Byla 2-2272-657/2013
Dėl žalos atlyginimo. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant atsakovui R. H., jo atstovui advokatui Eduardui Zaleskiui,

4nedalyvaujant ieškovės BUAB „Fleksma“ atstovui (gautas prašymas nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant)

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Fleksma“ atstovaujamos administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ ieškinį atsakovui R. H. dėl žalos atlyginimo. Teismas,

Nustatė

6BUAB „Fleksma“ kreipėsi į teismą prašydama iš atsakovo R. H. priteisti ieškovės naudai 425 825,00 Lt nuostolių bei 5 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (T.1, b.l. 3-7). Nurodė, kad 2003 m. rugsėjo 3 d. UAB „Fleksma“ su G. V. ir R. H. sudarė nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, kuriomis R. H. už 41000,00 Lt pardavė administracines patalpas 101 (88,40 kv.m), 102 (6,84 kv.m), 203 (43,03 kv.m), 301 (8,17 kv.m), 306 (20,98 kv. m), 308 (32,27 kv.m), 311 (5,08 kv.m), 312 (5,35 kv. m), 313 (3,67 kv.m), 314 (2,10 kv.m), 315 (5,60 kv.m), 316 (3,39 kv.m), 318 (54,82 kv.m), 319 (16,32 kv.m), 401 (58,22 kv.m), 402 (36,20 kv.m), 403 (5,22 kv.m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 103 (1/3 nuo 19,17 kv.m), 201 (1/3 nuo 12,78 kv. m), 218 (1/3 nuo 2,13 kv.m) (unikalus Nr. ( - )), esančias pastate adresu ( - ), o G. V. už 39000,00 Lt pardavė administracines patalpas 107 (56,82 kv.m), 116 (49,29 kv.m), 117 (37,20 kv.m), 118 (1,22 kv.m), 204 (24,39 kv.m), 207 (53,29 kv.m), 217 (53,37 kv.m), 219 (45,70 kv.m), 220 (2,71 kv.m), 317 (81,30 kv.m) su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis 103 (1/3 nuo 19,17 kv.m), 201 (1/3 nuo 12,78 kv.m), 218 (1/3 nuo 2,13 kv.m), R-37 (49,65 kv.m) (unikalus Nr. ( - )), esančias pastate adresu ( - ). VĮ „Registrų centras“ duomenimis minėtos patalpos įvertintos atitinkamai 235841,00 Lt it 269984,00 Lt sumomis, todėl šiais sandoriais ieškovei buvo padaryta didelė žala – ieškovė patyrė 425825,00 Lt nuostolių. Sutarčių sudarymo metu UAB „Fleksma“ vadovu buvo R. H.. Nors pasirašant sutartis UAB „Fleksma“ atstovavo I. R., tačiau akivaizdu, kad R. H., kaip UAB „Fleksma“ direktorius, žinojo ir turėjo žinoti apie savo pareigą veikti įmonės interesais ir neabejotinai žinojo apie sudaromus sandorius, kurie prieštarauja juridinio asmens tikslams ir akivaizdžiai yra UAB „Fleksma“ ekonomiškai nenaudingi. Atsakovas veikė nesąžiningai, neprotingai bei tuo pažeidė įstatymų nuostatas. Atsakovo įstatyminių pareigų pažeidimas yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su tuo, kad ieškovas negavo 425825,00 Lt pajamų, sudarant UAB „Fleksma“ veiklos tikslams prieštaraujančius sandorius. Šiuo atveju ieškinio senatis turi būti skaičiuojama nuo dokumentų apie sandorių, iš kurių kildinama žala, administratoriaus gavimo dienos.

7Reikalavimus grindė: Įmonių bankroto valdymo departamento informacija, Priėmimo –perdavimo akto kopija, sutarčių kopijomis.

8Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka (CPK 123 str. 2 d.), gautas prašymas nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant (T.2, b.l. 8-9).

9Atsakovas ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 44-53; T.2, b.l. 12-14). Nurodė, kad pastatas buvo nebaigtas statyti, jo baigtumas sudarė tik 51 proc., o baigti statybas įmonė buvo finansiškai nepajėgi, todėl 1315,73 kv.m nebaigtos statybos pastatas buvo padalintas į tris atskirus turtinius vienetus (dalis), kurių dalis buvo parduotos, o už jas gautos lėšos panaudotos UAB „Fleksma“ likusiai 465,13 kv.m patalpų dalies įrengimui ir pritaikymui įmonės poreikiams. Ginčijamu sandoriu UAB „Fleksma“ interesai nebuvo pažeisti, priešingai, įmonė realia rinkos kaina pardavė perteklinį turtą, kurio ji negalėtų išlaikyti, pabaigti ir pritaikyti savo veiklai dėl lėšų stokos, ir gavo realius pinigus likusiai patalpų daliai įsirengti ir pritaikyti jas savo poreikiams, kad galėtų vystyti savo veiklą. tuo metu vadovavęs ieškovui valdymo organas, pagal buvusią tuo metu faktinę situaciją, įmonės atžvilgiu elgėsi sąžiningai, protingai, ir veikė išimtinai įmonės interesais bei sudarė įmonės interesais ir įmonei naudingus sandorius, kurie įmonei davė ženklią ekonominę naudą, todėl administratoriaus teiginiai, kad atsakovas įmonės atžvilgiu nesielgė tinkamai ir sąžiningai, pažeidė CK 2.87 str. reikalavimus yra deklaratyvaus ir spekuliacinio pobūdžio. Atsakovas pagal tuo metu buvusią faktinę situaciją įmonės atžvilgiu elgėsi sąžiningai, protingai, ir veikė išimtinai įmonės interesais bei sudarė įmonei ekonomiškai naudingus sandorius. Prašė taikyti senaties terminas ir šiuo pagrindu bylą nutraukti. Ieškovas prašo atlyginti žalą, o minėtam reikalavimui yra taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas. Pažymėjo, kad administratorius vertinti sandorius ir pareikšti ieškinius turi per įstatymo aiškiai tam nustatytus terminus. Šiuo atveju terminas minėtiems veiksmams atlikti administratoriui baigėsi 2011 m. sausio 20 d., o duomenų, kad administratorius būtų kreipęsis į teismą dėl minėto termino pratęsimo, nėra. Be to, administratorius kvestionuoja senesnius kaip 7 metų įmonės sudarytus sandorius, nors įstatymas jį riboja 3 arba 5 metų sandoriais, jei yra nustatytas tyčinis bankrotas. Minėtos aplinkybės rodo, kad administratorius nepagrįstai peržengia savo kompetencijos ribas.

10Atsikirtimus grindė: 2003-05-15 sutarties kopija, administratoriaus ataskaitos kopija, raštų kopijomis, turto vertinimo ataskaita, nuotraukomis.

11Ieškinys atmestinas.

12Dėl vadovo atsakomybės už bendrovės vardu sudarytus sandorius. Įstatymų nuostatose įtvirtinta bendrovės vadovo pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (ABĮ 19 str. 8 d., CK 2.87 str. 1-4 d.), užtikrinti, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (CK 6.263 str.), o padarytą žalą turi pareigą visiškai atlyginti (CK 2.87 str. 7 d.). Jeigu bendrovės vadovas padaro bendrovei žalą, tai jam taikytina civilinė atsakomybė (CK 6.246 str. 1 d.).

13Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti skolininko veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, skolininko kaltė (išskyrus įstatymines ar sutartines išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246-6.249 str.). Nurodytos įstatyme sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti taikytinos ir įmonės vadovo civilinės atsakomybės atveju, todėl bylose, kuriose bankroto administratorius reiškia reikalavimus dėl žalos atlyginimo, teismas turi spręsti dėl kiekvienos iš jų. Tokio pobūdžio bylose iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir dydį, bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei žalos (CPK 178 str.). Teismui nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.) ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178 str., 182 str. 4 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012; kt.).

