Byla e2-1234-555/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2sekretoriaujant Linai Rumbutytei-Bonatienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo konsultacijos“ atstovui advokatui E. S.,

4atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės „Manfula“, atstovaujamos bankroto administratorės mažosios bendrijos „Nemokumo valdymas“ atstovės G. S.,

5trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ atstovui advokatui L. Š.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo konsultacijos“ ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Manfula“, atstovaujamai bankroto administratorės mažosios bendrijos „Nemokumo valdymas“, dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, bankrutuojanti UAB „Laugina“, atstovaujama bankroto administratoriaus V. R., bei pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“, atstovaujamos bankroto administratorės mažosios bendrijos „Nemokumo valdymas“, prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ bankroto byloje, ir

Nustatė

7ieškovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti, kad atsakovė bankrutavusi UAB „Manfula“, atstovaujama bankroto administratorės MB „Nemokumo valdymas“, nepagrįstai pagal 2018 m. liepos 25 d. pranešimą „Dėl sutarties nutraukimo“ nutraukė 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Manfula“ perleido UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 600 859,63 Eur skolą ir nuo šios sumos skaičiuojamas palūkanas bei netesybas į skolininkę UAB „Laugina“; priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės, jas išieškant iš atsakovės administravimo lėšų.

8Iškovė nurodo, kad tarp UAB „Manfula“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 2016 m. vasario 1 d. buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. ( - ), kuria pradinis kreditorius UAB „Manfula“ perleido ieškovei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, kaip naujam kreditoriui, 600 859,63 Eur reikalavimo teisę į skolininkę UAB „Laugina“. Ieškovė taip pat sudarė reikalavimo perleidimo sutartis su kitais skolininkės UAB „Laugina“ kreditoriais, kurių pagrindu įgijo reikalavimo teises į skolininkę UAB „Laugina“. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Laugina“ iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugsėjo 1 d. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartimi UAB „Laugina“ bankroto byloje buvo patvirtintas ieškovės 1 080 786,84 Eur finansinis reikalavimas, į kurio sudėtį įeina ir pagal sutartį iš UAB „Manfula“ įgytas kreditorinis reikalavimas, nutartis įsiteisėjo 2017 m. gegužės 3 d. Ieškovė aktyviai dalyvauja / dalyvavo UAB „Laugina“ bankroto byloje ir dėl to patyrė dideles sąnaudas. Visus bankrutuojančios UAB „Laugina“ kreditorius galima sąlyginiai suskirstyti į dvi grupes: kreditoriai, kurie siekia, kad bankroto procedūros vyktų skaidriai, kad turtas būtų parduotas už kuo didesnė kainą, užginčyti neteisėti sandoriai ir, kad maksimaliai būtų patenkinti kreditorių interesai, šiai grupei priskirtina ir ieškovė; kita grupė – tai su buvusiu įmonės direktoriumi ir akcininku E. L. susiję kreditoriai, kurie siekia vilkinti bankroto procedūras ir įvairiais būdais siekia, kad kreditorių reikalavimai būtų tenkinami kuo mažesne apimtimi, kad nebūtų ginčijami neteisėti sandoriai. UAB „Laugina“ bankroto byloje vyko ir tebevyksta eilė ginčų, kuriuose dalyvavo ir ieškovė, tačiau nei viename teismo priimtų procesinių sprendimų nėra nustatyta, kad ieškovė būtų veikusi prieš bankrutuojančios įmonės ar jos kreditorių interesus, ar būtų padariusi kokią nors žalą. E. L. 2017 m. vasario 8 d. pateikė Kauno apylinkės teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiomis ginčo reikalavimo perleidimo sutartį ir kitas ieškovės sudarytas reikalavimo perleidimo sutartis, kurių pagrindu ieškovė yra įgijusi reikalavimo teises į UAB „Laugina“. Šio ieškinio pagrindu Kauno apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. e2-1180-429/2018. Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartimi UAB „Manfula“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirta MB „Nemokumo valdymas“, nutartis įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 3 d. Vos tik buvo iškelta bankroto byla minėtai įmonei, ieškovė ją informavo apie vykstantį teisminį procesą, kuriame ginčijamos reikalavimo perleidimo sutartys, tačiau pastaroji tame procese nedalyvavo. Ieškovė taip pat buvo susitikusi ir su bankrutavusios UAB „Manfula“ bankroto administratore, pateikė jai visą informaciją apie vykstantį UAB „Laugina“ bankroto procesą, tačiau bankroto administratorė jokių pretenzijų nereiškė. Nesulauksi, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-1180-429/2018, bankroto administratorė pareiškė savarankišką ieškinį, kuriuo prašo ginčo reikalavimo perleidimo sutartį pripažinti negaliojančia, ją ginčydama actio Pauliana pagrindu, taip pat įrodinėdama ši sutartis prieštarauja bankrutavusios UAB „Manfula“ tikslams ir yra apsimestinis sandoris. Pagal šį ieškinį Kauno apygardos teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. e2-609-390/2019 (senas bylos Nr. e2-1555-390/2018), kuri iki šiol nėra išnagrinėta ir nėra priimtas teismo sprendimas. Bankrutavusios UAB „Manfula“ bankroto administratorė, nesulaukdama kol bus išspręsti teisminiai ginčai dėl ginčo reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia, be jokio iš ankstinio įspėjimo, vienašališkai nutraukė ją. Ieškovė įrodinėja, kad bankroto administratorės pranešime dėl ginčo reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimo nurodytos aplinkybės, kaip esminis šios sutarties pažeidimas, neatitinka tikrovės ir yra visiškai nepagrįstos. Ieškovė nėra padariusi esminio sutarties pažeidimo ir atsakovei nebuvo pagrindo vienašališkai, be jokio išankstinio įspėjimo, ją nutraukti.

9Atsakovė bankrutavusi UAB „Manfula“, atstovaujama bankroto administratorės MB „Nemokumo valdymas“ prašo ieškovės ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė be jau ieškovės ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių, nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 18 d. atsakovei UAB „Manfula“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė MB „Nemokumo valdymas“, nutartis įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 3 d. Atsakovės bankroto administratorė, neturėdama jokių duomenų apie ieškovės atsiskaitymą pagal ginčo sutartį, 2018 m. sausio 18 d. tiek elektroniniu, tiek registruotu paštu išsiuntė jai prašymą dėl informacijos pateikimo, kuriuo prašė pateikti visus papildomus susitarimus, pakeitimus, priedus ir visus kitus šalių sudarytus dokumentus prie 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ), kuria atsakovė perleido ieškovei reikalavimo teisę į bankrutavusią UAB „Laugina“, bei informaciją / duomenis, kaip ji buvo atstovaujama UAB „Laugina“ bankroto byloje, kaip ieškovė balsavo minėtos įmonės bankroto byloje ir pan. Ieškovei neatsakius į atsakovės prašymą dėl informacijos pateikimo, atsakovės bankroto administratorei nustačius, kad yra teisinis ir faktinis pagrindas ginčo sutartį pripažinti negaliojančia, 2018 m. vasario 5 m. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia CK 6.66 straipsnyje, 1.80 straipsnyje ir 1.82 straipsnyje nurodytais pagrindais. Atsakovei sužinojus, kad UAB „Laugina“ bankroto byloje nebuvo siekiama taikaus sprendimo varianto, galinčio suponuoti operatyvų skolos atgavimą, dėl proceso ilgumo iš esmės išaugus bankrutuojančios UAB „Laugina“ administravimo išlaidoms, nepritarus ir šios įmonėms turto nuomai, kas sąlygotų ne tik didesnes pajamas bankroto proceso metu, bet ir mažintų turto išlaikymo išlaidas ir didintų galimybę atgauti didesnę skolos dalį kreditoriams, tai sudarė pagrindą, kad ieškovė netinkamai vykdo ginčo sutartį, o toks paslaugų teikimas netenkina atsakovės ir neatitinka jos, kaip bankrutuojančios UAB „Laugina“ kreditorės, ir jos kreditorių teisių ir teisėtų interesų. Atsižvelgus į tai, o taip pat į atsakovės teisinį statusą bei akcentuojant, kad ilgalaikis, jau nebeik 2,5 m. trunkantis, skolos iš bankrutuojančios UAB „Laugina“ ieškojimo paslaugų teikimas pagal ginčo sutartį yra stagnacijoje, o UAB „Laugina“ bankroto byloje ieškovės veiksmai gali būti destruktyvūs, atsakovė, siekdama išvengti didesnės žalos savo pačios turtui (reikalavimo teisės į bankrutuojančią UAB „Laugina“) ir žalos įmonės kreditoriams, 2018 m. liepos 25 d. pranešimu informavo ieškovę apie ginčo sutarties vienašališką nutraukimą nuo 2018 m. liepos 26 d. Atsakovė pažymi, kad ginčo sutartis savo esme sukūrė ne reikalavimo teisės perleidimo, tačiau pavedimo teisinius santykius: pagal ginčo sutarties ir jos papildomo susitarimo turinį atsakovė neatlygintinai perleido savo turtą valdyti, naudoti ir disponuoti ieškovei iki kol bus išieškota skola arba sueis penkerių metų terminas nuo šios sutarties sudarymo momento; nei ginčo sutartyje, nei papildomame susitarime nėra numatyta, kad ieškovei pereina nuosavybės teisė į neva perleidžiamą reikalavimą; ieškovė įgyja reikalavimo teisę, tačiau, vadovaujantis papildomo susitarimo penktu punktu, per protingą (tačiau bet kuriuo atveju, ne ilgesnį, kaip penkerių metų laikotarpį) skolos neišieškojus, visos teisės lieka kreditorei. Taigi ginčo sutartis savo esme atitinka pavedimo teisinius santykius, kurios nutraukimą lėmė tai, kad paslaugų gavėjo (atsakovės) nebetenkino (ieškovės) teikiamų paslaugų kokybė bei tai, jog, nuo atsakovei bankroto bylos iškėlimo, ši turi atstovą – bankroto administratorę, kuri pagal ĮBĮ nuostatas valdo, naudoja ir disponuoja įmonės turtu. Kitaip tariant, pradingus reikalingumui, kuris egzistavo ginčo sutarties sudarymo metu, nebuvo pagrindo toliau tęsti sutartinių pavedimo teisinių santykių su ieškove. Nors ginčo sutartyje nebuvo numatyta jos nutraukimo tvarka, tačiau, atsižvelgus į tai, kad ieškovės atsakovei teiktų paslaugų trūkumų UAB „Laugina“ bankroto procese per trisdešimt dienų ištaisyti buvo neįmanoma, taip pat tai, kad skolininkės UAB „Laugina“ bankroto procese iki šiol procese nedalyvavusio asmens įsikišimas, objektyvus vertinimas ir prisidėjimas prie konstruktyvaus skolininkės bankroto proceso valdymo yra neatidėliotinas ir būtinas, taip pat tai, kad ginčo sutarties nutraukimas, nesilaikant CK 6.218 straipsnyje įtvirtinto termino, nesukelia ir nesukels jokių nuostolių ieškovei, atsakovės bankroto administratorė pranešimu informavo ieškovę apie ginčo sutarties vienašališką nutraukimą nuo 2018 m. liepos 26 d., kuris yra teisėtas. Be to, ir papildomo susitarimo prie ginčo sutarties penkto punkto turinys atskleidžia, kad jei per protingą terminą ieškovei nepavyks išieškoti skolos, ginčo sutarties galiojimas nutrūks. Atsakovė akcentuoja ir tai, kad, kaip tą numatė papildomo susitarimo prie ginčo sutarties 4.3 punktas, atsakovei rašytinės ataskaitos ginčo sutarties galiojimo metu nebuvo teikiamos, kas taip pat leidžia konstatuoti, jog ieškovė aiškiai pažeidė ginčo sutartį.

10Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, bankrutuojanti UAB „Laugina“, atstovaujama bankroto administratoriaus V. R., prašo ieškinio pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nurodo, kad iškėlus UAB „Laugina“ bankroto bylą, jos bankroto administratore buvo paskirta UAB „BankromaX“. V. R. įmonės bankroto administratoriumi paskirtas, atstatydinus iš einamų pareigų UAB „BankromaX“. Dėl šių priežasčių, t. y. neturėdamas galimybės įvertinti kreditorių pareikštų finansinių reikalavimų pagrįstumo, taip pat neturėjo galimybės įvertinti ir ginčo 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutarties NR. ( - ) teisėtumo. Šiuo metu šios sutarties teisėtumas pagal bankrutavusios UAB „Manfula“ reikalavimą yra nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. e2-609-390/2019 (senas bylos Nr. e2-1555-390/2018), kurioje trečiuoju asmeniu dalyvauja ir bankrutuojanti UAB „Laugina“. Siekiant tinkamai apsibrėžti tai, kokias aplinkybes šalys byloje įrodinės ir kaip turėtų būti vertinamas pats ginčo dalykas (2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ) nutraukimas), teisiškai yra svarbus ir pačios sutarties kvalifikavimas, kadangi skirtingų sutarčių nutraukimas dėl esminio jų pažeidimo taip pat gali būti atliktas vadovaujantis skirtingais pagrindais ir motyvais (pavyzdžiui, esminiu pavedimo sutarties pažeidimu galėtų pripažintas veiksmas, kuris analogišku atveju sprendžiant dėl reikalavimo perleidimo sutarties esminio pažeidimo tokiu galėtų būti ir nepripažintas). Trečiasis asmuo teigia, kad ginčo sutartis reikalavimo perleidimo sutarčių nuostatas, reglamentuojančias CK, atitinka tik pagal jos formą (pavadinimą), tačiau ne pagal turinį. Pagal turinį minėta sutartis turi daugiau pavedimo sutarties požymių. Be to, ieškovė pareišktu ieškiniu siekia kiek įmanoma ilgiau išlaikyti savo turimą reikalavimą esamo dydžio bankrutuojančios UAB „Laugina“ bankroto byloje. Tokie ieškovės veiksmai yra akivaizdūs dėl jos pozicijos bankrutuojančios UAB „Laugina“ bankroto byloje, kurioje ši byla yra naudojama kaip pagrindas sustabdyti bankrutavusios UAB „Manfula“ reikalavimo tvirtinimą.

11Atsakovė bankrutavusi UAB „Manfula“, atstovaujama bankroto administratorės MB „Nemokumo valdymas“, kreipėsi į teismą, prašydama UAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtinti bankrutavusios UAB „Manfula“ 718 868,46 Eur trečios eilės finansinį reikalavimą ir atitinkama suma sumažinti patvirtintą kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ finansinį reikalavimą; nustatyti skubų nutarties vykdymą (reg. Nr. DOK-22382). Atsakovė nurodė, kad UAB „Laugina“ bankroto byloje yra patvirtintas kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 1 080 786,84 Eur finansinis reikalavimas, kurio dalį, t. y. 718 868,46 Eur, sudaro UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu įgytas reikalavimas iš UAB „Manfula“. Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartimi UAB „Manfula“ iškelta bankroto byla, minėta nutartis įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 3 d. Bankrutavusi UAB „Manfula“, atstovaujama bankroto administratorės MB „Nemokumo valdymas“, 2018 m. liepos 23 d. nutraukė 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), todėl UAB „Laugina“ bankroto byloje turėtų būti patvirtintas bankrutavusios UAB „Manfula“ 718 868,46 Eur finansinis reikalavimas ir atitinkamai sumažinamas kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ finansinio reikalavimo dydis.

12Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi UAB „Laugina“, atstovaujama bankroto administratoriaus V. R. prašo tenkinti pareiškėjos bankrutavusios UAB „Manfula“ prašymą dėl kreditorių finansinių reikalavimo sąrašo patikslinimo UAB „Laugina“ bankroto byloje; nustatyti skubų nutarties vykdymą (reg. Nr. DOK-22518). Trečiasis asmuo nurodo, kad reikalavimo perleidimo sutarties (ne)vykdymas ir su juo susiję klausimai nėra šios bylos ginčo dalykas, todėl yra spręstini tarp bankrutavusios UAB „Manfula“ ir jos pavedimu veikiančios (veikusios) UAB „Skolų valdymo konsultacijos“. Pareiškėjos kartu su prašymu pateikti įrodymai patvirtina apie perleidimo sutarties nutraukimą. Esant tokiai situacijai, nei bankrutuojančios įmonės, nei jos kreditorių teisės ir/ar padėtis nepablogės, kadangi bankrutuojančios įmonės įsipareigojimai tretiesiems asmenims liks nepakitę.

13Ieškovė (kreditorė) UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ prašo atmesti bankrutavusios UAB „Manfula“ prašymą; priteisti bylinėjimosi išlaidas (reg. Nr. DOK-23683). Atsiliepime nurodo, kad reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimas yra neteisėtas, todėl jis yra ginčijamas teisme, taip pat yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta įgyvendinti visas iš sutarties nutraukimo kylančias teises, ko pasėkoje pareiškėja negali reikalauti, kad UAB „Laugina“ bankroto byloje būtų patvirtintas jos finansinis reikalavimas. Be to, vienašališkas reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ nėra atlikusi jokių veiksmų, kurie galėtų būti vertinami kaip esminis reikalavimo perleidimo sutarties pažeidimas.

14Ieškinys tenkinamas

15Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir atsakovė UAB „Manfula“ 2016 m. vasario 1 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), kuria pradinis kreditorius UAB „Manfula“ perleido ieškovei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, kaip naujam kreditoriui, 600 859,63 Eur reikalavimo teisę į skolininkę UAB „Laugina“. Šalys iš esmės nesutaria dėl šios sutarties kvalifikavimo. Ieškovė nurodo, kad buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, o atsakovė teigia, kad pagal savo esmę tarp šalių sudaryta sutartis yra pavedimo (atstovavimo) sutartis.

16Teismo vertinimu aplinkybę, kad sandoris yra apsimestinis, reikia įrodyti. Nagrinėjamos bylos atveju atsakovei nors ir nepareiškus ieškinio reikalavimo dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, tačiau savo atsikirtimus grindžiant tuo, jog ginčo sutartis savo esme sukūrė ne reikalavimo teisės perleidimo, tačiau pavedimo teisinius santykius, t. y. sprendžiant ar yra pagrindo taikyti niekinio sandorio negaliojimo pasekmes, teismas, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 straipsnis), turi aiškintis tikruosius sandorio šalių ketinimus, tikslus, atsižvelgti į sandorio sudarymo aplinkybes, šalių tarpusavio santykius, kitas svarbias aplinkybes, kurios padėtų nustatyti, ar sandorį sudariusių šalių valia iš tikrųjų atitiko jų valios išorinę išraišką, ar buvo siekiama kitų tikslų, kurių sandoryje užfiksuota šalių valia neatitinka, o priešingai – juos pridengia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2011; 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2014; kt.).

17Ginčo reikalavimo perleidimo sutarties 1 punkte nustatyta, jog pradinis kreditorius (atsakovė UAB „Manfula“) perleido naujajam kreditoriui (ieškovei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“) reikalavimo teisę į skolininkę UAB „Laugina“. Papildomame susitarime Nr. 1 prie reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ) nustatyta, kad pradinis kreditorius sutartyje numatytą reikalavimą perleidžia naujajam kreditoriui už kainą, kuri yra lygi 22 procentai nuo skolos ar jos dalies, palūkanų ir netesybų ar jų dalies sumos, kurią naujajam kreditoriui pavyks išieškoti iš skolininko (papildomo susitarimo 2 punktas).

18Pažymėtina, kad reikalavimo perleidimas (cesija) yra sutartis, kuria kreditorius (cedentas) perleidžia trečiajam asmeniui (cesionarijui) savo reikalavimo teisę reikalauti iš skolininko įvykdyti prievolę. CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nustatyta teisė kreditoriui be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas yra vienas iš prievolės dalyvių (kreditorių) pasikeitimo atvejų, kai vietoj vieno kreditoriaus atsiranda kitas ir pagal nurodytoje normoje nustatytą bendrąją taisyklę pradinis kreditorius turi teisę perleisti turimą ar būsimą reikalavimą naujajam kreditoriui be skolininko sutikimo, jeigu tai nedraudžiama įstatymo ar sutarties.

19Byloje nėra ginčo, kad sudarius ginčo sutartį, naujajai kreditorei, sutinkamai su ginčo sutarties 5 punkto nuostatomis, buvo perduoti visi skolą pagrindžiantys dokumentai, bei, kad skolininkė UAB „Laugina“ buvo tinkamai informuota apie skolos perleidimą. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartimi UAB „Laugina“ bankroto byloje buvo patvirtintas ieškovės 1 080 786,84 Eur finansinis reikalavimas, į kurio sudėtį įeina ir pagal ginčo sutartį iš UAB „Manfula“ įgytas kreditorinis reikalavimas.

20Atsakovės argumentai, kad pagal ginčo sutarties ir jos papildomo susitarimo turinį atsakovė neatlygintinai perleido savo turtą valdyti, naudoti ir disponuoti ieškovei iki kol bus išieškota skola arba sueis penkerių metų terminas nuo šios sutarties sudarymo momento; nei ginčo sutartyje, nei papildomame susitarime nėra numatyta, kad ieškovei pereina nuosavybės teisė į neva perleidžiamą reikalavimą; ieškovė įgijo reikalavimo teisę, tačiau, vadovaujantis papildomo susitarimo penktu punktu, per protingą (tačiau bet kuriuo atveju, ne ilgesnį, kaip penkerių metų laikotarpį) skolos neišieškojus, visos teisės lieka kreditorei, teismo vertinimu, nepaneigia to fakto, jog šalys sutartyje aiškiai įtvirtino reikalavimo perleidimą. Aplinkybė, kad ginčijamos sutarties šalys susitarė dėl atlygio ieškovei, kurio dydis siejamas su išieškotomis sumomis, savaime nereiškia, kad sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis yra apsimestinė. Tai tik patvirtina sutarties šalių valią sudaryti atlygintinę reikalavimo perleidimo sutartį.

21Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė yra verslininkė, kurios vienas iš pagrindinių veiklos tikslų – reikalavimo teisių pirkimas ir skolų išieškojimas. Taigi ginčo reikalavimo perleidimo sandoris nebuvo vienkartinio pobūdžio sandoris ieškovės veikloje. UAB „Manfula“ pagrindinė veikla yra statybos-montavimo darbų atlikimas, prekyba, ji neužsiima skolų išieškojimu. Byloje nustatyta, kad po sutarties sudarymo ieškovė iš atsakovės perėmė reikalavimo teises ir elgėsi kaip naujasis kreditorius. Iškėlus UAB „Laugina“ bankroto bylą, ieškovei pateikus prašymą buvo patvirtintas ieškovės kreditorinis reikalavimas, ieškovė aktyviai dalyvavo UAB „Laugina“ bankroto bylos procedūrose.

22Šalys yra laisvos susitarti, kokia sutartimi įformins savo teisinius santykius, siekdamos joms abiem svarbaus tikslo, t. y. ieškovei, užsiimančiai atitinkamo pobūdžio verslu, įsigyti reikalavimą ir, išreikalavus skolą iš skolininkės, gauti pelno, o UAB „Manfula“ – gauti atlyginimą už suteiktas paslaugas, nors ir patiriant 22 procentų nuostolį (atlyginimas ieškovei), tačiau išvengiant ginčo su atsakove ir nesikreipiant į teismą (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Sutarties laisvės principas apima ir šalių teisę pasirinkti ir sudaryti tokios rūšies sutartį, kuri labiausiai atitinka jų interesus. Faktiškai toks tikslas ginčo reikalavimo perleidimo sutartimi jos šalių ir buvo pasiektas, sandoryje užfiksuota jų valia buvo įgyvendinta sudarant būtent tokios rūšies sutartį, ir byloje nenustatyta, kad reikalavimo perleidimo sutarties nuostatos prieštarautų imperatyviosioms teisės normoms (CK 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 1 dalis).

