Byla 2A-710/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, autoriaus teisių gynimo ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų, tretieji asmenys D. P. ir T. J

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinio švietimo labdaros ir paramos fondo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-143-104/2012 pagal ieškovo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos ieškinį atsakovui Nacionaliniam švietimo labdaros ir paramos fondui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, autoriaus teisių gynimo ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų, tretieji asmenys D. P. ir T. J..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (toliau – ir ieškovas, Asociacija) 2010-11-18 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Nacionaliniam švietimo labdaros ir paramos fondui (toliau – ir atsakovas, Fondas) dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, autoriaus teisių gynimo ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų, tretieji asmenys – buvę ieškovo darbuotojai D. P. ir T. J..

6Ieškovas prašė pripažinti negaliojančiu 2009-11-02 sandorį, kuriuo atsakovui buvo perleisti ieškovui priklausantys subdomenai dienynas.lt, pažymiai.lt, esvietimas.lt, e-svietimas.lt, ir grąžinti ieškovui teises į subdomeną dienynas.lt. Taip pat prašė pripažinti, jog ieškovui priklauso turtinės autoriaus teisės į interneto svetainę, veikiančią adresais esvietimas.lt, e-svietimas.lt bei uždrausti atsakovui keisti šios interneto svetainės turinį.

7Nurodė, kad vykdant projektą „Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo sistemų plėtra ir tinkamų sąlygų mokymuisi visą gyvenimą sukūrimas e-švietimo srityje“ sukūrė ir Kauno technologinių universiteto Informacinių technologijų plėtros institute savo vardu įregistravo subdomenus dienynas.lt, pažymiai.lt, esvietimas.lt, e-svietimas.lt. Šio projekto vadovui ieškovo darbuotojui trečiajam asmeniui D. P. buvo prieinami visi slaptažodžiai, suteikiantys teisę administruoti šiuos subdomenus ir interneto svetaines. Darbo sutartis su D. P. buvo nutraukta 2009-06-22, o 2010-11-02 ieškovui tapo žinoma, kad nurodyti subdomenai 2009-11-02 buvo perkelti atsakovui trečiojo asmens D. P., kuris buvo tapęs šio Fondo vadovu, iniciatyva. Pagal Kauno technologinių universiteto Informacinių technologijų plėtros instituto pranešimą subdomenų perleidimas buvo inicijuotas 2009-10-26 prisijungus iš IP adreso, kuris nepriklauso ieškovui. Ieškovas teigė, kad šis asmuo neturėjo teisės veikti ieškovo vardu, sudaryti sandorį su atsakovu, atlikti subdomenų perkėlimo procedūrą, be to, sandoris sudarytas jam piktavališkai siekiant naudos atsakovui, todėl pripažintinas negaliojančiu (CK 1.91 str., 1.92 str.).

8Nurodė, kad kontaktiniu asmeniu nurodytas atsakovas, todėl neturi prieigos prie interneto svetainių minimais adresais ir galimybės disponuoti jų turiniu. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – AGTĮ) 4 straipsniu, 77 straipsniu prašė pripažinti, jog turtinės autoriaus teisės į interneto svetainę, veikiančią nurodytais adresais, priklauso ieškovui bei uždrausti atsakovui keisti šios svetainės turinį.

9Nurodė, kad atsakovo veiksmai pažeidžia ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 16 straipsnio nuostatas, nes subdomenų perėmimas atsakovo naudai yra priešingas ieškovo interesams, nesuderinamas su sąžininga konkurencija, kad šiuose interneto puslapiuose veikiančioje interneto svetainėje pateikdamas savo kontaktinius duomenis atsakovas siekia pasinaudoti įvykdyto projekto e-švietimo srityje reputacija ir suteikia tretiesiems asmenims nepagrįstą galimybę manyti, jog jis yra susijęs su įvykdytu projektu.

10Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, nurodė, kad 2008 m. įgyvendinus šį projektą, ieškovas privalėjo užtikrinti projekto tęstinumą, palaikyti sukurtos nuotolinio mokymosi sistemos funkcionavimą. Tam iš ieškovo minėtų subdomenų buvo padaryti peradresavimai į interneto puslapį www.dienynas.lt, kuriame veikė atsakovo administruojama programinė įranga. Pagal planuotą 2009 m. sudaryti pasirašyti jungtinės veiklos sutartį šalys būtų įsipareigojusios veikti bendrai, siekdamos užtikrinti projekto tęstinumą – nuotolinio mokymosi sistemos funkcionavimą, sumokėjimą ginčo subdomenų metinių mokesčių, kuriuos sumokėjo atsakovas, nes priešingu atveju ieškovas būtų praradęs teisę į šiuos subdomenus ir interneto svetaines. Ieškovas iki 2010 m. lapkričio mėn. nesirūpino interneto puslapio turiniu, subdomenais, neskyrė lėšų jų palaikymui.

11Nurodė, kad sutinka perleisti ieškovui subdomenus esvietimas.lt, e-svietimas.lt, jei šis padengs jų bei jų turinio palaikymo ir administravimo išlaidas. Teigė, jog subdomeną dienynas.lt pats ieškovas panaudos sutarties pagrindu yra perdavęs UAB „Baltijos tara”, kuri jį perdavė atsakovui. Teigė, jog ieškovas žinojo ir pripažino faktą, kad informacinė sistema „Žinios”, prie kurios jungiamasi adresu www.dienynas.lt, yra UAB „Baltijos tara" nuosavybė. Tvirtino, kad nuo 2009 m. nepasikeitė ieškovui priklausančių interneto svetainių vaizdas ir informacija, kad ten skelbiama klaidinga informacija atsakovą, kad jis svetaine nesinaudojo, o ieškovas neatlygintinai pasinaudojo atsakovo informacine sistema „Žinios”.

12Ieškovas nagrinėjant bylą prašė skirti baudą atsakovo vadovui D. P. už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą, teigdamas, kad dėl jo neteisėtų veiksmų subdomenas pažymiai.lt registruotas JAV bendrovės Flex Media Inc. vardu ir ieškovas neteko galimybės registruoti savo vardu. Nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi atsakovui buvo uždrausta perleisti ar kitaip suvaržyti teises į ginčo subdomenus.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. sprendimu iš dalies patenkino ieškovo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos ieškinį atsakovui Nacionaliniam švietimo labdaros ir paramos fondui – pripažino negaliojančiu tarp šalių 2009-11-02 sudarytą sandorį, kuriuo ieškovui priklausantys subdomenai dienynas.lt, pažymiai.lt, esvietimas.lt, e-svietimas.lt perleisti atsakovui, įpareigojo atsakovą grąžinti ieškovui subdomeną dienynas.lt. Atmetė ieškovo prašymą skirti baudą atsakovo vadovui D. P. už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą. Paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

15Teismas, įvertinęs šalių pateiktus įrodymus, išdėstytus argumentus, nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog ieškovas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, kaip minėto projekto. vykdytojas, užsakė ir Kauno technologinių universiteto Informacinių technologijų plėtros institute 2005-2007 m. savo vardu įregistravo subdomenus dienynas.lt, pažymiai.lt, esvietimas.lt, e-svietimas.lt.; kad šiuos subdomenus ir jų adresais veikiančias interneto svetaines administravo projekto vadovas ieškovo darbuotojas trečiasis asmuo D. P., kuriam buvo prieinami visi slaptažodžiai; kad darbo sutartis tarp jo ir ieškovo buvo nutraukta 2009-06-22; kad ginčo subdomenai 2009-11-02 buvo perkelti atsakovui Nacionaliniam švietimo labdaros ir paramos fondui, vadovaujamam trečiojo asmens D. P. ir kt.

16Remdamasis nustatytais faktais, teismas sprendė, kad trečiasis asmuo D. P. minėtus veiksmus atliko neturėdamas teisės veikti ieškovo vardu, tuo piktavališkai siekė naudos atsakovui, todėl sandorį pripažintino negaliojančiu CK 1.92 straipsnio pagrindu. Konstatavo, jog atsakovo veiksmai nesuderinami su sąžininga konkurencija, todėl pažeistos Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio nuostatos.

17Teismas laikė teisiškai nereikšmingais atsakovo teiginius, kad tokiu būdu buvo siekiama išsaugoti subdomenus, nes byloje nėra duomenų, kad D. P., būdamas vykdomo projekto vadovu arba nutraukus darbo sutartį, būtų įspėjęs ieškovą dėl mokesčių nemokėjimo pasekmių arba pareikalavęs iš ieškovo sumokėtų mokesčių, kad ginčo domenai buvo pašalinti iš registro dėl nesumokėtų mokesčių ir buvo viešai prieinami registracijai. Nustatė, kad UAB „Baltijos tara”, atstovaujama direktoriaus D. P., 2005-03-05 panaudos sutartimi perdavė ieškovui laikinai ir neatlygintinai naudotis informacinę sistemą „Žinios”. Atmetė atsakovo teiginį, kad tarp ieškovo ir šios įmonės sudaryta panaudos sutartis dėl subdomeno dienynas.lt.

18Teismas taikė restituciją, įpareigodamas atsakovą grąžinti viską, ką neteisėtai gavo (CK 6.145 str.). Nustatęs, kad nagrinėjant bylą subdomenų pažymiai.lt, esvietimas.lt, e-svietimas.lt registracija atsakovo vardu panaikinta, jie yra įregistruoti ieškovo vardu, o subdomenas pažymiai.lt yra registruotas JAV bendrovės Flex Media Inc. vardu, sprendė, kad ieškovui grąžintinas subdomenas dienynas.lt., registruotas atsakovo vardu.

19Pažymėjo, jog Valstybinis patentų biuras yra gavęs byloje nedalyvaujančio trečiojo asmens VšĮ Nacionalinės administravimo ir valdymo agentūros paraišką ženklui (vaizdinio elemento D ir www.dienynas.lt derinys) įregistruoti, tačiau laikė, jog ši aplinkybė gali būti atskiro ginčo dalyku.

20Teismas netenkino ieškovo reikalavimo pripažinti jo turtines autoriaus teisės į interneto svetainę, veikiančią adresais esvietimas.lt, e-svietimas.lt bei uždrausti atsakovui keisti jos turinį, nustatęs, jog dėl autoriaus teisių ginčo nėra, be to neįrodyta, kad atsakovas nuo 2009 m. būtų keitęs svetainių turinį. Taip pat netenkintas ieškovo prašymas dėl baudos skyrimo atsakovo vadovui D. P. už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą, nustačius, jog Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi atsakovui nebuvo uždrausta atsisakyti teisių į ginčo subdomenus. Teismas laikė, kad ieškovas prarado subdomeną pažymiai.lt dėl savo neapdairumo, be kita ko, neprašė pavesti teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą domenų registratoriui ir administratoriui Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutui.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

22Atsakovas Nacionalinis švietimo labdaros ir paramos fondas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos ieškinį visiškai atmesti. Apeliacinį skundą pagrindė šiais argumentais:

231. Priešingai nei sprendė teismas, ieškovas neįrodė, kad ginčijamo subdomenų perleidimo sandorio metu šie priklausė būtent ieškovui. Ieškovas nemokėjo paslaugų tiekėjui atlyginimo už subdomenų registravimo pratęsimą naujam terminui, todėl visos jo teisės į subdomenus pasibaigė (.LT domeno procedūrinio reglamento (toliau – Reglamentas) 11 p., 53 p., 56 p.). Taigi atsakovas galėjo nevaržomai šiuos subdomenus įsigyti.

242. Teismas neteisingai nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog dėl subdomenų perleidimo procedūros kreipėsi D. P. – atsakovas laikėsi pozicijos, kad ieškovas nepagrindė savo teiginių, jog subdomenų perleidimą atliko D. P. ir T. Jegelevičius. Priešingai, ieškovas neįrodė, kad ne jis ar jo įgalioti asmenys inicijavo subdomenų perleidimo procedūrą. Subdomenų perleidimas buvo inicijuotas pateikus atitinkamus, tik ieškovui žinomus identifikatorius iš pastarojo valdomų el. pašto dėžučių, o šie duomenys tik patvirtina, kad ieškovas pats inicijavo subdomenų perleidimą.

253. Ginčas iš esmės yra kilęs ne dėl konkurencijos teisės pažeidimo, o tik dėl domenų perleidimo teisėtumo, todėl Vilniaus apygardos teismas, priimdamas ieškinį, kuris teismingas apylinkės teismui, pažeidė CPK 26 ir 29 straipsnių nuostatas, o tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 6 p.).

26Ieškovas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija su atsakovo Nacionalinio švietimo labdaros ir paramos fondo apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą teismo sprendimą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą pagrindė šiais motyvais:

271. Priešingai nei teigia apeliantas, Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutas 2010-11-03 ir 2010-11-12 raštais patvirtino, kad ginčo sandorių dieną subdomenai nuosavybės teise priklausė ieškovui. Be to, apeliantas pirmosios instancijos teisme pats pripažino, jog subdomenus savo vardu įregistravo ne dėl to, kad jie buvo laisvi, tačiau dėl to, kad atsakovas rūpinosi projekto, kurio vykdymo eigoje buvo sukurti domenai, tęstinumu, ir tik apeliaciniame skunde pakeitė poziciją, teigdamas, jog subdomenai jų perleidimo metu buvo laisvi ir nepriklausė ieškovui.

282. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad subdomenai buvo perkelti paties ieškovo veiksmais. Bylos duomenys patvirtina, kad subdomenų perkėlimu buvo suinteresuotas būtent D. P., kuris taip pat yra atsakovo vienasmenis valdymo organas; ieškovui už subdomenų perleidimą grėstų sankcijos, todėl teismas pagrįstai šiuos sandorius panaikino CK 1.92 straipsnio pagrindu.

293. Priešingai nei teigia atsakovas, ieškovas ieškinį grindė aplinkybėmis, jog atsakovo veiksmai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatas, kadangi atsakovas nesąžiningai siekė pasinaudoti įvykdyto projekto reputacija ir suteikė tretiesiems asmenims pagrindą manyti, jog atsakovas yra arba buvo susijęs su įvykdytu projektu, todėl apygardos teismas pagrįstai išnagrinėjo ieškinį (Konkurencijos įstatymo 50 str. 1 d., CPK 28 str. 1 d. 4 p.).

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, o šio proceso paskirtis – patikrinti, ar teismas nustatė ir visapusiškai, išsamiai bei objektyviai ištyrė esmines bylos faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, tinkamai aiškino ir pritaikė proceso bei materialiosios teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str., 320 str.).

32Teisėjų kolegija, prieš imdamasi nagrinėti atsakovo Nacionalinio švietimo labdaros ir paramos fondo apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, bylos medžiagą bei skundžiamo teismo sprendimo išvadų teisėtumą ir pagrįstumą, mano, jog yra tikslinga nurodyti keletą teismų praktikoje suformuotų nuostatų, kuriomis bus remiamasi nagrinėjant šią bylą.

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra ne kartą pažymėjęs, jog įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008, etc.). Be to, ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011).

34Kolegija taip pat pažymi, kad nagrinėjamai bylai ir aktualu tai, kad kasacinis teismas panašaus pobūdžio bylose yra išaiškinęs, kad įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryti sandoriai yra nuginčijami, jų negaliojimą reglamentuoja CK 1.92 straipsnis, kuriame nustatyta, kad tuo atveju, jeigu atstovo įgaliojimus apribojo įstatymai arba sutartis ir atstovas šiuos apribojimus viršija, toks sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu pagal atstovaujamojo ieškinį, jeigu atstovaujamasis sandorio nepatvirtino (CK 2.133 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2011; 2012 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2012).

35Taigi teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtus išaiškinimus, nagrinėja apeliacinio skundo argumentus tuo aspektu, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija įrodė, jog ginčijamų sandorių metu būtent jis buvo subdomenų savininkas (atstovaujamasis); jog šį sandorį neturėdamas įgaliojimų sudarė ne pats ieškovas, o atsakovo Nacionalinio švietimo labdaros ir paramos fondo vadovas D. P. (CK 1.92 str., 2.133 str.).

36Dėl ieškovo teisių į subdomenus jų perleidimo atsakovui dieną

37Nacionalinis švietimo labdaros ir paramos fondas, remdamasis Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros instituto .lt domeno procedūrinio reglamento (toliau – Reglamentas) 11, 53 ir 56 punktais, apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo sprendė, jog subdomenų perleidimo dieną, t. y. 2009-11-02, jie nepriklausė ieškovui Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai, teigia, jog apeliantas šiuos subdomenus galėjo nevaržomai įsigyti.

38Teisėjų kolegija, nesutikdama su minėtais argumentais, pažymi, jog kaip teisingai nurodo ieškovas, pats subdomenų administratorius Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutas 2010-11-03 ir 2010-11-12 raštais patvirtino, jog ginčo sandorių dieną, priešingai nei teigia apeliantas, subdomenai nebuvo laisvi, o iš vieno savininko – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos buvo perkelti kitam – Nacionalinio švietimo labdaros ir paramos fondui (t. 1, b. l. 45-46). Apelianto nurodoma aplinkybė, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, jog ieškovui už subdomenų palaikymą nemokant mokesčių visos teisės į subdomenus pasibaigė, neturi teisinio pagrindo, nes byloje nepateikta duomenų, kad Reglamento 53 ir 57 punktų pagrindu administratorius Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutas būtų atlikęs subdomenų panaikinimo procedūrą (CPK 178 str., 185 str.).

39Kita vertus, kaip teisingai pastebi ieškovas, atsakovas pirmosios instancijos teisme iš esmės net neteigė, jog ginčo sandorio dieną domenai buvo laisvi. Priešingai, apeliantas aiškiai nurodė, jog „atsakovas, matydamas ieškovo nerūpestingumą ir rūpindamasis įgyvendinto projekto tęstinumu, apsiėmė užtikrinti šių subdomenų išsaugojimą“; „siekdamas apsaugoti Projekto metu sukurtus produktus, ėmėsi iniciatyvos ir sumokėjo už subdomenus“ (t. 1, b. l. 77, 108).

40Be to, Reglamento 60 punkte aiškiai nurodyta, jog perkėlimo procedūrą inicijuoja pradinis pareiškėjas, prisijungęs prie Paraiškų apdorojimo sistemos ir online užpildęs teikiamą formą. Šiame kontekste pažymėtina, kad, kaip teisingai nustatė teismas, aukščiau minėtuose raštuose Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutas nurodė, kad perkėlimo procedūra atsakovui buvo įvykdyta pradinio pareiškėjo – ieškovo nurodytais kontaktiniais ir prisijungimo duomenimis – darius.prialgauskas@chabers.lt ir administrator@chambers.lt (t. 1, b. l. 45-46).

41Taigi apibendrindama visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog subdomenų perkėlimo atsakovui Nacionalinio švietimo labdaros ir paramos fondui dieną jų savininkas buvo ieškovas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (CPK 185 str.).

42Dėl asmens, perleidusio subdomenus atsakovui, nustatymo

43Atsakovas pirmosios instancijos teismo sprendimą kvestionuoja ir tuo pagrindu, kad ieškovas neįrodė, jog ne jis ar jo įgalioti asmenys inicijavo subdomenų perleidimo procedūrą.

44Teisėjų kolegija, nesutikdama su minėtais argumentais, dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad civiliniame procese ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų. Pareikštu ieškiniu ieškovas įrodinėjo, kad būtent atsakovo vadovo D. P. veiksmais, neturint tam ieškovo įgaliojimų, atsakovui buvo perkelti ginčo subdomenai, todėl akivaizdu, kad ieškovas turėjo įrodyti ne tai, jog subdomenus perleido ne jis, o tai, kad tai padarė būtent D. P.. Tuo tarpu faktus, paneigiančius ieškovo nurodytas aplinkybes ir teiginius, jog būtent ieškovas inicijavo subdomenų perleidimo procedūrą, turi įrodyti atsakovas (CPK 12 str., 178 str.). Kolegijos vertinimu, atsakovo nurodytos aplinkybės, jog D. P. nuo 2009-06-22 nebedirbo pas atsakovą, todėl pats ieškovas galėjo pakeisti elektroninio pašto dėžučių darius.prialgauskas@chabers.lt ir administrator@chambers.lt slaptažodžius, nesuteikia pagrindo išvadai, jog ginčo subdomenus atsakovui perleido pats ieškovas (CPK 185 str.).

45Priešingai, pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių visuma, kad visi prisijungimo duomenys prie minėtų elektroninio pašto dėžučių darius.prialgauskas@chabers.lt ir administrator@chambers.lt buvo žinomi atsakovo vienasmeniam valdymo organui D. P.; kad subdomenai perleisti atsakovui Nacionalinio švietimo labdaros ir paramos fondui, kurio vadovas yra D. P.; kad jau pasibaigus darbo santykiams su ieškovu (t. 1, 40-42), atsakovo vadovas D. P. siekė tęsti projekto įgyvendinimą pagal jungtinės veiklos sutartį su ieškovu, tačiau pastarasis nesutiko tokios sutarties pasirašyti (t. 1, b. l. 78); kad už tokį sandorį ieškovui grėsė sankcijos pagal 2006-05-05 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos sudarytą sutartį (t. 1, b. l. 7-19), etc., – kolegijos įsitikinimu, teismui, remiantis tikimybių pusiausvyros principu, sudarė pagrindą išvadai, kad būtent atsakovo Nacionalinio švietimo labdaros ir paramos fondo vadovo D. P. veiksmais, neturint tam įgaliojimo, ieškovui Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai priklausantys subdomenai neteisėtai buvo perkelti atsakovui ir tuo pagrindu pripažinti minėtus sandorius negaliojančiais (CK 1.91 str., 1.92 str., 185 str.). Tuo tarpu apeliantas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė duomenų, paneigiančių pirmiau nurodytus faktus (CPK 12 str., 178 str., 314 str.).

46Dėl absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo

47Atsakovas taip pat teigia, kad Vilniaus apygardos teismas be pagrindo priėmė ir išnagrinėjo šį Asociacijos ieškinį, nes ieškinio dalykas nebuvo suformuluotas taip, kaip numatyta Konkurencijos įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje, o tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 6 p.).

48Teisėjų kolegija, nesutikdama su nurodytais argumentais, pažymi, jog, priešingai nei teigia apeliantas, ieškinys pareikštas ne tik dėl sandorių negaliojimo (CK 1.92 str.), bet ir dėl autoriaus teisių gynimo (CPK 27 str. 2 p.) bei Konkurencijos įstatymo normų pažeidimo (CPK 28 str. 4 p.).

49Kaip teisingai nurodo apeliantas, pagal Konkurencijos įstatymo 50 straipsnį ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami veiksmais, pažeidžiančiais Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 ar 82 straipsnius ar kitais Konkurencijos įstatymo draudžiamais konkurenciją ribojančiais veiksmais, turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl: 1) neteisėtų veiksmų nutraukimo; 2) padarytos žalos atlyginimo. Tačiau, kolegijos įsitikinimu, atsakovas klaidingai aiškina minėto straipsnio 1 punktą. Kaip matyti iš ieškinio, ieškovas nurodė, kad atsakovo veiksmai, kuriais jis interneto puslapiuose esvietimas.lt ir e-svietimas.lt pateikia savo kontaktinius duomenis ir siekia pasinaudoti įvykdyto projekto reputacija, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatas. Taigi akivaizdu, kad ieškovo siekis pripažinti sandorius negaliojančiais ir tokiu būdu nutraukti atsakovo neteisėtus veiksmus, patenka į Konkurencijos įstatyme nurodytą išimtinę Vilniaus apygardos teismo jurisdikciją (CPK 28 str. 4 p.).

50Be to, ieškovas ieškiniu prašė uždrausti atsakovui keisti interneto svetainės, veikiančios interneto adresais esvietimas.lt ir e-svietimas.lt turinį, o ginčus dėl autorių teisių pažeidimo, kaip žinoma, nagrinėja apygardų teismai (AGTĮ 4 str. 3 d. 1 p., 77 str. 1 d. 1 p., 2 p., CPK 27 str. 2 p.).

51Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismas pirmąja instancija pagrįstai išnagrinėjo šį ginčą (CPK 185 str.).

52Kaip žinoma, teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; etc.). Todėl teisėjų kolegija, konstatavusi, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies patenkindamas ieškovo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, – atskleidė bylos esmę, teisingai kvalifikavo teisinius santykius ir ištyrė visas svarbias bylai nagrinėti aplinkybes, apeliacinį skundą atmeta, nenagrinėdama kitų jame nurodytų argumentų kaip neturinčių reikšmės teisingam bylos išsprendimui (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

53Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

54Netenkinus atsakovo Nacionalinio švietimo labdaros ir paramos fondo apeliacinio skundo, ieškovui Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai priteistinos jo turėtos advokato išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Ieškovas yra pateikęs įrodymus, kad turėjo 1 210 Lt advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punkte nurodytus dydžius, į bylos sudėtingumą, į apeliaciniame skunde keltus teisinius klausimus, ir skundo apimtis, vadovaudamasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, sprendžia, kad prašymas yra pagrįstas, todėl ieškovui iš atsakovo priteisia visą advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme sumą – 1 210 Lt (CPK 93 str., 98 str.).

55Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

57Priteisti iš atsakovo Nacionalinio švietimo labdaros ir paramos fondo (juridinio asmens kodas 300860615) ieškovui Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai (juridinio asmens kodas 110069070) 1 210 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (toliau –... 6. Ieškovas prašė pripažinti negaliojančiu 2009-11-02 sandorį, kuriuo... 7. Nurodė, kad vykdant projektą „Bendrojo lavinimo bei profesinio rengimo... 8. Nurodė, kad kontaktiniu asmeniu nurodytas atsakovas, todėl neturi prieigos... 9. Nurodė, kad atsakovo veiksmai pažeidžia ir Lietuvos Respublikos... 10. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, nurodė, kad 2008 m. įgyvendinus šį... 11. Nurodė, kad sutinka perleisti ieškovui subdomenus esvietimas.lt,... 12. Ieškovas nagrinėjant bylą prašė skirti baudą atsakovo vadovui D. P. už... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. sprendimu iš dalies patenkino... 15. Teismas, įvertinęs šalių pateiktus įrodymus, išdėstytus argumentus,... 16. Remdamasis nustatytais faktais, teismas sprendė, kad trečiasis asmuo D. P.... 17. Teismas laikė teisiškai nereikšmingais atsakovo teiginius, kad tokiu būdu... 18. Teismas taikė restituciją, įpareigodamas atsakovą grąžinti viską, ką... 19. Pažymėjo, jog Valstybinis patentų biuras yra gavęs byloje nedalyvaujančio... 20. Teismas netenkino ieškovo reikalavimo pripažinti jo turtines autoriaus... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. Atsakovas Nacionalinis švietimo labdaros ir paramos fondas, nesutikdamas su... 23. 1. Priešingai nei sprendė teismas, ieškovas neįrodė, kad ginčijamo... 24. 2. Teismas neteisingai nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog dėl... 25. 3. Ginčas iš esmės yra kilęs ne dėl konkurencijos teisės pažeidimo, o... 26. Ieškovas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija su atsakovo... 27. 1. Priešingai nei teigia apeliantas, Kauno technologijos universiteto... 28. 2. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad subdomenai buvo perkelti paties ieškovo... 29. 3. Priešingai nei teigia atsakovas, ieškovas ieškinį grindė aplinkybėmis,... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio... 32. Teisėjų kolegija, prieš imdamasi nagrinėti atsakovo Nacionalinio švietimo... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 34. Kolegija taip pat pažymi, kad nagrinėjamai bylai ir aktualu tai, kad... 35. Taigi teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtus išaiškinimus, nagrinėja... 36. Dėl ieškovo teisių į subdomenus jų perleidimo atsakovui dieną... 37. Nacionalinis švietimo labdaros ir paramos fondas, remdamasis Kauno... 38. Teisėjų kolegija, nesutikdama su minėtais argumentais, pažymi, jog kaip... 39. Kita vertus, kaip teisingai pastebi ieškovas, atsakovas pirmosios instancijos... 40. Be to, Reglamento 60 punkte aiškiai nurodyta, jog perkėlimo procedūrą... 41. Taigi apibendrindama visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 42. Dėl asmens, perleidusio subdomenus atsakovui, nustatymo... 43. Atsakovas pirmosios instancijos teismo sprendimą kvestionuoja ir tuo pagrindu,... 44. Teisėjų kolegija, nesutikdama su minėtais argumentais, dar kartą atkreipia... 45. Priešingai, pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių... 46. Dėl absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo... 47. Atsakovas taip pat teigia, kad Vilniaus apygardos teismas be pagrindo priėmė... 48. Teisėjų kolegija, nesutikdama su nurodytais argumentais, pažymi, jog,... 49. Kaip teisingai nurodo apeliantas, pagal Konkurencijos įstatymo 50 straipsnį... 50. Be to, ieškovas ieškiniu prašė uždrausti atsakovui keisti interneto... 51. Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos... 52. Kaip žinoma, teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 54. Netenkinus atsakovo Nacionalinio švietimo labdaros ir paramos fondo... 55. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 56. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 57. Priteisti iš atsakovo Nacionalinio švietimo labdaros ir paramos fondo...