Byla A2-1826-752/2013
Dėl proceso atnaujinimo Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos byloje Nr. 02201008346-L, kurioje suinteresuoti asmenys – išieškotojas A/S Danske Bank, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, skolininkė A. S., antstolis Regimantas Budreika

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka, teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo G. G. prašymą dėl proceso atnaujinimo Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos byloje Nr. 02201008346-L, kurioje suinteresuoti asmenys – išieškotojas A/S Danske Bank, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, skolininkė A. S., antstolis Regimantas Budreika.

2Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą,

Nustatė

3Pareiškėjas G. G. 2012-11-28 kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2201008346-L ir, pašalinęs prašymo trūkumus, prašė atnaujinti civilinę bylą Nr. 2201008346-L ir panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-28 nutartį.

4Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. birželio 13 d. sudaryta Kredito sutartimi pareiškėjui G. G. ir suinteresuotam asmeniui A. S. būstui statyti Bankas suteikė 103 886,7 Eurų kreditą. Kredito grąžinimui užtikrinti pareiškėjas įkeitė 222/996 dalį 0,0964 žemės sklypo ir 1/3 dalį gyvenamojo namo, esančius ( - ). Kredito sutartį nuo 2009 m. spalio 1 d. Bankas vienašališku sprendimu nutraukė ir kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su prašymu dėl priverstinio skolos išieškojimo. Kauno miesto apylinkės teismas 2010-09-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 02201008346-L tenkino Banko prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo ir nutarė priverstinai išieškoti iš skolininko G. G. ir A. S. 133 814.37 EUR skolos bei 6,81 proc. palūkanų nuo negrąžintos skolos sumos. 2011-02-02 Bankas kreipėsi į antstolį Regimantą Budreiką su prašymu vykdyti Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-28 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 02201008346-L dėl 133 814,37 Eurų skolos. Tokiu būdu antstolio Regimanto Budreikos kontoroje buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0085/11/00259 dėl priverstinio turto pardavimo, priklausančio pareiškėjui G. G..

5Susipažinęs su Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 02201008346-L pareiškėjas pastebėjo, jog šioje nutartyje nepagrįstai priteisti ženkliai per dideli delspinigiai, t.y. net 28 299,15 eurų, ekvivalentas litais - 97 954,68 Lt. Paaiškėjo, jog Kredito sutartyje Banko vienašališkai buvo nustatyta neprotingai didėlė delspinigių norma, t.y. net 0,08 proc. už pradelstą dieną. Pareiškėjas G. G. ginčo teisenos tvarka Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui pateikė ieškinį atsakovui Bankui dėl neteisėtai ir nepagrįstai priskaičiuotų delspinigių ir procesinių palūkanų sumos sumažinimo (civilinė byla Nr. 2-498-465/2012). Pirmos instancijos teismas 2012-01-25 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-498-465/2012 konstatavo, jog Banko nustatytos 0,08 proc. dydžio netesybos suteikia Bankui pranašesnę padėtį ir jas sumažino iki 0,04 proc. bei taikė LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatytą sutrumpinta 6 mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl netesybų, t.y. pirmos instancijos teismas Banko priskaičiuotus nepagristo ir neprotingo dydžio delspinigius perskaičiavo po 0,04 proc. ir pritaikius senaties terminą, delspinigių sumą sumažino iki 7 594,20 Eur. Apeliacinės instancijos Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka 2012-10-29 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-2220-392/2012 pirmos instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Tiek pirmos tiek apeliacinės instancijos teismai konstatavo, jog Bankas nepagrįstai ir neteisėtai, nustatęs neprotingo dydžio 0,08 proc. delspinigius, priskaičiavo skolininkui G. G. net 28 299,15 eurų (ekvivalentas litais - 97 954,68 Lt) delspinigių ir juos sumažino iki 7 594,20 EUR. Todėl pareiškėjo teigimu yra akivaizdu, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 02201008346-L yra neteisėta, o jos pagrindu antstolio Regimanto Budreikos kontoroje, vykdomas nepagrįstas ir neteisėtas išieškojimas iš skolininko G. G. ir A. S. išieškant 133 814,37 Eurų skolą (tame tarpe 28 299,15 eurų priskaičiuotų delspinigių), kadangi kaip jau buvo minėta tiek Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas, tiek Vilniaus apygardos teismas konstatavo, jog Bankas neteisėtai ir nepagrįstai skaičiavo 0,08 proc. dydžio delspinigius, kurie teismų sprendimu (nutartimi) buvo sumažinti iki 7 594,20 EUR.