23Teismo vertinimu, ieškovė ir atsakovė, sudarydamos ginčo reikalavimo perleidimo sutartį, įgyvendino savo teisę pasirinkti ir sudaryti tokios rūšies sutartį, kuri labiausiai atitiko jų interesus (sutarties laisvės principas). Atsakovės atsikritimuose nurodomos aplinkybės, kad galimai ieškovė netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, nepaneigia paties reikalavimo perleidimo, įtvirtinto ginčijamoje sutartyje, fakto. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad byloje surinkti įrodymai nesudaro pagrindo spręsti, kad sandorį sudariusių šalių valia sudaryti reikalavimo perleidimo sandorį nebuvo aiškiai išreikšta. Teismo vertinimu, atsakovės teiginiai, jog šalys sudarė ne reikalavimo perleidimo, o pavedimo (teisinių paslaugų) sutartį, neatitinka byloje nustatytų faktinių aplinkybių, todėl darytina išvada, kad byloje nėra pagrindo spręsti, kad šalys siekė kito teisinio tikslo, nei nurodytas ginčijamoje sutartyje (CK 6.193 straipsnis, CPK 178 straipsnis).

24Dėl vienašališko sutarties nutraukimo neteisėtumo

25Byloje ieškovė prašė pripažinti vienašališką atsakovės bankrutavusios UAB „Manfula“ sutarties nutraukimą neteisėtu. Sutarčių pabaiga reglamentuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) šeštos knygos XVIII skyriuje. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Vadovaujantis to paties straipsnio 2 dalimi, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusioji šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita sutarties šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal prievolės esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiajai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Be to, pagal to paties straipsnio 5 dalį, vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje nustatytais pagrindais.

26Nagrinėjamu atveju, atsakovė bankrutavusi UAB „Manfula“ 2018 m. liepos 25 d. pranešimu „Dėl sutarties nutraukimo“ informavo ieškovę, kad dėl esminių sutarties pažeidimų (dėl ieškovės atsisakymo svarstyti taikos sutarties sudarymo galimybę skolininko UAB „Laugina“ bankroto byloje, dėl ieškovo sprendimų bankrutuojančios UAB „Laugina“ kreditorių susirinkime, ataskaitų apie UAB „Laugina“ bankroto eigą atsakovei neteikimo) vienašališkai nuo 2018 m. liepos 26 d. nutraukia reikalavimo perleidimo sutartį.

27CK 6.217 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Papildomame susitarime Nr. 1 prie ginčo reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ) 4 punkte nustatyta naujojo kreditoriaus atsiskaitymo su pradiniu kreditoriumi tvarka. Pagal susitarime nustatytą tvarką, naujasis kreditorius išieškojęs skolą ar jos dalį, įsipareigojo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 dienas, 78 procentus nuo išieškotos sumos pervesti pradiniam kreditoriui (papildomo susitarimo 4.1 punktas). Be to, sutinkamai su papildomo susitarimo 4.3 punktu naujasis kreditorius įsipareigojo kas 3 (tris) mėnesius pradiniam kreditoriui teikti raštiškas ataskaitas apie skolos išieškojimo eigą, jeigu gautas mokėjimas pavedimu ir (ar) kasos knygą, jeigu pinigai gauti grynais pinigais. Be to, papildomo susitarimo 5 punkte šalys susitarė, kad naujajam kreditoriui per protingą terminą, bet kokiu atveju ne ilgesnį kaip 5 (penkeri) metai, nepavykus išieškoti iš skolininko skolos ar jos dalies, sutarties galiojimas nutrūksta ir likusi neišieškota reikalavimo dalis lieka pradiniam kreditoriui.

28Teismas, įvertinęs reikalavimo perleidimo sutarties ir papildomo susitarimo sąlygas, sprendžia, kad atsakovė sutartį ne teismo tvarka galėjo nutraukti tik jei ieškovei per 5 (penkerius) metus nepavyktų išieškoti skolos ar jos dalies. Kadangi byloje nėra duomenų ir atsakovė to neįrodinėja, kad nagrinėjamu atveju egzistavo pagrindas nutraukti reikalavimo perleidimo sutartį papildomo susitarimo 5 punkte nurodytu pagrindu, byloje spręstina, ar atsakovės įvardijamos aplinkybės gali būti laikomos esminiu ginčo sutarties pažeidimu.

29Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad esminio sutarties pažeidimo kriterijus yra tarsi priemonė, kuria „išmatuojamos“ kiekvieno konkretaus sutarties pažeidimo aplinkybės suteikiant teisę patiems civilinės apyvartos dalyviams (ginčo atveju – teismui) spręsti, kaip turi būti vertinamas atitinkamas pažeidimas. Vertinant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, darytina išvada, kad kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė tikimybė, kad sutarties nevykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu. Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą. Vienašalis sutarties nutraukimas kaip nukentėjusios šalies interesų savigynos priemonė įstatymų leidėjo yra įtvirtintas ir laikomas adekvačia reakcija į sutartį pažeidusios šalies elgesį, pasireiškusį esminiu sutarties pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89/2014).

30Minėta, kad atsakovė kaip esminį sutarties pažeidimą įvardijo tai, kad ieškovė netinkamai naudojasi kreditoriui suteikiamomis teisėmis UAB „Laugina“ bankroto byloje, t. y. atsisako svarstyti taikos sutarties sudarymo galimybę skolininko bankroto byloje, kas, atsakovės vertinimu, apsunkina skolos atgavimą. Teismo vertinimu, atsakovės nurodyti argumentai negali būti pagrindu nutraukti ginčo sutartį, nes sutartyje nėra reglamentuoti ieškovės veiksmai vykdant skolos išieškojimą iš skolininko. Ieškovė, įgyvendindama savo, kaip naujojo kreditorius teises UAB „Laugina“ bankroto byloje, turi teisę, įvertinusi pateiktos taikos sutarties sąlygas, pritarti ar nepritarti taikos sutarties sudarymui skolininko bankroto byloje. Be to, sutiktina su ieškovės argumentais, kad taikos sutarties sudarymas / nesudarymas skolininko bankroto byloje priklauso ne vien tik nuo ieškovės, bet ir nuo kitų kreditorių valios (Įmonių bankroto įstatymo 28 straipsnio 3 dalis).

31Pripažintina, kad ieškovė pagrįstai akcentuoja, jog atsakovė neįvardijo konkrečių ieškovės neteisėtų veiksmų UAB „Laugina“ bankroto byloje. Byloje nėra pateikta duomenų, jog ieškovės skolininko bankroto byloje atlikti veiksmai pažeidžia šalių sudarytos sutarties nuostatas ar prisiimtus įsipareigojimus.

32Sutarties nutraukimo pagrindu atsakovė įvardijo ir aplinkybes, kad ieškovė neteikė ataskaitos apie UAB „Laugina“ bankroto bylos eigą. Sutiktina su ieškovės argumentais, kad ataskaitų apie UAB „Laugina“ bankroto bylą neteikimas taip pat negali būti pagrindu nutraukti ginčo sutartį, kadangi toks vienašalis ginčo sutarties nutraukimo pagrindas nėra numatytas pačioje sutartyje. Anksčiau paminėta, kad ieškovė įsipareigojo teikti atsakovei ataskaitas, tačiau poreikis teikti ataskaitas pagal papildomo susitarimo sąlygas, teismo vertinimu, siejamas su informacija apie išieškotas lėšas. Pažymėtina, byloje ginčas tarp šalių nekyla, kad iš skolininko nebuvo išieškota nei skola, nei jos dalis, todėl ieškovė neprivalėjo teikti informacijos apie skolos ar jos dalies sumokėjimą. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pasikeitus atsakovės statusui, ieškovė bendradarbiavo su atsakove, nepaisant to, jog šalių sutarties sąlygose nebuvo nustatytos ieškovei pareigos teikti informaciją apie skolininko bankroto bylą, skolos vykdymo procedūras, atsakovei vis tiek buvo teikiama jos reikalaujama informacija.

33Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl vienašalis sutarties nutraukimas galimas tik toje sutartyje ar įstatyme nustatytais atvejais. Nagrinėjamu atveju šalys nėra susitarusios, kokias atvejais atsakovė įgyja teisę vienašališkai nutraukti sutartį, todėl byloje surinktų įrodymais nenustačius, kad ieškovė pažeidė sutarties nuostatas, yra pagrindas spręsti, kad vienašališko sutarties nutraukimo priežastis buvo formali ir neatitiko esminių sutarties pažeidimo kriterijų, todėl konstatuotina, kad vienašalis atsakovės UAB „Manfula“ sutarties nutraukimas yra neteisėtas.

34Šioje byloje atsakovė, remdamasi ginčo sutarties nutraukimo faktu, prašė patvirtinti atitinkama suma jos finansinį reikalavimą UAB „Laugina“ bankroto byloje. Šiuo atveju išsprendus sutarties nutraukimo teisėtumo klausimą ir pripažinus, kad atsakovė nepagrįstai vienašališkai nutraukė ginčo sutartį, atsakovės reikalavimas patvirtinti atitinkama suma jos finansinį reikalavimą UAB „Laugina“ bankroto byloje netenkinamas.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

36Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

37CPK 98 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas priteisia šaliai išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, tačiau ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

38Ieškovė į bylą yra pateikusi įrodymus, jog ji bylos nagrinėjimo metu turėjo 2 420,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškinio ir kitų procesinių dokumentų rengimas bei atstovavimas byloje. Ieškovės turėtos išlaidos neviršija įstatyme nustatytų maksimalių dydžių ir yra pagrįstos, todėl jos ieškinį patenkinus visiškai, šios išlaidos priteisiamos iš atsakovės, apmokant jas iš atsakovės administravimo išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

39Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro 3,34 Eur, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatyta minimalia valstybei priteisiama bylinėjimosi išlaidų suma (3,00 Eur), ieškovės ieškinį tenkinus ir atsakovei nesant atleistai nuo šių išlaidų mokėjimo, šios išlaidos priteisiamos iš atsakovės, jas apmokant iš atsakovės administravimo išlaidų (CPK 92, 96 straipsniai).

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270 straipsniais,

Nutarė

41ieškinį patenkinti visiškai.

42Pripažinti atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“, j. a. k. ( - ), atstovaujamos bankroto administratorės mažosios bendrijos „Nemokumo valdymas, 2018 m. liepos 25 d. vienašališką 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ), sudarytos su uždarąja akcine bendrove „Skolų valdymo konsultacijos“, j. a. k. ( - ), nutraukimą neteisėtu.

43Netenkinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“, j. a. k. ( - ), atstovaujamos bankroto administratorės mažosios bendrijos „Nemokumo valdymas, prašymo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės Laugina“ bankroto byloje.

44Priteisti iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“, j. a. k. ( - ), atstovaujamos bankroto administratorės mažosios bendrijos „Nemokumo valdymas, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo konsultacijos“, j. a. k. ( - ), naudai 2 420,00 Eur (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų, jas apmokant iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“, j. a. k. ( - ), administravimo išlaidų.

45Priteisti iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“, j. a. k. ( - ), atstovaujamos bankroto administratorės mažosios bendrijos „Nemokumo valdymas, 3,34 Eur (tris eurus 34 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo, jas apmokant iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“, j. a. k. ( - ), administravimo išlaidų (nurodytą sumą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

46Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. sekretoriaujant Linai Rumbutytei-Bonatienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo... 4. atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės „Manfula“, atstovaujamos... 5. trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. ieškovė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ kreipėsi į teismą su... 8. Iškovė nurodo, kad tarp UAB „Manfula“ ir UAB „Skolų valdymo... 9. Atsakovė bankrutavusi UAB „Manfula“, atstovaujama bankroto... 10. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, bankrutuojanti... 11. Atsakovė bankrutavusi UAB „Manfula“, atstovaujama bankroto... 12. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi... 13. Ieškovė (kreditorė) UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ prašo atmesti... 14. Ieškinys tenkinamas... 15. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Skolų valdymo... 16. Teismo vertinimu aplinkybę, kad sandoris yra apsimestinis, reikia įrodyti.... 17. Ginčo reikalavimo perleidimo sutarties 1 punkte nustatyta, jog pradinis... 18. Pažymėtina, kad reikalavimo perleidimas (cesija) yra sutartis, kuria... 19. Byloje nėra ginčo, kad sudarius ginčo sutartį, naujajai kreditorei,... 20. Atsakovės argumentai, kad pagal ginčo sutarties ir jos papildomo susitarimo... 21. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė yra verslininkė, kurios vienas... 22. Šalys yra laisvos susitarti, kokia sutartimi įformins savo teisinius... 23. Teismo vertinimu, ieškovė ir atsakovė, sudarydamos ginčo reikalavimo... 24. Dėl vienašališko sutarties nutraukimo neteisėtumo... 25. Byloje ieškovė prašė pripažinti vienašališką atsakovės bankrutavusios... 26. Nagrinėjamu atveju, atsakovė bankrutavusi UAB „Manfula“ 2018 m. liepos 25... 27. CK 6.217 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad vienašališkai sutartis... 28. Teismas, įvertinęs reikalavimo perleidimo sutarties ir papildomo susitarimo... 29. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad esminio sutarties pažeidimo... 30. Minėta, kad atsakovė kaip esminį sutarties pažeidimą įvardijo tai, kad... 31. Pripažintina, kad ieškovė pagrįstai akcentuoja, jog atsakovė neįvardijo... 32. Sutarties nutraukimo pagrindu atsakovė įvardijo ir aplinkybes, kad ieškovė... 33. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK... 34. Šioje byloje atsakovė, remdamasi ginčo sutarties nutraukimo faktu, prašė... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 36. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 37. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 38. Ieškovė į bylą yra pateikusi įrodymus, jog ji bylos nagrinėjimo metu... 39. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268... 41. ieškinį patenkinti visiškai.... 42. Pripažinti atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 43. Netenkinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Manfula“, j. a.... 44. Priteisti iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 45. Priteisti iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 46. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...