Byla e2-545-450/2019
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ata Radzevičienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Krašto projektai ir partneriai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo konsultacijos“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo konsultacijos“ skundas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Laugina“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „BankromaX“, nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugsėjo 1 d. Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Laugina“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris buvo patikslintas vėlesnėmis teismo nutartimis.

72.

82018 m. lapkričio 2 d. įvyko pakartotinis BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomi šie darbotvarkės klausimai: 1) Susirinkimo sekretoriaus rinkimai; 2) Kreditorių komiteto išrinkimas; 3) Kreditorių komiteto narių išrinkimas; 4) Teisių kreditorių komitetui perleidimas; 5) Kreditorių komiteto darbo reglamento tvirtinimas; 6) Administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimas už laikotarpį nuo 2018 m. birželio 18 d. iki 2018 m. rugsėjo 11 d.; 7) Dėl bankrutuojančios UAB „Laugina“ administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo; 8) Dėl BUAB „Laugina“ išlaidų už laikotarpį nuo bankroto proceso pradžios iki 2018 m. gegužės 24 d. tvirtinimo / netvirtinimo; 9) Dėl taikos sutarties bankroto byloje; 10) Dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 11) Dėl BUAB „Laugina“ turto pardavimo (7-11 darbotvarkės klausimais, išrinkus kreditorių komitetą, nutarimai nepriimti, pavedus juos išspręsti kreditorių komitetui).

93.

10Pareiškėja kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti BUAB „Laugina“ 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus ir nustatyti, kad BUAB „Laugina“ 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkime buvo kvorumas ir buvo priimti šie nutarimai: nustatyti, kad pirmu darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė susirinkimo sekretoriumi išrinkti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį S. P.; nustatyti, kad antru darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė nesudaryti kreditorių komiteto; nustatyti, kad kreditoriams priėmus nutarimą nesudaryti kreditorių komiteto, nesvarstomi trečias, ketvirtas ir penktas darbotvarkės klausimas; nustatyti, kad šeštu darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė nepatvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitos; nustatyti, kad septintu darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė nepatvirtinti administravimo išlaidų sąmatos ir atlyginimo administratoriui pagal susirinkimui pasiūlytus nutarimų projektus; nustatyti, kad aštuntu darbotvarkės klausimu nutarė nepatvirtinti susirinkimui pasiūlytų nutarimų projektų; nustatyti, kad devintu darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė nesudaryti taikos sutarties pagal E. L. pasiūlymus; nustatyti, kad dešimtu darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos; nustatyti, kad vienuoliktu darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė nepriimti nutarimo pagal BAUB „Laugina“ bankroto administratoriaus pasiūlytą nutarimo projektą dėl turto pardavimo ir nutarė priimti nutarimus dėl BUAB „Laugina“ turto pardavimo tvarkos pagal kreditoriaus UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ pasiūlytus nutarimo projektus; taip pat įpareigoti administratorių ne vėliau kaip per mėnesį nuo susirinkimo dienos sudaryti kito BUAB „Laugina“ turto (nenurodyto UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ pasiūlyme) sąrašą, sušaukti kreditorių susirinkimą bei pasiūlyti nutarimo projektus dėl šio turto pardavimo; pripažinti BUAB „Laugina“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

114.

12Pareiškėjos teigimu, organizuojant 2018 m. spalio 31 d. BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimą, kuris turėjo tiesioginę įtaką skundžiamų nutarimų priėmimui, buvo padaryti esminiai procedūriniai pažeidimai, kadangi bankroto administratorius parengė netinkamą susirinkimo registracijos sąrašą, į kurį buvo įtrauktas netinkamas kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ finansinis reikalavimas, t. y. vietoje 1 080 786,84 Eur finansinio reikalavimo, kas sudarytų 39,159 procentus visų balsų, nepagrįstai įtrauktas tik 361 918,38 Eur finansinis reikalavimas, sudarantis tik 13,113 procentus visų balsų. 2018 m. spalio 31 d. protokole nepagrįstai nurodyta, kad nebuvo susirinkimo kvorumo, nes į dalyvių registracijos sąrašą įtraukus tinkamą UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ finansinį reikalavimą, laikytina, kad 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkime kvorumas buvo ir balsų dauguma buvo priimti atitinkami nutarimai.

135.

14Pareiškėja pažymėjo, kad bankroto administratorius nepagrįstai sumažino UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ finansinį reikalavimą 718 868,46 Eur suma, kadangi Kauno apygardos teismo nutartis, kuria patvirtintas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 1 080 786,84 Eur dydžio finansinis reikalavimas, yra galiojanti, kol įsiteisėjusiais teismų sprendimais nebus išspręstas klausimas dėl sutarties tarp UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir BUAB „Manfula“ nutraukimo teisėtumo ir kol BUAB „Laugina“ nebus patikslintas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ finansinis reikalavimas.

156.

16Pareiškėja skunde nurodė, kad 2018 m. lapkričio 2 d. įvykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime darbotvarkės penktu klausimu priimtas nutarimas dėl kreditorių komiteto darbo reglamento tvirtinimo prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 25 straipsnio 1 dalies normai. Darbotvarkės 4 punktu priimtas nutarimas dėl kreditorių teisių perleidimo komitetui ta apimtimi, kuria kreditorių komitetui perleista teisė sudaryti taikos sutartį bankroto byloje, prieštarauja ĮBĮ 28 straipsnio 2 daliai, nes tai yra išimtinė kreditorių teisė.

177.

18Pareiškėjos teigimu, siūloma sudaryti taikos sutartis yra prieštaringa ir neįgyvendinama, siekiama atnaujinti ir vykdyti veiklą, nėra garantijų ir įsipareigojimų dėl realių sumų išmokėjimo kreditoriams, o skolų mokėjimas siejamas su turto pardavimu bei pajamų gavimu iš įmonės veiklos. Verslo planas neparengtas, neaišku, kaip įmonė vykdys veiklą pardavusi turtą, neturėdama darbuotojų, galiojančių rangos sutarčių ir pan.

198.

20Bankroto administratorius veikia šališkai ir neteisėtai, iš anksto derindamas balsavimo eigą su kreditoriais UAB „Kontmena“, UAB „Krašto projektai ir partneriai“ ir kitais su jais susijusiais kreditoriais. Pakartotiniame kreditorių susirinkime minėta kreditorių grupė balsavo ir priėmė nutarimus, už kuriuos nebalsavo daugiau kaip pusė visų pakartotiniame susirinkime dalyvaujančių kreditorių. Nepagrįstai sumažinus kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ finansinį reikalavimą, jų grupės balsų pakako ginčijamiems nutarimams priimti.

219.

22Kreditoriai pasisakė prieš taikos sutarties tvirtinimą ir taikos sutartis negali būti sudaryta. Taigi nepriklausomai nuo to, kaip teismas išspręstų šį skundą, jis savo iniciatyva turi spręsti dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudarė daugiau kaip 50 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų, pritarė, kad būtų pradėta įmonės likvidavimo procedūra.

2310.

24Dėl BUAB „Laugina“ turto pardavimo tvarkos pažymėjo, kad buvo pasiūlyti du nutarimo projektai, kuriuos pateikė BUAB „Laugina“ bankroto administratorius ir kreditorius UAB „Skolų valdymo konsultacijos“. Kreditorius UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ kreipėsi į bankroto administratorių, kad būtų ištaisyti balsavimo biuletenio trūkumai, kadangi jis buvo paruoštas neaiškiai, tačiau bankroto administratorius to nepadarė. Visi UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ siūlyti nutarimo projektai buvo priimti, nes už kiekvieną nutarimo projektą balsavo daugiau kaip 50 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų.

2511.

26Nustačius, kad 2018 m. spalio 31 d. vykusiame kreditorių susirinkime kvorumas buvo, turi būti panaikinti visi 2018 m. lapkričio 2 d. vykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimai.

27II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

2812.

29Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 30 d. nutartimi tenkino pareiškėjos UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ skundą dėl BUAB „Laugina“ 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Teismas nutarė panaikinti visus BUAB „Laugina“ 2018 m. lapkričio 2 d. įvykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus ir įpareigoti BAUB „Laugina“ teismo paskirtąjį bankroto administratorių ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos sušaukti BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimą, atsižvelgiant į Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi nustatytus įpareigojimus. Teismas netenkino pareiškėjos UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ prašymo nustatyti, kad BUAB „Laugina“ 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkime buvo susirinkimo kvorumas ir buvo priimti atitinkamo turinio nutarimai, taip pat netenkino prašymo pripažinti UAB „Laugina“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3013.

31Teismas nustatė, kad BUAB „Laugina“ bankroto administratorius 2018 m. spalio 10 d. pranešimu apie šaukiamą susirinkimą informavo BUAB „Laugina“ kreditorius, jog 2018 m. spalio 31 d. 11.00 val. yra šaukiamas BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimas, o šiam neįvykus, pakartotinis kreditorių susirinkimas bus šaukiamas 2018 m. lapkričio 2 d. 14.00 val. Iš 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkimo registracijos sąrašo matyti, jog į jį yra įtraukta kreditorė UAB „Manfula“ su 718 868,46 Eur finansiniu reikalavimu, nurodant, kad jos balsavimo teisės yra apribotos, kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ (pareiškėja) įtraukta su 361 918,38 Eur finansiniu reikalavimu. Kreditorių susirinkimo registracijos sąrašo pabaigoje pažymėta pareiškėjos atstovo pastaba, kad kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ finansinis reikalavimas yra neteisingai nurodytas, kadangi jos dydis turėtų būti 1 080 786,84 Eur. BUAB „Laugina“ bankroto administratorius BUAB „Laugina“ kreditorius, kad 2018 m. spalio 31 d. 11.00 val. šauktas BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimas neįvyko, nesant kvorumo, o pakartotinis kreditorių susirinkimas įvyks 2018 m. lapkričio 2 d. 14.00 val. Iš 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo registracijos sąrašo matyti, jog į jį yra įtraukta kreditorė UAB „Manfula“ su 718 868,46 Eur finansiniu reikalavimu, nurodant, kad jos balsavimo teisės yra apribotos, o kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ (pareiškėja) įtraukta su 361 918,38 Eur finansiniu reikalavimu.

3214.

33Teismas taip pat nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 9 d. nutartimi BUAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtintas kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 1 080 786,84 Eur finansinis reikalavimas. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartį paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. e2-893-381/2017). Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad BUAB „Manfula“ kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti jos 718 868,46 Eur trečios eilės finansinį reikalavimą ir atitinkama suma sumažinti kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ finansinį reikalavimą, kadangi 2018 m. liepos 23 d. BUAB „Manfula“ nutraukė 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2016/02/10, kuria UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ iš UAB „Manfula“ įgijo 718 868,46 Eur reikalavimą į BUAB „Laugina“.

3415.

35Teismas nustatė, kad Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose iškelta civilinė byla Nr. e2-88-375/2019 pagal ieškovės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ieškinį atsakovei BUAB „Manfula“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo BUAB „Laugina“. Pareikštu ieškiniu prašoma pripažinti, kad atsakovė BUAB „Manfula“ nepagrįstai pagal 2018 m. liepos 25 d. pranešimą „Dėl sutarties nutraukimo“ nutraukė 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2016/02/10, pagal kurią UAB „Manfula“ perleido UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 600 859,63 Eur skolą ir nuo šios sumos skaičiuotinas palūkanas į skolininkę BUAB „Laugina“. Šiuo metu civilinė byla Nr. e2-88-375/2019 yra nagrinėjama kartu su ginču dėl UAB „Manfula“ finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Laugina“ bankroto byloje. Taigi, tarp BUAB „Manfula“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ šiuo metu yra iškilęs ginčas dėl 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2016/02/10 vienašališko nutraukimo teisėtumo, kurios pagrindu BUAB „Laugina“ bankroto byloje yra patvirtintas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 718 868,46 Eur dydžio finansinis reikalavimas.

3616.

37Teismas sprendė, kad kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ turėjo teisę dalyvauti įvykusiame kreditorių susirinkime su tokiu finansiniu reikalavimu, koks yra šiuo metu patvirtintas BUAB „Laugina“ bankroto byloje. Nors BUAB „Manfula“ ir kreipėsi į BUAB „Laugina“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu patvirtinti jos 718 868,46 Eur dydžio finansinį reikalavimą ir atitinkama dalimi sumažinti kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ patvirtintą finansinį reikalavimą, nes 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutartis buvo nutraukta, tačiau pats nutraukimo faktas šiuo metu yra ginčijamas teismine tvarka, todėl teismas sprendė, kad reikalavimo perleidimo sutarties vienašališko nutraukimo faktas savaime nesuteikė BUAB „Manfula“ teisės dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime, iki kol įsiteisėjusia teismo nutartimi nėra patvirtintas jos finansinis reikalavimas, atitinkamai neatimta iš kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ teisė patvirtinto reikalavimo visa apimtimi dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime, nes jokia įsiteisėjusia teismo nutartimi nėra sumažintas jos finansinis reikalavimas.

3817.

39Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-88-375/2019 ieškinio reikalavimų užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta atsakovei BUAB „Manfula“ įgyvendinti visas iš 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2016/02/10 nutraukimo kylančias teises iki teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 25 d. nutartimi, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartį paliko nepakeistą (civilinę byla Nr. e2S-1900-773/2018). Apeliacinės instancijos teismas šioje nutartyje pažymėjo, kad BUAB „Laugina“ bankroto byloje yra patvirtintas kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 1 080 786,84 Eur finansinis reikalavimas, todėl ji turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkime, o reikalavimo perleidimo sutarties vienašališko nutraukimo faktas savaime nesuteikia atsakovei BUAB „Manfula“ teisės dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime, iki kol įsiteisėjusia teismo nutartimi nėra patvirtintas atsakovės finansinis reikalavimas.

4018.

41Teismas padarė išvadą, kad 2018 m. lapkričio 2 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu kreditorei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ tenkantys balsai nebuvo paskaičiuoti pagal Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 9 d. nutartimi BUAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtintą kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 1 080 786,84 Eur finansinį reikalavimą, todėl sprendė, kad šiuo konkrečiu atveju buvo pažeista balsavimo kreditorių susirinkime procedūra. Nurodė, kad nustačius procedūrinius nutarimų priėmimo pažeidimus, būtina nustatyti ir tai, ar šie pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad jie galėjo lemti atskirų kreditorių susirinkimų nutarimų, kaip kreditorių sprendimų bankroto proceso eigoje, neteisėtumą.

4219.

43Priimant ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus kreditorei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ buvo suteikta 13,113 procentų balsų iš visų įmonės kreditorių balsų, nors šiuo metu kreditorė faktiškai turi 39,159 procentus balsų (pridėjus neįskaitytą dalį). Taigi suteikiant kreditoriams atitinkamo dydžio balsavimo teisę, kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ būtų turėjusi balsų daugumą, kuri būtų leidusi pasiekti visiškai kitokį balsavimo kreditorių susirinkime rezultatą. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad aplinkybė, jog kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ dalyvavo su nepagrįstai sumažintu finansiniu reikalavimu, laikytina esminiu procedūriniu pažeidimu, lėmusiu įvykusio BUAB „Laugina“ 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų turinio neteisėtumą bei atitinkamai kreditorės valios ir teisėtų interesų pažeidimą.

4420.

45Teismas nurodė, kad panaikinus 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus, kreditoriai turės teisę patys spręsti dėl kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtinų klausimų, todėl atmetė pareiškėjos prašymą nustatyti, kad BUAB „Laugina“ 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkime buvo kvorumas ir buvo priimti pateiktame skunde nurodyto turinio nutarimai.

4621.

47Teismas taip pat nurodė, kad nagrinėjamu atveju yra sprendžiamas klausimas dėl kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų teisėtumo ir nėra žinoma didžiosios dalies kreditorių pozicija dėl taikos sutarties byloje sudarymo ar įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, todėl pareiškėjos prašymo pripažinti BUAB „Laugina“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto netenkintino.

48III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

4922.

50Pareiškėja UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas pareiškėjos prašymas, ir klausimą išspręsti iš esmės – šioje dalyje pareiškėjos skundą tenkinti visiškai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5122.1.

52Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad UAB „Laugina“ 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkime buvo kvorumas, nepagrįstai nenustatinėjo, kokie konkretūs nutarimai buvo priimti ir nepagrįstai neišsprendė klausimo dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad kreditorių kompetencijai priklauso spręsti atitinkamus klausimus ir yra pagrindas grąžinti juos spręsti kreditorių susirinkimui iš naujo.

5322.2.

54Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad susirinkimo kvorumas buvo, taigi yra pagrindas konstatuoti, jog 2018 m. spalio 31 d. susirinkimas įvyko. Jei minėtas susirinkimas įvyko, tuomet yra pagrindas nustatyti, kokie buvo priimti kreditorių nutarimai. Tai, kad BUAB „Laugina“ bankroto administratorius netinkamai suskaičiavo kreditorių balsus ir netinkamai įformino kreditorių susirinkimo protokolą, nedaro negaliojančiais kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų. BUAB „Laugina“ 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkime už atitinkamų nutarimų priėmimą balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Taigi, vadovaujantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalimi, laikytina, kad nutarimai buvo priimti. Pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti byloje esančius balsavimo biuletenius, išnagrinėti pareiškėjos skunde pateiktus skaičiavimus ir nustatyti, kokie nutarimai buvo faktiškai priimti. Tokiu būdu būtų įgyvendinta bankroto procedūrų teisėtumo priežiūros funkcija ir tai nebūtų nutarimų už kreditorius priėmimas, o faktiškai priimtų nutarimų patvirtinimas.

5522.3.

56BUAB „Laugina“ bankroto procesas vyksta daugiau kaip du metus, o per tą laiką nebuvo priimti jokie esminiai klausimai bankroto byloje. Pažymėjo, kad bankroto administratorius Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi buvo įpareigotas sušaukti kreditorių susirinkimą. Taigi, vadovaujantis teismų praktika, šiuo atveju teismas galėjo netgi įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą.

5722.4.

58Apeliantė atkreipė dėmesį į tai, kad nuo bankroto bylos iškėlimo taikos sutartis su kreditoriais nėra suderinta ir sudaryta, 2/3 kreditorių nepritarė taikos sutarties patvirtinimui, o su didžiaisiais kreditoriais, kurių reikalavimo suma sudaro 39,14 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, netgi nėra vedamos derybos dėl taikos sutarties sudarymo.

5922.5.

60Kreditoriai 2018 m. spalio 31 d. vykusiame kreditorių susirinkime jau išsakė poziciją dėl kreditorių komiteto sudarymo, pasisakė prieš taikos sutarties tvirtinimą, balsavo už įmonės likvidavimą ir turto pardavimo tvarkos patvirtinimą, taigi nėra pagrindo grąžinti tuos pačius klausimus spręsti iš naujo.

6122.6.

62Pirmosios instancijos teismas, nepriklausomai nuo ankstesnių reikalavimų išsprendimo, privalėjo spręsti dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto netgi neesant pareiškėjo prašymo suėjus ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatytam 3 mėnesių terminui. Pažymėjo, kad taikos sutartis sudaryta nebuvo. Kreditorių susirinkimas taip pat nesikreipė į teismą dėl termino taikos sutarčiai sudaryti pratęsimo ir teismas tokio termino nepratęsė. Kreditorių valia dėl taikos sutarties sudarymo yra aiški. Kreditoriams nusprendus nesudaryti taikos sutarties, BUAB „Laugina“ turi būti pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Už tai 2018 m. spalio 31 d. vykusiame kreditorių susirinkime balsavo kreditoriai, turintys 51,926 proc. visų patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų.

6323.

64Kreditorė UAB ,,Krašto projektai ir partneriai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamos Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutarties dalį, kuria buvo panaikinti visi BUAB „Laugina“ 2018 m. lapkričio 2 d. įvykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime priimti nutarimai ir BUAB „Laugina“ teismo paskirtasis bankroto administratorius įpareigotas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos sušaukti bankrutuojančios UAB „Laugina“ kreditorių susirinkimą, atsižvelgiant į Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi nustatytus įpareigojimus ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ skundą dėl BUAB „Laugina“ 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

6523.1.

66Apeliantė pažymėjo, kad iš esmės ginčas byloje vyksta dėl to, ar UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ turėjo teisę ir faktinį pagrindą balsuoti 718 868,46 Eur dalimi iš teismo patvirtinto 1 080 786,84 Eur finansinio reikalavimo. Sprendžiant dėl konkretaus kreditoriaus balsų skaičiaus organizuojant bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimą esminė aplinkybė yra ne tai, kokio dydžio finansinis reikalavimas yra patvirtintas įmonės bankroto byloje, o tai, koks yra faktinis kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis, nepriklausomai nuo to, ar dėl atitinkamo kreditoriaus finansinio reikalavimo patikslinimo yra priimta bankroto bylą nagrinėjančio teismo nutartis.

6723.2.

68Vertinant UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ reikalavimą, reikšminga aplinkybe yra tai, kad 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2016/02/10, kuria UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ iš UAB „Manfula“ įgijo 718 868,46 Eur reikalavimą (iš bendro 1 080 786,84 Eur) į BUAB „Laugina“, buvo nutraukta 2018 m. liepos 23 d. Tai reiškia, jog nuo 2018 m. liepos 23 d. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ nebeturi faktinio pagrindo disponuoti 718 868,46 Eur dalimi reikalavimo balsuojant bankrutuojančios BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimuose. Be to, šiuo metu civilinėje byloje Nr. e2-1234-555/2019 yra nagrinėjamas BUAB „Manfula“ prašymas patvirtinti 718 868,46 Eur finansinį BUAB „Manfula“ reikalavimą atitinkamai sumažinant UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ finansinį reikalavimą, patvirtintą šioje bankroto byloje. Jei UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ turėtų teisę savo nuožiūra valdyti ir disponuoti po 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2016/02/10 nutraukimo BUAB „Manfula“ priklausančiu 718 868,46 Eur finansiniu reikalavimu, UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ nebūtų reikėję prašyti ir taikyti atitinkamų laikinųjų apsaugos priemonių minėtame ginče.

6923.3.

70Pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje cituota Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-1900-773/2018, neturi jokios įrodomosios, prejudicinės ar privalomosios galios nagrinėjamo ginčo kontekste. Be to, teismas netinkamai interpretavo minėtos nutarties turinį, net jei ji turėtų kokią tai įrodomąją ar privalomąją galią šiame ginče.

7124.

72Pareiškėja UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ pateikė atsiliepimą į UAB „Krašto projektai ir partneriai“ atskirąjį skundą, prašydama jį atmesti, o jos atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad dėl BUAB „Manfula“ reikalavimo teisės yra kilęs teisminis ginčas, kuris nėra išspręstas. Be to, teismo nutartimi yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, uždraudžiančios BUAB „Manfula“ įgyvendinti visas iš 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2016/02/10 nutraukimo kylančias teises iki bus išspręstas šios sutarties nutraukimo klausimas. Šių laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu yra išlaikoma padėtis buvusi iki reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimo. Taigi, kol nėra išspręstas iš esmės tarp šalių BUAB „Manfula“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ kilęs ginčas, nebuvo pagrindo UAB „Laugina“ bankroto administratoriui sumažinti UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ reikalavimo dydžio. Pažymėjo, kad BUAB „Manfula“ bankroto administratorė visais esminiais klausimais būtų balsavusi taip pat, kaip ir kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“. Tai reiškia, kad, nepriklausomai nuo to, kas – BUAB „Manfula“ ar UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ būtų dalyvavusi susirinkime ir balsavusi balsų apimtimi, kuriuos suteikia 718 868,46 Eur finansinis reikalavimas, nebūtų priimti nutarimai, kurie yra nurodyti 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio susirinkimo protokole.

7325.

74Atsakovė BUAB „Laugina“ pateikė atsiliepimą į UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir UAB „Krašto projektai ir partneriai“ atskiruosius skundus, prašė UAB „Krašto projektai ir partneriai“ atskirąjį skundą tenkinti, o UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atskirąjį skundą dėl atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

7525.1.

76Atsakovė visiškai sutinka su UAB „Krašto projektai ir partneriai“ pateiktu atskiruoju skundu, todėl prašo jį tenkinti.

7725.2.

78Teigia, kad UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atskirasis skundas yra nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad nėra žinoma didžiosios dalies kreditorių pozicija dėl taikos sutarties byloje sudarymo ar UAB „Laugina“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Bankrutuojančios įmonės kreditorių teisė balsuoti susirinkime ir priimti nutarimus negali būti perkeliama teismui, teismas negali nustatyti, buvo ar nebuvo priimti atitinkamo turinio nutarimai, teismas turi teisę tik patikrinti priimtų nutarimų teisėtumą, kas šiuo atveju ir buvo padaryta.

79Teismas

konstatuoja:

80IV.

81Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8226.

83Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 338 straipsnis). Šio kodekso 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

8427.

85Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ skundas dėl BUAB „Laugina“ 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

86Dėl apeliantės UAB „Krašto projektai ir partneriai“ atskirojo skundo argumentų

8728.

88Atskirajame skunde apeliantė UAB „Krašto projektai ir partneriai“ teigia, kad aplinkybė, jog tarp BUAB „Manfula“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ yra iškilęs ginčas dėl vienašališko 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2016/02/10 nutraukimo, nereiškia, kad UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ išlaiko teisę disponuoti reikalavimo teisėmis, kurių perleidimo sutartis yra nutraukta.

8929.

90Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 9 d. nutartimi BUAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtino kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 1 080 786,84 Eur finansinį reikalavimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartį paliko nepakeistą. Tarp BUAB „Manfula“ ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ civilinėje byloje Nr. e2-88-375/2019 kilęs ginčas dėl vienašališko 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2016/02/10 nutraukimo, kurios pagrindu BUAB „Laugina“ bankroto byloje yra patvirtintas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 718 868,46 Eur dydžio finansinis reikalavimas. BUAB „Manfula“ prašo teismo patvirtinti jos 718 868,46 Eur trečios eilės finansinį reikalavimą ir atitinkama suma sumažinti kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ finansinį reikalavimą, nes 2018 m. liepos 23 d. nutraukta 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2016/02/10, kuria UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ iš BUAB „Manfula“ įgijo 718 868,46 Eur reikalavimą į BUAB „Laugina“. Kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ (atskiroje byloje) prašo teismo pripažinti, kad BUAB „Manfula“ nepagrįstai pagal 2018 m. liepos 25 d. pranešimą „Dėl sutarties nutraukimo“ nutraukė 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2016/02/10, pagal kurią UAB „Manfula“ perleido UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 600 859,63 Eur skolą ir nuo šios sumos skaičiuotinas palūkanas į skolininkę BUAB „Laugina“.

9130.

92Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, priėjo išvadą, kad pareiškėjos UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo metu jos finansinis reikalavimas nebuvo mažesnis nei, kad patvirtintas BUAB „Laugina“ bankroto bylą nagrinėjančio teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartimi (1 080 786,84 Eur), todėl ji turėjo teisę dalyvauti įvykusiame kreditorių susirinkime su tokiu finansiniu reikalavimu, koks yra šiuo metu patvirtintas BUAB „Laugina“ bankroto byloje. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, aplinkybė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ dalyvavo su nepagrįstai sumažintu finansiniu reikalavimu, laikytina esminiu procedūriniu pažeidimu, lemiančiu 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų neteisėtumą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokiomis išvadomis.

9331.

94Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą. Be to, kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir / arba teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-388-516/2015).

9532.

96Nagrinėjamu atveju UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 1 080 786,84 Eur reikalavimas buvo patvirtintas Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 9 d. nutartimi bankroto byloje, kuri Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi palikta nepakeista, t. y. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 1 080 786,84 Eur reikalavimas buvo patikrintas, pagrįstas įrodymais ir nėra paneigtas. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad organizuojant 2018 m. spalio 31 d. BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimą, kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ turėjo nenuginčytą 1 080 786,84 Eur dydžio finansinį reikalavimą bankrutuojančiai įmonei.

9733.

98Nesutiktina su apeliante UAB „Krašto projektai ir partneriai“, kad nagrinėjamu atveju yra svarbus tik faktinis kreditorinis reikalavimas. Atkreiptinas dėmesys, kad BUAB „Laugina“ bankroto byla iškelta 2016 m. liepos 15 d., o reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2016/02/10 buvo sudaryta 2016 m. vasario 11 d. (iki BUAB „Laugina“ bankroto bylos iškėlimo), UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ reikalavimas BUAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtintas 2017 m. kovo 9 d. nutartimi, tačiau BUAB „Manfula“ tik 2018 m. liepos 23 d. pranešimu vienašališkai nutraukė 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2016/02/10. Šios aplinkybės patvirtina, kad viso BUAB „Laugina“ bankroto proceso metu UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ teisėtai disponuoja jai priklausančiu finansiniu reikalavimu, įgytu pagal minėtą reikalavimo perleidimo sutartį.

9934.

100Šiuo metu tarp UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir BUAB „Manfula“ vykstantis ginčas dėl 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo sutarties Nr. 2016/02/10 vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir BUAB „Manfula“ reikalavimo patvirtinti jos 718 868,46 Eur reikalavimo BUAB „Laugina“ bankroto byloje, nėra išspręstas. Tai reiškia byloje nėra priimtas galutinis sprendimas, paneigiantis kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ reikalavimo teisę į 1 080 786,84 Eur reikalavimą BUAB „Laugina“ bankroto byloje, turintis res judicata (teismo išspręsta byla) galią. Taigi, tik įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, jis tampa neginčytinas ir privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Siekiant užtikrinti normalią civilinių santykių raidą, kuriai būtinas stabilumas, perspektyvinio prognozavimo galimybė, reikalingas teisinis tikrumas, pasitikėjimas įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju nesant įsiteisėjusio procesinio teismo sprendimo dėl vienašališko 2016 m. vasario 11 d. reikalavimo sutarties Nr. 2016/02/10 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir BUAB „Manfula“ patvirtinto finansinio reikalavimo 718 868,46 Eur BUAB „Laugina“ bankroto byloje, kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ reikalavimas ginčijamų 2018 m. spalio 31 d. ir 2018 m. lapkričio 2 d. kreditorių susirinkimo metu turėjo būti ne mažesnis nei patvirtintas 2017 m. kovo 7 d. nutartimi, t. y. 1 080 786,84 Eur ir nuo šio dydžio ji turėjo vertine išraiška balsų kiekį susirinkimuose. Todėl teisingai pirmos instancijos teismas nustatė jog 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkime buvo kvorumas (kaip beje ir 2018 m. lapkričio 2 d.).

101Dėl apeliantės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atskirojo skundo argumentų

10235.

103Apeliantė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ skunde teigia, kad nustačius, jog BUAB „Laugina“ 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkime buvo kvorumas, pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti kokie konkretūs nutarimai buvo priimti ir išspręsti klausimą dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

10436.

105Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatymo ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-286/2007). Kitas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) bei kreditorių ar / ir pačios bankrutuojančios įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-786/2012, 2011 m. rugpjūčio 9 d.). Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-514/2012).

10637.

107Kreditoriai, kaip teisinių santykių, susiklostančių vykstant bankroto procesui dalyviai, yra vieni pagrindinių bankroto proceso subjektų, lemiančių bankroto proceso kolektyvinį pobūdį. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo teises. Taip visų kreditorių interesai yra sujungiami ir jiems atstovaujama, nes įmonių bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o kreditorių visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip antai, tęs ar nutrauks įmonė savo ūkinę komercinę veiklą, įmonė bus likviduojama ar bus sudaryta taikos sutartis ir pan. Kreditorių kaip visumos teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1428-330/2018; 2019 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-225-450/2019). Ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382-313/2015; 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

10838.

109Pirmosios instancijos teismas netenkino apeliantės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ prašymo panaikinus 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus, nustatyti, kad BUAB „Laugina“ 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkime buvo kvorumas ir buvo priimti skunde išvardinti nutarimai bei pripažinti BUAB „Laugina“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nurodė, kad nėra žinoma didžiosios dalies kreditorių pozicija dėl taikos sutarties byloje sudarymo ar įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Nurodė, kad panaikinus 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus, kreditoriai turės teisę patys spręsti dėl kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtinų klausimų.

11039.

111Teismas pažymi, jog bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška ir ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

11240.

113Dėl to esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo normos paveda spręsti kreditorių susirinkimui. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę ginti savo interesus, dalyvaudami kreditorių susirinkimuose ir balsuodami juose kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 24 straipsnio 1 dalis), taip pat skųsdami kreditorių susirinkimo nutarimus teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis).

11441.

115Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis. Nors atskirais atvejais yra numatyta teismui teisė priimti sprendimą, kuris gali būti priimtas kreditorių susirinkime, tame tarpe ir pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį dėl įmonės likvidavimo, kreditorių susirinkimui nustatytais terminais neišsprendus šio klausimo, atsižvelgiant į tai, kad įmonių bankroto įstatyme imperatyviai nustatyta būtent kreditorių teisė dalyvauti kreditorių susirinkime ir ginti savo reikalavimus bei priimti nutarimus (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas), atitinkamai kreditorių susirinkimo metu būtent kreditorių susirinkimo kompetencijai pavesta spręsti priskirtus klausimus (ĮBĮ 23 straipsnis), todėl nustačius, kad 2018 m. spalio 31 d. vykęs kreditorių susirinkimas neteisingai pripažintas neįvykusiu, nes jame buvo kvorumas, ir be pagrindo buvo sušauktas 2018 m. lapkričio 2 d. kreditorių susirinkimas, kurio metu priimti nutarimai panaikinti, sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, kad BUAB „Laugina“ patys kreditoriai turi spręsti ir priimti nutarimus pagal sudarytą darbotvarkę. Pažymėtina ir tai, kad iš BUAB „Laugina“ 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkimo protokolo ir kreditorių registracijos sąrašo matyti, kad į susirinkimą atvyko du kreditoriai (UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir E. L.), o trylika kreditorių balsavo raštu. Taigi, vertinant BUAB „Laugina“ 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkimo protokole esančią informaciją, nėra galimybės nustatyti kaip šio susirinkimo metu balsavo į susirinkimą atvykę kreditoriai (UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir E. L.). Ši aplinkybė patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad byloje trūksta informacijos dėl kreditorių pozicijos sudaryti taikos sutartį bei pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

11642.

117Be to, atkreiptinas dėmesys, įstatymas nenumato draudimo kreditoriams iki pakartotinio kreditorių susirinkimo keisti savo nuomonę dėl kiekvieno pakartotiniame susirinkime svarstomo nutarimo. Toks draudimas iš esmės reikštų vienos pagrindinių kreditorių teisių – dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas), apribojimą. Remiantis 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolu, šiame susirinkime iš viso balsavo 19 įmonės kreditorių (nors 2018 m. spalio 31 d. kreditorių susirinkime iš viso balsavo 15 kreditorių), tai patvirtina, kad kreditoriai gali pakeisti savo pozicijas dalyvaujant ir priimant nutarimus įmonės kreditorių susirinkimuose, todėl siekiant nepažeisti kreditorių lygiateisiškumo principo ir teisėtų interesų, BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimas turi būti šaukiamas iš naujo. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje ne vieną kartą yra pažymėjęs, kad vertinant kreditorių teises ir interesus ypatingai svarbus yra visų įmonės kreditorių lygiateisiškumo principas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-483/2012).

11843.

119Apeliacinis teismas daro išvadą, kad atskiruosiuose skunduose nurodyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

12044.

121Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

122Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

123Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ata... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Laugina“... 7. 2.... 8. 2018 m. lapkričio 2 d. įvyko pakartotinis BUAB „Laugina“ kreditorių... 9. 3.... 10. Pareiškėja kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ kreipėsi į... 11. 4.... 12. Pareiškėjos teigimu, organizuojant 2018 m. spalio 31 d. BUAB „Laugina“... 13. 5.... 14. Pareiškėja pažymėjo, kad bankroto administratorius nepagrįstai sumažino... 15. 6.... 16. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2018 m. lapkričio 2 d. įvykusiame... 17. 7.... 18. Pareiškėjos teigimu, siūloma sudaryti taikos sutartis yra prieštaringa ir... 19. 8.... 20. Bankroto administratorius veikia šališkai ir neteisėtai, iš anksto... 21. 9.... 22. Kreditoriai pasisakė prieš taikos sutarties tvirtinimą ir taikos sutartis... 23. 10.... 24. Dėl BUAB „Laugina“ turto pardavimo tvarkos pažymėjo, kad buvo pasiūlyti... 25. 11.... 26. Nustačius, kad 2018 m. spalio 31 d. vykusiame kreditorių susirinkime kvorumas... 27. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 28. 12.... 29. Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 30 d. nutartimi tenkino pareiškėjos... 30. 13.... 31. Teismas nustatė, kad BUAB „Laugina“ bankroto administratorius 2018 m.... 32. 14.... 33. Teismas taip pat nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 9 d.... 34. 15.... 35. Teismas nustatė, kad Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose iškelta civilinė... 36. 16.... 37. Teismas sprendė, kad kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ turėjo... 38. 17.... 39. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi... 40. 18.... 41. Teismas padarė išvadą, kad 2018 m. lapkričio 2 d. įvykusio kreditorių... 42. 19.... 43. Priimant ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus kreditorei UAB „Skolų... 44. 20.... 45. Teismas nurodė, kad panaikinus 2018 m. lapkričio 2 d. pakartotinio... 46. 21.... 47. Teismas taip pat nurodė, kad nagrinėjamu atveju yra sprendžiamas klausimas... 48. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 49. 22.... 50. Pareiškėja UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atskiruoju skundu prašo... 51. 22.1.... 52. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad UAB „Laugina“ 2018 m. spalio... 53. 22.2.... 54. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad susirinkimo kvorumas... 55. 22.3.... 56. BUAB „Laugina“ bankroto procesas vyksta daugiau kaip du metus, o per tą... 57. 22.4.... 58. Apeliantė atkreipė dėmesį į tai, kad nuo bankroto bylos iškėlimo taikos... 59. 22.5.... 60. Kreditoriai 2018 m. spalio 31 d. vykusiame kreditorių susirinkime jau išsakė... 61. 22.6.... 62. Pirmosios instancijos teismas, nepriklausomai nuo ankstesnių reikalavimų... 63. 23.... 64. Kreditorė UAB ,,Krašto projektai ir partneriai“ atskiruoju skundu prašo... 65. 23.1.... 66. Apeliantė pažymėjo, kad iš esmės ginčas byloje vyksta dėl to, ar UAB... 67. 23.2.... 68. Vertinant UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ reikalavimą, reikšminga... 69. 23.3.... 70. Pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje cituota Kauno apygardos... 71. 24.... 72. Pareiškėja UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ pateikė atsiliepimą į... 73. 25.... 74. Atsakovė BUAB „Laugina“ pateikė atsiliepimą į UAB „Skolų valdymo... 75. 25.1.... 76. Atsakovė visiškai sutinka su UAB „Krašto projektai ir partneriai“... 77. 25.2.... 78. Teigia, kad UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atskirasis skundas yra... 79. Teismas... 80. IV.... 81. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 82. 26.... 83. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 84. 27.... 85. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 86. Dėl apeliantės UAB „Krašto projektai ir partneriai“ atskirojo skundo... 87. 28.... 88. Atskirajame skunde apeliantė UAB „Krašto projektai ir partneriai“ teigia,... 89. 29.... 90. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 9 d. nutartimi BUAB... 91. 30.... 92. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, priėjo... 93. 31.... 94. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 95. 32.... 96. Nagrinėjamu atveju UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 1 080 786,84 Eur... 97. 33.... 98. Nesutiktina su apeliante UAB „Krašto projektai ir partneriai“, kad... 99. 34.... 100. Šiuo metu tarp UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir BUAB „Manfula“... 101. Dėl apeliantės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atskirojo skundo... 102. 35.... 103. Apeliantė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ skunde teigia, kad... 104. 36.... 105. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 106. 37.... 107. Kreditoriai, kaip teisinių santykių, susiklostančių vykstant bankroto... 108. 38.... 109. Pirmosios instancijos teismas netenkino apeliantės UAB „Skolų valdymo... 110. 39.... 111. Teismas pažymi, jog bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors... 112. 40.... 113. Dėl to esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus... 114. 41.... 115. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios... 116. 42.... 117. Be to, atkreiptinas dėmesys, įstatymas nenumato draudimo kreditoriams iki... 118. 43.... 119. Apeliacinis teismas daro išvadą, kad atskiruosiuose skunduose nurodyti... 120. 44.... 121. Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, jog pirmosios instancijos... 122. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 123. Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....