Byla 2-8952-641/2013
Dėl skolos priteisimo, priėmė sprendimą už akių. Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BAB „SNORAS“ ieškinį atsakovei V. S. dėl skolos priteisimo, priėmė sprendimą už akių. Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4127,44 Lt skolą, susidariusią pagal paskolos sutartį, ir 17 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas prašo atsakovės atžvilgiu priimti sprendimą už akių, jei į ieškinį nebus pateiktas atsiliepimas.

3Atsakovė per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys su priedais jai įteiktas asmeniškai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 123 str. (21 b. l.)), apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta, yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės V. S. 2011-02-01 buvo sudaryta Klasikinė vartojamosios paskolos be užstato sutartis Nr. KV201110201S997283, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei 3000,00 Lt dydžio paskolą (sutarties specialiosios dalies 2.1 p.) (3 b. l.). Sudarytos sutarties pagrindu 3000,00 Lt paskolos išdavimą patvirtina atsakovės sąskaitos išrašas (5 b. l.). Atsakovė suteiktą paskolą įsipareigojo grąžinti iki 2016-02-01, kas mėnesį pagal mokėjimo grafiką mokant nustatyto dydžio įmokas (sutarties specialiosios dalies 2.8 p.) (3 b. l.). Kaip nurodo ieškovas, atsakovė sutartimi nustatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė. Ieškovas pranešimais (6-8 b. l.) įspėjo atsakovę dėl sutartinių prievolių nevykdymo, tačiau atsakovė per nustatytą terminą sutarties pažeidimų nepašalino, todėl ieškovas nuo 2013-06-18 vienašališkai nutraukė paskolos sutartį (8 b. l.). Atsakovė neginčijo paskolos sutarties nutraukimo teisėtumo.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku kredito įmokų bei sutartinių palūkanų nemokėjo. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovė su ieškovu būtų atsiskaičiusi, nėra (CPK 178, 185 str.). Esant šioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės negrąžintą 2716,88 Lt paskolos sumą, 587,19 Lt sutartines palūkanas, paskaičiuotas už naudojimąsi suteiktu kreditu (sutarties 2.2 p.), yra teisėtas ir pagrįstas (10 b. l.), todėl tenkintinas.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6,00 Lt komisinio mokesčio išlaidų, kurias jis patyrė už pranešimų apie skolą atsakovei siuntimą, numatyto banko įkainiuose (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str.). Aptariamos sutarties bendrosios dalies 7.1.6 punkte numatyta, jog paskolos gavėjas įsipareigoja laiku mokėti mokesčius, numatytus banko paslaugų įkainiuose, susijusius su paskolos išdavimu ir sutarties tvarkymu, įskaitant mokestį už pranešimo apie įsiskolinimus banku išsiuntimą (4 b. l.). Iš byloje esančių įkainių A grupės klientams matyti, jog pranešimo apie įsiskolinimus bankui siuntimas klientui paštu – 2 Lt (9 b. l.). Sutartyje nurodyta atsakovės gyvenamoji vieta: ( - ) (3 b. l.). Teismui pateikti 3 pranešimai, kurie buvo siųsti sutartyje nurodytu adresu (6-8 b. l.), todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas, priteisiant iš atsakovės 6,00 Lt išlaidas už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą.

9Aptariamoje sutartyje nurodyta, jog metų palūkanų norma procentais yra 15 (sutarties specialiosios dalies 2.2 p.), metinė paskolos grąžinimo norma procentais 17,8282 (sutarties specialiosios dalies 2.3 p.), delspinigių norma – 0,1 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (sutarties specialiosios dalies 2.6 p.) (3 b. l.). Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovo nesumokėtų delspinigių suma sudaro 817,38 Lt (569,20 Lt nesumokėti delspinigiai už paskolą, 248,18 Lt nesumokėti delspinigiai už palūkanas) (10-13 b. l.).

10Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatuota, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, 0,1 proc.dydžio delspinigiai, o tai sudaro 36,5 procento per metus, laikytini aiškiai per didelėmis netesybomis. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (817,38 Lt) dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str.). Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 2.6 p.) 0,1 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,05 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovės priteistina ieškovui 408,69 Lt delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

11Ieškovas, remdamasis paskolos sutarties bendrosios dalies 8.12 punktu ir specialiosios dalies 2.2 punktu prašo priteisti iš atsakovės 17 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismo įsitikinimu, ieškovo prašomas priteisti palūkanų dydis (17 proc.) negali būti vertinamas kaip sąžininga ir protinga sąlyga dėl procesinių palūkanų dydžio už praleistą terminą įvykdyti pinigines prievoles (sumokėti paskolą, palūkanas, delspinigius). Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad susitarimų dėl palūkanų vertinimas susijęs su viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamos palūkanų normos gali peraugti į lupikavimą, o tai prieštarautų viešajai tvarkai. Todėl teismas turi teisę vertinti atitinkamus susitarimus dėl palūkanų dydžio ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė iš esmės šalių interesų pusiausvyros (CK 6.228 str.), ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams (CK 1.5 str., 6.37 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001; 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Kita vertus, esant vartojimo sutarties teisiniams santykiams, turi būti taikomos ir CK 1.39 str. 1 d., 6.188 str., 6.886 str. nuostatos. Sutartis, kurios pagrindu reikalaujama priteisti 17 procentų procesines palūkanas, sudaryta tarp fizinio asmens ir juridinio asmens – banko (verslininko, savo veiklos profesionalo), kuriam paskolos sutarties sudarymo metu bankrotinė situacija, suponuojanti viešąjį interesą ginti jo kreditorius, dar nebuvo aktuali. Sutartis sudaryta pagal iš anksto ieškovo parengtą tipinę sutartį, skirtą nevienkartiniam naudojimui (CK 6.185 str.), paskola suteikta atsakovės vartojimo poreikiams tenkinti. Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies – vartotojo – teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas, nes vartotojas yra priverstas priimti jam siūlomas sutarties sąlygas. Be to, vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva ir nesant konkretaus šio asmens pareikšto reikalavimo, nes tokios kategorijos bylose teismas yra aktyvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008, 2009-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009). Aplinkybė, kad atsakovė neginčijo sutarties sąlygose numatyto palūkanų dydžio, savaime nepanaikina teismo pareigos savo iniciatyva ginti teisėtus vartotojo interesus.

12Teismas, atsižvelgdamas į nurodytus motyvus bei į faktą, kad šalys sudarė vartojimo sutartį pagal paskolos davėjo iš anksto paruoštas sąlygas, konstatuoja, jog egzistuoja teisinis pagrindas mažinti palūkanų už panaudotą ir negrąžintą paskolą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dydį iki įstatyminio – 5 procentų dydžio. Sutartinės 17 procentų procesinės palūkanos neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, neproporcingai ir nepagrįstai apsunkina atsakovės (vartotojos) padėtį, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 3718,76 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-10-28 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Ieškovas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.) yra atleistas nuo žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį mokėjimo. Ieškinys patenkintas 3718,76 Lt sumai, todėl už jį mokėtinas 112,00 Lt dydžio žyminis mokestis. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinas 112,00 Lt dydžio žyminis mokestis valstybės naudai (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str., 96 str.).

143,30 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniai, teismas,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės V. S., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui BAB „SNORAS“, juridinio asmens kodas 112025973, buveinė –

18A. Vivulskio g. 7, 03221 Vilnius, A/s Nr. ( - ), 2716,88 Lt (dviejų tūkstančių septynių šimtų šešiolikos litų 88 ct) skolą, 587,19 Lt (penkių šimtų aštuoniasdešimt septynių litų 19 ct) sutartines palūkanas, 408,69 Lt (keturių šimtų aštuonių litų 69 ct) delspinigius, 6,00 Lt (šešių litų 00 ct) išlaidas už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą ir 5 (penkių) dydžio procentų metines procesines palūkanas už priteistą 3718,76 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. spalio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Priteisti iš atsakovės V. S., asmens kodas ( - ) valstybei bylinėjimosi išlaidas: 112,00 Lt (vieno šimto dvylikos litų 00 ct0 žyminį mokestį.

21Nepriteisti teismo patirtas procesinių dokumentų išsiuntimo išlaidų valstybei.

22Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

23Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

24Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4127,44 Lt skolą, susidariusią pagal... 3. Atsakovė per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 6. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovės V. S.... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.38 str.... 8. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6,00 Lt komisinio mokesčio... 9. Aptariamoje sutartyje nurodyta, jog metų palūkanų norma procentais yra 15... 10. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 11. Ieškovas, remdamasis paskolos sutarties bendrosios dalies 8.12 punktu ir... 12. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytus motyvus bei į faktą, kad šalys sudarė... 13. Ieškovas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.) yra atleistas nuo žyminio... 14. 3,30 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės V. S., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui BAB... 18. A. Vivulskio g. 7, 03221 Vilnius, A/s Nr. ( - ), 2716,88 Lt (dviejų... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš atsakovės V. S., asmens kodas ( - ) valstybei bylinėjimosi... 21. Nepriteisti teismo patirtas procesinių dokumentų išsiuntimo išlaidų... 22. Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti... 23. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...