Byla 2A-1462/2014
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo D. M

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Romtransa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-131-553/2014 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Romtransa“ ieškinį atsakovui V. R. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo D. M..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB ,,Romtransa“ pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų D. M. ir V. R. 2 849 934 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovui atsisakius reikalavimų atsakovo D. M. atžvilgiu, Vilniaus apygardos teismas 2013-09-17 nutartimi priėmė tokį ieškovo BUAB „Romtransa“ atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo atsakovui D. M. bei reikalavimo taikyti solidarią atsakomybę ir civilinės bylos dalį dėl žalos atlyginimo atsakovo D. M. atžvilgiu nutraukė (t. 1, b. l. 193-194).

5Ieškovas BUAB ,,Romtransa“, sumažinęs ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo V. R. 799 084,27 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo bankroto bylos iškėlimo UAB „Romtransa“ bankroto administratorius bandė susisiekti su šios bendrovės vadovu ar kitais atsakingais asmenimis ir perimti bendrovei priklausantį turtą bei visus dokumentus, tačiau to atlikti nepavyko. BUAB „Romtransa“ vienasmeniu valdymo organu iki bankroto bylos iškėlimo buvo įmonės direktorius D. M., tačiau šis asmuo administratoriui bendrovės turto ir dokumentų neperdavė. UAB „Romtransa“ direktoriaus ir akcininkų pasikeitimas įvyko prieš pat bankroto iškėlimą, todėl, ieškovo vertinimu, įmonės valdymo organų pasikeitimas buvo fiktyvus ir atliktas galimai iki tol buvusiam direktoriui V. R. siekiant išvengti teisinės atsakomybės. Ieškovas reikalavimą atlyginti žalą grindė 2009 m. gruodžio 31 d. UAB „Romtransa“ finansinės atskaitomybės duomenimis ir nurodė, kad ieškovo patirtą žalą sudaro 97 229,34 Lt vertės turto netekimas (nuostolis apskaičiuotas iš UAB „Romtransa“ buhalterinės lizinguoto turto vertės atėmus AB SEB lizingas atsiimto ir apskaityto lizinguoto turto buhalterinę vertę, t. y. 2 148 079 Lt – 2 050 849,66 Lt), 690 943 Lt dydžio per vienerius metus gautinos sumos, kurių negalima išsiieškoti dėl dokumentų neperdavimo, ir 10 912 Lt neperduotų grynųjų pinigų. Ieškovo teigimu, atsakovas V. R. atsakingas už atsiradusią žalą, nes ėjo bendrovės vadovo pareigas 1997-07-02 – 2010-08-11 laikotarpiu, įmonei tebevykdant veiklą 2010 metais finansinės atskaitomybės neteikė ir nepateikė įrodymų, kad perdavė įmonės turtą ir dokumentus naujam vadovui D. M. (t. 1, b. l. 1-5, 98-100).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 9 d. sprendimu ieškinio netenkino. Teismas nustatė, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą UAB „Romtransa“ šios bendrovės dokumentai ir turtas bankroto administratoriui UAB „SBS Legale“ nebuvo perduoti, nors buvo imtasi įvairių priemonių direktoriui D. M. bei įmonės dokumentams ir turtui surasti, jų tarpe ir ikiteisminio tyrimo iniciavimas. Tačiau ikiteisminio tyrimo Nr. 10-1-00798-11 metu UAB „Romtransa“ dokumentų ar kitų daiktų surasti nepavyko, kaip ir nepavyko nustatyti D. M. buvimo vietos, atlikus šio asmens paieškos procedūrą. Ieškovas reikalavimų D. M. atžvilgiu atsisakė. Nors ieškovas ieškinyje nurodo, kad galimai UAB „Romtransa“ akcininkų ir vadovų pasikeitimas buvo fiktyvus, tokius teiginius jis grindžia tik prielaidomis ir subjektyviu manymu, nenurodydamas jokių konkrečių aplinkybių ir nepateikdamas jokių įrodymų. Teismas nurodė, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, jog bendrovės akcininkų ir vadovų pasikeitimas įvyko likus pusei metų iki bankroto bylos UAB „Romtransa“ iškėlimo. Be to, AB SEB bankas 2014-01-10 raštu Nr. 07.04.08-114 patvirtino, kad parašo teisę UAB „Romtransa“ vardu atlikti banko operacijas internetu V. R. turėjo tik iki 2011-05-01 (t. 2, b. l. 53), nustatyta, kad UAB „Romtransa“ paskutinis darbuotojas buvo atleistas 2010-09-01 (t. 2, b. l. 42-43), o ikiteisminio tyrimo metu liudytoja apklausta J. J., dirbusi UAB „Romtransa“ buhaltere nuo 2010-02-23, paliudijo, kad iš darbo bendrovėje ją atleido naujasis direktorius D. M.. Liudytoja taip pat patvirtino, kad UAB „Romtransa“ buhalterinės apskaitos dokumentus paskutinį kartą ji tvarkė 2011 metų lapkričio mėnesio pabaigoje, kurių buhalterė niekam neperdavė ir kurie liko bendrovėje (t. 2, b. l. 51-52). Šių aplinkybių ieškovas nepaneigė jokiu būdu, todėl teismas vertino, jog byloje esantys įrodymai yra pakankami išvadai, kad V. R. nuo 2010-08-11 nebeturėjo jokio pagrindo vykdyti ir nebevykdė UAB „Romtransa“ direktoriaus pareigų. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą, pareigą perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir dokumentus turi įmonės valdymo organai. Dėl šios priežasties atsakovas V. R., nebūdamas UAB „Romtransa“ valdymo organu, neturėjo pareigos sudaryti ir pateikti UAB „Romtransa“ finansinės atskaitomybės dokumentų už 2010 metus bei perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą po bankroto bylos iškėlimo, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad jis atliko neteisėtus veiksmus ar neveikimą.

8Teismo vertinimu, ieškinys nepagrįstas ir kitu aspektu. Ieškovas žalos faktą ir dydį grindžia UAB „Romtransa“ finansinės atskaitomybės dokumentais, sudarytais 2010-05-25 už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31, t. y. paskutiniu įmonės balansu, pateiktu VĮ „Registrų centras“ 2010-09-20 (t. 1, b. l. 134-135). Kaip patirtą žalą dėl neteisėtų atsakovo V. R. veiksmų ieškovas nurodo balanso BII eilutėje (Per vienerius metus gautinos sumos) nurodytą 690 943 Lt sumą, BIV eilutėje (Pinigai ir pinigų ekvivalentai) nurodytą 10 912 Lt sumą ir 97 229,34 Lt vertės materialaus turto netekimą, kurį ieškovas grindžia balanso AII eilutėje užfiksuoto materialaus turto vertės ir AB SEB lizingas atsiimto lizinguoto turto buhalterinės vertės skirtumu (2 148 079 Lt – 2 050 849,66 Lt = 97 229,34 Lt) (t. 1, b. l. 103-104). Ieškovas BUAB „Romtransa“ pateikė teismui įmonės sąskaitų, esančių AB DNB banke ir AB SEB banke, išrašus už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31, patvirtinančius, kad 2010 metais į UAB „Romtransa“ banko sąskaitas buvo gaunamos įplaukos ir iš šių sąskaitų atliekami mokėjimai (t. 2, b. l. 78-109). Pagal ieškovo pateiktas suvestines į sąskaitas įmokėtos sumos siekia apie 464 007 Lt, o iš sąskaitų išmokėtos – apie 635 390 Lt (t. 2, b. l. 112-117). Atsakovas, atlikęs skaičiavimus pagal tuos pačius pateiktus sąskaitų išrašus, nurodė, kad bendra atliktų mokėjimų suma viršija 700 000 Lt (t. 2, b. l. 110). Teismas vertino, kad šis neatitikimas nėra esminis, nes bet kuriuo atveju nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad UAB „Romtransa“ 2010 metais vykdė veiklą, vykdė įsipareigojimus pagal sudarytus sandorius ir atlikinėjo įvairias finansines operacijas, todėl neišvengiamai turėjo įvykti įmonės turto masės pokyčiai. Sprendime nurodyta, kad pateikti įrodymai paneigia ieškovo galimybę žalos dydį įrodinėti balanso, sudaryto už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31, duomenimis, nes šis laikotarpis nėra aktualus, sprendžiant klausimą, kokios vertės turtas liko neperduotas bankroto administratoriui ir kokie debitoriniai įsiskolinimai galėjo būti užfiksuoti, iškeliant įmonei bankroto bylą. Teismas nurodė, kad piniginių lėšų srautai įmonės sąskaitose 2010 metais iš esmės įtakojo 2009 metų balanso duomenis, todėl pripažinti jame užfiksuotas sumas, kaip ieškovo patirtus nuostolius, nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo. Ieškovas neįrodė ir aplinkybės, kad patyrė 97 229,34 Lt vertės materialaus turto netekimą. Ieškovas 2012-06-14 Pareiškime dėl ieškinio reikalavimų sumažinimo pripažįsta aplinkybę, kad nuo 2005-10-19 iki 2008-10-17 UAB „Romtransa“ su AB SEB lizingas buvo sudariusi lizingo sutartis dėl 32 turto objektų. Šias aplinkybes patvirtina ir AB SEB lizingas pateikti rašytiniai įrodymai, iš kurių turinio matyti, kad visos lizingo sutartys buvo nutrauktos, o visi 32 lizinguoti turto objektai atsiimti iš UAB „Romtransa“ ir realizuoti. Ieškovas žalos fakto ir dydžio negrindė ir neįrodinėjo aplinkybėmis, kad UAB „Romtransa“ turėjo kitokio materialaus turto, kuris galimai neteisėtai liko neperduotas bankroto administratoriui.

9Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimus, ir nėra pagrindo konstatuoti, kad egzistuoja visos būtinosios civilinės atsakomybės taikymo atsakovui, kaip buvusiam įmonės vadovui, netinkamai vykdžiusiam įstatymais nustatytas pareigas, sąlygos, todėl ieškinį dėl žalos atlyginimo atmetė.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo BUAB „Romtransa“ ieškinį tenkinti. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas klaidingai vertino bylos aplinkybes, jų visumą, pažeidė įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo pareigos paskirstymo civiliniame procese taisykles, neatsižvelgė į Lietuvos teismų praktiką panašiose bylose, dėl šių priežasčių priėmė neteisingą, nepagrįstą bei neteisėtą sprendimą.

132. Ieškovas, priešingai nei vertino pirmosios instancijos teismas, įrodė visas atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas (neteisėtus veiksmus, žalą, ir priežastinį ryšį tarp žalos, padarytos ieškovui ir atsakovo neteisėtų veiksmų). Teismas nepagrįstai akcentavo vien tik tai, kad formaliai nuo 2010-07-29 įmonės direktoriumi vietoje atsakovo tapo tretysis asmuo D. M., tačiau neatsižvelgė į aplinkybių, kurioms esant pasikeitė įmonės vadovai, visumą, neįvertino, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu savo kaltės nepaneigė, t. y. nepateikė jokių įrodymų, kad nustojęs eiti UAB „Romtransa“ direktoriaus pareigas tinkamai perdavė D. M. įmonės turtą ir dokumentus, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai sprendė dėl V. R. civilinės atsakomybės sąlygų nebuvimo. Duomenų, kad 2010-07-29 įmonė nei turto, nei dokumentų neturėjo – nėra, todėl atsakovas, veikdamas kaip rūpestingas bei apdairus vadovas, 2010-07-29 turėjo perduoti D. M. ne tik įmonės antspaudą, bet ir turtą bei dokumentus, o juos iki perdavimo tinkamai saugoti.

143. Byloje nustatytos aplinkybės ne tik nepaneigia fakto, kad Juridinių asmenų registro duomenimis 2010-07-29 įvykus UAB „Romtransa“ vadovų pasikeitimui atsakovas neperdavė D. M. įmonės turto ir dokumentų, bet ir patvirtina ieškovo teiginį, kad įmonės vadovų pasikeitimas buvo fiktyvus.

154. Teismas sprendime nepagrįstai padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė jam padarytos žalos fakto ir dydžio. Ieškovo nuomone, jis tinkamai įrodė bei pagrindė žalos padarymo faktą ir žalos dydį. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas negali žalos dydžio įrodinėti remdamasis ir 2009-12-31 balanso duomenimis, šiuo balansu nepagrįstai nesivadovavo bei jį vertino kritiškai. Teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad ieškovui žala nepadaryta jau vien dėl to, kad su ieškiniu pateikti įrodymai apie įmonei nuosavybės teise priklausiusią transporto priemonę, kuri ieškovui taip pat neperduota. Net ir tais atvejais, kai ieškovas negali tiksliai nurodyti vienos iš civilinės atsakomybės taikymo sąlygų – žalos dydžio, vien dėl šios aplinkybės atmesti ieškinį nėra pagrindo, nes tokiu atveju žalos dydį nustato teismas.

165. Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai bei objektyviai ištyręs visas bylos aplinkybes turėjo padaryti išvadą, kad dėl netinkamo atsakovo elgesio (neteisėtų veiksmų) visas ieškovo bendrovės turtas, kuris joje buvo, yra prarastas ir nėra galima nustatyti jo buvimo vietos, išieškoti trečiųjų asmenų įsipareigojimų bendrovei, ir tuo ieškovui padaryta šio turto vertės dydžio žala.

176. Pirmosios instancijos teismas, tinkamai neišnagrinėjęs bylos aplinkybių, netinkamai taikęs įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo taisykles, neužtikrino viešojo intereso šioje byloje gynimo, kuris byloje egzistuoja dėl to, kad ieškinys pareikštas ginant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių, taip pat ir valstybės institucijų, interesus.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas V. R. prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 9 d. sprendimą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovas neįrodė, kad atsakovas UAB „Romtransa“ turto bei bendrovės dokumentų naujajam direktoriui trečiajam asmeniui D. M. neperdavė ir tinkamo perdavimo neorganizavo, tai yra neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų, todėl visiškai pagrįstai konstatavo, kad šios civilinės bylos atveju nėra pagrindo atsakovo atžvilgiu taikyti civilinę atsakomybę.

19IV. Apeliacinio teismo argumentai

20Apeliacinis skundas netenkintinas.

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat visais atvejais ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

22Nagrinėjamoje byloje keliamas įmonės administracijos vadovo civilinės atsakomybės klausimas, dėl to, kad iškėlus įmonei bankroto bylą, neperdavė bendrovės turto bankroto administratoriui.

23Dėl procesinio teisių perėmimo

24CPK 48 straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje.

25Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas UAB „Luodė“ apeliacinės instancijos teismui pateiktame pareiškime dėl procesinio teisių perėmimo nurodė, kad pradinis ieškovas BUAB „Romtransa“ 2014-09-04 Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr. 2014/09/04 perleido naujajam kreditoriui UAB „Luodė“ (į.k. 302086549) visas savo reikalavimo teises į atsakovo V. R. 799 084,27 Lt skolą, dėl kurios priteisimo vyko ginčas Vilniaus apygardos teisme (civ. Byla Nr. 2-131-553/2014), o Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamas BUAB „Romtransa“ apeliacinis skundas. Šia sutartimi pradinis ieškovas naujajam kreditoriui taip pat perleido ir visas kitas su skola susijusias teises, įskaitant procesines teises į atsakovą apeliaciniame procese, o tuo atveju, jei Lietuvos apeliacinis teismas pradinio ieškovo skundą tenkins – visas kitas dėl to atsirandančias ieškovo teises į atsakovą. Pareiškime prašoma nagrinėjamoje byloje pakeisti pradinį ieškovą BUAB „Romtransa“ į naująjį kreditorių, reikalavimo teisės perėmėją UAB „Luodė“. Iš pateiktos reikalavimo teisės perleidimo sutarties matyti, kad ją pasirašė UAB „Luodė“ direktorė ir BUAB „Romtransa“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo K. S.. Apeliacinės instancijos teismui 2014 m. lapkričio 17 d. nutartimi įpareigojus BUAB „Romtransa“ bankroto administratorių UAB „SBS Legale“ pateikti papildomą informaciją, susijusią su 2014 m. rugsėjo 4 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi, t.y., ar dėl reikalavimo teisės perleidimo kreditoriai priėmė sprendimą, jeigu priėmė, pateikti šio kreditorių susirinkimo protokolą bei nutarimą, jeigu reikalavimas buvo perleistas viešo pardavimo būdu, pateikti visus dokumentus apie vykusį viešą pardavimą (skelbimus, dalyvių sąrašus, protokolus ir kt.), o taip pat pateikti kreditorių sąrašą, kurių reikalavimai BUAB „Romtransa“ bankroto byloje liko nepatenkinti (CPK 179 str.). Bankroto administratorius vykdydamas minėtą teismo įpareigojimą, pateikė BUAB „Romtransa“ 2014 m. rugpjūčio 14 d. pakartinio kreditorių susirinkimo protokolą, kuris patvirtina, kad trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl reikalavimo teisės pardavimo ir kainos nustatymo, buvo priimtas nutarimas už didžiausią pasiūlytą kainą paduoti nepriteistą reikalavimo teisę į V. R., o nepavykus parduoti reikalavimo teisės per nustatytą terminą, ją nurašyti.

26Atsižvelgiant į tai, kad ginčas byloje kilo iš turtinių teisinių santykių, yra gautas kreditorių susirinkimo pritarimas dėl reikalavimo teisių perleidimo, todėl yra galimas subjektinių teisių bei pareigų perėmimas materialiojoje teisėje, tuo pagrindu ieškovo BUAB „Romtransa“ procesinių teisių ir pareigų perėmėju šioje civilinėje byloje pripažintina UAB „Luodė“.

27Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovo buvimas bendrovės valdymo organu lemia tai, kad daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo pagrindu. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ADB ,,Snoro garantas“ v. L. B., byla Nr. 3K-3-880/2002). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Turto bankas“ v. T. A., byla Nr. 3K-3-298/2006; 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B., byla Nr. 3K-7-266/2006).

29Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

30Teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, atsiranda materialiniai teisiniai bankroto padariniai ir pradeda veikti materialiosios bankroto teisės normos. Nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą. Teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimas sukelia ĮBĮ numatytus padarinius: įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą; įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą; įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų; ir kt. (ĮBĮ 10 str. 7 d.). Pagal ĮBĮ nuostatas, administratorius perima įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Balansą administratorius sudaro iš bankrutuojančios įmonės dokumentų, kurie jam būna pateikti įmonės valdymo organų (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.). Jei administratoriui perduotuose įmonės finansiniuose dokumentuose užfiksuota, kad įmonėje yra konkretus turtas, įvertintas konkrečia pinigų suma ir nėra dokumentų, patvirtinančių teisėtą šio turto perleidimą tretiesiems asmenims, tai būtent šį turtą natūra ir privalo perduoti administratoriui juridinio asmens valdymo organai. Atitinkamai nustačius, kad šis turtas buvo prarastas ar neperduotas dėl juridinio asmens valdymo organo – šiuo atveju buvusio direktoriaus kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo), bei nesant dokumentų, patvirtinančių prarasto turto vertės sumažėjimą, direktorius turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose.

31Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 31 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Romtransa“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“, įpareigojo bendrovės valdymo organus per 15 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui visus bendrovės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus (t. 1, b. l. 6). VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „Romtransa“ direktoriaus pareigas nuo 1997 m. liepos 2 d. iki 2010 m. rugpjūčio 11 d. ėjo V. R., o nuo 2010 m. rugpjūčio 11 d. – D. M., į šias pareigas išrinktas nuo 2010 m. liepos 29 d. (t. 1, b. l. 8-10). Įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą UAB „Romtransa“, šios bendrovės dokumentai ir turtas bankroto administratoriui UAB „SBS Legale“ nebuvo perduoti. Tiek nagrinėjamoje byloje, tiek ir atliekant ikiteisminį tyrimą, nepavyko nustatyti D. M. buvimo vietos, o jo atžvilgiu nagrinėjamoje byloje ieškovas ieškiniu pareikštų reikalavimų atsisakė.

32Apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesutiko su ieškovo teiginiu, jog 2010 m. liepos 29 d. UAB „Romtransa“ vadovų pasikeitimas buvo fiktyvus. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto argumentu sutikti negali. Nors apeliantas ir teigia, kad UAB „Romtransa“ vadovų pasikeitimas įvyko prieš pat bankroto bylos iškėlimą, tačiau byloje nustatyti duomenys patvirtina, jog nuo 2010 m. liepos 29 d. įvykusio įmonės vadovų pasikeitimo iki nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo, t. y. 2011 m. vasario 11 d., praėjo 6 mėnesiai, todėl sutikti su apelianto argumentu nėra pagrindo. Apelianto teigimu, UAB „Romtransa“ vadovų pasikeitimo fiktyvumą patvirtina ir ta aplinkybė, kad UAB „Romtransa“ buhalterė J. J. iš darbo buvo atleista ne vadovo D. M., o buvo atleista po bankroto bylos iškėlimo, nors buhalterės teigimu, ji buvo atleista įmonės vadovo D. M.. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje pateiktas UAB „Romtransa“ darbuotojų sąrašas už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 31 d. (t. 2, b. l. 20) patvirtina, kad dalis įmonės darbuotojų buvo atleisti iš darbo po 2010 m. liepos 29 d. įvykusio įmonės vadovų pasikeitimo, t. y. laikotarpiu, kai įmonei vadovavo D. M. (2010 metų rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais). Liudytoja taip pat patvirtino, kad UAB „Romtransa“ buhalterinės apskaitos dokumentus paskutinį kartą ji tvarkė 2011 metų lapkričio mėnesio pabaigoje, kurių buhalterė niekam neperdavė ir kurie liko bendrovėje (t. 2, b. l. 29-30). Apeliantas skunde nurodo, kad vadovų pasikeitimo fiktyvumą įrodo ir tai, kad byloje pateiktame AB SEB banko 2014 m. sausio 10 d. rašte (t. 2, b. l. 31) nurodyta, jog nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gegužės 1 d. atsakovas V. R. turėjo teisę internetu įmonės vardu atlikti banko operacijas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu aplinkybė, kad V. R. aukščiau paminėtu laikotarpiu turėjo banko kodų generatorių, nepatvirtina fakto, kad jis veikė kaip įmonės vadovas. Vadovų pasikeitimo fiktyvumą, apelianto nuomone, taip pat patvirtina Vilniaus apylinkės prokuratūros 2013 m. gegužės 20 d. nutarime D. M. pareikštų įtarimų turinys, tačiau pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje minėtas prokuratūros nutarimas neturi prejudicinės galios, todėl ieškinyje nurodytos aplinkybės įrodinėjamos CPK nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apelianto argumentai dėl vadovų pasikeitimo fiktyvumo laikytini nepagrįstais, nes ieškovas į bylą nepateikė jokių konkrečių tai patvirtinančių įrodymų. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad aukščiau paminėtų aplinkybių ieškovas nepaneigė, todėl yra pagrindas konstatuoti, kad buvęs įmonės vadovas V. R. po vadovų pasikeitimo, t. y. nuo 2010 m. rugpjūčio 11 d. neturėjo jokio pagrindo vykdyti ir nebevykdė UAB „Romtransa“ direktoriaus pareigų. Teisinga yra teismo išvada, kad V. R., nebūdamas UAB „Romtransa“ vadovu, neturėjo pareigos sudaryti ir pateikti UAB „Romtransa“ finansinės atskaitomybės dokumentų už 2010 metus bei perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą po bankroto bylos iškėlimo, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad jis atliko neteisėtus veiksmus ar neveikimą.

33Apeliantas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu nurodo, kad teismas sprendime padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas neįrodė jam padarytos žalos fakto ir dydžio. Ieškovo nuomone, jis tinkamai įrodė bei pagrindė žalos padarymo faktą ir žalos dydį, o teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas negali žalos dydžio įrodinėti remdamasis ir 2009 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, šiuo balansu nepagrįstai nesivadovavo bei jį vertino kritiškai.

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įmonės balanso, kaip žalos ir priežastinio ryšio įrodinėjimo priemonės ir balanse esančių įrodymų vertinimo, yra konstatavęs, kad vertinant balanso kaip atskiros įrodinėjimo priemonės duomenis, jų išsamumą, detalumą bei tikslumą bei darant išvadą dėl šių duomenų patikimumo, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tai yra finansinio pobūdžio duomenys, atspindintys apskaitoje naudojamą įmonės turto vertę, kuri ne visada atspindi turto rinkos vertę, paprastai naudojamą žalos dydžiui nustatyti; kad tai yra subendrinti daugelio objektų verčių duomenys; kad jie yra išvestiniai iš kitų dokumentų (inventorizacijos aktų, ūkinių operacijų dokumentų ir kt.). Balanso duomenys taip pat neatspindi vėlesnio turto vertės pokyčio, susijusio su ekonomine situacija, nusidėvėjimu, sugedimu, pagerinimu ir pan. Pažymėtina, kad balansas sudaromas ir tvirtinamas apskaitos tikslais, o ne žalos dydžiui nustatyti. Taigi, vien tai, kad balansas nesudarytas, nepatvirtintas, trūksta duomenų jam sudaryti arba turimi duomenys neišsamūs, ne visada sudaro pagrindą išvadai, kad žala yra padaryta, o jos dydis atitinka ankstesniame patvirtintame balanse nurodyto turto vertę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Premium konsultacijos“v. P. Ž. ir R. T., bylos Nr. 3K-3-14/2013; kt.).

35Bylos duomenimis ieškovas UAB ,,Romtransa“ bankroto administratorius UAB „SBS Legale“ 2012 m. birželio 14 d. pareiškimu sumažino reikalavimus iki 799 084,27 Lt. Ieškovo paskaičiavimu reikalaujamą priteisti sumą sudaro 97 229,34 Lt ieškovui priklausančių ir bankroto administratoriui neperduoto turto vertės, 690 943 Lt balanse nurodytos per vienerius metus gautinos sumos, 10 912 Lt balanse nurodytos grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų sumos. Ieškovas paskaičiuodamas prašomas priteisti sumas, vadovavosi UAB „Ramtransa“ 2009 m. gruodžio 31 d. balansu. Pirmosios instancijos teismas pagal ieškovo pateiktas suvestines nustatė, kad į sąskaitas įmokėtos sumos siekia apie 464 007 Lt, o iš sąskaitų išmokėtos – apie 635 390 Lt, tuo tarpu atsakovas, atlikęs skaičiavimus pagal tuos pačius pateiktus sąskaitų išrašus, nurodė, kad bendra atliktų mokėjimų suma viršija 700 000 Lt. Nurodytų aplinkybių pagrindu galima daryti išvadą, kad minėti mokėjimai iš įmonės sąskaitų buvo atliekami iš įmonės pajamų, kurios buvo gautos po 2009 m. gruodžio 31 d. balanso sudarymo, t. y. iš per vienerius metus gautinų lėšų ir kasoje esančių grynųjų pinigų. Nėra pagrindo sutikti su ieškovo reikalavimu priteisti 690 943 Lt balanse nurodytą per vienerius metus gautiną sumą, nes kaip minėta, ieškovas remiasi 2009 m. balanso duomenimis, tuo tarpu, bankroto byla iškelta 2011 metais. Per šį laikotarpį įmonė vykdė veiklą, paminėti finansiniai dokumentai patvirtina vykdytus mokėjimus tiek iš įmonės sąskaitos, tiek į sąskaitą. Todėl nėra pagrindo išvadai, jog 2009 m. balanse nurodyta gautina iš debitorių suma yra realus turtas, egzistavęs bankroto bylos iškėlimo dieną ir šios sumos negalima laikyti kreditoriams ar bankrutuojančiai įmonei padaryta žala. Materialaus turto netekimą 97 229,34 Lt vertei, ieškovas grindžia balanso AII eilutėje užfiksuoto materialaus turto vertės ir AB SEB lizingas atsiimto lizinguoto turto buhalterinės vertės skirtumu (2 148 079 Lt – 2 050 849,66 Lt = 97 229,34 Lt). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovas neįrodė ir aplinkybės, kad patyrė 97 229,34 Lt vertės materialaus turto netekimą. Byloje nustatyti faktai patvirtina, kad nuo 2005 m. spalio 19 d. iki 2008 m. spalio 17 d. UAB „Romtransa“ su AB SEB lizingas buvo sudariusi lizingo sutartis dėl 32 turto objektų (t. 1, b. l. 98-100), kurios buvo nutrauktos, o visi 32 lizinguoti turto objektai atsiimti iš UAB „Romtransa“ ir realizuoti (t. 1, b. l. 101-104). Ieškovas, siekdamas įrodyti materialaus turto netekimą, nepateikė įrodymų, kad UAB „Romtransa“ turėjo kitokio materialaus turto, kuris galimai neteisėtai liko neperduotas bankroto administratoriui, todėl reikalavimo dėl 97 229,34 Lt vertės turto nepagrindė. Aukščiau paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad 2010 metais UAB „Romtransa“ 2010 metais vykdė veiklą ir atliko finansines operacijas, ko pasėkoje įvyko įmonės turto masės pokyčiai. Byloje pateikti įrodymai paneigia ieškovo galimybę žalos dydį įrodinėti nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. sudaryto balanso duomenimis, nes 2010 metais piniginių lėšų srautai įmonės sąskaitose iš esmės įtakojo 2009 metų balanso duomenis, todėl pripažinti jame užfiksuotas sumas, kaip ieškovo patirtus nuostolius, nėra faktinio ir teisinio pagrindo.