14Teismas pažymi, kad tais atvejais, kai ieškiniu reikalaujama, kad bendrovės vadovas atlygintų žalą, padarytą bendrovei sudarytais sandoriais, teismas, be kita ko, turi patikrinti, ar tokie sandoriai sudaryti bendrovei prisiimant įprastą jos veikloje ūkinę – komercinę riziką. Bendrovės vadovas teisiškai būtų atsakingas už CK 2.87 straipsnyje nurodytų bendrovės vadovo pareigų nevykdymą ir turėtų atsakyti už padarytą žalą įrodžius, kad sandorių, iš kurių ieškovas kildina padarytą žalą, sudarymu iš anksto būtų žinoma, kad dėl jų atsiras bendrovei žala, tačiau to nepaisydamas vadovas vis dėlto sudarytų tokius vadovaujamai bendrovei žalą nulemiančius sandorius, arba sprendimas sudaryti žalą nulėmusį sandorį priimtas akivaizdžiai aplaidžiai (nesurinkus pakankamai informacijos, ją nerūpestingai įvertinus ir pan.) taip, kad protingas ir apdairus bendrovės vadovas analogiškomis sąlygomis sandorio nebūtų sudaręs, arba sandorio sudarymo metu, atsižvelgiant į bendrovės įprastą veiklos praktiką, prisiėmė neprotingai didelę nuostolių bendrovei atsiradimo riziką. Vien aplinkybė, kad įmonės vadovo sudarytas sandoris pasirodė nenaudingas ir padarė žalą įmonei ar jos kreditoriams dar savaime neteikia pagrindo įmonės vadovo veiksmus vertinti kaip neteisėtus, jeigu įmonės vadovas elgėsi sąžiningai ir rūpestingai, nepažeidė teisės aktuose ir įmonės veiklos dokumentuose jam nustatytų pareigų ir akivaizdžiai neviršijo įmonės veikloje įprastos ūkinės – komercinės rizikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-420/2013).

15BUAB ,,Fleksma“ administratorius ieškinio reikalavimą atlyginti žalą atsakovui R. H., kaip buvusiam UAB „Fleksma“ vadovui, grindžia tuo, kad atsakovas parduodamas dalį bendrovei priklausančių administracinių patalpų, žemesne nei rinkos kaina, pažeidė vadovo pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje, ir taip padarė įmonei 425 825,00 Lt nuostolių.

16Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas R. H. nuo 1998 m. gegužės 27 d. iki 2006 m. gegužės 26 d. buvo UAB „Fleksma“ vadovas (T.1, b.l. 23-24). Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 22 d. nutartimi UAB „Fleksma“ iškėlė bankroto bylą.

17Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2003 m. gegužės 15 d. sutartimi perėmė iš UAB „Parex Lizingas“ nebaigtą statyti (baigtumas 51 proc.) administracinės paskirties pastatą 1B3p, turintį 1315,73 kv.m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), esantį adresu ( - ) (T.1, b.l. 55-58; 148). Sutarties 3 punkte nustatyta, kad perleidžiamo turto vertė 99 178,81 Lt (su 18 proc. PVM), kuriuos UAB „Fleksma“ sumokėjo pagal 1999-07-16 finansinio lizingo sutartį Nr. C-TKJ-N-99-0032, sudarytą tarp UAB „Parex Lizingas“ ir UAB „Fleksma“.

18Byloje nustatyta, kad 2003 m. rugsėjo 3 d. sutartimis UAB „Fleksma“ už 41000,00 Lt pardavė R. H. administracines patalpas 101 (88,40 kv.m), 102 (6,84 kv.m), 203 (43,03 kv.m), 301 (8,17 kv.m), 306 (20,98 kv. m), 308 (32,27 kv.m), 311 (5,08 kv.m), 312 (5,35 kv. m), 313 (3,67 kv.m), 314 (2,10 kv.m), 315 (5,60 kv.m), 316 (3,39 kv.m), 318 (54,82 kv.m), 319 (16,32 kv.m), 401 (58,22 kv.m), 402 (36,20 kv.m), 403 (5,22 kv.m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 103 (1/3 nuo 19,17 kv.m), 201 (1/3 nuo 12,78 kv. m), 218 (1/3 nuo 2,13 kv.m), bendro ploto 395,66 kv.m (unikalus Nr. ( - )), esančias pastate adresu ( - ) (T.1, b.l. 17-22), o G. V. už 39000,00 Lt pardavė administracines patalpas 107 (56,82 kv.m), 116 (49,29 kv.m), 117 (37,20 kv.m), 118 (1,22 kv.m), 204 (24,39 kv.m), 207 (53,29 kv.m), 217 (53,37 kv.m), 219 (45,70 kv.m), 220 (2,71 kv.m), 317 (81,30 kv.m) su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis 103 (1/3 nuo 19,17 kv.m), 201 (1/3 nuo 12,78 kv.m), 218 (1/3 nuo 2,13 kv.m), R-37 (49,65 kv.m) bendro ploto 454,94 kv.m (unikalus Nr. ( - )), esančias pastate adresu ( - ) (T.1, b.l. 11-16). Tokiu būdu, darytina išvada, kad UAB „Fleksma“ pardavė dalį administracinio pastato, bendro ploto 850,60 kv.m (454,94+395,66) už 80 000,00 Lt (41 000 + 39000), o UAB „Fleksma“ nuosavybėje liko 465,13 kv.m (1315,73 - 850,60) administracinių patalpų esančių adresu ( - ).

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, o tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 str.); administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-528/2009; 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2010, kt.). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006).

20Nagrinėjamoje byloje vertinant atsakovo, kaip įmonės administracijos vadovo, veiksmų teisėtumą/neteisėtumą, remiamasi ne tik aukščiau minėto CK 2.87 straipsnio nuostatomis, bet ir CK 6.246 straipsnio 1 dalimi, kur nurodyta, kad neteisėtais veiksmais pripažįstamas įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas (neteisėtas neveikimas) arba veiksmų, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, atlikimas (neteisėtas veikimas), arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas.

21Administratoriaus teigimu, atsakovo, kaip buvusio įmonės vadovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad patalpos buvo parduotos mažesne nei rinkos kaina, nes pardavimo metu administracinių patalpų vertė pagal VĮ Registrų centro duomenis buvo 505 825,00 Lt (T.1, b.l. 148), todėl parduodant dalį administracinių patalpų tik už 80 000,00 Lt įmonei buvo padaryta 425 825,00 Lt žala. Šiems savo argumentams pagrįsti ieškovės atstovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų (CPK 178 str.). Teismo nuomone, byloje esantys rašytiniai įrodymai, šiuos ieškovės atstovo argumentus paneigia. 2003 m. gegužės 15 d. sutartyje, sudarytoje tarp UAB „Parex Lizingas“ ir UAB „Fleksma“ nurodyta, kad nebaigto statyti (baigtumas 51 proc.) administracinės paskirties pastato 1B3p, bendro ploto 1315,73 kv.m (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ) kaina yra 99 178,81 Lt (su 18 proc. PVM) (T.1, b.l. 55-58). UAB „Krivita“ Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 13-I-126, kurioje nurodyta, kad perleidžiamų patalpų, buvusių nebaigtame statyti pastate rinkos vertė 2003 m. rugsėjo mėnesį buvo 79 000,00 Lt, atitinkamai 395,66 kv.m rinkos vertė – 35 000,00 Lt, o 454,94 kv.m – 44 000,00 Lt (T.1, b.l. 111-191). Atsakovas R. H. nurodė, kad įmonė privalėjo parduoti sudaryti šiuos sandorius, nes neturėjo lėšų įrengti ir užbaigti pastato statybos, o pardavus dalį administracinių patalpų, gautos lėšos buvo panaudotos UAB „Fleksma“ likusių patalpų 465,13 kv.m įrengimui ir pritaikymui įmonės poreikiams, nebereikėjo mokėti įmokų pagal lizingo sutartį. Taigi, atsakovas R. H., racionaliai paaiškino UAB „Fleksma“ tuo metu sudaromų dalies administracinių patalpų perleidimo sandorių poreikį, o sudarant sandorį ir perleidžiant dalį patalpų ir už gautas lėšas įrengiant įmonės veiklai reikalingas patalpas buvo akivaizdu, kad įmonės veikla nesustos. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad iš sandorių gautos pajamos buvo pasisavintos ar iššvaistytos, kad tuo metu nebuvo atsiskaitoma su įmonės kreditoriais ir kt., ar gautos lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį. Taip pat ieškovė neįrodė, nepateikė jokių neginčijamų įrodymų, kad sandoriais perleistą turtą buvo galima parduoti didesne nei sandorių vertė kaina, ar šios neįrengtos patalpos nebaigtame statyti pastate buvo būtinos bendrovės reikmėms. Pažymėtina, kad patalpos buvo perleistos 2003 metais, tuo tarpu įmonei bankroto byla iškelta tik 2010 metais, todėl byloje nėra įrodyta aplinkybė, jog įmonė nustojo vykdyti veiklą būtent dėl sudarytų turto perleidimo sandorių. Ieškovės atstovo nurodytos aplinkybės, kad patalpos buvo perleistos mažesne nei rinkos kaina, ir dėl to įmonei padaryta žala yra paneigtos aukščiau minėtais, nenuginčytais rašytiniais įrodymais ir nelaikytinos nustatytomis. Todėl įvertinęs įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog 2003 m. rugsėjo 3 d. sudarydamas turto perleidimo sandorius bendrovės vardu jos vadovas padarė bendrovei žalos ar pablogino jos turtinę padėtį. Taip pat neįrodytas ir atsakovo R. H. veiksmų neteisėtumas sudarant aptariamus sandorius, nes byloje nėra įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad atsakovo, kaip įmonės administracijos vadovo elgesys, šiuo konkrečiu atveju neatitiko rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio mato.

22Iš teismų informacinės sistemos Liteko (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, jog atsakovui vykdant pareigas bendrovėje 2003 metais, įmonei kreditoriai nebuvo pareiškę pretenzijų dėl vėluojamų ar pradelstų mokėjimų, būtų reiškiami ieškiniai teisme ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, ieškovui bankroto bylos neinicijavo nei įmonės darbuotojai, nei kreditoriai, kas, teismo nuomone, taip pat patvirtina, jog UAB „Fleksma“ buvo aktyviai veikiantis juridinis asmuo (CPK 179 str., 185 str.). Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kad dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų (sudaromų sandorių ar pan.), įmonė būtų buvusi nemoki, ar jos finansinė padėtis buvo sunki ir buvo akivaizdu, kad bendrovė nesugebės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, todėl jai būtina kelti bankroto bylą. Nagrinėjamoje byloje nenustačius žalos bendrovei padarymo fakto, neteisėtų bendrovės vadovo veiksmų, darytina išvada, kad bendrovės vadovui neatsirado civilinės atsakomybės už jos vardu sudarytus sandorius, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo (CPK 185 str.).

