Byla 2-895-372/2013
Dėl žalos, suteikiant nekokybiškas medicinines paslaugas, atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovei A. D., jos atstovei adv. R. K., trečiajam asmeniui A. M., jos atstovei adv. D. Č.,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės A. D. patikslintą ieškinį atsakovei individualiai įmonei „A. Š. stomatologinė klinika“, trečiajam asmeniui A. M. dėl žalos, suteikiant nekokybiškas medicinines paslaugas, atlyginimo ir

Nustatė

3Ieškovė nurodė, kad 2011-06-11 kreipėsi į stomatologinį kabinetą, esantį ( - ) , dėl dantų gydymo ir protezavimo. Šias paslaugas teikė A. Š., šiuo metu jos pavardė M. Paslaugos mokamos, tačiau gydytoja kartais kvitų iš viso neduodavo. Juos žadėjo išduoti tada, kai baigs vieną ar kitą gydymo etapą. Kabineto languose buvo reklaminė informacija, kontaktiniai duomenys, kabinete kabėjo licenzija ir higienos leidimas-pasas, todėl abejonių dėl gydytojos ir klinikos patikimumo nekilo. Prasidėjus vizitų atidėjinėjimui, ieškovė pastebėjo, kad gydytoja neprisimena, kokias procedūras atliko prieš tai. Į ieškovės pastabas, ar yra daromi įrašai jos ambulatorinėje kortelėje, gydytoja žadėjo juos daryti vėliau, o kitą kartą pasakė, kad kortelės vesti nebūtina, tai svarbu tik paciento mirties atveju, kai reikia padaryti jo tapatybės atpažinimą. Atsakovė protezavo 13 dantų metalo keramika, iš jų trims gydė šaknis. Netrukus protezuotus ir gydytus dantis pradėjo skaudėti, suskilinėjo metalo keramika, tačiau paskyrusi priėmimo laiką, vizitus gydytoja ėmė nukėlinėti vėlesniam laikui, apie atidedamą vizitą pranešdama prieš pusvalandį, o kartais iš viso neinformuodama. Ieškovei tekdavo laukti prie kabineto durų, nežinant, ar gydytoja atvyks. Telefonu ji neatsiliepdavo, darbo valandos nebuvo nurodytos. Atsakovės gydymo metu išplito dantenų infekcija, skaudėjo dantis, todėl ieškovė pareikalavo, kad ji pašalintų savo darbo broką. Kai kuriuos dantis gydytoja perprotezavo, bandė gydyti dantų kanalus, tačiau situacija dar labiau pablogėjo. Ieškovė prašė siųsti konsultacijoms į kitas gydymo įstaigas, tačiau gydytoja į tai nekreipė dėmesio, sakė, kad taip turi būti, viskas susitvarkys. Suabejojusi gydytojos kvalifikacija, ieškovė pati kitose gydymo įstaigose darė dantų nuotraukas, konsultavosi pas kitus gydytojus, kurie patvirtino jos nuogąstavimus dėl gydymo tinkamumo. Gydytoja pusantro mėnesio neišėmė vaistų iš perforuoto, apimto stiprios infekcijos danties kanalo, todėl ieškovė kentėjo labai stiprius galvos ir žandikaulio skausmus. Tada ji pareikalavo grąžinti ambulatorinę kortelę, kad galėtų gydytis pas kitus gydytojus. Gydytoja ant sąsiuvinio lapelio parašė, kokie vaistai buvo įvesti į vieno danties kanalą. Paprašius grąžinti pinigus už netinkamai suteiktas paslaugas, gydytoja sutiko tai padaryti, tačiau grąžino tik 2000 Lt, padarydama banko pavedimą. Kiti 10000 Lt negrąžinti. Savarankiškai kreipdamasi konsultacijoms, ieškovė sumokėjo dar 1770 Lt. Ieškovė kreipėsi į Odontologų rūmus, kurie informavo, kad nei klinika, nei gydytoja neturi licenzijos veiklai, kurią teikė ieškovei. Apie tai ieškovė informavo prokuratūrą, kadangi tokie gydytojos veiksmai kelia pavojų ir kitiems pacientams. Odontologų rūmų komisija apžiūrėjo ir įvertino ieškovės burnos ir dantų būklę ir nustatė, kad gydytoja ieškovei suteikė netinkamas paslaugas. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija nusprendė nenagrinėti ieškovės pareiškimo, kadangi nėra ginčo tarp ieškovės ir klinikos. Ieškovė savo teisę į žalos atlyginimą realizuoja CK nustatyta tvarka. Ieškovė savo neturtinę žalą įvertina 50000 Lt suma, kadangi ji patyrė skausmą, vartojo antibiotikus ir nuskausminamuosius vaistus, nepatogumą kalbant, valgant, nerimą dėl tolesnio dantų gydymo ir galimų padarinių. Turtinę žalą sudaro 10000 Lt sumą, 1770 Lt už kitų odontologų konsultacijas, 37650 Lt už netinkamai gydytų dantų taisymą ir protezavimą iš naujo.

4Ieškovė teismo posėdyje patvirtino, kad šiuo metu naujam odontologui jau sumokėjo 14680 Lt sumą, todėl jau patirtų išlaidų suma sudaro 26450 Lt, o būsimos išlaidos sudaro 22970 Lt. Ji taip pat nurodė, kad reikalavimą priteisti 50000 Lt neturtinės žalos palaiko. Ieškovė nurodo, kad prarado pasitikėjimą gydytojais, jai kelia abejonių, ar nepadarė žalos rentgeno aparatas, stovėjęs atsakovės kabinete. Gydytoja nepaaiškino, kodėl reikėjo protezuoti du visiškai sveikus ieškovės dantis, ji iš viso nepateikė gydymo plano. Dėl atsakovės netinkamai atlikto gydymo ir protezavimo ieškovė buvo priversta į darbą eiti ištinusiu veidu. Įdėjus netinkamus protezus, ji ėmė švepluoti, iš burnos tiško seilės. Ieškovė nurodė, kad ji dirba su vaikais mokykloje, jie tyčiojosi iš jos. Tokia būklė truko daugiau nei pusę metų, per tą laiką ieškovė dėl nurodytų priežasčių bijojo vykti į kvalifikacijos kursus, vengė bendravimo su pašaliniais asmenimis.

5Trečiasis asmuo A. M. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Ji nurodė, kad ieškovė pas ją atvyko nesutaisytais dantimis. Ieškovė atsisakė leisti pašalinti du dantis, dėl kurių galimo sėkmingo gydymo kilo abejonių ir kitiems ieškovę konsultavusiems gydytojams. Trečiasis asmuo nurodė, kad šiuos du dantis reikėjo šalinti, tačiau bandė juos gydyti. Gydymo nebaigė, nes ieškovė pareikalavo grąžinti pinigus. Fistulės atsirado dėl būtent nebaigtų gydyti dantų. Reikėjo atstatyti sąkandį, baigti gydyti, o tik po to protezuoti. Trečiasis asmuo nurodė, kad protezai buvo brokuoti, tačiau už jų kokybę ji neatsako. Viso ieškovė sumokėjo 4800 Lt, tačiau raštelyje nurodė 12000 Lt. Trečiasis asmuo nenorėjęs ginčytis su ieškove, jos ketino išsiskirti geruoju. Gydytoja mano, kad ieškovei nebaigus gydymo ir perėjus pas kitą odontologą, trečiasis asmuo neturi sumokėti visas jos turėtas išlaidas. Taip pat trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovę gydė tinkamai.

6Teismo padarytos išvados ir argumentai

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybė už joje dirbančių gydytojų kaltais veiksmais teikiant sveikatos priežiūros paslaugas padarytą žalą pacientams yra deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.283, 284 straipsniai). Deliktinės civilinės atsakomybės institutas yra grindžiamas visuotine pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 straipsnis). Asmeniui, kuris šią pareigą pažeidžia arba kuris pagal įstatymą yra atsakingas už žalą padariusio asmens veiksmus (netiesioginė civilinė atsakomybė), kyla prievolė atlyginti padarytą žalą. Atsakomybė atsiranda tada, kai nustatytos visos jos sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 straipsniai). Asmuo (ieškovas), pareiškęs sveikatos priežiūros įstaigai ieškinį dėl jos darbuotojų kaltais veiksmais teikiant sveikatos priežiūros paslaugas padarytos žalos atlyginimo, turi įrodyti neteisėtus veiksmus, žalos faktą ir dydį bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir padarytos žalos (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai). Žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama, taigi tik tais atvejais, kai kaltės prezumpcija yra paneigiama, ieškovas turi įrodyti ir žalą padariusio asmens kaltę (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

9Pasisakydamas dėl žalos, kylančios iš asmens sveikatos priežiūros santykių, atlyginimo, kasacinis teismas yra nurodęs, kad gydytojo profesijos, jo teikiamų paslaugų ir šios veiklos metu susiklostančių santykių specifiką lemia gydytojo profesijos ypatumai, dėl kurių gydytojo atsakomybė pripažįstama viena iš profesinės atsakomybės rūšių. Ši atsakomybė yra specifinė neteisėtų veiksmų ir kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygų, aspektais. Gydytojo profesinės atsakomybės pobūdis yra nulemtas sveikatos priežiūros, kaip visuomenės veiklos srities, reikšmingumo ir su tuo susijusios būtinybės garantuoti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą visuomenei. Gydytojas, kaip profesionalas, turi specialių žinių, t. y. žmogui gyvybiškai svarbiais klausimais žino ir gali daugiau negu kiti, be to, jis turi pripažintą teisę specialias žinias taikyti ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; specialisto turima kvalifikacija sukuria teikiamų paslaugų kokybės prezumpciją, žmogus, pasikliovęs specialistu, turi jaustis saugus, todėl atitinkamos profesijos asmeniui yra taikomi griežtesni atidumo, atsargumo bei rūpestingumo reikalavimai. Tai yra esminis profesionalo atsakomybės bruožas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje D. B. v. VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos, bylos Nr. 3K-3-408/2009). Vertinant gydytojo veiksmus ir sprendžiant jo kaltės klausimą, turi būti taikomas gydytojo veiksmų standartas, t. y. jo veiksmai vertinami ne pagal protingo ir atidaus žmogaus, bet pagal protingo ir atidaus profesionalo elgesio standartą.

10Pacientą ir gydytoją (sveikatos priežiūros įstaigą) sieja prievolė, kurios turinį sudaro gydytojo pareiga užtikrinti, kad ši prievolė būtų vykdoma dedant maksimalias pastangas, t. y. užtikrinant maksimalų atidumo, rūpestingumo, atsargumo ir kvalifikuotumo laipsnį. Taigi sprendžiant dėl gydytojų kaltės, būtina atsakyti į klausimą, ar tikrai medicininės paslaugos buvo teikiamos dedant maksimalias atidumo, rūpestingumo, dėmesingumo, atsargumo pastangas. Šiuo tikslu turi būti remiamasi ne tik teisės aktų, reglamentuojančių medicininių paslaugų teikimą, bet ir gydytojų profesinės etikos nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. M. S. v. Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė, bylos Nr. 3K-3-1140/2001; 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. Vilniaus universiteto Santariškių klinikos, bylos Nr. 3K-3-556/2005; 2010 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. P. ir kt. v. VšĮ Marijampolės ligoninė ir kt., bylos Nr. 3K-3-77/2010; kt.). Profesionalo veiksmų neteisėtumas gali reikštis nepakankamai atidžiu, nepakankamai rūpestingu profesinių pareigų atlikimu. Dėl to teismai tokiose bylose privalo ne tik aiškintis, ar gydytojas parinko tinkamus gydymo metodus, medikamentus, bet ir ar jis tinkamus gydymo metodus taikė rūpestingai, atidžiai ir atsargiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. Vilniaus universiteto Santariškių klinikos, bylos Nr. 3K-3-556/2005). Pagrindinė gydytojo pareiga – teikti kvalifikuotą ir rūpestingą medicinos pagalbą; pacientą ir gydytoją siejančios prievolės turinį sudaro ne pareiga garantuoti tam tikrą konkretų rezultatą, bet pareiga užtikrinti, kad ši prievolė būtų vykdoma dedant maksimalias pastangas, t. y. užtikrinant maksimalų atidumo, rūpestingumo, atsargumo ir kvalifikuotumo laipsnį. Taigi, teismas, spręsdamas sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybės už paciento sveikatai padarytą žalą klausimą, gydytojų veiksmus, turi vertinti ne jų rezultato, o proceso aspektu, t. y. ar konkrečioje situacijoje medicinos paslaugos buvo teikiamos dedant maksimalias pastangas, imantis visų galimų ir reikalingų priemonių ir jas naudojant atidžiai, rūpestingai ir kvalifikuotai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, bylos Nr. 3K-3-478/2008).

11CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus. Pareiškus ieškinį dėl žalos atlyginimo tuo pagrindu, kad gydytojas atliko savo profesines pareigas neatsargiai, nerūpestingai ir pacientą gydė netinkamai, gydytojo nerūpestingumo, neatidumo faktą turi įrodyti ieškovas, o atsakovas (gydytojas, gydymo įstaiga) turi įrodyti, kad pacientą jis gydė tinkamai ir gydymo metodai atitiko tam keliamus reikalavimus. Siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp abiejų šalių įrodinėjimo pareigos, ieškovas visada turi įrodyti žalą, atsakovo veiksmų neteisėtumą ir priežastinį ryšį. Atsakovas turi įrodinėti savo nekaltumą, kartu ir veiksmų teisėtumą, t.y. jis laikomas kaltu, kol įrodo, kad jo kaltės dėl žalos atsiradimo nėra. Pacientas, pareikšdamas ieškinį medicinos įstaigai dėl jos darbuotojų atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo), turi įrodyti pareigos teikti kvalifikuotą ir rūpestingą pagalbą pažeidimą, žalos faktą ir priežastinį ryšį tarp gydytojo neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir padarytos žalos (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai).

12Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad A. M. ėmėsi teikti odontologės paslaugas, t.y. gydyti ir protezuoti dantis ieškovei, neturėdama tam teisės. Tiek jai, tiek pačiai klinikai nebuvo suteikta licencija šiai veiklai, o klinika net neturėjo higienos paso. Teismas neturi pagrindo netikėti ieškovės teiginiais, kad gydytoja A. M. jos nesupažindino su gydymo eiga, neišaiškino galimų komplikacijų, nepildė medicininės dokumentacijos. Ieškovė taip pat patvirtino, kad ėmus protezuotus dantis skaudėti, supūliavus dantenoms, metalo keramikai suskilinėjus, gydytoja ėmė elgtis netinkamai ir nerūpestingai – neatvykdavo į darbą, nors būdavo šalių sutartas laikas, neatsiliepdavo telefonu, atsisakė išduoti siuntimą konsultacijai į kitas gydymo įstaigas. Įvertinus šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad gydymo įstaiga nedėjo pastangų, siekdama bent pašalinti netinkamo gydymo pasekmes. Teismo posėdyje trečiasis asmuo A. M. nurodė, kad ji negali atsakyti už dantų technikų klaidas. Ieškovė nurodė, kad pati gydytoja jai patvirtino, kad protezus ji užsakinės ( - ). Trečiasis asmuo teismo posėdyje taip pat patvirtino, kad pacientė dantų techniko nepasirinko. Tokiu atveju gydytoja taip pat prisiėmė riziką už protezų padarymą. Teismas sprendžia, kad gydytoja yra savos srities profesionalė, galinti įvertinti padarytų protezų kokybę. Protezų pagaminimas yra neatsiejama protezavimo medicininių paslaugų teikimo dalis, o A. M. ėmėsi ieškovei suteikti ir protezavimo paslaugas.

13Darydamas išvadą, kad gydytoja A. M., gydymo paslaugas netinkamai teikdama savo klinikoje, padarė ieškovei žalą, teismas remiasi ne tik ieškovės paaiškinimais, bet ir Z. R. stomatologijos kabineto pateiktais išrašais iš paciento ambulatorinės kortelės ( - ) (2 t., b.l. 35-38), Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų pirmininko įsakymu 2012-08-30 Nr.22 sudarytos komisijos posėdžio, įvykusio 2012-09-13, nutarimu (1 t.,b.l.20-22), Deontologinės ekspertizės akto Nr.DG449/12(03) išvadomis (2 t., b.l.6-17). Ekspertai konstatavo, kad A. M. ieškovei taikė netinkamą gydymo ir dantų protezavimo taktiką, jos nekokybiškų paslaugų suteikimo pasekmė yra neatstatyta pilnavertė kramtymo funkcija. Jie taip pat konstatavo, kad gydytoja suprotezavo neišgydytus dantis, dantų protezai buvo nekokybiškai pritaikyti, todėl dėl dviejų dantų neišgydytų lėtinių infekcijos židinių uždegiminis procesas progresavo, protezai kenkė periodontui. Ekspertai patvirtino, kad užfiksuotas netinkamas sąkandis; 15 protezuoto danties vainikėlis traumavo dantenas, nes palindo per giliai; 13 danties vainiko lūpiniame paviršiuje nelygumas –laiptas; vertinant kontaktą tarp protezuotų dantų, rasta, kad tik vienas 45 dantis kontaktuoja, o kiti dantys su antagonistais nekontaktuoja; 36 danties vainikas yra per giliai po dantenomis, 37 vainikas turi tarpą iš liežuvio pusės; 4 dantų ketvirčio apie abu atraminius vainikus zonduojami tarpai iš abiejų pusių; žandikaulio šoniniai judesiai turi skirtingus ir nesimetriškus išvedimo taškus dėl neteisingai kontaktuojančių krūminių protezuotų dantų; protezuotų dantų vainikų anatominiai elementai nepakankamai atkurti ir okliuzija neatstatyta. Z. R. stomatologijos kabineto pateiktame Paciento ambulatorinės kortelės Nr.( - ) išraše išdėstytos aplinkybės, kurios buvo nustatytos 2012-05-03, ieškovei atvykus į šį kabinetą iš atsakovės (2 t., b.l.36). Z. R. stomatologiniame kabinete buvo pakankamai ilgai šalinamos netinkamo atsakovės gydymo pasekmės. Odontologų rūmų sudaryta komisija betarpiškai apžiūrėjo ieškovės burnos ir dantų būklę bei įvertino gydymo ir dantų protezavimo taktiką. Komisija pripažino, kad ieškovei paslaugos buvo teiktos netinkamai ir nekokybiškai, buvo padaryta gydymo planavimo, taktikos ir protezavimo klaidų. Suprotezuoti dantys nesugydyti, dantų protezai pritaikyti nekokybiškai ir atiduoti naudojimui. Dėl neišgydytų 26 ir 27 dantų progresuoja lėtinių infekcijų židinių uždegiminis procesas. Šie rašytiniai įrodymai patvirtina ieškovės išdėstytus faktus.

14Sprendžiant klausimą dėl priežastinio ryšio egzistavimo, visų pirma nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų (neveikimo), t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (neveikimo). Po to nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad ieškovei padaryta žala atsirado tik dėl atsakovės, kurioje dirbo trečiasis asmuo, veiksmų. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (CK 6.263 straipsnio 1 dalis).

15Įvertinęs surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovė savo neteisėtais veiksmais padarė ieškovei žalą. Nuostoliai atlyginami iš klinikos, tačiau įvertinama ir tai, kad joje dirbo tik viena gydytoja, kartu esanti ir klinikos savininkė. Trečiasis asmuo neneigė žalos padarymo fakto, visiškai neginčijo savo kaltės. Dėl to teismas daro išvadą, kad kaltės prezumpcija nenuneigta.

16Dėl turtinės žalos atlyginimo

17Sprendžiant turtinės žalos atlyginimo klausimą, teismas išskiria 2 pozicijas - ieškovės gydymą pas atsakovę ir jos gydymą Z. R. stomatologiniame kabinete. Kaip matyti iš teismui pateikto Susitarimo (1 t., b.l.9), ieškovė ir trečiasis asmuo susitarė, kad ieškovei bus grąžinta 12000 Lt, kuriuos ji sumokėjo A. M.. Ieškovei buvo grąžinta 2000 Lt, ką patvirtina sąskaitos išrašas (1 t., b.l.11). Trečiasis asmuo neginčija sudaryto susitarimo teisėtumo, todėl teismas turi pagrindo juo remtis, nustatydamas 10000 Lt žalos dydžio. Trečiasis asmuo neginčija, kad ieškovė savarankiškai vyko konsultuotis į kitas gydymo įstaigas. Ji už paslaugas sumokėjo 1770 Lt (1 t., b.l.26-29). Tokiu atveju ieškovė turėjo 11770 Lt žalos, kurią betarpiškai padarė atsakovė.

18Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 37650 Lt už gydymą ir protezavimą Z. R. stomatologijos kabinete tenkinamas tik iš dalies. Ieškovė patvirtino, kad jai šiuo metu yra įdėti laikini protezai. Tai reiškia, kad jos dantų gydymas, ruošiant juos protezavimui, yra baigtas. Darytina išvada, kad už šias paslaugas iš atsakovės priteistina 14680 Lt (2 t., b.l.3-5). Teismas sprendžia, kad atsakovės padaryta žala yra pašalinta, už ją privalu atlyginti. Ieškovė turėjo teisę reikalauti iš atsakovės 11770 Lt už tiesioginį jos netinkamą ieškovės gydymą ir 14680 Lt padarytą žalą, pasireiškusią poreikiu ištaisyti atsakovės padarytas gydymo klaidas. Kitos procedūros, susijusios su tolesniu protezavimu, jau negali būti laikomos atsakovės padaryta žala. Ji nebegali atsakyti už tai, ką padarys kiti odontologai, pradėdami ir baigdami protezavimą. Taigi, iš atsakovės ieškovei gali būti priteisiama ne daugiau, nei 26450 Lt. Įvertinama ir tai, kad Preliminariame gydymo plane gydymo ir protezavimo paslaugos įkainotos su 9800 Lt paklaida (1 t., b.l.30-31).

19Dėl neturtinės žalos atlyginimo

20Nustatant neturtinės žalos dydį, CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatyti kriterijai ir kitos reikšmingos aplinkybės turi būti įvertinami kompleksiškai. Neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymas sveikatos sutrikdymo bylose yra specifinis tuo, kad teismas, atsižvelgdamas į bendruosius CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus, turi atsižvelgti ir į specifinius kriterijus: pakenkimo sveikatai laipsnį ir pobūdį; sveikatos sutrikdymo trukmę; netekto darbingumo laipsnį; ligos progresavimo tikimybę; prognozes; atsiradusius sveikatos sutrikdymo turtinius ir neturtinius padarinius; galinčius ateityje atsirasti įvairius nukentėjusiojo asmens gyvenimo pokyčius (profesinėje, visuomeninėje, asmeninėje ir kt. srityse); kitas aplinkybes, turinčias įtakos fizinių ir dvasinių išgyvenimų mastui, stiprumui, reikšmingas, nustatant jų piniginį–kompensacinį ekvivalentą. Privalu išlaikyti pažeisto asmens intereso, jam padarytos neturtinės žalos ir teisingos kompensacijos už šį pažeidimą pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje V. D. v. VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, byla Nr. 3K-3-170/2010; 2010 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos v. Sveikatos apsaugos ministerija, byla Nr. 3K-3-236/2010).

21Ieškovė nurodė, kad neturtinė žala jai atsirado dėl to, kad labai užsitęsė gydymas, reikėjo iškęsti kelias skausmingas operacijas. Dėl netinkamai atlikto gydymo ir protezavimo buvo sugadinta 13 dantų. Dėl skausmo ir ilgalaikio veido tynimo ji buvo priversta eiti į darbą, apsivyniojusi veidą šaliku. Pritaikius netinkamus protezus, ji ėmė švepluoti, iš burnos tyško seilės. Ji dirba ( - ), todėl jos kalba turi būti labai aiški, o gydymo laiku to nebuvo. Dėl ištinusio veido ir šveplavimo iš ieškovės šaipėsi mokiniai. Dėl tokios sveikatos būklės ieškovė negalėjo vykti į kvalifikacijos kėlimo kursus. Gydymas nebaigtas iki šiol, nuolatiniai protezai dar neįdėti. Teismas sprendžia, kad dėl netinkamo atsakovės atlikto gydymo ir protezavimo ieškovei buvo sukelta ilgalaikio fizinio skausmo, dvasinių išgyvenimų, ilgam laikotarpiui buvo apribota jos galimybė tinkamai bendrauti su aplinka. Byloje nebuvo pateikta įrodymų, kad ieškovei buvo siūloma vykti į kvalifikacijos kėlimo kursus, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad dėl atsakovės kaltės ieškovei buvo trukdoma kelti kvalifikaciją. Priteisdamas neturtinę žalą, teismas įvertina, kad ieškovė dirba mokykloje, kurioje besimokantys vaikai neabejotinai neigiamai reaguoja į švepluojančią mokytoją, ilgą laiką vaikščiojusią sutinusiu veidu. Pati pakankamai skausminga dantų gydymo ir protezavimo procedūra dėl atsakovės kaltės padvigubėjo, kadangi teko įdėti, o po to šalinti netinkamus protezus, gydyti jau protezavimui paruoštus dantis. Nenuginčytas ieškovės nurodytas faktas, kad atsakovė, nesuderindama su ieškove ir negaudama jos sutikimo, netinkamai suprotezavo visiškai 2 sveikus dantis, tačiau sąkandžio taip ir neatstatė. Nustatydamas priteistinos neturtinės žalos dydį, teismas taip pat įvertina tai, kad šiuo metu regimų pakitimų ieškovės veide, artikuliacijoje nematyti. Ji nebėra priversta gerti nuskausminančius vaistus bei antibiotikus, gali normaliai bendrauti su aplinkiniais. Tokiu atveju teismas sprendžia, kad dėl atsakovės kaltės atsiradę padariniai yra pašalinti. Spręsti, ar klinikos patalpose esanti spinduliuotė nuo rentgeno aparato galėjo pažeisti ieškovės sveikatą, negalima, kadangi teismui nepateikta jokių įrodymų dėl šio įrenginio kenksmingumo. Ieškovė taip pat neprašė šių įrodymų išreikalauti. Tokiu atveju teismas neturi pagrindo neturtinės žalos dydžio klausimui spręsti argumento, kad ieškovė išgyveno dėl šio aparato kenksmingumo galimybės. Įvertinęs visas esmines aplinkybes, teismas sprendžia, kad neturtinės žalos atlyginimui skirtina 5000 Lt dydžio suma.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

23Tenkinant ieškinį iš dalies, proporcingai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju ieškovė naudojosi advokatės pagalba, jai buvo sumokėta 2450 Lt (2 t., 42-45,59). Tenkinant ieškinį 32 procentais, priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 784 Lt (CPK 98 straipsnis). Ieškovė kaip vartotoja buvo atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dalis tenka atsakovei. Iš atsakovės valstybei priteisiama proporcingai 970,84 Lt bylinėjimosi išlaidų (955 Lt žyminio mokesčio ir 15,84 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu).

24Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti ieškovei A. D. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) iš atsakovės A. Š. stomatologinės klinikos (įmonės kodas 125227583, registruota buveinė Krokuvos g.8A, Vilnius; faktinė buveinė Vytauto Didžiojo g.1A, Raseiniai) 31450 Lt (trisdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt litų) žalos atlyginimo ir 787 Lt (septynis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

27Likusioje dalyje reikalavimus atmesti.

28Priteisti iš atsakovės A. Š. stomatologinės klinikos (įmonės kodas 125227583, registruota buveinė Krokuvos g.8A, Vilnius; faktinė buveinė Vytauto Didžiojo g.1A, Raseiniai) 970,84 Lt (devynis šimtus septyniasdešimt litų 84 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės A. D.... 3. Ieškovė nurodė, kad 2011-06-11 kreipėsi į stomatologinį kabinetą,... 4. Ieškovė teismo posėdyje patvirtino, kad šiuo metu naujam odontologui jau... 5. Trečiasis asmuo A. M. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Ji nurodė, kad... 6. Teismo padarytos išvados ir argumentai... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybė už joje dirbančių gydytojų... 9. Pasisakydamas dėl žalos, kylančios iš asmens sveikatos priežiūros... 10. Pacientą ir gydytoją (sveikatos priežiūros įstaigą) sieja prievolė,... 11. CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 12. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad A. M. ėmėsi teikti odontologės... 13. Darydamas išvadą, kad gydytoja A. M., gydymo paslaugas netinkamai teikdama... 14. Sprendžiant klausimą dėl priežastinio ryšio egzistavimo, visų pirma... 15. Įvertinęs surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovė savo... 16. Dėl turtinės žalos atlyginimo... 17. Sprendžiant turtinės žalos atlyginimo klausimą, teismas išskiria 2... 18. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 37650 Lt už gydymą ir... 19. Dėl neturtinės žalos atlyginimo... 20. Nustatant neturtinės žalos dydį, CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatyti... 21. Ieškovė nurodė, kad neturtinė žala jai atsirado dėl to, kad labai... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 23. Tenkinant ieškinį iš dalies, proporcingai priteisiamos bylinėjimosi... 24. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas... 25. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti ieškovei A. D. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) iš atsakovės A. Š.... 27. Likusioje dalyje reikalavimus atmesti.... 28. Priteisti iš atsakovės A. Š. stomatologinės klinikos (įmonės kodas... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...