36Apeliantas skunde nurodo, kad teismas tinkamai neišnagrinėjęs bylos aplinkybių, netinkamai vertino įrodymus ir netinkamai tarp šalių paskirstė įrodinėjimo pareigą. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyme nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų arba atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Todėl nagrinėjamos bylos atveju, būtent ieškovas turėjo pareigą įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį, tačiau to nepadarė.

37Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pagrįstai konstatavo, jog ieškovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimus, ir nėra pagrindo konstatuoti, kad egzistuoja visos būtinosios civilinės atsakomybės taikymo atsakovui, kaip buvusiam įmonės vadovui, netinkamai vykdžiusiam įstatymais nustatytas pareigas, sąlygos, todėl ieškinį dėl žalos atlyginimo atmetė pagrįstai. Teismas nepažeidė nei procesinės nei materialiosios teisės normų ir bylą išnagrinėjo teisingai, todėl teismo sprendimą naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

39Ieškovą bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Romtransa” pakeisti ieškovu jos teisių perėmėju uždarąja akcine bendrove „Luodė“.

40Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB ,,Romtransa“ pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti... 5. Ieškovas BUAB ,,Romtransa“, sumažinęs ieškinio reikalavimus, prašo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 9 d. sprendimu ieškinio... 8. Teismo vertinimu, ieškinys nepagrįstas ir kitu aspektu. Ieškovas žalos... 9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendė, jog ieškovas... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014... 12. 1. Priimdamas skundžiamą sprendimą teismas klaidingai vertino bylos... 13. 2. Ieškovas, priešingai nei vertino pirmosios instancijos teismas, įrodė... 14. 3. Byloje nustatytos aplinkybės ne tik nepaneigia fakto, kad Juridinių... 15. 4. Teismas sprendime nepagrįstai padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė jam... 16. 5. Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai bei objektyviai ištyręs visas... 17. 6. Pirmosios instancijos teismas, tinkamai neišnagrinėjęs bylos aplinkybių,... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas V. R. prašo apeliacinį skundą... 19. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 22. Nagrinėjamoje byloje keliamas įmonės administracijos vadovo civilinės... 23. Dėl procesinio teisių perėmimo... 24. CPK 48 straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo... 25. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas UAB „Luodė“ apeliacinės instancijos... 26. Atsižvelgiant į tai, kad ginčas byloje kilo iš turtinių teisinių... 27. Dėl bendrovės vadovo civilinės atsakomybės... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos... 29. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 30. Teismui iškėlus įmonei bankroto bylą, atsiranda materialiniai teisiniai... 31. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 31 d.... 32. Apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 33. Apeliantas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu nurodo, kad... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įmonės balanso, kaip... 35. Bylos duomenimis ieškovas UAB ,,Romtransa“ bankroto administratorius UAB... 36. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas tinkamai neišnagrinėjęs bylos... 37. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 39. Ieškovą bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Romtransa” pakeisti... 40. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti...