Byla 2-983/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Involita“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1489-260/2014, kuria šių pareiškėjų skundai dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo tenkinti iš dalies, suinteresuotieji asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Kraujo donorystės centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Primerus Vestus“, uždaroji akcinė bendrovė „Eremita“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar teisėtai ir pagrįstai teismas sprendė kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo klausimus.

5Pareiškėjas UAB „Roche Lietuva“ skundu prašė panaikinti BUAB „Kraujo donorystės centras“ 2014-01-02 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais buvo nutarta: 1) išrinkti tokios sudėties kreditorių komitetą: UAB „Primerus Vestus“ atstovą, N. Ž. (darbuotojų atstovę), UAB „Eremita“ atstovą, UAB „Vitrolab“ atstovą, VSDFV Kauno sk. atstovą; 2) kreditorių komitetui suteikti visas kreditorių susirinkimo teises, nustatytas Įmonių bankroto įstatyme (toliau tekste – ĮBĮ), išskyrus kreditorių komiteto ir kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimų teisę; 3) patvirtinti pateiktą kreditorių komiteto darbo reglamentą, o 2.2 punkto paskutinį sakinį išdėstyti taip: „Posėdžiai šaukiami pagal poreikį“; 4) patvirtinti kreditoriaus UAB „Eremita“ pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą ir administratoriaus atlyginimą, kuriuo nustatyta, kad administratoriaus atlyginimas per mėnesį sudaro 8 470 Lt, jam bus mokamas 20 proc. dydžio „sėkmės mokestis“ ir kt.

6Nurodė, kad 2014-01-02 pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimų priėmimą lėmė UAB „Primerus Vestus“ bei UAB „Eremita“ balsavimas, nes šie kreditoriai kartu turėjo 55,10 proc. kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių finansinių reikalavimų sumos ir jie dėl visų nutarimų priėmimo balsavo vienodai ir atitinkamai tokiu būdu sąlygojo būtent jiems naudingų nutarimų priėmimą. Pareiškėjo manymu, kreditorių UAB „Primerus Vestus“ bei UAB „Eremita“ valia priimti nutarimai neatitinka bankrutuojančios bendrovės ir jos kreditorių interesų. Be to, pareiškėjas nustatė, kad šių kreditorių reikalavimai yra nepagrįsti, todėl egzistuoja pagrindas ne tik išbraukti juos iš bankrutuojančios bendrovės kreditorių sąrašo, bet taip pat panaikinti šių kreditorių iniciatyva priimtus kreditorių susirinkimo nutarimus. Pažymėjo, kad Kauno apygardos teismas 2013-11-11 nutartimi patvirtino kreditoriaus UAB „Eremita“ 462 816,11 Lt reikalavimo dalį, tačiau tokio dydžio UAB „Eremita“ finansinis reikalavimas neegzistuoja, todėl turi būti panaikinti ir kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti balsuojant šiam kreditoriui.

7Taip pat pareiškėjas UAB „Roche Lietuva“ nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2013-11-11 nutartimi patvirtino kreditoriaus UAB „Primerus Vestus“ 2 773 589,21 Lt finansinį reikalavimą, tačiau šis kreditorius nepagrindė savo finansinio reikalavimo bankrutuojančiai bendrovei egzistavimo. Todėl UAB „Primerus Vestus“ neturi finansinio reikalavimo bankrutuojančiai UAB „Kraujo donorystės centras“, Kauno apygardos teismo 2013-11-11 nutarties dalis, kuria patvirtintas UAB „Primerus Vestus“ finansinis reikalavimas, yra nepagrįsta ir turi būti panaikinta, atitinkamai turi būti panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti balsuojant šiam kreditoriui.

8Priimtais kreditorių susirinkimo nutarimais yra pažeidžiami pagrįstus finansinius reikalavimus turinčių kreditorių ir bankrutuojančios bendrovės interesai. Priimti nutarimai ateityje iš esmės nulems bankrutuojančios bendrovės likimą - kreditorių UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Eremita“ valia išrinktas kreditorių komitetas turi plačią sprendimų priėmimo laisvę, jam yra perduotos beveik visos kreditorių susirinkimo teisės, todėl šios sudėties kreditorių komiteto priimami sprendimai lems bendrovės turto realizavimo pasekmes ir atitinkamai bendrovės galimybes grąžinti skolas kreditoriams bei kreditorių galimybes susigrąžinti jiems priklausančias lėšas. Dėl šios priežasties buvo patvirtintas bendrovei ir jos kreditoriams itin nepalankus bankroto administratoriaus atlyginimo ir administravimo sąnaudų biudžetas - patvirtintas iš esmės didžiausias administratoriaus išlaidas iš pasiūlytų variantų nustatantis biudžetas.

9Pareiškėjas UAB „Involita“ skundu prašė pripažinti negaliojančiu BUAB „Kraujo donorystės centras“ 2014-01-02 pakartotinio kreditorių susirinkimo 5-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, ir perduoti klausimą dėl BUAB „Kraujo donorystės centras“ administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Nurodė, kad skundžiamu nutarimu patvirtinta BUAB „Kraujo donorystės centras“ administravimo išlaidų sąmata: 1) Bankroto administratoriaus atlyginimas per mėnesį – 7 000 Lt plius PVM; 2) Buhalterinė apskaita iki 2013-12-31 - 3 000 Lt plius PVM; 3) Buhalterinė apskaita nuo 2014-01-01 - 1000 Lt plius PVM; 4) Darbuotojo (turto priežiūrai) išlaikymas - 1000 Lt; 5) Ryšio, kuro, pašto, kanceliarinių prekių, banko paslaugų išlaidos, turto vertinimas, komunalinės paslaugos, turto saugojimas, turto priežiūra, turto draudimas - pagal faktą; 6) „Sėkmės“ mokestis (mokamas nuo bet kokių išieškotų lėšų įmonės naudai, išskyrus Garantinio fondo skirtas lėšas) - 20 proc.; 7) Juridinės paslaugos - pagal poreikį vykdant teisminius ginčus; 8) Archyvavimo paslaugos (vienkartinis) mokestis - sumos dydis priklausys nuo archyvavimui ruošiamų dokumentų kiekio.

10Pareiškėjo UAB „Involita“ vertinimu, patvirtinta bendrovės bankroto administravimo išlaidų sąmata yra neprotingai didelė, nepagrįsta, pažeidžia tiek pačios bendrovės, tiek ir jos kreditorių interesus. Skundžiamu nutarimu patvirtintas administratoriaus atlyginimas yra neprotingai didelis, neatitinka protingumo ir teisingumo kriterijų. Atskiras mėnesinis atlyginimas už buhalterinę apskaitą patvirtintas nepagrįstai, tokias išlaidas turėtų apimti administratoriaus atlyginimas. Įrodymais nepagrįstos 1 000 Lt išlaidos darbuotojui turto priežiūrai. Taip pat nesutiko su ryšio, kuro, pašto, kanceliarinių prekių, banko paslaugų išlaidomis, turto vertinimo, komunalinių paslaugų, turto saugojimo, turto priežiūros ir turto draudimo, teisinių paslaugų išlaidomis, kadangi nenurodytos konkrečios tokių išlaidų ribos. Patvirtintas „sėkmės“ mokestis yra visiškai neadekvatus, neproporcingas ir nemotyvuotas.

11Atsiliepimuose į skundus suinteresuotas asmuo BUAB „Kraujo donorystės centras“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas UAB „Roche Lietuva“ kreditorių finansinius reikalavimus turi ginčyti ĮBĮ nustatyta specialia tvarka. BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių finansiniai reikalavimai (taip pat ir UAB „Primerus Vestus“, UAB „Eremita“) buvo patvirtinti Kauno apygardos teismo 2013-11-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1178-260/2013. Pareiškėjas atskirąjį skundą dėl nurodytos teismo nutarties turėjo teisę pateikti per 7 dienas nuo 2013-11-11 nutarties įteikimo dienos, tačiau tokia teise nepasinaudojo, nors turėjo tokią galimybę. 2013-12-18 ir 2014-01-02 vyko bendrovės kreditorių susirinkimai, kuriuose dalyvavo ir balsavo tiek pareiškėjo, tiek UAB „Primerus Vestus“, tiek UAB „Eremita“ atstovai. Tai aiškiai patvirtina, tiek tai, jog pareiškėjas žinojo apie 2013-11-11 nutartį, tiek ir tai, jog pareiškėjas per nustatytus terminus 2013-11-11 nutarties neskundė. Šiuo atveju kreditorių reikalavimų pagrįstumas, esant priimtai teismo nutarčiai, kuria tokie reikalavimai patvirtinti, negali būti skundo dalyku, nes gali būti skundžiamas ne kreditorinių reikalavimų pagrįstumas ar nepagrįstumas, o konkrečių nutarimų turinys (materialusis aspektas) ar procedūriniai pažeidimai (procedūrinis aspektas).

12Bankroto administratorius nesutiko su pareiškėjais, kad buvo patvirtinta nepagrįstai didelė administravimo išlaidų sąmata. Buvusiam įmonės vadovui A. J. V. sistemingai trukdant bendrovės bankroto procedūroms, neperduodant bankroto administratoriui bendrovės dokumentų ir turto, tai komplikuoja bankroto procesą, todėl administratorius turės dėti ypatingas pastangas tam, kad būtų užtikrinta tinkama bendrovės bankroto proceso eiga, o tai objektyviai reikalaus žymių sąnaudų. Administratoriaus atlyginimo dydį lemia tai, kad bendrovės „Kraujo donorystės centras“ bankroto byla vertintina kaip sudėtinga ir reikalaujanti daug ir įvairaus pobūdžio sąnaudų. Tai patvirtina teisminių procesų, kuriuose dalyvauja ir ketina dalyvauti bendrovė gausa ir sudėtingumas, o taip pat bendrovės turimo turto, kuris yra labai skirtingas ir kuriam prižiūrėti reikia sąnaudų, apimtis. Be to, bendrovės kreditoriai įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Taigi ateityje teisminių ginčų, kuriuose dalyvaus bendrovė, bus tikrai daug, o tokie ginčai bus sudėtingi tiek faktine, tiek teisine prasme. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, 2014-01-02 bendrovės kreditorių susirinkimo nustatytas administratoriaus atlyginimas yra pagrįstas ir atitinka aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą. Pareiškėjų ginčijamas 20 proc. „sėkmės“ mokestis, administratoriaus nuomone, yra pagrįstas ir proporcingas administruojamam bendrovės turtui ir bankroto bylos sudėtingumui.

13Taip pat administratorius atsiliepimuose nurodė, kad ĮBĮ 36 str. 3 d. yra numatytos išlaidos, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų ir šis išlaidų sąrašas nėra baigtinis, nes tokiomis išlaidomis pripažįstamos ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos, t. y. tokios, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį. Taigi kreditorių susirinkimui yra paliekama galimybė individualizuoti konkrečios įmonės bankroto procedūrą ir nuspręsti, kokios išlaidos yra pagrįstos ir turėtų būti kompensuojamos bankroto bylos metu. Šiuo atveju kreditoriai įvertinę tiek administratoriaus veiklos ataskaitą, tiek kitas aplinkybes, kurios buvo pristatytos kreditoriams, labai aiškiai išreiškė savo poziciją ir ĮBĮ nustatyta tvarka priėmė sprendimą dėl konkrečių išlaidų. Tokių išlaidų dydžiu ir pagrįstumu, atsižvelgiant į bendrovės turtinę ir bankroto bylos situaciją bei pareiškėjų argumentų neapibrėžtumą, abejoti nėra jokio pagrindo.

14Atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Roche Lietuva“ skundą suinteresuotas asmuo UAB „Eremita“ prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas pažeidžia specialiąją kitų kreditorių reikalavimų skundimo tvarką, o skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti pagal ĮBĮ nustatytą tvarką. 2014-01-02 vykusio kreditorių susirinkimo metu nutarimai priimti ĮBĮ reikalaujama dauguma balsų ir nebuvo padaryta jokių procedūrinių pažeidimų.

15Kreditoriams bankroto administratorius labai aiškiai nurodė ir pagrindė administravimo išlaidas tiek jų apimties, tiek jų dydžio prasme, todėl kreditoriai patvirtino išlaidas, kurios iš esmės yra artimos paties bankroto administratoriaus prašytoms išlaidoms. Pareiškėjas UAB „Roche Lietuva“ skundžia visus 2014-01-02 kreditorių susirinkimo nutarimus, tačiau savo bendro pobūdžio teiginius išdėsto tik dėl nutarimo dėl administravimo išlaidų dydžio, o dėl visų kitų nutarimų, kurie buvo priimti tame kreditorių susirinkime, jokių argumentų nepateikia. Todėl kvestionuoti šioje civilinėje byloje visų kitų nutarimų pagrįstumą nėra jokio pagrindo.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

17Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi pareiškėjų UAB „Roche Lietuva“ ir UAB „Involita“ skundus tenkino iš dalies. Panaikino BUAB „Kraujo donorystės centras“

182014-01-02 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 5-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo“, dalį, kuria nustatytas dydis išlaidų: buhalterinei apskaitai (2 ir 3 nutarimo punktai), darbuotojo išlaikymui (4 nutarimo punktas), komunalinėms paslaugoms, ryšiui, kurui, kanceliarinėms prekėms ir kt. (5 nutarimo punktas), juridinėms paslaugoms (7 nutarimo punktas) ir archyvavimo paslaugoms (8 punktas), šių administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą perdavė svarstyti kreditoriams iš naujo. Kitą skundų dalį atmetė.

19Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo naikinti visų 2014-01-02 vykusio BUAB „Kraujo donorystės centras“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų, kaip to reikalauja UAB „Roche Lietuva“. Šis pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad buvo balsuojama pažeidžiant ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytą tvarką, t. y. kad balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų teismas nepatvirtino. Teismas pažymėjo, kad kreditorių UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Eremita“, kurių reikalavimų pagrįstumą ginčija pareiškėjas UAB „Roche Lietuva“, reikalavimai buvo patvirtinti 2013-11-11 teismo nutartimi, priimta bankroto byloje tuo metu Nr. B2-1178-260/2013, vykstant 2014-01-02 pakartotiniam kreditorių susirinkimui ji buvo įsiteisėjusi, be to, ji nėra panaikinta ar pakeista.

20Teismas šiuo konkrečiu atveju atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjo UAB „Roche Lietuva“ argumentus, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas, gavęs duomenų, jog bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai yra galbūt nepagrįsti, pats privalo imtis aktyvių veiksmų panaikinti visas ir bet kokias abejones dėl to, konstatuodamas, kad remiantis pareiškėjo nurodytais duomenimis nėra pagrindo pripažinti, kad teismui kilo abejonių, jog kreditorių UAB „Eremita“ ir UAB „Primerus Vestus“ finansiniai reikalavimai galėjo būti patvirtinti nepagrįstai.

21Pareiškėjams UAB „Roche Lietuva“ ir UAB „Involita“ skundžiant 2014-01-02 pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 5-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo“, teismas iš dalies sutiko su jų skunduose dėstomais argumentais. Teismas, vertindamas, ar patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms, konstatavo, kad 5-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dalis, kuria nustatytos nesusijusios su atlyginimu administratoriui administravimo išlaidos (nutarimo 2, 3, 4, 5, 7 ir 8 punktai), prieštarauja ĮBĮ nuostatoms, reikalaujančioms nustatyti išlaidų ribas, patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra neaiški, neaiškiai nustatytų išlaidų naudojimas gali pažeisti tiek administratoriaus, tiek ir kreditorių interesus, todėl ją panaikino (ĮBĮ 36 str.).

22Teismas sprendė, kad BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių 2014-01-02 pakartotinio susirinkimo nutarimo, priimto 5-uoju darbotvarkės klausimu, dalis, kuria nustatytas atlyginimas administratoriui (nutarimo 1 ir 6 punktai), yra pagrįsta, atlyginimas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad įmonė dalyvauja eilėje teisminių ginčų, turi daug turto, be to, administratoriaus darbas yra apsunkintas buvusio įmonės vadovo sistemingu trukdymu bankroto procesui, t. y. turto ir dokumentų neperdavimu. Kreditorių susirinkimo numatytas ir pareiškėjų ginčijamas 20 proc. „sėkmės“ mokestis, taip pat nustatytas pagrįstai, jis proporcingas bankroto bylos sudėtingumui, kadangi toks mokestis nustatytas ne nuo turimo turto pardavimo, o nuo išieškojimų bankrutuojančios įmonės naudai iš skolininkų. Sėkmės mokesčio taikymas bankroto administratoriui, siekiančiam patenkinti kaip įmanoma daugiau kreditorių finansinių reikalavimų, už spartesnį, efektyvesnį skolų išieškojimą kaip papildomas atlygis, nėra neprotingas.

23Patenkinęs pareiškėjų skundus tik iš dalies, atmetęs didesnę dalį pareiškėjų reikalavimų, teismas iš pareiškėjų suinteresuotiems asmenims priteistė proporcingai atmestų reikalavimų daliai jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuotas asmuo UAB „Eremita“ prašė priteisti iš pareiškėjo UAB „Roche Lietuva“ 1 452 Lt turėtų išlaidų už advokato teisinę pagalbą, t. y. už atsiliepimo į skundą parengimą, atmetus reikalavimus, susijusius su UAB „Eremita“, visas šias išlaidas priteisė suinteresuotam asmeniui UAB „Eremita“ iš pareiškėjo UAB „Roche Lietuva“ (CPK 98 str.).

24Iš dalies patenkinus skundus BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratoriui dalį jo turėtų bylinėjimosi išlaidų (už atsiliepimų į skundus parengimą), t. y. po 1 200 Lt iš 1 750 Lt, priteisė iš pareiškėjų UAB „Roche Lietuva“ ir UAB „Involita“ (CPK 98 str.).

25III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

26Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Involita“ prašo skundžiamą Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 14 d. nutarties dalį, kuria atmestas UAB „Involita“ skundas, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės: pripažinti negaliojančia BUAB „Kraujo donorystės centras“ 2014-01-02 pakartotinio kreditorių susirinkimo 5-uoju darbotvarkės klausimu dalį, kuria nustatytas 7 000 Lt plius PVM bankroto administratoriaus atlyginimas per mėnesį, ir 20 proc. sėkmės mokestis bankroto administratoriui, mokamas nuo bet kokių išieškotų lėšų įmonės naudai, išskyrus Garantinio fondo skirtas lėšas, ir perduoti klausimą dėl BUAB „Kraujo donorystės centras“ administravimo išlaidų sąmatos nurodyta apimtimi tvirtinimo kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismui netenkinus nurodyto reikalavimo, pakeisti skundžiamos teismo nutarties dalį, kuria iš UAB „Involita“ priteista 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų BUAB „Kraujo donorystės centras“, sumažinant priteistas išlaidas iki 437,50 Lt.

27Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismo palikta galioti administravimo išlaidų sąmatos dalis yra neprotingai didelė, nepagrįsta, pažeidžianti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek jos kreditorių interesus.

28Teismas, konstatuodamas, kad kreditorių susirinkimo nustatytas 7 000 Lt plius PVM atlyginimas administratoriui yra pagrįstas, neįvertino, kad bendrovė po bankroto bylos iškėlimo nevykdo jokios ūkinės – komercinės veiklos, todėl administratorius papildomai nepatirs laiko ir darbo sąnaudų; bendrovė turi nekilnojamojo turto, tačiau jo administravimas taip pat nereikalauja didelių laiko ir darbo sąnaudų, be to, išlaidos turto apsaugai ir priežiūrai numatytos atskirai, taigi vien turto turėjimas negali pateisinti itin didelio mėnesinio atlyginimo nustatymo. Ši aplinkybė būtų reikšminga tuo atveju, jeigu būtų nustatyta viena atlyginimo suma bankroto administratoriui už visą bankroto procesą. Taip pat teismas neįvertino, kad bankroto administratorius daugelio savo pareigų, numatytų ĮBĮ, atlikimą siekia deleguoti tretiesiems asmenims, kuriems bus mokama iš bankrutuojančios įmonės lėšų. Taigi iš esmės bankroto administratoriaus atliekamos funkcijos pasireikštų įvairių specialistų teikiamų paslaugų koordinavimu, todėl į tai turi būti atsižvelgiama nustatant atlyginimą bankroto administratoriui. Be to atskirai nustatomas „sėkmės“ mokestis bankroto administratoriui nuo bet kokių išieškotų lėšų įmonės naudai. Teismas, konstatuodamas, kad didelis atlyginimas yra pagrįstas atsižvelgiant į tai, kad įmonė dalyvauja teisminiuose ginčuose, nors teisinėms išlaidoms numatyta atskira sąmatos dalis, sukėlė disproporciją tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų ir sudarė sąlygas bankroto administratoriui praturtėti kreditorių sąskaita. Vien per vienerius metus atlyginimas bankroto administratoriui sudarytų

29101 640 Lt sumą, tai, be jau nurodytos pusiausvyros pažeidimo, neatitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijų, sudaro sąlygas bankroto administratoriui piktnaudžiauti ir nepagrįstai praturtėti kreditorių sąskaita.

30Apeliantas taip pat nesutinka su kreditorių susirinkimo patvirtintu „sėkmės mokesčiu“ nurodydamas, kad „sėkmės mokestis“ turėtų būti tokio dydžio, kad nesuteiktų galimybės bankroto administratoriui nepagrįstai praturtėti kreditorių sąskaita, dėl to pareiškėjas siūlė patvirtinti 3 proc. dydžio tokį mokestį, kuris užtikrintų abipusę administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Pažymi, kad administratorius įmonės kreditoriams nepateikė informacijos apie konkrečių skolų išieškojimo galimybes, atliktinus papildomus veiksmus siekiant greičiau ir ekonomiškiau atgauti skolas iš bankrutuojančios įmonės debitorių. Vien tik administratoriaus pateikti duomenys apie tai, kad vyksta daug teisminių ginčų, nėra pakankami įvertinti įmonės konkrečių skolų išieškojimo galimybes, ir tuo pačiu įmonės kreditoriams įvertinti, kokio dydžio sėkmės mokestis skatintų administratorių siekti geresnių bankrutuojančios įmonės rezultatų. Apeliantas pažymi, kad teismas niekaip nepagrindė išvados dėl tokio didelio „sėkmės mokesčio“ nustatymo protingumo.

31Atskirajame skunde taip pat nesutinkama su teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžiu nurodant, kad neaišku, kokiu būdu teismas paskaičiavo priteistiną 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų sumą, tai padaryta pažeidžiant CPK 93 straipsnio nuostatas, nes didžioji dalis reikalavimų (75 proc.) buvo patenkinta, todėl atsakovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų dalis sudaro 437,50 Lt (1 780 Lt * 25 proc.).

32Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Roche Lietuva“ prašo panaikinti skundžiamos teismo nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo skundas, ir tenkinti skundą panaikinant visus BUAB „Kraujo donorystės centras“ 2014-01-02 pakartotinio kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus.

33Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, nurodydamas, kad, gavęs duomenų, jog kreditorių reikalavimai yra galbūt nepagrįsti, pats privalo imtis aktyvių veiksmų panaikinti visas abejones dėl to, ir konstatuodamas, kad apelianto pateikti duomenys teismui nekelia abejonių dėl kreditorių UAB „Eremita“ ir UAB „Primerus Vestus“ reikalavimų pagrįstumo, tokių savo išvadų niekuo nepagrindė.

34Teismo nutartis nesuderinama su teismų suformuota teisės aiškinimo ir taikymo praktika. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimas ir sėkmės mokestis yra protingas ir tinkamas.

35Bankroto administratorius nepateikė duomenų, kuriais pagrįstų savo ypatingas pastangas skoloms atgauti ir didesnį įdirbį, kuris atneštų kreditoriams neabejotiną naudą, o teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad administratorius tinkamai nepagrindė jam skirtino atlyginimo dydžio ir nenurodė jokių objektyvių duomenų, pagrindžiančių skirtiną sėkmės mokestį.

36Taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog visi UAB „Eremita“ reikšti reikalavimai buvo atmesti, todėl nepagrįstai priteisė visą jo prašomą bylinėjimosi išlaidų sumą

37Atsiliepimu į apelianto UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo BUAB „Kraujo donorystės centras“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, prašo atskirąjį skundą atmesti, skundžiamą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

38Nurodo, kad apeliantas UAB „Roche Lietuva“ nepagrįstai dėsto argumentus, susijusius su tariamu kreditorių reikalavimų nepagrįstumu, nes tam ĮBĮ nustato specialią tvarką ir ginčyti kreditorinius reikalavimus, nesilaikant tokios tvarkos, teisiškai negalima. Tuo pačiu nurodo, kad nėra pagrindo pripažinti UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Eremita“ reikalavimų nepagrįstais.

39Atskirojo skundo argumentai dėl administratoriaus atlyginimo bei 20 proc. „sėkmės“ mokesčio nepagrįstumo grindžiami iš esmės tais pačiais pirmosios instancijos teismui teiktais ir vertintais teiginiais, nepateikiant įrodymų, paneigiančių administratoriaus atlyginimo pagrinde nurodytų darbų, apimčių.

40Nurodo, kad sprendžiant dėl atlyginimo administratoriui dydžio, būtina įvertinti tai, kad buvęs bendrovės vadovas A. J. V. savo veiksmais itin komplikuoja bendrovės bankroto procesą, apsunkina administratoriaus darbą. Be to, bendrovės bankroto byla vertintina kaip sudėtinga ir reikalaujanti daug įvairaus pobūdžio sąnaudų tiek dėl daugelio šiuo metu esančių teisminių ginčų, tiek dėl bendrovės turto apimties.

41Atsiliepimu į apelianto UAB „Involita“ atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo BUAB „Kraujo donorystės centras“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, prašo skundžiamą atskirąjį skundą atmesti, skundžiamą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą. Dėl apelianto argumentų, susijusių su bankroto administratoriaus atlyginimo ir „sėkmės“ mokesčio dydžių nepagrįstumu, nurodo iš esmės analogiškus argumentus, todėl jie neatkartojami.

42Atsiliepimu į apelianto UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo „Primerus Vestus“ prašo atmesti atskirąjį skundą.

43Atsiliepimu į apelianto UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Eremita“ prašo atskirąjį skundą atmesti.

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

45Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

46Byloje kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo.

47Bylos bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartimi UAB „Kraujo donorystės centras“ iškelta bankroto byla. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartį ir perdavė bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutartimi iškėlė nurodytai bendrovei bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“. Lietuvos apeliacinio teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1700/2013 nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi patvirtino kreditorių reikalavimus iš viso 6 753 916,43 Lt sumai, taip pat ir UAB „Primerus Vestus“ bei UAB „Eremita“ reikalavimai. 2013 m. gruodžio 18 d. įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas (t. 2, b. l. 59-65), tą dieną įmonės patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudarė 6 577 596,34 Lt, o susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudarė 6 143 272,79 Lt (93,3969 proc.) (tai yra buvo kvorumas). Darbotvarkės 8-uoju klausimu dėl kreditorių komiteto sudėties rinkimų, taip pat 13-uoju klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo nutarimai nebuvo priimti, nesant balsų daugumos. 2014 m. sausio 2 d. įvyko pakartotinis kreditorių susirinkimas (t. 2, b. l. 75-80), kurio metu išrinktas konkrečios sudėties kreditorių komitetas, jam suteiktos visos kreditorių susirinkimo teisės, nustatytos ĮBĮ, išskyrus kreditorių komiteto ir kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimų teisę, patvirtintas kreditorių komiteto darbo reglamentas (2, 3, 4 klausimai). Susirinkime 5-uoju darbotvarkės klausimu taip pat buvo sprendžiama dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo bei daugumos balsais (55,1014 proc.) nutarta balsuoti už UAB „Eremita“ pasiūlytą variantą, pagal kurį atlyginimas administratoriui sudaro 7 000 Lt plius PVM bei 20 proc. sėkmės mokestis, mokamas nuo bet kokių išieškotų lėšų įmonės naudai, išskyrus garantinio fondo lėšas.

48Dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo

49Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtintus jų finansinius reikalavimus (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.). Apeliantas UAB „Roche Lietuva“ vienu iš atskirojo skundo argumentų nurodo tai, kad teismas be pagrindo nevertino jo argumentų dėl kreditorių UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Eremita“, kurių balsų dauguma buvo priimti skundžiami nutarimai, reikalavimų nepagrįstumo. Teisėjų kolegija su tokiu argumentu nesutinka. Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta bankrutuojančios UAB ,,Revi“ byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareikštus skundus, kuriais ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai, tinkamai nustatė, kad nutarimai priimti nepažeidžiant ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, už skundžiamus nutarimus balsavo kreditoriai, turintys tokią teisę, nes jų finansiniai reikalavimai patvirtinti įsiteisėjusia teismo nutartimi, todėl teismui pagrįstai nekilo abejonių dėl UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Eremita“ kaip kreditorių statuso ir teisės balsuoti kreditorių susirinkime. Be to, pažymėtina, kad teismas, nors ir turėdamas pareigą būti aktyvus bankroto byloje, tačiau tai nesudaro pagrindo teismui tikrinti kiekvieno kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, jeigu teismui nekyla pagrįstų abejonių dėl to. Be to, pažymėtina, kad kreditoriams manant, kad tam tikri kreditorių reikalavimai patvirtinti nepagrįstai, turi naudotis specialia įstatymo nustatyta tam tvarka, ką teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas.

50Dėl atlyginimo administratoriui dydžio pagrįstumo

51Abu apeliantai nesutinka su teismo padaryta išvada, kad bankroto administratoriui nustatytas atlyginimas – 7 000 Lt plius PVM per mėnesį yra tinkamo dydžio ir pagrįstas, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirųjų skundų argumentai nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti tokias teismo išvadas neteisėtomis ar nepagrįstomis.

52Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį atlyginimas administratoriui yra viena iš bankroto administravimo išlaidų rūšių. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Peismų praktikoje yra išaiškinta, jog administratoriaus atlyginimo dydis priklauso nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo, todėl jis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Objektyviais kriterijais nepagrįsto atlyginimo administratoriui nustatymas pažeistų kreditorių teises, jei būtų nustatytas per didelis atlyginimas, arba administratoriaus teises, jei būtų nustatytas per mažas, kadangi bankroto administratorius yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas, todėl atlyginimo administratoriui mokėjimas kartu yra atlygis verslo subjektui už jo teikiamas paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis byloje Nr. 2-723/2011, 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-709/2014).

53Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantai, nesutikdami su patvirtinto atlyginimo dydžiu, iš esmės dėsto deklaratyvius teiginius bei nenurodo, kokio dydžio atlyginimas būtų tinkamas, kad užtikrintų sklandžių bankroto procedūrų vykdymą, todėl atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo išsamiai įvertintas aplinkybes, pagrindžiančias bankroto proceso sudėtingumą, kurį sąlygoja tiek ta aplinkybė, kad buvęs įmonės vadovas sistemiškai trukdo bankroto procedūroms neperduodamas įmonės turto ir dokumentų, tiek įmonės turimo skirtingo turto apimtis, būtinybė organizuoti darbą taip, kad bankroto procedūros vyktų kiek įmanoma sklandžiau pagal esamą situaciją, darytina išvada, kad

54ai, kad, pasak apelianto UAB „Involita“, per 1 metus atlyginimas bankroto administratoriui iš viso sudarytų 101 640 Lt ir galbūt sudaro galimybes administratoriui piktnaudžiauti savo teisėmis, yra niekuo nepagrįsti argumentai, todėl yra atmestini. Šiuo atveju svarbu pažymėti, kad bankroto administratorius, administruodamas įmonę, nėra visiškai laisvas ir niekieno nekontroliuojamas, kadangi jis turi teikti informaciją apie bankroto bylos eigą už savo veiklą jis turi atsiskaityti kreditorių susirinkimui pareikalavus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Kreditoriai, manydami, kad bankroto administratoriaus atliekamo darbo apimtis pasikeitė (nagrinėjamu atveju apeliuojama į sumažėjimą), turi teisę spręsti dėl jo atlyginimo sumažinimo perspektyviai, nes priešingu atveju susidarytų teisinio neapibrėžtumo ir netikrumo situacija, būtų pažeistas teisėtų lūkesčių principas, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai (CK 1.5. str.). Be to, nesutikdami su bankroto administratoriaus atliekamu įmonės administravimu, turi teisę reikalauti jį pakeisti kitu. Visgi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, administratoriui pateikus veiklos ataskaitą, kurioje atsispindėjo administravimo mastas bei sudėtingumas, įmonės turto apimtys bei objektyvios kliūtys, trukdančios sklandžiai vykdyti bankroto procesą, tokios aplinkybės tiek kreditorių susirinkimui, tiek pirmosios instancijos teismui buvo pakankamos spręsti, jog administratoriaus mėnesinio atlyginimo dydis – 7 000 Lt plius PVM būtų pripažintas kaip protingas bei atitinkantis ĮBĮ nustatytus specialius kriterijus.

55Papildomai pažymėtina, kad įstatyme nėra nustatyto draudimo kreditorių susirinkimui ir pačiam pakeisti savo valią konkrečiu jo kompetencijai priskirtu klausimu, tačiau pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, tuo atveju, jei paskesnio kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimas nagrinėjamais klausimais rodo kreditorių susirinkimo valią tam tikrus klausimus po šio nutarimo priėmimo spręsti kitaip, tai nepašalina iki tol galiojusiu kreditorių susirinkimo nutarimu sukurtų teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012). Todėl atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, susijusias su bankroto administravimo procedūrų apimčių ar intensyvumo padidėjimu arba sumažėjimu, klausimais dėl administravimo išlaidų, taip pat atlyginimo dydžio priimti nutarimai gali būti keičiami įstatymo nustatyta tvarka kreditoriams dėl to išreiškus valią.

56Dėl „sėkmės“ mokesčio pagrįstumo

57Abu apeliantai nesutinka su pakartotiniame kreditorių susirinkime patvirtintu „sėkmės“ mokesčiu, jo dydžiu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bankroto administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktais nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Dėl to bankroto administratorius, atstovaudamas kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudingos kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojančiai įmonei) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010). Kasacinis teismas, įvertinęs nurodytą bankroto administratoriaus pareigų pobūdį, taip pat yra pažymėjęs, kad bankroto administratoriaus, kaip ir bet kokio kito profesinės veiklos subjekto, pareigos yra ne pareigos pasiekti konkretų rezultatą, bet pareigos siekti geriausių pastangų. Tai reiškia, kad administratorius gali būti atsakingas už konkretaus rezultato nepasiekimą tik tuo atveju, jei dėl to konkrečiai susitarta. Tačiau kreditorių susirinkimui nedraudžiama skatinti bankroto administratorių siekti konkretaus rezultato mainais jam pasiūlant vadinamąjį sėkmės mokestį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šis mokestis nekeičia vykdomos prievolės prigimties – ji ir toliau lieka prievole siekti geriausių pastangų, tačiau nustatomas papildomas atlyginimas už nustatytų rezultatų pasiekimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-368/2012).

58Sutiktina su apeliantu UAB „Involita“, jog administratorius, siekdamas dar ir papildomo atlygio už vykdomas funkcijas išreikšto sėkmės mokesčiu procentine išraiška, kreditorių susirinkimui privalo pateikti informaciją apie skolų išieškojimo galimybes, atliktinus papildomus veiksmus siekiant greičiau ir ekonomiškiau šias skolas atgauti. Taigi tik tokiu atveju galima spręsti, ar reikalaujamas atlygis atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimus (CK 1.5 str.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, administratorius pateikė informaciją apie teismuose vykstančių ginčų didelį skaičių, tačiau vien šie duomenys nėra pakankami sprendžiant dėl 20 proc. sėkmės mokesčio mokėjimo administratoriui nuo išieškotų sumų pagrįstumo ir tikslingumo, kadangi administratorius, siekdamas gauti šią papildomą atlygio dalį, turi ne tik atlikti tuos veiksmus, kurie jam priklauso pagal įstatymą (ĮBĮ 11str. 3 d. 23 p.), tačiau ir pateikti duomenis apie tai, kad skolų išieškojimas yra spartesnis ir efektyvesnis lyginant su įprastu skolų išieškojimu, taip pat, kokios yra skolų išieškojimo galimybės, kad kreditoriai galėtų tinkamai ir išsamiai įvertinti, ar nustatytas papildomas atlygis administratoriui atneš jiems daugiau naudos nei įprastai. Todėl apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad nėra pagrindo paneigti kreditorių susirinkime išreikštos valios dėl „sėkmės“ mokesčio nustatymo, tačiau jo dydis turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes. Dėl nurodyto, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, būtų teisinga šio klausimo svarstymą perduoti nagrinėti iš naujo kreditoriams, kuriems įstatymas numatė tokią kompetenciją. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog įstatymu teismui suteikta prerogatyva patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą, teismas, nustatęs jo neatitiktį įstatymo reikalavimams, turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

59Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, naikina skundžiamos nutarties dalį, kuria atmesti skundai dėl nutarimo dalies dėl „sėkmės“ mokesčio nustatymo, dėl netinkamo procesinės teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, ir materialinės teisės normų, reglamentuojančių atlyginimo bankroto administratoriui nustatymą, taikymo ir perduoda šį klausimą kreditoriams svarstyti iš naujo, kadangi šio klausimo svarstymas priklauso kreditoriams pagal ĮBĮ nuostatas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

60Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo

61Apeliantas UAB „Roche Lietuva“ iki teismo posėdžio apeliacinės instancijos teisme į bylą pateikė rašytinius paaiškinimus dėl suinteresuoto asmens BUAB „Kraujo donorystės centras“ atsiliepimo. Pažymėtina, kad CPK 323 ir 338 straipsniuose įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, kad pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskirąjį skundą yra draudžiama. Susipažinus su teismui pateikto procesinio dokumento – rašytinių paaiškinimų matyti, kad yra atsikertama į suinteresuoto asmens pateikto atsiliepimo argumentus, o tuo pačiu iš esmės yra pildomas UAB „Roche Lietuva“ paduotas atskirasis skundas. Todėl pripažintina, kad pateikti rašytiniai paaiškinimai prieštarauja nurodytai procesinės teisės normai, draudžiančiai pildyti atskirąjį skundą, todėl juos atsisakytina priimti ir jie grąžintini juos padavusiam asmeniui.

62Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmojoje ir apeliacinėje instancijose

63Apeliantas UAB „Involita“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, didžiąja dalimi tenkindamas jo skundą, t. y. panaikindamas BUAB „Kraujo donorystės centras“ 2014-01-02 kreditorių susirinkimo darbotvarkės 5-uoju klausimu priimtą nutarimą patvirtinti bendrovės administravimo išlaidų sąmatos 6 punktus iš 8, nepagrįstai priteisė 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų BUAB „Kraujo donorystės centras“, nes šios išlaidos turėjo sudaryti ne daugiau kaip 437,50 Lt [1 750 Lt (patirtos išlaidos) * 25 proc.]. Su tokiu atskirojo skundo argumentu sutiktina, kadangi, vadovaujantis CPK 93 straipsnyje įtvirtintomis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklėmis, skundą patenkinus iš dalies, nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui (šiuo atveju – pareiškėjui) proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui (suinteresuotam asmeniui) – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Tačiau įvertinant tai, kad skundžiama teismo nutarties dalis yra keistina padidinant UAB „Involita“ patenkintų reikalavimų kiekį, tai procentine išraiška įvertinant 88 proc., todėl pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos mažintinos nuo 1 200 Lt iki 210 Lt (1 750 Lt * 12 proc.).

64Apeliantas UAB „Roche Lietuva“ nesutinka su teismo priteista visa bylinėjimosi išlaidų suma UAB „Eremita“ nurodydamas, kad teismas klaidingai konstatavo, kad šiam suinteresuotam asmeniui pareikšti reikalavimai buvo visiškai atmesti. Pasak apelianto, buvo skundžiama kreditorių susirinkimo nutarimo dalis, kuria buvo patvirtinta UAB „Eremita“ pasiūlyta administravimo išlaidų sąmata, tačiau toks argumentas nesudaro pagrindo pripažinti, kad tokiu būdu teismo nutartis yra nepalanki UAB „Eremita“, kadangi esminę reikšmę nagrinėjamu atveju turi tai, kad skundžiamus nutarimus kreditoriai priėmė balsų dauguma, todėl vienas ar kitas kreditorius, balsavęs už konkretaus nutarimo priėmimą, negali būti atsakingas dėl pareiškėjų patirtų bylinėjimosi išlaidų kol nepripažinta, kad toks kreditorius neturi reikalavimo teisės į bankrutuojančią įmonę.

65Apeliacinės instancijos teisme UAB „Roche Lietuva“ pateikė duomenis, kad už atskirojo skundo rengimą ir su tuo susijusių veiksmų atlikimą patyrė 4 870,25 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš dalies (labai maža apimtimi) tenkinus šio apelianto atskirąjį skundą bei įvertinant suinteresuoto asmens BUAB „Kraujo donorystės centras“, kurio naudai palikti galioti didesnė skundžiamos nutarties dalis, pateiktus duomenis, kad jis patyrė 1 815 Lt bylinėjimosi išlaidų rengiant atsiliepimą į UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą ir (t. 4, b. l. 36, 38), taip pat atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, šiuo atveju – atskirąjį skundą, atsiliepimą į atskirąjį skundą (imant 0,5 koeficiento bei paslaugų suteikimo bei mokėjimo atlikimo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą - 1 000 Lt), darytina išvada, kad yra pagrindas priteisti BUAB „Kraujo donorystės centras“ iš UAB „Roche Lietuva“ 400 Lt bylinėjimosi išlaidų.

66BUAB „Kraujo donorystės centras“ taip pat patyrė 1 210 Lt bylinėjimosi išlaidų rengiant atsiliepimą į UAB „Involita“ atskirąjį skundą, todėl iš dalies patenkinus atskirąjį skundą (apie 50 proc.), atsižvelgiant į nurodytas rekomendacijas, BUAB „Kraujo donorystės centras“ iš UAB „Involita“ priteistina 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

67UAB „Primerus Vestus“ už atsiliepimo į UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą parengimą patyrė 1 452 Lt išlaidų (t. 4, b. l. 72, 73), o UAB „Eremita“ – 1 210 Lt (t. 4, b. l. 79, 80), todėl atsižvelgiant į šiems suinteresuotiems asmenims didžiąja dalimi palankų procesinį sprendimą, taip pat į minėtas rekomendacijas, iš UAB „Roche Lietuva“ jiems priteistina po 500 Lt.

68Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

69uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ rašytinius paaiškinimus atsisakyti priimti ir grąžinti juos padavusiam asmeniui.

70Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 14 d. nutarties dalį, kuria atmesti skundai dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ 2014 m. sausio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 5-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo“ dalies dėl 20 proc. „sėkmės“ mokesčio nustatymo, panaikinti ir perduoti šį klausimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

71Sumažinti iš uždarosios akcinės bendrovės „Involita“, juridinio asmens kodas 303206535, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“, juridinio asmens kodas 110509057, priteistus 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų iki 210 Lt.

72Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

73Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Involita“ bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ 500 Lt bylinėjimosi išlaidų.

74Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“, juridinio asmens kodas 300089404, uždarajai akcinei bendrovei „Primerus Vestus“, juridinio asmens kodas 302496092, ir uždarajai akcinei bendrovei „Eremita“, juridinio asmens kodas 302452427, po 500 Lt bylinėjimosi išlaidų ir bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ – 400 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar teisėtai ir pagrįstai teismas sprendė kreditorių... 5. Pareiškėjas UAB „Roche Lietuva“ skundu prašė panaikinti BUAB „Kraujo... 6. Nurodė, kad 2014-01-02 pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimų... 7. Taip pat pareiškėjas UAB „Roche Lietuva“ nurodė, kad Kauno apygardos... 8. Priimtais kreditorių susirinkimo nutarimais yra pažeidžiami pagrįstus... 9. Pareiškėjas UAB „Involita“ skundu prašė pripažinti negaliojančiu BUAB... 10. Pareiškėjo UAB „Involita“ vertinimu, patvirtinta bendrovės bankroto... 11. Atsiliepimuose į skundus suinteresuotas asmuo BUAB „Kraujo donorystės... 12. Bankroto administratorius nesutiko su pareiškėjais, kad buvo patvirtinta... 13. Taip pat administratorius atsiliepimuose nurodė, kad ĮBĮ 36 str. 3 d. yra... 14. Atsiliepimu į pareiškėjo UAB „Roche Lietuva“ skundą suinteresuotas... 15. Kreditoriams bankroto administratorius labai aiškiai nurodė ir pagrindė... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi pareiškėjų UAB „Roche... 18. 2014-01-02 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 5-uoju... 19. Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo naikinti visų 2014-01-02 vykusio... 20. Teismas šiuo konkrečiu atveju atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjo UAB... 21. Pareiškėjams UAB „Roche Lietuva“ ir UAB „Involita“ skundžiant... 22. Teismas sprendė, kad BUAB „Kraujo donorystės centras“ kreditorių... 23. Patenkinęs pareiškėjų skundus tik iš dalies, atmetęs didesnę dalį... 24. Iš dalies patenkinus skundus BUAB „Kraujo donorystės centras“... 25. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 26. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Involita“ prašo skundžiamą Kauno... 27. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismo palikta galioti administravimo... 28. Teismas, konstatuodamas, kad kreditorių susirinkimo nustatytas 7 000 Lt plius... 29. 101 640 Lt sumą, tai, be jau nurodytos pusiausvyros pažeidimo, neatitinka... 30. Apeliantas taip pat nesutinka su kreditorių susirinkimo patvirtintu... 31. Atskirajame skunde taip pat nesutinkama su teismo priteistų bylinėjimosi... 32. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Roche Lietuva“ prašo panaikinti... 33. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, nurodydamas, kad, gavęs... 34. Teismo nutartis nesuderinama su teismų suformuota teisės aiškinimo ir... 35. Bankroto administratorius nepateikė duomenų, kuriais pagrįstų savo... 36. Taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog visi UAB... 37. Atsiliepimu į apelianto UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą... 38. Nurodo, kad apeliantas UAB „Roche Lietuva“ nepagrįstai dėsto argumentus,... 39. Atskirojo skundo argumentai dėl administratoriaus atlyginimo bei 20 proc.... 40. Nurodo, kad sprendžiant dėl atlyginimo administratoriui dydžio, būtina... 41. Atsiliepimu į apelianto UAB „Involita“ atskirąjį skundą suinteresuotas... 42. Atsiliepimu į apelianto UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą... 43. Atsiliepimu į apelianto UAB „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 45. Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.... 46. Byloje kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo.... 47. Bylos bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta,... 48. Dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo... 49. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina... 50. Dėl atlyginimo administratoriui dydžio pagrįstumo... 51. Abu apeliantai nesutinka su teismo padaryta išvada, kad bankroto... 52. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį atlyginimas administratoriui yra viena iš... 53. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantai, nesutikdami su patvirtinto... 54. ai, kad, pasak apelianto UAB „Involita“, per 1 metus atlyginimas bankroto... 55. Papildomai pažymėtina, kad įstatyme nėra nustatyto draudimo kreditorių... 56. Dėl „sėkmės“ mokesčio pagrįstumo... 57. Abu apeliantai nesutinka su pakartotiniame kreditorių susirinkime patvirtintu... 58. Sutiktina su apeliantu UAB „Involita“, jog administratorius, siekdamas dar... 59. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes,... 60. Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo... 61. Apeliantas UAB „Roche Lietuva“ iki teismo posėdžio apeliacinės... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmojoje ir apeliacinėje instancijose... 63. Apeliantas UAB „Involita“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas,... 64. Apeliantas UAB „Roche Lietuva“ nesutinka su teismo priteista visa... 65. Apeliacinės instancijos teisme UAB „Roche Lietuva“ pateikė duomenis, kad... 66. BUAB „Kraujo donorystės centras“ taip pat patyrė 1 210 Lt bylinėjimosi... 67. UAB „Primerus Vestus“ už atsiliepimo į UAB „Roche Lietuva“... 68. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 69. uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ rašytinius paaiškinimus... 70. Kauno apygardos teismo 2014 m. kovo 14 d. nutarties dalį, kuria atmesti... 71. Sumažinti iš uždarosios akcinės bendrovės „Involita“, juridinio asmens... 72. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 73. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Involita“ bankrutuojančiai... 74. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“, juridinio...