Byla 2A-2220-392/2012
Dėl delspinigių ir procesinių palūkanų sumažinimo, trečiasis asmuo A. S

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Virginijaus Kairevičiaus, kolegijos teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G. G. ir atsakovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. G. ieškinį atsakovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, dėl delspinigių ir procesinių palūkanų sumažinimo, trečiasis asmuo A. S..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas pateikė ieškinį dėl delspinigių ir procesinių palūkanų sumažinimo. Patikslintu ieškiniu ieškovas prašė priteistų delspinigių sumą, 28 299,15 EUR, sumažinti iki 191,88 EUR, t. y. iki priskaičiuotų delspinigių sumos iki atsakovo pirmojo kreipimosi į teismą dienos. Nurodė, kad 2008-06-13 tarp ieškovo G. G., trečiojo asmens A. S. ir atsakovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, buvo sudaryta kredito sutartis Nr. BSSAV400804510, kuria ieškovui ir trečiajam asmeniui iki 2048-06-13 buvo suteiktas 103 886,7 EUR kreditas. Jo grąžinimas buvo užtikrintas ieškovui priklausančio ( - ) esančio nekilnojamojo turto - 222/964 dalis 0,0964 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), bei 1/3 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), - įkeitimu. Prasidėjus ekonominei krizei ieškovas nebepajėgė mokėti įmokų pagal banko nustatytą grafiką, todėl kartu su trečiuoju asmeniu ne kartą kreipėsi į atsakovą, prašydami kredito grąžinimą atidėti. Tačiau bankas į šiuos prašymus neatsižvelgė. Skolininkams nevykdant sutartinių įsipareigojimų, Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, 2009-08-28 susidarius 2 054 EUR įsiskolinimui, raštais „Dėl kredito sutarties nutraukimo“ Nr. dnk0913609 - dnk0913612 2009-10-01 kredito sutartį nutraukė ir pradėjo skolos išieškojimą iš įkeisto turto. Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2009-10-26 nutartimi įkeistas turtas buvo areštuotas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-28 nutartimi buvo nutarta įkeistą turtą priverstinai parduoti iš varžytynių. Pagerėjus finansinei situacijai ieškovas kreipėsi į atsakovą, norėdamas padengti įsiskolinimą (už pradelstą laiką) ir toliau mokėti įmokas, tačiau banko darbuotojai informavo, jog toliau sutarties vykdyti negalima, nes ji yra nutraukta. Ieškovas bankui yra sumokėjęs 14 806 Lt laikotarpiu nuo 2008-06-19 iki 2009-05-19.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas jokių prašymų atidėti kredito grąžinimą atsakovui nėra pateikęs. Taip pat ieškovas nesikreipė į atsakovą ir dėl pradelsto įsiskolinimo padengimo. Priešingai, G. G. nesidomėjo apie tai, kokia yra jo skola, nebendradarbiavo su banku. Priverstinio skolos išieškojimo metu, slapstėsi. Delspinigiai buvo paskaičiuoti iki pakartotinio kreipimosi į teismą dienos, t. y. iki 2010-09-14 prašymo „Dėl įkeistų daiktų pardavimo iš varžytynių“ Nr. dnk1011026 teismui pateikimo dienos.

5Trečiasis asmuo A. S. palaikė ieškovo poziciją, ieškinyje išdėstytus argumentus.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-01-25 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – pritaikė sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą ir delspinigius sumažino nuo 0,08 proc. iki 0,04 proc., t. y. nuo 28 299,15 EUR iki 7 594,2 EUR, motyvuodamas tuo, kad 0,08 proc. netesybos nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną suteikia bankui pranašesnę padėtį. Ieškovo prašymo dėl procesinių palūkanų sumažinimo teismas nesvarstė, kadangi jis nebuvo įformintas CPK nustatyta tvarka.

7Ieškovas G. G. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-25 sprendimą dalyje dėl delspinigių sumažinimo tik iki 0,04 proc. ir atsisakymo svarstyti prašymą dėl procesinių palūkanų sumažinimo, ieškinį patenkinant visiškai ir sumažinant procesines palūkanas iki 5 proc. Nurodė, kad ieškovas ir trečiasis asmuo kredito sutartį sudarė prisijungimo būdu, t. y. sutartį pasirašė su iš anksto banko parengtomis sąlygomis, kurios nebuvo su skolininkais individualiai derinamos ir aptartos. Taigi, norėdami gauti kreditą, skolininkai buvo priversti sutikti su atsakovo vienašališkai nustatytomis sąlygomis, kurios buvo nesąžiningos ir suteikė atsakovui teisę piktnaudžiauti savo teisėmis. Ieškovo nuomone, banko priskaičiuoti delspinigiai, kurie sudaro 1/3 visos paskolos, laikytini baudinio pobūdžio, o kadangi Lietuvos Respublikos civilinėje teisėje baudinės netesybos, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, netaikomos, tai priskaičiuoti delspinigiai turi būti mažinami iki 191,88 EUR, iki kredito sutarties nutraukimo dieną paskaičiuotos delspinigių sumos. Ieškovas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kurioje pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir į tai, kad dalį prievolės jis yra įvykdęs, o skolą pripažino. Jo turtinė padėtis yra sunki, ir jis ne kartą mėgino tartis su banku dėl susiklosčiusios situacijos išsprendimo abiems šalims priimtinu būdu. Dėl prašymo sumažinti procesines palūkanas, ieškovas G. G. nurodė, jog pradiniame ieškinyje šis prašymas buvo suformuluotas. Be to, bylą nagrinėjant teisme, ieškovo atstovas teismo prašė patikslintą ieškinį nagrinėti kartu su pradiniu ieškiniu. Pažymėjo, kad, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, susitarimų dėl palūkanų vertinimas yra susijęs ne tik su privataus, bet ir viešojo intereso gynimu, nes nekontroliuojamos palūkanų normos gali peraugti į lupikavimą. Todėl mano, kad banko vienašališkai nustatytos 6,81 proc. dydžio procesinės palūkanos yra nepagrįstai didelės ir turi būti sumažintos.

8Atsakovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-25 sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį atmetant visiškai. Nurodė, kad, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teisėjas, gavęs pakartotinį kreditoriaus prašymą nukreipti skolos išieškojimą į įkeistą turtą, kartu išsprendžia ir prašymą priteisti netesybas bei palūkanas. Taigi, šiuo atveju ginčas dėl netesybų dydžio jau buvo išspręstas Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-28 nutartimi, kurios ieškovas neginčijo, ir ji yra įsiteisėjusi. Atsakovas mano, jog dėl šios aplinkybės ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtas arba atmestas kaip nepagrįstas. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas nesiaiškino aplinkybių dėl delspinigių dydžio susidarymo, netyrė ieškovo kaltės ir priežastinio ryšio tarp ieškovo nebendradarbiavimo su atsakovu ir susidariusių netesybų dydžio. Netesybų dydis buvo sutartinis ir nustatytas abiejų sutarties šalių valia. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog vienašališkas sutartinių netesybų mažinimas paneigia netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmę ir prieštarauja pacta sunt servanda principui. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vienoje nutartyje pažymėjęs, jog tam, kad delspinigiai būtų pripažinti protingais, jie neturi būti 0,02 proc., o civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009 yra pripažinęs, kad net 0,1 proc. sutartinės netesybos nėra neprotingai didelės. Ieškovas vengė gauti Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2009-10-26 nutartį. Ji ieškovui G. G. ir trečiajam asmeniui A. S. buvo įteikta tik 2010-07-17 viešo paskelbimo būdu. Taigi, ieškovas vengė imtis priemonių sumažinti galimus atsakovo nuostolius, aktyviai bendradarbiauti priverstinio skolos išieškojimo procese, ir dėl to atsakovas patyrė nuostolius, kuriuos kompensuoja paskaičiuota delspinigių suma. Šios aplinkybės atsakovo manymu, sudaro pagrindą atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą. Atsakovas taip pat nesutiko su pirmosios instancijos teismo ieškovo naudai priteistomis visomis bylinėjimosi išlaidomis. Pažymėjo, kad ieškinys buvo patenkintas iš dalies, o tokiu atveju, pagal CPK 93 str. 2 d., bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Be to, priteistos išlaidos advokato pagalbai apmokėti viršija LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintus maksimalius priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą dydžius. Nurodė, kad ieškinio tikslinimo išlaidos yra paties ieškovo rizikai priskiriamos išlaidos. Taip pat nurodė, kad neaišku, kodėl iš atsakovo valstybės naudai buvo priteistas 651 Lt ir kokios tai išlaidos.

9Ieškovas G. G. su atsakovo apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, hipotekos teisėjas tik patikrina, ar egzistuoja visos teisės aktuose nustatytos sąlygos hipotekos įregistravimui, įkeitimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt., bet nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka, t. y. ginčas, susijęs su pagrindine prievole – skolos atsiradimo pagrindu, jos dydžiu ir pan. -, byloje dėl hipotekos ar įkeitimo nenagrinėjamas. Dėl atsakovui priteistų bylinėjimosi išlaidų, ieškovas pažymėjo, kad jis iš viso patyrė 5 000 Lt bylinėjimosi išlaidas, o teismas priteisė tik dalį jų - 3 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Taip pat atsiliepime pakartojo dalį savo apeliacinio skundo argumentų.

10Trečiasis asmuo A. S. atsiliepimu palaikė ieškovo poziciją.

11Apeliaciniai skundai atmestini.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo buvo sumažinti delspinigiai bei kuriuo buvo atsisakyta svarstyti palūkanų sumažinimo klausimą, teisėtumo ir pagrįstumo.

14Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2008-06-13 tarp ieškovo G. G., trečiojo asmens A. S. ir atsakovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, buvo sudaryta kredito sutartis Nr. BSSAV400804510, kuria ieškovui ir trečiajam asmeniui iki 2048-06-13 buvo suteiktas 103 886,7 EUR kreditas. Jo grąžinimas buvo užtikrintas ieškovui priklausančio ( - ) esančio nekilnojamojo turto - 222/964 dalis 0,0964 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), bei 1/3 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), - įkeitimu. Kredito sutarties 6.3.1. p. numatyta, kad kredito gavėjas, laiku nesumokėjęs sutartyje nustatytų mokėjimų, privalo mokėti bankui 0,08 proc. dydžio netesybas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną (b. l. 29-46). Skolininkams nevykdant sutartinių įsipareigojimų, Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, 2009-10-01 kredito sutartį nutraukė ir pradėjo skolos išieškojimą iš įkeisto turto. Kauno miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2009-10-26 nutartimi įkeistas turtas buvo areštuotas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-28 nutartimi buvo patenkintas kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, reikalavimas priverstinai išieškoti iš skolininko G. G. 133 814,37 EUR, iš kurių: 103 394,92 EUR – negrąžintas kreditas, 2 120,3 EUR – nesumokėtos palūkanos, 28 299,15 EUR – priskaičiuoti ir nesumokėti delspinigiai (b. l. 63). Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priskaičiuotų delspinigių sumą sumažinti iki 191,88 EUR. Ši delspinigių suma buvo paskaičiuota iki pirmojo atsakovo kreipimosi į teismą dėl turto arešto dienos, iki 2009-10-16 (b. l. 73-74).

15Delspinigių sumažinimo klausimu pirmosios instancijos teismo sprendimą apskundė tiek ieškovas, tiek atsakovas. Ieškovo manymu, delspinigiai turėjo būti sumažinti iki 0,02 proc., o ne iki 0,04 proc. ir skaičiuojami iki atsakovo pirmojo kreipimosi į teismą dienos. Atsakovas apskritai nesutinka su delspinigių sumažinimu.

16Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad kredito sutartyje numatyti 0,08 proc. delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną yra pernelyg dideli. Pažymėtina, kad bankas - verslo subjektas, todėl jis, atsižvelgiant į konkrečius susiklosčiusius teisinius santykius, yra stipresnioji šalis. CK 6.258 str. 3 d., 6.73 str. 2 d. numato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės/aiškiai per didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taip pat, netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos. Sąvokos „neprotingai didelės“, „aiškiai per didelės“ yra vertinamojo pobūdžio. Taigi, įstatymų leidėjas teismui yra suteikęs diskrecijos teisę šiuos terminus vertinti, atsižvelgiant į konkrečioje byloje susiklosčiusias faktines aplinkybes. Nagrinėjamos bylos atveju, kredito sutartyje numatyti 0,08 proc. delspinigiai sudaro 29,2 proc. per metus. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo nuomonei, kad tokie delspinigiai laikytini neprotingai dideliais. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovas dalį prievolės yra įvykdęs – atsakovui sumokėti 14 806 Lt (b. l. 23-27). Pagal CK 6.261 str., procesinės palūkanos yra minimalūs nuostoliai, atsiradę dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Šiuo atveju preziumuotina, kad atsakovas laiko, jog jo minimalūs nuostoliai yra 6,81 proc. nuo negrąžintos skolos sumos per metus. Negrąžinta skolos suma - 103 394,92 EUR. Taigi, 6,81 proc. nuo šios sumos yra 7 041,19 EUR už metus. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo iki 0,04 proc. sumažinti delspinigiai sudaro 7 594,2 EUR. Ši suma nėra mažesnė už 7 041,19 EUR. Taigi, sumažintos netesybos nėra mažesnės už atsakovo numatytus minimalius nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad netesybos buvo sumokėtos, todėl jos gali būti mažintinos. Visos šios aplinkybės, remiantis CK 6.258 str. 3 d., 6.73 str. 2 d., sudaro pagrindą delspinigius sumažinti, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai juos sumažino iki 0,04 proc. ribos, nustatydamas protingą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Neprotingai didelės netesybos netoleruojamos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2008; 2009-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

17Ieškovas taip pat ginčijo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-25 sprendimą dalyje dėl prašymo sumažinti procesines palūkanas nesvarstymo. Ieškovas G. G. akcentavo, jog šis prašymas buvo suformuluotas pradiniame ieškinyje. Be to, bylą nagrinėjant teisme, ieškovo atstovas teismo prašė patikslintą ieškinį nagrinėti kartu su pradiniu.

18Teisėjų kolegijos vertinimu, šie apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti. 2011-04-04 ieškovas pateikė teismui pirminį ieškinį, kuriuo prašė pripažinti šalių sudarytos kredito sutarties sąlygas, delspinigių ir palūkanų dalyje, neteisėtomis ir nesąžiningomis bei sumažinti delspinigių ir palūkanų normas. Pirmosios instancijos teismas 2011-04-08 nutartimi ieškovui nustatė terminą ieškinio trūkumams šalinti ir nurodė, kad kredito sutartis yra nutraukta. Atsižvelgdamas į tai, ieškovas 2011-05-02 pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo pareiškė tik vieną materialų reikalavimą – priteistų 28 299,15 EUR delspinigių sumą sumažinti iki 191,88 EUR sumos. Patikslintame ieškinyje, jo rezoliucinėje dalyje, jokio reikalavimo, susijusio su palūkanomis, nėra nurodyta. Be to 2011-09-08 parengiamojo teismo posėdžio protokole užfiksuota ieškovo atstovo pozicija: „Dėl procesinių palūkanų mažinimo, šią dieną neturime pakankamai informacijos ir tokio reikalavimo nesame pareiškę.“ (b. l. 143). Iš 2011-11-23 parengiamojo teismo posėdžio bei 2012-01-04 teismo posėdžio, kurio metu byla buvo nagrinėjama iš esmės, garso įrašų nenustatyta, jog ieškovas ar jo atstovas būtų pareiškęs prašymą patikslintą ieškinį nagrinėti kartu su pradiniu ieškiniu. Priešingai, galutinė ieškovo atstovo išreikšta pozicija procesinių palūkanų sumažinimo klausimu buvo: „Pirminiame ieškinyje reiškėme reikalavimus dėl delspinigių ir dėl palūkanų, bet, ieškinį patikslinę, pasilikome prie reikalavimo dėl delspinigių“. Remdamasis šiais įrodymais, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas prašymo dėl procesinių palūkanų sumažinimo nesvarstė pagrįstai, nes tokio reikalavimo byloje (patikslintame ieškinyje) nebuvo pareikšta.

19Apeliantas Danske Bank A/S, savo apeliacinį skundą grindė ir tuo argumentu, kad ginčas dėl netesybų dydžio jau buvo išspręstas Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-28 nutartimi ir todėl neturėtų būti nagrinėjamas. Teisėjų kolegija tokią atsakovo poziciją vertina kritiškai. Dėl hipotekos teisėjo nutarties prejudicinės reikšmės pažymėtina, jog hipotekos teisėjas įstatymo neįpareigojamas aiškintis ir spręsti įkeitimo sutarties šalių ginčų. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, jog tokių ginčų buvimo faktas nėra pagrindas sustabdyti ar atsisakyti pradėti nagrinėti hipotekos kreditoriaus prašymą priverstinai vykdyti hipoteka apsaugotą skolinį įsipareigojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2008). Skolininkas turi teisę ginčyti kreditoriaus reikalavimą CPK nustatyta ieškinio teisenos tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2007; 2012-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2012). Taigi, darytina išvada, kad ir esant hipotekos teisėjo nutarčiai, ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą dėl delspinigių sumažinimo ginčo teisenos tvarka.

20Danske Bank A/S taip pat ginčijo pirmosios instancijos teismo ieškovo naudai priteistas bylinėjimosi išlaidas. Teigė, kad atsakovui buvo priteistos visos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, nors ieškinį teismas patenkino iš dalies. Atsakovo argumentas, kad visos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra 3 500 Lt neatitinka byloje esančių įrodymų. Iš byloje esančio 2012-01-04 ieškovo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo su priedais matyti, kad ieškovas patyrė 5 000 Lt bylinėjimosi išlaidas (b. l. 174-179).

21Be to, atsakovas teigia, kad ieškovui priteistos bylinėjimosi išlaidos viršija LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ maksimalius dydžius. Teisėjų kolegijos nuomone, tokia atsakovo pozicija yra pagrįsta. Iš viso ieškovas advokatui sumokėjo 5 000 Lt. Iš jų 2 000 Lt už ginčo teisinę analizę ir ieškinio paruošimą, 500 Lt už ieškinio tikslinimą ir atskirojo skundo parengimą bei 2 500 Lt už atstovavimą pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2 000 Lt, sumokėti už ginčo teisinę analizę ir ieškinio parengimą, neviršija maksimalaus minėtose rekomendacijose numatyto dydžio. Pagal jų 8.2. p., koeficientas už ieškinio parengimą – 3. Šį dydį padauginus iš 800 Lt (pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo metu galiojusios minimalios mėnesinės algos (toliau - MMA)) gauname 2 400 Lt. Taigi, sumokėta 2 000 Lt suma nėra didesnė už 2 400 Lt.

22Atsakovas ginčija likusių advokatui sumokėtų sumų pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo nuomone, kad iš jo neturėtų būti priteisiami 500 Lt už ieškinio tikslinimą ir atskirojo skundo parengimą, nes ieškinio tikslinimo finansinė našta neturėtų būti perkeliama atsakovui. Teismas pastebi tai, kad iš LITEKO duomenų bazėje esančių duomenų matyti, jog ieškovo atskirasis skundas, kurio parengimo kaina įeina į minėtus 500 Lt, Vilniaus apygardos teismo buvo atmestas. Todėl šios 500 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

23Be to, ieškovas prašė priteisti 2 500 Lt už jo atstovavimą pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ši suma viršija LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ maksimalų dydį ir yra nepagrįstai didelė. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, buvo du parengiamieji posėdžiai ir vienas posėdis, kuriame byla buvo išnagrinėta iš esmės (b. l. 141-143, 153-155, 182-184). Iš byloje esančio pirmojo parengiamojo posėdžio protokolo matyti, kad posėdis truko 50 min. Iš garso įrašų nustatyta, kad antrasis parengiamasis posėdis truko 23:01 min., o teismo posėdis – 25:00 min. Minėtų rekomendacijų 9 p. numatyta, kad atstovavimo laikas vienoje byloje sumuojamas ir, jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama minutėmis, ji apvalinama: iki 30 min. atmetama, 30 ir daugiau min. laikoma kaip valanda. Šiuo atveju atstovavimo teisme laikas sudaro 1 val. 38 min. Taigi, suapvalinus, ieškovas teismo posėdžiuose buvo atstovautas 2 valandas. Minėtų rekomendacijų 8.18. p. už vieną atstovavimo valandą teisme įtvirtintas koeficientas - 0,15. Šis skaičius yra daugintinas iš 2 ir 800 Lt MMA. Vadinasi, ieškovui už atstovavimą teisme maksimaliai gali būti priteista 240 Lt. Taigi, iš advokatui sumokėtų 5 000 Lt gali būti priteista 2 240 Lt, t. y. 2 000 Lt už ginčo teisinę analizę ir ieškinio paruošimą bei 240 Lt už atstovavimą pirmosios instancijos teisme.

24Nežiūrint to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tokią sumą ieškovo naudai iš atsakovo būtų galima priteisti, ieškinį patenkinus visiškai. Tačiau šiuo atveju ieškinys buvo patenkintas iš dalies, todėl visa 2 240 Lt suma nepriteistina. Ieškiniu, ieškovas jam priskaičiuotą delspinigių sumą prašė sumažinti 28 107,27 EUR (ieškinio suma). Teismas ieškovui priskaičiuotus delspinigius sumažino iki 7 594,2 EUR. Vadinasi, ieškovo ieškinys buvo patenkintas apie 73 procentais. 73 proc. nuo 2 240 Lt sumos advokato pagalbai apmokėti sudaro 1 635 Lt. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo priteista 3 500 Lt advokato pagalbai apmokėti suma yra mažintina iki 1 635 Lt.

25Atsakovas taip pat ginčija pirmosios instancijos teismo priteistą 651 Lt sumą valstybės naudai, nurodydamas, kad neaišku, kokios tai išlaidos ir kodėl priteistos valstybei. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo priteista 651 Lt suma yra žyminis mokestis, pralaimėjusios ginčą šalies mokėtinas valstybei. Tačiau teismas pažymi, jog žyminis mokestis patenkinto reikalavimo dalyje (71 490,06 Lt) sudaro 2 144,7 Lt. Kadangi ieškovas, kuris buvo nuo žyminio mokesčio iš dalies atleistas, sumokėjo 135 Lt (b. l. 10), tai iš 2 144,7 Lt atėmus 135 Lt atsakovo valstybei mokėtina žyminio mokesčio dalis sudaro ne 651 Lt, o 2 009,7 Lt, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas apeliacinės instancijos teismo yra tikslintinas ex officio, iš atsakovo priteisiant reikiamą žyminio mokesčio sumą.

26Kiti apeliacinių skundų argumentai neįtakojo skundžiamo sprendimo pagrįstumo, todėl laikytini teisiškai nereikšmingais ir apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

27Apeliantų apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar iš esmės keisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. sprendimą ar jo dalį, todėl apeliaciniai skundai atmestini, o sprendimas paliktinas nepakeistas.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

29Skundus atmesti.

30Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

31Sumažinti ieškovui G. G. priteistas išlaidas advokato pagalbai iki 1 635 Lt.

32Padidinti iš atsakovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, valstybei priteistas bylinėjimosi išlaidas iki 2 009,7 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas pateikė ieškinį dėl delspinigių ir procesinių palūkanų... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko,... 5. Trečiasis asmuo A. S. palaikė ieškovo poziciją, ieškinyje išdėstytus... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-01-25 sprendimu ieškinį patenkino... 7. Ieškovas G. G. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 1... 8. Atsakovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą,... 9. Ieškovas G. G. su atsakovo apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 10. Trečiasis asmuo A. S. atsiliepimu palaikė ieškovo poziciją.... 11. Apeliaciniai skundai atmestini. ... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo buvo... 14. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2008-06-13 tarp ieškovo G. G.,... 15. Delspinigių sumažinimo klausimu pirmosios instancijos teismo sprendimą... 16. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad... 17. Ieškovas taip pat ginčijo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-25... 18. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie apeliacinio skundo argumentai yra... 19. Apeliantas Danske Bank A/S, savo apeliacinį skundą grindė ir tuo argumentu,... 20. Danske Bank A/S taip pat ginčijo pirmosios instancijos teismo ieškovo naudai... 21. Be to, atsakovas teigia, kad ieškovui priteistos bylinėjimosi išlaidos... 22. Atsakovas ginčija likusių advokatui sumokėtų sumų pagrįstumą.... 23. Be to, ieškovas prašė priteisti 2 500 Lt už jo atstovavimą pirmosios... 24. Nežiūrint to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tokią sumą... 25. Atsakovas taip pat ginčija pirmosios instancijos teismo priteistą 651 Lt... 26. Kiti apeliacinių skundų argumentai neįtakojo skundžiamo sprendimo... 27. Apeliantų apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar iš... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 29. Skundus atmesti.... 30. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. sprendimą iš esmės... 31. Sumažinti ieškovui G. G. priteistas išlaidas advokato pagalbai iki 1 635 Lt.... 32. Padidinti iš atsakovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S...