6Atsižvelgiant į tai, jog Kauno miesto apylinkės teismui, 2010-09-28 priimant nutartį byloje Nr. 02201008346-L nebuvo žinomos aukščiau minėtos aplinkybės, t.y. pareiškėjui G. G. nebuvo žinoma, jog Bankas neteisėtai ir nepagristais skaičiavo nepagrįsto dydžio 0,08 proc. delspinigius ir jų priskaičiavo net 28 299,15 eurų, ir kurie teismų buvo sumažinti iki 7 594.20 EUR, pareiškėjo manymu, šios aplinkybės sudaro pagrindą atnaujinti civilinę bylą Nr. 02201008346-L vadovaujantis LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu - dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu ir panaikinti neteisėtą Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-28 nutartį civilinėje byloje Nr. 02201008346-L, kurios pagrindu iš pareiškėjo vykdomas nepagrįstas ir neteisėtas išieškojimas.

7Pareiškėjas taip pat nurodė, kad nustatytas trijų mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujino paduoti turi būti skaičiuojamas nuo tos dienos, kai jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Atsižvelgiant į tai, jog Vilniaus apygardos teismas 2012-10-29 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-2220-392/2012 pirmos instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą (apeliacinės instancijos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento), nustatytas trijų mėnesių terminas nėra praleistas.

8Suinteresuotas asmuo A/S Danske Bank veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 02201008346-L nesutinka ir prašo jį atmesti. Suinteresuoto asmens (Banko) teigimu, nėra pareiškėjo nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, t.y. naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 str. 1 d. 2 p.). Pareiškėjui buvo žinoma, kad kredito sutartimi šalys buvo susitarę taikyti 0,08 proc., dydžio delspinigių normą už praleistą vykdyti savo įsipareigojimus dieną, tačiau pareiškėjas nesiėmė jokių priemonių, kad sprendžiant civilinę bylą Nr. 2201008346-L aukščiau minėta delspinigių norma būtų sumažinta. Be to, laikantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo naujos teisminės jurisprudencijos dėl teismo pareigos ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus ir, kad ši taisyklė taikytina ir ypatingajai teisenai, todėl hipotekos teisėjas, vykdydamas išieškojimo iš įkeisto turto procedūras, pagal pateiktus dokumentus nustatęs, jog pagrindine ir (ar) hipotekos sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo, ex officio privalo vertinti, ar sutarčių sąlygos, kuriomis grindžiamas kreditoriaus reikalavimas dėl atitinkamo hipotekos teisėjo atliekamo veiksmo (nagrinėjamoje byloje - delspinigių dydžio norma, nustatyta kredito sutartyje) yra sąžiningos (CK 6.188 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011-06-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Todėl kreditoriaus nuomone, teismas spręsdamas ginčą vadovavosi šia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo taisykle ir ex officio vertino delspinigių dydį, bei priėmė 2010-09-28 nutartį, kuria priteisė iš pareiškėjo 28 299,15 EUR delspinigių.

9Suinteresuotas asmuo taip pat nurodė, kad šiuo atveju nėra naujų faktinių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui. Nors pareiškėjo pateiktos Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teismo nutartys yra naujai atsiradęs ir naujai pateikiamas įrodymas, kuris dar neegzistavo bylos nagrinėjimo metu, tačiau šis įrodymas ir jame suformuluotos išvados dėl delspinigių dydžio yra išvestiniai iš tų pačių aplinkybių ir faktinių duomenų, kurie buvo nustatyti ir įvertinti bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Naujų aplinkybių dėl delspinigių prašyme atnaujinti procesą ir pridėtuose dokumentuose nepateikta. Todėl procesas negali būti atnaujintas vien dėl tų pačių aplinkybių ir juos pagrindžiančių įrodymų, kurie jau buvo ištirti ir įvertinti užbaigtoje byloje, pakartotinio nagrinėjimo. Tuo atveju, jeigu teismas manytų, jog yra pagrindas procesą civilinėje byloje Nr. 02201008346-L atnaujinti, pareiškėjo prašymas - panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-28 nutartį civilinėje byloje Nr. 02201008346-L turi būti atmestas. Tokiu prašymu iš esmės būtų pažeistos kreditoriaus teisės ir teisėti interesai dėl to, kad kreditorius nebegalėtų toliau tęsti priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Minėtos nutarties priėmimo metu galiojusios CPK 558 str. normos numatė, kad kreditorius nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos nepraėjus dviem mėnesiams privalo kreiptis dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo (CPK 558 str. 3 d.). Teismui tenkinus pareiškėjo prašymą, susidarytų situacija, kad kreditorius privalėtų iš naujo kreiptis dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą, tačiau būtų praleistas dviejų mėnesių terminas, todėl nukentėtų kreditoriaus interesai. Kreditoriaus nuomone, teismas atnaujinęs civilinės bylos nagrinėjimą, turėtų iš naujo įvertinti visus byloje pateiktus įrodymus ir priimti naują nutartį dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto, kurioje nustatytų, jog pareiškėjo skola kreditoriui dalyje dėl delspinigių mažintina iki 7594,20 EUR.

10Suinteresuoti asmenys antstolis Regimantas Budreika ir A. S. atsiliepimų nepateikė.

11Pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą atmestinas.

12Teismas pažymi, kad proceso atnaujinimas - tai išimtinė įsiteisėjusių teismo sprendimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Proceso atnaujinimo tikslas - išvengti galimo neteisėto įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinių pasekmių ir tokiu būdu įvykdyti teisingumą.

13Teismas atnaujina procesą nustatęs dvi būtinas sąlygas: 1. jog prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje; 2. prašymas yra pagrįstas 366 pirmoje dalyje nustatytais pagrindais (CPK 370 str. 3 d.).

14Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu - dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu ir panaikinti neteisėtą Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-28 nutartį civilinėje byloje Nr. 02201008346-L, nurodydamas, kad jos pagrindu iš pareiškėjo vykdomas nepagrįstas ir neteisėtas išieškojimas.

15Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-598/2009; 2011-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2011; 2011-07-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011; 2011-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2011). Jeigu prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto kontekste.

16Taigi, pareiškėjas prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje šiuo pagrindu, turi įrodyti, kad jo nurodomos aplinkybės atitinka visus pirmiau nurodytus kriterijus (CPK 369 str. 2 d.).

17Pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 02201008346-L grindžiamas motyvais, jog Kauno miesto apylinkės teismui, 2010-09-28 priimant nutartį byloje Nr. 02201008346-L dėl priverstinio skolos išieškojimo, pareiškėjui G. G. nebuvo žinoma, jog hipotekos kreditorius neteisėtai ir nepagrįstais skaičiavo nepagrįsto dydžio 0,08 proc. delspinigius, priskaičiuotų delspinigių suma sudarė 28 299,15 EUR, kurie vėliau Vilniaus miesto l - ojo apylinkės teismo 2012-01-25 sprendimu bei Vilniaus apygardos teismo 2012-10-29 nutartimi buvo sumažinti iki 7 594,20 EUR. Todėl, pareiškėjo manymu, sutinkamai su LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. nuostatomis, šios aplinkybės sudaro pagrindą atnaujinti Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos bylą Nr. 02201008346-L ir panaikinti neteisėtą hipotekos teisėjos 2010-09-28 nutartį.

18Teismas sprendžia, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip sudarančios CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą proceso atnaujinimo pagrindą.

19Nustatyta, kad 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja tenkino kreditoriaus Danske Bank A/S reikalavimus priverstinai išieškoti iš G. G. ir A. S. 133 814,37 EUR skolą (ekvivalentas litais 463185,06 Lt, iš jų: 103394,92 Eur negrąžinto kredito, 2120,30 Eur nesumokėtų palūkanų, 28299,15 Eur priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių), 6,81 proc. palūkanų nuo negrąžintos skolos sumos, skaičiuojant nuo 2010-09-17 iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo, 60,- Lt sumą už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį, 253,59 Lt sumą už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu bei 131 Lt žyminio mokesčio už priverstinį skolos išieškojimą (b.l. 58-59).

20Iš LITEKO duomenų ir 2012 m. sausio 25 d. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo sprendimo matyti, kad nesutikdamas su minėta supaprastinta tvarka hipotekos teisėjos priimta nutartimi, pareiškėjas pateikė ieškinį ginčo teisenos tvarka dėl hipotekos teisėjo 2010 m. rugsėjo 28 d. priimta nutartimi priteistų delspinigių 28 299,15 EUR (ekvivalentas litais – 97 954,68 Lt) sumažinimo, iki banko kreipimosi į teismą dienos priskaičiuotos delspinigių 191,88 EUR (ekvivalentas litais – 662,52 Lt) sumos. G. G. ieškinys patenkintas iš dalies. Teismas nusprendė po 2008 m. birželio 13 d. sudarytos Kredito sutarties su kredito gavėjais G. G. ir A. S. nutraukimo per laikotarpį nuo 2009 m. birželio 02 d. ir iki 2010 m. rugsėjo 13 d. atsakovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialo priskaičiuotus 28299,15 EUR delspinigius sumažinti iki 7594,2 EUR (b.l. 78-79). Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 29 d. nutartimi sprendimą paliko nepakeistą (b.l. 80-85).

21Taigi, minėtu Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo sprendimu iš esmės buvo išspręstas ginčas dėl hipotekos kreditoriaus paskaičiuotų delspinigių sumažinimo.

22Pažymėtina, kad iki 2012 m. liepos 1 d., t.y. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) ir Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) pakeitimų įsigaliojimo, kuriais iš esmės pakeista išieškojimo iš hipoteka (įkeitimu) įkeisto turto tvarka, taip pat pakeista didžioji dalis materialinių teisės normų, reglamentuojančių hipotekos (įkeitimo) teisės atsiradimą, pakeitimą ir pasibaigimą, tokia ginčo sprendimo tvarka buvo vienintelė galima sprendžiant hipotekos šalių ginčą. Pagal iki 2012 m. liepos 1 d galiojusį teisinį reglamentavimą, XXXVI skyriuje nurodytos bylos dėl hipotekos ir įkeitimo teisinių santykių buvo nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka ir sprendžiamos hipotekos teisėjo nutartimis, jeigu šiame skyriuje nenustatyta kitaip. Pagrindinė hipotekos teisėjo funkcija nagrinėjant tokio pobūdžio bylas buvo patikrinti, ar egzistuoja visos CK, CPK ir kituose teisės aktuose nurodytos sąlygos hipotekos įregistravimui, keitimui, baigimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt. Tai reiškia, kad hipotekos teisėjas atliko tik procesinius su hipotekos procedūra susijusius veiksmus ir nesprendė kilusių hipotekos šalių ginčų. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant bylų dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjimo ypatumus, konstatuota, kad tuo atveju, kai konkrečioje byloje kyla ginčas, susijęs su pagrindine prievole – skolos atsiradimo pagrindu, jos dydžiu ir kt., šie klausimai byloje dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių nenagrinėjami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. AB „Lithun“, bylos Nr. 3K-3-523/2005; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje R. K. v. V. P., J. P., bylos Nr. 3K-3-201/2007; 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. A. U., bylos Nr. 3K-3-103/2008).

23Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl hipotekos teisėjo nutarties, priimtos ypatingosios (ne ginčo) teisenos tvarka, prejudicinės reikšmės bendrosios ieškinio (ginčo) teisenos tvarka nagrinėtinam ginčui išspręsti, taip pat yra išaiškinęs, kad bylos dėl hipotekos teisinių santykių nagrinėjamos vadovaujantis CPK XXXVI skyriaus normomis, pagal kurias hipotekos teisėjas nenagrinėja kreditoriaus ir skolininko ginčų dėl skolos dydžio ir kitais klausimais (CPK 542 straipsnio 1 dalis, 564 straipsnio 1 dalis). Tokie ginčai sprendžiami ieškinio teisenos tvarka. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad ieškinio teisenos tvarka išnagrinėjus bylą, ištyrus šalių pateiktus įrodymus ir argumentus, teismo priimtame sprendime konstatuotos faktinės aplinkybės gali būti laikomos prejudiciniais faktais (CPK 182 straipsnio 2 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje B. G. v. D. B., bylos Nr. 3K-3-633/2006).

24Be to, pažymėdamas, kad hipotekos teisėjas įstatymo neįpareigojamas aiškintis ir spręsti įkeitimo sutarties šalių ginčų, kasacinis teismas yra nurodęs, jog tokių ginčų buvimo faktas nėra pagrindas sustabdyti ar atsisakyti pradėti nagrinėti hipotekos kreditoriaus prašymą priverstinai vykdyti hipoteka apsaugotą skolinį įsipareigojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. A. U., bylos Nr. 3K-3-103/2008). Skolininkas turi teisę ginčyti kreditoriaus reikalavimą CPK nustatyta ieškinio teisenos tvarka, o tokiu atveju sustabdyti hipotekos procedūras gali bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. V. P., J. P., bylos Nr. 3K-3-201/2007).

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartyje, priimtoje Civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2011, pažymėjo, kad išnagrinėjus ginčą CPK nustatyta ieškinio teisenos tvarka, jeigu dėl tokio ginčo nagrinėjimo priverstinio vykdymo procedūros hipotekos teisėjo nebuvo sustabdytos ir yra pasibaigusios, skolininkas, manydamas, kad jo teisės yra pažeistos dėl nepagrįsto hipotekos kreditoriaus praturtėjimo (išsireikalavus jam pagal sutartį nepriklausiusius delspinigius; perdavus daugiau ar didesnės vertės, nei priklauso, turto ir pan.), turi teisę ginti savo teises įstatyme nustatyta tvarka pateikdamas teismui prieš hipotekos kreditorių atitinkamu pagrindu nukreiptą ieškinį (CPK 5 straipsnis).

26Taigi ginčų, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka, hipotekos teisėjas nenagrinėjo. Todėl teismas sprendžia, kad pareiškėjas, esant įsiteisėjusiu teismo sprendimu išspręstam hipotekos šalių ginčui, kuris turi prejudicinę galią, savo teises gali ginti kitais būdais, vykdymo procese, nes priverstinis išieškojimas nėra pasibaigęs (vykdymo veiksmai yra sustabdyti 2011-06-03 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi ir vykdomoji byla Nr. 0085/11/00259 yra pateikta civilinėje byloje Nr. 2-564-191/2013, kurioje pareiškėjas skundžia antstolio veiksmus).

27Todėl tai, kad 2012-01-25 sprendimu Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas nustatė, kad išieškotojas A/S Danske Bank, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, skaičiavo pernelyg didelius 0,08 proc. delspinigius, kuris Vilniaus apygardos teismo 2012-10-29 nutartimi paliktas nepakeistas, negali būti laikoma naujai paaiškėjusia aplinkybe, sudarančia proceso atnaujinimo pagrindą supaprastinta tvarka išnagrinėtoje hipotekos byloje, nes šioje byloje negalėjo būti sprendžiamas hipotekos šalių ginčas ir delspinigių dydis nebuvo įrodinėjimo dalyku.

28Kadangi pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas nenustatytas, procesas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu negali būti atnaujintas ir pareiškėjo prašymas atmestinas.

29Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nustatytą LR Teisingumo ministro ir LR finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str., 370 str. 3 d., teismas

Nutarė

31Atsisakyti atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos byloje Nr. 2201008346-L.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka,... 2. Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą,... 3. Pareiškėjas G. G. 2012-11-28 kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo... 4. Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. birželio 13 d. sudaryta Kredito sutartimi... 5. Susipažinęs su Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-28 nutartimi... 6. Atsižvelgiant į tai, jog Kauno miesto apylinkės teismui, 2010-09-28 priimant... 7. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad nustatytas trijų mėnesių terminas... 8. Suinteresuotas asmuo A/S Danske Bank veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos... 9. Suinteresuotas asmuo taip pat nurodė, kad šiuo atveju nėra naujų faktinių... 10. Suinteresuoti asmenys antstolis Regimantas Budreika ir A. S. atsiliepimų... 11. Pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą atmestinas.... 12. Teismas pažymi, kad proceso atnaujinimas - tai išimtinė įsiteisėjusių... 13. Teismas atnaujina procesą nustatęs dvi būtinas sąlygas: 1. jog prašymas... 14. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu -... 15. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką,... 16. Taigi, pareiškėjas prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje šiuo... 17. Pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 02201008346-L... 18. Teismas sprendžia, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės negali būti... 19. Nustatyta, kad 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo... 20. Iš LITEKO duomenų ir 2012 m. sausio 25 d. Vilniaus miesto pirmo apylinkės... 21. Taigi, minėtu Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo sprendimu iš esmės... 22. Pažymėtina, kad iki 2012 m. liepos 1 d., t.y. Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl hipotekos teisėjo nutarties, priimtos... 24. Be to, pažymėdamas, kad hipotekos teisėjas įstatymo neįpareigojamas... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartyje, priimtoje... 26. Taigi ginčų, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka, hipotekos teisėjas... 27. Todėl tai, kad 2012-01-25 sprendimu Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas... 28. Kadangi pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas nenustatytas,... 29. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str., 370... 31. Atsisakyti atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos byloje... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...