Byla 2SP-5872-1084/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kai pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Vilniaus Šeba“, atstovaujama bankroto administratorės Nijolės Mankienės

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko) P. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kai pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Vilniaus Šeba“, atstovaujama bankroto administratorės Nijolės Mankienės.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pageidaudamas, kad nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, vieną skundo egzempliorių pateikė ir Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams.

5Pareiškėjas P. Š. pateikė skundą dėl antstolės Birutės Čereškienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00908, kuriame prašoma panaikinti 2019 m. sausio 4 d. antstolės Birutės Čereškienės patvarkymą Nr. S-19-129-325. Pareiškėjas taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolės Birutės Čereškienės vykdomą vykdomąją bylą Nr. 0129/18/00908.

6Pareiškėjas nurodė, kad 2019 m. sausio 4 d. antstolė Birutė Čereškienė priėmė patvarkymą Nr. S-19-129-325, kuriame nustatyta pareiškėjui priklausančio turto vertė. Pareiškėjas nesutinka su nustatyta turto verte, nurodo argumentus, kurie, jo teigimu, pagrindžia netinkamą turto vertę, mano, jog skundžiamas 2019 m. sausio 4 d. patvarkymas Nr. S-19-129-325 yra nepagrįstas, todėl turi būti panaikintas. Pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0129/18/00908, nes, pareiškėjo teigimu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų pažeisti jo, kaip areštuoto nekilnojamojo turto savininko interesai. Skundžiamame patvarkyme pateikta informacija dėl pirmųjų varžytynių paskelbimo, todėl antstolė varžytynes dėl pareiškėjui priklausančio turto, kurio vertė nustatyta klaidingai, neteisėtai ir nepagrįstai, gali skelbti nuo 2019 m. sausio 27 d. Nesustabdžius vykdymo veiksmų, pareiškėjui priklausantis turtas gali būti parduotas už nepagrįstai mažą kainą, todėl neliktų turto, kad būtų patenkinti išieškotojos reikalavimai kuo didesne apimtimi ir tokiu būdu būtų padaryta žala.

72019 m. sausio 29 d. teisme gautas išieškotojos BUAB „Vilniaus Šeba“, atstovaujamos bankroto administratorės Nijolės Mankienės, prašymas leisti pateikti atsiliepimą į pareiškėjo prašymą, kuriame nurodyta, jog išieškotoja turi pagrindą manyti, kad pareiškėjas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reiškia siekdamas vilkinti išieškojimo veiksmus, atliekamus bankrutuojančios įmonės naudai. 2019 m. sausio 30 d. teisėjos rezoliucija šį prašymą atsisakyta tenkinti, tačiau teismas sprendžia, jog ir iš minėto prašymo išieškotojos pozicija dėl pateikto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra aiški – išieškotoja su tokiu prašymu nesutinka, nes, sustabdžius vykdomąją bylą, būtų vilkinamas išieškojimo procesas.

8Teismas

konstatuoja:

9prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinamas.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalį, teismas, dalyvaujantiems byloje ar kitiems suinteresuotiems asmenims prašant, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą, ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės parenkamos ir taikomos atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio pareiškimo reikalavimų dydį ir rūšį, į atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas šio klausimo išsprendimui aplinkybes, ir tik tuo atveju, jeigu jos gali padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą, padėti išvengti neigiamų padarinių, apsaugoti asmenų turtinius arba neturtinius interesus bei užkirsti kelią galimai žalai šiems interesams atsirasti.

11CPK 510 straipsnyje, reglamentuojančiame skundų dėl antstolio veiksmų padavimą, nustatyta, kad skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs esant reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka (CPK 510 straipsnio 3 dalis). Teismas pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra numatytas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurios konkrečiu atveju yra reikšmingos.

12Remiantis pareiškėjo pateiktais duomenimis, nustatyta, kad antstolė Birutė Čereškienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0129/18/00908 dėl skolos išieškojimo iš skolininko P. Š. išieškotojai BUAB „Vilniaus Šeba“. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolės Birutės Čereškienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00908, prašydamas panaikinti antstolės 2019 m. sausio 4 d. patvarkymą Nr. S-19-129-325 dėl turto vertės nustatymo ir varžytynių skelbimo, kuriame, atsižvelgiant į ekspertizės aktų išvadas, nustatyta skolininkui priklausančio ir areštuoto turto vertė: ¼ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); ¼ dalies pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); ½ dalies patalpos, garažų paskirties, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ); ½ dalies patalpos, garažų paskirties, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ); ½ patalpos, administracinės paskirties, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ); ½ dalies ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ½ dalies pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). Minėtame patvarkyme taip pat pateikta informacija apie tai, kad pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimo išsiuntimo skolininkui dienos. Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytynes.lt momentas.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje pripažįsta, kad vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjo skundo reikalavimą, taip pat prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pobūdį, sprendžia, kad pareiškėjo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – vykdomosios bylos Nr. 0129/18/00908 sustabdymas ne tik kad neatitinka pareiškėjo skunde pareikšto reikalavimo apimties, tačiau yra neproporcinga, neatitinka vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyros, prieštarauja vykdymo proceso tikslams ir vykdymo proceso principams (CPK 145 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis). Teismo vertinimu, sustabdžius vykdomąją bylą, t. y. visus vykdymo veiksmus, kai yra ginčijamas tik antstolės patvarkymas dėl skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto vertės nustatymo, nepagrįstai būtų apriboti vykdomąją bylą vykdančios antstolės veiksmai vykdant išieškojimą iš kito skolininkui priklausančio turto. Toks vykdymo veiksmų sustabdymas neatitiktų išieškotojos interesų, pažeistų proporcingumo principą ir neatitiktų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyros. Pareiškėjas, prašydamas taikyti šią laikinąją apsaugos priemonę, nenurodė jokių argumentų, kurie pagrįstų būtinumą šioje proceso stadijoje stabdyti visus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0129/18/00908. Pareiškėjui nenurodžius, kodėl reikia stabdyti vykdomąją bylą ir kaip visų vykdymo veiksmų nesustabdymas pasunkins arba padarys nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą, teismas sprendžia, jog pareiškėjo prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti vykdomąją bylą, yra nepagrįstas, todėl netenkinamas.

14CPK 602 straipsnyje, reglamentuojančiame turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktų pripažinimą negaliojančiais, numatyta, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais, jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Minėto straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, jog turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais, jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; kt.). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

15Pareiškėjas skundžia 2019 m. sausio 4 d. antstolės Birutės Čereškienės patvarkymą Nr. S-19-129-325 nesutikdamas su joje nurodytomis nekilnojamojo turto vertėmis, taip pat prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodo, kad paskelbus šio turto varžytynes bei pardavus šį turtą mažesnėmis nei tikroji turto vertė kainomis, gali būti padaryta žala. Vienas iš argumentų, remiantis kuriuo pareiškėjas grindžia savo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – aplinkybė, jog antstolė 2019 m. sausio 4 d. patvarkyme nurodyto nekilnojamojo turto varžytynes gali paskelbti nuo 2019 m. sausio 27 d. Būtent su varžytynių paskelbimu ir galimu nekilnojamojo turto realizavimu pareiškėjas sieja būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau teismui nepateikti duomenys, patvirtinantys, jog skundžiamame patvarkyme nurodyto nekilnojamojo turto varžytynės jau yra paskelbtos. Priešingai, teismui savo iniciatyva patikrinus viešai skelbiamus duomenis apie varžytynes ir aukcionus internetinėje svetainėje www.evarzytynes.lt nenustatyta, kad nutarties priėmimo metu būtų paskelbtos skundžiamame patvarkyme paminėto nekilnojamojo turto varžytynės. Antstolei Birutei Čereškienei nepaskelbus minėto turto varžytynių, pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl galimos žalos atsiradimo pardavus šį turtą varžytynėse, yra niekuo nepagrįstos, kadangi konkretūs šio turto realizavimo veiksmai dar nėra pradėti. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog šiuo metu neegzistuoja pagrindas pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti net iš dalies, t. y. pavyzdžiui, sustabdant tik išieškojimą iš tam tikro nekilnojamojo turto, kadangi jokie išieškojimo veiksmai iš nurodyto nekilnojamojo turto šiuo metu dar nėra atliekami. Tačiau teismas pažymi, jog pasikeitus situacijai vykdymo procese, pareiškėjui išlieka teisė pakartotinai kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 147, 151, 152, 510 straipsniais,

Nutarė

17netenkinti pareiškėjo P. Š. prašymo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0129/18/00908.

18Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai