Byla 2-1798-790/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS (teisių perėmėja uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“), uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“, notaras A. G..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Čelta“ kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Prašymą atnaujinti procesą pareiškėja grindė aplinkybe, kad 2007 m. gegužės 28 d. pilna vertinimo ataskaita, kuria vadovavosi pareiškėja imdama kreditą, yra įforminta kaip preliminarus vertinimas, tačiau kredito sutartis iš tikrųjų buvo sudaryta 2008 m. sausio 31 d. pilnos turto vertinimo ataskaitos pagrindu, kuri nėra įforminta kaip preliminari turto vertinimo ataskaita. Kredito sutartyje yra nuostata apie neįvardytą preliminarią šio turto įvertinimo ataskaitą, tačiau nėra preliminaraus turto vertinimo būdo. Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1026-241/2018 patvirtino, kad kreditas suteiktas 2007 m. gegužės 28 d. pilnos vertinimo ataskaitos pagrindu, kuri įforminta preliminaria vertinimo ataskaita. Atsižvelgiant į tai, kredito sutartis negali būti galiojanti, nes neįvykdytos visos esminės kredito sutarties sąlygos, o pareiškėjai nebuvo žinoma dėl 2008 m. sausio 31 d. pilnos turto vertinimo ataskaitos.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartimi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktų pagrindu atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

123.

13Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis nustatė, kad pareiškėja dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 yra kreipusis 15 kartų (nagrinėjamas prašymas – 16). Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d., 2018 m. gegužės 18 d. ir 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartimis pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintas. Kitus prašymus atsisakyta priimti arba jie grąžinti nepašalinus prašymo trūkumų. Dalis nutarčių yra neįsiteisėjusios.

144.

15Teismas, įvertinęs minėtuose procesiniuose sprendimuose nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus bei naujo prašymo argumentus, sprendė, kad pareiškėjos prašymas yra grindžiamas iš esmės tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kaip ir ankstesni pareiškėjos prašymai, t. y. aplinkybėmis, susijusiomis su 2007 m. gegužės 28 d., 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaitomis, netinkamai atliktu žemės sklypo vertinimu bei neteisingai nustatyta žemės sklypo verte, dėl kurių jau ne kartą teismų buvo pasisakyta.

16III.

17Atskirojo skundo argumentai

185.

19Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartį panaikinti, grąžinti pirmosios instancijos teismui spręsti dėl prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

205.1.

21Pareiškėja padavė daug prašymų dėl proceso atnaujinimo, tačiau teismai dėl jų esmės nepasisakė, t. y. dėl kredito sutarties (4.1.5) sąlygos – įrašo apie preliminarią turto įvertinimo ataskaitą

225.2.

23Teismas nesuprato bylos atnaujinimo esmės, kurio pagrindas yra 2007 m. gegužės 28 d. UAB „Verslavita“ preliminari vertinimo ataskaita, nors kreditas suteiktas 2008 m. sausio 31 d. vertinimo ataskaitos, apie kurią pareiškėja nežinojo, pagrindu.

konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

266.

27Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

287.

29Pagal CPK 365 straipsnio 1 dalį bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame (XVII) skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka.

308.

31Pagal CPK 370 straipsnio 1 dalį spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai – atsisako prašymą priimti.

329.

33Pirmosios instancijos teismas apeliantės prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytais pagrindais, konstatavęs, kad pareiškėja nurodo iš esmės tas pačias, jos manymu, proceso atnaujinimo pagrindą sudarančias aplinkybes, dėl kurių teismai jau ne kartą yra pasisakę. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nurodė netinkamą atsisakymo priimti prašymą atnaujinti procesą teisinį pagrindą, nes CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punkte nurodyti pagrindai taikytini sprendžiant ieškinio, o ne prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą. Tačiau iš pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų matyti, kad teismas UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą iš esmės atsisakė priimti kaip teikiamą pakartotinai (CPK 374 straipsnis).

3410.

35Pagal CPK 374 straipsnį pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Šiuo straipsniu siekiama, be kita ko, užtikrinti teismų sprendimų ir jais nustatytų ar patvirtintų teisinių santykių stabilumą, užtikrinti, kad teisingumas būtų įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką ir būtų išvengta piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir proceso vilkinimo.

3611.

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018 nurodė, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, tačiau skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais pareiškėjas grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei pareiškėjas grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Todėl jei naujame prašyme atnaujinti procesą nurodomos skirtingos naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės, skiriasi ir prašymo atnaujinti procesą faktinis pagrindas. Taigi jei pakartotinis prašymas atnaujinti procesą teikiamas remiantis kitomis (ne tapačiomis) naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad yra teikiamas tapatus prašymas atnaujinti procesą. Kasacinio teismo vertinimu, būtų nepagrįsta priešingai aiškinti CPK 374 straipsnį, nes tai reikštų, kad asmeniui yra užkertamas kelias būti išklausytam dėl tų aplinkybių, kurių teismas nenagrinėjo ir nesvarstė nagrinėdamas ankstesnį prašymą, ir tokiu būdu būtų pažeista asmens teisė į tinkamą teismo procesą. Tačiau tuo atveju, jei pareiškėjo nurodoma naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė yra iš esmės tapati, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms.

3812.

39Tiek prašymo dėl proceso atnaujinimo, tiek atskirojo skundo turinys liudija, kad apeliantė proceso atnaujinimo pagrindu nurodo jai naujai paaiškėjusią aplinkybę, kokia yra tikroji kredito sutarties sąlygos 4.1.5 punkto esmė dėl turto įvertinimo ataskaitos. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai konstatavo, kad apeliantės 2018 m. rugsėjo 24 d. prašymas grindžiamas iš esmės tokiomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kurių teismas nurodė buvus net penkiolika. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šioje byloje priimtų ankstesnių procesinių teismo sprendimų, taip pat šio prašymo atnaujinti procesą turinį, ir pagrįstai nustatė, jog pareiškėja pareiškimą grindžia iš esmės tomis pačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su kredito sutarties sąlygų vertinimu, jų neatskleidimu, netinkamu turto vertinimu ir pan. Klausimas dėl 2007 m. gegužės 28 d. ir 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo dokumentų santykio bei reikšmės proceso atnaujinimui apeliantės jau buvo iškeltas, o teismų – išsamiai įvertintas. Tuo tarpu apeliantė vėl kelia 2007 m. gegužės 28 d. ir 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo dokumentų klausimą, t. y. remiasi aplinkybėmis, dėl kurių reikšmės proceso atnaujinimui jau yra pasisakyta ankstesniais teismų procesiniais spendimais (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. A2-3556-232/2018; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1226-790/2018).

4013.

41Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Čelta“... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartimi Lietuvos... 12. 3.... 13. Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis... 14. 4.... 15. Teismas, įvertinęs minėtuose procesiniuose sprendimuose nurodytus proceso... 16. III.... 17. Atskirojo skundo argumentai... 18. 5.... 19. Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos... 20. 5.1.... 21. Pareiškėja padavė daug prašymų dėl proceso atnaujinimo, tačiau teismai... 22. 5.2.... 23. Teismas nesuprato bylos atnaujinimo esmės, kurio pagrindas yra 2007 m.... 24. IV.... 25. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. 6.... 27. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 28. 7.... 29. Pagal CPK 365 straipsnio 1 dalį bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo... 30. 8.... 31. Pagal CPK 370 straipsnio 1 dalį spręsdamas prašymo atnaujinti procesą... 32. 9.... 33. Pirmosios instancijos teismas apeliantės prašymą dėl proceso atnaujinimo... 34. 10.... 35. Pagal CPK 374 straipsnį pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu... 36. 11.... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartyje civilinėje... 38. 12.... 39. Tiek prašymo dėl proceso atnaujinimo, tiek atskirojo skundo turinys liudija,... 40. 13.... 41. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 43. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą....