Byla e2A-951-236/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Alvydo Poškaus, posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „LIUMENAS“, akcinės bendrovės Energetikos tinklų instituto ir uždarosios akcinės bendrovės „TETAS“ apeliacinius skundus bei uždarosios akcinės bendrovės „LIUMENAS“ prisidėjimą prie akcinės bendrovės Energetikos tinklų instituto ir uždarosios akcinės bendrovės „TETAS“ apeliacinių skundų, uždarosios akcinės bendrovės „TETAS“ prisidėjimus prie uždarosios akcinės bendrovės „LIUMENAS“ ir akcinės bendrovės Energetikos tinklų instituto apeliacinių skundų dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4128-590/2016 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „LIUMENAS“, akcinės bendrovės Energetikos tinklų instituto ir uždarosios akcinės bendrovės „TETAS“ ieškinius atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei Verslo aptarnavimo centrui ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims A. Žilinskio ir ko uždarajai akcinei bendrovei, uždarajai akcinei bendrovei „ELGA“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m. balandžio 7 d. nutartimi civilinės bylos Nr. e2-4205-340/2016 ir Nr. e2-4207-590/2016 sujungtos prijungiant prie civilinės bylos Nr. e2-4128-590/2016.

5Byloje reiškiami reikalavimai dėl supaprastintų skelbiamų derybų būdu viešojo pirkimo Nr. 165438 – 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugos pirkimo (toliau – pirkimas).

6Ieškovė UAB „LIUMENAS” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB Verslo aptarnavimo centrui, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ sprendimus dėl ieškovės pasiūlymo ir pretenzijos atmetimo, ex officio panaikinti visus atsakovės sprendimus, priimtus po 2016 m. sausio 29 d. sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą, ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį, jeigu ji būtų sudaryta, ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį – įpareigoti atsakovę tęsti pirkimo procedūras nuo kvalifikacijos tikrinimo stadijos, nekeliant ginčo kvalifikacinio reikalavimo dėl pavojingų atliekų licencijos turėjimo (civilinė byla Nr. e2-4128-590/2016).

7Ieškovė UAB „LIUMENAS” nurodė, kad dalyvauja pirkime kaip ūkio subjektų grupės, susidedančios iš ieškovės ir UAB „ELGA“, narys. 2015 m. rugsėjo mėn. Pateikus pirminį pasiūlymą, atsakovė prašė jos tikslinti kvalifikacinius duomenis ir ieškovė pateikė jai prašomus dokumentus. 2015 m. rugsėjo 30 d. atsakovė prašė jos patikslinti kvalifikacinius duomenis ir ieškovė pateikė atsakovei atsakymą su priedais.

8Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė dėl kitų dalyvių pretenzijų stabdė pirkimo procedūras, vėliau nutraukė pirkimą, tačiau pagal teismo sprendimą pirkimo procedūras vėl atnaujino ir 2016 m. sausio 29 d. sprendimu atmetė ieškovės pasiūlymą dėl kvalifikacijos neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams, nurodydama, kad ieškovė neturi pavojingų atliekų tvarkymo licencijos arba tinkamai neišviešino tokią licenciją turinčio subrangovo.

9Ieškovė nurodė, kad 2016 m. vasario 5 d. pateikė pretenziją, kurią atsakovė atmetė kaip nepagrįstą.

10Ieškovės teigimu, atsakovė kvalifikacijos tikrinimo stadijoje iškėlė ir pritaikė naują, iki pasiūlymų pateikimo nenustatytą reikalavimą tiekėjams turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, todėl pažeidė VPĮ 32 str. 2 dalies nuostatas. Atsakovė nepagrįstai pareikalavo, kad ieškovė įrodytų turinti teisę tvarkyti pavojingas atliekas, t. y. pateiktų pavojingų atliekų tvarkymo licenciją.

11Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė žinojo, jog ieškovė tokios licencijos neturi ir jos pateiktame pirminiame pasiūlyme nėra nurodytas tokią licenciją turintis subrangovas (CPK 187 str.). Ieškovė laikė, kad jos kvalifikacija buvo pakankama su ginčo objektu susijusiems demontavimo darbams atlikti ir nebuvo jokio pagrindo iškelti naujo reikalavimo dėl licencijos turėjimo. Pirkimo dokumentuose įtvirtintus kvalifikacinius reikalavimus atitinkanti ieškovė turi teisę atlikti Techniniame projekte nurodytus pastotės demontavimo darbus ir jiems atlikti nereikalinga pavojingų atliekų tvarkymo licencija.

12Ieškovė nurodė, kad Techniniame projekte buvo nustatyti reikalavimai nuvalyti susikaupusį ant konstrukcijų alyvos sluoksnį ir surinkti alyvą į metalines talpas. Ieškovė, remdamasi Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis bei Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėmis, teigė, kad šiems darbams atlikti papildomai pavojingų atliekų tvarkymo licencija nereikalinga.

13Ieškovė pažymėjo, kad atliekų tvarkymas nebuvo tiesioginis šios pirkimo sutarties objektas ir atsakovei yra aktualus tik tiek, kad rangovui vykdant statybos darbus, kurie yra tiesioginis pirkimo objektas, nebūtų pažeidžiami aplinkos apsaugos reikalavimai. Ieškovė šį reikalavimą laikė susijusiu su rangovo pareigomis vykdant sutartį, o ne kvalifikacinį reikalavimą rangovui pačiam turėti teisę verstis atliekų tvarkymo veikla ar būti priverstam įtraukti į sutarties vykdymą subrangovais tokius su pirkimo objektu nesusijusius asmenis, kaip atliekų surinkėją, vežėją, tvarkytoją, sąvartyno valdytoją ir t.t.

14Ieškovė nurodė, kad yra įvykdžiusi mažiausiai 10 analogiškų sutarčių su AB LESTO ir nė viename demontuotame rezervuare iki šiol nebuvo pavojingų atliekų ar keliamas panašus reikalavimas . Pavojingų atliekų Zoknių TP objekte faktiškai nebuvo 2007-2015 metų laikotarpiu ir šiuo metu faktiškai nėra, todėl sprendė, kad atsakovė neteisėtai iškėlė naują kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams po pirminių pasiūlymų pateikimo.

15Ieškovė pažymėjo, kad ji atsakovei pateikė pasiūlymų pateikimo dieną galiojusią sutartį su pavojingas atliekas turinčiu teisę tvarkyti subjektu - UAB „Toksika“, tačiau atsakovė, atmesdama jos pasiūlymą, nepagrįstai nurodė, kad UAB „Toksika“ yra ieškovė subrangovas; kad subrangovas nebuvo tinkamai išviešintas pirminių pasiūlymų pateikimo momentu. Pasak ieškovės, ji neturėjo subrangovo šiame pirkime.

16Ieškovė AB Energetikos tinklų institutas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro viešajame pirkime Nr. 165438 priimtus sprendimus: 2016 m. sausio 29 d. sprendimą pripažinti ieškovės kvalifikaciją netinkama ir atmesti jos pasiūlymą bei 2016 m. kovo 7 d. sprendimą sudaryti galutinių pasiūlymų eilę ir sudaryti pirkimo sutartį, įpareigoti atsakovę UAB Verslo aptarnavimo centrą atnaujinti ginčo viešojo pirkimo procedūras, grįžti į iki ieškovės teisių pažeidimo buvusį procedūrų etapą ir iš naujo įvertinti ieškovo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams (civilinė byla Nr. e2-4205-340/2016).

17Ieškovė nurodė, kad pirkimo sąlygose nebuvo suformuluotas reikalavimas tiekėjams turėti licenciją pavojingų atliekų tvarkymo veiklai. Ji kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Elektros darbai“ pateikė pasiūlymą. Susirašinėjimo su atsakove metu, ieškovė pažymėjo, kad pavojingas atliekas tvarkys UAB „Žalvaris“, su kuriuo yra sudaryta sutartis, pagal kurią pastaroji įmonė atliekas išsiveš ir sutvarkys. Ieškovės teigimu, UAB „Žalvaris“ objekte neatliks darbų, todėl ji nebuvo neįvardinta su ieškovės pasiūlymu pateiktame subrangovų sąraše.

18Ieškovės teigimu, jos pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai, kadangi pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimų, susijusių su specifiškai objekte esamo gelžbetoninio alyvos surinkėjo ir alyvos linijos demontavimo darbams reikalinga patirtimi. Be to, atsakovė nepagrįstai nevertino fakto, kad atliekant Zoknių transformatorių pastotės rekonstrukciją, pavojingos atliekos nesusidarys, kad atliekų sutvarkymo paslaugą ieškovė pirks iš atitinkama veikla besiverčiančios ir atitinkamą licenciją turinčios UAB „Žalvaris“, taip pat nepagrįstai UAB „Žalvaris“ laikė subrangovu (o ne paslaugos teikėju) ir atitinkamai nepagrįstai laikė, esą UAB „Žalvaris“ turėjo būti įtraukta į ieškovės su pasiūlymu teiktą subrangovų sąrašą.

19Ieškovė UAB „TETAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama panaikinti atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro 2016 m. sausio 29 d. pranešime nurodytą sprendimą dėl UAB „TETAS“ pasiūlymo atmetimo, panaikinti atsakovės 2016 m. kovo 8 d. pranešime nurodytą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo paskelbimo ir pirkimo sutarties su laimėtoju sudarymo (civilinė byla Nr. e2-4207-590/2016).

20Ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras 2016 m. sausio 29 d. pranešė jai apie atmestą jos pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovė konstatavo, kad ieškovė neturi licencijos pavojingoms atliekoms surinkti, taip pat neturi leidimo atlikti statybos sklypo papildomus – kontrolinius IGG tyrimus, todėl nėra galimybės tinkamai įvykdyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1.7 punkte numatytus bendruosius statybos darbus. Tuo tarpu, ieškovė pažymėjo, kad pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo tiekėjui turėti licenciją pavojingoms atliekoms surinkti, taip pat turėti leidimą atlikti statybos sklypo papildomus – kontrolinius IGG tyrimus.

21Ieškovė teigė, kad perkančiosios organizacijos įgaliotoji organizacija atsakyme į pretenziją nurodė, kad keliami reikalavimai kvalifikacijai buvo numatyti Techninės specifikacijos dokumente Nr. 18299/5-TP-BD-T1. Tačiau šiame dokumente nėra nurodyta, kad tiekėjas turi turėti licenciją pavojingoms atliekoms surinkti, taip pat kad tiekėjas turės atlikti statybos sklypo papildomus – kontrolinius IGG tyrimus. Situacija, kai pirkimo sąlygose nebuvo nurodyti reikalavimai turėti atitinkamas licencijas, o po pasiūlymų pateikimo perkančiosios organizacijos įgaliotoji organizacija pradeda reikalauti tokių licencijų, prieštarauja viešųjų pirkimų skaidrumo principui (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d.). Jeigu perkančiosios organizacijos įgaliotoji organizacija būtų nuo pat pradžių buvusi atsakinga ir rūpestinga, ji būtų pirkimo sąlygose numačiusi aiškius ir konkrečius papildomus kvalifikacijos reikalavimus, o tiekėjas būtų pateikęs atitinkamus dokumentus arba teikdamas pasiūlymą būtų pasitelkęs ir išviešinęs trečiuosius asmenis, turinčius atitinkamas licencijas. Tačiau šiuo atveju yra situacija, kai pirkimas buvo paskelbtas pagal vienas sąlygas, o po pasiūlymų atplėšimo Įgaliotoji organizacija staiga „atranda“ papildomus kvalifikacijos reikalavimus bei pradeda reikalauti, jog tiekėjai pateiktų atitinkamas licencijas. Tokie įgaliotosios organizacijos veiksmai šiurkščiai pažeidžia viešųjų pirkimų principus.

22Ieškovės teigimu, pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1.7 punktą tiekėjas turi teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu ir turi teisę vykdyti bendruosius statybos darbus – žemės darbus, statinių grupėje: inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai). Tam, kad būtų įrodytas atitikimas minėtam punktui, tiekėjas turi pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba SPSC išduotų atestatų arba teisės pripažinimo dokumentų kopijas. Nagrinėjamuoju atveju tiekėjas, siekdamas atitikti minėtą punktą, pateikė būtent tokį dokumentą, kurio reikalavo Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1.7 punktas, t. y. subrangovo UAB „Panevėžio ryšių statyba“ SPSC atestatą. Šio punkto reikalavimus tiekėjas neabejotinai atitinka – tiekėjas turi teisę atlikti bendruosius statybos darbus – žemės darbus, statinių grupėje inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai) ir to įrodymui pateikė atitinkamus atestatus. Daugiau jokių kitų dokumentų tiekėjas pateikti neprivalėjo, kadangi Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1.7 punkte buvo aiškiai nurodyti dokumentai, kuriuos tiekėjas turėjo pateikti. Tokių dokumentų kaip „licencija pavojingų atliekų tvarkymui“ ar „leidimas atlikti IGG tyrimus“ Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1.7 punkte nebuvo nurodyta. Todėl perkančiosios organizacijos įgaliotoji organizacija neturi teisės reikalauti Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1.7 punkte nenurodytų dokumentų.

23Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai remiasi Pirkimo sąlygų Techninio projekto dokumento Nr. 18299/5-TP-BD-T1 dalies „Darbų techninė specifikacija“ skyriumi „Statybinė dalis“, kurioje nurodyta, kad „alyvos surinkėjo konstrukcijas privaloma pirmiausia išvalyti nuo susikaupusio alyvos sluoksnio“. Tokios pirkimo sąlygos neįmanoma įvykdyti, kadangi, alyvos surinkėjo konstrukcijose jokios alyvos apskritai nėra. Atsakovė, reikalaudama, kad tiekėjas surinktų alyvą, reikalauja to, kas objektyviai neįmanoma atlikti.

24Ieškovė pažymėjo, kad pirkimo sąlygose apskritai nebuvo reikalavimo ar nurodymo, kad tiekėjas, vykdydamas pirkimo sutartį, turės atlikti IGG tyrimus.

25Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė neteisėtai pašalinusi tiekėją iš pirkimo procedūrų, pažeidė ir patį pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti lėšas, kadangi pirkime laimėtoju pripažintas A. Žilinskio ir ko UAB, kurio kaina yra 300 000 Eur didesnė už ieškovės pasiūlytą. Be to, pirkime likus tik vienam tiekėjui neliko jokios konkurencijos, todėl buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai.

26Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ su ieškiniais nesutiko.

27Atsakovių teigimu, ieškovės pirkimo dokumentus aiškino ir interpretavo sau naudinga linkme. Techniniame projekte yra aiškiai išdėstyta, kokie darbai, siekiant įgyvendinti pirkimo objektą, turės būti atlikti, vykdant pirkimo sutartį. Visi numatyti darbai, įskaitant ir tinkamą pavojingų atliekų sutvarkymą, yra svarbūs, o jų tinkamą atlikimą privalo užtikrinti tiekėjas, siekiantis, kad su juo būtų sudaryta pirkimo sutartis.

28Atsakovės pažymėjo, kad dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus teisės aktus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką. Imperatyvieji kitų įstatymų reikalavimai yra privalomi visiems teisės subjektams, todėl aplinkybė, jog iš anksto žinomas iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas tiekėjui turėti atitinkama licenciją (sertifikatą), suteikianti teisę vykdyti perkamus darbus, nebuvo tiesiogiai įrašytas pirkimo sąlygose, neatleidžia jo dalyvių nuo prievolės tokį dokumentą turėti ir ir pateikti. Perkančioji organizacija negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jei ūkio subjektas šių dokumentų neturi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015).

29Atsakovės laikė ieškovių argumentus dėl to, kad nereikės atlikti su pavojingų atliekų tvarkymu susijusių darbų, kuriems reikalingas licencijos turėjimas, nepagrįstais. 2016 m. balandžio 4 d. 2 atsakovės pavedimu, antstolis R. K. užfiksavo faktines aplinkybes - grunto ir dumblo bei skysčio mėginių paėmimą iš Zoknių TP alyvos surinkimo sistemos (tarpinių šulinių bei rezervuaro). Mėginiai buvo paimti antstolio akivaizdoje, įdėti į plastiko indelį, sandariai uždaryti ir antspauduoti antstolio antspaudu. Tokie sandarūs mėginiai buvo pristatyti tyrimams į laboratoriją (užsakymai Nr. 160404KT110 ir Nr. 160405KT111). Atlikus tyrimus, laboratorijoje nustatyta kad: susikaupusio grunto mėginai yra stipriai užteršti naftos produktais. Dėl to atsakovės darė išvadą, kad rekonstruojant Zoknių TP, bus reikalinga atlikti darbus, susijusius su alyvos utilizavimu, kam yra būtina atitinkama licencija, kurios ieškovės neturi arba nepateikė.

30Atsakovės nesutiko su ieškovės UAB „TETAS“ argumentais, kad pirkimo sąlygose apskritai nėra reikalavimo ar nurodymo, kad tiekėjas, vykdydamas pirkimo sutartį, turės atlikti IGG tyrimus, kad IGG tyrimai yra ne statinio rekonstrukcijos, bet ankstesnės statybos stadijos - statinio projektavimo – dalis, todėl pati astakovė, kaip statybos užsakovė, privalėjo užtikrinti, jog dar statinio projekto rengimo metu būtų atlikti visi reikiami IGG tyrimai.

31Atsakovės pažymėjo, kad pirkime yra gauti galutiniai pasiūlymai ir sudaryta pasiūlymų eilė. Ieškovų ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas buvo priimtas po pirminių pasiūlymų pateikimo, dėl to ieškovės nedalyvavo derybų procese, nepateikė galutinio pasiūlymo pirkime. Atsakovių teigimu, ieškovėms palankus teismo sprendimas gali būti neįgyvendinamas praktiškai pirkimo procedūrų tęsimo kontekste.

32Trečiasis asmuo A. Žilinskio ir ko UAB nurodė, kad ieškiniai nepagrįsti, prašė ieškinius atmesti.

33Trečiasis asmuo UAB „ELGA“ atsiliepimo į ieškinius nepateikė.

34II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

35Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 2 d. sprendimu nusprendė atmesti ieškovių UAB „LIUMENAS”, AB Energetikos tinklų instituto ir UAB „TETAS“ ieškinius.

36Teismas nurodė, kad atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras, veikdama pagal atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (AB LESTO teisių perėmėja) suteiktus įgaliojimus, 2015 m. liepos 10 d. CVP IS priemonėmis paskelbė apie supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomą viešąjį pirkimą „110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugos pirkimas“, pirkimo numeris 7744. Ieškovė UAB „LIUMENA” kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „ELGA“, ieškovė AB Energetikos tinklų institutas kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Elektros darbai“ ir ieškovė UAB „TETAS“ pirkime pateikė savo pasiūlymus. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras 2015 m. spalio 12 d. nutraukė pirkimo procedūrą, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 11 d. panaikino perkančiosios organizacijos įgaliotosios organizacijos sprendimą dėl pirkimo procedūros nutraukimo (civilinė byla Nr. e2-1931-590/2016). 2016 m. sausio 29 d. įgaliotoji organizacija atmetė ieškovių pasiūlymus dėl to, kad ieškovių kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygose nurodytų reikalavimų. Dėl sprendimo atmesti pasiūlymą ieškovės pateikė savo pretenzijas, tačiau 2016 m. vasario 15 d., 2016 m. vasario 23 d. ieškovių pretenzijos buvo atmestos. 2015 m. kovo 8 d. buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pripažintas A. Žilinskio ir ko UAB pasiūlymas.

37Teismas konstatavo, kad ieškovės nepateikė įrodymų, patvirtinančių jų kvalifikaciją atlikti pavojingų atliekų tvarkymo darbus. Teismas nelaikė pagrįstais ieškovių argumentų, kad pirkimo dokumentai nenumatė tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, o atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras šį reikalavimą nepagrįstai ir neteisėtai iškėlė ir pritaikė tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo stadijoje.

38Teismas pažymėjo, kad dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus teisės aktus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką. Imperatyvieji kitų įstatymų reikalavimai yra privalomi visiems teisės subjektams, todėl aplinkybė, jog iš anksto žinomas iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas tiekėjui turėti atitinkamą licenciją (sertifikatą), suteikiantį teisę vykdyti perkamus darbus, nebuvo tiesiogiai įrašytas pirkimo sąlygose, neatleidžia jo dalyvių nuo prievolės tokį dokumentą turėti ir jį pateikti. Perkančioji organizacija negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jei ūkio subjektas šių dokumentų neturi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gruodžio 11 cl. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-661 -469/2015).

39Teismas, įvertinęs pirkimo dokumentus, nustatė, kad pirkimo objektas - (Nr.7744) 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo darbai, įrangos tiekimas, darbo projekto parengimas bei personalo instruktavimo paslauga (Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1. p.), pirkimo objekto aprašymas pateiktas Techninėje specifikacijoje (Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2. p.). Teismas konstatavo, kad Techninės specifikacijos skyriuje „Statybinė dalis“ buvo numatyti esamo gelžbetoninio požeminio alyvos surinkėjo ir alyvos linijos demontavimo darbai, kuriuos atliekant, rangovas privalėjo išvalyti demontuojamas konstrukcijas nuo susikaupusio alyvos sluoksnio, surinkti į metalines talpas ir išvežti į tepalų valymo įrenginius. Dėl to teismas darė išvadą, kad pirkimo sąlygose buvo nurodyta, jog atliekant 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės rekonstrukcijos darbus, rangovas turės surinkti alyvos atliekas ir jas pašalinti.

40Teismas pažymėjo, kad pagal ginčijamo pirkimo dokumentus buvo numatyta rangovo pareiga surinkti ir pašalinti alyvos atliekas, t.y. atlikti pavojingų atliekų tvarkymo darbus, kuriuos pagal paminėtą teisinį reguliavimą, galima atlikti tik turint pavojingų atliekų tvarkymo licenciją. Todėl teismas sprendė, kad pagal pirkimo sąlygų kvalifikacinius reikalavimus tiekėjas turėjo pateikti licenciją.

41Teismas nurodė, kad pavojingų alyvos atliekų sutvarkymo (surinkimo ir šalinimo) darbai buvo aptarti Techninės specifikacijos skyriuje „Statybinė dalis“, kuriame buvo nurodyti visi su 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės rekonstrukcija susiję darbai, pirkimo sąlygose buvo nurodytas reikalavimas laikytis Atliekų tvarkymo įstatymo, kuriame ir jį lydinčiame teisės akte yra nurodytas reikalavimas pavojingų atliekų tvarkymo veiklai turėti licenciją.

42Teismas pažymėjo, kad ieškovės – savo srities profesionalės, kurios žinomi teisės aktų reikalavimai, todėl pirkimo sąlygose net ir nesant tiesioginio nurodymo pateikti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, tokia licencija turėjo būti pateikta, kad įrodyti tiekėjo kvalifikaciją atlikti pirkimo sąlygose nurodytus atliekų tvarkymo darbus. Atsakovė AB Verslo aptarnavimo centras prašė ieškoves patikslinti kvalifikacijos duomenis, tačiau įrodymų, patvirtinančių kvalifikaciją atlikti atliekų tvarkymo darbus, jos nepateikė.

43Teismas laikė nepagrįstais ieškovių UAB „LIUMENAS” ir AB Energetikos tinklų instituto argumentus, kad atliekų tvarkymo darbams atlikti jos turėjo teisę naudotis kitų subjektų pajėgumais (UAB „Toksika“ ir UAB „Žalvaris“), kadangi tiekėjas turėjo išviešinti subrangovą, kurį ketino pasitelkti sutarties vykdymui (Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.5. - 3.7. p.). Be to, pagal pasiūlymo formos 6 priedą tiekėjas turėjo nurodyti subrangovo pavadinimą, adresą, kontaktus ir subrangovui perduodamus darbus.

44Teismas atmetė ieškovių argumentus, kad UAB „Toksika“ ir UAB „Žalvaris“ nelaikytini subrangovais ir jų nereikėjo išviešinti. Teismas pažymėjo, kad atliekų tvarkymo darbai kartu su kitais transformatorių pastotės rekonstrukcijos darbais buvo įvardinti Techninės specifikacijos skyriuje „Statybinė dalis“, todėl šie darbai buvo sutarties vykdymo darbai, kuriuos turėjo atlikti tiekėjas arba subrangovas. Tiekėjas, ketindamas pasitelkti subrangovą šių darbų atlikimui, turėjo jį išviešinti pasiūlymo 6 priede. Tuo tarpu, nei ieškovė UAB „LIUMENAS“ savo pasiūlyme nenurodė, kad UAB „Toksika“ atliks kokius nors darbus, nei ieškovė AB Energetikos tinklų institutas savo pasiūlyme nenurodė, kad UAB „Žalvaris“ atliks kokius nors darbus. Dėl to teismas sprendė, kad minėtos ieškovės pagal pirkimo sąlygas negalėjo remtis jų pajėgumais.

45Teismas taip pat atmetė ieškovių argumentus, kad pirkime nereikės atlikti su pavojingų atliekų tvarkymu susijusių darbų, t. y. atlikti alyvos atliekų tvarkymo (surinkimo ir pašalinimo) darbus. Teismas pagal pateiktus į bylą įrodymus nustatė, kad 2016 m. balandžio 4 d. antstolis R. K. užfiksavo faktines aplinkybes - grunto ir dumblo bei skysčio mėginių paėmimą iš Zoknių TP alyvos surinkimo sistemos (tarpinių šulinių bei rezervuaro); mėginiai buvo paimti antstolio akivaizdoje, įdėti į plastiko indelį, sandariai uždaryti ir antspauduoti antstolio antspaudu (priedas Nr. 1); tokie sandarūs mėginiai buvo pristatyti tyrimams į laboratoriją (užsakymai Nr. 160404KT110 ir Nr. 160405KT111); tyrimai patvirtino, kad alyvos surinkimo sistema yra užteršta naftos produktais nuo 140 mg/kg iki 2680 mg/kg.

46Teismas laikė nepagrįstais ieškovės UAB „TETAS“ argumentus, kad atmetus ieškovių pasiūlymus, neliko konkurencijos, nes pirkime liko vienas tiekėjas. Teismas pažymėjo, kad konkuruoti gali tik tokie tiekėjų pasiūlymai, kurie atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus. Ieškovių pasiūlymai neatitiko reikalavimų, todėl negalėjo konkuruoti ir atmetus ieškovių pasiūlymus tiekėjų konkurencija pirkime nebuvo pažeista.

47Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą sprendė, kad ieškovių kvalifikacija neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, todėl atsakovė AB Verslo aptarnavimo centras teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovių pasiūlymus. Dėl to teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo panaikinti atsakovės AB Verslo aptarnavimo centro sprendimo dėl ieškovių pasiūlymų atmetimo ir sprendimą dėl pirkimo laimėtojo nustatymo.

48Teismas nenagrinėjo ieškovės UAB „TETAS“ argumentų dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių (IGG) tyrimų, taip pat argumentų dėl jos mažesnės pasiūlymo kainos, nes ieškovės pasiūlymas buvo teisėtai atmestas dėl jos neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams.

49III. Apeliacinių skundų ir prisidėjimų prie apeliacinių skundų bei atsiliepimų į juos argumentai

50Ieškovė UAB „LIUMENAS” apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - tenkinti ieškovės UAB „LIUMENAS“ ieškinį, priteisti iš atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino, aiškino ir taikė pirkimo sąlygas. Teismas, konstatuodamas, jog pirkimo sąlygose tariamai yra įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, pernelyg plačiai, todėl neteisėtai, taikė sisteminio pirkimų sąlygų aiškinimo principą, taip absoliučiai nukrypdamas nuo VPĮ įtvirtinto reikalavimo, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str. 9 d.) bei pažeisdamas skaidrumo principą (VPĮ 3 str. 1 d.), o taip pat pateisindamas atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro pirkimo sąlygų faktinį neteisėtą pakeitimą;
 2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo UAB „Toksika“ kaip apeliantės subrangovą, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kad apeliantė neišviešino ketinamo pasitelkti subrangovo, t. y. UAB „Toksika“ nenurodė pasiūlyme (VPĮ 24 str. 5 d.), todėl pagal pirkimo sąlygas negali remtis jos pajėgumais;
 3. Pirmosios instancijos teismas nevertino ir nepasisakė dėl to, kad mažiausiai trys pirkimo dalyviai (ieškovės) pirkimo sąlygas suprato ir vertino taip, jog jose nebuvo įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, todėl nukrypo nuo nuosekliai formuojamos teismų praktikos, jog netikslių, neaiškių, dviprasmiškų pirkimo sąlygų padariniai tenka būtent perkančiajai organizacijai (VPĮ 24 str. 9 d.).

51Ieškovė AB Energetikos tinklų institutas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - tenkinti ieškovės AB Energetikos tinklų instituto ieškinį, priteisti iš atsakovių UAB Verslo aptarnavimo centro ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

 1. Pirmosios instancijos teismas pernelyg plečiamai, nukrypdamas nuo teismų praktikos suformuotų taisyklių, aiškino pirkimo sąlygas, sisteminiam jų aiškinimui suteikdamas pernelyg didelę reikšmę, ko pasėkoje buvo iškreipta pirkimo sąlygų esmė ir perkančiosios organizacijos klaidų pasekmės nepagrįstai perkeltos tiekėjams;
 2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai, pažeisdamas proceso teisės normas, vertino byloje surinktus įrodymus ir motyvavo sprendimą, jame pasisakydamas tik dėl tų įrodymų, kurie patvirtina teismo pasirinktą poziciją, ir visiškai ignoruodamas jiems prieštaraujančius įrodymus;
 3. Pirmosios instancijos teismas suklydo dėl ginčui aktualių materialiosios teisės normų, reglamentuojančių atliekų tvarkymo veiklą, turinio, ignoravo laikinojo atliekų laikymo teisinį institutą, ko pasėkoje padarė klaidingą išvadą, jog tiekėjai, neturintys pavojingų atliekų tvarkymo licencijos, negalės tinkamai įvykdyti sutarties;
 4. Pirmosios instancijos teismas netinkamai, nukrypdamas nuo Viešųjų pirkimų tarnybos bei teismų suformuluotų taisyklių, kvalifikavo ieškovų teisinius santykius su UAB „Žalvaris“ ir UAB „Toksika“, laikydamas šiuos subjektus subrangovais (o ne paslaugų teikėjais).

52Ieškovė UAB „TETAS“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti. Apeliaciniame skunde nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015, kadangi minėtoje byloje faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių;
 2. Perkančioji organizacija negali reikalauti iš tiekėjų daugiau, nei buvo paskelbta pirkimo sąlygose. Pastaroji pirkimo sąlygose nesuformulavo reikalavimo, kad tiekėjas turėtų teisę verstis pavojingų atliekų tvarkymo veikla, todėl jos sprendimas dėl tokios licencijos ne turėjimo atmesti tiekėjo pasiūlymą yra aiškiai nepagrįstas ir neteisėtas, todėl turi būti panaikintas.
 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu bus vykdoma pavojingų atliekų tvarkymo veikla. Vykdant pirkimo sutartį tiekėjui reikės tik demontuoti alyvų surinkėjo įrenginį. Pavojingų atliekų pirkimo sutarties atveju tvarkyti tiekėjui nereiks, todėl jis pirkimo apimtyje neturėjo ir neturi perkančiajai organizacijai pateikti licencijos pavojingų atliekų tvarkymui. Tiekėjas, vertindamas pirkimo dokumentaciją ir faktinę situaciją, turėjo pagrįstus lūkesčius, kad tiekėjas turės tik demontuoti įrenginį;
 4. Perkančiosios organizacijos įgaliotoji organizacija, tiekėjui keldama papildomus (perteklinius) reikalavimus, kurie net nebuvo numatyti pirkimo sąlygose, pažeidžia esminius viešųjų pirkimų principus (lygiateisiškumo ir skaidrumo), numatytus VPĮ 3 str. 1 d.;
 5. Perkančiosios organizacijos įgaliotoji organizacija, neteisėtai pašalinusi tiekėją iš pirkimo procedūrų, pažeidė ir patį pagrindinį viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti lėšas.

53Ieškovė UAB „LIUMENAS” prisidėjimu prie ieškovių AB Energetikos tinklų instituto ir UAB „TETAS“ apeliacinių skundų prašo tenkinti ieškovių apeliacinius skundus.

54Ieškovė UAB „TETAS“ prisidėjimais prie ieškovių UAB „LIUMENAS” ir AB Energetikos tinklų instituto apeliacinių skundų prašo tenkinti ieškovių apeliacinius skundus.

55Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į ieškovių UAB „LIUMENAS”, AB Energetikos tinklų instituto ir UAB „TETAS“ apeliacinius skundus prašo kuo skubiau išnagrinėti minėtus apeliacinius skundus.

56Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į ieškovių UAB „LIUMENAS” ir UAB „TETAS“ apeliacinius skundus prašo visiškai patenkinti apeliacinius skundus.

57Trečiasis asmuo A. Žilinskio ir ko UAB atsiliepime į ieškovių UAB „LIUMENAS”, AB Energetikos tinklų instituto ir UAB „TETAS“ apeliacinius skundus prašo ieškovių apeliacinius skundus atmesti kaip nepagrįstus, palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą nepakeistą. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, o ieškovės pareiškė nepagrįstus apeliacinius skundus.

58Trečiasis asmuo UAB „ELGA“ atsiliepimo į apeliacinius skundus nepateikė.

59Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. liepos 28 d. gautas ieškovės UAB „LIUMENAS” prašymas dėl papildomų įrodymų priėmimo į bylą. Ieškovė prašo priimti į bylą 2016 m. birželio 7 d. UAB „LIUMENAS“ rašto Nr. S-927(8.10.-1) „Dėl pavojingų atliekų licencijavimo“ kopiją, 2016 m. liepos 26 d. Aplinkos apsaugos agentūros rašto Nr. (27)-A-4-7640 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos“ kopiją.

60Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. rugpjūčio 2 d. gautas ieškovės AB Energetikos tinklų instituto prašymas dėl papildomų įrodymų priėmimo į bylą. Ieškovė prašo priimti į bylą skelbimo apie pirkimą 170840 (Mažeikių TP rekonstravimo darbai) kopiją, skelbimo apie pirkimą 171048 (Gargždų TP rekonstravimo darbai) kopiją, skelbimo apie pirkimą 171741 (Šakių TP rekonstravimo darbai) kopiją, skelbimo apie pirkimą 172524 (Kretingos TP rekonstravimo darbai) kopiją, skelbimo apie pirkimą 175014 (Kazlų Rūdos TP rekonstravimo darbai) kopiją, Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 26 d. rašto Nr. (27)-A4-7640 kopiją, 2016 m. birželio 7 d. UAB “ LIUMENAS ” paklausimo Nr. S-927 (8.10.1) kopiją.

61Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. rugpjūčio 8 d. gautas ieškovės UAB „LIUMENAS” prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

62Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. rugpjūčio 9 d. gautas ieškovės AB Energetikos tinklų instituto prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

63Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. rugpjūčio 9 d. gautas ieškovės UAB „TETAS“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

64IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

65Apeliaciniai skundai atmestini, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

66Dėl bylos nagrinėjimo ribų

67Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

68Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovių UAB „LIUMENAS“, AB Energetikos tinklų instituto ir UAB „TETAS“ apeliacinius skundus bei UAB „LIUMENAS“ prisidėjimą prie AB Energetikos tinklų instituto ir UAB „TETAS“ apeliacinių skundų, UAB „TETAS“ prisidėjimus prie UAB „LIUMENAS“ ir AB Energetikos tinklų instituto apeliacinių skundų dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4128-590/2016, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

69Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar pirkimo sąlygose buvo numatyti reikalavimai tiekėjams turėti kvalifikaciją pavojingų atliekų tvarkymui (kaip licencijuojamai veiklai).

70Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

71Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantė UAB „LIUMENAS” pateikė papildomus naujus įrodymus (2016 m. birželio 7 d. UAB „LIUMENAS“ rašto Nr. S-927(8.10.-1) „Dėl pavojingų atliekų licencijavimo“ kopiją, 2016 m. liepos 26 d. Aplinkos apsaugos agentūros rašto Nr. (27)-A-4-7640 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos“ kopiją), kuriuos prašo priimti į bylą. Apeliantė AB Energetikos tinklų institutas taip pat pateikė papildomus naujus įrodymus (skelbimo apie pirkimą 170840 (Mažeikių TP rekonstravimo darbai) kopiją, skelbimo apie pirkimą 171048 (Gargždų TP rekonstravimo darbai) kopiją, skelbimo apie pirkimą 171741 (Šakių TP rekonstravimo darbai) kopiją, skelbimo apie pirkimą 172524 (Kretingos TP rekonstravimo darbai) kopiją, skelbimo apie pirkimą 175014 (Kazlų Rūdos TP rekonstravimo darbai) kopiją, Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. liepos 26 d. rašto Nr. (27)-A4-7640 kopiją, 2016 m. birželio 7 d. UAB “ LIUMENAS ” paklausimo Nr. S-927 (8.10.1) kopiją),kuriuos prašo priimti į bylą. Atsižvelgiant į tai, jog apeliantės siekia paneigti pirmosios instancijos teismo sprendime padarytas išvadas, įrodyti apeliaciniame skunde nurodomas aplinkybes, teisėjų kolegija pateiktus naujus papildomus įrodymus priima į bylą bei vertina.

72Dėl viešųjų pirkimų

73Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

74Dėl ginčo pirkimo tiekėjų atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams

75Apeliantės apeliaciniuose skunduose iš esmės nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino, pernelyg plečiamai taikė ir aiškino pirkimo sąlygas. Apeliantės UAB „TETAS“ teigimu, perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nesuformulavo reikalavimo, kad tiekėjas turėtų teisę verstis pavojingų atliekų tvarkymo veikla, ji negali reikalauti iš tiekėjų daugiau, nei buvo paskelbta pirkimo sąlygose. Teisėjų kolegija laiko šiuos apeliantės argumentus nepagrįstais.

76Sprendžiant ginčą dėl dalyvių kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms, pažymėtina, kad viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis). Nurodytas viešųjų pirkimų tikslas turi būti derinamas su viešųjų pirkimo proceso skaidrumo ir viešumo principais, t. y. pirkimas turi būti atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo pirkimo konkurso) skaidrumu. Tuo tikslu VPĮ 24 straipsnio 9 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją pateikti tikslius, aiškius ir be dviprasmybių pirkimo dokumentus, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

77VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai - tai, perkančiosios organizacijos nuomone, būtini reikalavimai, kuriuos ji nustato, įvertinusi visas būsimos pirkimo sutarties sėkmingo vykdymo aplinkybes, siekiant užtikrinti tokį sutarties įvykdymą. VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri apima ar gali apimti ekonominį, kas aktualu nagrinėjamu atveju, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

78Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras, veikdama pagal atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (AB LESTO teisių perėmėja), suteiktus įgaliojimus, 2015 m. liepos 10 d. CVP IS priemonėmis paskelbė apie supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomą viešąjį pirkimą „110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės, Serbentų g., Šiauliuose, rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugos pirkimas“, pirkimo Nr. 7744.

79Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad Techninio projekto dokumento Nr.18299/5-TP-BD-T1 dalies „Darbų techninė specifikacija“ skyriuje „Statybinė dalis“ yra įvardinti statybos darbai, tarp kurių yra nurodyti: „Demontavimo - esamą g/b požeminį alyvos surinkėją ir alyvos liniją“. Taip pat toliau skyriuje „Statybinė dalis“ nurodyta: „Demontuojamo esamo g/b požeminio alyvos surinkėjo konstrukcijas privaloma pirmiausia išvalyti nuo susikaupusio alyvos sluoksnio į atskiras metalines talpas ir tik po to konstrukcijas utilizuoti ir išvežti kartu su demontuojamais ASĮ atramų utilizuotomis konstrukcijomis. Surinktas alyvos kiekis nuo surinkėjo konstrukcijų į metalines talpas išvežamas į tepalų valymo įrenginius“. Dėl to sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Techninėje specifikacijoje skyriuje „Statybinė dalis“ buvo numatyti esamo gelžbetoninio požeminio alyvos surinkėjo ir alyvos linijos demontavimo darbai, kuriuos atliekant, rangovas privalėjo išvalyti demontuojamas konstrukcijas nuo susikaupusio alyvos sluoksnio, surinkti į metalines talpas ir išvežti į tepalų valymo įrenginius. Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog pirkimo sąlygose buvo nurodyta – atliekant 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės rekonstrukcijos darbus, rangovas turės surinkti alyvos atliekas ir jas pašalinti.

80Bylos duomenys patvirtina, kad Techninės specifikacijos Bendroje dalyje tarp pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių privalo laikytis statinio statybos dalyviai yra nurodytas ir Atliekų tvarkymo įstatymas. Įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (Atliekų tvarkymo įstatymo 12 str. 1 d.). Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisykles tvirtina aplinkos ministras (Atliekų tvarkymo įstatymo 12 str. 3 d.). Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių (toliau - Taisyklių) 1 priedą alyvos atliekos priskiriamos prie pavojingų atliekų. Pagal Taisyklių 3 punktą, pavojingas atliekas surenkančios, laikančios, šalinančios ir naudojančios įmonės privalo gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją. Neturint galiojančios licencijos surinkti, laikyti, šalinti ar naudoti pavojingas atliekas draudžiama (Taisyklių 5 punktas). Teisėjų kolegija sprendžia, jog bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad pagal ginčijamo pirkimo dokumentus buvo numatyta rangovo pareiga surinkti ir pašalinti alyvos atliekas, t. y. atlikti pavojingų atliekų tvarkymo darbus, kuriuos pagal paminėtą teisinį reguliavimą, galima atlikti tik turint pavojingų atliekų tvarkymo licenciją. Nagrinėjamu atveju tiekėjai privalėjo pateikti licenciją.

81Bylos duomenys patvirtina, kad pavojingų alyvos atliekų sutvarkymo (surinkimo ir šalinimo) darbai buvo aptarti Techninės specifikacijos skyriuje „Statybinė dalis“, kuriame buvo nurodyti visi su 110/10 kV Zoknių transformatorių pastotės rekonstrukcija susiję darbai, Pirkimo sąlygose buvo nurodytas reikalavimas laikytis Atliekų tvarkymo įstatymo, kuriame ir jį lydinčiame teisės akte yra nurodytas reikalavimas pavojingų atliekų tvarkymo veiklai turėti licenciją. Be to, dalyvavusios ginčo pirkime apeliantės buvo prašomos patikslinti kvalifikacijos duomenis, tačiau įrodymų, patvirtinančių kvalifikaciją atlikti atliekų tvarkymo darbus, pastarosios nepateikė. Dėl to teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, laiko nepagrįstais apeliantės UAB „LIUMENAS” teiginius, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog pirkimo sąlygose tariamai yra įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, pernelyg plačiai, todėl neteisėtai, taikė sisteminio pirkimų sąlygų aiškinimo principą, taip absoliučiai nukrypdamas nuo VPĮ įtvirtinto reikalavimo, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str. 9 d.) bei pažeisdamas skaidrumo principą (VPĮ 3 str. 1 d.).

82Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai rėmėsi bei taikė teisminę praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015), apeliacinio skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo teisminės praktikos taikymo yra nepagrįsti.

83Teisėjų kolegija pažymi, kad įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendime, kuriuo ieškinys tenkintinas, panaikintas atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro sprendimas dėl pirkimo procedūros nutraukimo, nurodyta, jog nors kvalifikaciniai reikalavimai aukščiau paminėtiems darbams nebuvo numatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 punkte „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“, tačiau nėra pagrindo konstatuoti, kad kvalifikaciniai reikalavimai minėtiems darbams nebuvo nustatyti pirkimo sąlygose (civilinė byla Nr. e2-1931-590/2016). Sprendime taip pat nurodyta: „Pirkime dalyvaujantys tiekėjai, kurie atlieka perkamus darbus, yra savo srities profesionalai ir žino tokiems darbams keliamus kvalifikacinius reikalavimus taip pat kad užsiimti tam tikra ūkine veikla ūkio subjektas turi turėti tam tikras licencijas, leidimus ar panašiai ir kad šiuos dokumentus privalo pateikti perkančiajai organizacijai, t.y. įrodyti savo kvalifikaciją. VPĮ ir pirkimo sąlygos negali nustatyti kitokių kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos ūkio subjektams nustato atskiras ūkinės veiklos sritis (statybos, aplinkosaugos ir pan.) reglamentuojantys teisės aktai. Nagrinėjamų pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje yra aprašytas pirkimo objektas ir jam keliami reikalavimai (2 punktas), todėl tiekėjams buvo žinomi visi kvalifikaciniai reikalavimai perkamiems darbams“.

84Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinių skundų argumentų dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo įrodymų vertinimo, taip pat argumentų, kad pagal ginčo pirkimo sąlygas nereikia atlikti su pavojingų atliekų tvarkymu susijusių darbų. Ginčo pirkimo sąlygose nurodyti su pavojingų atliekų tvarkymu susiję darbai. Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi 2016 m. balandžio 4 d. antstolio R. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, užsakymų Nr. 160404KT110 ir Nr. 160405KT111 pagrindu atliktais laboratoriniais tyrimais, kurie patvirtina, kad transformatorių pastotės alyvos surinkimo sistema yra užteršta naftos produktais. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovių pateikti į bylą 2016 m. kovo 7 d. antstolio T. U. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, Mindaugo Čegio įmonės atliktas vandens mėginio tyrimas ir kiti duomenys, kuriais ieškovės įrodinėja, kad alyvos surinkėjo konstrukcijose nėra jokios alyvos ir pirkimo sutarties vykdymo metu nereikės surinkti pavojingų atliekų, nepaneigia aukščiau paminėtų įrodymų, kuriais rėmėsi pirmosios instancijos teismas. Anksčiau paminėti įrodymai, kuriais rėmėsi pirmosios instancijos teismas, yra išsamesni, tiksliau ir detaliau atskleidžia tyrimą dėl pavojingų atliekų buvimo transformatorių pastotės alyvos surinkimo sistemoje. Įrodymais nepaneigta aplinkybė, kad transformatorių pastotės alyvos surinkimo sistema gali būti užteršta pavojingomis atliekomis skirtingais laikotarpiais, taip pat bet kuriuo metu.

85Pateikta į bylą 2014 m. spalio 9 d. AB LESTO ir UAB „TETAS“ rangos sutartis Nr. 30100/541868 ir ieškovės UAB „TETAS“ teiginiai dėl šios sutarties vykdymo nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadų dėl ginčo pirkimo sąlygų ir šiose sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams.

86Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliančių pateikti į bylą duomenys apie analogiškų objektų (transformatorių pastočių) rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugos pirkimų sąlygas nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadų dėl ginčo pirkimo sąlygų ir šiose sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į patirtį vykdant pirkimus, teismų praktiką, gali tobulinti ir detalizuoti pirkimo sąlygas vėliau atliekamuose panašiuose pirkimuose. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus teisės aktus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką. Imperatyvieji kitų įstatymų reikalavimai yra privalomi visiems teisės subjektams, todėl aplinkybė, jog iš anksto žinomas iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas tiekėjui turėti atitinkamą licenciją (sertifikatą), suteikiantį teisę vykdyti perkamus darbus, nebuvo tiesiogiai įrašytas pirkimo sąlygose, neatleidžia jo dalyvių nuo prievolės tokį dokumentą turėti ir jį pateikti. Perkančioji organizacija negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jei ūkio subjektas šių dokumentų neturi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gruodžio 11 cl. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015).

87Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrįstai pirmosios instancijos teismas darė išvadą, jog ieškovių kvalifikacija neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, todėl atsakovė AB Verslo aptarnavimo centras teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovių pasiūlymus.

88Dėl subrangovo statuso

89Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliančių apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai, nukrypdamas nuo Viešųjų pirkimų tarnybos bei teismų suformuluotų taisyklių, kvalifikavo ieškovų teisinius santykius su UAB „Žalvaris“ ir UAB „Toksika“, laikydamas šiuos subjektus subrangovais (o ne paslaugų teikėjais).

90VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

91Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl bendro ūkio subjektų dalyvavimo pirkimo procedūrose pažymi, kad perkančiosioms organizacijoms nesuteikta teisės riboti tiekėjų galimybės kooperuotis, siekiant laimėti viešąjį pirkimą. Kasacinio teismo pažymėta, kad perkančiosioms organizacijoms draudžiama riboti tiek jungtinę veiklą, tiek subrangą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-43/2012 ir Nr. 3K-3-415/2013). Negalima riboti jungtinės veiklos ar subrangos nei apimties atžvilgiu (pvz., kiek daugiausia darbų gali būti pavesta atlikti subrangovams), nei subjektų skaičiumi (pvz., kiek daugiausia partnerių gali kartu pateikti pasiūlymą). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatuota, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (VPĮ 24 straipsnio 5 dalis, 32 straipsnio 3 dalis).

92Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tiekėjų galimybę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, išskyrus atliekant sutarties projekto 5 priede nurodytus darbus (10 kV narvelių montavimo darbai), nustatė Specialiosios pirkimo sąlygos (Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.5 - 3.7 punktais). Specialiosios pirkimo sąlygos 3.7 punktas nustatė, kad prireikus tiekėjas gali remtis ūkio subjektų (juridinių ar fizinių asmenų), t. y. subrangovų pajėgumais sutarties vykdymui, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Sutarties vykdymui tiekėjas siūlydamas specialistus, kurie nėra jo darbuotojai ir kurių neketinama įdarbinti, turi įrodyti pirkėjui (pasiūlyme pateikti įrodančius dokumentus), kad jis galės naudotis siūlomų specialistų ištekliais (kvalifikacija), kurie reikalingi sutarčiai įvykdyti, pateikiant priedus Nr. 1, Nr. 4, Nr. 6 prie pasiūlymo formos ir pasitelkiamo subrangovo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, diplomų ir pan.) kopijas. Be to, tiekėjas, teigdamas pasiūlymą, priede Nr. 6 prie pasiūlymo formos turėjo nurodyti subrangovo pavadinimą, adresą, kontaktus ir subrangovui perduodamus darbus, t. y. jį išviešinti. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog pagal pirkimo sąlygas tiekėjas turėjo išviešinti subrangovą, kurį ketino pasitelkti sutarties vykdymui. Tuo tarpu, nagrinėjamu atveju nei UAB „LIUMENAS” savo pasiūlyme nenurodė, kad kokius nors darbus atliks UAB „Toksika“, nei AB Energetikos tinklų institutas savo pasiūlyme atitinkamai nenurodė UAB „Žalvaris“. Dėl to sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėtos apeliantės negalėjo pagal pirkimo sąlygas negalėjo remtis jų pajėgumais dėl jų nenurodymo pasiūlomuose.

93Dėl kitų apeliacinių skundų ir prisidėjimų prie apeliacinių skundų argumentų

94Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

95Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinių skundų, prisidėjimų prie apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

96Dėl apeliacinių skundų ir pirmos instancijos teismo sprendimo

97Vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovių UAB „LIUMENAS“, AB Energetikos tinklų instituto ir UAB „TETAS“ ieškinius atsakovėms UAB Verslo aptarnavimo centrui ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tinkamai tyrė ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, priešingai nei teigia apeliantės UAB „TETAS“ ir UAB „LIUMENAS”, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės.

98Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai yra nepagrįsti ir atmestini, o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

99Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

100Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

101Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantėms UAB „LIUMENAS”, AB Energetikos tinklų institutui ir UAB „TETAS“ nepriteistinas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

102Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei trečiais asmuo A. Žilinskio ir ko UAB prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.

103Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

104Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m.... 5. Byloje reiškiami reikalavimai dėl supaprastintų skelbiamų derybų būdu... 6. Ieškovė UAB „LIUMENAS” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB... 7. Ieškovė UAB „LIUMENAS” nurodė, kad dalyvauja pirkime kaip ūkio... 8. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė dėl kitų dalyvių pretenzijų stabdė... 9. Ieškovė nurodė, kad 2016 m. vasario 5 d. pateikė pretenziją, kurią... 10. Ieškovės teigimu, atsakovė kvalifikacijos tikrinimo stadijoje iškėlė ir... 11. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė žinojo, jog ieškovė tokios licencijos... 12. Ieškovė nurodė, kad Techniniame projekte buvo nustatyti reikalavimai... 13. Ieškovė pažymėjo, kad atliekų tvarkymas nebuvo tiesioginis šios pirkimo... 14. Ieškovė nurodė, kad yra įvykdžiusi mažiausiai 10 analogiškų sutarčių... 15. Ieškovė pažymėjo, kad ji atsakovei pateikė pasiūlymų pateikimo dieną... 16. Ieškovė AB Energetikos tinklų institutas kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 17. Ieškovė nurodė, kad pirkimo sąlygose nebuvo suformuluotas reikalavimas... 18. Ieškovės teigimu, jos pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai, kadangi pirkimo... 19. Ieškovė UAB „TETAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama... 20. Ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras 2016 m. sausio... 21. Ieškovė teigė, kad perkančiosios organizacijos įgaliotoji organizacija... 22. Ieškovės teigimu, pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1.7 punktą... 23. Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai remiasi Pirkimo sąlygų Techninio... 24. Ieškovė pažymėjo, kad pirkimo sąlygose apskritai nebuvo reikalavimo ar... 25. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė neteisėtai pašalinusi tiekėją iš... 26. Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo... 27. Atsakovių teigimu, ieškovės pirkimo dokumentus aiškino ir interpretavo sau... 28. Atsakovės pažymėjo, kad dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti... 29. Atsakovės laikė ieškovių argumentus dėl to, kad nereikės atlikti su... 30. Atsakovės nesutiko su ieškovės UAB „TETAS“ argumentais, kad pirkimo... 31. Atsakovės pažymėjo, kad pirkime yra gauti galutiniai pasiūlymai ir sudaryta... 32. Trečiasis asmuo A. Žilinskio ir ko UAB nurodė, kad ieškiniai nepagrįsti,... 33. Trečiasis asmuo UAB „ELGA“ atsiliepimo į ieškinius nepateikė.... 34. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 35. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 2 d. sprendimu nusprendė atmesti... 36. Teismas nurodė, kad atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras, veikdama pagal... 37. Teismas konstatavo, kad ieškovės nepateikė įrodymų, patvirtinančių jų... 38. Teismas pažymėjo, kad dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti... 39. Teismas, įvertinęs pirkimo dokumentus, nustatė, kad pirkimo objektas -... 40. Teismas pažymėjo, kad pagal ginčijamo pirkimo dokumentus buvo numatyta... 41. Teismas nurodė, kad pavojingų alyvos atliekų sutvarkymo (surinkimo ir... 42. Teismas pažymėjo, kad ieškovės – savo srities profesionalės, kurios... 43. Teismas laikė nepagrįstais ieškovių UAB „LIUMENAS” ir AB Energetikos... 44. Teismas atmetė ieškovių argumentus, kad UAB „Toksika“ ir UAB... 45. Teismas taip pat atmetė ieškovių argumentus, kad pirkime nereikės atlikti... 46. Teismas laikė nepagrįstais ieškovės UAB „TETAS“ argumentus, kad atmetus... 47. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą sprendė, kad ieškovių... 48. Teismas nenagrinėjo ieškovės UAB „TETAS“ argumentų dėl inžinerinių... 49. III. Apeliacinių skundų ir prisidėjimų prie apeliacinių skundų bei... 50. Ieškovė UAB „LIUMENAS” apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 51. Ieškovė AB Energetikos tinklų institutas apeliaciniu skundu prašo... 52. Ieškovė UAB „TETAS“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 53. Ieškovė UAB „LIUMENAS” prisidėjimu prie ieškovių AB Energetikos... 54. Ieškovė UAB „TETAS“ prisidėjimais prie ieškovių UAB „LIUMENAS” ir... 55. Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo... 56. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į ieškovių... 57. Trečiasis asmuo A. Žilinskio ir ko UAB atsiliepime į ieškovių UAB... 58. Trečiasis asmuo UAB „ELGA“ atsiliepimo į apeliacinius skundus nepateikė.... 59. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. liepos 28 d. gautas ieškovės UAB... 60. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. rugpjūčio 2 d. gautas ieškovės AB... 61. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. rugpjūčio 8 d. gautas ieškovės UAB... 62. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. rugpjūčio 9 d. gautas ieškovės AB... 63. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016 m. rugpjūčio 9 d. gautas ieškovės UAB... 64. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 65. Apeliaciniai skundai atmestini, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 2... 66. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 67. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 68. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 69. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar pirkimo sąlygose buvo numatyti... 70. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą... 71. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės... 72. Dėl viešųjų pirkimų... 73. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 74. Dėl ginčo pirkimo tiekėjų atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams ... 75. Apeliantės apeliaciniuose skunduose iš esmės nurodo, kad pirmosios... 76. Sprendžiant ginčą dėl dalyvių kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms,... 77. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo... 78. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog atsakovė UAB Verslo... 79. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad Techninio projekto... 80. Bylos duomenys patvirtina, kad Techninės specifikacijos Bendroje dalyje tarp... 81. Bylos duomenys patvirtina, kad pavojingų alyvos atliekų sutvarkymo (surinkimo... 82. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 83. Teisėjų kolegija pažymi, kad įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo... 84. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinių skundų argumentų... 85. Pateikta į bylą 2014 m. spalio 9 d. AB LESTO ir UAB „TETAS“ rangos... 86. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliančių pateikti į bylą duomenys apie... 87. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrįstai pirmosios instancijos teismas... 88. Dėl subrangovo statuso ... 89. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliančių apeliaciniuose skunduose... 90. VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju... 91. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl bendro ūkio subjektų dalyvavimo pirkimo... 92. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad tiekėjų galimybę remtis kitų ūkio... 93. Dėl kitų apeliacinių skundų ir prisidėjimų prie apeliacinių skundų... 94. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 95. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinių... 96. Dėl apeliacinių skundų ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 97. Vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 98. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai... 99. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 100. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 101. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 102. Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo... 103. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 104. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimą palikti...