Byla 2S-1618-601/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. V., V. T

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. P., atstovaujamos advokato Pauliaus Vaicekausko, atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-17135-1041/2018 pagal pareiškėjos A. P. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. V., V. T..

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja A. P. pateikė skundą-prieštaravimą dėl antstolės S. V. veiksmų, kuriuo prašė įpareigoti antstolę skirti turto, esančio ( - ), rinkos vertės ekspertizės patikslinimą arba naują ekspertizę laikantis įstatyminių ir metodinių teisinių normų; panaikinti dalį arešto pareiškėjos turtui, palikti galioti areštus tik tokiai daliai turto, kuris užtikrintų ieškinio dydį. Pareiškėja nurodė, kad turto vertintojas turtą įvertino per maža kaina, o antstolė vadovaudamasi šiuo vertinimo ketina skelbti turto paradavimo varžytynes. Vien užtvankos, kuri yra veikianti ir jos būklė pakankamai gera, rinkos vertė yra virš 1 000 000 Eur, atkuriamoji vertė – 2 468 200 Eur. Teisingesnė turto vertė būtų nustatyta, jeigu ekspertizė būtų atlikta lyginamuoju metodu arba keleto metodų deriniais, įvertinant įvykusius sandorius rinkoje. Turto vertintojas yra VĮ Registrų centro vidinis vertintojas, todėl jis negalėjo atlikti šio vertinimo, o turto vertinimą galėjo atlikti tik nepriklausomo vertintojo statusą turintis vertintojas. Atliekant pakartotinę ekspertizę buvo pažeistos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios kaip turi būti atliekamas turto vertinimas, t. y. prieš atliekant turto vertinimą, turėjo būti atlikta turto inventorizacija, nes turtas vertinamas pagal esamą būklę. Vertintojas savo ataskaitoje tendencingai menkina turto vertę, darydamas išvadas, kurios neatitinka vertintojo kompetencijos. Abi ekspertizės yra atliktos tuo pačiu metodu, todėl jų nustatyta turto vertė neturėtų ženkliai skirtis. Antstolė yra areštavusi per didelės vertės pareiškėjai priklausantį turtą.

82.

9Antstolė S. V. 2018 m. birželio 4 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo-prieštaravimo ir jį kartu su vykdomąja byla Nr. ( - ) persiuntė Kauno apylinkės teismui. Antstolė nurodė, kad varžytynėse yra parduodamas turtas siekiant jį parduoti maksimaliai didžiausia kaina. Varžytynių dalyvis varžydamasis su kitais varžytynių dalyviais ir turėdamas tikslą įsigyti varžytynėse parduodamą turtą didins siūlomą mokėti už jį kainą, todėl varžytynės ir nustatys pareiškėjai (skolininkei) priklausančio nekilnojamojo turto rinkos kainą, kuri nebūtinai turės atitikti vertinimą. Pareiškėja gali pasinaudoti jai suteikta teise ir iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje gali pati arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turo pirkėją, bei tokiu būdu gauti tą kainą, kuri labiausiai atitiktų skolininkės lūkesčius. Pareiškėja nepareiškė nušalinimo paskirtam ekspertui. Prie pareiškėjai priklausančių pastatų žemės sklypas nesuformuotas, valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta. Todėl, nesant suformuotam žemės sklypams po statiniais, statinių vertė yra žymiai mažesnė, nei tokių pačių statinių vertei esant suformuotam žemės sklypui.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 21 d. nutartimi pareiškėjos skundą tenkino iš dalies; atmetė pareiškėjos A. P. skundo dalį dėl antstolės veiksmų, atsisakant skirti papildomą / pakartotinę ekspertizę vykdomojoje byloje Nr. ( - ); tenkino pareiškėjos skundo dalį dėl antstolės veiksmų atsisakant panaikinti dalį arešto pareiškėjos turtui vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir įpareigojo antstolę S. V. aprašyti pareiškėjos nekilnojamąjį turtą ne daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

144.

15Teismas nurodė, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, jog pakartotinės ekspertizės metu užtvankos kaina buvo nustatyta neteisinga ar neįvertinant jos būklės. Turto vertintojas buvo atvykęs į vietą apžiūrėti turtą, ekspertizės akte detaliai aprašyta užtvankos būklė ir jos kainos nustatymo apskaičiavimas. Be to, buvo įvertinta, ne tik užtvanka, bet ir visas pareiškėjos turtas. Teismo vertinimu, nagrinėjimu atveju būtent išlaidų (kaštų) metodas tinkamiausias nustatyti pareiškėjos turto vertę, nes turtą sudaro retai parduodamas objektas – užtvanka, be to, turtas yra ( - ) zonoje, kurioje nekilnojamasis turtas nepasižymi paklausa. Todėl pareiškėjos argumentai, kad turto įvertinimas turėjo būti atliktas lyginamuoju ar jų junginių metodu nepagrįsti. Turtą pareiškėja pirko 2013 m. sausio 8 d. už 7 819,74 Eur (27 000,00 Lt), turto kadastro duomenys nustatyti 1998 m., civilinėje byloje bei vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad iki priverstinio skolos išieškojimo pareiškėja būtų pagerinusi turtą. Iš pridėtų nuotraukų, matyti, kad didžioji dalis pastatų yra labai pažeisti, dalinai sunaikinti, apdegę ir apgriuvę, tokia būklė konstatuota ir abiejose atliktose ekspertizėse, todėl labiau tikėtina, kad atlikus inventorizaciją, turto kaina būtų dar mažesnė, negu nurodyta turto kadastrinėje byloje. Be to, turtas yra ant valstybinės žemės, kuris nėra suformuotas. Ši aplinkybė taip pat turi įtakos, įvertinant pareiškėjos turtą mažesne kaina. Teismas sprendė, kad antstolė nepažeidė CPK normų dėl areštuoto turto įkainojimo, todėl pagrįstai atsisakė skirti dar vieną papildomą ir / ar pakartotinę ekspertizę. Antstolė 2018 m. gegužės 4 d. patvarkymu nustatė, kad areštuoto turto vertė yra 68 850,00 Eur. Teismui konstatavus, kad visa išieškotina suma sudaro apie 43 824,55 Eur, antstolės sudarytas turto aprašas turėtų būti tikslinamas, pareiškėjos turtą aprašant ne daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

175.

18Atskiruoju skundu pareiškėja A. P. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 21 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjos skundas dalyje dėl antstolės veiksmų, atsisakant skirti papildomą/pakartotinę ekspertizę vykdomojoje byloje Nr. ( - ), ir išspręsti klausimą iš esmės - įpareigoti antstolę S. V. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) paskirti pakartotinę Turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę; priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 61-65). Atskirąjį skundą pareiškėja grindžia šiais argumentais:

195.1.

20Teismas nepagrįstai sprendė, kad turto vertintojas tinkamai atliko ekspertizę išlaidų metodu ir turto vertė nustatyta tinkamai. Turtas turėjo būti įvertintas lyginamuoju metodu, nes didžiąją dalį turto sudaro gyvenamieji, poilsio namai, pagalbiniai pastatai, kiti statiniai (tvoros, aikštelės ir pan.). Jeigu objektyviai nėra galimybės nustatyti užtvankos pardavimo sandorių, turto vertintojas galėjo šiam specifiniam turtui taikyti išlaidų metodą atskirai nuo kitų turtą sudarančių objektų.

215.2.

22UAB „Vadasa“ ir VĮ Registrų centro ekspertizės buvo atliekamos pagal tą patį išlaidų (kaštų) metodą, tačiau ekspertizių nustatyta turto vertė radikaliai skiriasi - UAB „Vadasa“ įvertino turto atkuriamąja vertę 2 608100 Eur, o VĮ Registrų centras – 68 850 Eur. Priešingai, nei teigia teismas, toks didelis verčių skirtumas nebuvo nulemtas tariamai kruopštesnės VĮ Registro centro ekspertizės atlikimo, o buvo nulemtas panaudoto papildomo vertę mažinančio kriterijaus - ekonominio nuvertėjimo, kuris neturi nei aiškios metodikos, nei objektyvių kriterijų, kuriais gali būti apskaičiuotas.

235.3.

24Teismas neatsižvelgė į tai, kad turto vertintojas, apskaičiavęs turtą sudarančių objektų atkūrimo kaštus atėmus fizinį nuvertėjimą, nepagrįstai taikė ekonominį nuvertėjimą, kuris sumažino kiekvieno turtą sudarančio objekto vertę nuo 84 iki 98 procentų. Toks vertinimo būdas grubiai pažeidžia įstatyme apibrėžtus turto vertinimo principus, pareiškėjos interesus, nuosavybės neliečiamumo principą.

256.

26Suinteresuotas asmuo V. T. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą ir Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 71-74). Nurodo šiuos argumentus:

276.1.

28Pareiškėja nenurodė jokių imperatyvių teisės normų, kurios įpareigotų ekspertą / turto vertintoją atliekant turto vertės ekspertizę besąlygiškai vadovautis lyginamuoju metodu. Tokios nuostatos nėra Turto ir verslo metodikoje, taip pat Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme. Pareiškėjos pasirinktas turto vertintojas turtą įvertino vadovaudamasis taip pat tik išlaidų (kaštų) metodu.

296.2.

30Turto vertintojas aiškiai pagrindė kodėl papildomai taiko ekonominio nuvertėjimo skaičiavimą, jis tokią teisę turėjo, o pareiškėja nepateikė jokių argumentų ir įrodymų, kad toks skaičiavimas buvo atliktas neteisingai.

316.3.

32Pareiškėja nenurodė jokių argumentų, kodėl skundžiama nutartis yra neteisėta ir turi būti panaikinta, bet atskirajame skunde pateikė visiškai naujus argumentus, kurių priimdamas skundžiamą nutartį teismas nenagrinėjo.

337.

34Suinteresuotas asmuo antstolė S. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 80-82). Nurodo šiuos argumentus:

357.1.

36Statiniai yra registruoti kaip vienas turtinis vienetas suteikiant jam vieną registro numerį Nekilnojamojo turto registre, todėl nėra galimybės skelbti pardavimą varžytinėse kiekvieną statinį atskirai, nes nėra išspręstas klausimas kokia žemės sklypo dalis (žemės sklypo dalies ribos) būtų priskirta prie konkretaus statinio užtikrinant jo eksploataciją ir naudojimą pagal paskirtį. Parduodant visus statinius kaip vieną turtinį vienetą, nėra pagrindo kiekvieną jų vertinti atskirai lyginamuoju metodu.

377.2.

38Prie pastatų sklypas nesuformuotas, valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta, o visuotinai yra žinoma, kad nesant suformuotam žemės sklypams po statiniais, statinių vertė yra žymiai mažesnė, nei tokių pačių statinių vertė esant suformuotam žemės sklypui.

397.3.

40Ekspertizės akte aiškiai pagrįsta, kodėl papildomai taikomas ekonominio nuvertėjimo skaičiavimas. Pareiškėja nepateikia jokių argumentų, kad toks skaičiavimas buvo atliktas neteisingai, iš esmės jo teisingumo objektyviais įrodymais neginčija.

41Teismas

konstatuoja:

42IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

43

8.

44Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

459.

46Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 21 d. nutarties dalies, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų atsisakius skirti papildomą / pakartotinę ekspertizę, teisėtumo ir pagrįstumo.

4710.

48Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1d.). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus.

49Dėl turto vertės nustatymo

5011.

51Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014 ir kt.).

5212.

53Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad antstolės S. V. kontoroje vykdomas Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. e2-5055-717/2017 dėl 38 000,00 Eur skolos, 5 proc. procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. sausio 18 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1 169,25 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės A. P. išieškotojo T. naudai (vykd. b. l. 1). 2017 m. vasario 21 d. areštuotas ir aprašytas skolininkei priklausantis turtas: pastatas – gyvenamasis namas 7Alž(p), pastatas – poilsio namas 1K1p, pastatas – poilsio namas 2K1p, pastatas – poilsio namas 3K1p, pastatas – poilsio vila 6K1m, pastatas – poilsio namas 4K1ž(p), pastatas – poilsio namas 5K1ž(p), pastatas – viralinė 8I1b, pastatas – tvartas 9I1b, pastatas – daržinė 10I1m, pastatas – siurblinė 11H1p, pastatas – kiemo rūsys 12I0p, kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (keliai su aikštelėmis, lieto betono aikštelės, kuro cisterna, atraminė sienelė, lauko tualetas, borteliai, krepšinio aikštelė, tvora, vartai, šaligatvis, užtvanka), esantis adresu ( - ). Turto vertė nustatyta pagal VĮ registrų centre nurodomą vidutinę rinkos vertę 39 794,00 Eur (vykd. b. l. 11–13).

5413.

55Pareiškėjai pateikus prašymą dėl ekspertizės skyrimo, antstolės 2017 m. rugsėjo 22 d. patvarkymu paskirta ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti pareiškėjos pasiūlytai UAB „Vadasa“ (vykd. b. l. 25). Turto vertintojas D. A. K. turto ekspertizės aktu Nr. 17-09-103 nustatė turto atkuriamąją vertę – 2 608 100,00 Eur (vykd. b. l. 77). Antstolei kilus abejonių ar nustatyta turto vertė atitinka realią rinkos vertę, antstolė 2017 m. rugsėjo 22 d. patvarkymu paskyrė pakartotinę turto ekspertizę, ją pavedant atlikti VĮ Registrų centrui (vykd. b. l. 90). Antstolė, 2018 m. gegužės 4 d. patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo, vadovaujantis turto vertintojo V. L. 2018 m. balandžio 27 d. ekspertizės aktu Nr. KTVA-118(17357113), nustatė, kad nekilnojamo turto vertė yra 68 850 Eur, varžytynių pradinė kaina – 55 080 Eur, varžytynės numatytos skelbti 2018 m. birželio 1 d. (vykd. b. l. 93).

5614.

57Pareiškėja 2018 m. gegužės 15 d. antstolei pateikė skundą-prieštaravimą dėl antstolio veiksmų vertinant turtą, kuriuo prašė (reikalavo) skirti turto rinkos vertės ekspertizės patikslinimą arba naują turto ekspertizę ir laikantis įstatyminių ir metodinių teisinių normų; panaikinti dalį arešto pareiškėjos turtui, palikti galioti areštus tik tokiai daliai turto, kuris užtikrintų ieškinio dydį (vykd. b. l. 99-105). Antstolė 2018 m. birželio 4 d. patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino ir persiuntė teismui. Kauno apylinkės teismas skundžiama 2018 m. birželio 21 d. nutartimi pareiškėjos skundą tenkino iš dalies; atmetė pareiškėjos skundo dalį dėl antstolės veiksmų, atsisakant skirti papildomą / pakartotinę ekspertizę; tenkino pareiškėjos skundo dalį dėl antstolės veiksmų atsisakant panaikinti dalį arešto pareiškėjos turtui ir įpareigojo antstolę aprašyti pareiškėjos nekilnojamąjį turtą ne daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

5815.

59Apeliantė atskirąjį skundą iš esmės grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog turto vertintojas, atlikęs ekspertizę išlaidų (kaštų) metodu, turto vertę nustatė tinkamai; kadangi didžiąją dalį turto sudaro gyvenamieji, poilsio namai, pagalbiniai pastatai, kiti statiniai turto vertintojas galėjo ir turėjo areštuotą turtą įvertinti lyginamuoju metodu, o užtvankos įvertinimui taikyti išlaidų metodą. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliantės argumentais nesutinka.

6016.

61Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CKP 681 str. 1 d.). Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos (CPK 681 str. 2 d.). Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4 d.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vienas iš ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės (CPK 682 str. 2 d.), kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 str. 1 d., CPK 682 str. 3 d.). Tačiau visais atvejais tik antstoliui suteikta teisė spręsti dėl ekspertizės skyrimo reikalingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010).

6217.

63Kaip nustatyta iš vykdomosios bylos duomenų bei minėta šios nutarties 12 punkte, antstolei kilus abejonių ar UAB „Vadasa“ nustatyta turto vertė atitinka realią rinkos vertę, antstolė 2017 m. rugsėjo 22 d. patvarkymu paskyrė pakartotinę turto ekspertizę, ją pavedant atlikti VĮ Registrų centrui, kurios turto vertintojas V. L. parengė nekilnojamojo turto ( - ) 2018 m. balandžio 27 d. ekspertizės aktą Nr. KTVA-118(17357113), nustatyta turto suminė rinkos vertė – 68 850 Eur.

6418.

65Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytų metodų šiuose standartuose nustatytais turto arba verslo vertinimo atvejais taikymo Lietuvos Respublikoje procedūros ir tvarka išsamiai nurodytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 6 str. 2 d.). Turto ir verslo vertinimo metodikos 54 punkte nustatyta, kad vertinant turtą taikomi lyginamasis metodas, išlaidų (kaštų) metodas, pajamų metodas arba nustatytų metodų deriniai. Turto vertinimas atliekamas ne mažiau kaip dviem metodais; jeigu du turto vertinimo metodai netaikomi, turto vertintojas tai privalo pagrįsti turto vertinimo ataskaitoje (Turto ir verslo vertinimo metodikos 55 p.). Išlaidų (kaštų) metodas taikomas apskaičiuojant specialios paskirties ar retai rinkoje parduodamų objektų vertę, kai lyginamuoju metodu ar pajamų metodu turto rinkos vertės nustatyti neįmanoma. Esant nurodytoms aplinkybėms, išlaidų (kaštų) metodu nustatyta atkuriamoji turto vertė laikoma turto rinkos verte (Turto ir verslo vertinimo metodikos 66 p.).

6619.

67Nagrinėjamu atveju VĮ Registrų centro parengtame 2018 m. balandžio 27 d. ekspertizės akte turto vertintojas aiškiai nurodė, kodėl turto vertės lyginamuoju ir pajamų metodais nustatyti negalima, todėl buvo pasirinktas išlaidų (kaštų) metodas: neįmanoma tiriamo objekto palyginti su panašiu parduotu turtu, nėra ir pasiūlos informacijoje panašaus parduodamo turto (yra siūlomi parduoti tik veikiantys turtiniai kompleksai), tiriamas objektas nėra nuomos rinkos objektas (dėl savo būklės negali būti nuomojamas). Pažymėtina, kad apeliantės pasirinktas turto vertintojas UAB „Vadasa“ turtą įvertino vadovaudamasis taip pat išlaidų (kaštų) metodu, tačiau pareiškėja minėto turto vertintojo atlikto vertinimo šiuo pagrindu neskundė. Apeliantė, teigdama, kad turto vertinimas turėjo būti atliktas lyginamuoju ar jų junginių metodu, nepateikė jokių pagrįstų įrodymų (parduodamo panašaus turto pardavimo skelbimų), kurių pagrindu būtų galima abejoti VĮ Registrų centro pateiktu ekspertizės aktu dėl netinkamai pritaikyto turto vertinimo metodo ir nekilnojamojo turto vertės nustatymo (CPK 12, 178 str.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atmetė kaip nepagrįstus apeliantės argumentus dėl netinkamo turto vertinimo metodo parinkimo.

6820.

69Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apeliantės argumentus, kad vertinant turtą buvo nepagrįstai taikytas ekonominis turto nuvertėjimas. Išlaidų (kaštų) metodu turto vertė nustatoma dviem etapais: nustatomos vertinamo turto sukūrimo (statybos ir pan.) sąnaudos, nustatomas vertinamo turto nuvertėjimas (fizinis ir (arba) funkcinis, ir (arba) ekonominis) (Turto ir verslo vertinimo metodikos 67 p., 70 p.). Taigi, pagal Metodiką vertinant turtą leidžiama skaičiuoti tiek funkcinį, tiek ekonominį turto nuvertėjimą. VĮ Registrų centro ekspertizės akte nurodyta, kokį metodą naudojo turto vertintojas, nustatydamas turto rinkos vertę, turto vertintojas pagrindė papildomai taikomo ekonominio nuvertėjimo skaičiavimą, todėl ekspertizės aktas atitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo bei Turto ir verslo vertinimo metodikos nuostatas.

7021.

71Apeliantė, nesutikdama su nustatyta nekilnojamojo turto verte, nepateikė jokių įrodymų, kad toks turto vertintojo skaičiavimas buvo atliktas neteisingai. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, turtą pareiškėja pirko 2013 m. sausio 8 d. už 7 819,74 Eur, civilinėje byloje bei vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad iki priverstinio skolos išieškojimo pareiškėja būtų pagerinusi turtą, didžioji dalis pastatų yra labai pažeisti, dalinai sunaikinti, apdegę ir apgriuvę, tokia būklė konstatuota abiejose atliktose ekspertizėse. Pareiškėjai priklausantis turtas yra ant valstybinės žemės, kuris nėra suformuotas, valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta, todėl nėra galimybės skelbti pardavimą varžytinėse kiekvieną statinį atskirai, nes nėra išspręstas klausimas kokia žemės sklypo dalis būtų priskirta prie konkretaus statinio užtikrinant jo eksploataciją ir naudojimą pagal paskirtį. Parduodant visus statinius kaip vieną turtinį vienetą, nėra pagrindo kiekvieną jų vertinti atskirai. Pažymėtina, kad apeliantės atstovas A. P. 2017 m. gruodžio 13 d. prašė apeliantei priklausantį turtą parduoti visą kaip bendrą kompleksą (vykd. b. l. 55).

7222.

73Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės skunde-prieštaravime nurodyti deklaratyvūs teiginiai dėl netinkamo turto įvertinimo nesudaro pagrindo abejoti turto vertės įkainojimo teisingumu. Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad apeliantei yra išaiškinta teisė pasiūlyti savo turto pirkėją už kainą ne mažesnę nei nustatyta ekspertizės akte (CPK 704 str. 1 d.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad antstolė, nustatydama turto vertę 2018 m. gegužės 4 d. patvarkyme pagrįstai vadovavosi VĮ Registrų centro 2018 m. balandžio 27 d. ekspertizės aktu Nr. KTVA-118(17357113) (CPK 681 str. 4 d.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi atmetė apeliantės skundo dalį dėl antstolės veiksmų, atsisakant skirti papildomą / pakartotinę ekspertizę.

7423.

75Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimą bei turto vertės nustatymą, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo 2018 m. birželio 21 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

76Dėl bylinėjimosi išlaidų.

7724.

78Atmetus atskirąjį skundą, suinteresuotam asmeniui V. T. iš apeliantės priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str., 443 str. 6 d.).

79Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

80Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

81Priteisti iš apeliantės A. P. (a. k. ( - ) suinteresuotam asmeniui V. T. (a. k. ( - ) 375,10 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt penkių eurų 10 ct) bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

82Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja A. P. pateikė skundą-prieštaravimą dėl antstolės S. V.... 8. 2.... 9. Antstolė S. V. 2018 m. birželio 4 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 21 d. nutartimi pareiškėjos... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, jog pakartotinės... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. 5.... 18. Atskiruoju skundu pareiškėja A. P. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 19. 5.1.... 20. Teismas nepagrįstai sprendė, kad turto vertintojas tinkamai atliko... 21. 5.2.... 22. UAB „Vadasa“ ir VĮ Registrų centro ekspertizės buvo atliekamos pagal tą... 23. 5.3.... 24. Teismas neatsižvelgė į tai, kad turto vertintojas, apskaičiavęs turtą... 25. 6.... 26. Suinteresuotas asmuo V. T. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti... 27. 6.1.... 28. Pareiškėja nenurodė jokių imperatyvių teisės normų, kurios įpareigotų... 29. 6.2.... 30. Turto vertintojas aiškiai pagrindė kodėl papildomai taiko ekonominio... 31. 6.3.... 32. Pareiškėja nenurodė jokių argumentų, kodėl skundžiama nutartis yra... 33. 7.... 34. Suinteresuotas asmuo antstolė S. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 35. 7.1.... 36. Statiniai yra registruoti kaip vienas turtinis vienetas suteikiant jam vieną... 37. 7.2.... 38. Prie pastatų sklypas nesuformuotas, valstybinės žemės nuomos sutartis... 39. 7.3.... 40. Ekspertizės akte aiškiai pagrįsta, kodėl papildomai taikomas ekonominio... 41. Teismas... 42. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 43.

8.... 44. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 45. 9.... 46. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m.... 47. 10.... 48. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo... 49. Dėl turto vertės nustatymo... 50. 11.... 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 52. 12.... 53. Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad... 54. 13.... 55. Pareiškėjai pateikus prašymą dėl ekspertizės skyrimo, antstolės 2017 m.... 56. 14.... 57. Pareiškėja 2018 m. gegužės 15 d. antstolei pateikė skundą-prieštaravimą... 58. 15.... 59. Apeliantė atskirąjį skundą iš esmės grindžia argumentais, kad pirmosios... 60. 16.... 61. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis,... 62. 17.... 63. Kaip nustatyta iš vykdomosios bylos duomenų bei minėta šios nutarties 12... 64. 18.... 65. Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose... 66. 19.... 67. Nagrinėjamu atveju VĮ Registrų centro parengtame 2018 m. balandžio 27 d.... 68. 20.... 69. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apeliantės argumentus, kad... 70. 21.... 71. Apeliantė, nesutikdama su nustatyta nekilnojamojo turto verte, nepateikė... 72. 22.... 73. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės... 74. 23.... 75. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 76. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 77. 24.... 78. Atmetus atskirąjį skundą, suinteresuotam asmeniui V. T. iš apeliantės... 79. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 80. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 21 d. nutartį palikti... 81. Priteisti iš apeliantės A. P. (a. k. ( - ) suinteresuotam asmeniui V. T. (a.... 82. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....