23Dėl ieškinio senaties. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį, nurodydamas, kad bankroto administratorius yra praleidęs trijų metų ieškinio senaties terminą ieškiniui dėl padarytos žalos atlyginimo. Iš byloje esančio priėmimo – perdavimo akto, nustatyta, kad administratoriui įmonės dokumentai ir /ar daiktai buvo perduoti 2010-07-20 (T.1, b.l. 9-10). Iš administratoriaus ataskaitos duomenų matyti, kad apie galimai neteisėtai 2003 m. rugsėjo 3 d. sudarytus sandorius administratoriui buvo žinoma jau 2010-10-18 (T.1, b.l. 59-78). Ieškinys teisme gautas 2013-07-24, todėl teismas daro išvadą, jog CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimas dėl žalos atlyginimo nėra praleistas.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovas R. H. prašo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, prie prašymo pridėti dokumentai patvirtina, kad atsakovas už turto vertinimą sumokėjo UAB „Krivita“ 2440,00 Lt (T.1, b.l. 106-107), už dokumentų kopijų parengimą VĮ Registrų centras sumokėjo 156,00 Lt (T.1, b.l. 104-105), už advokato teisines paslaugas parengiant atsiliepimą į ieškinį ir atstovavimą teisme sumokėjo 2500,00 Lt. Ši suma neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 punkte nustatytą Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos trijų dydžių sumą už atsiliepimo į ieškinį parengimą ir 8.18 punkte nustatyto dydžio už atstovavimą teisme sumą, todėl visos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos (5096,00 Lt) pripažintinos pagrįstomis ir atsakovui priteistinos iš ieškovo.

25Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos pirmosios instancijos teisme (CPK 88 str. 1 d. 3 p.) sudaro 29,90 Lt, todėl jos valstybės naudai priteistinos iš ieškovės.

26Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 29 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo R. H. turtui, turtinėms teisėms ir piniginėms lėšoms (CPK 150 str. 2 d.)

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, straipsniu, 259 straipsniu, 268 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 270 straipsniu, 279 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

28Ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovės BUAB „Fleksma“, juridinio asmens kodas 135171631, atsakovui R. H., a.k. ( - ) 5022,00 Lt (penkis tūkstančius devyniasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti iš ieškovės BUAB „Fleksma“, juridinio asmens kodas 135171631, valstybei 29,90 Lt (dvidešimt devynis litus devyniasdešimt centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660).

31Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovui R. H., a.k. ( - ) priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, bendrai 425825,00 Lt (keturių šimtų dvidešimt penkių tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt penkių litų) sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai, turtinių teisių ir piniginių lėšų, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis areštą, uždraudžiant šiuo turtu, piniginėmis lėšomis disponuoti.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant atsakovui R. H., jo atstovui advokatui Eduardui Zaleskiui,... 4. nedalyvaujant ieškovės BUAB „Fleksma“ atstovui (gautas prašymas... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. BUAB „Fleksma“ kreipėsi į teismą prašydama iš atsakovo R. H. priteisti... 7. Reikalavimus grindė: Įmonių bankroto valdymo departamento informacija,... 8. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir... 9. Atsakovas ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti bei... 10. Atsikirtimus grindė: 2003-05-15 sutarties kopija, administratoriaus ataskaitos... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Dėl vadovo atsakomybės už bendrovės vardu sudarytus sandorius. Įstatymų... 13. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma:... 14. Teismas pažymi, kad tais atvejais, kai ieškiniu reikalaujama, kad bendrovės... 15. BUAB ,,Fleksma“ administratorius ieškinio reikalavimą atlyginti žalą... 16. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas R. H. nuo 1998 m. gegužės 27 d.... 17. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 18. Byloje nustatyta, kad 2003 m. rugsėjo 3 d. sutartimis UAB „Fleksma“ už... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad administracijos... 20. Nagrinėjamoje byloje vertinant atsakovo, kaip įmonės administracijos vadovo,... 21. Administratoriaus teigimu, atsakovo, kaip buvusio įmonės vadovo neteisėti... 22. Iš teismų informacinės sistemos Liteko (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, jog... 23. Dėl ieškinio senaties. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį,... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios... 25. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos pirmosios instancijos teisme (CPK 88... 26. Sprendimui įsiteisėjus, naikintinos Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 29... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, straipsniu, 259 straipsniu, 268... 28. Ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovės BUAB „Fleksma“, juridinio asmens kodas 135171631,... 30. Priteisti iš ieškovės BUAB „Fleksma“, juridinio asmens kodas 135171631,... 31. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 29... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...