Byla 2-1026-241/2018
Dėl proceso atnaujinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja UAB „Čelta“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 1 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.
 2. Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, nustatė, kad pareiškėja per metus laiko Vilniaus apygardos teismui pateikė devynis prašymus dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Kartą pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintas, o kitus kartus pareiškėjos prašymus atsisakyta priimti arba jie grąžinti nepašalinus prašymų trūkumų.
 3. Taip pat teismas nustatė, kad pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas tuo, jog civilinė byla Nr. 2-634-614/2015 buvo išnagrinėta neatskleidus jos esmės, t. y. tinkamai neįvertinus kredito sutarties sąlygų. Teismas pažymėjo, kad nurodytose Vilniaus apygardos teismo nutartyse procesiniai sprendimai priimti vadovaujantis tuo, jog pareiškėja reiškia iš esmės tapačius reikalavimus. Teismas, įvertinęs paminėtuose teismo procesiniuose sprendimuose nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus bei šioje byloje pateiktame pareiškime nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus, padarė išvadą, kad pareiškėja apeliuoja į tas pačias aplinkybes, susijusias su kredito sutarties sąlygų neatskleidimu, netinkamu įrodymų vertinimu ir pan. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes teismas sprendė, kad pareiškėjos pareiškimą dėl proceso atnaujinimo atsisakytina priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, nes yra įsiteisėjusi nutartis dėl atsisakymo atnaujinti procesą tais pačiais pareiškėjos nurodomais pagrindais.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškimą dėl proceso atnaujinimo priimti ir bylą išnagrinėti iš naujo žodinio proceso tvarka. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėja šioje byloje reiškia tapačius reikalavimus, nes pagrindai visur yra skirtingi.
  2. Teismas neįsigilino į pateiktą medžiagą, todėl priėmė nepagrįstą procesinį sprendimą atsisakyti priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo

 1. CPK 314 straipsnyje reglamentuojama, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Apeliantė po atskirojo skundo padavimo, 2018 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė rašytinius paaiškinimus. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju apeliantės pateikti rašytiniai paaiškinimai (jų turinys) neturi esminės reikšmės sprendžiamam klausimui dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimo, todėl juos atsisakytina priimti.

12Dėl skundžiamos nutarties (ne)pagrįstumo

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).
 2. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo.
 3. Proceso atnaujinimo institutas reglamentuojamas CPK XVIII skyriuje. Šio skyriaus 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas.
 4. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad apeliantė UAB „Čelta“ 2016 m. lapkričio 7 d. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, remdamasi naujai paaiškėjusia aplinkybe, kad 2007 m. gegužės 28 d. turto įvertinimo ataskaita, kurios pagrindu buvo sudaryti byloje ginčyti sandoriai, įforminta kaip preliminari turto vertinimo ataskaita. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs apeliantės prašymą ir įvertinęs jos nurodomą naujai paaiškėjusią aplinkybę, 2017 m. vasario 14 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. A2-228-803/2017). Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gegužės 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-801-178/2017 Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartį paliko nepakeistą. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apeliantė į Vilniaus apygardos teismą dėl proceso atnaujinimo analogiškais pagrindais kreipiasi jau nebe pirmą kartą. Teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad apeliantės prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas tokiomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kaip ir anksčiau teikti jos prašymai dėl proceso atnaujinimo. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs pirmąjį apeliantės prašymą dėl proceso atnaujinimo, jį atmetė ir teismo nutartis įsiteisėjo, todėl teismas sprendė, kad yra pagrindas, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu, atsisakyti prašymą priimti.
 5. Nagrinėjamu atveju pateiktas apeliantės prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas iš esmės tokiomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kaip minėtas 2016 m. lapkričio 7 d. teismui teiktas prašymas, todėl jis laikomas pakartotiniu, nes pareikštas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu.
 6. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apeliantės pateiktame prašyme dėl proceso atnaujinimo išdėstyti papildomi paaiškinimai, detalizavimai, citatos iš teismo nutarčių, nesudaro pagrindo jas laikyti naujomis ankstesniame prašyme nenurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, nes prašyme išdėstytų argumentų visuma leidžia spręsti, jog proceso atnaujinimo faktinis ir teisinis pagrindas liko tas pats.
 7. Pažymėtina, kad apeliantė atskirajame skunde taip pat neneigia nagrinėjamu atveju pakartotinio prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimo fakto, o tik pakartotinai nurodo argumentus, jos įsitikinimu, sudarančius pagrindą procesui atnaujinti, kurie, anot jos, nepagrįstai pirmosios instancijos teismo nebuvo įvertinti. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantės argumentai, kuriais įrodinėjamas pagrindo atnaujinti procesą civilinėje byloje egzistavimas, prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo stadijoje nėra vertinami. Jie būtų įvertinti tik tokiu atveju, kai toks prašymas teismo būtų priimtas, o šiuo atveju skundžiama nutartimi buvo atsisakyta jį priimti, todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo atsiradusi pareiga vertinti minėtų apeliantės argumentų.
 8. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantės prašymas su iš esmės tapačiais šioje byloje pareikšto prašymo motyvais jau buvo išnagrinėtas įsiteisėjusia teismo nutartimi ir nutarta atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, egzistuoja pagrindas konstatuoti, jog apeliantės keliamas proceso atnaujinimo nurodytoje byloje klausimas teismo jau buvo išspręstas. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė apeliantės prašymą dėl proceso atnaujinimo priimti.
 9. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė pareiškimo dėl proceso atnaujinimo priėmimą reglamentuojančias procesinės teisės normas. Apeliantės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14palikti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartį nepakeistą.

15Atsisakyti priimti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ 2018 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktus rašytinius paaiškinimus ir grąžinti juos padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai