Byla 2-2034/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-894-71/2011, pagal ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimo ir įpareigojimo keisti neteisėtas viešojo konkurso sąlygas, tretysis asmuo – Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumu.

5Pagal atskirąjį skundą sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų byloje.

6Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui ir prašė pripažinti atsakovo parengtas „Radviliškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugų pirkimo atvirojo konkurso“ (toliau – Konkursas) sąlygas neteisėtomis, pažeidžiančiomis LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir jame įtvirtintus viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumo, viešumo, proporcingumo, tiekėjų lygiateisiškumo, jų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo principus ir įpareigoti VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą jas panaikinti. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas vykdo konkursą, ieškovas domėjosi galimybe jame dalyvauti ir užsiregistravo kaip oficialus šio konkurso dalyvis. Ieškovo samdytas advokatas susipažino su konkurso sąlygomis ir 2011 m. balandžio 15 d. pateikė atsakovui pretenziją „Dėl sąlygų prieštaravimo viešųjų pirkimų įstatymui“. 2011 m. balandžio 22 d. atsakovui buvo pateikta antroji ieškovo pretenzija. 2011 m. balandžio 22 d. ieškovas gavo iš atsakovo raštą „Atsakymas į pretenziją“, kuriame atsakovas informavo ieškovą, kad abi ieškovo pretenzijos yra atmetamos praleidus pretenzijų pateikimo terminus. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad ieškiniu siekia apginti pažeistą viešąjį interesą bei LR viešųjų pirkimų įstatymu ieškovui suteiktas konkurso dalyvio teises.

7Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė skubiai taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti Konkurso vykdymą ir uždrausti atsakovui vykdyti tolesnes viešojo pirkimo procedūras.

8Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino - sustabdė atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atvirojo organizuoto Konkurso pirkimo procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje, taip pat uždraudė atsakovui sudaryti pirkimo sutartį prašė sustabdyti šios sutarties bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą.

9Atskiruoju skundu atsakovas prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartį. Nurodė, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas be pagrindo neanalizavo ir nevertino, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso, be to pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas turi būti nagrinėjamas tik išsamiai ištyrus bylos aplinkybes ir sudarius sąlygas atsakovui pareikšti savo argumentus.

10Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartį ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skyrė nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2011 m. gegužės 27 d. Teismas nurodė, kad ši nutartis yra neskundžiama.

11Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ 2011 m. gegužės 24 d. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartį, nedelsiant taikyti VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Konkurso viešojo pirkimo vykdymą ir uždrausti vykdyti tolesnes viešojo pirkimo procedūras, informuoti dalyvius apie pirkimo procedūrų sustabdymą. Nutartį priimti nedelsiant rašytinio proceso tvarka, proceso šalių į teismo posėdį nekviečiant. Ieškovas nurodė, kad atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras yra nesąžiningas, sąmoningai ir šiurkščiu būdu pažeidinėja įstatymus, nes dar neįsiteisėjus Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutarčiai, jis ir toliau vykdė atviro konkurso procedūras, t. y. 2011 m. gegužės 27 d. paskelbė vokų atplėšimą.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino - sustabdė atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro paskelbto Konkurso pirkimo procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje, uždraudė atsakovui sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, o jeigu pirkimo – pardavimo sutartis su konkurso laimėtoju jau yra pasirašyta, nurodė sustabdyti šios sutarties bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą. Teismas nustatė, kad Šiaulių apygardos teismui 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi panaikinus savo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir nutarus šį klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka, atsakovas 2011 m. gegužės 20 d. paskelbė apie atviro konkurso procedūrų tolesnį vykdymą, nurodydamas vokų su pasiūlymais pateikimo terminą iki 2011 m. gegužės 27 d. Taip pat teismas nustatė, kad vokų su pasiūlymais atplėšimas vyks 2011 m. gegužės 27 d. 9 val., būtent tada, kai teismas turėtų nagrinėti laikinųjų apsaugos priemonių klausimą teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Teismas konstatavo, kad atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras elgėsi nesąžiningai, t. y. tą pačią dieną ir tą pačią valandą, kai bus nagrinėjamas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, rengėsi vykdyti vokų atplėšimo procedūrą, t. y. ignoruodamas teismo sprendimus ir toliau vykdys atviro konkurso procedūras. Teismo teigimu, iš atsakovo neteisėtų veiksmų matyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas jam buvo reikalingas ne dėl visapusiško ir objektyvaus bylos aplinkybių išnagrinėjimo, bet dėl tolesnio nesąžiningų veiksmų vykdymo. Teismas pažymėjo, kad dėl tokių neteisėtų atsakovo veiksmų, ieškovas AB „Specializuotas transportas“ kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą, prašydamas įvertinti pateiktą medžiagą ir nustatyti, ar šiuose atsakovo veiksmuose nėra nusikalstamos veikos požymių.

14Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ignoruoja teismo sprendimus, elgiasi nesąžiningai tiek teismo, tiek ir ieškovo atžvilgiu, šiurkščiai ir sąmoningai pažeidinėja įstatymus, ir įvertinant tai, kad pranešimas apie laikinųjų pasaugos priemonių taikymą gali užtrukti ilgesnį laiko tarpą, pripažino, jog pranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą gali sutrukdyti arba padaryti nebeįmanomą šių priemonių taikymą, todėl laikinąsias apsaugos priemones taikė nepranešus atsakovui.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

171) Nepagrįsti pirmosios instancijos teismo argumentai, kad atsakovas yra nesąžiningas, nes vykdė viešojo pirkimo procedūras esant neįsiteisėjusiai Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutarčiai. Teismas šios nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė, kad nutartis yra neskundžiama. Todėl pats teismas, nurodęs, kad 2011 m. gegužės 18 d. nutartis yra neskundžiama, t.y. įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos, sukūrė tokią situaciją, kad atsakovas neturėjo pagrindo manyti, jog jis negali vykdyti viešojo pirkimo procedūrų. Priešingai, atsakovas neturėjo pagrindo tęsti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą, nes konkurso dalyvių būtų apkaltintas viešojo pirkimo procedūrų vilkinimu ir neveikimu.

182) CPK 148 straipsnio 4 dalies 12 punkte nurodyta, kad nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti nurodyta nutarties apskundimo tvarka. 2011 m. gegužės 18 d. nutartyje teismas nurodė, kad nutartis neskundžiama, todėl neliko apribojimų, nustatytų Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi, ir atsakovas privalėjo toliau vykdyti viešojo pirkimo procedūras.

193) Šiaulių apygardos teismas, 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi panaikindamas 2011 m. balandžio 29 d. nutartį sprendė, kad priimta 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi gali būti pažeistas viešas interesas, nes atsakovas, kreipdamasis į teismą dėl 2011 m. balandžio 29 d. nutarties panaikinimo, nurodė esminį nutarties panaikinimo pagrindą – dėl viešojo intereso pažeidimo. Atskiruoju skundu skundžiama nutartis taip pat pažeidžia viešąjį interesą, nes situacija viešajame pirkime nepasikeitė, viešasis interesas tebeegzistuoja.

204) Šiuo metu viešu konkursu perkamą paslaugą teikia AB „Specializuotas transportas“, bet sutarties galiojimas, pagal kurią ši įmonė teikia tokias pačias, kaip konkursu perkamas paslaugas, baigiasi 2011 m. liepos 4 d. Po 2011 m. liepos 4 d. Radviliškio rajonui paslauga – komunalinių atliekų surinkimas, transportavimas į jų šalinimo vietas nebebus teikiama. Kyla grėsmė, kad Radviliškio rajono savivaldybės teritorija bus užversta šiukšlėmis. Gali kilti ekologinė katastrofa, pavojus žmonių sveikatai, kas akivaizdžiai pažeistų didelės visuomenės dalies interesus, o kartu ir viešąjį interesą. Ieškovui priėmus palankų sprendimą, nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, ieškovas savo teises galėtų ginti per nuostolių atlyginimo institutą.

215) Stabdyti viešojo pirkimo procedūras yra nenaudinga ekonomiškai ir ieškovo privatūs interesai negali įgyti pranašumo. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas ir tretysis asmuo patirtų nuostolių, nes nebūtų įsisavinti paslaugai įgyvendinti konkurso dalyvių skirti gamybiniai pajėgumai – šiukšlių konteineriai, transporto priemonės ir kt., taip pat dėl to nukentėtų ir Radviliškio miesto ir rajono gyventojai.

22Tretysis asmuo Radviliškio rajono savivaldybės administracija atsiliepime į atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atskirąjį skundą nurodo, kad palaiko atsakovo atskirąjį skundą ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti bei išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

24Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto ieškovui galimai palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

25Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu.

26Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės (savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų) biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Taigi, viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą. Jei preliminariai (lot. :prima facie“) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, teismas turėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1761/2011).

27Nagrinėjamu atveju ieškovas (tiekėjas) ieškiniu įrodinėja, kad atsakovo (viešojo pirkimo konkurso organizatoriaus) parengtos konkurso sąlygos nepagrįstai diskriminuoja konkurso dalyvius, riboja sąžiningą konkurenciją tarp jų, yra neaiškios. Ieškovas atsakovo veiksmų neteisėtumą grindžia faktiniais ir teisiniais argumentais (atsakovas nemotyvuotu sprendimu atmetė jo pateiktą pasiūlymą; atsakovo parengtos supaprastinto atviro konkurso sąlygos dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų yra nepagrįstos; techninės specifikacijos reikalavimai tokie, kad juos atitikti iš esmės nėra galimybės), konkrečiais įrodymais – konkurso sąlygomis, viešųjų pirkimų sistemos išrašu, šalių susirašinėjimu (b.l. 1-13). Kolegijos vertinimu, ieškovo pareikšti reikalavimai, išdėstytos faktinės aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai preliminariai leidžia manyti, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo tikimybė egzistuoja. Teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir perkančiajai organizacijai tęsiant viešojo konkurso procedūras bei jas užbaigus (sudarius sutartį su laimėtoju), ieškovo pareikšti reikalavimai netektų teisinės prasmės, išliktų abejonė dėl sudarytos sutarties teisėtumo. Pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes įvertino ir pagrįstai sustabdė pirkimo procedūras.

28Nepagrįstas atsakovo atskirojo skundo argumentas, kad sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, sutriks komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas į jų šalinimo vietas regione, iškils pavojus žmonių sveikatai. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija neskelbiamų derybų būdu 2011 m. kovo 3 d. su AB „Specializuotas transportas“ sudarė komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų teikimo sutartį. Ši sutartis galiojo iki 2011 m. liepos 4 d. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, 2011 m. liepos 5 d. atsakovas ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija dar kartą neskelbiamų derybų būdu su AB „Specializuotas transportas“ sudarė komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų teikimo sutartį. 2011 m. liepos 5 d. šalių sudarytos sutarties 5.1 punkte nustatyta, kad sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki tol, kol viešo konkurso būdu bus parinktas naujas komunalinių atliekų vežėjas Radviliškio rajone ir įsigalios su juo pasirašyta sutartis. Kolegijos nuomone, sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, atsakovas, siekdamas užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų nepertraukiamumą regione, pagrįstai pasinaudojo VPĮ numatyta galimybe laikinai sudaryti susitarimą dėl paslaugų, kurias ketinama pirkti viešo konkurso būdu, laikino teikimo (VPĮ 7 str. 1 d., 56 str.). Toks susitarimas atitinka viešąjį interesą, nes užtikrina teikiamų viešųjų paslaugų tęstinumą, nepablogina vartotojų, kurioms teikiamos šios paslaugos, padėties lyginant ją su ta, kuri buvo iki 2011 m. liepos 5 d. susitarimo sudarymo.

29Išnykus laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo pagrindui, atsakovas civilinio proceso įstatymo tvarka gali kreiptis į teismą su prašymu dėl teismo taikytų apsaugos priemonių pakeitimo, panaikinimo, taip pat gali prašyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144, 146, 147, 150 str.). Tuo atveju, jeigu ieškinys būtų atmestas, atsakovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

30Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai teisiškai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

31Žemesnės instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su viešojo pirkimo procedūrų... 5. Pagal atskirąjį skundą sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas... 6. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė skubiai taikyti... 8. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi ieškovo... 9. Atskiruoju skundu atsakovas prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011... 10. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi panaikino... 11. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ 2011 m. gegužės 24 d. kreipėsi... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovo... 14. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad atsakovas VšĮ Šiaulių... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras... 17. 1) Nepagrįsti pirmosios instancijos teismo argumentai, kad atsakovas yra... 18. 2) CPK 148 straipsnio 4 dalies 12 punkte nurodyta, kad nutartyje dėl... 19. 3) Šiaulių apygardos teismas, 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi panaikindamas... 20. 4) Šiuo metu viešu konkursu perkamą paslaugą teikia AB „Specializuotas... 21. 5) Stabdyti viešojo pirkimo procedūras yra nenaudinga ekonomiškai ir... 22. Tretysis asmuo Radviliškio rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 24. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 25. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio... 26. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 27. Nagrinėjamu atveju ieškovas (tiekėjas) ieškiniu įrodinėja, kad atsakovo... 28. Nepagrįstas atsakovo atskirojo skundo argumentas, kad sustabdžius viešojo... 29. Išnykus laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo pagrindui, atsakovas... 30. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai teisiškai nėra reikšmingi... 31. Žemesnės instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 33. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartį palikti...