Byla 2-1486/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo B. J. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės N. S. ieškinį atsakovui B. J. Č. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

6Ieškovė N. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo B. J. Č. 660 000 Lt skolos, 37 610,96 Lt palūkanų ir 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti atsakovo turto, lėšų ir turtinių teisių areštą. Nurodė, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas; ieškinio suma laikytina didele; atsakovas gera valia nevykdo įsipareigojimų ieškovei; yra grėsmė, kad atsakovas bandys perleisti turtą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 28 d. nutartimi areštavo atsakovui B. J. Č. priklausantį nekilnojamąjį turtą 697 610,96 Lt sumai, o jo nesant/nepakankant – kilnojamąjį turtą, lėšas ir turtines teises. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškinio reikalavimai grindžiami neprotestuotinu paprastuoju vekseliu bei pateikta palūkanų paskaičiavimo lentele, nenustatė visiško ieškinio nepagrįstumo. Teismas nurodė, kad ieškinio suma (697 610,96 Lt) atsakovui kaip fiziniam asmeniui laikytina didele. Teismas sprendė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas turėtų galimybę nevaržomai disponuoti jam priklausančiu turtu ir bandyti jį paslėpti ar perleisti.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atsakovas B. J. Č. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartį ir atmesti ieškovės N. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovas nurodo tokius atskirojo skundo argumentus:

  1. ieškinys negali būti vertinamas kaip preliminariai pagrįstas, nes ieškovė nepateikė vekselio originalo, o pagal atsakovo pareiškimą dėl galimai suklastoto vekselio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Be to, vekselis tapo paprastu skolos rašteliu, nes ieškovė nesilaikė įstatymuose įtvirtintos vekselių pateikimo tvarkos, tai yra nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Esant nepagrįstam pagrindiniam reikalavimui, nepagrįstas ir išvestinis reikalavimas dėl palūkanų priteisimo;
  2. ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovas bandys slėpti turtą ar kitokiu būdu vengs prievolių įvykdymo;
  3. ieškovė yra atstovaujama profesionalaus teisininko, tačiau nepateikė įrodymų apie atsakovo turtą ir pajamas; teismas taip pat šių duomenų nerinko iš viešų registrų (CPK 179 str. 3 d.).

11Ieškovė N. S. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovė, vykdydama teismo nurodymą, pateiks atsakovo pasirašyto vekselio originalą; atsakovo teiginiai apie vekselio suklastojimą nėra įrodyti; jų nepatvirtina ir pradėtas ikiteisminis tyrimas. Atsakovas nepateikė įrodymų apie savo turtinę padėtį. Didelė ieškinio suma patvirtina egzistuojant grėsmę, jog atsakovas bandys perleisti turtą tretiesiems asmenims.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkinamas.

14CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad prieš sprendžiant procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, iš pradžių turi būti prima facie (preliminariai) įvertinami ieškinio reikalavimas, faktinis pagrindas ir pateikti įrodymai. Tik tuo atveju, jeigu teismas, preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas, sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civ. byloje Nr.2-1218/2011, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-783/2012 ir kt.).

15Nagrinėjamu atveju ieškovė N. S. ieškiniu prašo priteisti 660 000 Lt skolos ir 37 610,96 Lt palūkanų. Kaip ieškinio pagrindą nurodo atsakovo B. J. Č. 2011 m. liepos 15 d. pasirašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Ieškovė, vykdydama teismo nurodymą, 2014 m. birželio 23 d. pateikė į bylą vekselio originalą. Tokio pobūdžio ieškinio reikalavimai, faktinis pagrindas bei jį patvirtinantys įrodymai šioje bylos nagrinėjimo stadijoje vertintini kaip preliminariai (prima facie) pagrįsti bei sudarantys prielaidą spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės (CPK 144 str. 1 d.). Tuo tarpu atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai dėl vekselio klastojimo, netinkamai vykdomos išieškojimo pagal jį tvarkos bei ikiteisminio tyrimo pradėjimo turės būti vertinami bylos nagrinėjimo iš esmės metu kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 235 str. 1 d., 249-250 str.).

16Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.). Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tuo atveju, kai tarp bylos šalių vyksta turtinio pobūdžio ginčas, vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir kt.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Teismas kiekvienu atveju turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgti į konkretaus atsakovo finansines galimybes ir nustatyti, ar tokio atsakovo atžvilgiu ieškinio reikalavimo suma laikytina didele.

17Nagrinėjamu atveju pagal CPK 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę, atsakovas B. J. Č., norėdamas paneigti prezumpciją, kad 697 610,96 Lt dydžio ieškinio suma jo atžvilgiu laikytina didele, turėjo pateikti duomenis, patvirtinančius jo gerą finansinę padėtį (įrodymus apie gaunamas pajamas, turimo turto vertę, finansinius įsipareigojimus ir pan.). Tuo tarpu ieškovė, esant teismų praktikoje suformuotai prezumpcijai dėl didelės ieškinio sumos laikymo savarankišku laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu, neturėjo pareigos dar papildomai įrodinėti šios prezumpcijos pagrįstumo, renkant ir pateikiant duomenis apie prastą atsakovo turtinę padėtį (CPK 182 str. 4 p.). Be to, ir teismas (priešingai nei teigia atsakovas atskirajame skunde) neturėjo pareigos perimti atsakovo įrodinėjimo naštos ir nustatinėti atsakovo turtinės padėties, naudodamasis viešai prieinamais duomenimis. Vadovaujantis CPK 179 straipsnio 3 dalimi, teismas turi prerogatyvą pasinaudoti duomenimis iš viešų registrų tuo atveju, jei į bylą pateikti duomenys nėra pakankamai išsamūs ar kelia abejonių, o ne pareigą privalomai visais atvejais tokius duomenimis rinkti ir jais naudotis. Atsižvelgiant į išdėstyta, atmetami kaip neatitinkantys teisinio reglamentavimo atsakovo atskirojo skundo argumentai, kuriais teigiama, kad ieškovas (esant didelei ieškinio sumos prezumpcijai) turėjo įrodyti prastą atsakovo turtinę padėtį bei teismas turėjo rinkti savo iniciatyva (ex officio) tokio pobūdžio įrodymus (CPK 12 str., 178 str., 179 str. 3 d., 182 str. 4 p.).

18Atsakovui atskirajame skunde nepateikus įrodymų, paneigiančių didelės ieškinio sumos prezumpciją kaip savarankišką laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, kitų atsakovo atskirojo skundo argumentų nagrinėjimas netenka teisinės prasmės. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako dėl atsakovo atskirojo skundo argumentų pagrįstumo/ nepagrįstumo, kuriais neigiama, kad atsakovas slėps turtą ar vengs ieškovui vykdyti prievolę.

19Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo B. J. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutarties, nebuvo nustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Taip pat nebuvo nustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties dalies negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Dėl šios priežasties atsakovo atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutarti paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.... 6. Ieškovė N. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 28 d. nutartimi areštavo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atsakovas B. J. Č. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 11. Ieškovė N. S. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo,... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkinamas.... 14. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovė N. S. ieškiniu prašo priteisti 660 000 Lt... 16. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, laikinųjų apsaugos priemonių... 17. Nagrinėjamu atveju pagal CPK 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo... 18. Atsakovui atskirajame skunde nepateikus įrodymų, paneigiančių didelės... 19. Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo B. J. Č. atskirąjį skundą dėl... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 21. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą....