Byla 2-764-826/2013
Dėl vekselių ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant J. R., dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui E. K., atsakovo atstovui advokatui S. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovų Z. S. ir V. S. ieškinį atsakovui Pajūrio kredito unijai, tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų ieškovų pusėje S. S., M. O. ir S. Č., trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje Klaipėdos miesto 2 – ojo notarų biuro notarui G. B. dėl vekselių ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti negaliojančiais Z. S. laidavimus pagal 2009 m. rugpjūčio 7 d. paprastuosius neprotestuotinus vekselius dėl 30192,66 Lt ir 34190,67 Lt, panaikinti 2011-01-12 Klaipėdos miesto 2 – ojo notarų biuro notaro G. B. vykdomuosius įrašus Nr.G-152 ir G-154. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas apgaulės būdu pateikė pasirašyti 2009-08-07 paprastąjį neprotestuotiną vekselį 30192,66 Lt sumai, kurioje vekselio davėja S. S., laiduotojas Z. S. ir 2009-08-07 paprastąjį neprotestuotiną vekselį 34190,67 Lt sumai, kurioje vekselio davėja S. S., laiduotojas Z. S.. Atsakovas pateikdamas pasirašyti 2009-08-07 du vekselius atliko veiksmus, kurie turėjo lemiamos įtakos ieškovų valios susiformavimui. Ieškovai laidavo pagal 2007-09-10 S. S. paskolos sutartį Nr.07-00027-3 ir pastarajai negrąžinus skolos, ją sugrąžino už paskolos gavėją S. S., tačiau apie kitas paskolos sutartis nebuvo informuoti. Be to greta laidavimo sutarčių apgaulės būdu pateikti pasirašyti vekseliai. Unija nuslėpė svarbias sandorio aplinkybės, nepaaiškino jog vekselis reiškia savarankišką ir besąlyginę prievolę vekselio laiduotojui sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą vekselio turėtojui, tuo atveju jeigu vekselio davėjas vekselyje nurodytos sumos negrąžintų. Tuo pačiu metu Z. S. ir V. S. negalėjo suvokti sudaromų sandorių esmės, aplinkybių, o kita sandorio šalis, t.y. Unija, žinodama tai ir naudodamasi suklydimu, pateikę pasirašyti parengtus paprastus neprotestuotinus vekselius, motyvuodama, jog tai dokumentiniai formalumai susiję su kredito sutarties pakeitimais. Tokie Unijos veiksmai laikytini nesąžiningu veikimu ieškovų nenaudai, nebuvo susiformavę objektyvaus turinio teisiniai santykiai, kurių pagrindu reikėjo išduoti tokį ginčo vekselius, taip pat, kad ginčo vekselius ieškovai pasirašė iškreipta valia, todėl laidavimo sutartys ir vekseliai pripažintini negaliojančiais. Apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens suklaidinimas dėl esminių sudaromo sandorio aplinkybių. Pateikiant pasirašyti Z. S. tos pačios dienos data dvi laidavimo sutartis ir du paprastus neprotestuotinus vekselius (neįskaitant laidavimo sutarties pagal kurią už S. S. grąžino 36.245,85 litų skolą), akivaizdu, jog Unija aktyviais veiksmais, nuslepiant svarbias aplinkybes t.y. apgaule siekė, kad būtų pasirašyti sandoriai, ko pasėkoje įsiskolinimas padidėtų, tuo apgaule užsitikrindami kreditų grąžinimą pagal minėtas S. S. sutartis. Unija 2009 m. rugpjūčio 7 d. parengė 2 paprastuosius neprotestuotinus vekselius 30 192,66 Lt sumai, laiduotojas Z. S.; 34190,67 lt sumai, laiduotojas Z. S., nesant jokio pagrindo jiems išrašyti, nes vekselio išrašymo dieną nebuvo Unijai skolingi, t. y. jokių neįvykdytų skolinių įsipareigojimų neturėjo. Unija, priimdama tokius vekselius, žinojo, kad nėra pagrindo juos išduoti, todėl buvo nesąžininga, tyčia veikė skolininko nenaudai (T.1, b.l. 3 - 6).

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad Z. S. ir V. S. privalo įrodyti ne tik suklydimą (neteisingą sudaromo sandorio suvokimą), bet ir tai, kad suklydimą nulėmė Pajūrio kredito unija. Todėl vertinant ar Z. S. ir V. S. galėjo suklysi (LR CK. 1.91 str. atveju - ar galėjo būti suklaidinti), būtina pažymėti, kad jie pasirašė ne tik ginčijamus vekselius, bet ir 2009-08-07 laidavimo sutartį Nr. 07-00039-2 ir 2009-08-07 laidavimo sutartį Nr. 08-00023-2. Šių laidavimo sutarčių numeriai yra skirtingi, jose yra nurodytos skirtingų datų ir numerių užtikrinamos prievolės (2.1 punktai), nurodyta skirtinga laidavimu užtikrinama suma (2.6 punktai), skirtinga palūkanų normos (2.7 punktai) ir skirtingas paskolos grąžinimo terminas (2.8 punktai). Taigi bet koks apdairus ir atidus asmuo šių skirtumų negalėjo nematyti ir nepastebėti, o šiuo konkrečiu atveju laidavimo sutartis pasirašė net ne vienas asmuo, o abu ieškovai. Analogiška situacija ir su ginčijamais 2009-08-07 neprotestuotinais paprastaisiais vekseliais, kuriose nurodytos skirtingos sumos. V. Z. S. ir V. S. pasirašydami skirtingus dokumentus turėjo ir galėjo suprasti, kad laiduoja už skirtingas prievoles. Priešingi Z. S. ir V. S. teiginiai yra paaiškintini tuo, kad jie paprasčiausiai bando išvengi savo, kaip laiduotojų, prievolės vykdymo. Z. S. ir V. S. savo ieškinyje nurodo, kad jie negalėjo laiduoti tokiomis sumomis, nes neturi tiek turto, kad galėtų garantuoti už paskolos gavėją. Įstatymas nereikalauja, kad laiduotojai turi būtinai turėti turto, taigi šis ieškinio motyvas nėra teisiškai reikšmingas. Tačiau vertinant šį ieškinio motyvą priešingai laidavimo ir vekselių pasirašymo metu (2009-08-07) Z. S. ir V. S. turėjo daug nekilnojamojo turto. Z. S. ir V. S. savo ieškiniu įrodinėdami Pajūrio kredito unija apgaulę nurodo, kad jiems buvo paaiškinta, kad tai formalūs banko dokumentai, susiję su vienos kredito sutarties keitimu. Tačiau Pajūrio kredito unija visas sutarčių sąlygas su klientais aptaria individualiai ir jas išaiškina, kas be jokios abejonės ir buvo padaryta su Z. S. bei V. S., nes apie tai yra paryškintomis raidėmis atžymėta sutarties pabaigoje bei patvirtinta ieškovų parašais. Todėl nors ginčijami 2009-08-07 vekseliai yra dokumentai patvirtinantys savarankišką prievolę, tačiau šie vekseliai buvo išduoti 2007-11-30 paskolos sutarties Nr. 07-00039 ir 2008-06-20 paskolos sutarties Nr. 08-00023 pagrindu, bei jas užtikrinančių 2009-08-07 laidavimo sutarties Nr. 07-00039-2 ir 2009-08-07 laidavimo sutarties Nr. 08-00023-2 pagrindu. Paskolos sumas S. S. gavo (paskolos gavimą pavirtinantys dokumentai pridedami), Pajūrio kredito unija nereikalauja grąžinti paskolų pagal minėtas paskolos ir laidavimo sutartis (skolos nedubliuojamos), o tai šiuo metu daro būtent pagal paskolos ir laidavimo sutartis (jų dalį) pakeitusius 2009-08-07 vekselius. Taigi vekselio kaip savarankiškos prievolės atsiradimo pagrindas - paskolos ir laidavimo sutartys jų išdavimo metu buvo galiojantis, todėl Z. S. ir V. S. ieškinio motyvas, kad vekselių išrašymo dieną jokių neįvykdytų skolinių įsipareigojimų nebuvo yra nepagrįstas. Z. S. ir V. S. motyvas, kad vekseliai nėra laidavimai ar garantijos, todėl nebuvo pagrindo jų išduoti yra nepagrįsti, nes ieškovai netinkamai aiškina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-01 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007 t.y. šios bylos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-01 nutartimi išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 3K-7-216/2007 aplinkybės yra skirtingos. Šioje byloje 2009-08-07 vekseliai kaip abstrakti prievolė buvo išduoti paskolos gavėjo ir, laiduotojo, kurie atitiko paskolos gavėją ir laiduotoją pagal pirminį prievolės atsiradimo pagrindą (paskolos ir laidavimo sutartis), o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-01 nutartimi išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007 pagal vekselį prievolė kilo fiziniam asmeniui, nors pirminė prievolė buvo juridinio asmens. Taigi šioje byloje nėra prieštaravimų tarp pirminio prievolės atsiradimo pagrindo ir jį (jų dalį) pakeitusių vekselių. Be to, pagal LR ĮPVĮ 32 str. l d. visos vekselio sumos arba jos dalies apmokėjimas gali būti užtikrinamas laidavimu, o pagal LR ĮPVĮ 33 str. l d. laidavimas įrašomas vekselyje arba jo pratąsoje, taigi įstatymas leidžia laiduoti už vekselį, o Z. S. pagal ginčijamus vekselius būtent ir yra laiduotojas, o ne pagrindinės prievolės skolininkas (T.1, b.l. 54 - 57).

4Tretysis asmuo notaras G. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškinį atmesti Atsiliepime nurodė, kad ne vekselio turėtojas, t. y. atsakovas, o būtent vekselio davėjai, šiuo atveju vekselio laiduotojas (ieškovas), turi pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčo vekselį. Ieškinyje nėra pateikta pakankamai ir patikimų įrodymų. Tokiu atveju, kai vekselio išrašymas neatitinka vidinės asmens, t. y. vekselio davėjo, valios, sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto ginčyti vekselį, nelaukdamas tolimesnių teisinių pasekmių. Ieškinyje nėra pakankamai svarių įrodymų, kodėl nuo vekselio išrašymo (2009-08-07) buvo delsiama ginčyti vekselį ir ieškinys pareikštas baigiamajame civilinių procesinių santykių etape - vykdant išieškojimą. Kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį teisinį veiksmą, tarp jų - ir išrašydamas ir pasirašydamas vekselį, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimas tokio teisinio veiksmo pasekmes. Abejodamas dėl ketinamo atlikti veiksmo teisinės reikšmės ir galimų teisinių padarinių, kiekvienas sąžiningas, protingas, apdairus asmuo turi pasikonsultuoti su kompetentingu asmeniu arba apskritai susilaikyti nuo tokio veiksnio. Ieškovai turėtų įrodyti buvus aplinkybes, kurios jiems trukdė pasielgti protingai ir apdairiai. Galima ar negalima pasakyti, kad ieškovai neturėjo patirties išrašant ir pasirašant vekselius. Ieškovai sieja ieškinio aplinkybes su tuo, kad anksčiau buvo sutikę laiduoti už S. S. paskolas ir pasirašinėjo kredito dokumentus (T.2, b.l. 51, 52).

5Į teismo posėdį tretieji asmenys neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byla nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

62012-11-30 teismo posėdžio metu ieškovas Z. S. savo reikalavimus palaikė, paaiškino, kad 2007 m. pasirašė laidavimo sutartį dėl 50000,00 Lt, nes pasitikėjo S.. Buvo žinoma, kad pastaroji turi turto. 2009 ar 2010 metais S. paaiškino, kad turi problemų dėl paskolos atidėjimo, todėl reikėjo nuvykti į uniją. Ant ko pasirašė neskaitė, matė, kad yra vekselis, suma buvo panaši. Vekselio prasmės nesuprato. Mano, kad pasirašė ant paskolos atidėjimo dokumentų. Pirmą kartą pasirašė dėl 50000,00 Lt. Tuo metu turėjo nekilnojamojo turto. Šiuo metu visą nekilnojamąjį turtą yra padovanojęs sūnui Mindaugui. Po to kai buvo pasirašytas atidėjimas, po 2 - 3 mėnesių atėjo laiškas iš antstolio, kad turi grąžinti skolą. Pirmą kartą skolą grąžino sūnus M. kai buvo areštuotas visas turtas. Kai skola buvo grąžinta, manė, kad viskas, tačiau po kurio laiko atėjo naujas raginimas grąžinti skolą. Kiek skambindavo, tiek važiuodavo pasirašyti paskolos pratęsimo. Buvo pasirašyti du vekseliai, jie išgauti apgaule. Iki 2009-08-07 nebuvo pasirašinėjęs vekselių.

72012-11-30 teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad 2007 m. laidavo kartu su vyru 50000,00 Lt. Po kurio laiko S. pasakė, kad yra problemų su paskola, reikia pasirašyti atidėjimą. Nežinojo, kad tai yra vekselis, jį pasirašė 2009 m. 2007 m. vekselio nebuvo, buvo tik laidavimo sutartis. Ant vekselių rašėsi vieną kartą. Laiduoti sutiko. Iš laidavimo nebuvo jokios naudos. Grąžinus pirmą skolą, manė, kad viskas pasibaigė, tačiau po to atėjo raginimas. Laidavimus pasirašė atskirai. Turtą padovanojo sūnui, nes neturėjo pinigų skolai atiduoti.

8Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas prašė ieškinį tenkinti visiškai. Paaiškino, kad ginčo sandoriai buvo sudaryti apgaule. Byloje yra pakankamai įrodytas faktas, kad atsakovas pasinaudodamas ieškovų teisiniu neišprusimu iš esmės apgavo dėl sandorio esmės, t.y. dėl sudaromų sandorių ir tai patvirtina juridiniai faktai buvę tarp šalių. Šalis siejo trys sandoriai – 2007 m. sudaryta kredito sutartis, pagal kurią S. S. išmokėtas 50000 Lt kreditas. Po to dar papildomai sudarytos dvi paskolinės sutartys, kurių vienas iš laiduotojų buvo Z. S., o pirmosios sutarties ir V. S.. Byloje niekas neginčijo, kad pirmasis sandoris atitiko šalių valią. Tą patvirtino visi byloje dalyvaujantys asmenys. Apgaule gauti du vekseliai, tai patvirtina ir apklaustas M. S., kuris 2010 m. sumokėjo dalį skolos pagal vieną iš pradėtų vykdymų. Laikantis įrodinėjimą reglamentuojančių teises normų, labiau tikėtina, kad sandoriai sudaryti naudojantis apgaule, pasinaudojant teisiniu neišprusimu, apgaunat dėl sandorių esminių dalykų. Ieškovai ir tretysis asmuo patvirtino, kad tai buvo atidėjimai dėl 50000 Lt paskolos. Byloje atsakovo atstovas patvirtino, kad pagal vekselį atskiros piniginės sumos nebuvo išmokėtos. Pagal kredito sutartį buvo išmokėta. Duomenų, kad buvo įvykęs prievolių pasikeitimas byloje nėra. Buvo sukurtas neegzistuojančiai prievolei įteisinti vertybinis popierius. Vekselis neturėtų būti laikomas teisėtu prievolę patvirtinančiu įrodymu. Iš vekselių prievolės nėra atsiradusios. Atsakovas turėjo pateikti duomenis, kad prievolės pagal kredito ir laidavimo sutartį yra pasibaigusios. Teigti, kad viena prievolė pakeista kita šiuo atveju būtų neatsakinga. Dokumentai sudaryti tą pačia dieną, sandoriai sudaryti tą pačią dieną kaip ir vekseliai. Prievolė grąžinti pinigų sumą nėra atsiradusi. Vekseliai negali būti užtikrinimo priemonė, kaip šiuo atveju buvo bandoma padaryti.

9Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovai siekia išvengti prievolės įvykdymo. Ieškovai žinojo, kokius įsipareigojimus jie prisiima. Ieškovų turtas buvo areštuotas iki 2010-03-01 kol buvo grąžinta skolą, po to visas turtas buvo padovanotas. Paskolos ir laidavimo sutartys buvo prievolių atsiradimo pagrindas, kuris vėliau buvo pakeistas kita prievole – vekseliu. Skolos nėra dubliuojamos. Vekseliai buvo išduoti paskolų ir laidavimo sutarčių pagrindu. Vekseliai dubliuoja laidavimo sutartį. Vekselis supaprastina skolos išieškojimą. S. pinigai buvo sumokėti 2007-07-11 ir 2009-06-20, vekseliai išduoti dėl šių pinigų. Pagal vekselius papildomi pinigai nebuvo mokami.

102012-11-30 teismo posėdžio metu tretysis asmuo S. S. paaiškino, kad į uniją dėl paskolos pirmą kartą kreipėsi 2007 m., buvo suteikta 50000 Lt paskola. Buvo paimtos kelios paskolos, kai jos baigdavosi imdavo kitą paskolą, laiduotojai galėjo būti tie patys. Laiduotojai pagal pirmą paskolą – V. S.. Tuo metu dirbo turgavietėje, reikėjo pinigų atsirado Unijos, jos suteikdavo paskolas, vieni kitiems buvo laiduotojais. S. buvo Dž. V. pažįstama. Jie ieškojo bendrų pažįstamų, kad galėtų turėti laiduotojus. Ar paskolos ir laidavimo sutartys sudarytos tą pačią dieną - neatsimena. V. S. laidavo dėl didžiausios paskolos. Vėliau buvo pasirašytas kažkoks paprastas vekselis. Kai nebegalėjo grąžinti paskolų, buvo žadama, kad jeigu bus rastas laiduotojas, bus atidėtas paskolos grąžinimas. Z. S. sutiko laiduoti, jį pati nusivežė į Uniją. Unijoje buvo pasirašyti vekseliai. Suprato, kad vekseliai pagreitina paskolos grąžinimo procesą. 50 000 Lt paskola yra išmokėta. Kai rašėsi naujuosius vekselius, buvo pateiktos laidavimo sutartys. S. Č. buvo jos laiduotoja. Neatvyko į 2012-10-17 posėdį, nes dalyvavo norvegų kalbos kursuose, kad gautų tikrą darbą ir daugiau uždirbtų. S. laidavo paskolos atidėjimui. V. O. šiuo metu yra miręs. S. Č. buvo kartu. Vekselis su Č. buvo sudarytas. Nepamena ar G. A. pasirašė vekselį. Unija nereikalavo iš G., Č. ir O., grąžinti pinigus, tik iš ieškovų.

112012-11-30 teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas prašė ieškinį tenkinti, nes vekseliai - niekiniai. Ieškinyje nurodyti du motyvai – vienas, kad vekselis niekinis, antras - apgaulė. Byloje nėra ginčo ir nustatyta, kad pagal vekselius pinigai nebuvo išmokėti. Pinigai išmokėti pagal 2007-11-30 ir 2008-06-20 paskolos sutartis. Tarp trečiojo asmens ir atsakovo klostėsi paskoliniai santykiai. Vekselis yra vertybinis popierius, dokumentas patvirtinantis paskolinius santykius, pagal kuriuos turi būti įvykdyta su griežtais, tam tikrais įvykdymo įsipareigojimais. Paskoliniai santykiai siekiant sukurti naują dalyką, t. y. vertybinį popierių. Pats atsakovas pripažino, kad pinigai pagal vekselius nebuvo paskolinti, todėl laikytina, kad paskolinių santykių, sukuriant vertybinį popierių vekselį, nebuvo, todėl vekseliai laikomi niekiniais, nes įforminta neegzistuojanti prievole. Be to šiuo atveju vietoje pradinės paskolos sutarties buvo sukurtas naujas paskolos sutarties dalykas, įvykdymo būdas be protestų, be prieštaravimų pagal vekselį sukuriant vertybinį popierių. Tai jau atitinka novacijos santykį. Pačios novacijos faktą privalo įrodyti asmuo, kuris tai grindžia – atsakovas. Tokių įrodymų, kad buvo įvykdyta pagal abiejų šalių valią novacija – nėra. Turėjo būti surašomas susitarimas – nutraukiama pabaigiama prieš tai buvusi prievolė, sukuriama nauja prievolė. Paskolos sutartys nėra pasibaigusios, jos galiojančios. Kadangi vekseliai niekiniai, tai ir išieškojimas negalimas. Niekas netrukdo pagal paskolos sutartis, pagal laidavimo sutartis kreiptis dėl priverstinio išieškojimo. Ieškinys turi būti patenkintas, išspręstas bylinėjimosi išlaidų klausimas.

122012-11-30 teismo posėdžio metu liudytoja D. V. paaiškino, kad S. S. ir V. S. yra jos mano pažįstamos. Kai S. S. ėmė paskolą, reikėjo laiduotojo, jos laiduotoju buvo O., kuris šiuo metu yra miręs. Kai buvo atidedamas paskolos mokėjimas, buvo įtraukti S..

132012-11-30 teismo posėdžio metu liudytojas M. S., teismo posėdžio metu paaiškino, kad jo tėvai buvo įvelti į Unijos laidavimo sutartis. Niekas jiems nebuvo išaiškinta, su tokiais dalykais nebuvo susidūrę. Jų paprašė pasirašyti, kad būtų pratęsta kredito sutartis. Vieną skolą grąžino, o po metų vėl paaiškėjo, kad tėvai turi įsipareigojimų dar pagal du vekselius. Unija matė, kad iš S. nebėra kaip išsireikalauti, griebė jo tėvus. Grąžino 38 000 Lt Unijai, 6000 Lt antstoliams, bendrai 44 – 45000 Lt. Sumokėta pagal pirmą sutartį, kur paskolos sutartis buvo 50000 Lt. S. buvo grąžinusi kažkiek, likę apie 38 000 Lt. Apie kitas paskolas sužinojo po metų. Tėvai tuo metu kai grąžino pinigus turėjo nekilnojamojo turto, kurio faktinis savininkas buvo jis. Turtą buvo įregistravęs tėvų vardu, manė, kad jais galima pasitikėti.

14Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir žodinių šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2007-11-30 tarp atsakovo ir trečiojo asmens S. S. buvo pasirašyta paskolos sutartis Nr.07-00039, pagal kurią atsakovas trečiajam asmeniui iki 2012-12-15 suteikė 40000,00 Lt (T.1, b.l. 58 - 60). 40000,00 Lt suma trečiajam asmeniui buvo išmokėta 2007-11-30 (T.1, b.l. 61). 2009 m. rugpjūčio 10 d. buvo sudarytas susitarimas Nr.2 dėl paskolos sutarties Nr.07-000039 pakeitimo, kuriuo buvo atidėtos paskolos ir palūkanų mokėjimas iki 2010-08-15 d., laiduotojai V. O. ir Z. S. (T.1, b.l. 62). 2009 m. rugpjūčio 7 d. tarp ieškovų ir atsakovo buvo pasirašyta laidavimo sutartis Nr.07-00039-2, pagal kurią ieškovai atsakovui laidavo už trečiojo asmens S. S. prievolę – 2007m. lapkričio 30 d. kredito sutartį Nr.07-00039, laidavimo suma 30192,66 Lt (T.1, b.l. 9, 64). 2009 m. rugpjūčio 7 d. tretysis asmuo S. S. išrašė atsakovui neprotestuotiną paprastąjį vekselį 30192,66 Lt, už kurį laidavo ieškovas Z. S. (T.1, b.l. 10, 65). 2011 m. sausio 12 d. Klaipėdos miesto 2 – ojo notarų biuro notaras G. B. išdavė vykdomąjį įrašą Nr.GB-152 dėl 30192,66 Lt su 6 procentų metinėmis palūkanomis, 166,00 Lt notaro atlyginimą, 6,00 Lt kompensaciją už patikrą registruose ir 13,40 Lt už pašto išlaidas išieškojimo solidariai iš skolininkės S. S. ir laiduotojo Z. S. (T.1, b.l. 13).

162008 m. birželio 20 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens S. S. buvo pasirašyta paskolos sutartis Nr.08-00023, pagal kurią trečiajam asmeniui S. S. buvo suteikta 40000,00 Lt paskola iki 2013 m. liepos 10 d. (T.1, b.l. 66 - 68). Trečiajam asmeniui paskolos suma 40000,00 Lt išmokėta 2008-06-20 (T.1, b.l. 69). 2009 m. rugpjūčio 7 d. buvo pasirašytas susitarimas Nr.1 dėl paskolos sutarties Nr.08-00023 pakeitimo, kuriuo buvo atidėtos paskolos ir palūkanų mokėjimo įmokos iki 2010-08-10 ir kaip laiduotojai nurodyti S. Č. ir Z. S. (T.1, b.l. 70 - 72). 2009 m. rugpjūčio 7 d. tarp ieškovų ir atsakovo buvo pasirašyta laidavimo sutartis Nr.08-00023-2, pagal kurią atsakovai laidavo už trečiojo asmens S. S. prievolę – 2008 m. birželio 20 d. sutartį Nr.08-00023, laidavimo suma 34190,67 Lt (T.1, b.l. 11, 73). 2009 m. rugpjūčio 7 d. tretysis asmuo S. S. išrašė atsakovui neprotestuotiną paprastąjį vekselį 34190,67 Lt, už kurį laidavo ieškovas Z. S. (T.1, b.l. 12, 74). 2011 m. sausio 12 d. Klaipėdos miesto 2 – ojo notarų biuro notaras G. B. išdavė vykdomąjį įrašą Nr.GB-154 dėl 34190,67 Lt su 6 procentų metinėmis palūkanomis, 186,00 Lt notaro atlyginimą, 6,00 Lt kompensaciją už patikrą registruose ir 13,40 Lt už pašto išlaidas išieškojimo solidariai iš skolininkės S. S. ir laiduotojo Z. S. (T.1, b.l. 14). Pagal išduotus vykdomuosius įrašus yra vykdomas išieškojimas iš ieškovų (T.1, b.l. 15).

172007-09-10 tarp atsakovo ir trečiojo asmens S. S. buvo pasirašyta paskolos sutartis Nr.07-00027, pagal kurią atsakovas trečiajam asmeniui iki 2012-09-25 suteikė 50000,00 Lt kreditą (T.1, b.l. 101 - 102). 2007-09-10 tarp atsakovo ir ieškovės S. S. buvo pasirašyta laidavimo sutartis Nr.07-00027-1, pagal kurią ieškovė laidavo už trečiojo asmens S. S. paskolą (T.1, b.l. 103). 2007-09-10 buvo pasirašyta laidavimo sutartis Nr.07-00027-2, pagal kurią A. G. laidavo už trečiojo asmens S. S. paskolą (T.1, b.l. 105). 2009-08-07 tarp ieškovų ir atsakovo buvo pasirašyta laidavimo sutartis Nr.07-00027-3, pagal kurią ieškovas laidavo už trečiojo asmens S. S. paskolą (T.1, b.l. 104). 2007 m. rugsėjo 10 d. tretysis asmuo S. S. išrašė atsakovui neprotestuotiną paprastąjį vekselį 50000,00 Lt, už kurį laidavo ieškovė V. S. (T.1, b.l. 106). 2010 m. sausio 5 d. Klaipėdos miesto 2 – ojo notarų biuro notaras G. B. išdavė vykdomąjį įrašą dėl 38332,17 Lt su 6 procentų metinėmis palūkanomis, 207,00 Lt notaro atlyginimą, 6,00 Lt kompensaciją už patikrą registruose ir 13,40 Lt už pašto išlaidas išieškojimo solidariai iš skolininkės S. S. ir laiduotojos V. S. (T.1, b.l. 107). Skola grąžinta 2010-03-02 (T.1, b.l. 108). Iki 2010-03-03 ieškovai turėjo savo vardu įregistruotą nekilnojamąjį turtą, kuri 2010-03-03 padovanojo savo sūnui (T.1, b.l. 109 - 121). 2012-06-01 buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas Nr.30-2-00245-11 S. S. ir Z. S. atžvilgiu pagal LR BK 182 str. 2 d. (T.1, b.l. 149 – 156).

18Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas. Vekselis, kaip vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.105 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo, reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje A. L. v. AB firma „VITI“, bylos Nr. 3K-3-443/2005; 2007 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje R. B., M. M., bylos Nr. 3K-3-8/2007; 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje E. P. v. BUAB „Mocionas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-474/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje M. S. v. AB Ūkio bankas ir kt., bylos Nr. 3K-3-311/2008; kt.). Pagal ĮPVĮ 19 straipsnį įsipareigoję pagal vekselį asmenys gynybai negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais, nebent vekselio turėtojas, įgydamas vekselį, tyčia būtų veikęs skolininko nenaudai. Aiškindamas šią įstatymo nuostatą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad skolininkas pagal vekselį gali reikšti prieštaravimus dėl reikalavimo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, tačiau tik tokius, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais (jo rekvizitais), arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais, taip pat dėl vekselio turėtojo nesąžiningumo, įgyjant vekselį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje M. S. v. AB Ūkio bankas, bylos Nr. 3K-3-311/2008).

20Vekselio išrašymas yra abstraktus vienašalis sandoris, o vekselis, kaip rašytinis dokumentas, yra asmens vidinės valios išraiškos rezultatas. Dėl to, kad vekselio išrašymas yra valinis veiksmas, galimi atvejai, kai asmens, t. y. vekselio davėjo, veiksmai neatitinka jo vidinės valios. Tokiais atvejais vekselį išrašęs asmuo gali ginčyti šį sandorį, remdamasis ir bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais dėl valios ydingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-181/2011 ir kt.).

21Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (LR CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (LR CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010;2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje D. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, byla Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje E. C. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-23/2009; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; kt.). Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Be to, vertinant įrodymus būtina atsižvelgti į kiekvienos bylos ypatumus. Tuo atveju, kai keliamas klausimas dėl apgaulės ar suklydimo sudarant sandorį, būtina analizuoti apgautosios sandorio šalies valios formavimosi procesą, jos tikruosius ketinimus, aiškintis, ar ji suvokė tikrąją sandorio, atskirų jo sąlygų esmę, ar ji sprendimą dėl sandorio sudarymo ar atskirų jo sąlygų priėmė savarankiškai, ar veikiama kitų, pašalinių veiksnių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. L. K., bylos Nr. 3K-3-353/2002; 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. O. N., bylos Nr. 3K-3-1125/2003). Byloje turi būti vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį iš tikrųjų siekė sudaryti. Svarbu analizuoti ir teigiančios, kad buvo apgauta, šalies elgesį prieš sandorio sudarymą, sudarant sandorį ir po jo sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje E. M. įmonės „Klumpė“ v. VĮ Valstybės turto fondas, bylos Nr. 3K-3-349/2005; 2006 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Šapiro firma „InSpe“ v. UAB „Folis“, bylos Nr. 3K-3-640/2006; 2007 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje A. B. v. T. P., bylos Nr. 3K-3-150/2007;2007 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ v. G. B., bylos Nr. 3K-3-306/2007;2007 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje J. T. v. UAB „Vilvatėja“, bylos Nr. 3K-3-306/2007; 2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje A. T. v. UAB ,,Serneta“, bylos Nr. 3K-3-458/2008; 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje V. Č. v. H. L., bylos Nr. 3K-3-609/2008).

22Pabrėžtina, kad šiuolaikinėje civilinėje teisėje pripažįstama, jog civilinių santykių dalyviai, sudarydami sutartis, yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas, t. y. sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (LR CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į civilinių teisinių santykių dinamiką, besikeičiančius verslo santykius, nulemtus rinkos pokyčių ir raidos, bei vadovaujantis sutarčių laisvės principu, šalims yra užtikrinta teisė laisvai sudaryti CK nenumatytas sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, svarbiausia, kad jos neprieštarautų įstatymui (imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei) (LR CK 6.156 straipsnio 1 dalis).

23Iš ieškovų ir trečiojo asmens S. S. paaiškinimų teismo posėdžio metu, nustatyta, kad ieškovai vyko pas atsakovą tam, kad būtų trečiojo asmens laiduotojais ir būtų atidėtas trečiojo asmens S. S. paskolų mokėjimas atsakovui. Šiuos ieškovų ir trečiojo asmens S. S. paaiškinimus patvirtina 2009-08-07 laidavimo sutartys 07-00039-2 ir 08-00023-2, 2009-08-10 susitarimas Nr.2 „Dėl paskolos sutarties Nr.07-000039 pakeitimo“ ir 2009-08-07 susitarimas Nr.1 „Dėl paskolos sutarties Nr. 08-00023 pakeitimo“, kuriuo pagal 2.3 punktus atitinkamai iki 2010-08-15 ir iki 2010-08-10 buvo atidėtos paskolos bei palūkanų mokėjimų įmokos (b.l. 62 ir 70).

24Atsakovas ieškovų pareigą sumokėti ginčijamuose vekseliuose nurodytas sumas kildina iš 2009 m. rugpjūčio 7 d. laidavimo sutarčių 07-00039-2 ir 08-00023-2, patvirtino, kad ginčijamuose vekseliuose nurodytos piniginės lėšos trečiajam asmeniui S. S. 2009-08-07 papildomai nebuvo išmokėtos, tai yra, jos buvo išmokėtos pagal 2007-11-30 paskolos sutartį Nr.07-000039 ir 2008-06-20 paskolos sutartį Nr.08-00023. Šiuos atsakovo atstovo paaiškinimus patvirtina įrodymai apie 2007-11-30 ir 2008-06-20 paskolų išmokėjimą (T.1, b.l. 61 ir 69).

25Ginčijamų 30192,66 Lt ir 34190,67 Lt vekselių sudarymo data sutampa su laidavimo sutartyse 07-000039-2 ir 08-00023-2 nurodyta pasirašymo data, ginčo vekseliuose įrašytos sumos sutampa su laidavimo sutartyse 07-000039-2 ir 08-00023-2 nurodytomis laiduojamomis sumomis, kas rodo, kad S. S. išrašant du vekselius, o ieškovui Z. S. laiduojant du kartus buvo įforminti tie patys ieškovų, trečiojo asmens ir atsakovo paskolos ir laidavimo santykiai dėl negrąžintų 30192,66 Lt ir 34190,67 Lt paskolų pagal 2007-11-30 paskolos sutartį Nr.07-00039 ir 2008-06-20 paskolos sutartį Nr.08-00023, šiais vekseliais nebuvo sukurtos naujos prievolės. Atsakovas nurodė, kad vekseliais buvo siekiama maksimaliai užtikrinti įsipareigojimų pagal paskolos sutartį įvykdymą nustatytais terminais ir supaprastinti paskolos išieškojimą, t. y. atsakovas nepagrįstai vekselius sutapatina su prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis.

26Faktiškai atsakovas siekė, kad vekseliais būtų laiduojama pagal kredito sutartį, tačiau vekseliuose nėra jokių įrašų, patvirtinančių tokią vekselių paskirtį, teiginys, kad ieškovų laidavimas yra įformintas kitame dokumente neturi nieko bendro su vekseliais, vekseliuose nėra nurodyta, kad išieškomos sumos turi neviršyti bendros gauto kredito sumos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, yra nurodęs, kad vekselis, kaip vertybinis popierius, negali būti laikomas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemone (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

27Nagrinėjamu atveju susidarė faktinė situacija, kai atsakovas gali reikalauti prievolių įvykdymo tiek pagal paskolos ir laidavimo sutartis, tiek ir pagal du ginčo vekselius, pagal kuriuos yra išduoti ir vykdomieji įrašai ir vykdomas išieškojimas.

28Kaip minėta, ieškovo Z. S. ir trečiojo asmens S. S. išrašyti vekseliai negali būti laikomi prievolių pagal paskolos sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, nors atsakovas būtent vekselių išrašymu ir siekė maksimaliai užtikrinti paskolos sugražinimą.

29Ieškovai prašo pripažinti išrašytus vekselius negaliojančiais. LR CK 1.90 str. 1 d. numato, kad iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Šiuo atveju suklydimas turi esminės reikšmės, nes buvo suklysta dėl paties sandorio (vekselio išdavimo) esmės. Ieškovo ir trečiojo asmens suklydimas pasireiškė tuo, kad jie suklydo, manydami, jog prievolės grąžinti paskolą neįvykdymo atveju iš jų skola nebus išieškoma pagal paskolos (laidavimo) sutartis su unija ir pagal vekselius kartu, taip neproporcingai suvaržant jų teises, t. y. iš esmės areštuojant keliskart didesnės vertės turtą negu būtų reikalinga skolos sumai pagal paskolos sutartį padengti.

30Akivaizdu, kad ieškovas nežinojo vekselio teisinės prigimties ir paskirties bei sukeliamų pasekmių, t. y. buvo unijos, kuri kreditiniuose santykiuose yra stiprioji šalis, suklaidintos dėl šio dokumento savybių bei turinio reikšmės, t. y. vekselių išrašymas neatitiko jo davėjo valios.

31Remiantis tuo, kas išdėstyta, pripažintini negaliojančiais ieškovo ir trečiojo asmens S. S. atsakovui 2009 m. rugpjūčio 7 d. išduoti paprastieji vekseliai 30192,66 Lt ir 34190,67 Lt sumai.

32Pripažinus ginčijamus vekselius negaliojančiais, pripažintini negaliojančiais ir jų pagrindu padaryti vykdomieji įrašai: 2011 m. sausio 12 d. Klaipėdos miesto 2 – ojo notarų biuro notaro G. B. išduotas vykdomais įrašas Nr.GB-152 dėl 30192,66 Lt su 6 procentų metinių palūkanų, 166,00 Lt notaro atlyginimo, 6,00 Lt kompensacijos už patikrą registruose ir 13,40 Lt už pašto išlaidas išieškojimo solidariai iš skolininkės S. S. ir laiduotojo Z. S. ir 2011 m. sausio 12 d. Klaipėdos miesto 2 – ojo notarų biuro notaro G. B. išduotas vykdomasis įrašas Nr.GB-154 dėl 34190,67 Lt su 6 procentų metinėmis palūkanomis, 186,00 Lt notaro atlyginimo, 6,00 Lt kompensacijos už patikrą registruose ir 13,40 Lt už pašto išlaidų išieškojimo solidariai iš skolininkės S. S. ir laiduotojo Z. S..

33Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

34Ieškovai pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir įrodymus apie 2300,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 7, 182, 183, 184).

35Atsakovas pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir įrodymus apie 2000,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 122 - 124). Tretysis asmuo S. S. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir įrodymus apie patirtas 1872,60 Lt bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 125 – 127, 181).

36Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1, 3 dalys). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsniu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, ieškovo ir trečiojo asmens S. S. prašymai tenkintini visiškai, iš atsakovo ieškovui ir trečiajam asmeniui priteistinos atitinkamai 2300,00 Lt ir 1872,60 bylinėjimosi išlaidos.

372012-02-24 nutartimi ieškovams buvo atidėtas 1631,00 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo (T.1, b.l. 37, 38). Ieškinį tenkinus visiškai iš atsakovo valstybės naudai priteistina 1631,00 Lt žyminio mokesčio, kurio mokėjimas ieškovams buvo atidėtas.

38Valstybė turėjo 39,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kuriuos ieškinį tenkinus visiškai priteistinos iš atsakovo (LR CPK 93, 96 str.).

39Dėl laikinųjų apsaugos priemoniųpanaikinimo.

402012-02-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė išieškojimo antstolės V. D. vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00125 kol įsiteisės priimtas sprendimas byloje naikintina, įsiteisėjus sprendimui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 4 dalis).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 185, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

42ieškinį tenkinti visiškai - pripažinti negaliojančiais: ieškovo Z. S. ir trečiojo asmens S. S. atsakovui Pajūrio kredito unijai 2008 m. rugpjūčio 7 d. išduotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį 30192,66 Lt sumai, ieškovo Z. S. ir trečiojo asmens S. S. atsakovui Pajūrio kredito unijai 2008 m. rugpjūčio 7 d. išduotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį 34190,67 sumai Lt, Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaro G. B. 2011 m. sausio 12 d. išduotus vykdomuosius įrašus Nr. GB152 ir Nr. GB-154.

43Priteisti ieškovui Z. S. 1150,00 Lt iš atsakovo Pajūrio kredito unijos išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

44Priteisti ieškovei V. S. 1150,00 Lt iš atsakovo Pajūrio kredito unijos išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

45Priteisti trečiajam asmeniui S. S. iš atsakovo Pajūrio kredito unijos 1872,60 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

46Priteisti valstybei iš atsakovo Pajūrio kredito unijos 39,75 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ir 1631,00 Lt žyminio mokesčio.

472012-02-24 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo antstolės V. D. vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00125 sustabdymą, sprendimui įsiteisėjus panaikinti.

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti negaliojančiais Z. S.... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad... 4. Tretysis asmuo notaras G. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 5. Į teismo posėdį tretieji asmenys neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai,... 6. 2012-11-30 teismo posėdžio metu ieškovas Z. S. savo reikalavimus palaikė,... 7. 2012-11-30 teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad 2007 m. laidavo... 8. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 9. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad... 10. 2012-11-30 teismo posėdžio metu tretysis asmuo S. S. paaiškino, kad į... 11. 2012-11-30 teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas prašė ieškinį... 12. 2012-11-30 teismo posėdžio metu liudytoja D. V. paaiškino, kad S. S. ir V.... 13. 2012-11-30 teismo posėdžio metu liudytojas M. S., teismo posėdžio metu... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir žodinių šalių paaiškinimų... 16. 2008 m. birželio 20 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens S. S. buvo... 17. 2007-09-10 tarp atsakovo ir trečiojo asmens S. S. buvo pasirašyta paskolos... 18. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad vekselio prigimtis,... 20. Vekselio išrašymas yra abstraktus vienašalis sandoris, o vekselis, kaip... 21. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (LR CPK 12 straipsnis)... 22. Pabrėžtina, kad šiuolaikinėje civilinėje teisėje pripažįstama, jog... 23. Iš ieškovų ir trečiojo asmens S. S. paaiškinimų teismo posėdžio metu,... 24. Atsakovas ieškovų pareigą sumokėti ginčijamuose vekseliuose nurodytas... 25. Ginčijamų 30192,66 Lt ir 34190,67 Lt vekselių sudarymo data sutampa su... 26. Faktiškai atsakovas siekė, kad vekseliais būtų laiduojama pagal kredito... 27. Nagrinėjamu atveju susidarė faktinė situacija, kai atsakovas gali reikalauti... 28. Kaip minėta, ieškovo Z. S. ir trečiojo asmens S. S. išrašyti vekseliai... 29. Ieškovai prašo pripažinti išrašytus vekselius negaliojančiais. LR CK 1.90... 30. Akivaizdu, kad ieškovas nežinojo vekselio teisinės prigimties ir paskirties... 31. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pripažintini negaliojančiais ieškovo ir... 32. Pripažinus ginčijamus vekselius negaliojančiais, pripažintini... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 34. Ieškovai pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir... 35. Atsakovas pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir... 36. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi... 37. 2012-02-24 nutartimi ieškovams buvo atidėtas 1631,00 Lt žyminio mokesčio... 38. Valstybė turėjo 39,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 39. Dėl laikinųjų apsaugos priemoniųpanaikinimo.... 40. 2012-02-24 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikyta laikinoji... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 185, 259,... 42. ieškinį tenkinti visiškai - pripažinti negaliojančiais: ieškovo Z. S. ir... 43. Priteisti ieškovui Z. S. 1150,00 Lt iš atsakovo Pajūrio kredito unijos... 44. Priteisti ieškovei V. S. 1150,00 Lt iš atsakovo Pajūrio kredito unijos... 45. Priteisti trečiajam asmeniui S. S. iš atsakovo Pajūrio kredito unijos... 46. Priteisti valstybei iš atsakovo Pajūrio kredito unijos 39,75 Lt išlaidų... 47. 2012-02-24 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...