pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 94.999,99 lito, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 52.315,49 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )“, tuo padarydamas minėtai įmonei 42.684,50 lito vertės turtinę žalą;

6329. Su UAB „( - )" 2008-09-22 sudarė statybos rangos sutartį dėl ( - ) pastato rekonstrukcijos darbų atlikimo bei sutartį dėl ( - ) administracinio pastato rekonstrukcijos darbų atlikimo, 2008-09-29 statybos rangos sutartį dėl mokslo paskirties pastato Vilniuje rekonstrukcijos darbų ir 2008-10-17 Statybos rangos sutartį dėl mokslo paskirties pastato Vilniuje rekonstrukcijos darbų, pagal kurias UAB „( - )" atlikus darbų už 199.608,64 lito, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 97.367,96 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 102.240,68 lito vertės turtinę žalą;

6430. Pagal UAB „( - )" nuo 2008-10-27 iki 2009-02-02 išrašytas 46 PVM sąskaitas faktūras pateiktas prekes apgaule vengė pilnai atsiskaityti už 121.327,69 lt. sumą, taip padarydamas įmonei 121.327,69 lt. turtinę žalą;

6531. Su UAB „( - ) 2008-07-30 sudarė rangos sutartį dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM ugniagesių gelbėtojų mokyklos gyvenamųjų patalpų rekonstravimo darbų ( - ) atlikimo, pagal kurią UAB „( - )" už atliktus darbus sumokėjus dalinai, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su šia bendrove, padarydamas minėtai įmonei 39.332,20 lt. turtinę žalą.

66Tokiu būdu E. Š. kaltinamas apgaule vengęs atsiskaityti su: UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", D. J. įmone „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )" , UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )" už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir medžiagas, tuo padarydamas minėtoms įmonėms bendrą 4.971.759,10 litų vertės turtinę žalą ir šiais savo veiksmais padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 186 str. 1 d.

67Juridinis asmuo UAB „( - )" kaltinamas tuo, kad juridinio asmens UAB „( - )", kuri buvo registruota Vilniuje, direktorius E. Š., vadovaudamas UAB „( - )" pagal 2007-05-14 įstatus ir pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-1889 37 straipsnį, užimamų pareigų pagrindu atstovaudamas minėtai įmonei ir veikdamas jos vardu, būdamas atsakingas už bendrovės veiklą, turėdamas teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti jo veiklą, būdamas ir vienu iš akcininku, veikdamas priešingiems įstatų 2.1, 2.4, 9.6 punktuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams ir akcininkų naudai, bendrovės patalpose ( - ) bei Panevėžio mieste, laikotarpiu nuo 2008-02-06 iki 2009-03-02, bendrovės vardu sudaręs sutartis su įmonėmis, kurios atliko įvairius remonto ir statybos darbus, teikė paslaugas ir tiekė medžiagas, sutartyse numatytais terminais tik iš dalies atsiskaitydamas, apgaule vengė pilnai atsiskaityti už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas bei medžiagas, žadėdamas įmonėms apmokėti pateiktas sąskaitas ir nurodydamas, jog bendrovė šiuo laikotarpiu neturi apyvartinių lėšų, nors realiai piniginių lėšų bendrovė turėjo, nes nuo 2008-09-26 iki 2008-09-29 duodamas nurodymą pervesti iš UAB „( - )" sąskaitos ( - ) pinigus 1 722 836,10 lt. bendrovės akcininkams kaip dividendus už 2006-2007 metus: į Estijos įmonės „( - )" sąskaitą Nr. ( - ) -1 205 985,34 Lt, į L. L. sąskaitą Nr. ( - ) - 258 425,42 Lt, į savo sąskaitą Nr. ( - )- 258 425,42 Lt, per 2008 metus suteikęs bendrovės vardu paramą įvairioms organizacijoms už 379 8000 Lt sumą, tuo laikotarpiu leidęs suteikti paskolas D. P. 1 318 170 Lt sumą ir D. K. 2 000 000 Lt sumą, dėl 2009-02-23 priimto bendrovės akcininko Estijos įmonės „( - )" neteisėto sprendimo išmokėti 3 702 212 litų dividendų už 2008 metus, nesiėmęs jokių priemonių veikti išimtinai bendrovės interesais ir leidęs atlikti 2009-02-26 ir 2009-03-02 pirmus 2 000 000 Lt kaip dividendų išmokėjimus, tokiais atliktais savo veiksmais suprasdamas, kad UAB „( - )" taps nemoki, negalės vykdyti i sutartyse numatytų atsiskaitymų įsipareigojimų ir įmonių reikalavimai liks be ekonominio padengimo, dėl to kitiems juridiniams asmenims bendrovė padarė turtinės žalos, o būtent:

681. Su UAB „( - )" 2008-02-06 sudarė 283.200 litų vertės projektavimo darbų sutartį dėl energijos efektyvumo didinimo Panevėžio rajono ( - ) vidurinėje mokykloje, ( - ) gimnazijoje ir ( - ) pagrindinėje mokykloje techninių projektų ir architektūrinės - konstrukcinės dalies darbo projektų parengimo, pagal kurią UAB „( - )" atlikus projektavimo darbų už 283.200 litų, už įvykdytus darbus sumokėjo 163.720 litų ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 119.480 litų vertės turtinę žalą;

692. Su UAB „( - )" 2008-07-08 sudarė 2.050.000 litų vertės statybos rangos sutartį ir 2008-07-08 papildomus susitarimus dėl 90.402 litų vertės ( - ) gimnazijos renovacijos darbų atlikimo, viso už atliktus darbus įsipareigojo sumokėti 2.140.402 litų, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 2.140.402 litų, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 300000 litų ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 1.840.402 litų vertės turtinę žalą;

703. Su UAB „( - )" 2008-05-22 sudarė 599.953 litų vertės statybos rangos sutartį Nr. ( - ) ir 2008-06-02 bei 2008-07-23 jos papildomus susitarimus dėl 50.155,50 lito vertės ( - ) mokyklos pastato korpuso 9C/3/p ketvirto aukšto rekonstrukcijos darbų atlikimo, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 650.068,50 lito, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 516.801,41 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 133.267,09 lito vertės turtinę žalą;

714. Su UAB „( - )" 2008-06-20 sudarė 331.600 litų vertės statybos rangos sutartį ir 2008-07-11, 2008-08-04, 2008-08-29, 2008-09-11, 2008-10-06, 2008-10-24, 2008-11-04 dešimt jos papildomų susitarimų dėl 547.377,39 lito vertės ( - ) gimnazijos pastato rekonstrukcijos darbų, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 968.294,56 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 597.711,36 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 370.583,20 lito vertės turtinę žalą;

725. Su UAB „( - )" 2008-07-18 sudarė 1.901.258 litų vertės statybos rangos sutartį ir 2008-09-08, 2008-09-09, 2008-09-15 tris jos papildomus susitarimus dėl 72.475,93 Lt vertės energijos efektyvumo didinimo ( - ) vidurinėje mokykloje darbų, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 1.973.733,93 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 728.097,95 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 1.245.635,56 lito vertės turtinę žalą;

736. Su UAB „( - )" 2008-08-22 sudarė 115 171,92 lito vertės statybos rangos sutartį ( - ) dėl ( - ) pagrindinės mokyklos šlaitinio stogo įrenginio darbų ir mokyklos fasado šiltinimo darbų, pagal kuria UAB „( - )" atlikus darbų už 125.354,94 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 89.816,51 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", padarydamas minėtai įmonei 35.538,43 lito vertės turtinę žalą;

747. Su D. J. Įmone „( - )" (2008-12-01 sudarė subrangos sutartį Nr. 5 dėl Kauno valstybinio muzikinio teatro kavinės ir vidaus apdailos darbų, pagal kurią D. J. įmonei „( - )" atlikus darbų už 44.730,38 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su D. J. įmone „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 44.730,38 lito vertės turtinę žalą;

758. Su UAB „( - ), į.k. ( - ), 2009-01-12 sudarė 2.699,13 lito vertės rangos sutartį dėl elektrinės dalies elektros montavimo darbų ( - ) mokykloje, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 2.699,13 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 2.699,13 lito vertės turtinę žalą;

769. Su UAB „( - )" 2008-08-06 sudarė 50.200 litų vertės rangos sutartį ir 2008-09-15 papildomą susitarimą dėl 54.060,91 litų vertės PVC grindų dangos klojimo ir grindjuosčių įrengimo darbų ( - ) gimnazijoje, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 107.226,41 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 20 000 litų ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 87.226,41 lito vertės turtinę žalą;

7710. Su UAB „( - )" 2008-10-20 sudarė 44.922,60 lito vertės rangos sutartį dėl PVC grindų dangos įrengimo 18 butų gyvenamajame pastate Alytaus r., pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 49.121,70 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 17.000 litų ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 32.121,70 lito vertės turtinę žalą;

7811. Su UAB „( - )" 2008-09-02 sudarė 79.937,33 lito vertės sutartį, pagal kurią UAB „( - )", atlikus darbus ir pristačius medžiagas už 79.642,02 lito, už atliktus darbus bei pateiktas medžiagas sumokėjo tik 53.685.89 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 25.956,13 lito vertės turtinę žalą;

7912. Su UAB „( - )" 2007-12-13 sudarė prekių pardavimo sutartį, pagal kurią įgijus prekių už 37.703,63 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 37.703,63 lito vertės turtinę žalą;

8013. Su UAB „( - )" (į.k. ( - )) 2008-11-07 sudarė 18.479,18 lito vertės rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 18.479,18 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 7677,86 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 10.801,32 lito vertės turtinę žalą;

8114. Su UAB „( - )" 2007-08-24 sudarė sutartį, pagal kurią UAB „( - )" pateikus prekių už 8.123,91 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 8.123,91 lito vertės turtinę žalą;

8215. Su UAB „( - )" 2006-04-19 sudarė ilgalaikę didmeninio pirkimo - pardavimo sutartį pagal kurią UAB „( - )" laikotarpiu nuo 2008-12-01 iki 2009-02-26 pateikus prekių už 17.543,13 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 17.543,13 lito vertės turtinę žalą;

8316. Su UAB „( - )" 2008-10-30 sudarė tiekimo sutartį, pagal kurią UAB „( - )" pateikus prekių už 4.129,38 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", padarydamas minėtai įmonei 4.129,38 lito turtinę žalą;

8417. Su UAB „( - )" 2008-07-24 sudarė tiekimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „( - )" pateikus prekių už 1.330,18 lito apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei į.330,18Lt lito vertės turtinę žalą;

8518. Su UAB „( - )" 2008-10-13 sudarė 46.000 litų vertės statybos rangos sutartį dėl PVC gaminių pagaminimo ir sumontavimo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimosi departamento prie VRM ugniagesių gelbėtojų mokykloje, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 38.983,05 lito, už atliktus darbus sumokėjo tik 10.161,20 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 28.821,85 lito vertės turtinę žalą;

8619. Su UAB „( - )" 2008-10-23 sudarė 16.500 litų vertės langų ir durų gamybos sutartį- užsakymą dėl produkcijos pagaminimo, UAB „( - )" atlikus darbų už 16.500 litų, už atliktus darbus sumokėjo tik 1.650 litų ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 14.850 litų vertės turtinę žalą;

8720. Su UAB „( - )", į.k. ( - ), 2008-12-11 sudarė 8.550 litų vertės langų ir durų gamybos sutartį-užsakymą dėl produkcijos pagaminimo, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 8.550 litų, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 855 litus ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 7.695 litų vertės turtinę žalą;

8821. Su UAB „( - )" 2008-09-26 sudarė 148.680 litų vertės statybos rangos sutartį dėl vidaus sienų tinkavimo darbų 18 butų gyvenamajame name Alytaus r., pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų ir pardavus medžiagų už 103.895,60 lito, už atliktus darbus ir panaudotas medžiagas sumokėjo tik 73.389.28 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 30.506,32 litų vertės turtinę žalą;

8922. Su UAB „( - )" 2008-02-19 sudarė sutartį ( - ), pagal kurią įgijo statybinių medžiagų už 15 778,08 lt. sumą, už kurias iš anksto nebuvo ketinta atsiskaityti, apgaule vengė atsiskaityti su UAB „( - )" , tuo padarydamas minėtai įmonei 15 778,08 Lt vertės turtinę žalą;

9023. Su UAB „( - )" (į.k. ( - )) 2008-11-04 sudarė 110.800,54 lito vertės statybos rangos sutartį Nr. ( - ) dėl sienų ir lubų glaistymo bei dažymo darbų 18 butų gyvenamajame name Alytaus r., pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbus ir pardavus medžiagų už 76.027,70 lito, už įvykdytus darbus ir medžiagas sumokėjo tik 20.000 litų ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 56.027,70 lito vertės turtinę žalą;

9124. Su UAB „Auto" 2008-07-03 sudarė sutartį, 2008-09-30 pirkimo pardavimo sutartį dėl statybinių medžiagų tiekimo bei transporto ir statybinės technikos nuomos, 2008-09-30 paslaugų pirkimo sutartį, pagal kurias UAB „Auto" atlikus darbų ir pardavus medžiagų už 54.130,38 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „Auto", tuo padarydamas minėtai įmonei 54.130,38 lito vertės turtinę žalą;

9225. Su UAB „( - )" 2008-10-13 sudarė sutartį dėl statybos darbų 18 butų gyvenamajame name Alytaus r., pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 116 820,39 lito, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", padarydamas minėtai įmonei 116 820,39 lito vertės turtinę žalą;

9326. Su UAB „( - )" (į.k. ( - )) 2008-07-30 sudarė sutartį dėl ( - ) administracinio pastato ( - ) rekonstrukcijos darbų ir 2008-10-20 - sutartį dėl statybos darbų 18 butų gyvenamajame name , Alytaus r., atlikimo, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 728.472,90 lito, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 433.917,85 Lt ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 294.555,05 lito vertės turtinę žalą;

9427. Su UAB „( - )" 2008-08-05 sudarė sutartį dėl statybos darbų ( - ) gimnazijoje atlikimo, pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 47.415,16 lito, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 17.697,48 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 29.717,68 lito vertės turtinę žalą;

9528. Su UAB „( - )" 2008-09-17 sudarė sutartį dėl statybos darbų 18 butų gyvenamajame name .Alytaus r., pagal kurią UAB „( - )" atlikus darbų už 94.999,99 lito, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 52.315,49 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 42.684,50 lito vertės turtinę žalą;

9629. Su UAB „( - )" 2008-09-22 sudarė statybos rangos sutartį dėl Filharmonijos pastato rekonstrukcijos darbų atlikimo bei sutartį dėl ( - ) administracinio pastato rekonstrukcijos darbų atlikimo, 2008-09-29 statybos rangos sutartį dėl mokslo paskirties pastato Vilniuje rekonstrukcijos darbų ir 2008-10-17 Statybos rangos sutartį dėl mokslo paskirties pastato, Vilniuje rekonstrukcijos darbų, pagal kurias UAB „( - )" atlikus darbų už 199.608,64 lito, už įvykdytus darbus sumokėjo tik 97.367,96 lito ir apgaule vengė pilnai atsiskaityti su UAB „( - )", tuo padarydamas minėtai įmonei 102.240,68 lito vertės turtinę žalą;

9730. Pagal UAB „( - )" nuo 2008-10-27 iki 2009-02-02 išrašytas 46 PVM sąskaitas faktūras pateiktas prekes apgaule vengė pilnai atsiskaityti už 121.327,69 lt. sumą, taip padarydamas įmonei 121.327,69 lt. turtinę žalą;

9831. Su UAB „( - )" 2008-07-30 sudarė rangos sutartį dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM ugniagesių gelbėtojų mokyklos gyvenamųjų patalpų rekonstravimo darbų ( - ) atlikimo, pagal kurią UAB „( - )" už atliktus darbus sumokėjus dalinai, apgaule vengė pilnai atsiskaityti su šia bendrove, padarydamas minėtai įmonei 39.332,20 lt. turtinę žalą.

99Tokiu būdu bendrovė, atstovaudama direktoriaus E. Š., apgaule vengė atsiskaityti su: UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", D. J. įmone „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )" , UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - ), UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )" , UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )" , UAB „( - )", UAB „( - )", UAB „( - )" už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir medžiagas, tuo padarydama minėtoms įmonėms bendrą 4.971.759,10 litų vertės turtinę žalą ir šiais savo veiksmais juridinis asmuo-UAB „G" kaltinama, padariusi nusikaltimą, numatytą BK 20 str. ir 186 str. 1 d.

100Apklaustas kaltinamuoju, E. Š. savo kaltės nepripažino ir parodė, kad jis 2005 m. rudenį susipažino su UAB „( - )“ akcininkais D. P. ir D. K., kurie pasiūlė įsidarbinti jų įkurtoje įmonėje UAB „( - )“. 2005 m. rudenį, gal spalio mėn. E. Š. ir L. L. įsidarbino UAB „( - )“, kurios pavadinimas 2005 m. ar 2006 m. buvo pakeistas į UAB „( - )“. Jis dirbo direktoriumi, o L. L. - gamybos direktoriumi, atsakingu už statybas. 2006 m. pabaigoje D. P. ir D. K. UAB „( - )“ akcijas pardavė Estijos įmonei „( - )“, kurios savininkai bei akcininkai jie buvo. 2005 m. rudenį pradėjusi dirbti, UAB „G“ dirbo gana sėkmingai, plėtėsi, augo darbuotojų skaičius, vykdė darbus nemažame skaičiuje objektų, metai buvo baigti su minimaliais nuostoliais. Kiti metai įmonei buvo pelningi. Bendrovė vykdė statybinius darbus, nuo objekto pastatymo iki pridavimo. Pradžioje buvo pavieniai, nestambūs objektai, išplėtus įmonę, pilnai atliko darbus objektuose. Kai 2005 metai buvo baigti su neigiama pelno-nuostolio reikšme, bendrovė tris metus negalėjo dalyvauti valstybiniuose konkursuose, kur viena iš esminių sąlygų, dalyvaujant konkurse, yra paskutinių trijų metų pelno-nuostolio teigiama reikšmė. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ akcininkai buvo tie patys, todėl UAB „( - )“ akcininkai nusprendė dalyvauti konkursuose savo vardu, o UAB „( - )“ realiai ruošdavo visą konkursinę dokumentaciją, skaičiuodavo sąmatas. UAB „( - )“, laimėjusi konkursą, pasirašydavo sutartį su užsakovais, o UAB „( - )“, kuri realiai darbus atlikdavo, pasirašydavo sutartį su UAB „( - )“, palikdama aptartą pelno maržą, kuri turėjo dengti buhalterines išlaidas, draudimą. 2007 m. D. P. ir D. K., norėdami sumotyvuoti, pasiūlė E. Š. ir L. L. įsigyti po 15 proc. UAB „( - )“ akcijų. Buvo sudaryta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau iš karto jie netapo pilnaverčiais akcininkais, tik po trijų ar daugiau metų galėjo pilnai turėti įsigytas akcijas, atlikę sutartyje aptartus veiksmus. Viena sąlyga buvo, kad iš gautų dividendų jie turėjo palikti įmonei nemažą dalį sumos. Tik išdirbę 3-4 metus ir gavę dividendus, sumokėję tam tikrą aptartą jų dalį, jie turėjo tapti pilnaverčiais akcininkais. Jeigu nebūtų buvę mokami dividendai, tai tada jie turėjo įnešti 25 000 Lt. Tai buvo tokios akcijų įsigijimo sąlygos. Pagal sutartį jie, neįnešdami pinigų, o gerai dirbdami ir stengdamiesi, galėjo vėliau įgyti tas akcijas. 2006, 2007, 2008 metais bendrovė dirbo pelningai. 2008 m. buvo sudaryta sutarčių, kurių vertė viršijo 100 mln. Lt, pagrindiniai objektai buvo gauti valstybiniuose konkurse. Tik 2009 m. pati UAB „( - )“ galėjo pradėti dalyvauti konkursuose. Kelias tiesiogines sutartis turėjo ir UAB „( - )“, bet tai sudarė apie 5 proc. visų sutarčių. Patys stambiausi projektai buvo vykdomi per UAB „( - )“ valstybiniuose objektuose visoje Lietuvoje. Pati UAB „( - )“ neturėjo nė vieno statybininko specialisto ir statybos projektų nekoordinavo. Atsiskaitymas už darbus vyko taip - dažniausiai kiekvieno mėnesio pabaigoje UAB „( - )“ išrašydavo atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras savivaldybei ir, kai savivaldybė priimdavo, užsakovas iš karto išrašydavo atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą bendrovei UAB „( - )“. Kai tik UAB „( - )“ gaudavo pinigus, tai apmokėdavo ir UAB „( - )“. Dėl pinigų pervedimo problemų nebūdavo. E. Š., kaip įmonės vadovas, sprendimus priiminėjo savo kompetencijos ribose. Patys svarbiausi klausimai, pvz. nekilnojamojo turto įsigijimo, paskolų suteikimo, buvo nagrinėjami visuotinių akcininkų susirinkimo metu, kur sprendimus priimdavo akcininkai. E. Š. atnešdavo pasirašyti akcininkų protokolą, nes jis buvo vienas iš akcininkų. Realiai tokie susirinkimai nevykdavo, tik pasitarimai, kurių metu kitų akcininkų nuomonės niekas neklausė. Jis pats įtakos akcininkų sprendimams neturėjo, nes turėjo tik 15 proc. akcijų. Bendrovėje pavedimus darydavo buhalterė, jam jų patvirtinti nereikėjo, buhalterė jį informuodavo apie daromus ar norimus daryti pavedimus. Ji tiesiog išimdavo išklotinę su kreditorių ir debitorių sąrašu, ir viską pagal kiekvieną sutartį suvesdavo į programą ir programa parodydavo, kam kiek reikia atsiskaitinėti, ir buvo sumokama. E. Š. domėjosi, tikrindavo, ar buvo sumokėta, nes kiekvieną mėnesį toks sąrašas buvo pateikiamas. Išimtinais atvejais buhalterė padarydavo pavedimus pagrindinių akcininkų nurodymu. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ buvo įsikūrusios tame pačiame pastate, tik skirtinguose aukštuose, todėl akcininkai dažnai ateidavo ir į bendrovę „( - )“. E. Š. kiekvieną mėnesį su akcininkais aptarinėdavo mokėjimus, įmonės balansą, akcininkai buvo įsigilinę į bendrovės veiklą. Santykiai su subrangovais, tiekėjais buvo geri, rimtų nesusipratimų ar konfliktų dėl atsiskaitymų nebuvo. Būdavo atvejai, kai mokėjimai vėluodavo. Tada E. Š. sakydavo tiesą, sudarydavo galimybę susitikti su tiesioginiais užsakovais, kad realiai suvoktų situaciją. E. Š., o taip pat daugelis subrangovų žinojo visą darbų grandinę: tai savivaldybė, UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir subrangovai. UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ Nordea banke turėjo kredito liniją - buvo viena sąskaita su maždaug 4-6 mln. Lt. ir abi įmonės, jei trūko apyvartinių lėšų, galėjo iš jos paimti. Riba buvo apie 2,5 mln. Lt. Jei UAB „( - )“ norėdavo paimti daugiau, reikėdavo gauti UAB „( - )“ sutikimą. 2006 m. bendrovės apyvarta buvo maždaug 8 mln. Lt, 2007 m. apie 16-18 mln. Lt. 2006 m. buvo apie 500 000 Lt dividendų, bet jie nebuvo išmokėti, nes akcininkai nusprendė dividendus paskaičiuoti, tačiau jų neišmokėti, kol auga pelnas. 2007 m. buvo paskaičiuota apie 1, 2 mln. Lt dividendų. 2008 m. rudenį, kai rinkos situacija buvo labai gera, buvo kelių milijonų pelnas, bendrovė turėjo apyvartinių lėšų, kredito linijas, akcininkai nusprendė išmokėti dividendus už 2007 m. Jis asmeniškai gavo 258 000 Lt dividendų. 2008 m. bendrovė galėjo išmokėti dividendus, nes buvo moki. 2008 m. pabaigoje, atėjus naujai LR valdžiai, valstybės investicijų programa buvo apkarpyta, nors buvo įvykdyta nemažai darbų, dėl susiklosčiusios situacijos savivaldybių vadovai juos pasikvietė ir paaiškino, kad už atliktus darbus nebus atsiskaitoma. Taip susidarė nemaži įsiskolinimai bendrovei. Buvo pasakyta, kad už atliktus darbus per 2008 m. savivaldybės galės atsiskaityti iš naujų metų biudžeto Kadangi darbai buvo atlikti, bet už juos neatsiskaityta, buhalterė pasikonsultavo su VMI darbuotojais, kurie pasiūlė balanse tuos atliktus darbus įtraukti kaip numatomas artimiausio laikotarpio pajamas - balanse realiai matytųsi, kad sąnaudos ir atlikti darbai bus apmokėti vasario-kovo mėn., priklausomai, kada suformuotas bus naujas savivaldybės biudžetas, kada realiai bus gauti pinigai. Bendrovė rašė atliktų darbų aktus, bet ne sąskaitas faktūras, o balanse buvo eilutė, iš kurios matyti, kad pati valstybė nesugebėjo atsiskaityti su bendrove ir negali reikalauti susimokėti PVM. Aktus formavo tiek UAB „( - )“, tiek UAB „( - )“, surašydavo atliktų darbų aktus ir pagal juos į balansą įtraukdavo sąnaudas, kaip artimiausiu metų gausiančias pajamas. 2009 m., gavus lėšas, visi dokumentai turėjo būti galutinai sutvarkyti, išrašytos sąskaitos faktūros. 2009-01-20 pagrindiniai akcininkai D. P. ir D. K. privertė E. Š. ir L. L. parduoti akcijas po 45 000 Lt. Dėl ko toks sprendimas priimtas, E. Š. nežino. Po akcijų pardavimo buvo neaišku, kaip čia viskas klostysis toliau, nes rinkoje prasidėjo krizė, jis neturėjo pasirinkimo, kur eiti ir ką daryti. 2009-03-02 vakare D. P. ir D. K. pasakė E. Š. ir L. L., kad nori susitikti ir aptarti klausimus. Dėl to jie nenustebo, nes kiekvieną savaitę susitikdavo ir aptardavo įvairius reikalus. Apie 18 val. vakaro jie nuėjo, buvo D. P., D. K. ir. UAB „( - )“ Estijos padalinio direktorius A. H.. Jie susirinkimo metu pareiškė, kad 4 mln. Lt pelnas už 2008 m. yra nepakankamas rezultatas, reikia permainų ir atleido juos nuo kitos dienos iš darbo. Į derybas jie nesileido, pasakė, kad yra apsisprendę, pareiškė, kad nėra apie ką šnekėti. Jiems buvo atnešti daiktai iš kabinetų ir iš automobilių, paimti automobilių rakteliai. Nuo to laiko jie nebegalėjo užeiti į bendrovės patalpas. Tik vėliau, po kelių savaičių po atleidimo, kovo mėn. E. Š. buvo pasikviestas ir atliktas tam tikrų dokumentų perdavimas. E. Š. nežinojo, kad UAB „( - )“ buvo valdyba ir kad yra šios valdybos 2009 m. vasario mėn. nutarimas atleisti jį iš darbo. E. Š. dar dirbant direktoriumi, akcininkų sprendimu buvo išmokėta dalis dividendų. Jis pats jokių dokumentų nematė, nei valdybos sprendimo, nei jokių kitų. Tuo laikotarpiu, kai E. Š. dirbo UAB „( - )“, bendrovės finansinė padėtis buvo gera. Bendrovė neturėjo didelių įsipareigojimų bankams, tik turėjo ilgalaikį kreditą, neturėjo jokio nekilnojamojo turto, nebuvo prisipirkę statybinės technikos ar dar kažkokių bereikalingų daiktų. Ji turėjo lengvųjų automobilių, kuriais darbų vadovai važinėjo po visoje Lietuvoje esančius objektus. 2006-2008 m. bendrovės finansinė padėtis buvo gera. E. Š., išėjęs po savaitės ar kelių sužinojo, kad darbuotojai atleidžiami, turtas išparduodamas, kredito linijos uždaromos. E. Š. nepripažino kaltės dėl jam pareikšto kaltinimo, kad jis apgaule ir kitais savo veiksmais vengė atsiskaityti su subrangovais, juos apgaudinėdamas ar teikdamas melagingą informaciją, nes jis sąžiningai ir tvarkingai bendraudavo, kabėdavo, susitikdavo su jais. 2008 m., kai buvo sudėtinga situacija dėl atsiskaitymų ir reikėjo pralaukti kelis mėnesius, nei vienas subrangovas nepadavė bendrovės į teismą. Jis su visais susitiko, bendravo, gavęs iš savivaldybių informaciją, jos pagrindu sudėliojo realius atsiskaitymo grafikus ir juos pasirašė. Nė vienas kreditorius nėra pasakęs, kad E. Š. kažką melavo, slapstėsi ar teikė klaidingą informaciją. E. Š. mano, kad su kreditoriais nebuvo atsiskaityta dėl to, kad visi buhalteriniai dokumentai buvo sutvarkyti netinkamai ir nebuvo pareikalauta atitinkama pinigų suma iš UAB „( - )“, pareikalauti turėjo ne buhalterė, gal darbų ar projektų vadovai, visi galėjo pareikalauti. Jis pats tuo laiku nebedirbo. Laikotarpiu nuo 2008-09-26 iki 2008-09-29 akcininkams buvo išmokėti dividendai už 2006-2007 m. Iš pradžių akcininkai 2006 m. nusprendė neišmokėti dividendų, palaukti, investuoti ir laikyti kaip įmonės apyvartines lėšas. 2007 m. pelnas išaugo, ir pavasarį sprendė, kad galima išsimokėti dividendus, bet akcininkai nusprendė, kad dar ankstoka ir tik metų pabaigoje nusprendė išmokėti dividendus, nes pavasarį situacija sudėtingesnė, o vasarą pats darbų pikas. Tuo metu, kai E. Š. dirbo direktoriumi, apie 2007-2008 m. akcininkų ar valdybos sprendimu paskolas gavo pagrindiniai akcininkai D. P. ir D. K.. Jie patys nuspręsdavo sau išskirti pinigų. Parama buvo teikiama taip pat pagrindinių akcininkų sprendimu, sumos bendrovei nebuvo didelės. Jis kaip direktorius sprendimus pasirašydavo. Jis tiesiog vykdė akcininkų sprendimus ir nieko negalėjo pakeisti. Kai buvo pasirašomos sutartys su subrangovais, nebuvo nuojautos ar pavojaus, kad su jais gali nebūti atsiskaityta, nes pagrindinis užsakovas buvo savivaldybė. Santykiai su savivaldybėmis buvo per bendrovę UAB „( - )“, bet buvo pasitikėjimas ir normalus bendravimas. 4 mln. Lt suma turėjo ateiti iš UAB „( - )“, kai UAB „( - )“ šią sumą gaus iš savivaldybių. Iki 2008 m. pabaigos UAB „( - )“ kiekvieno mėnesio pabaigoje išrašydavo UAB „( - )“ atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras, o vėliau nerašė, kad nereikėtų susimokėti PVM ir pelno mokesčio. E. Š. manymu, toks įforminimas atitiko įstatymų nuostatas, viskas buvo tvarkinga. 2008 m. bendrovė baigė pelningai. Tai buvo konstatuota visuose buhalteriniuose dokumentuose. 4 mln. Lt gautinos pajamos skaitėsi kaip pliusas. Jos buvo užfiksuotos balanse 2008 m. pabaigoje. Sąskaitų- faktūrų šiai sumai nebuvo išrašyta, nes, jas išrašius, reikėtų iš karto susimokėti mokesčius. Pelnas buvo su visais atliktais darbais. Akcininkai buvo skolingi panašią sumą pinigų, gavę dividendus, grąžino paskolas. Tai pinigai buvo gauti ir iškart atiduoti, nieko nepasikeitė su tų pinigų gavimu Atliktų darbų aktai buvo surašyti ir tarp UAB „( - )“ su UAB „( - )“, ir tarp savivaldybių su UAP „( - )“, atlikus darbus mėnesio pabaigoje. Savivaldybės neturėjo jokių priekaištų. Pasirašytus atliktų darbų aktus matė ir pats E. Š.. Objektams buvo daromi sąmatų projektai, kuriuos kuruodavo vadovai, taip pat gamybos direktorius L. L.. Į kelias savivaldybes 2008 m. pabaigoje – 2009 m. pradžioje važiavo pats E. Š.. E. Š. buvo atleistas iš darbo 2009-03-02. Iki tol bendrovės finansinė padėtis buvo gera, tik turėjo laikinų nesklandumų dėl atsiskaitymų, kurie nekėlė rūpesčių, nes santykiai su UAB „( - )“ buvo geri.

101Apklaustas kaltinamuoju, D. D. savo kaltės nepripažino ir parodė, kad jis 2008 m., būdamas Vilniuje, susitiko pažįstamą D. K., kurį pažinojo per tėvą. D. D. gyvena Klaipėdoje. Buvo kažkoks kultūrizmo renginys ir D. K. su D. P. buvo atėję, kaip rėmėjai ar žiūrovai. Jau iš anksčiau iš D. K. kalbų D. D. žinojo, kad šis užsiima nekilnojamu turtu ir statyba. 2008 m. pradžioje, kai krizės dar nebuvo, visi pirko, statė, pardavinėjo. D. D. norėjo turėti statybinę įmonę, nes toje srityje dirbo Klaipėdoje. D. D. D. K. ir D. P. užsiminė, paklausė, ar galima kažką nusipirkti ar priimti jį į kokią įmonės veiklą. D. K. ir D. P. pasakė, kad pagalvos, pažiūrės, o po kažkiek laiko susitikus jam pasakė, kad jų pažįstamas estas nori parduoti įmonę, bet viską reikia derinti tiesiogiai su juo. Po to maždaug 2008 m. pabaigoje, gal rudenį D. D. susitiko su minėtu estu A. H., kuris buvo su teisininku. Jie šnekėjo rusiškai, buvo susitikę kelis kartus. Pirmo susitikimo metu jie nieko nesusitarė ir jokio kompromiso nerado. Po to jie susitiko dar kartą ir D. D. buvo pasiūlyta įsigyti UAB „( - )“. A. H. D. D. parodė įmonės veiklą atspindinčius dokumentus, pagal juos matė, kad viskas toje įmonėje yra gerai. D. D. buvo pasiūlyta įsigyti bendrovės akcijas už 10 000 Lt su sąlyga, kad jis nesustabdys pradėtų mokėti dividendų iš įmonės pelno mokėjimo bei kad pakeis bendrovės pavadinimą. 2009 m. kovo mėn. valdybos narių grupės akivaizdoje D. D. pasirašė su A. H. sutartį ir D. D. tapo vieninteliu UAB „( - )“ akcininku. Jis įsidarbino bendrovėje oficialiai 2009-03-03, tapo direktoriumi. D. D. nusipirko įmonės akcijas už 10 000 Lt. Jam rodė dokumentus - įmonės veiklos ataskaitas už 2008 m., buhalterinę knygą. Visi parodyti dokumentai rodė, kad įmonė dirba pelningai ir kad išmokėjus tuos dividendus, įmonei finansinių problemų nebus. D. D. žinojo, kad turėjo būti išmokėta dividendų suma apie 3 mln. Lt, jie jau buvo pradėti mokėti, tik reikėjo nenutraukti jų išmokėjimo. Jis ir sutiko, nes suprato, kad akcijų vertė didesnė, nei 10 000 Lt, manė, kad, išmokėjus dividendus, galima bus dirbti toliau. D. D. nesigilino į priežastis, kodėl už tokią kainą bendrovė parduodama, jis džiaugėsi įsigijęs įmonę. Bendra situacija atrodė nebloga, jam tapus direktoriumi, reikėjo toliau bendrauti su UAB „( - )“, kuri buvo įsikūrusi tame pačiame pastate. Kaip jis suprato, UAB „( - )“ santykiai su UAB „( - )“ buvo artimi, bendrovės dirbo bendrai. Į smulkmenas įsigilinti nebuvo dar kada, bet bendrais bruožais D. D. turėjo supratimą apie bendrovę, manė, kad darbo eigoje viską išsiaiškins. Lūžis įvyko tada, kai UAB „( - )“ direktorius L. P. ėmė reikšti pretenzijas dėl broko ankstesniuose objektuose, pretenzijos buvo pareikštos, prieš nutraukiant sutartis 2009-03-12. UAB „( - )“ direktorius L. P. priekaištavo dėl neužbaigtų objektų, tačiau D. D. nebuvo tuose objektuose ir nežinojo situacijos, daugiausiai bendravo su buhaltere. Kitą kartą L. P. vėl atėjo nepatenkintas ir atsinešė sutarčių nutraukimo sutartis, 2009-03-12 L. P. iniciatyva sutartys buvo nutrauktos. Nutraukus sutartis, D. D. supanikavo, bandė klausti D. P. ir D. K. patarimo, pastarieji jį nuramino, pasakė, kad viskas bus gerai. 2009-03-12, kai buvo nutrauktos sutartys, viskas kardinaliai pasikeitė. Tuo metu Lietuvoje prasidėjo krizė, problemos dėl vėluojančių atsiskaitymų. Į jį kreipėsi kreditoriai dėl atsiskaitymų, kuriuos jis ramino, sakė, kad jis yra naujas direktorius ir jam reikia įsigilinti į visą situaciją, kad nutrauktos sutartys su UAB „( - )“ jis neaiškino, nes kreditoriams priežasčių ir nereikėjo. Matant tokią situaciją, kai iš karto nėra pelno ir kai yra nutraukiamos sutartys, D. D. manė, kad svarbiausia - pradėti taupyti. Tada jis nusprendė išsinuomoti pigesnį ofisą, sumažinti darbuotojų skaičių, grąžinti į saloną lizingo mašinas, kurių buvo apie 15. Buvo atleista apie 160 žmonių, su jais reikėjo atsiskaityti. Tuo laiku daug kreditorių reikalavo apmokėjimų. Vienas iš nepatenkintų kreditorių buvo sandėlio saugotojai, kuriems bendrovė neapmokėjusi už sandėlio saugojimą, jie grasino, kad iškraustys visus saugomus daiktus ir nesaugos. Todėl D. D. nusprendė, kad nenaudojamus įrankius, medžiagas ir daiktus reikia parduoti, nes, laikant viską sandėlyje, reikia mokėti už saugojimą, parduota buvo už realią tuo metu buvusią rinkoje kainą, kuri buvo mažesnė, nei likutinė vertė. Gautais pinigais buvo padengta dalis skolos. Dalis daiktų buvo išvogta, nes patalpų savininkai dėl skolų viską išnešė į lauką, o bendrovės sandėlininkas, kuris prižiūrėjo viską, buvo atleistas. Nutraukus sutartis su UAB „( - )“, bendrovė „( - )“ liko skolinga bendrovei UAB „( - )“ 40 000 Lt. D. D. žinojo, kad UAB „( - )“ galėjo būti skolinga bendrovei „( - )“, bet ta skola nebuvo įforminta, jis suprato, kad su ta suma reikia kažką daryti, kad atgautų. Buhalterė jam sakydavo, kad viskas apiforminta teisingai. Jis suprato, kad su UAB „( - )“ geriau toliau bendradarbiauti ir nesupykti, nes iš jų galės gauti objektų, kurių dėka išlygins balansą ir gaus pelną. D. D. pradėjus dirbti bendrovėje, jos pajėgumas nebuvo padidėjęs. 2008 m. balansus darė buvęs direktorius E. Š., D. D. juos matė, matė, kad yra 4,7 mln. Lt skola, kuri buvo balanse, kaip ūkinės-finansinės veiklos rodiklis. Buhalterė negalėjo konkrečiai pasakyti, kaip viską sutvarkyti, buvo pasimetusi, sakė, kad „( - )“ skolinga, tačiau suma yra neapiforminta aktais, nėra sutvarkytos sąskaitos - faktūros, todėl teisiškai negalima jos išreikalauti. D. D. negali pasakyti, kas turėjo atlyginti sumą, už kurią nėra pabaigti darbai, jei darbai būtų pabaigti iki galo, sutvarkyti dokumentai, tai jie būtų pateikti ir būtų gautas užmokestis. Tačiau UAB „( - )“ nutraukė sutartis su bendrove ir D. D. buvo paaiškinta, kad darbai pagal sutartis nėra iki galo atlikti. Kad „( - )“ jiems skolinga, nes už atliktus darbus neatsiskaito savivaldybės - D. D. nežinojo. D. D. dar bandė imti paskolą, aiškinosi su bankais, tačiau nieko nesusitarė. 2009-03-31 atvykę Panevėžio prokuratūros pareigūnai atliko kratą, areštavo viską, ką galėjo, paėmė dokumentus. Todėl bendrovė toliau nebegalėjo vykdyti jokios veiklos. D. D. iš jam pateiktų dokumentų suprato, kad perka pelningos įmonės akcijas, kad buvęs savininkas pasiims sau priklausančius dividendus ir gal išvažiuos kažkur, nes jam veikla nebeįdomi. Jis manė, kad iki tol, kol jis ateis į įmonę, dividendai jau bus išmokėti, nes jie jau buvo pradėti mokėti. Buvęs savininkas jam rodė dokumentus, kurie patvirtino, kad yra daug užsakymų, daug klientų, kokius konkrečiai dokumentus matė - negali pasakyti. Tuo metu buhalterės jis dar nepažinojo, pradėjo su ja bendrauti tik 2009-03-03, pradėjęs dirbti. Kai D. D. pirko įmonę, tikėjosi kad ji bus pelninga, ir išmokėjus dividendus, kad nebankrutuos. Jis norėjo dirbti, o ne uždaryti, bandė taupyti lėšas, ieškoti klientų, gauti paskolas, bet nieko nesigavo. UAB „( - )“ direktorius L. P. atnešė nutraukimo sutartis, D. D. susipažino su sąlygom, bet negalėjo jų keisti, nes prieš tuose darbuose nedalyvavo ir nežinojo situacijos. Jam buvo pasakyta, kad pagal šitas sutartis darbai nebuvo atlikti ir suma - tik spėjamas pelnas, buhalterė jam pateikė bendrovės apskaitos dokumentus ir pasakė, kad tie darbai neįforminti aktais. Jis balanso eilutę - nebaigtos vykdyti sutartys sumai 4 695 551 Lt suprato tik abstrakčiai, nes įsigilinti neturėjo laiko. UAB „( - )“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB „( - )“.Už kelių mėnesių po atliktos kratos bendrovei buvo iškelta bankroto byla, po pareigūnų veiksmų realiai bendrovė neveikė, nes buvo paimti dokumentai. Kiek bendrovės sąskaitoje buvo lėšų po dividendų išmokėjimo, D. D. negali pasakyti. Pardavus ilgalaikį turtą, gauta suma buvo atsiskaityta su kreditoriais už skolas. Jis realiai pinigų negavo. D. D. kaltės dėl jam pareikšto kaltinimo nepripažįsta, nes jis bandė pataisyti situaciją, mažinti išlaidas, atsisakė mašinų, ofiso, darbuotojų. Jis iki kratos atlikimo ėjo tartis dėl paskolos gavimo, ieškojo užsakymų, vykdė užskaitas su kreditoriais, įtakos dėl dividendų išmokėjimo negalėjo daryti, nes jie jau buvo pradėti išmokėti.

102Kaltinamojo juridinio asmens UAB „( - )“ atstovas adv. E. L. nurodė, kad juridinis asmuo nesutinka su kaltinimu pagal BK 186 str. 1 d., kadangi jo veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties požymio - subjektyviosios pusės, kas akivaizdžiai matyti iš kaltinamųjų pasisakymų ir bylos medžiagos. Ar bendrovė buvo moki, ar ne, nesutaria net specialistai, kurie grindžia savo pozicijas skirtingomis nemokumo nustatymo metodikomis. Šioje situacijoje akivaizdus civilinis deliktas, bet kyla klausimas, ar kaltinamieji atsako pagal tą civilinį deliktą. Iš bylos medžiagos matyti, kad su kreditoriais buvo sudarytos sutartys, tačiau, kada pagal šias sutartis buvo atliekami mokėjimai, kokiais terminais- nesimato. Kvalifikuojant veiksmus pagal BK 186 str. 1 d., jo manymu, turėtų būi pasakyta, kada turėjo būti atsiskaitoma ir kada mokėjimas nepadarytas. Dabar daugeliu atveju yra taip, kad sutarys sudarytos 2008 m. viduryje ar pabaigoje, o kai kurie netgi 2009-02-26. Kyla klausimas, koks tai tyčinis nemokėjimas ar apgaulė, jei dėl tam tikrų asmenų nekompetencijos įvyko bendrovės bankrotas. Šiuo konkrečiu atveju nėra nusikaltimo sudėties.

103Civilinio ieškovo UAB „( - )" Lietuvos filialo atstovė R. K. nurodė, kad jos atstovaujama bendrovė, kaip prekinio kredito draudimo įmonė, atstovauja įmones „( - )", „( - )" ( - )", „( - )", „( - )", „( - )", „( - )", „( - )", kurios buvo bendrovės draudimo klientai ir pagal sudarytas reikalavimo teisės perleidimo sutartis „( - )" perleido 37703,63 Lt, įmonė „( - )" - 17543,13 Lt, „( - )" - 8123,91 Lt, „( - )" - 4129,38 Lt, “ ( - )” - 1330,18 Lt, „( - )" - 15778,08 Lt, “ ( - )” - 10801,32 Lt, o jos atstovaujama bendrovė įgijo teisę į nurodytų sumų reikalavimą. Byloje pateiktas patikslintas civilinis ieškinys dėl 216737, 26 Lt turtinės žalos atlyginimo (dėl įmonės “ ( - )” - draudimo sutarties pagrindu bendrovė išmokėjo draudimo išmoką 121327,69 Lt ir tuo pagrindu įgyvendina subrogacijos teisę). Skolininkui buvo siunčiamos pretenzijos, priminimai, tačiau jis atsisakė bendradarbiauti, nepateikė jokie atsiskaitymo pažadų ar planų. Civilinį ieškinį palaiko. Dėl kokių priežasčių su bendrove nebuvo atsiskaityta - sudėtinga vertinti. Pirminis neatsiskaitymas vyko ne su jais, o su minėtomis kompanijomis. Kadangi su jomis nebuvo atsiskaityta, jie, kaip draudimo įmonė, išmokėjo draudimo išmokas. Kai tapo kreditoriais, siuntė priminimus, bandė skambinti, klausė, gal jie gali pasiūlyti kažkokį mokėjimo planą. Tačiau niekada nebuvo duota jokių pažadų ar konkrečių planų. Dažniausia buvo pasakoma, kad atsakingų asmenų nėra ir niekas nieko nežino ir pasakyti negali. Bendrovė bendra tvarka pateikė kreditorinius reikalavimus UAB „( - )" Vilniaus apygardos teisme pradėtoje bankroto byloje ir yra įtraukta į kreditorių sąrašą216737,26 Lt sumai. Jos reikalavimai nėra dvigubi, jie pareikšti tuo pačiu pagrindu. Pinigų suma ta pati ir pagrindas tas pats. Ji reikalauja vienos sumos ir ne du kartus, tiesiog dalyvauja visuose procesuose, kurie yra pradėti.

104Civilinio ieškovo UAB „( - )" atstovas R. S. nurodė, kad UAB „( - )“ byloje pareiškė civilinį ieškinį 102240,68 Lt ir šį ieškinį palaiko. Iš šios sumos niekas negrąžinta ir nebuvo jokių derybų dėl atlyginimo. Ši suma jau yra priteista iš UAB „( - )", išduotas ir vykdomasis raštas. Vykdomasis raštas pateiktas vykdymui. Kadangi yra iškelta bankroto byla ir vykdomasis raštas yra pateiktas bankroto administratoriui, bendrovė yra įtraukta kreditorių sąrašą, tačiau jokių pranešimų iš bankroto administratoriaus UAB „( - )" jie negavo, nors dėmėjosi. Prieš šios bylos pirmą posėdį internetu gautas atsakymas, kad bendrovė įtraukta į kreditorių sąrašą. Nagrinėjamoje byloje yra tas pats ieškinys, bendrovė dvigubo priteisimo nenori. UAB „( - )“ finansinė padėtis yra labai sunki, jie nori atgauti tik savo sumą, atvyko į šį teismą, nes buvo pakviestas. Dėl skolos grąžinimo jis kalbėjo su E. Š., jis buvo parašęs dėl skolos grąžinimo terminų atidėjimo. Atrodo, sumos išmokėjimas buvo išdalintas per keturis mėnesius, bet nė vienas mokėjimas nebuvo gautas. Kai pasikeitė direktoriai, jis bandė kalbėti su nauju direktoriumi D. D., tačiau jis su jais nekalbėjo, pasakė, kad nieko negrąžins, kad kreiptųsi į teismą.

105Civilinio ieškovo UAB „( - )" atstovas G. J. nurodė, kad bendrovė pareiškė civilinį ieškinį 44762 Lt sumai. Civilinio proceso tvarka bendrovė į teismą nesikreipė, civilinis ieškinys yra tik šioje byloje. Dėl skolos grąžinimo bendravo su direktoriumi D. D., jis pasakė, kad neturi laiko bendrauti, kad persikėlė į kitas patalpas, nėra laiko ir pinigų. Dar iš buhalterės bendrovė gavo skolos suderinimo aktą ir bendravimas baigėsi. Jie skambino kas savaitę, ieškojo, važiavo į centrinę būstinę, bet nebuvo jokių žinių. Bendrovė bankroto byloje kreditorinių reikalavimų nepareiškė, nes suprato, kad viską tvarko Panevėžio apygardos prokuratūra, kur jam sakė niekur nesikreipti, kad viskas bus už jį padaryta. Kreditorių sąraše yra UAB „( - )", kur nurodyta 44730,38 Lt kreditorinių reikalavimų suma. Bendrovė tik nori savo pinigus atgauti. UAB „( - )" pinigų nesumokėjo, nes buvo sukurta tarpinė firma.

106Civilinio ieškovo UAB „( - )" atstovas V. J. nurodė, kad UAB „( - )" (šiuo metu „( - )") pareiškė 133267,09 Lt civilinį ieškinį, ieškinį palaiko. Ši skola atsirado, rekonstruojant ( - ) mokyklą. UAB „( - )" nesumokėjo už paskutinį darbų mėnesį. Bendravimas būdavo tik telefonu, kai vėluodavo atsiskaitymai, bendravo su L. ir statybos vadovu K.. Civilinio proceso tvarka ieškinys nepriteistas, šio teismo pirmą kartą prašo priteisti civilinį ieškinį. Bankroto byloje UAB „( - )" yra pareiškusi kreditorinį reikalavimą tai pačiai sumai. Jis yra bendravęs su D. D. telefonu, kai vadovai pasikeitė, bet dėl to nėra tikras. Bendrovei UAB „( - )" buvo siūlomi darbai kaip atlyginimas, siūlė iš bendrovės „( - )", nebuvo įvardinta, kad tai siūloma už skolą.

107Civilinio ieškovo UAB „( - )" atstovas A. S. nurodė, kad bendrovė byloje pareiškė civilinį ieškinį 30506,32 Lt sumai, žala neatlyginta, civilinį ieškinį palaiko. Bendrovė bankroto byloje yra įtraukta į kreditorių sąrašą. Darbais atlyginti žalos nebuvo siūlyta, kažkokia kompanija neva tas skolas supirkinėjo, bet su tokia sąlyga, kad sumokės tik tada, jei bus pinigų. Jis dėl pinigų yra bendravęs tik su D. D., kreipdavosi į jį, kad grąžintų pinigus už atliktus darbus. Bendrovė atliko darbus ( - ), kur statė socialinį būstą.

108Civilinio ieškovo UAB „( - )" atstovė N. G. nurodė, kad ji yra UAB „( - )" direktorė, bendrovė pareiškė civilinį ieškinį 39 332,20 Lt. 2008-07-30 UAB „( - )" ir UAB „( - )" pasirašė statybos rangos sutartį dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos gyvenamųjų patalpų specialiosios paskirties statinio rekonstravimo darbų, ( - ) seniūnijoje. UAB „( - )“ turėjo atlikti dujotekio ir dujinės katilinės montavimo darbus. Montavimo darbai buvo atlikti, perduoti, pasirašyti atliktų darbų aktai, išrašytos sąskaitos-faktūros. Bendra darbų suma buvo 132 793, 60 Lt. UAB “( - )” apmokėjo 93 461,39 Lt, liko nesumokėtas likutis 39 332,20 Lt. Dėl šios sumos apmokėjimo su bendrove tarėsi direktorius E. Š., bendravo geranoriškai, pasirašė raštą sumokėti dalimis. Tačiau pagal raštą jokie mokėjimai nebuvo atlikti, kai ji kreipėsi į buhalterę, pastaroji pasakė, kad bendrovėje vyksta reorganizacijos, kad vietoje E. Š. yra naujas vadovas. Kai ji susisiekė su nauju vadovu, jis pasakė, kad, jei jiems E. Š. žadėjo sumokėti, tai su juo ji ir turi bendrauti, o jis jiems nieko neskolingas. Reikalavimas bankroto administratoriui buvo pateiktas, bendrovė įtraukta į kreditorių sąrašus.

109Apklaustas liudytoju N. B. parodė, kad jis dirba UAB „( - )" gamybos direktoriumi, dabar su UAB “( - )” niekas nesieja, prieš porą metų UAB „( - )“ užsakymu įmonė darė gyvenamojo namo stogo įrengimo darbus ( - ). Įmonės, kurioje jis dirba, veiklos sritis yra stogų dengimas. Už šiuos darbus bendrovė neatsiskaitė. Iš UAB “( - )” N. B. bendravo tiesiogiai su Č., kurio pavardės nežino. Sutartis pasirašinėjo direktorius E. Š.. Darbo klausimus sprendė su E. ir R. R..

110Darbai buvo baigti 2008 m. gruodžio mėnesį, pasirašytas darbų atlikimo aktas, pretenzijų nebuvo ir galutinis aktas taip pat buvo pasirašytas. Apie sausio mėnesį įmonė gavo atsiskaitymo suderinimo aktą, dar po mėnesio E. Š. telefonas buvo išjungtas, todėl jis ir direktorius važiavo į bendrovės ofisą. Atvykę į vietą, rado naują direktorių D. D., kurio klausė, kada bus atsiskaityta, gal galima atsiskaityti daiktais, įrankiais, tačiau jis pasakė, kad yra naujas žmogus, dar su viskuo nesusipažinęs ir kelių dienų laikotarpyje duos kažkokį atsakymą. Tačiau joks atsakymas nebuvo gautas ir atsiskaityta nebuvo. Ieškinys yra apie 43000 litų. Ar šiai dienai yra atsiskaityta, jis nežino, reikia klausti direktoriaus.

111Apklaustas liudytoju A. V. parodė, kad jis 2008 m. buvo UAB „( - )" direktorius, ši bendrovė su UAB “( - )” buvo pasirašę sutartį administracinio pastato vidaus Vilniuje apdailos darbų atlikimui. Atlikti darbai mėnesio gale būdavo įforminami aktais ir per 30 dienų po akto surašymo atsiskaitoma. Su atsiskaitymais buvo sunkumų, tačiau kartais ir jo vadovaujama bendrovė nevykdo savo įsipareigojimų, nes nespėja, bet tai yra normalu. Iš pradžių atsiskaitymai vyko, buvo mokama dalimis. Dėl vėlavimų atsiskaityti bendraudavo su darbų vadovu Justu, o po to į direktorių E. Š. kreipdavosi. Jis su D. D. bendravo tik pabaigoje, kai jau viskas griuvo, klausė, kaip už darbus atsiskaitys. D. D. sakė, kad dėl atsiskaitymo reikia kreiptis į ankstesnį direktorių, o jis yra naujas darbuotojas. UAB „( - )“ iškelta bankroto byla, paskirtas administratorius, kreditoriui bendrovė skolinga virš 200 tūkstančių, o bendrovei skola yra virš 300 tūkstančių, kuriuos liko skolinga UAB “ ( - )”. Atsiskaitymai pradėjo strigti po Naujųjų metų, jis nežino, kodėl atsiskaitymai pradėjo strigti, buvo, kad valstybė už darbus neatsiskaitydavo, po to pasikeitė direktorius, nebuvo su kuo bendrauti. Jam nežinoma, ar UAB “ ( - )” vadovai specialiai su jais neatsiskaitė, pagal sutartį turėjo sumokėti apie 700 tūkstančių sumai, pusę sumos sumokėjo.

112Apklausta liudytoja I. B. parodė, kad ji dirba UAB „( - )" pirkimų direktore antraeilėse pareigose. Iki 2009 m. pavasario ji dirbo UAB “ ( - )” projektų vadove. Nuo 2009-02-23 iki 2009-03-03 buvo UAB “ ( - )” valdyboje. Ji dalyvavo posėdyje, kur buvo sprendžiamas klausimas dėl E. Š. atleidimo, balsavo prieš, nes jai atrodė, kad E. yra geras direktorius. Ji tiksliai nežinojo, kokia buvo UAB “ ( - )” finansinė padėtis, kokie įsipareigojimai, turtas. Iš darbo išėjo, nes gavo kitą pasiūlymą, išėjo dirbti į UAB „( - )", kad ši bendrovė buvo UAB „( - )" subrangovas, žinojo. Kokia UAB „( - )" finansinė padėtis tuo metu buvo, ji nežino. UAB “ ( - )” ji dirbo apie 2-3 m., buvo projektų vadovė, atsakinga už ISO standartų įmonėje diegimą, dirbo su personalu. Ji negali tiksliai pasakyti, kiek žmonių buvo valdyboje, prisimena vienintelį svarstytą klausimą dėl E. Š. atleidimo. Jo atleidimą iniciavo gal valdybos pirmininkas, ji nežino. Koks buvo D. P., D. K. vaidmuo, nežino, ji dirbo savo darbą, nesikišo, taip pat nežino D. P. ir D. K. vaidmens UAB „( - )“.

113Liudytoju apklaustas G. D. parodė, kad jis 2008 m. dirbo bendrovėje "( - )" vadybininku, bendrovei UAB “ ( - )” pardavė profesionalios virtuvinės įrangą, skirtą mokyklai.

114UAB „( - )“ nebuvo gavusi pasiūlymo įrengti ( - ) gimnazijoje valgyklą. Su UAB „( - )" buvo pasirašyta sutartis, dokumentai buvo pilnai sutvarkyti, pradžioje jokių problemų nebuvo. Buvo sumokėtas 30 procentų avansas, t.y. daugiau kaip 24000 Lt. UAB „( - )" pilnai atsiskaityti turėjo per 20 dienų nuo įrangos pateikimo ir sumontavimo. Tie įsipareigojimai nebuvo įvykdyti, pinigų nesumokėjo, bet, kiek jam žinoma, šiai dienai su įmone „( - )" yra pilnai atsiskaityta. Kai dar nebuvo atsiskaitymas padarytas, jis bendravo su E. Š. telefonu, šis sakė, kad bendrovė neturi pinigų ir kad perves, kai turės. Niekas nesakė, kad neatsiskaitys, jis girdėjo, kad pinigai turėjo būti gauti iš Europos Sąjungos.

115Liudytoja apklausta V. Š. parodė, kad ji 2009 m. dirbo buhaltere AB „( - )". Žino UAB “ ( - )” tik iš dokumentų, o su žmonėmis nebendravo. Jai neteko girdėti, kad su UAB “ ( - )” yra finansinių problemų. Ji pagal savo darbo specifiką matė sutartis tarp UAB “( - )” ir „( - )", kaip su subrangovais. Ji tik buhalterinius darbus atliko tiek, kiek reikėdavo kažką įtraukti ir jokių problemų nekildavo. Dirbo su atsiskaitymais. Ji žinojo, kad UAB “ ( - )” skolinga, bet konkrečiai kam ir už ką skolinga, nesidomėjo. Atsiskaitymai tarp AB „( - )" ir UAB “( - )” vykdavo pavedimais. Ji nespręsdavo, kada atsiskaityti su UAB “( - )”, jai tai nurodydavo tiesioginis direktorius L. P.. Prieš tai direktorius buvo D. K.. Nurodymas atsiskaityti tikriausiai vyko pinigų srautais, tai tvarkė direktoriai, kurie sekdavo srautus, atsiskaitydavo pagal grafikus. Ji pati atsiskaitymų

116negalėdavo daryti, tik su direktoriaus leidimu. Kad UAB “( - )” buvo dukterinė AB „( - )" įmonė, nežinojo. Buvo kreditinės sąskaitos grupė, ne tik UAB “( - )”, bet visos AB „( - )" grupės. Bendrą sąskaitą tvarkė visi buhalteriai, jie visi turėjo priėjimą. UAB „( - )" buhalterė kažkiek galėjo prie tos sąskaitos prieiti, bet kiekvienai bendrovei buvo nustatytos ribos. AB „( - )" buvo sąskaitos šeimininkė. AB „( - )" tvarkė sąskaitą tiek, kiek buvo numatyta sutartyje su banku. Kokiu tikslu sąskaita buvo atidaryta, V. Š. negali pasakyti, tikriausiai dėl paskolų. Kol ji dirbo, atsiskaitymai nestrigo. Pagrindiniai AB „( - )" akcininkai buvo D. K. ir D. P.. Vienu metu D. K. buvo ir direktorius.

117Apklausta liudytoja N. D. parodė, kad ji nuo 2009 m. sausio mėn. dirbo buhaltere UAB „( - )". Jos pareigos buvo apskaityti finansinę atskaitomybę, skaičiuoti darbo užmokestį, teikti ataskaitas bankui. Ankstesnė buhalterė V. Š. išėjo iš darbo į pensiją. UAB “( - )” girdėta, tačiau su šia bendrove nebuvo pardavimų. Tai, kad UAB „( - )", UAB “( - )” ar kitos įmonės turi bendrą sąskaitą, ji nežinojo. Ji darydavo pavedimus, tačiau negali pasakyti, ar pagal sutartį su UAB “( - )” kokius pavedimus darė, nes neprisimena, jei darydavo - juos derindavo su direktoriumi L. P.. Jai teko darbiniais klausimais bendrauti su D. P., D. K. ir L. P.. Kas vyko tarp UAB „( - )" ir UAB “( - )”, buvo kažkokios užskaitos daromos, kas vyko, ji neprisimena, reikia žiūrėti dokumentus. Prisimena, kad prie jos buvo kažkokios užskaitos daromos, kad užsidarė skolos. Ji tik sužiūrėdavo, kad balanse viskas gražiai sueitų, pati užskaitų nedarydavo. Kas atsitiko, kad reikėjo perrašyti sutartis, jai nežinoma. Kai ji atėjo, su UAB “( - )” nebebuvo darbinių reikalų.

118Apklaustas liudytoju D. P. parodė, kad jis su D. K. valdė po 50 procentų estų firmos „( - )" akcijų, o ši bendrovė valdė 100 procentų UAB „( - )" ir turėjo 70 procentų UAB “( - )” akcijų. 2008 m. jis nusprendė perleisti visas akcijas Estijos piliečiui, kuris buvo direktorius ir jas perleido. Dėl UAB “( - )” akcijų pardavimo su niekuo nebendravo, jie suvedė estą A. H. su D. D., kuris norėjo akcijas įsigyti, jie juos suvedė, tačiau derybose jie nedalyvavo, D. D. pats bendravo. „( - )" akcijas jis nutarė parduoti, nes buvo pasiūlymas, tiesiog susiklostė palankios aplinkybės. Jis pirkėjo aktyviai neieškojo, jie vienoje įmonėje dirbo, išsikalbėjo ir gimė ši mintis. Už kažkuriuos metus jie buvo išsimokėję sau dividendus. Kiek jam yra žinoma, įmonė visada atsisakydavo su kitomis įmonėmis, jis yra įsitikinęs, kad pardavė įmonę be įsiskolinimų. Su direktoriumi E. Š. kalbos dėl atsiskaitymo su subrangovais nebuvo, nebent bendrais bruožais. Jis neduodavo E. Š. nurodymo neatsiskaityti su kažkuo. Su E. Š. jis kalbėdavo apie skolų dydį, apie atsiskaitymus su skolininkais, mokėjimų tvarką, kaip gaunami mokėjimai iš skolininkų, apie neatsiskaitymus su E. Š. nekalbėjo. Jis savo akcijas perleido A. H., nepasiliko sau nė vienos akcijos. Nuo to laiko jis su UAB “( - )” daugiau jokių ryšių neturėjo, atsistatydino iš valdybos. Kai D. D. tapo direktoriumi, nedirbo ir nebendravo su juo. UAB „( - )" jis jokių pareigų neužėmė. UAB “( - )” D. P. buvo valdyboje, o UAB „( - )" buvo tik akcininkas. Jis buvo gavęs paskolą iš UAB “ ( - )”, kas priėmė sprendimą išduoti jam paskolą, negali atsakyti, neprisimena. Jis valdybos posėdžiuose dalyvaudavo, bet neprisimena, kas priėmė sprendimus suteikti jam paskolas. Jis iš UAB “ ( - )” jis buvo gavęs keletą paskolų, bendrą suma yra apie 1 300 000. Šias paskolas jis grąžino. Jis taip pat neprisimena, kas priėmė sprendimą suteikti paramą iš UAB “ ( - )” lėšų įmonėms, įstaigoms ir viešosioms įstaigoms.

119D. P. žino, kad buvo bendra UAB „( - )" grupės sąskaita banke, ji buvo tam, kad geriau valdyti įmonių lėšas, operatyviau skirstyti lėšas. Jo manymu, UAB “( - )” reikėjo apyvartinių lėšų, nes ji, neturėdama nekilnojamo ar kito turto, negalėjo paimti paskolos iš banko, todėl buvo padaryta bendra sąskaita ir tam buvo panaudoti UAB „( - )" užstatai. UAB “( - )” buvo „( - )" subrangovas, todėl tam, kad geriau vyktų darbai, buvo padaryta bendra sąskaita tik kredito linijos, tai ne atsiskaitomoji sąskaita, t.y. panaudoti UAB „( - )" turtą ir užstatus. UAB „( - )" užsakovai atsiskaitydavo su bendrove „( - )". UAB „( - )" su bendrove “ ( - )” kaip subrangovu atsiskaitydavo pagal išrašytas sąskaitas-faktūras už atliktus darbus. Kiek jam yra žinoma, UAB „( - )" pilnai atsiskaitė. Kodėl E. Š. buvo atleistas, D. P. nežino, kaip vyko jo atleidimas- jis taip pat nežino. Pagal įstatus sprendimą jį atleisti turėjo priimti valdyba. Kai griuvo UAB “( - )”, kas atsiskaitė su kreditoriais - D. P. nežino, derybose su kreditoriais jis nedalyvavo.

120Apklaustas liudytoju D. K. parodė, kad iki 2008 m. jis kartu su D. P. turėjo po 50 procentų bendrovės „( - )" akcijų, ta akcinė bendrovė turėjo 100 procentų UAB „( - )" akcijų ir 70 procentų UAB “( - )” akcijų. 2008 m. jie „( - )" akcijas pardavėme Estijos piliečiui A. H.. Jis apie „( - )" tolimesnį likimą žino tiek, kad 2008 m. D. D. kreipėsi į jį dėl statybos įmonės įsigijimo ir jis jam rekomendavo susitikti su A. H. bei kalbėtis su juo. Kad akcijos buvo perleistos, jam sakė A. H.. Po to D. K. su D. D. nebendravo ir nesidomėjo. Jis iš UAB “ ( - )” buvo gavęs per kelis kartus apie porą milijonų litų paskolų. Jam paskolos buvo suteikiamos pagal galiojančius įstatymus. D. K. neprisimena, ar akcininkų sprendimu tai buvo padaryta. A. H. tuo metu buvo skolingas apie 2 mln. litų D. K., tuo tikslu iš UAB “( - )” ir skolino. 2009 m pradžioje A. H. atidavė visą paskolą.

121Jis nežino, kodėl UAB “( - )” su įmonėmis neatsiskaitė, greičiausiai dėl sunkios finansinės padėties. Jis negali atsakyti, ar jie negavo pinigų atsiskaityti ar tiesiog nebuvo pinigų atsiskaityti. Kai akcijas jie pardavė A. H., su UAB “( - )” jokių ryšių neturėjo. Jis yra UAB „( - )" akcininkas ir valdybos narys, niekur nedalyvauja, apie sudarytas ar nutrauktas tarp UAB „( - )" ir UAB „( - )“ sutartis jis nieko nežino.

122Nuo 1998 ar 1999 m. iki 2007 m. ar 2006 m. D. K. buvo UAB „( - )" direktoriumi. UAB “( - )” viešuosiuose pirkimuose negalėjo dalyvauti, nes neturėjo reikalingos patirties. UAB „( - )" dalyvaudavo viešuosiuose pirkimuose, kai kurios darbus atlikdavo, kai kurios parduodavo UAB “( - )”. Užsakovas atsikaitydavo tam, su kuriuo buvo sudaręs sutartį, t.y. su UAB „( - )“, pinigai ateidavo į UAB „( - )", o bendrovė „( - )" pagal sudarytą sutartį pervesdavo bendrovei “( - )”. Kai prasidėjo krizė, sprendimus priiminėdavo tie, kas turėjo juos priimti, pagal Akcinių bendrovių įstatymą. UAB „( - )" sprendimus, kam pervesti pinigus, priimdavo direktorius L. P. arba finansininkė. Kiek jam žinoma, bendrovė „( - )“ su UAB “( - )” atsiskaitė. Su UAB „( - )" kai kurie užsakovai pilnai atsiskaitė, kai kurie – ne, apie tai reikia klausti direktoriaus L. P., taip pat, kokiu būdu buvo atsiskaityta su UAB “( - )”.

123Apklaustas liudytoju R. I. parodė, kad jis yra AB „( - )" direktorius. 2008 m. bendrovė vykdė subrangos darbus ( - ) gimnazijoje pagal sutartį su UAB “( - )”. UAB “( - )” vadovas tuo metu buvo E. Š.. UAB „( - )" jam žinoma, kas tiksliai jai vadovavo, nepamena, arba D. K., arba L. P..

124UAB „( - )“, kaip subrangovas, darbų atliko už maždaug 1,3mln. Lt sumą, o UAB “( - )” sumokėjo tik 300000 Lt.

125Bendrovė likusią skolą pardavė, koks jos tolimesnis likimas, jis nežino. Dėl atsiskaitymo buvo susitikę su D. D., jis sakė, kad yra naujas direktorius ir kad bendrovė pinigų neturi. Jis su E. Š. buvo susitikęs tik dėl apmokėjimo, tuo metu skolos dar nebuvo. Jis žino, kad apmokėjimas užstrigo, nes Panevėžio rajono savivaldybė laiku neįformino visų dokumentų ir su UAB „( - )" neatsiskaitė, bet vėliau lyg tai atsiskaitė, tačiau ne su UAB “( - )”, o su UAB „( - )". Tai jiems paaiškino E. Š. ir jis aiškino teisingai, nes jie patys domėjosi Panevėžio rajono savivaldybėje. Po to kai atsiskaitė, E. Š. jau bendrovei nevadovavo.

126Apklaustas liudytoju V. S. parodė, kad jis yra bendrovės „( - )" direktorius. 2008 m. bendrovė turėjo reikalų su UAB „( - )" ir UAB “( - )”. Pagal sutartį su UAB “( - )” bendrovė atliko projektavimo paslaugas Panevėžio rajone, t.y. darė projektus trims mokykloms. Sutartis buvo sudaryta su UAB “( - )”, tačiau konkursą buvo laimėjusi UAB „( - )". UAB “( - )” buvo kaip subrangovas, tai jiems tapo žinoma vėliau, kai jau buvo pasirašę sutartis. Sutarties suma buvo 283200 Lt. Jie tuo metu bendravo su UAB “( - )” statybos ar gamybos direktoriumi L. L.. Su direktoriumi E. Š. jis buvo susitikęs vieną kartą, kai sutartį rašėsi. Bendrovė įvykdė savo sutartines prievoles, pridavė mokyklas valstybinei komisijai. UAB “( - )” sumokėjo dalį pinigų, o likusių pinigų nesumokėjo, liko 119480 Lt. Jie domėjosi, kodėl pinigai nesumokėti, jiems buvo pasakyta, kad sumokės, kai bus pinigai iš savivaldybės, o savivaldybė negavo pinigų iš Europos struktūrinių fondų. Jie tą informaciją patikrino, tikrai taip buvo, o po to telefonu informaciją išgirdo iš L. L., kuris pasakė, kad jokių galimybių apmokėti nebus, kad jie nušalinti nuo pareigų. Jie savo skolą pardavė. Su D. D. dėl atsiskaitymų asmeniškai jis nekalbėjo. Dėl UAB “( - )” neatsiskaitymo jie labai nesijaudino, kadangi generalinis rangovas buvo UAB „( - )", jie tikrino šios bendrovės veiklą, ji buvo stipri, laimėdavo konkursus. Ar E. Š., rašydamasis sutartį, turėjo norą juos apgauti, jis negalvojo. Bendrovė pradėjo savo pinigų ieškoti, kreipėsi į savivaldybę, pradėjo į pokalbius kviestis UAB „( - )" akcininkus. D. K. išaiškino, kad pinigų negaus, nes bendrovėje UAB “ ( - )” bloga padėtis ir kad UAB „( - )" bendrovei “ ( - )” nieko neskolinga. Dėl to jie kreipėsi į prokuratūrą. UAB „( - )" sakė, kad jie UAB “( - )” nieko neskolingi, kad atsiskaitę, nors už tuos objektus pinigai nebuvo sumokėti užsakovo, t.y. savivaldybės. Tuo jis nelabai tikėjo, ką UAB „( - )" aiškina, kadangi žinojo, jog užsakovas bendrovei “( - )” nesumokėjo, o UAB „( - )" sakė, kad jie atsiskaitė.

127Apklaustas liudytoju H. K. parodė, kad jis yra bendrovės „( - )" direktorius, vykdo statybos darbus. 2008 m. bendrovė pagal sutartį su UAB “( - )” renovavo ( - ) mokyklą, bendrovė liko skolinga. Bendra sutarties suma 115171,92 Lt. Iš UAB “ ( - )” jis bendravo su K. J., su E. Š. bendravo, priduodant pastatą valstybinei komisijai.

128Bendrovė pagal sutartį atliko visus darbus, su jais nebuvo pilnai atsiskaityta. Jis domėjosi, kodėl su jais neatsiskaitė UAB “( - )”, bendravo su E. Š., vėliau su D. D., skambino į Panevėžio rajono savivaldybę. UAB “( - )” pinigų negavo, nes jiems ilgai nemokėjo savivaldybė. Po to savivaldybės darbuotojas Ž. pranešė, kad pinigai gauti ir pravesti lyg bendrovei UAB „( - )", kuri buvo laimėjus konkursą ir turėjo sutartį su savivaldybe, tuomet UAB „( - )" nusamdė bendrovę UAB “( - )”, o ji samdė juos. Sužinojęs situaciją ir esant lėšų trūkumui, liudytojas H. K. surado skolų išieškojimo įmonę, kuri pusę įsiskolinimo sumos išieškojo ir jie pasirašė taikos sutartį su „( - )", su UAB “( - )” nebendravo. Koks tolimesnis skolos likimas, jis nežino, nesidomėjo.

129Apklaustas liudytoju V. V. S. parodė, kad jis yra UAB „( - )" vadovas, bendrovė užsiima elektros darbais. 2009 m. buvome pasirašę sutartį su “( - )” dėl elektros darbų ( - ) mokykloje, sutarties suma buvo 2699,13 Lt. Pagal sutartį su jais nebuvo atsiskaityta, jis nežino - kodėl. Surastu bendrovės telefonu pasakė, kad vadovų nėra ir nepasakė, ar įmonė bankrutuoja. Po kažkiek laiko jiems paskambino iš Panevėžio policijos ir paklausė, ar nerašome civilinio ieškinio „( - )“ dėl neatsiskaitymo. Policija paragino, todėl jis parašė civilinį ieškinį dėl baudžiamosios bylos iškėlimo. Jie pasinaudojo po kiek laiko atsiradusiu pasiūlymu skolą parduoti maždaug už pusę sumos. Dėl ko su bendrove nebuvo atsiskaityta, jis nežino. UAB „( - )“ bendrovei “( - )” pretenzijų neturi.

130Apklaustas liudytoju G. V. parodė, kad jis dirba darbų vadovu, maždaug prieš du metus jų firma šiltino socialiai remtinų asmenų daugiabučio fasadą P. (duomenys pakeisti), skola liko 117000 Lt. Iš “( - )” bendravo su projektų vadovu R.. UAB “( - )” už fasadą pilnai atsiskaitė, liko tik visa vidaus apdaila. Jie su UAB „( - )" nieko bendro neturėjo, girdėjo, kad jie yra generaliniai rangovai, bet sutartį sudarė su UAB “( - )” ir iš jos reikalavo sumokėti. R. sakė, kad nėra pinigų, siūlė laukti, sakė, kad savivaldybė neperveda pinigų UAB „( - )", o ši neperveda bendrovei “( - )”. Jie UAB „( - )" nieko neklausė, nes nieko nepažinojo. Jis domėjosi savivaldybėje, jie buvo rezervavę ir pasakė, kad tikrai ne visus pinigus pervedė. Įsiskolinimo suma 116820 Lt grąžinta nebuvo. Jam nei E. Š., nei D. D. pavardė nieko nesako. Bankroto byloje jis kol kas nedalyvavo, tačiau kažką turi.

131Apklausta liudytoja L. K. parodė, kad nuo 1996 m. iki 2009 m. birželio mėnesio ji dirbo vyr. buhaltere UAB “( - )”. UAB “( - )” atlikinėjo statybos darbus. Ji daugiausia bendravo su direktoriumi E. Š., vėliau buvo D. D.. Ji tvarkė visą apskaitą. Kai ji dirbo, skolų buvo, kas kam buvo skolingas, ji nepamena, buvo skolinga ir UAB “( - )”. UAB “( - )” akcininkai keitėsi, vienu metu akcininkai buvo D. K., D. P., įmonė „( - )". Kas 2006-2007 m. keldavo klausimus dėl dividendų išmokėjimo, ji nežino, ji be direktoriaus E. Š. nurodymo nieko daryti negalėjo ir nieko nedarė dėl dividendų išmokėjimo. Balanso projektą paruošė ji ir pateikė E. Š.. Skolos buvo ir tuo metu, kai buvo mokami dividendai. Jei yra grynasis pelnas, dividendus išsimokėti galima. Ji su direktoriumi nebendravo dėl skolų, nes buvo labai didelis krūvis, daugiausia skaičiuodavo atlyginimus. Dėl dividendų išmokėjimo prie jos niekas nieko nespręsdavo. Pagrindas buvo akcininkų protokolas, jie turėjo nuspręsti mokėti dividendus. Akcininkai priėmė sprendimą mokėti dividendus, kai bendrovė turėjo apie 13 milijonų skolų. UAB “( - )” su UAB „( - )" turėjo bendrą sąskaitą ir su jų buhaltere jos derindavo likučius. Iš tos sąskaitos buvo laisvai daromi pavedimai, bet kaip viskas buvo suforminta - nepamena. Pavedimus estų firmai už dividendus padarė ji, nes gavo tokį nurodymą, ji darė techninį darbą. Paskutiniu metu buvo daug skambučių, žmonės sakė, kad UAB “( - )” skolinga, apie tai ji pasakydavo ir D. D., ir E. Š., bet nepamena, ką jie sakydavo. Ji nepamena, kad E. Š. būtų liepęs išmokėti pinigus be pagrindo. Skolos yra balanse, ji jo neprisimena.

132Apklaustas liudytoju L. P. parodė, kad jis nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. yra UAB „( - )" direktorius, UAB “( - )” buvo bendrovės subrangovas. Jis UAB “( - )” veiklos nekontroliavo, apie bendrovės problemas sužinojo iš pačios situacijos objektuose. UAB „( - )" buvo rangovas, “( - )” - subrangovas, tarp jų sudarinėjo sutartis, kuriose buvo numatyti įsipareigojimai. UAB “( - )” skolas padengti bendrovė „( - )“ nebuvo įsipareigojusi. Už UAB “( - )” atliktus darbus UAB „( - )“ pilnai atsiskaitė. Kodėl UAB “( - )” bankrutavo, jis nežino, taip pat nežino, kokios buvo jos skolos. Kas buvo UAB „( - )" akcininkai - jis nežino, pažinojo direktorių, iš pradžių buvo E. Š., vėliau – D. D.. Kur konkurse dalyvaudavo UAB „( - )”, pasirašydavo sutartis su užsakovu, užsakovas pinigus mokėdavo generaliniam rangovui bendrovei „( - )“, tada bendrovė atsiskaitydavo su subrangovu UAB “( - )” pagal sutarties sąlygas. „( - )“ pervesdavo pinigus, kai gaudavo iš užsakovo arba kai sueidavo nurodytas terminas. Jis nežino, kodėl UAB “( - )” liko tiek skolinga. Jis kontroliuoja bendrovės, kuriai vadovauja UAB „( - )“ buhalteriją. UAB „( - )“ nutraukė sutartis su UAB “( - )”, pasirašydami sutartis, jas turėjo pasirašyti naujas direktorius – D. D.. Buvo atsiskaitoma už atliktus darbus, pervedant UAB “( - )” pinigus arba atliekant užskaitas. Mėnesio pabaigoje įmonės veikloje su kiekvienu subrangovu tikrinama tarpusavio skolų situacija, jei yra viena ar kita įmonė skolinga yra sudengiamos skolos. Bendrovei „( - )“ pagal buhalterinius duomenis buvo skolos iš UAB „( - )", buvo prekių pirkimai, įrangos nuoma, gal mokėjimai už „( - )" medžiagų tiekėjams ar subrangovams, tiksliau negali pasakyti. Kodėl buvo atleisti UAB „( - )" vadovai, jis nežino. Vadovai yra samdomi darbuotojai, savo įmonėje jis atleidžia savo pavaldinius, o jį gali atleisti įmonės akcininkai. Kai jis pradėjo dirbti UAB „( - )" vadovu, bendrovę ir UAB “( - )” siejo gana glaudūs santykiai, nes „( - )“ buvo didžiausias „( - )“ statybinių darbų subrangovas. Įmonių akcininkai buvo susiję, dirbo su tuo subrangovu. Jo vadovavimo laikotarpiu buvo bendras kredito limitas, už kurį įmonė „P“ laidavo. Tai buvo skolintų pinigų suma, kurios dalį galėjo naudoti “( - )”, už kurią laidavo „( - )", ir pati „( - )" galėjo tuos pinigus naudoti. UAB „( - )" su UAB “( - )” kreditoriais nepalaikė santykių, nepadenginėjo įsiskolinimų. Bendrovės buhalterija, už kurią atsakinga finansininkė, tikrina duomenis, kokios yra skolos. Buvo atliekamas auditas, patvirtino finansinę atskaitomybę.

133Apklaustas liudytoju L. L. parodė, kad 2006 m. jis įsidarbino į UAB „( - )" gamybos vadovu. Su D. K. susipažino, prieš įsidarbinant į bendrovę. UAB “( - )” jis dirbo gamybos vadovu, dirbti pradėjo 2006 metais. Jos veikla buvo statybinė. Ji turėjo 15% akcijų, o didžiąją dalį akcijų turėjo D. P.. Bendrovė dalyvavom valstybiniuose konkursuose. Kadangi UAB „( - )" kvalifikacija buvo žema, o UAB „( - )" jau turėjo kvalifikaciją su atestatais, tai visą dokumentaciją ruošdavo „( - )“ ir tuos objektus valdydavo, kaip bendrovės „( - )" atstovai. Jis net buvau įdarbintas kelioms valandoms į bendrovę „( - )", kad teisiškai galėtų tvarkyti objektus. Realiai visą tą statybą organizavo „( - )“ - gamybą, konkursų rengimą ir t.t. Visi UAB “( - )” objektai buvo pelningi. Apie blogus objektus net kalbos nebuvo. Buvo daug objektų, sutarčių buvo pasirašyta šimtui milijonų litų. Objektai visi buvo pelningi, jis nujautė, koks ten gali būti pelnas, pasikalbėdavo su buhaltere, apskaita buvo vedama, pasikalbėdavo ir su direktoriumi E. Š.. Jie nujautė, koks turi būti pelnas, bet paskui juos atleido. Dividendus jis gavo už 2007 m. virš 200 Lt. Dividendai jam buvo išmokėti teisėtai.

1342009 metų pradžioje jis savo akcijas pardavė įmonei „( - )", iš tikrųjų D. P. ir D. K., nes jiems buvo pasakyta, kad nesitikėtų dividendų, kad nieko negaus, kad arba parduoda akcijas, arba jie ras kitų būdų padaryti, kad dividendų jie negautų. Pardavę akcijas, jie suprato, kad ilgai ten nepratemps. 2009 kovo pradžioje jis buvo atleistas. Pasitarimo metu D. K. ir D. P. pareiškė, kad rezultatai yra blogi, pelnas nesiekia 10 proc., įmonei reikia kardinalių pakeitimų ir jie nori, kad L. L. ir E. Š. nuo kitos dienos nedirbtų. Jie bandė įrodinėti, bet akcininkai jau buvo apsisprendę. Ta proga D. K. ir D. P. buvo pasiruošę, pasisamdę apsaugą, kad jie nesugrįžtų į UAB “( - )”. Jiems atnešė visus daiktus, asmeninių daiktų neatidavė ir parvežė juos namo. Visą konkursinę medžiagą, skaičiavimus ruošė UAB “( - )”. Jei UAB „( - )“ laimi konkursą, tai dokumentus per UAB „( - )" ruošė UAB “( - )”. Laimėjimo atveju sutartį su užsakovu, tai daugiausia būdavo valstybinės įstaigos, pasirašo UAB „( - )". Tada ji pasirašo sutartį su UAB “( - )” minus 1- 1,5 proc. marža, nes būdavo UAB „( - )" kaštų draudimas, kitos išlaidos. “( - )” laikė bendrovę „( - )“ akcininkais, todėl ir marža buvo maža. UAB “( - )” turėjo 250 žmonių, kurie vykdydavo darbus, o rajonuose samdydavo žmones, nes projektų buvo daug. Kai užsakovas pinigus sumokėdavo UAB „( - )", jie pervesdavo juos bendrovei „( - )", o tada UAB “( - )” atsiskaitydavo su rangovais. Tarp UAB “( - )” ir UAB „( - )" buvo padaryta bankinė sutartis overdraftas (kredito limitas banko sąskaitoje) ir UAB „( - )" galėjo disponuoti tiek UAB “ ( - )”, tiek UAB „( - )" lėšom. Kartais mokėjimai ateidavo laiku, kartais „( - )" dalį sumos pasilaikydavo, pervesdavo vėliau. Jie disponuodavo tomis lėšomis, kaip norėjo. Iki 2008 m. pabaigos mechanizmas veikė sklandžiai ir nestrigo. Tada prasidėjo krizė ir savivaldybėms sumažino biudžetą ir jos pasakė, kad jos neatsiskaitys su UAB „( - )" iki metų pradžios, kol nebus paskirstytas naujas biudžetas. Tada UAB „( - )" ir UAB “( - )” padarė aktus, bet neišrašė sąskaitų-faktūrų nemažom sumom, o UAB “( - )” subrangovai viską įformino aktais. 2009 m. pradžioje UAB “( - )” subrangovams sudėliojo atidėjimus, sutarė, kad, kai gaus pinigus, iš karto perves jiems. Kai jau turėjo atsirasti tie pinigai, juos atleido. Iš nuogirdų jis žino, kad savivaldybės yra atsiskaitę. Sutarčių pasirašymo aplinkybes tarp UAB „( - )" ir subrangovų jis žinojo. Tuo metu net negalvojo, kad UAB “( - )” ateityje negalės atsiskaityti už atliktus darbus, nes bendrovė dirbo pelningai. Kokia už 2008 m. akcininkams dividendų suma, jis tiksliai nežino, o UAB “( - )” planuojamas pelnas buvo numatytas virš 4 mln. Parduodant akcijas, kalbos apie dividendus nebuvo. 2009 metų pradžioje akcijų įvyko pardavimas, po to jie dirbo darbą pagal pareigas, realiai jie niekada esminių sprendimų nepriiminėjo. Sprendimą išmokėti dividendus priimdavo D. P. ir D. K.. Jie veikė per „( - )" . Pradžioje UAB “( - )” akcininkai buvo D. P. ir D. K., o po to įmonė „( - )", kurios pagrindiniai akcininkai jie ir buvo. „( - )" niekada nesiūlydavo išmokėti dividendus, jie nuspręsdavo, akcininkų protokolą atnešdavo ar tai buhalterė, ar kažkas kitas ir liepdavo pasirašyti, jokio posėdžio nebūdavo. Jis pasirašydavo, kad sutinka gauti dividendus, nes dirbo kartu, buvo bendras tikslas.

135LR ( - ) str. 4 d. pagrindu teismas perskaitė pagal teisinės pagalbos prašymą 2010-06-11 gautą iš Estijos Respublikos įtariamojo A. H. apklausos protokolą, kur jis nurodė, kad buvo ir yra firmos „( - )" direktoriumi ir valdybos pirmininku. Ši įmonė buvo UAB “( - )” akcijų turėtoja. Jis nebuvo nei bendrovės UAB ( - ) darbuotojas, nei valdybos narys, nei akcininkas. UAB ( - ) akcininkas buvo įmonė „( - )“. Vėliau akcijas įmonė pardavė D. D.. Aplinkybių dėl UAB “( - )” dividendų išmokėjimo už 2006-2007metus jis nepamena. 2008-09-26 į įmonės „( - )“ sąskaitą banke Swedbank buvo pervesti 839708 litai ir 2008-09-29 - 312277 litai. Jis, būdamas įmonės „( - )“ valdybos nariu, remdamasis firmos savininkų nutarimu, išmokėjo pelną kaip dividendus D. P. ir D. K.. Tai buvo jo, kaip valdybos nario, pareiga. 2009 metais jis buvo įmonės „( - )“ savininkas ir išmokėjo sau gautą pelną kaip dividendus. Tai padarė, nes jam buvo pateiktas UAB „( - )" balansas. Pinigai buvo pervesti į bendrovės „( - )" sąskaitą iš UAB “( - )”. Jis 2009-02-27 D. P. pervedė 500 000 Lt ir 2009-03-15- 900 000 Lt, nes taip grąžino jam skolą 1 350 000 litų, kurią 2008 metų rudenį buvo pasiskolinęs iš D. P.. Pinigus pervedė iš savo asmeninės sąskaitos NORDEA BANK FINLAND PLC Estijos filialo. Jam pateiktus akcininkų susirinkimo protokolus jis yra pasirašęs. Jis kaip valdybos pirmininkas UAB “( - )” akcininkų susirinkimo protokole Nr. ( - ), kuriuo buvo patvirtintas 1276726 litų grynas pelnas už 2007 metus, pasirašė, tačiau pasirašymo ir nutarimo priėmimo detalių neprisimena. Kaip akcininkų atstovas, vadovavosi tik pateiktais jam duomenimis. Jis pasirašė, kaip UAB “( - )” valdybos pirmininkas, 2009-02-23 akcininkų susirinkimo protokole Nr. ( - ), kuriuo buvo patvirtintas 3702212 litų grynas pelnas už 2008 metus. Tuo laiku įmonė „( - )“ buvo vienintelis UAB “( - )” akcininkas. Tą nutarimą priėmė pateiktos metinės ataskaitos pagrindu, taip pat pagal gautus iš E. Š. paaiškinimus. Jis neatsako už duomenų, kurie buvo jam pateikti nutarimui priimti, teisingumą. Su E. Š. ir L. L. jis susipažino 2007 metais, norėdamas pirkti UAB “( - )” akcijas. Su E. Š. juos siejo verslo reikalai. Su D. P. ir D. K. buvo pažįstami nuo 2002 metų ir palaikė verslo santykius. Juos sieja darbo ir verslo santykiai. Būdamas akcininkų atstovu, pasirašė akcininkų susirinkimo protokolus, nes 2007 metais įmonė „( - )“ buvo viena iš trijų tos firmos akcininkų. Jis dalyvavo, priimant šį nutarimą pagal pateiktus duomenis. Jis žinojo apie UAB „( - )“ finansinius reikalus pateiktų ataskaitų ribose. Jis nedalyvaudavo kasdienėje tos firmos veikloje. Kodėl dividendai už 2006 metus buvo išmokėti 2008 metais- nepamena (t.18 b.l. 5-14; t.17 b.l. 170-200).

136Iš 2009-10-29 specialisto išvados( - ), tiriant UAB “ ( - )” ūkinę - finansinę veiklą, matyti, jog UAB „( - )" buvo įregistruota 2005-09-06 pavadinimu UAB „( - )". 2006-01-12 akcininkų susirinkimo sprendimu nuspręsta bendrovės pavadinimą pakeisti į UAB “( - )”. Juridinių asmenų registre 2009-06-17 UAB “( - )” pavadinimas pakeistas į UAB"( - )" .

137UAB “( - )” (tuo metu UAB „( - )") steigėjai ir pirmieji akcininkai buvo fiziniai asmenys: D. P. (50 akcijų) ir D. K. (50 akcijų). Pagal Akcininkų registracijos knygos duomenis D. P. ir D. K. 2006-11-27 akcijas perleido Estijos Respublikos įmonei „( - )“, kuri tapo vienintele akcininke. Pagal pateiktus duomenis Estijos įmonės „( - )“ akcininkai laikotarpiu nuo 2006-01-20 iki 2009-02-23 buvo D. P. ir D. K.. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartimis 100 vnt. UAB “( - )” akcijų savininkė Estijos įmonė „( - )“, atstovaujama valdybos nario A. H., 2007-10-05 30 vnt. UAB “( - )” akcijų pardavė fiziniams asmenims - L. L. 15 akcijų ir E. Š. 15 akcijų. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartimis 70 vnt. bendrovės UAB “( - )” akcijų savininkė Estijos įmonė „( - )“, atstovaujama valdybos nario A. H., 2009-01-20 nusipirko 30 vnt. UAB “( - )” akcijų iš L. L. (15 akcijų) ir E. Š. (15 akcijų). Akcijų pirkimo- pardavimo sutartimi UAB „( - )" akcijų savininkė Estijos įmonė „( - )“, atstovaujama valdybos nario A. H., 2009-02-26 pardavė visas 100 vnt. akcijas fiziniam asmeniui D. D..

138Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB “( - )” 2007-04-12 vienintelio akcininko „( - )“, atstovaujama valdybos nario A. H., sprendimu valdybos nariais 4 metų kadencijai nuo buvo išrinkti:

1391. D. K. (buvęs akcininkas iki 2006-11-27),

1402. D. P. (buvęs akcininkas iki 2006-11-27),

1413. E. Š. direktorius (10 priedas).

142UAB “( - )” 2009-02-23 vienintelio akcininko „( - )“, atstovaujama valdybos nario A. H., sprendimu valdybos nariai buvo atšaukti ir paskirti nauji valdybos nariai 4 metų laikotarpiui nuo 2009-02-25:

1431. D. D. (akcininkas nuo 2009-02-26 ir direktorius nuo 2009-03-03),

1442. A. H. (akcininko atstovas iki 2009-02-26),

1453. I. B. (11 priedas).

146Nuo 2009-03-03 UAB “( - )” valdybos nariai A. H. ir I. B. parašė prašymus atleisti juos iš užimamų pareigų.

1472005-11-03 UAB „( - )" (tuo metu UAB „( - )") akcininkų susirinkime akcininkai D. K. ir D. P. nutarė bendrovės direktoriumi paskirti E. Š.. 2005-11-03 su E. Š. pasirašyta darbo sutartis Nr. ( - ). E. Š. dirbo direktoriumi iki 2009-03-02. Pasikeitus akcininkams, 2009-03-02 UAB “ ( - )” valdybos posėdžio sprendimu bendrovės direktoriumi nuo 2009-03-03 išrinktas D. D. - vienintelis akcininkas. 2009-03- 02 su D. D. pasirašyta darbo sutartis Nr. ( - ).

148Tiriamuoju laikotarpiu UAB “( - )” buhalterinę apskaitą tvarkė vyr. buhalterė L. B. (K.).

149Pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad UAB “( - )” 2009 m. vasario - kovo mėnesiais devynioms bendrovėms pardavė ilgalaikį materialų turtą už 211 263,06 Lt ir įvairias atsargas už 220 366,30 Lt, iš viso parduota už 431 629,36 Lt be PVM. UAB “( - )” pardavė turtą ir atsargas bendrovėms, kurioms ji buvo skolinga. Palyginus ilgalaikio turto pardavimo kainą su šio turto likutine verte, nustatyta, kad UAB ( - ) dalį ilgalaikio materialaus turto pardavė pigiau, nei buvo jo likutinė vertė: turto parduota už 211 263,06 Lt, o šio turto likutinė vertė pardavimo datai buvo 431 657,06 Lt. Tokiu būdu UAB ( - ), pardavusi ilgalaikį turtą pigiau, nei jo likutinė vertė, patyrė 220 394 Lt (431657,06-211263,06) nuostolį.

1502007-2009 metais UAB ( - ) vykdė statybos remonto darbus. Pagal bendrovės 2007 m. ir 2008 m. balansus ir pelno (nuostolių) ataskaitas bendrovė 2007-2008 m. dirbo pelningai, o 2009 m. I ketvirtį pagal pateiktus registrus patyrė 3 575 831 Lt nuostolį. Apskaitos registrų ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys apie pajamas sutapo. 2007 metais UAB ( - ) uždirbo 1 276 726 Lt grynojo pelno, 2008 metais uždirbo 3 702 212 Lt grynojo pelno, kuris akcininkų sprendimais paskirstytas dividendams. Taip pat bendrovės akcininko įmonės „( - )“ 2007 m. balandžio 17 d. sprendimu 2006 metais uždirbtas grynasis pelnas 502 012 Lt paskirstytas sekančiai: 1000 Lt į privalomąjį rezervą ir 446 110 Lt skirta dividendams, kurie išmokėti 2008 metais. Bendrovė 2006-2008 metų pelną iš viso 5 425 048,22 Lt (446110,21 + 1276725,98+ 3702212,03) paskirstė dividendams.

151Vertinant UAB ( - ) finansinę veiklą, specialistas vadovavosi H. D. knyga „Finansų apskaita" bei 2007-04-21 „Apskaita, mokesčiai ir auditas" doc. dr. auditoriaus G. K., V. J. bei A. K. straipsniais, kuriuose vertinamas įmonių mokumas.

152Pagal finansinės analizės metodiką, norint nustatyti ar įmonė moki (likvidi), naudojamas bendrasis mokumo koeficientas - lyginamas įmonės trumpalaikis turtas su trumpalaikiais įsipareigojimais. Toks santykis apibūdina įmonės sugebėjimą per trumpą laiko tarpą sumokėti trumpalaikes skolas iš turimo trumpalaikio turto (atsargų, grynųjų pinigų ir kt.). Kad įmonė išlaikytų finansinę pusiausvyrą, bendrojo mokumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,2 (trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus 1,2 karto). Jei šių rodiklių santykis neviršija 1,2, įmonė nepajėgia laiku sugrąžinti skolų ir tampa nemokia. Pagal apskaitos registrus ir balansus UAB ( - ) jau 2007 m. trumpalaikio turto ir skolų santykis neviršijo 1,2.

153Bendrovės finansinė padėtis 2007-2008 metų eigoje svyruodavo - metų pradžioje skolos tiekėjams išaugdavo, statybos darbai nebaigti, objektai nepriduoti naudojimui, o metų pabaigoje finansinė padėtis pagerėdavo, nes pirkėjai atsiskaitydavo už atliktus darbus ir bendrovė turėdavo apyvartinių lėšų atsiskaityti su tiekėjais. Tačiau 2008 m. UAB ( - ) bendrasis mokumo koeficientas neviršijo 1,2, o 2009 metų I ketvirtį finansinė padėtis labai pablogėjo, trumpalaikiai įsipareigojimai beveik dvigubai viršijo turimą trumpalaikį turtą. Esant 0,53 mokumo rodikliui, bendrovė buvo nemoki ir nebegalėjo sumokėti skolų. UAB ( - ) trumpalaikiai įsipareigojimai 2009-03-31 iš viso buvo 11 245 962 Lt, iš kurių didžiausią dalį 9 993 446 Lt sudarė skolos įmonėms, o iš viso bendrovės trumpalaikio turto 5 997 249 Lt didžiausią dalį sudarė „Nebaigtos vykdyti sutartys" iš viso 4 695 551 Lt. UAB ( - ) 2009 m. neturėjo pakankamai likvidaus turto, kurį galėtų greitai paversti pinigais, ir todėl negalėjo greitai ir laiku atsiskaityti su visais kreditoriais.

154UAB ( - ) finansinė būklė vertinta pagal 2001-03-20 LR Įmonių Bankroto įstatymo Nr.IX-216 2 straipsnio nuostatas, kai įmonės nemokumas - įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę jos balansą įrašyto turto vertės. Nuo 2007 m. skolos viršijo pusę turto, bet vėliau santykis pagerėjo. Bendrovės skolos 2008 metais viršijo 50 % viso į bendrovės balansą įrašyto turto vertės ir bendrovė 2008 m. tapo nemoki, tačiau 2009 m. padėtis tapo ypač sunki - skolos sudarė 125 % viso bendrovės turto.

155Tyrimo metu pagal pateiktus dokumentus buvo patikrintas UAB ( - ) atsiskaitymas su darbuotojais, socialinio draudimo valdyba, Vilniaus M. P. įsiskolinimų nenustatyta. Bendrovei gaunant paskolas nebuvo nurodytas tikslus grąžinimo terminas - grąžinti per 30 dienų nuo raštiško reikalavimo.

156Bendrovės skoloms viršijant 50 % jos turto, UAB ( - ) akcininkai 2008-2009 metais išmokėjo iš viso 5 422 836,18 Lt dividendų. Pagal 2000-07-13 LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr.VlII-1835 (įst. red. 2003-12-11 Nr.IX-1889) 60 straipsnio 3 dalies 1 punktą visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki. UAB( - ) dividendus išmokėjo 2008 m. rugsėjo mėn. ir 2009 m. vasario-kovo mėn., kai bendrovės finansinė padėtis buvo sunki.

157Nustatyta, kad UAB ( - ) iki 2009 m. kovo 31 d. buvo nutraukusi statybos darbų sutartis su pagrindine užsakove UAB „( - )", per 2009 m. I ketvirtį atleisti 157 darbuotojai ir bendrovėje 2009 m. kovo 31 d. liko tik 18 darbuotojų. Jei įmonė negali laiku atsiskaityti su kreditoriais, ji privalo vadovautis mokėjimų eiliškumo tvarkos įstatymu.

158Tyrimo metu nenustatyta, kad UAB „( - )" mokėjo skolas išskirtinai vienam ar keliems kreditoriams, tačiau, esant sudėtingai finansinei padėčiai, 2008-2009 m. akcininkams buvo išmokėta 5 422 836,18 Lt dividendų, fiziniams asmenims 2008-2009 m. išmokėta 3 554 670 Lt paskolų bei 2008 m. gruodžio mėn. suteikta 298 000 Lt paramos.

159Pagal tyrimui pateiktus UAB ( - ) apskaitos registrus 2009-03-31 dienai bendrovės įsipareigojimai iš viso buvo 11 647 759 Lt, iš kurių lizingo įsipareigojimai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai) sudarė 845 244,40 Lt ir 9 993 445,51 Lt sudarė skolos kitoms įmonėms. UAB ( - ) 2009 I ketvirčio trumpalaikiai įsiskolinimai nuo 20 376 351 Lt sumažėjo iki 11 245 962 Lt: atsiskaityta su tiekėjais, sudengti paskolų įsiskolinimai, panaikintas minusinis likutis kreditinėje sąskaitoje Nordea banke.

160Pagal UAB ( - ) pateiktus registrus 2008 metais bendrovėje ženkliai padidėjo turtas - padidėjo pirkėjų įsiskolinimas, kitos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir nebaigtos vykdyti sutartys (statybos darbų savikaina). Per 2009 m. I ketvirtį UAB ( - ) trumpalaikis turtas nuo 22 783 843 Lt sumažėjo iki 5 997 249 Lt. 2009 m. I ketvirtį su bendrove atsiskaitė pirkėjai (sumokėjo arba buvo skolų sudengimai), taip pat fiziniai asmenys grąžino iš bendrovės gautas paskolas, parduota dalis atsargų ir sudengtos skolos.

161Bendrovėje 2009-03-31 didžiausią dalį viso trumpalaikio turto sudarė „Nebaigtos vykdyti sutartys" iš viso 4 695 551 Lt, kurios nepakito nuo 2008-12-31. UAB ( - ) metiniame pranešime prie 2008 m. finansinės atskaitomybės nurodė: „Per 2008 metus nepasirašyta atliktų darbų apie 5 000 000 Lt, kurie bus pasirašyti per 2009 metų I pusmetį. 2008 metų balanse nebaigtų vykdyti sutarčių suma 4 695 551 Lt".

1622009 m. I ketvirtį UAB ( - ) darbų pagal nebaigtas sutartis su UAB „( - )" neatliko (suma nesikeitė), didžiąją dalį darbuotojų atleido ir nutraukė sutartis su UAB „( - )". Pagal pateiktus duomenis 2008 m. UAB „( - )" nebaigtuose sandoriuose su UAB „( - )" atliko dalį darbų (subranga), naudojo medžiagas, objektuose dirbusiems darbuotojams mokėjo darbo užmokestį. Tačiau UAB ( - ), 2009 m. nutraukusi sutartis su UAB „( - )", negavo apmokėjimo už darbus, kuriems turėjo 4 593 334,55 Lt išlaidų ir todėl patyrė nuostolį.

163Apibendrinus pinigines pajamas ir išlaidas visuose bankuose, nevertinant piniginių lėšų judėjimo iš vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą (nekeičia bendro pinigų kiekio), matyti, kad nuo 2008-12-01 iki 2009-03-31 į kasą gauta grynųjų pinigų iš viso 1 524 880,64 Lt, bendrovė per tą patį laikotarpį grynais pinigais patyrė 1 529 913,89 Lt išlaidų.

164Tyrimo metu pagal pateiktus apskaitos dokumentus nustatyta, kad UAB( - ) 2007 metais paramos neteikė, 2008 metais paramą suteikė 9 organizacijoms, 2009 m. sausio-kovo mėn. paramos neteikė. UAB ( - ) 2008 metais paramos gavėjo statusą turinčioms organizacijoms suteikė paramos iš viso 379 800 Lt.

165Pagal UAB „( - )" finansinius rodiklius bendrovė 2008-12-31 buvo nemoki ir negalėjo laiku sumokėti visų įsipareigojimų, o 2008 m. gruodžio mėn. suteikta parama 298 000 Lt pablogino bendrovės padėtį, piniginės lėšos panaudotos ne atsiskaitymui su tiekėjais.

166Bendrovės ( - ) vyr. buhalterė L. K. ir bendrovės „( - )" vyr. buhalterė N. D. įformino 2008 m. gruodžio 31 d. tarpusavio skolų suderinimo aktą dėl bendrovės ( - ) 2 180 500 Lt skolos už paskolas bendrovei „( - )".

167Bendrovė ( - ), atstovaujama direktoriaus D. D., ir bendrovė „( - )", atstovaujama direktoriaus L. P., pagal 2009 m. kovo 3 d. susitarimą atliko tarpusavio skolų užskaitą. 2009 m. kovo 3 d. bendrovė ( - ) bendrovei „( - )" buvo skolinga iš viso 2 653 196,26 Lt. 2009 m. kovo 3 d. bendrovė „( - )" bendrovei ( - ) buvo skolinga iš viso 2 612 108,21 Lt už atliktus statybos darbus. Minėtoms bendrovėms pagal 2009 m. kovo 3 d. susitarimą atlikus tarpusavio skolų užskaitą, 2009 m. kovo 3 d. bendrovė ( - ) bendrovei „( - )" neliko skolinga 2 180 500 Lt už gautas paskolas.

168Bendrovės „( - )" vienintelis akcininkas - Estijos įmonė „( - )“, atstovaujama valdybos pirmininko A. H., 2007 m. sausio 3 d. priėmė sprendimą per 2007 metus suteikti paskolą D. P. ne daugiau kaip 500 000 Lt.

169Bendrovės ( - ) akcininkai 2007 m. gegužės 14 d. ir 2008 m. sausio 21 d. akcininkų susirinkimuose priėmė nutarimus 2007 m. išduoti paskolas D. P. iki 1 000 000 Lt ir 2008 m. iki 1 000 000 Lt. Bendrovės akcininkų susirinkimuose priimti nutarimai dėl paskolų suteikimo 2007 m. ir 2008 m. D. P. buvo surašyti akcininkų susirinkimų protokoluose.

170Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktas 2007 m. spalio 5 d. akcijų pirkimo- pardavimo sutartis vieninteliu bendrovės ( - ) akcininku 2007 m. gegužės 14 d. buvo Estijos įmonė ( - ) “( - )” 2007 m. gegužės 14 d. akcininkų susirinkimo protokole įrašyta, kad susirinkime dalyvauja akcininkai: ( - ) valdybos narys D. K., E. Š., L. L. ir šiame protokole prie minėtų trijų pavardžių buvo parašai. Vadovaujantis tyrimui atlikti pateiktomis 2007 m. spalio 5 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartimis, E. Š. ir L. L. 2007 m. gegužės 14 d. bendrovės ( - ) akcijų dar nebuvo įsigiję ir bendrovės akcininkais dar nebuvo tapę.

171Pagal bendrovės „( - )" 2007 m. lapkričio 20 d. akcininkų susirinkimo protokolą akcininkai priėmė nutarimą D. K. išduoti 207 000 Lt paskolą. Vadovaujantis bendrovės „( - )" valdybos posėdžio protokolais, valdybos nariai 2007 m. gruodžio 27 d. ir 2008 m. sausio 7 d. priėmė nutarimus išduoti 225 000 Lt ir 205 000 Lt paskolas bendrovės valdybos nariui D. K.. Bendrovės „( - )" 2008 m. gruodžio 22 d. įvykusiame akcininkų susirinkime buvo priimtas nutarimas suteikti 2 000 000 Lt paskolą D. K..

172Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktus bendrovės ( - ) apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus, jos darbuotojas ir buvęs akcininkas D. P. 2006 m. gruodžio 31 d. buvo skolingas 20 000 Lt paskolų. Bendrovė ( - ) 2007-2008 m. ir 2009 m. sausio, vasario mėn. sudarė paskolų sutarti; su 13 fizinių asmenų ir suteikė jiems iš viso 4 952 351,70 Lt paskolų. 2007-2008 m. ir 2009 m. sausio, vasario mėn. bendrovės ( - ) sudarytose paskolų sutartyse su D. P. ir D. K. pastariesiems paskolų sutartyse buvo nurodyti įsipareigojimai, t.y. paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą paskolos davėjui - bendrovei ( - ) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kada paskolos davėjas raštu pareikalaus grąžinti paskolą. Pagal 2007-2008 m. ir 2009 m. sausio, vasario mėn. bendrovės ( - ) sudarytų visų paskolų sutarčių su fiziniais asmenimis informaciją paskolų gavėjams palūkanos už paskolas nebuvo skaičiuojamos, t.y. visos sudarytos paskolų sutartys buvo neatlygintinės. 2007-2008 m. ir 2009 m. sausio-kovo mėn. bendrovės ( - ) skolininkai - fiziniai asmenys bendrovei grąžino iš viso 4 968 151,70 Lt gautų paskolų.

1732007 m. ir 2008 m. bendrovė ( - ) su bendrove „( - )" buvo sudariusi 24 rangos sutartis, papildomus susitarimus dėl statybos ir remonto darbų atlikimo sutartyse nurodytuose objektuose iš viso 130 956 779,25 Lt (su PVM) sumai. Pagal 2007-2008 m. sudarytas rangos sutartis su UAB „( - )" 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. vasario mėn. bendrovė ( - ) išrašė PVM sąskaitas faktūras dėl atliktų statybos ir remonto darbų iš viso 55 598 595,66 Lt (su PVM) arba 42,5 proc. nuo rangos sutartyse nurodytų darbų vertės.

1742007 m., 2008 m. ir 2009 m. vasario mėn. bendrovė ( - ) pagal įformintas PVM sąskaitas faktūras bendrovei „( - )" atliko, išnuomojo ir pardavė iš viso 59 657 599,63 Lt statybos ir remonto darbų, automobilių ir prekių. Iš jų:

175-55 598 595,66 Lt 2007-2008 metais ir 2009 m. vasario mėnesį atlikti statybos ir remonto darbai pagal 2007-2008 metais sudarytas rangos sutartis su bendrove „( - )";

176-4 051 336,34 Lt 2007 metais atlikti statybos ir remonto darbai pagal 2006 metais sudarytas rangos sutartis su bendrove „( - )";

177-7667,63 Lt suteikta automobilių Opel Astra ir Opel A. C. nuoma, parduota vejapjovė ir atlikti kilimo klijavimo darbai konferencijų salėje( - ).

178Bendrovė „( - )" 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. sausio-kovo mėn. atsiskaitė su bendrove „( - )" už jos atliktus statybos ir remonto darbus, automobilių nuomą ir parduotas prekes iš viso 60 580 554,98 Lt. Iš jų:

179-56 684 506,06 Lt bendrovė „( - )" pervedė į bendrovės ( - ) sąskaitas bankuose. 2009 m. vasario 27 d. bendrovė „( - )" buvo pervedusi į bendrovės ( - ) sąskaitą Nordea bank F. P. Lietuvos skyrių 600 000 Lt kaip atsiskaitymą pagal 2008 m. gruodžio 12 d. įformintą PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) už atliktus darbus pagal rangos sutartį Nr. ( - ) A. B. ( - ) tą pačią dieną- 2009 m. vasario 27 d. grąžino 600 000 Lt į bendrovės „( - )" sąskaitą banke pagal prašymą;

180-522 276,21 Lt bendrovė „( - )" apmokėjo bendrovės( - ) skolas tiekėjams;

181-582 864,50 Lt (63586,13+179938,20+268236,53+71103,64) apskaitoje užregistruotos atliktų tarpusavio skolų užskaitos - bendrovės ( - ) skolos bendrovei „( - )" už iš jos įsigytas prekes, paslaugas ir apskaičiuotas palūkanas kompensavimui;

182-178 800 Lt užskaitytas bendrovės ( - ) 2006 m. apskaitoje užregistruotas bendrovės „( - )" išankstinis apmokėjimas;

183-2 180 500 Lt pagal 2009 m. kovo 3 d. bendrovės ( - ) direktoriaus D. D. ir bendrovės „( - )" direktoriaus L. P. sudarytą susitarimą - bendrovės ( - ) skola bendrovei ( - ) už iš jos gautas paskolas, t.y. buvo atlikta tarpusavio skolų užskaita ;

184-431 608,21 Lt pagal 2009 m. kovo 3 d. bendrovės ( - ) direktoriaus D. D. ir bendrovės „( - )" direktoriaus L. P. sudarytą susitarimą - bendrovės ( - ) skolos bendrovei „( - )" už iš jos įsigytas prekes, paslaugas ir apskaičiuotas palūkanas kompensavimui, t.y. buvo atlikta tarpusavio skolų užskaita.

1852009 m. kovo 31 d. bendrovė „( - )" bendrovei ( - ) už jos atliktus statybos ir remonto darbus ir automobilio Opel A. C. nuomą nebuvo skolinga. 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. sausio-kovo mėn. bendrovė ( - ) atsiskaitė su bendrove „( - )" už iš jos įsigytas prekes, paslaugas ir apskaičiuotas palūkanas kompensavimui iš viso 1 207 722,71 Lt.

186Bendrovės „( - )" direktorius L. P. 2009 m. vasario 26 d. pateikė pranešimą bendrovei ( - ) dėl 23 rangos sutarčių, sudarytų 2007-2008 m., nutraukimo. 2009 m. kovo 12 d. bendrovės ( - ) direktorius D. D. ir bendrovės „( - )" direktorius L. P. sudarė protokolus dėl sutarčių nutraukimo nuo 2009 m. kovo 12 d. ir objektų statybos aikštelių perdavimo aktus. Bendrovės ( - ) direktorius D. D. visuose - 19 protokoluose patvirtino, kad iki šių protokolų sudarymo bendrovė „( - )" tinkamai atsiskaitė su bendrove „( - )" už jos atliktus statybos ir remonto darbus pagal rangos sutartis. Bendrovės ( - ) direktorius D. D., pasirašydamas 19 protokolų, visuose protokoluose patvirtino, kad pagal 2009 m. kovo 3 d. bendrovės ( - ) ir bendrovės „( - )" sudarytą susitarimą bendrovė ( - ) buvo skolinga bendrovei „( - )" 41 088,05 Lt.

187Tyrimui atlikti pateiktuose - 14 vnt. 2009 m. kovo 12 d. bendrovės ( - ) direktoriaus D. D. ir bendrovės „( - )" direktoriaus L. P. sudarytuose statybos aikštelių perdavimo aktuose buvo nurodyta, kad bendrovė ( - ) perduoda, o bendrovė „( - )" priima šios specialistų išvados 11 lentelėje išvardintų objektų statybų aikšteles.

1882008 m. sausio 22 d. bendrovės( - ) direktorius E. Š. ir bendrovės „( - )" direktorius L. P. sudarė rangos sutartį Nr. ( - ) dėl statybos ir remonto darbų atlikimo ( - ) gimnazijos, ( - ) vidurinės mokyklos ir ( - ) pagrindinės mokyklos pastatuose. Sutartyje nurodyta atliekamų darbų kaina - 6 111 700 Lt su PVM.

189Pagal 2008 m. sausio 22 d. sudarytą rangos sutartį Nr. ( - ) su bendrove „( - )" bendrovė ( - ) 2008 m. atliktiems darbams išrašė 4 PVM sąskaitas faktūras pagal pažymas, aktus dėl atliktų statybos ir remonto darbų iš viso 6 588 986,13 Lt su PVM sumai. Vadovaujantis tyrimui atlikti pateiktais apskaitos dokumentais bendrovė ( - ) 2008 m. pagal rangos sutartį Nr. ( - ) bendrovei „( - )" atliko iš viso 6 287 128,70 Lt su PVM (6 588 986,13-301 857,43) statybos ir remonto darbų arba sutartį įvykdė 102,9 proc. (viršijo sutartyje numatytą 6 111 700 Lt). Tyrimui atlikti nebuvo susitarimo dėl papildomų darbų.

190Bendrovė „( - )" 2008 m. rugsėjo, gruodžio mėn. ir 2009 m. vasario, kovo mėn. atsiskaitė su bendrove ( - ) už jos atliktus statybos ir remonto darbus pagal 2008 m. sausio 22 d. rangos sutartį Nr. ( - ) iš viso 6 287 128,70 Lt. Bendrovė „( - )" 2009 m. kovo 31 d. bendrovei „( - )" pagal 2008 m. sausio 22 d. rangos sutartį Nr. ( - ) nebuvo skolinga.

191Bendrovė ( - ) 2008 m. rugsėjo, gruodžio mėn. ir 2009 m. vasario, kovo mėn. iš bendrovės „P" gavo iš viso 8 776 996,22 Lt į kreditinę sąskaitą Nordea B. F. Plc Lietuvos skyrių už atliktus statybos ir remonto darbus, iš jų 5 061 566,56 Lt pagal 2008 m. sausio 22 d. rangos sutartį Nr. ( - ).

1922008-01-22 sutarties Nr. ( - ) su UAB „( - )" atlikimui UAB ( - ) samdė kitas organizacijas - subrangovus (rangovus), su kuriais sudarytos sutartys ir kurie atliko statybos remonto darbus ( - ) gimnazijoje, ( - ) pagrindinėje mokykloje ir ( - ) vidurinėje mokykloje:

193- UAB ( - )" (rangovas), atstovaujama direktoriaus D. P., ir UAB „( - )" (užsakovas), atstovaujama direktoriaus E. Š., 2008-05-28 pasirašė statybos rangos sutartį ( - ). Pagal sutarties 4 ir 5 punktus bendrovė turėjo atlikti lauko bendrastatybinius darbus (ardymo darbai, statybiniai darbai, fasado šiltinimas, stogas) Ė. J. B. pagrindinėje mokykloje, kurių bendra vertė su ( - ) 000,00 Lt. UAB ( - )" atliko tik dalį sutartyje numatytų statybinių darbų ir atliktiems darbams pagal atliktų darbų aktus išrašė PVM sąskaitas faktūras iš viso 324 466,84 Lt. Pagal pateiktus duomenis dalį UAB ( - ) ir UAB „( - )" sutartyje nurodytų darbų ( - ) mokykloje atliko kiti rangovai: UAB „( - )" (stogo darbai), UAB „( - )" (langų ir durų keitimas) ir UAB „( - )" (stogo darbai ir fasado šiltinimas). Taip pat UAB ( - ) 2009 metais nustatė bendrovės „( - )" atliktų darbų defektus - netinkamai ugniai atsparintos dalies stogo medinės konstrukcijos. Kadangi pati UAB „( - )" nepašalino defektų, UAB ( - ) defektų taisymo išlaidų kompensavimui 2009-02-25 išrašė bendrovei „( - )" PVM sąskaitą faktūrą ( - ) iš viso 17091,55 Lt.

194- UAB „( - )" (duomenys pakeisti) (rangovas), atstovaujama direktoriaus D. Š., ir UAB( - ) (užsakovas), atstovaujama direktoriaus E. Š., 2008-08-25 pasirašė statybos rangos sutartį ( - ). P. sutarties 2.1.1. punktą UAB „( - )" turėjo atlikti Ė. J. B. pagrindinės mokyklos stogo dengimo darbus, kurių bendra vertė su PVM iš viso 214 197,40 Lt. Prie sutarties pateikti du priedai dėl papildomų darbų 15717,03 Lt ir 999,32 Lt. UAB „( - )" 2008-10-10 išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) pagal atliktų darbų aktus iš viso 245 654,25 Lt.

195- UAB „( - )" (rangovas), atstovaujama direktoriaus H. K., ir UAB „( - )" (užsakovas), atstovaujama direktoriaus E. Š., 2008-08-22 pasirašė statybos rangos sutartį Nr. ( - ) N. P. sutarties 1 ir 2 punktus UAB „( - )" turėjo atlikti Ė. J. B. pagrindinės mokyklos rekonstravimo darbus (šlaitinio stogo darbai ir fasado šiltinimas), kurių bendra vertė su ( - ) 171,92 Lt. UAB „( - )" pagal atliktų darbų aktus išrašė 6 PVM sąskaitas faktūras iš viso 125 354,94 Lt.

196- UAB „( - )" bendrovei ( - ) 2008-10-31 išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už langų ir durų keitimą ( - ) mokykloje iš viso 50000,00 Lt. Prie apskaitos dokumentų nepateiktas susitarimas tarp UAB ( - ) ir UAB „( - )" dėl darbų atlikimo. Nustatyta, kad UAB „( - )" minėtiems darbams atlikti samdė kitą bendrovę - UAB „( - )" (duomenys pakeisti), registruotą ( - ). Taip pat UAB „( - )" bendrovei ( - ) išrašė dvi sąskaitas faktūras dėl sunaudotos elektros kompensavimo ( - ) gimnazijoje 2435,52 Lt ir 3196,62 Lt su PVM. UAB( - ) sutarties Nr. ( - ) įvykdymui iš UAB „( - )" pirko paslaugų ir darbų su PVM iš viso 55 632,14 Lt (50000+2435,52+3196,62).

197- UAB „( - )" (rangovas), atstovaujama direktoriaus V. S., ir UAB ( - ) (užsakovas), atstovaujama direktoriaus E. Š., 2009-01-12 pasirašė rangos sutartį Nr. ( - ) dėl elektros montavimo darbų ( - ) mokykloje iš viso 2268,13 Lt su PVM. Sutartį bendrovė įvykdė ir pagal darbų atlikimo aktą 2009-01-16 surašė PVM sąskaitą-faktūrą iš viso 2699,13 Lt.

198- UAB „( - )" (rangovas), atstovaujama direktoriaus R. I., ir UAB ( - ) (užsakovas), atstovaujama direktoriaus E. Š., 2008-07-08 pasirašė statybos rangos sutartį Nr. ( - ) -V. P. sutarties 4 ir 5 punktus bendrovė turėjo atlikti V. gimnazijos renovacijos darbus (bendrastatybiniai darbai, elektros tinklai, aktyvinė žaibosauga ir vėdinimas), kurių bendra vertė su PVM iš viso 2 050 000,00 Lt. Prie sutarties pasirašyti du susitarimai dėl papildomų darbų 67259 Lt ir 23143 Lt. UAB „( - )" visus sutartyje ir susitarimuose numatytus darbus atliko ir pagal atliktų darbų aktus išrašė 6 PVM sąskaitas faktūras bendrai sumai iš viso 2 140 402,00 Lt.

199- UAB „( - )" (rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus S. V., ir UAB „( - )" (užsakovas), atstovaujama direktoriaus E. Š., 2008-07-18 pasirašė statybos rangos sutartį. Pagal sutarties 4 ir 15 punktus UAB „( - )" turėjo atlikti statybos, santechnikos, elektros ir silpnų srovių darbus ( - ) vidurinėje mokykloje, kurių bendra vertė su PVM 1 901 258,00 Lt. Prie sutarties pateikti trys susitarimai dėl papildomų darbų 43599,47 Lt, 20360,40 Lt ir 8516,06 Lt. UAB „( - )" visus sutartyje ir susitarimuose numatytus darbus atliko ir pagal atliktų darbų aktus išrašė 5 PVM sąskaitas faktūras bendrai sumai iš viso 1 973 733,51 Lt.

200- UAB „( - )" (vykdytojas), atstovaujama direktoriaus V. S., ir UAB ( - ) (užsakovas), atstovaujama direktoriaus E. Š., 2008-02-06 pasirašė projektavimo darbų sutartį Nr. ( - ) dėl techninių projektų ir architektūrinės- konstrukcinės dalies darbo projektų parengimo ( - ) vidurinėje mokykloje, ( - ) gimnazijoje ir ( - ) pagrindinėje mokykloje. Sutarties kaina 283 200,00 Lt su PVM. UAB „( - )" sutartį įvykdė ir išrašė dvi PVM sąskaitas faktūras iš viso 283 200,00 Lt.

201- UAB „( - )" (duomenys pakeisti) (vykdytojas), atstovaujama direktorės G. Š., ir UAB ( - ) (užsakovas), atstovaujama direktoriaus E. Š., 2009-01-12 pasirašė sutartį Nr. ( - ) dėl ( - ) gimnazijos ir ( - ) vidurinės mokyklos Pastatų energetinio naudingumo sertifikatų ir statinio techninių energetinių pasų paruošimo iš viso 6632,00 Lt su V. S. įvykdyta ir 2009-01-15 išrašyta PVM sąskaita faktūra ( - ).

202Įvertinus tyrimui pateiktus UAB „( - )" apskaitos dokumentus, registrus, rangos sutartis, nenustatyta, kad UAB ( - ) 2008-01-22 sutarties Nr. ( - ) įvykdymui savo jėgomis būtų atlikusi darbus( - ) gimnazijoje, ( - ) mokykloje ir ( - ) mokykloje. Darbams minėtuose objektuose atlikti UAB ( - ) 2008-2009 m. samdė kitas bendroves, kurių atliktų darbų bendra vertė su PVM iš viso 5 157 774,81 Lt.

203UAB ( - ), samdydama subrangovus sutartyje Nr. ( - ) numatytiems statybos remonto darbams ( - ) mokyklose, 2008-2009 m. minėtos sutarties įvykdymui patyrė iš viso 4 370 605,41 Lt sąnaudų be PVM. Vadovaujantis sutartimi, 2008 m. UAB ( - ) išrašė PVM sąskaitas faktūras užsakovei - bendrovei „( - )" iš viso 5 328 075,17 Lt be PVM ir 2009 m. išrašė PVM sąskaitą faktūrą bendrovei „( - )" defektų kompensavimui iš viso 14362,65 Lt be V. T. būdu UAB ( - ) iš šio sandorio uždirbo 971 832,41 Lt (5328075,17+14362,65-4370605,41) pelną. UAB ( - ) pirkti darbai iš rangovų ir uždirbtos pajamos įregistruotos bendrovės apskaitoje.

204Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB ( - ) veiklą, turtą, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydį laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2009-03-31 buvo galima nustatyti.

205Pagal tyrimui pateiktus UAB „( - )" apskaitos dokumentus bendrovė tiriamuoju laikotarpiu iš fizinių asmenų nesiskolino, paskolos gautos tik iš UAB „( - )". Pagal UAB ( - ) apskaitos registrus bendrovės įsipareigojimai 2009-03-31 iš viso buvo 11 647 759 Lt, iš kurių įsipareigojimai VB Lizingui ir Hansa lizingui sudarė 845 244,40 Lt ir 9 993 445,51 Lt sudarė skolos kitoms įmonėms. 2007-2008 m. ir 2009 m. sausio, vasario mėn. bendrovės ( - ) suteiktos trylikai fizinių asmenų beprocentės paskolos iš viso 4 952 351,70 Lt sumai bendrovei nenaudingos. Bendrovė ( - ), skolindama 13 fizinių asmenų pinigų be palūkanų, faktiškai palūkanas dovanojo šiems fiziniams asmenims, nes rinkos sąlygomis pinigai skolinami už palūkanas. Bendrovė ( - ) už naudojimąsi jos pinigais kaip paskolomis fiziniams asmenims - skolininkams suteikė lengvatas - jiems nereikėjo mokėti palūkanų už gautas paskolas. 2007-2008 m. ir 2009 m. sausio, vasario mėn. bendrovė, sudarydama neatlygintines paskolų sutartis su 13 fizinių asmenų, atsisakė uždirbti finansines pajamas - palūkanas iš pinigų skolinimo.

206Pagal UAB ( - ) apskaitos dokumentus ir registrus ilgalaikio materialaus turto pardavimo operacijų 2008 metais nebuvo.

2072008 m. rugsėjo, gruodžio mėn. ir 2009 m. vasario, kovo mėn. bendrovė „( - )" atsiskaitė su bendrove „( - )" už jos atliktus statybos ir remonto darbus pagal 2008 m. sausio 22 d. rangos sutartį Nr. ( - ) iš viso 6 287 128,70 Lt. Iš jų:

208-5 061 566,56 Lt pervesti į bendrovės ( - ) kreditinę sąskaitą Nordea banko F. P. Lietuvos skyrių;

209-1 225 562,14 Lt atlikta tarpusavio skolų užskaita pagal 2009 m. kovo 3 d. bendrovės „( - )" direktoriaus D. D. ir bendrovės „( - )" direktoriaus L. P. sudarytą susitarimą-padengta UAB ( - ) skola bendrovei „( - )" už iš jos gautas paskolas.

210UAB ( - ) 2007-2009 metais vykdė statybos remonto darbus. Pagal bendrovės 2007- 2008 m. balansus ir pelno (nuostolių) ataskaitas bendrovė 2007-2008 m. dirbo pelningai, o 2009 m. I ketv. pagal pateiktus registrus patyrė 3 575 831 Lt nuostolį.

211UAB ( - ) 2007 metais uždirbo 1 276 726 Lt grynojo pelno, 2008 metais uždirbo 3 702 212 Lt grynojo pelno, kuris akcininkų sprendimais paskirstytas dividendams. Apskaitos registrų ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys apie pajamas sutapo. Vilniaus AVMI 2009-10-15 raštu Nr. ( - ) informavo, kad UAB „( - )" nepateikė 2008 metų pelno mokesčio deklaracijos. Pagal 2001-12-20 LR Pelno mokesčio įstatymo Nr.IX-675 51 straipsnio 2 dalį, pelno mokesčio deklaracija pateikiama, pasibaigus metams iki kitų metų dešimto mėnesio pirmos dienos. UAB ( - ) 2008 m. pelno mokesčio deklaraciją Vilniaus AVMI turėjo pateikti iki 2009-10-01 ir deklaruoti 594 207 Lt pelno mokestį (pagal pelno nuostolių ataskaitos duomenis).

212VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2009-10-21 raštu Nr. ( - ) informavo, kad UAB „( - )" (buvusi UAB ( - )) Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė 2008 metų finansinės atskaitomybės. Tyrimui atlikti buvo pateikta UAB ( - ) vienintelio akcininko sprendimu 2009 m. vasario 23 d. patvirtinta bendrovės 2008 metų finansinė atskaitomybė. Pagal 2003-11-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 89 punktą metinė finansinė atskaitomybė Registro tvarkytojui turi būti pateikta per 30 dienų nuo momento, kai juridinis asmuo ją patvirtina įstatymų ir juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka (t.13 b.l.87-126).

213Apklausta specialistė I. K. patvirtino savo specialisto tyrime padarytas išvadas ir nurodė, kad jos tiriamas laikotarpis buvo nuo 2007 m. iki 2009 m. pirmo ketvirčio. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad UAB „( - )“ 2008 m. rugsėjo mėnesį išmokėjo akcininkams 1 722 836 Lt dividendus už 2006-2007 m., nors bendrovės skolos jau nuo birželio mėnesio viršijo 50 proc. bendrovės turto. Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 3 d. 1 p. akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki. Taip pat UAB ( - ) akcininkai 2009-02-23 priėmė sprendimą išmokėti dividendus už 2008 m. 3 700 000 Lt. Šio sprendimo priėmimo metu pagrindinė akcininkė buvo Estijos firma „( - )“, kurią valdė D. P. ir D. K.. Dividendai už 2008 m. – 3 700 000 Lt buvo išmokėti 2009-02-26, 2009-03-02, 2009-03-04, 2009-03-05. Tyrimo metu nustatyta, kad 2008-12-31 ir 2009-03-31 dienai UAB ( - ) skolos viršijo pusę jos į balansą įrašyto turto vertės ir bendrovė buvo nemoki. Todėl, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 60 str., akcininkų susirinkimas negalėjo priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendus, jei bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi taptų nemoki. Tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2008 m. rugsėjo mėn. iki 2009 m. kovo mėn. pabaigos UAB ( - ) turtas, nuosavo ir skolinto kapitalo atžvilgiu, buvo sudarytas vien iš skolinto kapitalo. UAB ( - ), turėdama didelius įsiskolinimus, pinigines lėšas naudojo ne atsiskaitymams su kreditoriais, o teikė paramą, suteikė paskolas ir išmokėjo dividendus. 2008 m. rugsėjo mėn. išmokėjo dividendų virš 1,7 mln. Lt, 2008 m. gruodžio mėn. suteikė paramos 298 000 Lt, taip pat 2008 m. gruodžio mėn. suteikė 2 760 000 Lt paskolą D. K. ir D. P. ir 2009 m. vasario – kovo mėn. išmokėjo dividendus 3 700 000 Lt. Taip pat nustatyta, kad 2009-03-12 UAB ( - ) turėjo nebaigtų darbų, susijusių su UAB „( - )“ objektuose atliekamais darbais, kurie sudarė beveik 4,5 mln. Lt. 2009 m. pirmą ketvirtį bendrovei UAB „P“ nebuvo išrašytos ar sąskaitos faktūros, ar atliktų darbų aktai, kad įmonė galėtų padengti savo patirtas išlaidas 4,5 mln. Lt. Taip pat direktorius D. D., nuo 2009-03-03 perėmęs bendrovės valdymą, pasirašydamas su UAB „( - )“ sutartis dėl sutarčių nutraukimo, patvirtino, kad darbai atlikti ir atsiskaityta tinkamai, nors realiai UAB ( - ) buvo atlikusi darbų už 4,5 mln. Lt ir nepareikalavo šių pinigų iš UAB „( - )“, todėl patyrė nuostolius. Specialisto išvadoje parašyta, kad D. D. buvo atsakingas tik už ilgalaikio turto pardavimą, dėl medžiagų jis nebuvo atsakingas. Nuo 2009-03-06 jis pardavė bendrovės ilgalaikio turto už pardavimo kainą 211 000 Lt, kai šio turto likutinė vertė pardavimo datai buvo 431 657 Lt.

2142009-02-23 vienintelio akcininko Estijos įmonės „( - )“ sprendimu buvo patvirtinta bendrovės finansinė atskaitomybė, kurią patvirtino UAB ( - ) direktorius E. Š.. Kratos metu buvo rasti dokumentai, prie finansinės atskaitomybės už 2008 m. buvo pridėtas raštas UAB ( - ) Registrų centrui, kuriame nurodyta, kad pateikiami 2009-02-23 protokolu Nr. ( - ) UAB ( - ) akcininkų patvirtinti finansinės atskaitomybės dokumentai. Vadovaujantis šiuo dokumentu, duomenys į specialisto išvadą yra įrašyti. Paties protokolo prie finansinės atskaitomybės nėra.

215Atsakydama į klausimus, specialistė I. K. nurodė, kad ji, specialisto išvadoje vertindama UAB( - ) ūkinę - finansinę veiklą dėl bendrovės nemokumo, rėmėsi finansinės analizės metodika, kuri apibrėžia įmonės būseną, mokumą, kiek įmonė yra rizikinga, kaip įmonė sugeba laiku atsiskaityti su kreditoriais. Ši metodika dėstoma universitetuose, finansininkams žinoma, tačiau teisiškai nėra įteisinta kokiam nors teisės akte. Statistikos departamentas viešai savo internetiniame puslapyje skelbia minėtus rodiklius, bet jie taip pat nėra reglamentuoti teisės aktais. 2011-12-16 FNTT patvirtino metodiką, pagal kurią jie gali naudotis šiais rodikliais ir šia finansine analize, vertinant įmonės būklę įmonės nemokumo aspektu. Specialistė, atlikdama šį tyrimą, vadovavosi būtent šia metodika, kuri buvo taikoma ir anksčiau, tik patvirtinta 2011-12-16. Taip pat yra vadovaujamasi LR Įmonių bankroto įstatymu. Įmonės mokumas įstatyme traktuojamas kitaip. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs dėl Akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 3 d. 1 p. dividendų išmokėjimo aspektu, kad akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintoje normoje nemokumo samprata neturi būti aiškinama analogiškai Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintai įmonės nemokumo sąvokai, nes jos tikslai yra kitokie, nei bankrotą reglamentuojančių teisės normų; nepaisant to, kokia yra bendrovės finansinėje atskaitomybėje formaliai deklaruojama finansinė būklė, vien faktas, kad, priimant sprendimą išmokėti dividendus ir išmokant juos, bendrovė turėjo piniginių prievolių, kurių nemokėjo, būtent įsiskolinimų kreditoriams, suponuoja prielaidą, kad bendrovė buvo nemoki. Bendrovės akcininkai šiuo atveju priėmė sprendimą išsimokėti dividendus, paneigdami prioritetines kreditorių teises.

216Dėl bendrovei UAB „( - )“ nebaigtų darbų 4,5 mln. Lt sumai, specialistė paaiškino, kad UAB ( - ) atliko statybos darbus pagal sutartis su UAB „( - )“ ir patyrė išlaidas, ji turėjo išrašyti užsakovui UAB „( - )“ sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus ir atliktų darbų aktą, tačiau šiai sumai dokumentai nebuvo išrašyti, kadangi tie darbai skaitėsi kaip ir nebaigti, todėl buhalterės negalėjo fiksuoti realaus įsiskolinimo. Pats direktorius E. Š. pripažino, kad per 2008 m. nepasirašyti atliktų darbų už 5 mln. Lt aktai, kurie bus pasirašyti per 2009 m. pirmą pusmetį.

217Nutraukiant sutarčių su UAB „( - )“ vykdymą, tos išlaidos buvo patirtos, nes UAB „( - )“ buvo kažkiek tų darbų padariusi, bet nesurašiusi sąskaitų-faktūrų ir atliktų darbų aktų. Direktorius D. D., pasirašydamas dokumentus dėl sutarčių nutraukimo ir patvirtindamas, kad įsiskolinimų pagal šias sutartis nėra, nepasižiūrėjo į finansinę atskaitomybę ir kitus dokumentus, kad iš esmės UAB ( - ) patyrė 4,5 mln. Lt išlaidų, kurios nebuvo kompensuotos. Tokią sumą parodo įmonės nebaigtų vykdyti sutarčių registras ir sutarčių segtuvas, taip pat bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai, iš kurių matosi, kad sutartys nebaigtos vykdyti, t. y. subrangovo atlikti darbai, kurie yra dar neperduoti užsakovui. Subrangovai darbus atliko, UAB ( - ) liko jiems skolinga. Subrangovo atliktų darbų UAB ( - ) neperdavė bendrovei UAB „( - )“. Skolų suderinimai, kuriuos atlieka buhalterė metų pabaigoje, yra daromi tik pagal dokumentus, kurie yra fiksuoti apskaitoje, t.y. pagal išrašytas sąskaitas-faktūras už atliktus darbus ir realiai fiksuotus įsiskolinimus. Šiuo atveju dokumentai nebuvo išrašyti.

218Įrodymai baudžiamojoje byloje gali būti įstatymų nustatyta tvarka gauti, BPK numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasi teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai.

219Baudžiamojoje byloje esanti 2011-04-07 nepriklausomo auditoriaus (audito įmonės UAB „( - )“ direktorės L. M. ir nepriklausomos auditorės J. Š.) ataskaita dėl bankrutuojančios UAB „( - )“ (buvusios UAB ( - )) ūkinės finansinės veiklos, atitinka dokumento požymius (BPK 96 str. 1 d. 2p.). Tyrimą užsakė BUAB „( - )“ (buvusi UAB „( - )“) bankroto administratorius, įpareigotas kreditorių komiteto (2010-12-28 BUAB „( - )“ kreditorių komiteto posėdžio protokolas Nr.5 t.28 b.l.189). Prie baudžiamosios bylos šis dokumentas pateiktas kaltinamojo juridinio asmens atstovo iniciatyva (BPK 98 str.). Teismo posėdyje liudytoja apklausta auditorė L. M. patvirtino, kad duomenys, nurodyti ataskaitoje, yra teisingi. Darytina išvada, kad faktinės aplinkybės įrodinėjamos tinkama įrodinėjimo priemone – dokumentu.

220Iš 2011-04-07 nepriklausomo auditoriaus (audito įmonės UAB „( - )“ direktorės L. M. ir nepriklausomos auditorės J. Š.) ataskaitos dėl BUAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos matyti, kad UAB „( - )“ tapo nemoki Įmonių bankroto prasme 2009m. II ketvirčio pradžioje, finansine prasme - netekusi pagrindinio pajamų šaltinio, nuo 2009-03-12 nutraukus statybos darbų sutartis su UAB „( - )“. UAB „( - )“ 2007 m. uždirbo 1 276 726 Lt grynojo pelno, 2008-09-29 pervesta 258 425,42 Lt dividendų už 2006-2007 metus.

221Atlikta UAB „( - )“ dokumentų ir veiklos nuodugni analizė leidžia daryti išvadą, kad, tiek priimant sprendimus skirti ir išmokėti dividendus, tiek ir 2008-09-29 juos išmokant bendrovės akcininkams, UAB „( - )“ buvo moki. Išmokėjusi šiuos dividendus, bendrovė netapo nemoki.

2222008 metais UAB „( - )“ suteikė 379 800 Lt paramos. 2008 metų gruodžio mėn. suteikta 298 000 Lt parama nepablogino bendrovės padėties, piniginės lėšos, panaudotos paramai, sudarė 1,3 % visų išlaidų, tai priskiriama nereikšmingų sumų grupei. Darytina išvada, kad šios paramos suteikimas neįtakojo bendrovės mokumo būsenos. 2009-02-23 skirstant 2008 metų pelną dividendų išmokėjimui, išmokant dividendus akcininkams, UAB „( - )“ buvo moki. 2009 m. vasario mėn. - kovo mėn. išmokėti dividendai nesukėlė įmonės nemokumo būsenos. Dividendų mokėjimo metu bendrovė pradelstų įsipareigojimų neturėjo. Įsipareigojimų mokėjimo terminai suėjo: 2009-03-15 446 055,06 Lt, 2009-03-20 3 230 438 Lt, 2009-03-30 6 158 975 Lt.

223UAB „( - )” skola bendrovei UAB „( - )“ yra 41 088,05 Lt. Ši skola yra priteista Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-05-12 nutartimi. Bendrovė „( - )“, 2009-03-12 nutraukus nebaigtas vykdyti rangos sutartis, visiškai ir tinkamai atsiskaitė su UAB „( - )“ (t.28 b.l.190-199).

224Apklausta teismo posėdyje liudytoja L. M. parodė, kad ji, kaip auditą atlikusios UAB „( - )“ vadovė, su auditore J. Š., kuri šiuo metu serga sunkia liga ir į teismo posėdį atvykti negalėjo, atliko nepriklausomą auditą pagal BUAB „( - )“ (buvusi UAB ( - )) bankroto administratoriaus užsakymą. Ji patvirtino auditoriaus išvadą ir paaiškino, kad bendrovė dalyvavo bankroto administratoriaus konkurse ir jį laimėjo, buvo sudaryta sutartis su UAB „( - )“, pagal kurią buvo atliekamas auditas. Bendrovės ūkinė finansinė veikla buvo įvertinta pagal tarptautinių verslo standartų reikalavimus. Didžiausias jų audito išvados ir FNTT specialistų duotos specialisto išvados neatitikimas yra tai, kad auditorės bendrovės „( - )“ suteiktą paskolą bendrovei ( - ), kurios sutartyje numatytas gražinimo terminas - per trisdešimt dienų nuo pareikalavimo, laikė ilgalaikiu įsipareigojimu, kadangi per ataskaitinius 2008 metus paskolą grąžinti nebuvo pareikalauta ir ji persikėlė į 2009 metus (specialistų išvadoje ta suma priskirta trumpalaikiams įsipareigojimams). Verslo apskaitos standartuose yra nurodyta, kad įsipareigojimai, kurie turi būti sugrąžinti per vienerius finansinius metus, t.y. per tuos metus, kada jie buvo gauti, laikomi trumpalaikiais įsipareigojimais. Šios sumos vertinimas turi didelės įtakos nustatant įmonės mokumo rodiklius.

225Specialistė I. K. nurodė, kad su baudžiamojoje byloje pateikta nepriklausomo auditoriaus išvada yra susipažinusi, jos manymu, minėtoje išvadoje yra aritmetinių klaidų ir klaidingų įrašų, o pati auditoriaus išvada neatspindi tikros UAB ( - ) finansinės padėties. Klaidos, netikslumai galėjo atsirasti dėl to, kad buvo vertinti tik 2007-2008 m., tačiau nefiksuoti 2009 m. I ketvirčio rodikliai, dėl kurių gautųsi minusinis rezultatas. Auditoriaus išvadoje buvo analizuojama specialisto išvada ir joje nurodyti duomenys, tačiau pirminiai apskaitos dokumentai nebuvo analizuojami. Auditorė, skaičiuodama įmonės veiklos rezultatus, klaidingai įrašė gautų paskolų sumą padidino beveik 2 mln. Lt kredito, kuris pagal susitarimą privalo būti grąžintas per 30 dienų po raštiško reikalavimo, suma, nurodydama šią sumą kaip gautas paskolas, laikydama jas ilgalaikiu įsipareigojimu, o ne trumpalaikiu turtu. UAB ( - ) buhalterė taip pat, kaip specialistė I. K., šią sumą priskyrė trumpalaikiams įsipareigojimams, vadovaudamasi 2004 m. patvirtintu antru apskaitos standartu, kuriame nurodyta, kad ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įmonė turės įvykdyti vėliau, nei per ateinančius vienerius metus nuo balanso datos.

226Iš specialisto išvados 2010-02-08 Nr. ( - ), tiriant UAB „( - ) " ūkinę-finansinę veiklą, matyti, kad:

227bendrovės „( - )" 2007-02-01 ir 2007-04-02 kreditavimo sutartyse dėl 2 000 000 Lt ir 2 300 000 Lt kreditų suteikimo bendrovei ( - ) numatyti įsipareigojimai kredito gavėjui - bendrovė ( - ) turi kompensuoti bendrovei „( - )" jos sumokėtas bankui palūkanas nuo faktiškai panaudotos paskolos sumos.

228Bendrovės „( - )" 2007-06-11 ir 2007- 09-28 paskolų sutartyse dėl 50 000 Lt ir 250 000 Lt paskolų suteikimo bendrovei ( - ) palūkanos neskaičiuojamos.

229Bendrovės „( - )" skolininkai - juridiniai asmenys 2007m.-2008 m. ir 2009 m. sausio-balandžio mėn. bendrovei grąžino iš viso 5 472 138,99 Lt gautų paskolų. Iš jų:

230-UAB ( - ) 2007 m. - 2008 m. bendrovei „( - )" į jos sąskaitas bankuose pervedė iš viso 1 890 000 Lt paskolų bei pagal 2009 m. kovo 3 d. šių bendrovių susitarimą atliko tarpusavio skolų užskaitą ir bendrovė „( - )" padengė bendrovės ( - ) 2 180 500 Lt skolą už paskolas arba bendrovė „( - )" bendrovei „( - )" grąžino iš viso 4 070 500 Lt paskolų. Paskolų gavėja- bendrovė( - ) 2009 m. gegužės 1 d. bendrovei „( - )" neskolinga;

231akcininkė -Estijos Respublikos įmonė ( - ) 2007m.- 2008m., 2009 m. sausio-balandžio mėn. bendrovei „( - )" negrąžino apskaitytų skolų dėl gautų paskolų. Paskolų gavėja-Estijos Respublikos įmonė ( - ) 2009 m. gegužės 1 d. bendrovei „( - )" skolinga 384 206,70 Lt paskolų.

232Pagal bendrovės „( - )" 2007 m.-2008 m. ir 2009 m. sausio-kovo mėn. sudarytų visų paskolų sutarčių su fiziniais asmenimis informaciją paskolų gavėjams palūkanos už paskolas neskaičiuojamos, t.y. visos sudarytos paskolų sutartys neatlygintinės.

233Bendrovė „( - )" 2007-01-01 bendrovei ( - ) už jos atliktus statybos ir remonto darbus skolinga 744 155,35 Lt. Bendrovei „( - )" 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. vasario mėn. pagal bendrovės ( - ) įformintas PVM sąskaitas faktūras atlikta, išnuomota ir parduota iš viso 59 657 599,63 Lt statybos ir remonto darbų, automobilių ir prekių. Iš jų:

234-55 598 595,66 Lt bendrovė ( - ) atliko statybos ir remonto darbus 2007 m.-2008 metais ir 2009 m. vasario mėnesį pagal 2007-2008 metais sudarytas rangos sutartis su bendrove „( - )";

235-4 051 336,34 Lt bendrovė ( - ) atliko statybos ir remonto darbus 2007 metais pagal 2006 metais sudarytas rangos sutartis su bendrove „( - )";

236-7667,63 Lt bendrovė ( - ) suteikė automobilių Opel Astra ir Opel A. C. nuomą pardavė vejapjovę ir atliko kilimo klijavimo darbus konferencijų salėje ( - ).

237Bendrovė „( - )" 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. sausio-kovo mėn. atsiskaitė su bendrove ( - ) už jos atliktus statybos ir remonto darbus, automobilių nuomą ir parduotas prekes iš viso 60 401 754,98 Lt. Iš jų:

238-56 684 506,06 Lt bendrovė „( - )" pervedė į bendrovės ( - ) sąskaitas bankuose.

239-522 276,21 Lt bendrovė „( - )" apmokėjo bendrovės ( - ) skolas tiekėjams;

240-582 864,50 Lt apskaitoje užregistruotos atliktų tarpusavio skolų užskaitos - bendrovės ( - ) skolos bendrovei „( - )" už iš jos įsigytas prekes, paslaugas ir apskaičiuotas palūkanas kompensavimui;

241-2 180 500 Lt pagal 2009 m. kovo 3 d. bendrovės „( - )" direktoriaus L. P. ir bendrovės ( - ) direktoriaus D. D. sudarytą susitarimą - bendrovės ( - ) skola bendrovei „( - )" už iš jos gautas paskolas, t.y. buvo atlikta tarpusavio skolų užskaita;

242-431 608,21 Lt pagal 2009 m. kovo 3 d. bendrovės „( - )" direktoriaus L. P. ir bendrovės ( - ) direktoriaus D. D. sudarytą susitarimą - bendrovės ( - ) skolos bendrovei „( - )" už iš jos įsigytas prekes, paslaugas ir apskaičiuotas palūkanas kompensavimui, t.y. buvo atlikta tarpusavio skolų užskaita.

243Bendrovė „( - )" bendrovei ( - ) už jos atliktus statybos ir remonto darbus pagal 2007m.- 2009 m. įformintas PVM sąskaitas faktūras 2009 m. gegužės 1 d. neskolinga.

244Bendrovė ( - ) 2007-01-01 bendrovei „( - )" už iš jos įsigytas prekes skolinga 5468,14 Lt. Bendrovė „( - )" 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. sausio-kovo mėn. pagal jos įformintas PVM sąskaitas faktūras pardavė bendrovei ( - ) prekių ir paslaugų iš viso 856 183,74 Lt. Bendrovė „( - )" 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. sausio, vasario mėn. pateikė bendrovei ( - ) įformintas PVM sąskaitas faktūras dėl bendrovės „( - )" bankui sumokėtų iš viso 387 158,88 Lt palūkanų kompensavimo. Bendrovė „( - )" tiriamuoju laikotarpiu bendrovei ( - ) įformino PVM sąskaitų faktūrų iš viso 1 243 342,62 Lt.

245Bendrovė ( - ) 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. sausio-kovo mėn. atsiskaitė su bendrove „( - )" už iš jos įsigytas prekes, paslaugas ir apskaičiuotas palūkanas kompensavimui iš viso 1 207 722,71 Lt. Iš jų:

246-193 250,00 Lt bendrovė ( - ) pervedė į bendrovės „( - )" sąskaitą banke;

247-582 864,50 Lt apskaitoje užregistruotos atliktų tarpusavio skolų užskaitos - bendrovės „( - )" skolos bendrovei ( - ) užjos atliktus statybos ir remonto darbus;

248-431 608,21 Lt pagal 2009 m. kovo 3 d. bendrovės „( - )" direktoriaus L. P. ir bendrovės ( - ) direktoriaus D. D. sudarytą susitarimą - bendrovės „( - )" skolos bendrovei ( - ) už jos atliktus statybos ir remonto darbus ir automobilio Opel A. C. nuomą t.y. buvo atlikta tarpusavio skolų užskaita.

249Bendrovės ( - ) skola bendrovei „( - )" už iš jos įsigytas prekes ir paslaugas 2009 m. gegužės 1 d. buvo 41 088,05 Lt.

250Bendrovė „( - )" 2009 m. kovo 27 d., 30 d., balandžio 14 d. iš sąskaitos banke pervedė AB „( - )" atitinkamai 3496,42 Lt, 4604,41 Lt, 1204,55 Lt - iš viso 9305,38 Lt už suteiktas paslaugas bendrovei( - ), t. y. bendrovė „( - )" apmokėjo bendrovės ( - ) 9305,38 Lt skolą AB „( - ) ". Bendrovės ( - ) skola bendrovei „( - )" 2009 m. gegužės 1 d. buvo 9305,38 Lt.

251Bendrovės ( - ) skola bendrovei „( - )" už iš jos įsigytas prekes, paslaugas ir už bendrovės „( - )" apmokėtas bendrovės ( - ) skolas bendrovei „( - )" 2009 m. gegužės 1 d. buvo iš viso 50 393,43 Lt (41 088,05+9305,38).

252UAB „( - )" vienintelė 100% akcininke buvo Estijos Respublikos įmonė ( - ), kuriai 2007-2008 m. išmokėta iš viso 4.207.000,00 Lt dividendų už 2006-2007 metus.

253Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )" sudarytose 22 sutartyse su valstybinėmis, savivaldybių įmonėmis pagrindinė statybos darbų vykdytoja buvo UAB ( - ), kuriai tekdavo iki 99,25 % visų sutartyse su užsakovais numatytų darbų kainos. Tik pagal dvi sutartis (Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) bendrovei ( - ) teko nedidelė darbų vertė ir minėti darbai susiję su valymo įrenginių rekonstrukcija ir parengiamaisiais darbais, iš jų:

254UAB „( - )" tiriamuoju laikotarpiu sudarė 4 statybos rangos sutartis su valstybinėmis, savivaldybių įmonėmis iš viso 32.775.290,11 Lt, kurių atlikime UAB ( - ) nedalyvavo:

255UAB „( - )" tiriamuoju laikotarpiu su valstybinėmis, savivaldybių įstaigomis sudarė 22 statybos rangos sutartis iš viso 154.221.095,41 Lt. Šių sutarčių įvykdymui UAB „( - )" sudarė sutartis su UAB ( - ), kuri įsipareigojo darbus atlikti už 126.124.440,66 Lt. Likusi dalis sutartyse numatytų darbų su PVM iš viso 28.096.654,75 Lt (154.221.095,41 Lt sutartys su užsakovais- 126.124.440,66 Lt sutartys su UAB ( - )) teko bendrovei „( - )" ir kitiems subrangovams. Tyrimo metu pagal sutartis nebuvo galima nustatyti, kokia dalis sutartyse su užsakovais numatytų darbų lieka atlikti kitiems subrangovams ir kokia dalis lieka UAB „( - )" kaip pelnas, nes dauguma sutarčių nebaigtos įvykdyti, ne visais atvejais pateiktos sutartys su smulkiais subrangovais. Taip pat UAB „( - )" netvarkė apskaitos apie atskirai kiekvienai sutarčiai su užsakovu tenkančias sąnaudas (sunaudotas medžiagas, darbo užmokestį, pirktus darbus ir kt.), pajamas (išrašytas sąskaitas užsakovams) ir koks gautas pelnas atskirai pagal sutartis su valstybinėmis, savivaldybių įstaigomis.

256Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )" sutartims, sudarytoms 2007-2009 m. su valstybinėmis, savivaldybių įmonėmis iki 2009-05-01, patyrė 49.987.232,24 Lt sąnaudų (pirkti darbai ir paslaugos be PVM), uždirbo 52.702.092,21 Lt pajamų (išrašė PVM sąskaitų faktūrų be PVM) ir sandoriuose pagal 22 sutartis iki 2009-05-01 gavo 2.714.859,97 Lt pelno. Pagal tyrimo metu nustatytas UAB „( - )" pajamas ir sąnaudas, susijusias su minėtomis 22 sutartimis, nustatyta, kad iš visų 49.987.232,24 Lt patirtų sąnaudų 91,8% sąnaudų sudaro UAB ( - ) atlikti darbai, tai yra 45.884.842,87 Lt, likusi dalis 8,2% sąnaudų (4.102.389,37 Lt) patirta, perkant paslaugas ir darbus iš kitų įmonių. Vertinant UAB „( - )" visas gautas 52.702.092,21 Lt pajamas, pajamų dalis iš viso 52.383.712,54 Lt gauta, išrašius PVM sąskaitas faktūras užsakovams ir likusi dalis pajamų iš viso 318.379,67 Lt gauta išrašius PVM sąskaitas faktūras bendrovei ( - ) (kompensuota dalis išlaidų). Tyrimo metu pagal 22 statybos rangos sutartis nustatytas rezultatas neįvertintas pačios UAB „( - )" sunaudotomis medžiagomis, darbuotojų darbo užmokesčiu ir kt. sąnaudomis (jei jos buvo), nes pagal bendrovės tvarkomą apskaitą nebuvo galima nustatyti sąnaudų atskirai kiekvienai sutarčiai.

257Įvertinus tyrimui pateiktus UAB „( - )" apskaitos dokumentus, rangos sutartis, nenustatyta, kad UAB „( - )" 2008-01-17 sutarties Nr. ( - ) įvykdymui savo jėgomis būtų atlikusi statybos darbus ( - ) gimnazijoje, ( - ) pagrindinėje mokykloje ir ( - ) vidurinėje mokykloje.

258UAB „( - )" 2008-01-17 sutartyje Nr. ( - ) su Panevėžio rajono savivaldybe numatytiems darbams atlikti 2008-01-22 sudarė sutartį Nr( - ) su UAB „( - )", kuri įsipareigojo darbus atlikti už 6 111 700 Lt, tai sudaro 96,25% su užsakovu sutartos kainos.

259UAB ( - ) direktorius E. Š. ir bendrovės „( - )" direktorius L. P. 2008 m. sausio 22 d. sudarė rangos sutartį Nr. ( - ) dėl energijos efektyvumo didinimo projektinės dokumentacijos paruošimo ir dėl statybos-remonto darbų atlikimo ( - ) gimnazijos, ( - ) vidurinės mokyklos ir ( - ) pagrindinės mokyklos pastatuose. Sutartyje nurodyta atliekamų darbų kaina - 6.111.700,00 Lt su PVM.

260Bendrovė ( - ) pagal 2008 m. sausio 22 d. sudarytą rangos sutartį Nr. ( - ) su bendrove „( - )" 2008 m. atliktiems darbams išrašė 4 PVM sąskaitas faktūras pagal pažymas, aktus dėl atliktų statybos ir remonto darbų iš viso 6.588.986,13 Lt su PVM. Bendrovės ( - ) projektų vadovas E. G. ir bendrovės „( - )" direktorius L. P. 2008 m. gruodžio 29 d. pasirašė atliktų darbų aktą ir pažymą Nr. ( - ) dėl statybos-remonto darbų vertės sumažinimo ( - ) gimnazijoje. Todėl UAB ( - ) 2008 m. gruodžio 29 d. išrašė kreditinę PVM sąskaitą faktūrą serija ( - )dėl statybos-remonto darbų sumažinimo iš viso 301.857,43 Lt su PVM. Vadovaujantis tyrimui atlikti pateiktais apskaitos dokumentais, bendrovė ( - ) 2008 metais pagal rangos sutartį bendrovei „( - )" atliko iš viso 6.287.128,70 Lt statybos ir remonto darbų su PVM (viršijo sutartyje numatytą kainą).

261Pagal tyrimui pateiktus apskaitos dokumentus nustatyta, kad UAB „( - )", įgyvendindama sutartį su Panevėžio r. savivaldybės administracija, patyrė papildomų išlaidų (neįskaitant darbų pirkimo iš UAB( - )) iš viso 54.773,00 Lt su V. D. minėtuose objektuose atlikti UAB „( - ) 2008 m. samdė bendrovę ( - ), kurios atliktų darbų bendra vertė su PVM iš viso 6.287.128,70 Lt ir atliktiems darbams UAB „( - )" išrašė PVM sąskaitas faktūras Panevėžio rajono savivaldybės administracijai iš viso 6.350.000,00 Lt su V. T. pat UAB „( - )" papildomai patyrė 54.773,00 Lt (( - ) gimnazijos už elektrą 4773 Lt ir UAB „( - )" už langų montavimą 50000Lt) išlaidų, kurias kompensavo, išrašydama PVM sąskaitas faktūras bendrovei ( - ) iš viso 55.632,14 Lt su PVM. UAB „( - )" sutartyje Nr. ( - ) numatytiems statybos remonto darbams ( - ) mokyklose 2008 metais patyrė iš viso 5.375.221,05 Lt sąnaudų (be PVM), 2008 metais uždirbo iš viso 5.428.501,82 pajamų (be PVM) ir gavo 53.280,77 Lt (5428501,82- 5375221,05) pelno.

262Vadovaujantis tyrimui atlikti pateiktais apskaitos dokumentais, bendrovė „( - )" 2008 m. pagal rangos sutartį (neskelbtina) rajono savivaldybės administracijai atliko iš viso 6 350 000 Lt su PVM projektavimo ir statybos darbų arba sutartį įvykdė pilnai - 100 proc.

263Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2008 m. rugsėjo, gruodžio mėn. ir 2009 m. kovo, balandžio mėn. pagal 2008 m. sausio 17 d. rangos sutartį Nr. ( - ) į bendrovės „( - )" kreditinę sąskaitą Nordea bank F. P. pervedė iš viso 6 348 999,14 Lt už atliktus projektavimo ir statybos darbus. Iš jų:

264-1 446 809 Lt pervedė 2008 m. rugsėjo 15 d. ir gruodžio 31 d. arba 22,8 proc. nuo visos sumokėtos sumos;

265-4 902 190,14 Lt pervedė 2009 m. kovo 3 d., balandžio 1 ir 20 d. arba 77,2 proc. nuo visos sumokėtos sumos.

266Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2009 m. gegužės 1 d. bendrovei „( - )" pagal 2008 m. sausio 17 d. rangos sutartį Nr. ( - ) skolinga 1000,86 Lt.

267Pagal tyrimui pateiktus apskaitos dokumentus galima nustatyti UAB „( - )" veiklą turtą nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydį bei struktūrą laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2009- 05- 01.

268Pagal UAB "( - )" pateiktas pelno mokesčio deklaracijas bendrovė 2007-2008 m. dirbo pelningai:

269-2007 metais bendrovė uždirbo 34 563 157 Lt pajamų, deklaravo 6 323 413 Lt apmokestinamojo pelno ir 948 512 Lt pelno mokesčio;

270-2008 metais bendrovė uždirbo 74 195 044 Lt pajamų, deklaravo 7 408 398 Lt apmokestinamojo pelno ir 1 111 260 Lt pelno mokesčio. Neatitikimų nenustatyta (t.19 b.1. 78-110).

2712009-03-10 Panevėžio m. apylinkės prokuratūroje gauti UAB „( - )", UAB „( - )" , UAB „( - )" pareiškimai (t.1 b.l. l).

2722009-03-27 Vilniaus m. apylinkės prokuratūroje gautas UAB „( - )" pareiškimas (t. 7, b.l.2-4).

2732009-05-09 prokuroro nutarimu minėti tyrimai sujungti į vieną tyrimą (t.8 b.1.4-5).

274Iš Vilniaus apygardos teismo 2010-01-22 nutarties matyti, kad UAB „( - )" (buvusi UAB ( - )) iškelta bankroto byla (t.26 b.1.179-185).

275Vilniaus apygardos teismo 2010-07-02 nutartimi teismas patvirtino BUAB „( - )" (buvusi UAB ( - )) kreditorinių reikalavimų sumą 8 874 456,43 Lt (t.27 b.l. 35-39). Vilniaus apygardos teismo 2012-10-02 nutartimi teismas patvirtino patikslintą BUAB „D“ (buvusi UAB ( - )) kreditorinių reikalavimų sumą 10.080.322,85 Lt (t.29 b.l.169-175).

276Iš 2008-01-17 rangos sutarties Nr.Sl-31 tarp (neskelbtina) rajono savivaldybės administracijos ir UAB „( - )" matyti, kad buvo pasirašyta sutartis dėl energetikos efektyvumo didinimo, atliekant ( - ) vidurinėje mokykloje, ( - ) gimnazijoje ir ( - ) pagrindinėje mokykloje statybos- remonto darbus bendrai už 6 350 00 Lt sumą (t.6 b.1.3-6).

277Iš 2009-04-08 Panevėžio rajono savivaldybės pranešimo matyti, kad 2009-04-01 administracijos skola UAB „( - )" už ES projektų atliktus darbus - 1 673 824,86 Lt. Už atliktus darbus apmokėta 2008-09-15 85 899 Lt; 2009-04-01 3 229 366,14 Lt (t.6 b.l.136-139).

278Iš Vilniaus apskrities VMI 2009-03-16 pranešimo matyti, kad UAB ( - ) biudžetui neskolinga (t.6 b.l.141).

279Iš AB „( - )"A/S Lietuvos filialo 2009-11-30 pateiktos informacijos matyti, kad iš D. K. sąskaitos į UAB ( - ) sąskaitą buvo atlikti mokėjimai: 2008-10-02 432 000 Lt, 2009-02-27 500 000 Lt, 2009-03-04 1 000 000 Lt; 2009-03-06 330 000 Lt; 2009-03-06 168 000 Lt; iš D. P. sąskaitos į UAB ( - ) sąskaitą buvo atlikti mokėjimai: 2008-10-06 602 000 Lt (t.10 b.1.61-62).

280Iš (neskelbtina) rajono savivaldybės administracijos pateiktų 2007-12-19 protokolo bei dokumentų matyti, kad derybose dėl rangos sutarties pasirašymo kaip UAB „( - )" įgalioti atstovai dalyvavo UAB ( - ) direktorius E. Š., gamybos direktorius L. L. (t.18 b.l. 130;135;127).

281Iš Vilniaus apskrities VMI 2009-01-19 Nr. 430-222 operatyvaus patikrinimo ataskaitos matyti, kad UAB ( - ) apskaitos registre apskaityti dideli įsiskolinimai tiekėjams, bendrovės apskaityta bendra mokesčių permoka 2009-01-14 176 771,81 Lt (t.10 b.l.96-100).

282Iš UAB ( - ) 2008 metų balanso ir pelno ataskaitos matyti, kad jį patvirtino direktorius E. Š. (t.l4 b.I.168-170).

283Iš UAB ( - ) akcininkų susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolų matyti, kad juose buvo sprendžiami klausimai dėl dividendų išmokėjimo, paskolų ir paramos suteikimo fiziniams ir juridiniams asmenims (t.14 b.l.103-107, t.15 b.l.105-l 15).

284Iš UAB ( - ) 2007 metų balanso ir pelno ataskaitos matyti, kad jį patvirtino direktorius E. Š. (t.14 b.l.155-158).

285Iš 2009-02-26 UAB „( - )" pranešimo UAB ( - ), 2009-03-12 protokolų dėl sutarčių nutraukimo ir rezultatų perdavimo, objekto statybos aikštelės perdavimo aktų matyti, kad buvo nutrauktos sutartys, pasirašant D. D. ir L. P. (t.16 b.1. 59-93).

286Iš 2005-11-03 darbo sutarties Nr. ( - ) matyti, kad E. Š. 2005-11-03 priimtas dirbti UAB ( - ) direktoriumi ir darbo sutartis nutraukta 2009-03-02 LR DK 127 str. 1 p. pagrindu (t.13 b.l.160- 163).

287Iš 2009-03-02 darbo sutarties matyti, kad D. D. 2009-03-03 priimtas dirbti UAB ( - ) direktoriumi (t.13 b.l.l64-165).

288Iš 200-05-14 patvirtintų UAB ( - ) įstatų matyti, kad bendrovėje valdymo organai buvo akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas (t.15 b.l.75-85).

289Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro 2010-06-15 nutarimu nutrauktas tyrimas dalyje D. P., D. K., L. P., E. Š., A. H. atžvilgiu dėl nusikaltimų, numatytų LR BK 182 str. 2 d., 183 str. 2 d., 24 str. 4 d. 186 str. l d. (t.25 b.l.182-198).

290BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Teismas, ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, nustatė, kad teisminio įrodymų tyrimo metu nesurinkta objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog E. Š., D. D. ir juridinis asmuo UAB ( - ) padarė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, t.y. kad jų veiksmuose yra nusikalstamų veikų sudėtys.

291Kaltinimas apgaulingu vengimu atsiskaityti už suteiktas paslaugas ( LR BK 186 str. 1 d.)

292BK 186 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už turtinės žalos kitam asmeniui padarymą apgaule, vengiant atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas ar vengiant privalomų įmokų. Nusikaltimo sudėties požymių visuma (objektyvieji požymiai – veika, padariniai, priežastinis ryšys ir subjektyvieji požymiai – kaltė, motyvas, tikslas) yra būtinas teisinis pagrindas asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Kad neteisėta kaltininko veika būtų pripažinta turtinės žalos padarymas apgaule, būtina nustatyti joje minėtų požymių visumą.

293Šios, kaip ir sukčiavimo, veikos esmė yra apgaulės panaudojimas. Apgaulė panaudojama, turint tikslą suklaidinti turto savininką ar paslaugų tiekėją. Apgaulė – tai sąmoningas kito asmens (kreditoriaus) suklaidinimas, pranešant jam melagingas žinias (aktyvioji apgaulė) arba nutylint tikruosius faktus (pasyvioji apgaulė), kai apie juos buvo būtina pranešti. Teismų praktikoje laikoma, kad paprastas pažado netesėjimas, nesusijęs su pagal sandorį įsipareigojusio asmens identifikavimo apsunkinimu ir (ar) paties sandorio fakto įrodinėjimu, nėra apgaulės požymis. Paprastas vengimas atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes ar suteiktas paslaugas, be apgaulės elementų, yra tik civilinis deliktas ir už tokius veiksmus baudžiamoji atsakomybė nekyla.

294E. Š. ir juridinis asmuo UAB „( - )“ kaltinami pagal BK 186 str. 1 d. - kad UAB ( - ) direktorius E. Š. ir UAB ( - ), atstovaujama direktoriaus E. Š., apgaule vengė pilnai atsiskaityti už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas bei medžiagas įmonėms, su kuriomis sudarė sutartis laikotarpiu nuo 2008-02-06 iki 2009-03-02, atsiskaitė tik iš dalies, žadėdami įmonėms apmokėti pateiktas sąskaitas ir nurodydami, jog bendrovė šiuo laikotarpiu neturi apyvartinių lėšų, nors realiai piniginių lėšų bendrovė turėjo, nes UAB ( - ) vadovas E. Š.:

295-nuo 2008-09-26 iki 2008-09-29 davė nurodymą pervesti iš UAB ( - ) sąskaitos pinigus 1 722 836,10 Lt kaip dividendus už 2006-2007 metus,

296-per 2008 metus bendrovės vardu suteikė paramą įvairioms organizacijoms už 379800 Lt sumą,

297-tuo laikotarpiu leido suteikti paskolas D. P. ir D. K.,

298-dėl 2009-02-23 priimto bendrovės akcininko Estijos įmonės „( - )“ neteisėto sprendimo išmokėti 3 702 212 Lt dividendų už 2008 metus, nesiėmęs jokių priemonių veikti išimtinai bendrovės interesais, leido atlikti 2009-02-26 ir 2009-03-02 pirmus 2 000 000 Lt kaip dividendų išmokėjimus, E. Š. ir UAB ( - ), veikdama per E. Š., atliekant minėtus veiksmus, suprato, kad UAB ( - ) taps nemoki, negalės vykdyti sutartyse numatytų įsipareigojimų ir įmonių reikalavimai liks be ekonominio padengimo, ir dėl to kitiems juridiniams asmenims padarė turtinės žalos.

299Pagal kaltinamiesiems E. Š. ir juridiniam asmeniui UAB( - ) suformuluotą kaltinimą apgaulė kaltinamajame akte nurodytų kreditorių atžvilgiu pasireiškė tuo, jog UAB ( - ) vadovas E. Š. neva melagingai informavo kreditorius apie negalėjimą atsiskaityti sutartyse nurodytu laiku, nors tuo pačiu metu bendrovė turėjo lėšų, iš kurių sumokėjo dividendus, teikė paramą, paskolas akcininkams. Vertinant, ar E. Š. ir UAB ( - ) veiksmuose yra subjektyvinė jiems inkriminuojamos nusikalstamos veikos pusė, būtina nustatyti, ar, sudarant sutartis su civiliniais ieškovais, UAB ( - ) direktorius E. Š. turėjo ketinimus pagal jas neatsiskaityti, ar toks jo ketinimas galėjo susiformuoti vėliau, sutarčių vykdymo metu, ar E. Š. melavo, nurodydamas, kad bendrovė negali atsiskaityti sutartyse nurodytu laiku, ar lėšos, kurias pagal E. Š. ir juridiniam asmeniui UAB ( - ) pareikštą kaltinimą E. Š. išmokėjo, kaip dividendus, paramą, paskolas akcininkams, galėjo būti panaudotos atsiskaitymui su kreditoriais ir ar E. Š. galėjo įtakoti sprendimus dėl dividendų, paskolų, paramos, taip pat ar E. Š. suprato, kad dėl tų lėšų išmokėjimo UAB ( - ) taps nemoki, negalės vykdyti sutartyse numatytų atsiskaitymų įsipareigojimų ir kreditorių reikalavimai liks be ekonominio padengimo ir jis savo veiksmais padarys turtinę žalą juridiniams asmenims.

300Kaltinamojo E. Š., liudytojų ir civilinių ieškovų atstovų parodymais bei rašytine medžiaga - FNTT 2009-10-29 specialisto išvada Nr. ( - ) bei 2011-04-07 nepriklausomo auditoriaus išvada nustatyta, kad UAB ( - ) savo veiklą, t.y. statybos ir renovavimo bei rekonstrukcijos darbų vykdymą užsakovams, pradėjo 2005-09-06 ir per visą veiklos vykdymo laikotarpį iki 2009 metų II ketvirčio dirbo pelningai. 2007 metais grynasis pelnas siekė beveik 1,3 milijono litų, 2008 metais daugiau kaip 3,7 milijono litų. Šie duomenys rodo, kad UAB ( - ) veiklą vykdė realiai ir nebuvo įkurta trumpalaikei ar net fiktyviai veiklai vykdyti.

301Vertinant nuo 2008-02-06 iki 2009-03-02 sandorių su kaltinamajame akte nurodytais civiliniais ieškovais sudarymo aplinkybes, byloje nėra jokių faktiniais duomenimis pagrįstų įrodymų, kad šių sandorių sudarymo metu UAB ( - ) ir jos direktorius E. Š. būtų turėję ketinimą nevykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, ar kad toks ketinimas būtų atsiradęs sandorių vykdymo metu. Priešingai, baudžiamojoje byloje nustatyta, kad sandoriai buvo sudaromi konkretiems egzistuojantiems objektams, buvo sutariama dėl kainos ir jos apmokėjimo tvarkos, surašomos nustatytos formos ir civilinio kodekso nuostatas atitinkančios rašytinės sutartys. Civiliniai ieškovai, kaip objektų subrangovai, buvo informuojami apie tai, kad objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo ar renovavimo darbai yra finansuojami iš savivaldybių, kurių teritorijose yra tie objektai, biudžetų lėšų ir kad pagrindinis generalinis rangovas yra UAB „( - )“, kuri yra laimėjusi viešuosius konkursus šiuos objektus renovuoti ar rekonstruoti. Taip pat jie buvo informuojami apie atsiskaitymo tvarką - atitinkamai savivaldybei atsiskaičius su UAB „( - )“, ji turi atsiskaityti su UAB ( - ), o pastaroji tuomet atsiskaitys su subrangovais. Be to, su daugeliu iš civilinių ieškovų buvo dalinai atsiskaityta, o dėl likusios neapmokėtos dalies surašyti skolos mokėjimo grafikai. Taip pat pagal dalį sutarčių apmokėjimo terminai dar nebuvo suėję, o su tais civiliniais ieškovais, kuriems pagal sutartis mokėjimo terminai buvo suėję, buvo sutarta dėl naujų mokėjimo terminų ir atsiskaitymo tuomet, kai atitinkamų rajonų savivaldybės perves pinigus gen. rangovui UAB „( - )“

302Aplinkybę, kad civiliniai ieškovai žinojo iš E. Š. apie tokią atsiskaitymo tvarką ir kad su ja sutiko, nurodė liudytoju teismo posėdyje apklaustas UAB „( - )“ direktorius R. I., kuris teigė, kad neatsiskaitymas, kaip buvo sutarta kiekvieną mėnesį, įtarimo nekėlė, nes pasikeitė tokių projektų finansavimo tvarka, jam taip pat buvo žinoma, kad Panevėžio rajono savivaldybė sumokėjo bendrovei UAB „( - )“ tik dalį pinigų. Liudytoju teisme apklaustas civilinio ieškovo UAB „( - )“ direktorius V. S. taip pat nurodė, kad didelės panikos dėl neatsiskaitymų nebuvo, nes žinojo, kad Panevėžio rajono savivaldybė irgi negavo lėšų. Liudytoju apklaustas civilinio ieškovo UAB „( - )“ direktorius H. K. taip pat nurodė, kad dėl vėluojančių atsiskaitymų jam buvo ramu, nes jis nuolat bendravo su Panevėžio rajono savivaldybe dėl UAB ( - ) galimybės atsiskaityti. Liudytoju teisme apklaustas civilinio ieškovo UAB „( - )“ direktorius V. J. nurodė, kad UAB ( - ) vėluodavo su atsiskaitymais, bet vėliau buvo sudarytas skolos mokėjimo grafikas, atsižvelgiant į tai, kad (neskelbtina) rajono savivaldybė neperveda lėšų. Liudytoju teisme apklaustas civilinio ieškovo UAB „( - )“ direktorius N. B., pasakodamas apie Alytaus rajone esančių objektų rekonstravimą ir UAB ( - ) atsiskaitymą su jo vadovaujama bendrove, nurodė, kad jam buvo žinoma, kad darbai, dėl kurių jis sutarė su UAB ( - ) yra finansuojami iš Alytaus rajono savivaldybės ir sutiko pasirašyti skolų atidėjimo grafiką dėl to, kad Alytaus rajono savivaldybė laiku neatsiskaitė su UAB ( - ). Aplinkybę, jog sutiko su skolų mokėjimo atidėjimu, patvirtino ir civilinių ieškovų atstovai bei liudytojai N. G., D. S., G. D., S. V., A. V., R. S.. Taip pat šį faktą patvirtina ta aplinkybė, kad jie nurodė, jog laukė atsiskaitymo iš bendrovės UAB ( - ) ir pradėjo ieškoti tik tada, kai bendrovėje E. Š. jau nebedirbo. Tai atitinka nepriklausomo audito ataskaitoje nustatytą faktą, kad įsipareigojimų mokėjimo terminai suėjo: 2009-03-15 446 055,06 Lt, 2009-03-20 3 230 438 Lt, 2009-03-30 6 158 975 Lt.

303Šie duomenys patvirtina, kad UAB ( - ), pradėjus strigti atsiskaitymams, bendravo su kiekvienu civiliniu ieškovu, teikė jiems informaciją ir nurodė priežastis, dėl ko negali atsiskaityti sutartu laiku. Šios aplinkybės rodo, kad E. Š. ir UAB ( - ), vadovaujama E. Š., neturėjo ketinimų neatsiskaityti, juolab, kad skolų mokėjimo atidėjimai nebuvo primetami vienašališkai, o dėl jų buvo sutariama tarpusavio sutarimu. Teismų praktikoje yra laikoma, kad kaltininko tyčia išvengti turtinės prievolės gali susiformuoti po sandorio sudarymo, todėl tokiais atvejais apgaulė naudojama ne įtraukiant nukentėjusįjį į jam nenaudingą sandorį, o išvengiant būtinumo vykdyti savo pareigą. Turtinės prievolės išvengimas tokiu atveju gali reikštis neteisėtai atsisakant vykdyti savo pareigą kreditoriui, sudarant situaciją, kai kreditorius negali civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas yra suvaržytas (pavyzdžiui, tyčia tapus beturčiu, kad nebūtų į ką nukreipti reikalavimo). Gi nagrinėjamoje byloje surinktais bylos įrodymais patvirtintų faktinių duomenų visuma rodo, kad E. Š. buvo įsitikinęs, jog galės vykdyti susitarimus pagal skolų atidėjimo grafikus, kai savivaldybėms bus pervesti pinigai, šios atsiskaitys su bendrove ( - ), o pastaroji perves pinigus bendrovei ( - ). Tačiau 2009-03-02 E. Š. jam netikėtai akcininkų D. P. ir D. K. sprendimu buvo atleistas iš UAB ( - ) direktoriaus pareigų.

304Kaip nustatyta specialisto išvadoje, 2007-2009 metais UAB ( - ) vykdė statybos remonto darbus. Pagal bendrovės 2007 m. ir 2008 m. balansus ir pelno (nuostolių) ataskaitas bendrovė 2007-2008 m. dirbo pelningai, o 2009 m. I ketvirtį pagal pateiktus registrus patyrė 3 575 831 Lt nuostolį. Bendrovės finansinė padėtis 2007-2008 metų eigoje svyruodavo - metų pradžioje skolos tiekėjams išaugdavo, statybos darbai nebaigti, objektai nepriduoti naudojimui, o metų pabaigoje finansinė padėtis pagerėdavo, nes pirkėjai atsiskaitydavo už atliktus darbus ir bendrovė turėdavo apyvartinių lėšų atsiskaityti su tiekėjais. Apskaitos registrų ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys apie pajamas sutapo. 2007 metais UAB ( - ) uždirbo 1 276 726 Lt grynojo pelno, 2008 metais uždirbo 3 702 212 Lt grynojo pelno, kuris akcininkų sprendimais paskirstytas dividendams.

305Vien tas faktas, kad UAB ( - ) bankinėje sąskaitoje buvo piniginės lėšos, savaime nesudaro pagrindo teigti, kad bendrovė ir jos direktorius melagingai nurodė, jog neturi lėšų atsiskaitymui su kreditoriais. Laikytina, kad UAB ( - ) bankinėje sąskaitoje buvusios lėšos nebuvo įmonės apyvartinės lėšos, t.y. lėšos, naudojamos įmonės veiklos procese. Minėtos lėšos buvo 2007 ir 2008 metais uždirbtas UAB ( - ) pelnas. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 1 d. reglamentuota, kad bendrovės pelnas yra bendrovės akcininkų dividendai. Šio straipsnio 2 d. nurodyta, kad visuotinio akcininkų susirinkimo, o jei akcininkas tik vienas – vienintelio akcininko sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendus išreikalauti iš bendrovės, kaip jos kreditorius. Atsižvelgiant į šį įstatyminį reglamentavimą, pinigines lėšas, kurios yra bendrovės pelnas, bendrovė gali panaudoti savo veikloje, pavyzdžiui atsiskaitymams, investicijoms ir pan., jei nėra priimto akcininkų ar vienintelio akcininko sprendimo pelną išmokėti kaip dividendus.

306Specialisto išvadoje nurodyta, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartimis 100 vnt. UAB ( - ) akcijų savininkė buvo Estijos įmonė „( - )“, atstovaujama valdybos nario A. H., 2007-10-05 bendrovė 30 vnt. UAB ( - ) akcijų pardavė fiziniams asmenims - L. L. 15 akcijų ir E. Š. 15 akcijų. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartimis 70 vnt. bendrovės UAB ( - ) akcijų savininkė Estijos įmonė „( - )“, atstovaujama valdybos nario A. H., 2009-01-20 nusipirko 30 vnt. UAB ( - ) akcijų iš L. L. (15 akcijų) ir E. Š. (15 akcijų). Akcijų pirkimo- pardavimo sutartimi UAB ( - ) akcijų savininkė Estijos įmonė „( - )“, atstovaujama valdybos nario A. H., 2009-02-26 pardavė visas 100 vnt. akcijas fiziniam asmeniui D. D..

307Kaip matyti iš specialisto išvados, bendrovės ( - ) akcininko įmonės „( - )“ 2007 m. balandžio 17 d. sprendimu 2006 metais uždirbtas grynasis pelnas 502 012 Lt paskirstytas sekančiai: 1000 Lt į privalomąjį rezervą ir 446 110 Lt skirta dividendams, kurie išmokėti 2008 metais. Bendrovė 2006-2008 metų pelną iš viso 5 425 048,22 Lt (446110,21 + 1276725,98+ 3702212,03) paskirstė dividendams.

308Šioje baudžiamojoje byloje būtent toks akcininkų susirinkimo bei pagrindinio akcininko Estijos bendrovės „( - )“ sprendimas ir buvo - 2007 ir 2008 metais UAB ( - ) uždirbtas beveik 5 milijonų litų pelnas akcininkų sprendimu, remiantis įstatymo jiems suteikta teise, pripažintas dividendais ir nurodyta šį pelną sudarančias lėšas išmokėti akcininkams. Taigi UAB ( - ) bankinėje sąskaitoje buvusios lėšos buvo ne bendrovės lėšos, o akcininkams priklausantys dividendai arba, kitaip tariant, akcininkų turtas. Todėl, UAB ( - ), prašydama kreditorių atidėti mokėjimus, ne melagingai, o teisingai nurodė, jog ji apyvartinių lėšų neturi.

309Vertinant, kiek tokį sprendimą galėjo įtakoti kaltinamasis E. Š., minimu laikotarpiu turėjęs 15 akcijų, atsižvelgtina į tai, kad baudžiamosios bylos duomenimis nepaneigtas kaltinamojo aiškinimas, kad jis jokios įtakos, priimant sprendimus akcininkų susirinkimuose, neturėjo, be to, tiek jam, tiek L. L. akcijos buvo parduotos su sąlyga, kad jie negaus dividendų, jei tokie būtų mokami, ir jais per tam tikrą laikotarpį apmokės už akcijas. Be to, tiek E. Š., tiek L. L. nurodytas aplinkybes apie akcijas patvirtina ir faktas, kad 2009-01-20 akcijos iš jų buvo nupirktos pagrindinio akcininko Estijos įmonės „( - )“, kurios akcininkai buvo D. P. ir D. K..

310Iš specialisto išvados matyti, kad bendrovės ( - ) 2007 m. lapkričio 20 d. akcininkų susirinkimo protokole užfiksuotas akcininkų nutarimas D. K. išduoti 207 000 Lt paskolą. Vadovaujantis bendrovės ( - ) valdybos posėdžio protokolais, valdybos nariai 2007 m. gruodžio 27 d. ir 2008 m. sausio 7 d. priėmė nutarimus išduoti 225 000 Lt ir 205 000 Lt paskolas bendrovės valdybos nariui D. K.. 2008 m. gruodžio 22 d. įvykusiame bendrovės ( - ) akcininkų susirinkime buvo priimtas nutarimas suteikti 2 000 000 Lt paskolą D. K.. Dėl tos pačios priežasties kaltinamasis E. Š. negalėjo nevykdyti akcininkų sprendimo suteikti paskolas D. P. ir D. K.. Bendrovės „( - )“ piniginės lėšos, panaudotos paramai, kaip nurodyta nepriklausomo auditoriaus ataskaitoje, sudarė 1,3 % visų išlaidų, tai priskiriama nereikšmingų sumų grupei.

311UAB „( - )“ per savo valdymo organą - direktorių E. Š., nevykdyti akcininko sprendimo išmokėti pelną dividendais neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 str. numatyta teisė akcininkui priimti sprendimą dėl dividendų išmokėjimo, šio įstatymo 37 str. 5 d. įtvirtinta, kad bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais. Akcininkų susirinkimo sprendimas nebuvo panaikintas ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintas negaliojančiu, todėl UAB ( - ) per savo valdymo organą - direktorių E. Š. turėjo įstatyminę pareigą vykdyti sprendimą išmokėti dividendus.

312Vertinant, ar visuotinis akcininkų susirinkimas galėjo priimti sprendimą skirti ir išmokėti dividendus, jei yra bent viena iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 3 dalyje nurodytų sąlygų - dividendų išmokėti negalima, jeigu bendrovė yra nemoki ar išmokėjusi dividendus taptų nemoki, atsižvelgtina į tai, kad, kaip nustatyta bylos duomenimis, kaltinamieji E. Š. ir UAB ( - ) sprendimui skirti pinigines lėšas dividendų išmokėjimui įtakos neturėjo, o, akcininkų susirinkimui priėmus tokį sprendimą, jis jiems tapo privalomas.

313Baudžiamojoje byloje yra du įrodymai, kuriuose nustatomas ir nurodomas UAB ( - ) mokumo rodiklis dividendų išmokėjimo metu. Kaip nurodyta tiek 2009-10-29 FNTT specialisto išvadoje, tiek nepriklausomo auditoriaus 2011-04-07 išvadoje, pripažinimui, jog bendrovė yra ar buvo moki, jos mokumo koeficientas turi būti ne mažesnis, nei 1,2 ir jis yra nustatomas, įvertinus trumpalaikius bendrovės įsipareigojimus. 2009-10-29 FNTT specialisto išvada, remdamasi finansininkų ir ekonomistų moksliniais veikalais, nustatė, kad tiek 2008 m., tiek 2009 m. išmokėdama dividendus UAB ( - ) buvo nemoki, nes pagal jos 2008-12-31 balanso duomenis jos mokumo rodiklis buvo mažesnis, nei 1,2.

314Baudžiamojoje byloje esanti 2011-04-07 nepriklausomo auditoriaus išvada, remdamasi 2-uoju Verslo apskaitos standartu „Balansas“ ir šio Verslo apskaitos standarto metodinių rekomendacijų nuostatomis, nustatė, kad tiek 2008 m., tiek 2009 m. I ketvirtį išmokėdama dividendus UAB ( - ) pagal 2008-12-31 balanso duomenis buvo moki ir jos mokumo koeficientas 2008-12-31 dienai buvo 1,4769. Nepriklausomo auditoriaus 2011-04-07 išvadoje paaiškinta, kad auditorius ne tik vertino 2008 metų UAB ( - ) balanso duomenis, bet ir patikrino, ar pats 2008 metų balansas surašytas teisingai, t.y. ar jis atitinka 2-ojo Verslo apskaitos standarto „Balansas“ nuostatas, ir šio vertinimo metu buvo nustatyta, kad UAB „( - )“ 2008 metų balanse trumpalaikiams įsipareigojimams buvo neteisingai priskirta 4 949 322 Lt suma, kuri turėjo būti priskirta ilgalaikiams įsipareigojimams. Kaip matyti iš L. M. parodymų teismo posėdyje, nepriklausomo audito metu buvo nustatyta, kad UAB „( - )“ balanse suma 4 949 322 Lt (bendrovės „( - )“ paskolos, kurios turi būti grąžintos per 30 dienų nuo pareikalavimo) nepagrįstai buvo priskirta prie trumpalaikių įsipareigojimų, todėl FNTT 2009-10-29 specialisto išvadoje, neįvertinus UAB ( - ) buhalterės padarytos klaidos, buvo formaliai, t.y. atsižvelgiant tik į pačius duomenis, bet ne į jų teisingumą, ir neteisingai nustatytas UAB ( - ) mokumas 2008-12-31 bei 2009 I-ame ketvirtyje, kai bendrovės mokumas iš esmės nebūna pasikeitęs nuo finansinių metų pabaigos, t.y. 2008-12-31.

315Tačiau FNTT specialistė I. K. neįvertino to, kad UAB „( - )“ skolinių įsipareigojimų vykdymas bendrovei UAB „( - )“ ir Nordea bankui pagal minėtas sutartis nebuvo pasibaigęs nuo bendrovės finansinių metų pradžios, t.y. 2008-01-01, iki finansinių metų pabaigos – 2008-12-31. UAB „( - )“ nepareikalavo grąžinti paskolos iki 2008-12-31 (per vienerius finansinius bendrovės metus) ir ši paskola persikėlė kitiems finansiniams metams, o skoliniai įsipareigojimai pagal Overdrafto sutartį, nors ir buvo mokami kas mėnesį, taip pat neturėjo būti grąžinti 2008-12-31 dieną ir ši paskola persikėlė kitiems finansiniams metams. 2-ojo Verslo apskaitos standarto „Balansas“ 9 punkte nurodyta, kad ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įmonė turės įvykdyti vėliau, nei per ateinančius vienerius metus nuo balanso datos. Ilgalaikiai įsipareigojimai apima įmonės įsiskolinimus ir įsipareigojimus prekybos partneriams, kredito įstaigoms, valstybės institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Ilgalaikiams įsipareigojimams taip pat priskiriamos trumpalaikės paskolos, jei jų grąžinimo terminas pratęstas arba yra sudaryta pakartotinio finansavimo sutartis ilgesniam, nei vienerių metų laikotarpiui. Todėl bendrovei UAB ( - ) neatsiradus prievolės skolas UAB „( - )“ ir Nordea bankui grąžinti 2008 finansiniais metais, t.y. šiems kreditoriams nepareikalavus sugrąžinti paskolas per vienerius finansinius metus, vertintina, kad šie kreditoriai sutiko, kad paskola bus grąžinta vėliau, nei po vienerių metų ir todėl 2008 bendrovės finansinių metų (nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31) eigoje buvę trumpalaikiai įsipareigojimai, remiantis jau minėtu 2-ojo Verslo apskaitos standarto „Balansas“ 9 punktu, 2008-12-31 dienai tapo ilgalaikiais. UAB ( - ) ūkinės-finansinės veiklos vertinimo metu galiojo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 str. 4 d., kuri numatė, kad uždarųjų akcinių bendrovių apskaita turi būti tvarkoma pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus. Todėl UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimas taip pat turėjo būti atliekamas, atsižvelgiant į paminėtas tuomet galiojusias verslo apskaitos standartų nuostatas.

316Kaip nurodė auditorė L. M., įvertinus šią pataisą, UAB ( - ) mokumo rodiklis iš esmės pagerėjo, t.y. laikotarpiu, kai buvo priimtas sprendimas išmokėti dividendus ir kai jie buvo mokami, UAB ( - ) buvo moki.

317Pažymėtina ir tai, kad iš specialisto išvados matyti, jog tuo laikotarpiu, kuriuo pagal E. Š. ir UAB ( - ) pareikštą kaltinimą bendrovės UAB ( - ) ekonominė padėtis dėl jos direktoriaus E. Š. veiksmų tapo labai sunki, UAB ( - ) 2009 I ketvirčio trumpalaikiai įsiskolinimai nuo 20 376 351 Lt sumažėjo iki 11 245 962 Lt: atsiskaityta su tiekėjais, sudengti paskolų įsiskolinimai, panaikintas minusinis likutis kreditinėje sąskaitoje Nordea banke. Tyrimo metu pagal pateiktus dokumentus buvo patikrintas UAB ( - ) atsiskaitymas su darbuotojais, socialinio draudimo valdyba, Vilniaus M. P. įsiskolinimų nebuvo nustatyta.

318Tokiu būdu, iš baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad kaltinamieji E. Š. ir juridinis asmuo UAB ( - ) neturėjo ketinimo neatsiskaityti su civiliniais ieškovais, tam naudodamas apgaulę, ir taip padaryti civiliniams ieškovams turtinę žalą. Priešingai, iš byloje esančių dokumentų - FNTT 2009-10-29 specialisto išvados Nr. ( - ) bei nepriklausomo auditoriaus 2011-04-07 išvados matyti, kad UAB „( - )“, vadovaujant E. Š., buvo atlikusi užsakovui UAB „( - )“ darbų už 5 milijonus litų, kurių iš UAB „( - )“ UAB ( - ) E. Š. vadovavimo metu dar nebuvo gavusi, nes su pačia UAB „( - )“ nebuvo atsiskaičiusios savivaldybės. Kaltinamasis E. Š. patvirtino šią aplinkybę. E. Š., žinodamas, kad ši suma bus sumokėta, sudarė su civiliniais ieškovais skolų atidėjimo grafikus, jokiais aktyviais veiksmais neapsunkinęs įsipareigojusio asmens identifikavimo, paties sandorio fakto ar skolos įrodinėjimas civilinėmis teisinėmis priemonėmis.

319Baudžiamosios teisės teorijoje vengimas įvykdyti turtinę prievolę apgaule pasireiškia ne šiaip skolininko atsisakymu vykdyti tokią prievolę, bet apgaule sudarant tokią padėtį, dėl kurios kreditorius praranda realią galimybę įgyvendinti savo turtinę teisę arba ši galimybė kreditoriui iš esmės apsunkinama, o skolininkas išvengia realaus pavojaus būti teisiškai priverstas vykdyti savo pareigą.

320Pažymėtina ir tai, kad civiliniai ieškovai nepasinaudojo jokiomis civilinėmis teisinėmis priemonėmis, siekdami atgauti pinigines lėšas už statybines medžiagas ir atliktus darbus, nes manė, jog kreipimasis į prokuratūrą yra tinkamiausia priemonė. Ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo pradėtas pagal 2009-03-10 civilinių ieškovų gauti UAB „( - ) ", UAB „( - )", UAB „( - )" pareiškimus Panevėžio m. apylinkės prokuratūrai ir 2009-03-27 UAB „( - )" pareiškimą Vilniaus m. apylinkės prokuratūrai. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu visi civiliniai ieškovai, kuriems žala nebuvo atlyginta, yra pripažinti kreditoriais UAB „( - )“ (buvusi UAB ( - )) bankroto byloje.

321Tačiau iš civilinių ieškovų atstovų pateiktų duomenų matyti, kad jie turėjo UAB ( - ) duomenis, sutartis, skolų atidėjimo grafikus, bendravo su UAB ( - ) atstovais. Aplinkybė, kad UAB ( - ), sumokėdama dalį pinigų pagal sutartis, viso savo įsipareigojimo civilinių ieškovų naudai nebevykdė, savaime nepatvirtina apgaulės. Šios aplinkybės nelaikytinos kliudančiomis kreditoriams – civiliniams ieškovams įgyvendinti savo turtines teises civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Vengimas atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes ar suteiktas paslaugas be minėtų apgaulės elementų yra tik civilinis deliktas ir už tokius veiksmus baudžiamoji atsakomybė nekyla (Lietuvos A. T. kasacinė nutartis Nr. 2K-462/2010).

322Negalėjimą atsiskaityti UAB ( - ) motyvuodavo tuo, jog su ja nėra atsiskaitęs tiesioginis užsakovas UAB „( - )“ arba netiesioginiai užsakovai savivaldybės ir dėl to, nesant apyvartinių lėšų, nėra galimybės atsiskaityti sutartu laiku. Įvertinus byloje esančius įrodymus, matyti, kad UAB ( - ) nurodyta priežastis nebuvo melaginga. Liudytojai R. I., V. S., H. K. parodė, kad jie patys domėjosi ir žinojo, kad Panevėžio rajono savivaldybė laiku neatsiskaitė su UAB „( - )“ ir tai lėmė užsitęsusį atsiskaitymą iš UAB ( - ).

323Aukščiau aptartos faktinės aplinkybės ir jas patvirtinantys įrodymai, nesudaro pagrindo neginčytinai pripažinti, kad pagal pareikštą kaltinimą bendrovės „( - )“ direktorius E. Š. ir juridinis asmuo UAB ( - ), kai jai vadovavo E. Š., neatsiskaitydami su tiekėjais, o bankinėje sąskaitoje esančias lėšas panaudoję dividendams, paskoloms ir paramai, panaudojo apgaulę kreditorių atžvilgiu, kadangi nurodė jiems realiai egzistavusias neatsiskaitymo priežastis ir nenutylėjo tikrųjų faktų apie atsiskaitymo galimybės. Todėl UAB ( - ) prievoliniai teisiniai santykiai dėl neatsiskaitymo su civiliniais ieškovais neperaugo į baudžiamuosius ir kad bendrovė bei jos direktorius, neatsiskaitydami su civiliniais ieškovais dėl apyvartinių lėšų trūkumo arba užsakovų neatsiskaitymo su ja, nepadarė veikos, atitinkančios BK 186 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties požymius.

324Kaltinimas kaltinamajam patikėto ir jo žinioje esančio didelės vertės svetimo turto iššvaistymu ir skolininko nesąžiningumu, padarant turtinės žalos kreditoriams ( LR BK 184 str. 2 d., 208 str. 2 d.)

325BK 208 straipsnio 2 dalis numato atsakomybę asmeniui, kuris dėl savo sunkios ekonominės padėties ar nemokumo, kai akivaizdžiai grėsė bankrotas, paslėpė, iššvaistė, perleido, pervedė į užsienį ar nepateisinamai pigiai pardavė turtą, kuris galėjo būti pateiktas skoloms padengti, ir dėl to padarė turtinės žalos kreditoriams. BK 184 straipsnio 2 dalis numato atsakomybę asmeniui, kuris iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę.

326Kaltinime konstatuota, kad D. D. veika pagal BK 208 str. 2 d., 184 str. 2 d. objektyviai pasireiškė tuo, kad jis laikotarpiu nuo 2009-03-03 iki 2009-03-30 dienos, būdamas UAB ( - ) direktoriumi ir nuo 2009 m. vasario 26 dienos vieninteliu bendrovės akcininku, užimamų pareigų pagrindu atstovaudamas minėtai įmonei ir veikdamas jos vardu, būdamas ir vienu iš akcininkų, veikdamas priešingiems įstatų 2.1, 2.4, 9.6 punktuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams ir akcininkų naudai, turėdamas savo žinioje buvusį bendrovės turtą, žinodamas apie bendrovės sunkią ekonominę padėtį ir nemokumą, nevykdydamas įsipareigojimų, akivaizdžiai gręsiant bendrovės bankrotui, kuris vėliau buvo paskelbtas kreditorių iniciatyva, realiai nebevykdamas jokios veiklos, išvaistė, perleido ir nepateisinamai pigiai pardavė bendrovės turtą, kuris galėjo būti pateiktas skoloms ir atsiskaitymams padengti, dėl to padarė turtinės žalos kreditoriams, o būtent:

327- 2009-03-12 pasirašė su UAB „( - )" direktoriumi L. P. 19 protokolų dėl rangos sutarčių nutraukimo ir rezultatų perdavimo bei 14 objektų statybos aikštelių perdavimo UAB „( - )" pagal aktus, nurodant, jog UAB „( - )" tinkamai atsiskaitė su UAB ( - ), tačiau, žinodamas apie UAB ( - ) kreditorinį reikalavimą, nepareikalavo apmokėjimo už atliktų darbų dalį ir medžiagų sunaudojimą, nors UAB ( - ) 2008 metais pagal paminėtas rangos sutartis atliko darbus ir turėjo 4 593 334,55 Lt išlaidų, tokiu būdu išvaistė jo žinioje esančios bendrovės didelės vertės svetimą turtinę teisę į UAB „( - )" atsiskaitymą už atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas 4 593 334,55 Lt vertės,

328- dėl 2009-02-23 priimto UAB ( - ) akcininko Estijos įmonės „( - )" neteisėto sprendimo išmokėti 3 702 212 litų dividendų už 2008 metus nesiėmė jokių priemonių veikti išimtinai bendrovės interesais ir perleido bendrovės turtą panaudoti akcininko naudai, t.y. 2009-03-04 ir 2009-03-05 dienomis nurodė bendrovės vyr. finansininkei atlikti tarptautinius mokėjimus likusių pinigų 1700000 Lt kaip dividendų išmokėjimą iš UAB ( - ) sąskaitos ( - ) į šios įmonės sąskaitą Nr. ( - ) Estijos Respublikoje,

329- pagal išrašytas UAB ( - ) 9 PVM sąskaitas-faktūras viso pardavus ilgalaikį materialių turtą ir įvairias atsargas už 431 629,36 Lt be PVM, iš jų nepateisinamai pigiai pardavė bendrovei priklausantį ilgalaikį materialų turtą už 211 263,06 Lt, kai šio turto likutinė vertė buvo 431 657,06 Lt, t.y. 220 394 Lt mažiau, taip mažinant turėto bendrovės turto piniginę vertę, kuris galėjo būti pateiktas kreditorių skoloms padengti,

330šiais veiksmais jis išvaistė svetimą jo žinioje buvusią UAB „( - )" svetimą didelės vertės turtinę teisę - 4 593 334,55 Lt vertės bei priešingais UAB ( - ) interesams, elgdamasis nesąžiningai, padarė didelę 1 920 394 Lt turtinę žalą bendrovės kreditoriams.

331Subjektyvioji D. D. inkriminuotų nusikalstamų veikų pusė pasireiškė tuo, kad D. D. šiuos veiksmus turėjo atlikti, veikdamas tiesiogine tyčia, t.y. būdamas atsakingas už bendrovės veiklą ir veikdamas pagal teisinius įgalinimus, žinodamas apie bendrovės sunkią ekonominę padėtį ir nemokumą, nevykdė įsipareigojimų, akivaizdžiai gręsiant bendrovės bankrotui, jo valiniais sprendimais ir nurodymais be teisinio pagrindo buvo iššvaistyta didelės vertės turtinė teisė bei padaryta turtinė žala kreditoriams.

332Tam, kad būtų galima konstatuoti kaltinamojo D. D. veiksmuose buvus nusikalstamų veikų sudėtį, būtina nustatyti, kad kaltinamasis D. D. jam inkriminuojamų veikų padarymo metu suvokė, kad jo įmonė yra sunkioje ekonominėje padėtyje ar yra nemoki, jai akivaizdžiai gresia bankrotas. Baudžiamojoje byloje surinktų ir ištirtų įrodymų pagrindu tokios išvados vienareikšmiškai padaryti negalima.

333Kaip matyti iš specialisto išvados, 2009-02-26 akcijų pirkimo- pardavimo sutartimi UAB ( - ) akcijų savininkė Estijos įmonė „( - )“, atstovaujama valdybos nario A. H., pardavė visas 100 vnt. akcijas fiziniam asmeniui D. D.. Tyrimui atlikti buvo pateikta UAB ( - ) vienintelio akcininko sprendimu 2009 m. vasario 23 d. patvirtinta bendrovės 2008 metų finansinė atskaitomybė. D. D. nuo 2009-03-03 tapo UAB ( - ) direktoriumi.

334D. D. teismo posėdyje nurodė, kad, 2009-02-26 įsigydamas bendrovės ( - ) akcijas, su jos finansine padėtimi jis nuodugniai nebuvo susipažinęs, 2009-03-03 jam pradėjus dirbti bendrovės direktoriumi, buhalterė jam rodė buhalterinės apskaitos dokumentus, pagal kuriuos jis manė, kad bendrovės finansinė padėtis yra gera, ji turi objektų, vykdo veiklą, tinkamam įsigilinimui jis neturėjo pakankamai laiko, be to, jis neturi ekonominio ar buhalterinės apskaitos tvarkymui reikalingo išsilavinimo. Perkant akcijas, jam buvo iškelta sąlyga, kad jis turi pabaigti mokėti dividendus akcininkams. Kad bendrovės padėtis tampa sunki, jis suprato, kai 2009-03-12 UAB ( - ) direktorius L. P. pateikė jam protokolus dėl sutarčių su UAB ( - ) nutraukimo, dėl ko bendrovė ( - ) neteko didžiosios dalies užsakymų.

335Lietuvos A. T. yra nurodęs, kad įmonės nemokumas BK 208 straipsnio kontekste yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės ir kaltininkas turi suvokti prastą įmonės situaciją.

336D. D. inkriminuotų nusikalstamų veikų objektyvinė pusė pagal kaltinimą pasireiškė šiais veiksmais - kad jis iššvaistė jo žinioje esančios bendrovės didelės vertės turtinę teisę į UAB „( - )“ atsiskaitymą už atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas 4 593 334,55 Lt vertės.

337Šis kaltinimas nepagrįstas byloje esančiais duomenimis. Byloje esantys įrodymai nepatvirtina, kad kaltinamasis D. D. galėjo žinoti apie jo vadovaujamos bendrovės turtinę teisę į UAB „( - )“ atsiskaitymą kaltinime nurodytai sumai. Ši suma bendrovės ( - ) buhalterinėje apskaitoje nurodyta, kaip bendrai per 2008 metus bendrovės UAB ( - ) patirtos sąnaudos, vykdant gamybinę veiklą. Ši suma neapskaityta buhalterinėje apskaitoje, kaip UAB „( - )“ skola, sąnaudos pagal atskirus objektus nedetalizuotos, konkretūs darbai neįforminti darbų atlikimo aktais, pasirašytais rangos sutarties šalių, neišrašytos PVM sąskaitos - faktūros, todėl negalima vienareikšmiškai tvirtinti, kad šios sąnaudos, kaip pagrįstos išlaidos, yra pripažintos bendrovės UAB „( - )“. Kaltinamasis E. Š. teismo posėdyje paaiškino, kad bendrovė ( - ), remdamasi savo apskaitos politika, tam tikras sąnaudas perkėlė iš 2008 metų į 2009 metus, jų neįformindama darbų atlikimo aktais ir PVM sąskaitomis – faktūromis, kad nereikėtų mokėti pajamų mokesčio už sumas, kurios būtų gautos tik kitais metais. Taip pat kaltinamasis E. Š. paaiškino, kad santykiai su bendrove „( - )“ buvo geri, su akcininkais D. P. ir D. K. bendravo, kiekvieną mėnesį susitikrindavo sumas pagal objektus, todėl toks sąnaudų apiforminimas jam neatrodė rizikingas. Pažymėtina, kad kaltinamiesiems E. Š. ir juridiniam asmeniui UAB ( - ) kaltinimai dėl buhalterinės apskaitos vedimo tvarkos taisyklių pažeidimų nebuvo inkriminuoti.

338Sąnaudos buvo skaičiuojamos bendrai, o ne pagal atskirus objektus, todėl, tik 2009-03-03 atėjęs dirbti direktoriumi ir dirbęs iki 2009-03-30, per šį laiko tarpą D. D. neturėjo informacijos ir galimybių konkrečias sąnaudas savo nuožiūra priskirti konkrečioms sutartims, taigi ir nuspręsti, kad pagal sutartis su UAB „( - )“ yra sąnaudos, už kurias ši bendrovė dar neatsiskaitė. Baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais neįrodyta iš anksto susiformavusi D. D. tyčia iššvaistyti bendrovės turtinę teisę, priešingai - jis dėjo pastangas visomis priemonėmis išlaikyti tolesnę UAB ( - ) ūkinę - komercinę veiklą.

339D. D. taip pat inkriminuoti objektyvinės pusės veiksmai - turto perleidimas akcininko naudai dividendų išmokėjimui.

340Šis kaltinimas nepagrįstas byloje esančiais duomenimis. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad kaltinamasis D. D., 2009-03-04 ir 05 dienomis išmokant dividendus akcininkams, būtų žinojęs apie bendrovės sunkią ekonominę padėtį. Jis, įsigydamas bendrovės akcijas, suprato, kad jam nurodyta akcijų pardavimo sąlyga – baigti mokėti dividendus yra privaloma. Bendrovė turėjo ir privalėjo išmokėti dividendus akcininkams, kadangi pagal Akcinių bendrovių įstatymą akcininkai, priėmę sprendimą tam tikrą piniginių lėšų dalį skirti dividendams, tapo bendrovės kreditoriais. D. D. žinojo, kad dividendus pradėjo išmokėti ankstesnis bendrovės direktorius E. Š., D. D. tik tęsė dividendų išmokėjimą. Be to, kaip išanalizuota dėl kaltinamiesiems E. Š. ir juridiniam asmeniui UAB ( - ) pareikšto kaltinimo, specialisto išvadoje, nustačiusioje bendrovės nemokumo faktą, buvo nepagrįstai rėmiamasi moksline literatūra, o ne Lietuvos Respublikos įmonės bankroto įstatymo 2 str., kuris nurodo, kad įmonės nemokumas yra būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, nuostatomis. Kaip nurodyta anksčiau, teismas laiko, kad specialisto išvadoje UAB „( - )“ bendrovei ( - ) suteiktos paskolos 4 070 500 Lt nepagrįstai laikytos trumpalaikiu turtu pagal sutartyje suformuluotą grąžinimo per 30 dienų nuo pareikalavimo nuostatą, tačiau neatsižvelgiant į tai, kad jų grąžinimo tais pačiais suteikimo 2008 metais nepareikalauta ir jos persikėlė į kitus finansinius 2009 metus. Iš nepriklausomo audito ataskaitos matyti, kad bendrovės ( - ) finansinė padėtis smarkiai pablogėjo tada, kai UAB „( - )“ su UAB ( - ) nutraukė sutartis, t.y. tik po 2009-03-12 dienos.

341Taip pat D. D. inkriminuoti nusikalstamų veiksmų objektyvinės pusės požymis dėl ilgalaikio turto pardavimo mažesnėmis, nei likutinė vertė, kainomis.

342Specialisto išvadoje pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, jog UAB ( - ) 2009 m. vasario - kovo mėnesiais devynioms bendrovėms pardavė ilgalaikį materialų turtą už 211 263,06 Lt ir įvairias atsargas už 220 366,30 Lt, iš viso parduota už 431 629,36 Lt be PVM. Palyginus ilgalaikio turto pardavimo kainą su šio turto likutine verte, nustatyta, kad UAB ( - ) dalį ilgalaikio materialaus turto pardavė pigiau, nei buvo jo likutinė vertė: turto parduota už 211 263,06 Lt, o šio turto likutinė vertė pardavimo datai buvo 431 657,06 Lt. Tokiu būdu UAB ( - ), pardavusi ilgalaikį turtą pigiau, nei jo likutinė vertė, patyrė 220 394 Lt (431657,06-211263,06) nuostolį.

343Specialisto išvada, kad turto kaina, už kurią jis buvo parduotas, yra nepateisinamai pigi, yra tik teorinė prielaida. Baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais nenustatyta, kokia buvo parduoto turto tikroji rinkos vertė pardavimo metu, o paimti tik formalūs buhalterinės apskaitos duomenys - kad turtas parduotas už mažesnę, nei likutinė, vertę, todėl laikoma, kad su nuostoliu, kas turėjo būti pažymėta buhalterinėje apskaitoje. Kaip nurodė D. D., jis, kai buvo nutrauktos sutartys su bendrove „P“ ir jis suprato, kad UAB ( - ) neteko darbų užsakymų, bandė pagerinti bendrovės padėtį. Todėl jis atleido didelę dalį darbuotojų, bandė gauti paskolą, taip pat pardavė bendrovei nereikalingą turtą bei turtą, kurio nebenorėjo saugoti sandėlio saugą atliekanti įmonė. Pažymėtina, kad UAB ( - ) pardavė turtą ir atsargas bendrovėms, kurioms ji buvo skolinga, tuo sumažindama skolas kreditoriams. 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ II dalyje apibrėžta, kad tikroji vertė yra vertė, už kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis arba už kurią gali būti įskaitytas tarpusavio įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti arba parduoti turtą arba įskaityti tarpusavio įsipareigojimą. Analogiškai tikroji rinkos vertė reglamentuota Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 20 dalyje.

344Baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais nustatytais faktiniais duomenimis nepaneigtos kaltinamojo D. D. nurodytos aplinkybės, kad dalis turto, kurį D. D. pardavė, buvo naudotas, prastos techninės būklės, neturėjo geros prekinės išvaizdos, netinkamai sandėliuojamas ir saugomas. Baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais nepaneigta D. D. nurodyta aplinkybė, kad dalis turto, kurio D. D. nespėjo parduoti ar panaudoti skolų užskaitoms, sandėlį saugančios įmonės buvo sumesti kieme į krūvą ir išmesta kaip bevertis, kurio neperėmė net bankroto administratorius.

345Kaip konstatuojama formuojamoje teismų praktikoje, BK 184 straipsnyje numatyta nusikalstama veika - turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas iššvaisto esantį jo žinioje ar jam patikėtą turtą, kurį neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims, nesilaikydamas įstatymais nustatytos perleidimo tvarkos. Baudžiamoji atsakomybė už kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio turto iššvaistymą atsiranda tik tada, kai jis neteisėtai pasinaudojo jam suteiktais įgaliojimais tam turtui. Turto iššvaistymas yra padaromas tyčia – tiek tiesiogine, tiek ir netiesiogine. Tiesioginės tyčios atveju kaltininkas suvokia, jog neteisėtai ir neatlygintinai iššvaisto jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą ir taip pažeidžia savininko ar kito teisėto turto valdytojo interesus, daro jam turtinę žalą ir to nori. Netiesioginės tyčios atveju kaltininkas savo tyčine veika tiesiogiai šių padarinių nesiekia, tačiau sąmoningai leidžia jiems kilti. Bet kokiu atveju asmuo turi suvokti savo veiksmų pavojingumą bei suprasti aplinkybes, sudarančias nusikaltimo objektyviąją pusę. Tokią teismų praktiką formuoja ir Lietuvos A. T. (kasacinė nutartis Nr. 2K-615/2006).

346Byloje nesurinkta neginčytinų įrodymų, patvirtinančių, jog D. D. suvokė savo veiksmų pavojingumą bei siekė žalingų padarinių arba sąmoningai leido jiems atsirasti, ar kad kaltinamasis D. D. nusikalstamai pasitikėjo ar buvo nusikalstamai nerūpestingas, todėl negalima kalbėti ir apie kaltės buvimą jo veiksmuose.

347Duomenų, kad D. D. būtų turėjęs kokios nors naudos ar turėjęs tyčią atskirus daiktus parduoti už mažesnę vertę, taip padarant žalą turto savininkui ar teisėtam turto valdytojui, nėra. Byloje nėra pateikta jokių įrodymais nustatytų faktinių duomenų, kad vertė, už kurią D. D. pardavė turtą, pardavimo laikotarpiu buvo nepateisinamai pigi, kokia buvo to turto reali rinkos vertė, atsižvelgiant į turto pobūdį, prekinę išvaizdą, taip pat į prasidėjusią Lietuvoje ekonomikos krizę, ypatingai stipriai palietusią statybos sektorių, kuriame dirbo UAB ( - ). Įvertinus tai, kad D. D. nurodė turtą pardavęs kreditoriams, siekdamas sumažinti kreditorinius įsiskolinimus, jo veiksmuose nenustatyta tyčia parduoti turtą už mažesnę, nei buhalterinė likutinė, vertę, šiais veiksmais padarant žalą turto savininkui ar teisėtam turto valdytojui. Byloje surinktais įrodymais nepatvirtinus, kad pardavimo kaina buvo mažesnė ir už turto tikrąją rinkos kainą, nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad D. D., siekdamas sumažinti kreditorinius reikalavimus, tyčia iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje esanti didelės vertės turtą. Turtas nebuvo perduotas vienai kuriai nors jo pasirinktai bendrovei, o parduotas devynioms, po derybų su kuriomis konkretus, aiškiai įvardintas turtas buvo perduotas pagal nustatytos formos oficialius dokumentus - sąskaitas faktūras. Nenustatyta duomenų, kad buvo pažeista nustatyta perleidimo tvarka.

348UAB ( - ) (dabar UAB „( - )“) bankroto byla buvo iškelta 2010-01-22 Vilniaus apygardos teismo nutartimi. Ikiteisminis tyrimas šioje byloje pradėtas pagal 2009-03-10 ir 2009-03-27 bendrovių - kreditorių pareiškimus.

349Taigi, šioje baudžiamojoje byloje iškilusios abejonės neleidžia daryti kategoriškos išvados dėl D. D. kaltės kaltinamajam patikėto ir jo žinioje esančio didelės vertės svetimo turto iššvaistymu ir skolininko nesąžiningumu, padarant turtinės žalos kreditoriams. Nekaltumo prezumpcija, ginama Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 2 dalyje, reiškia, kad baudžiamojoje byloje kaltinamojo kaltė turi būti įrodyta, nesant jokių abejonių. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę, padarius nusikalstamą veiką, ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms. Kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai. Šis principas įpareigoja, išnaudojus visas galimybes abejonėms pašalinti ir nepavykus to padaryti, visas abejones vertinti traukiamo baudžiamojon atsakomybėn asmens naudai ir draudžia, esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių, priimti apkaltinamąjį nuosprendį (kasacinės nutartys Nr. 2K-177/2009, 2K-205/2012, 2K-315/2012, 2K-510/2012). Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat yra ne kartą konstatavęs, kad visos abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (Barbera, Messegue and Jabardo v. Spain judment of 6 December 1988, Series A no. 146; Tefner v. Austria, no. 33501/9620, 20 March 2001).

350Pažymėtina, kad baudžiamoji atsakomybė taikytina tik kaip kraštutinė priemonė, esant visoms sąlygoms jai taikyti. Teismui nenustačius, kad D. D. būtų atlikęs kokius nors neteisėtus veiksmus, užtraukiančius baudžiamąją atsakomybę, jis yra išteisintinas, konstatavus, jog nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimų, numatytų BK 208 str. 2 d., 184 str. 2 d., požymių. Taip pat konstatuotina, kad UAB ( - ) prievoliniai teisiniai santykiai dėl neatsiskaitymo su civiliniais ieškovais neperaugo į baudžiamuosius teisinius santykius ir bendrovė UAB( - ) bei jos direktorius E. Š., neatsiskaitydami su civiliniais ieškovais dėl apyvartinių lėšų trūkumo arba užsakovų neatsiskaitymo su ja, nepadarė veikos, atitinkančios BK 186 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties požymius. Todėl kaltinamieji D. D., E. Š. ir juridinis asmuo UAB ( - ) išteisintini, nepadarius veikų, turinčių nusikaltimų požymių (( - ) str.5d.1p.).

351Civilinio ieškovo UAB „( - )“ (dabar „( - )“) atstovas atsisakė pareikšto civilinio ieškinio, todėl procesas dėl UAB „( - )“ (dabar „( - )“) civilinio ieškinio nutrauktinas.

352Civilinių ieškovų UAB „( - )“ Lietuvos filialo, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ civiliniai ieškiniai, nenustačius, kad E. Š. ir juridinio asmens UAB ( - ) veiksmuose yra nusikaltimo sudėtis, paliktini nenagrinėtais (( - ) str. 3 d. 2p.).

353Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintinas laikinas nuosavybės teisių apribojimas į E. Š. ir D. D. nuosavybės teise priklausantį turtą (( - ) str. 8 d.).

354E. Š. ir D. D. panaikintinos kardomosios priemonės - rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.

355Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - )299 str., 301-305 str., 307-308 str.,

Nutarė

356D. D. iš kaltinimo pagal BK 184 str. 2 d. išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (( - ) str.5d.1p.).

357D. D. iš kaltinimo pagal BK 208 str. 2 d. išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (( - ) str.5d.1p.).

358E. Š. iš kaltinimo pagal BK 186 str. 1 d. išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (( - ) str.5d.1p.).

359juridinį asmenį UAB ( - ) iš kaltinimo pagal BK 186 str. 1 d. išteisintini, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių (( - ) str.5d.1 p.).

360Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013-01-31 nutartimi paskirtą laikiną nuosavybės teisių apribojimą į E. Š., a.k( - ) gim. ( - ) nuosavybės teise priklausantį turtą: 0,1832 ha ploto žemės sklypą, esantį adresu ( - ), bei pastatą - 284,49 kv. m. ploto gyvenamąjį namą esantį ( - )

361Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos prokuratūros 2010-08-03 nutarimu paskirtą laikiną nuosavybės teisių apribojimą į D. D., a.k( - ) gim.( - ), nuosavybės teise priklausantį butą 51,05 kv. m. ploto esantį ( - ) Procesą dėl civilinio ieškovo UAB „( - )“ (dabar „( - )“) civilinio ieškinio nutraukti.

362Civilinių ieškovų UAB „( - )“ Lietuvos filialo, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ civilinius ieškinius palikti nenagrinėtus (( - ) str. 3 d. 2p.).

363Kardomąsias priemones - rašytinius pasižadėjimus neišvykti D. D. ir E. Š. panaikinti.

364Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. E. Š., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, LR pilietis, aukštojo... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 186... 5. D. D., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, LR pilietis, aukštojo išsilavinimo,... 6. kaltinamas pagal BK 184 str. 2 d., 208 str. 2 d.,... 7. juridinis asmuo UAB „( - )“ įmonės kodas ( - ), registruotas ( - ),... 8. kaltinamas pagal BK 186 str. 1d.... 9. Teismas... 10. , išnagrinėjęs bylą,... 11. D. D. kaltinamas tuo, kad jis laikotarpiu nuo 2009 m. kovo 03 iki 2009 m. kovo... 12. veikdamas priešingiems įstatų 2.1, 2.4, 9.6 punktuose nurodytiems UAB „( -... 13. dėl 2009-02-23 priimto UAB „( - )" akcininko Estijos įmonės „( - )"... 14. 1.... 15. UAB „( - )" pagal PVM sąsk.faktūrą ( - ) iš viso 359,36 Lt be PVM;... 16. 2.... 17. UAB „( - )" pagal PVM sąsk.faktūras ( - ) iš viso 16 414,24 Lt be PVM;... 18. 3.... 19. UAB „( - )" pagal PVM sąsk.faktūras ( - )iš viso 27 258,11 Lt be PVM;... 20. 4.... 21. UAB „( - )" (duomenys pakeisti) pagal PVM sąsk.faktūrą ( - ) iš viso... 22. 5.... 23. UAB „( - )" (duomenys pakeisti) pagal PVM sąsk.faktūrą ( - ) iš viso 34... 24. 6.... 25. UAB „( - )" (duomenys pakeisti) pagal PVM sąsk.faktūrą ( - ) iš viso... 26. 7.... 27. UAB „( - )" (duomenys pakeisti) pagal PVM sąsk.faktūrą ( - ) iš viso 5... 28. 8.... 29. UAB „E" (duomenys pakeisti) pagal PVM sąsk.faktūras ( - ), iš viso 301... 30. 9.... 31. UAB „( - )" (duomenys pakeisti) pagal PVM sąsk.faktūras ( - ) iš viso 34... 32. viso pardavus ilgalaikį materialių turtą ir įvairias atsargas už 431... 33. taip tokiais veiksmais jis išvaistė svetimą jo žinioje buvusią UAB „( -... 34. E. Š. kaltinamas tuo, kad jis, būdamas UAB „( - )" (į. k. duomenys... 35. 1. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2008-02-06 sudarė 283.200... 36. 2. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2008-07-08 sudarė 2.050.000... 37. 3. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2008-05-22 sudarė 599.953... 38. 4. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2008-06-20 sudarė 331.600... 39. 5. Su UAB „( - )" (į.k. ( - )) 2008-07-18 sudarė 1.901.258 litų vertės... 40. 6. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2008-08-22 sudarė 115 171,92... 41. 7. Su D. J. Įmone „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini)) 2008-12-01 sudarė... 42. 8. Su UAB „( - )", į.k. duomenys neskelbtini), 2009-01-12 sudarė 2.699,13... 43. 9. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2008-08-06 sudarė 50.200... 44. 10. Su UAB „( - )") 2008-10-20 sudarė 44.922,60 lito vertės rangos sutartį... 45. 11. Su UAB „( - )" 2008-09-02 sudarė 79.937,33 lito vertės sutartį , pagal... 46. 12. Su UAB „( - )" 2007-12-13 sudarė prekių pardavimo sutartį Nr. ( - ),... 47. 13. Su UAB „( - )" (2008-11-07 sudarė 18.479,18 lito vertės rangos sutartį... 48. 14. Su UAB „( - )" (į.k. duomenys neskelbtini) 2007-08-24 sudarė sutartį... 49. 15. Su UAB „( - )" 2006-04-19 sudarė ilgalaikę didmeninio pirkimo -... 50. 16. Su UAB „( - )" 2008-10-30 sudarė tiekimo sutartį Nr. ( - ), pagal... 51. 17. Su UAB „( - )" 2008-07-24 sudarė tiekimo sutartį Nr. ( - ), pagal... 52. 18. Su UAB „( - )" 2008-10-13 sudarė 46.000 litų vertės statybos rangos... 53. 19. Su UAB „( - )" 2008-10-23 sudarė 16.500 litų vertės langų ir durų... 54. 20. Su UAB „( - )" 2008-12-11 sudarė 8.550 litų vertės langų ir durų... 55. 21. Su UAB „( - )" 2008-09-26 sudarė 148.680 litų vertės statybos rangos... 56. 22. Su UAB „( - )" 2008-02-19 sudarė sutartį, pagal kurią įgijo... 57. 23. Su UAB „( - )" 2008-11-04 sudarė 110.800,54 lito vertės statybos rangos... 58. 24. Su UAB „( - )" 2008-07-03 sudarė sutartį pirkimo pardavimo sutartį Nr.... 59. 25. Su UAB „( - )" 2008-10-13 sudarė sutartį dėl statybos darbų 18 butų... 60. 26. Su UAB „( - )" 2008-07-30 sudarė sutartį dėl LDRMT administracinio... 61. 27. Su UAB „( - )" 2008-08-05 sudarė sutartį dėl statybos darbų ( - )... 62. 28. Su UAB „( - )" 2008-09-17 sudarė sutartį dėl statybos darbų 18 butų... 63. 29. Su UAB „( - )" 2008-09-22 sudarė statybos rangos sutartį dėl ( - )... 64. 30. Pagal UAB „( - )" nuo 2008-10-27 iki 2009-02-02 išrašytas 46 PVM... 65. 31. Su UAB „( - ) 2008-07-30 sudarė rangos sutartį dėl Priešgaisrinės... 66. Tokiu būdu E. Š. kaltinamas apgaule vengęs atsiskaityti su: UAB „( - )",... 67. Juridinis asmuo UAB „( - )" kaltinamas tuo, kad juridinio asmens UAB „( -... 68. 1. Su UAB „( - )" 2008-02-06 sudarė 283.200 litų vertės projektavimo... 69. 2. Su UAB „( - )" 2008-07-08 sudarė 2.050.000 litų vertės statybos rangos... 70. 3. Su UAB „( - )" 2008-05-22 sudarė 599.953 litų vertės statybos rangos... 71. 4. Su UAB „( - )" 2008-06-20 sudarė 331.600 litų vertės statybos rangos... 72. 5. Su UAB „( - )" 2008-07-18 sudarė 1.901.258 litų vertės statybos rangos... 73. 6. Su UAB „( - )" 2008-08-22 sudarė 115 171,92 lito vertės statybos rangos... 74. 7. Su D. J. Įmone „( - )" (2008-12-01 sudarė subrangos sutartį Nr. 5 dėl... 75. 8. Su UAB „( - ), į.k. ( - ), 2009-01-12 sudarė 2.699,13 lito vertės... 76. 9. Su UAB „( - )" 2008-08-06 sudarė 50.200 litų vertės rangos sutartį ir... 77. 10. Su UAB „( - )" 2008-10-20 sudarė 44.922,60 lito vertės rangos sutartį... 78. 11. Su UAB „( - )" 2008-09-02 sudarė 79.937,33 lito vertės sutartį, pagal... 79. 12. Su UAB „( - )" 2007-12-13 sudarė prekių pardavimo sutartį, pagal... 80. 13. Su UAB „( - )" (į.k. ( - )) 2008-11-07 sudarė 18.479,18 lito vertės... 81. 14. Su UAB „( - )" 2007-08-24 sudarė sutartį, pagal kurią UAB „( - )"... 82. 15. Su UAB „( - )" 2006-04-19 sudarė ilgalaikę didmeninio pirkimo -... 83. 16. Su UAB „( - )" 2008-10-30 sudarė tiekimo sutartį, pagal kurią UAB „(... 84. 17. Su UAB „( - )" 2008-07-24 sudarė tiekimo sutartį Nr. ( - ), pagal... 85. 18. Su UAB „( - )" 2008-10-13 sudarė 46.000 litų vertės statybos rangos... 86. 19. Su UAB „( - )" 2008-10-23 sudarė 16.500 litų vertės langų ir durų... 87. 20. Su UAB „( - )", į.k. ( - ), 2008-12-11 sudarė 8.550 litų vertės... 88. 21. Su UAB „( - )" 2008-09-26 sudarė 148.680 litų vertės statybos rangos... 89. 22. Su UAB „( - )" 2008-02-19 sudarė sutartį ( - ), pagal kurią įgijo... 90. 23. Su UAB „( - )" (į.k. ( - )) 2008-11-04 sudarė 110.800,54 lito vertės... 91. 24. Su UAB „Auto" 2008-07-03 sudarė sutartį, 2008-09-30 pirkimo pardavimo... 92. 25. Su UAB „( - )" 2008-10-13 sudarė sutartį dėl statybos darbų 18 butų... 93. 26. Su UAB „( - )" (į.k. ( - )) 2008-07-30 sudarė sutartį dėl ( - )... 94. 27. Su UAB „( - )" 2008-08-05 sudarė sutartį dėl statybos darbų ( - )... 95. 28. Su UAB „( - )" 2008-09-17 sudarė sutartį dėl statybos darbų 18 butų... 96. 29. Su UAB „( - )" 2008-09-22 sudarė statybos rangos sutartį dėl... 97. 30. Pagal UAB „( - )" nuo 2008-10-27 iki 2009-02-02 išrašytas 46 PVM... 98. 31. Su UAB „( - )" 2008-07-30 sudarė rangos sutartį dėl Priešgaisrinės... 99. Tokiu būdu bendrovė, atstovaudama direktoriaus E. Š., apgaule vengė... 100. Apklaustas kaltinamuoju, E. Š. savo kaltės nepripažino ir parodė, kad jis... 101. Apklaustas kaltinamuoju, D. D. savo kaltės nepripažino ir parodė, kad jis... 102. Kaltinamojo juridinio asmens UAB „( - )“ atstovas adv. E. L. nurodė, kad... 103. Civilinio ieškovo UAB „( - )" Lietuvos filialo atstovė R. K. nurodė, kad... 104. Civilinio ieškovo UAB „( - )" atstovas R. S. nurodė, kad UAB „( - )“... 105. Civilinio ieškovo UAB „( - )" atstovas G. J. nurodė, kad bendrovė... 106. Civilinio ieškovo UAB „( - )" atstovas V. J. nurodė, kad UAB „( - )"... 107. Civilinio ieškovo UAB „( - )" atstovas A. S. nurodė, kad bendrovė byloje... 108. Civilinio ieškovo UAB „( - )" atstovė N. G. nurodė, kad ji yra UAB „( -... 109. Apklaustas liudytoju N. B. parodė, kad jis dirba UAB „( - )" gamybos... 110. Darbai buvo baigti 2008 m. gruodžio mėnesį, pasirašytas darbų atlikimo... 111. Apklaustas liudytoju A. V. parodė, kad jis 2008 m. buvo UAB „( - )"... 112. Apklausta liudytoja I. B. parodė, kad ji dirba UAB „( - )" pirkimų... 113. Liudytoju apklaustas G. D. parodė, kad jis 2008 m. dirbo bendrovėje "( - )"... 114. UAB „( - )“ nebuvo gavusi pasiūlymo įrengti ( - ) gimnazijoje valgyklą.... 115. Liudytoja apklausta V. Š. parodė, kad ji 2009 m. dirbo buhaltere AB „( -... 116. negalėdavo daryti, tik su direktoriaus leidimu. Kad UAB “( - )” buvo... 117. Apklausta liudytoja N. D. parodė, kad ji nuo 2009 m. sausio mėn. dirbo... 118. Apklaustas liudytoju D. P. parodė, kad jis su D. K. valdė po 50 procentų... 119. D. P. žino, kad buvo bendra UAB „( - )" grupės sąskaita banke, ji buvo... 120. Apklaustas liudytoju D. K. parodė, kad iki 2008 m. jis kartu su D. P. turėjo... 121. Jis nežino, kodėl UAB “( - )” su įmonėmis neatsiskaitė, greičiausiai... 122. Nuo 1998 ar 1999 m. iki 2007 m. ar 2006 m. D. K. buvo UAB „( - )"... 123. Apklaustas liudytoju R. I. parodė, kad jis yra AB „( - )" direktorius. 2008... 124. UAB „( - )“, kaip subrangovas, darbų atliko už maždaug 1,3mln. Lt sumą,... 125. Bendrovė likusią skolą pardavė, koks jos tolimesnis likimas, jis nežino.... 126. Apklaustas liudytoju V. S. parodė, kad jis yra bendrovės „( - )"... 127. Apklaustas liudytoju H. K. parodė, kad jis yra bendrovės „( - )"... 128. Bendrovė pagal sutartį atliko visus darbus, su jais nebuvo pilnai... 129. Apklaustas liudytoju V. V. S. parodė, kad jis yra UAB „( - )" vadovas,... 130. Apklaustas liudytoju G. V. parodė, kad jis dirba darbų vadovu, maždaug... 131. Apklausta liudytoja L. K. parodė, kad nuo 1996 m. iki 2009 m. birželio... 132. Apklaustas liudytoju L. P. parodė, kad jis nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. yra... 133. Apklaustas liudytoju L. L. parodė, kad 2006 m. jis įsidarbino į UAB „( -... 134. 2009 metų pradžioje jis savo akcijas pardavė įmonei „( - )", iš... 135. LR ( - ) str. 4 d. pagrindu teismas perskaitė pagal teisinės pagalbos... 136. Iš 2009-10-29 specialisto išvados( - ), tiriant UAB “ ( - )” ūkinę -... 137. UAB “( - )” (tuo metu UAB „( - )") steigėjai ir pirmieji akcininkai buvo... 138. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB “( - )” 2007-04-12 vienintelio... 139. 1. D. K. (buvęs akcininkas iki 2006-11-27),... 140. 2. D. P. (buvęs akcininkas iki 2006-11-27),... 141. 3. E. Š. direktorius (10 priedas).... 142. UAB “( - )” 2009-02-23 vienintelio akcininko „( - )“, atstovaujama... 143. 1. D. D. (akcininkas nuo 2009-02-26 ir direktorius nuo 2009-03-03),... 144. 2. A. H. (akcininko atstovas iki 2009-02-26),... 145. 3. I. B. (11 priedas).... 146. Nuo 2009-03-03 UAB “( - )” valdybos nariai A. H. ir I. B. parašė... 147. 2005-11-03 UAB „( - )" (tuo metu UAB „( - )") akcininkų susirinkime... 148. Tiriamuoju laikotarpiu UAB “( - )” buhalterinę apskaitą tvarkė vyr.... 149. Pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad UAB “( -... 150. 2007-2009 metais UAB ( - ) vykdė statybos remonto darbus. Pagal bendrovės... 151. Vertinant UAB ( - ) finansinę veiklą, specialistas vadovavosi H. D. knyga... 152. Pagal finansinės analizės metodiką, norint nustatyti ar įmonė moki... 153. Bendrovės finansinė padėtis 2007-2008 metų eigoje svyruodavo - metų... 154. UAB ( - ) finansinė būklė vertinta pagal 2001-03-20 LR Įmonių Bankroto... 155. Tyrimo metu pagal pateiktus dokumentus buvo patikrintas UAB ( - ) atsiskaitymas... 156. Bendrovės skoloms viršijant 50 % jos turto, UAB ( - ) akcininkai 2008-2009... 157. Nustatyta, kad UAB ( - ) iki 2009 m. kovo 31 d. buvo nutraukusi statybos darbų... 158. Tyrimo metu nenustatyta, kad UAB „( - )" mokėjo skolas išskirtinai vienam... 159. Pagal tyrimui pateiktus UAB ( - ) apskaitos registrus 2009-03-31 dienai... 160. Pagal UAB ( - ) pateiktus registrus 2008 metais bendrovėje ženkliai... 161. Bendrovėje 2009-03-31 didžiausią dalį viso trumpalaikio turto sudarė... 162. 2009 m. I ketvirtį UAB ( - ) darbų pagal nebaigtas sutartis su UAB „( - )"... 163. Apibendrinus pinigines pajamas ir išlaidas visuose bankuose, nevertinant... 164. Tyrimo metu pagal pateiktus apskaitos dokumentus nustatyta, kad UAB( - ) 2007... 165. Pagal UAB „( - )" finansinius rodiklius bendrovė 2008-12-31 buvo nemoki ir... 166. Bendrovės ( - ) vyr. buhalterė L. K. ir bendrovės „( - )" vyr. buhalterė... 167. Bendrovė ( - ), atstovaujama direktoriaus D. D., ir bendrovė „( - )",... 168. Bendrovės „( - )" vienintelis akcininkas - Estijos įmonė „( - )“,... 169. Bendrovės ( - ) akcininkai 2007 m. gegužės 14 d. ir 2008 m. sausio 21 d.... 170. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktas 2007 m. spalio 5... 171. Pagal bendrovės „( - )" 2007 m. lapkričio 20 d. akcininkų susirinkimo... 172. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui atlikti pateiktus bendrovės ( - )... 173. 2007 m. ir 2008 m. bendrovė ( - ) su bendrove „( - )" buvo sudariusi 24... 174. 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. vasario mėn. bendrovė ( - ) pagal įformintas PVM... 175. -55 598 595,66 Lt 2007-2008 metais ir 2009 m. vasario mėnesį atlikti statybos... 176. -4 051 336,34 Lt 2007 metais atlikti statybos ir remonto darbai pagal 2006... 177. -7667,63 Lt suteikta automobilių Opel Astra ir Opel A. C. nuoma, parduota... 178. Bendrovė „( - )" 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. sausio-kovo mėn. atsiskaitė... 179. -56 684 506,06 Lt bendrovė „( - )" pervedė į bendrovės ( - ) sąskaitas... 180. -522 276,21 Lt bendrovė „( - )" apmokėjo bendrovės( - ) skolas tiekėjams;... 181. -582 864,50 Lt (63586,13+179938,20+268236,53+71103,64) apskaitoje... 182. -178 800 Lt užskaitytas bendrovės ( - ) 2006 m. apskaitoje užregistruotas... 183. -2 180 500 Lt pagal 2009 m. kovo 3 d. bendrovės ( - ) direktoriaus D. D. ir... 184. -431 608,21 Lt pagal 2009 m. kovo 3 d. bendrovės ( - ) direktoriaus D. D. ir... 185. 2009 m. kovo 31 d. bendrovė „( - )" bendrovei ( - ) už jos atliktus... 186. Bendrovės „( - )" direktorius L. P. 2009 m. vasario 26 d. pateikė... 187. Tyrimui atlikti pateiktuose - 14 vnt. 2009 m. kovo 12 d. bendrovės ( - )... 188. 2008 m. sausio 22 d. bendrovės( - ) direktorius E. Š. ir bendrovės „( - )"... 189. Pagal 2008 m. sausio 22 d. sudarytą rangos sutartį Nr. ( - ) su bendrove... 190. Bendrovė „( - )" 2008 m. rugsėjo, gruodžio mėn. ir 2009 m. vasario, kovo... 191. Bendrovė ( - ) 2008 m. rugsėjo, gruodžio mėn. ir 2009 m. vasario, kovo... 192. 2008-01-22 sutarties Nr. ( - ) su UAB „( - )" atlikimui UAB ( - ) samdė... 193. - UAB ( - )" (rangovas), atstovaujama direktoriaus D. P., ir UAB „( - )"... 194. - UAB „( - )" (duomenys pakeisti) (rangovas), atstovaujama direktoriaus D.... 195. - UAB „( - )" (rangovas), atstovaujama direktoriaus H. K., ir UAB „( - )"... 196. - UAB „( - )" bendrovei ( - ) 2008-10-31 išrašė PVM sąskaitą faktūrą (... 197. - UAB „( - )" (rangovas), atstovaujama direktoriaus V. S., ir UAB ( - )... 198. - UAB „( - )" (rangovas), atstovaujama direktoriaus R. I., ir UAB ( - )... 199. - UAB „( - )" (rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus S. V., ir UAB... 200. - UAB „( - )" (vykdytojas), atstovaujama direktoriaus V. S., ir UAB ( - )... 201. - UAB „( - )" (duomenys pakeisti) (vykdytojas), atstovaujama direktorės G.... 202. Įvertinus tyrimui pateiktus UAB „( - )" apskaitos dokumentus, registrus,... 203. UAB ( - ), samdydama subrangovus sutartyje Nr. ( - ) numatytiems statybos... 204. Pagal tyrimui pateiktus dokumentus UAB ( - ) veiklą, turtą, nuosavo kapitalo... 205. Pagal tyrimui pateiktus UAB „( - )" apskaitos dokumentus bendrovė... 206. Pagal UAB ( - ) apskaitos dokumentus ir registrus ilgalaikio materialaus turto... 207. 2008 m. rugsėjo, gruodžio mėn. ir 2009 m. vasario, kovo mėn. bendrovė „(... 208. -5 061 566,56 Lt pervesti į bendrovės ( - ) kreditinę sąskaitą Nordea... 209. -1 225 562,14 Lt atlikta tarpusavio skolų užskaita pagal 2009 m. kovo 3 d.... 210. UAB ( - ) 2007-2009 metais vykdė statybos remonto darbus. Pagal bendrovės... 211. UAB ( - ) 2007 metais uždirbo 1 276 726 Lt grynojo pelno, 2008 metais uždirbo... 212. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2009-10-21 raštu Nr. ( - ) informavo,... 213. Apklausta specialistė I. K. patvirtino savo specialisto tyrime padarytas... 214. 2009-02-23 vienintelio akcininko Estijos įmonės „( - )“ sprendimu buvo... 215. Atsakydama į klausimus, specialistė I. K. nurodė, kad ji, specialisto... 216. Dėl bendrovei UAB „( - )“ nebaigtų darbų 4,5 mln. Lt sumai, specialistė... 217. Nutraukiant sutarčių su UAB „( - )“ vykdymą, tos išlaidos buvo... 218. Įrodymai baudžiamojoje byloje gali būti įstatymų nustatyta tvarka gauti,... 219. Baudžiamojoje byloje esanti 2011-04-07 nepriklausomo auditoriaus (audito... 220. Iš 2011-04-07 nepriklausomo auditoriaus (audito įmonės UAB „( - )“... 221. Atlikta UAB „( - )“ dokumentų ir veiklos nuodugni analizė leidžia daryti... 222. 2008 metais UAB „( - )“ suteikė 379 800 Lt paramos. 2008 metų gruodžio... 223. UAB „( - )” skola bendrovei UAB „( - )“ yra 41 088,05 Lt. Ši skola yra... 224. Apklausta teismo posėdyje liudytoja L. M. parodė, kad ji, kaip auditą... 225. Specialistė I. K. nurodė, kad su baudžiamojoje byloje pateikta nepriklausomo... 226. Iš specialisto išvados 2010-02-08 Nr. ( - ), tiriant UAB „( - ) "... 227. bendrovės „( - )" 2007-02-01 ir 2007-04-02 kreditavimo sutartyse dėl 2 000... 228. Bendrovės „( - )" 2007-06-11 ir 2007- 09-28 paskolų sutartyse dėl 50 000... 229. Bendrovės „( - )" skolininkai - juridiniai asmenys 2007m.-2008 m. ir 2009... 230. -UAB ( - ) 2007 m. - 2008 m. bendrovei „( - )" į jos sąskaitas bankuose... 231. akcininkė -Estijos Respublikos įmonė ( - ) 2007m.- 2008m., 2009 m.... 232. Pagal bendrovės „( - )" 2007 m.-2008 m. ir 2009 m. sausio-kovo mėn.... 233. Bendrovė „( - )" 2007-01-01 bendrovei ( - ) už jos atliktus statybos ir... 234. -55 598 595,66 Lt bendrovė ( - ) atliko statybos ir remonto darbus 2007... 235. -4 051 336,34 Lt bendrovė ( - ) atliko statybos ir remonto darbus 2007 metais... 236. -7667,63 Lt bendrovė ( - ) suteikė automobilių Opel Astra ir Opel A. C.... 237. Bendrovė „( - )" 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. sausio-kovo mėn. atsiskaitė... 238. -56 684 506,06 Lt bendrovė „( - )" pervedė į bendrovės ( - ) sąskaitas... 239. -522 276,21 Lt bendrovė „( - )" apmokėjo bendrovės ( - ) skolas... 240. -582 864,50 Lt apskaitoje užregistruotos atliktų tarpusavio skolų užskaitos... 241. -2 180 500 Lt pagal 2009 m. kovo 3 d. bendrovės „( - )" direktoriaus L. P.... 242. -431 608,21 Lt pagal 2009 m. kovo 3 d. bendrovės „( - )" direktoriaus L. P.... 243. Bendrovė „( - )" bendrovei ( - ) už jos atliktus statybos ir remonto... 244. Bendrovė ( - ) 2007-01-01 bendrovei „( - )" už iš jos įsigytas prekes... 245. Bendrovė ( - ) 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. sausio-kovo mėn. atsiskaitė su... 246. -193 250,00 Lt bendrovė ( - ) pervedė į bendrovės „( - )" sąskaitą... 247. -582 864,50 Lt apskaitoje užregistruotos atliktų tarpusavio skolų užskaitos... 248. -431 608,21 Lt pagal 2009 m. kovo 3 d. bendrovės „( - )" direktoriaus L. P.... 249. Bendrovės ( - ) skola bendrovei „( - )" už iš jos įsigytas prekes ir... 250. Bendrovė „( - )" 2009 m. kovo 27 d., 30 d., balandžio 14 d. iš sąskaitos... 251. Bendrovės ( - ) skola bendrovei „( - )" už iš jos įsigytas prekes,... 252. UAB „( - )" vienintelė 100% akcininke buvo Estijos Respublikos įmonė ( -... 253. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )" sudarytose 22 sutartyse su... 254. UAB „( - )" tiriamuoju laikotarpiu sudarė 4 statybos rangos sutartis su... 255. UAB „( - )" tiriamuoju laikotarpiu su valstybinėmis, savivaldybių... 256. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „( - )" sutartims, sudarytoms 2007-2009 m. su... 257. Įvertinus tyrimui pateiktus UAB „( - )" apskaitos dokumentus, rangos... 258. UAB „( - )" 2008-01-17 sutartyje Nr. ( - ) su Panevėžio rajono savivaldybe... 259. UAB ( - ) direktorius E. Š. ir bendrovės „( - )" direktorius L. P. 2008 m.... 260. Bendrovė ( - ) pagal 2008 m. sausio 22 d. sudarytą rangos sutartį Nr. ( - )... 261. Pagal tyrimui pateiktus apskaitos dokumentus nustatyta, kad UAB „( - )",... 262. Vadovaujantis tyrimui atlikti pateiktais apskaitos dokumentais, bendrovė „(... 263. Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2008 m. rugsėjo, gruodžio... 264. -1 446 809 Lt pervedė 2008 m. rugsėjo 15 d. ir gruodžio 31 d. arba 22,8... 265. -4 902 190,14 Lt pervedė 2009 m. kovo 3 d., balandžio 1 ir 20 d. arba 77,2... 266. Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2009 m. gegužės 1 d.... 267. Pagal tyrimui pateiktus apskaitos dokumentus galima nustatyti UAB „( - )"... 268. Pagal UAB "( - )" pateiktas pelno mokesčio deklaracijas bendrovė 2007-2008... 269. -2007 metais bendrovė uždirbo 34 563 157 Lt pajamų, deklaravo 6 323 413 Lt... 270. -2008 metais bendrovė uždirbo 74 195 044 Lt pajamų, deklaravo 7 408 398 Lt... 271. 2009-03-10 Panevėžio m. apylinkės prokuratūroje gauti UAB „( - )", UAB... 272. 2009-03-27 Vilniaus m. apylinkės prokuratūroje gautas UAB „( - )"... 273. 2009-05-09 prokuroro nutarimu minėti tyrimai sujungti į vieną tyrimą (t.8... 274. Iš Vilniaus apygardos teismo 2010-01-22 nutarties matyti, kad UAB „( - )"... 275. Vilniaus apygardos teismo 2010-07-02 nutartimi teismas patvirtino BUAB „( -... 276. Iš 2008-01-17 rangos sutarties Nr.Sl-31 tarp (neskelbtina) rajono... 277. Iš 2009-04-08 Panevėžio rajono savivaldybės pranešimo matyti, kad... 278. Iš Vilniaus apskrities VMI 2009-03-16 pranešimo matyti, kad UAB ( - )... 279. Iš AB „( - )"A/S Lietuvos filialo 2009-11-30 pateiktos informacijos matyti,... 280. Iš (neskelbtina) rajono savivaldybės administracijos pateiktų 2007-12-19... 281. Iš Vilniaus apskrities VMI 2009-01-19 Nr. 430-222 operatyvaus patikrinimo... 282. Iš UAB ( - ) 2008 metų balanso ir pelno ataskaitos matyti, kad jį patvirtino... 283. Iš UAB ( - ) akcininkų susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolų... 284. Iš UAB ( - ) 2007 metų balanso ir pelno ataskaitos matyti, kad jį patvirtino... 285. Iš 2009-02-26 UAB „( - )" pranešimo UAB ( - ), 2009-03-12 protokolų dėl... 286. Iš 2005-11-03 darbo sutarties Nr. ( - ) matyti, kad E. Š. 2005-11-03 priimtas... 287. Iš 2009-03-02 darbo sutarties matyti, kad D. D. 2009-03-03 priimtas dirbti UAB... 288. Iš 200-05-14 patvirtintų UAB ( - ) įstatų matyti, kad bendrovėje valdymo... 289. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro 2010-06-15 nutarimu nutrauktas... 290. BK 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog pagal baudžiamąjį įstatymą atsako... 291. Kaltinimas apgaulingu vengimu atsiskaityti už suteiktas paslaugas ( LR BK 186... 292. BK 186 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už turtinės... 293. Šios, kaip ir sukčiavimo, veikos esmė yra apgaulės panaudojimas. Apgaulė... 294. E. Š. ir juridinis asmuo UAB „( - )“ kaltinami pagal BK 186 str. 1 d. -... 295. -nuo 2008-09-26 iki 2008-09-29 davė nurodymą pervesti iš UAB ( - )... 296. -per 2008 metus bendrovės vardu suteikė paramą įvairioms organizacijoms už... 297. -tuo laikotarpiu leido suteikti paskolas D. P. ir D. K.,... 298. -dėl 2009-02-23 priimto bendrovės akcininko Estijos įmonės „( - )“... 299. Pagal kaltinamiesiems E. Š. ir juridiniam asmeniui UAB( - ) suformuluotą... 300. Kaltinamojo E. Š., liudytojų ir civilinių ieškovų atstovų parodymais bei... 301. Vertinant nuo 2008-02-06 iki 2009-03-02 sandorių su kaltinamajame akte... 302. Aplinkybę, kad civiliniai ieškovai žinojo iš E. Š. apie tokią... 303. Šie duomenys patvirtina, kad UAB ( - ), pradėjus strigti atsiskaitymams,... 304. Kaip nustatyta specialisto išvadoje, 2007-2009 metais UAB ( - ) vykdė... 305. Vien tas faktas, kad UAB ( - ) bankinėje sąskaitoje buvo piniginės lėšos,... 306. Specialisto išvadoje nurodyta, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartimis 100... 307. Kaip matyti iš specialisto išvados, bendrovės ( - ) akcininko įmonės „(... 308. Šioje baudžiamojoje byloje būtent toks akcininkų susirinkimo bei... 309. Vertinant, kiek tokį sprendimą galėjo įtakoti kaltinamasis E. Š., minimu... 310. Iš specialisto išvados matyti, kad bendrovės ( - ) 2007 m. lapkričio 20 d.... 311. UAB „( - )“ per savo valdymo organą - direktorių E. Š., nevykdyti... 312. Vertinant, ar visuotinis akcininkų susirinkimas galėjo priimti sprendimą... 313. Baudžiamojoje byloje yra du įrodymai, kuriuose nustatomas ir nurodomas UAB (... 314. Baudžiamojoje byloje esanti 2011-04-07 nepriklausomo auditoriaus išvada,... 315. Tačiau FNTT specialistė I. K. neįvertino to, kad UAB „( - )“ skolinių... 316. Kaip nurodė auditorė L. M., įvertinus šią pataisą, UAB ( - ) mokumo... 317. Pažymėtina ir tai, kad iš specialisto išvados matyti, jog tuo laikotarpiu,... 318. Tokiu būdu, iš baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad... 319. Baudžiamosios teisės teorijoje vengimas įvykdyti turtinę prievolę apgaule... 320. Pažymėtina ir tai, kad civiliniai ieškovai nepasinaudojo jokiomis... 321. Tačiau iš civilinių ieškovų atstovų pateiktų duomenų matyti, kad jie... 322. Negalėjimą atsiskaityti UAB ( - ) motyvuodavo tuo, jog su ja nėra... 323. Aukščiau aptartos faktinės aplinkybės ir jas patvirtinantys įrodymai,... 324. Kaltinimas kaltinamajam patikėto ir jo žinioje esančio didelės vertės... 325. BK 208 straipsnio 2 dalis numato atsakomybę asmeniui, kuris dėl savo sunkios... 326. Kaltinime konstatuota, kad D. D. veika pagal BK 208 str. 2 d., 184 str. 2 d.... 327. - 2009-03-12 pasirašė su UAB „( - )" direktoriumi L. P. 19 protokolų dėl... 328. - dėl 2009-02-23 priimto UAB ( - ) akcininko Estijos įmonės „( - )"... 329. - pagal išrašytas UAB ( - ) 9 PVM sąskaitas-faktūras viso pardavus... 330. šiais veiksmais jis išvaistė svetimą jo žinioje buvusią UAB „( - )"... 331. Subjektyvioji D. D. inkriminuotų nusikalstamų veikų pusė pasireiškė tuo,... 332. Tam, kad būtų galima konstatuoti kaltinamojo D. D. veiksmuose buvus... 333. Kaip matyti iš specialisto išvados, 2009-02-26 akcijų pirkimo- pardavimo... 334. D. D. teismo posėdyje nurodė, kad, 2009-02-26 įsigydamas bendrovės ( - )... 335. Lietuvos A. T. yra nurodęs, kad įmonės nemokumas BK 208 straipsnio kontekste... 336. D. D. inkriminuotų nusikalstamų veikų objektyvinė pusė pagal kaltinimą... 337. Šis kaltinimas nepagrįstas byloje esančiais duomenimis. Byloje esantys... 338. Sąnaudos buvo skaičiuojamos bendrai, o ne pagal atskirus objektus, todėl,... 339. D. D. taip pat inkriminuoti objektyvinės pusės veiksmai - turto perleidimas... 340. Šis kaltinimas nepagrįstas byloje esančiais duomenimis. Byloje nėra... 341. Taip pat D. D. inkriminuoti nusikalstamų veiksmų objektyvinės pusės... 342. Specialisto išvadoje pagal pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus... 343. Specialisto išvada, kad turto kaina, už kurią jis buvo parduotas, yra... 344. Baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais nustatytais faktiniais duomenimis... 345. Kaip konstatuojama formuojamoje teismų praktikoje, BK 184 straipsnyje numatyta... 346. Byloje nesurinkta neginčytinų įrodymų, patvirtinančių, jog D. D. suvokė... 347. Duomenų, kad D. D. būtų turėjęs kokios nors naudos ar turėjęs tyčią... 348. UAB ( - ) (dabar UAB „( - )“) bankroto byla buvo iškelta 2010-01-22... 349. Taigi, šioje baudžiamojoje byloje iškilusios abejonės neleidžia daryti... 350. Pažymėtina, kad baudžiamoji atsakomybė taikytina tik kaip kraštutinė... 351. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ (dabar „( - )“) atstovas atsisakė... 352. Civilinių ieškovų UAB „( - )“ Lietuvos filialo, UAB „( - )“, UAB... 353. Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintinas laikinas nuosavybės teisių... 354. E. Š. ir D. D. panaikintinos kardomosios priemonės - rašytiniai... 355. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - )299 str., 301-305 str.,... 356. D. D. iš kaltinimo pagal BK 184 str. 2 d. išteisinti, nepadarius veikos,... 357. D. D. iš kaltinimo pagal BK 208 str. 2 d. išteisinti, nepadarius veikos,... 358. E. Š. iš kaltinimo pagal BK 186 str. 1 d. išteisinti, nepadarius veikos,... 359. juridinį asmenį UAB ( - ) iš kaltinimo pagal BK 186 str. 1 d. išteisintini,... 360. Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013-01-31... 361. Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos prokuratūros... 362. Civilinių ieškovų UAB „( - )“ Lietuvos filialo, UAB „( - )“, UAB... 363. Kardomąsias priemones - rašytinius pasižadėjimus neišvykti D. D. ir E. Š.... 364. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...