Byla e2A-404-794/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vaclovo Pauliko (pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Petkuvienės, ir Ingos Staknienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantų (ieškovų) uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB ) „Mano Būstas Vilnius“, UAB „Mano Būstas Neris“, UAB „Mano Būstas Sostinė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 19 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. e2-3456-862/2019 pagal ieškovų UAB „Mano Būstas Vilnius“ (buvęs UAB „Naujamiesčio būstas“), UAB „Mano Būstas Neris“ (buvęs UAB „Žirmūnų būstas“ ir UAB „Antakalnio būstas“), UAB „Mano Būstas Sostinė“ (UAB „Karoliniškių būstas“) ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl 2018-11-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl UAB „ADMI“ skyrimo daugiabučių namų ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“ panaikinimo, tretieji asmenys UAB „ADMI“, J.Z., V.V., L.K.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

72018 m. gruodžio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas ieškovų ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymą „Dėl UAB „ADMI“ skyrimo daugiabučių namų ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“. Teisme 2019-04-08 gautu patikslintu ieškiniu ieškovai prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymo Nr. 30-3449/18(2.1.1E-TD2) 1 punktą, kuriuo UAB „ADMI“ penkeriems metams nuo įsakymo įsigaliojimo dienos skiriama priede nurodyto daugiabučių namų ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore; panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-09 įsakymo Nr. 30-3449/18(2.1.1E-TD2) 3.1., 3.2, 3.4., 3.5. punktus, kuriuo keičiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymais Nr. 30-1948 ir Nr. 1949, 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1920, 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-1920 patvirtinti ieškovių administruojamų namų sąrašai; panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymo Nr. 30-3449/18(2.1.1E-TD2) 4.1., 4.3., 4.4.,4.5. punktus, kuriuo ieškovai per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos turi pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui nurodytų namų bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „ADMI“ aktų kopijas.

82.

9Ieškovai nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų įsakymais ieškovai paskirti ginčo namų administratoriais. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymu Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ ieškovų administravimo terminas buvo pratęstas vienerių metų laikotarpiui, t. y. iki 2018-12-31 visiems administruojamiems daugiabučiams namams. Nesutikdami su šiuo įsakymu, ieškovai jį apskundė teismui, prašydami jį pakeisti. Šalių ginčas buvo nagrinėjamas Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018, kurioje 2018-10-15 priimtu sprendimu ieškovų ieškinys buvo patenkintas ir administravimo terminas buvo pratęstas iki daugiabučių gyvenamųjų savininkai priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo, bet ne ilgiau nei iki 2020-12-31. Nepaisant vykstančio ginčo, atsakovas laikydamas, kad ieškovų administravimo terminas baigiasi 2018-12-31, organizavo administratorių paskyrimo iš naujo procedūras. Ieškovų nuomone, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2018-11-08 įsakymu trečiasis asmuo - UAB „ADMI“ paskirtas nurodytų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi neteisėtai organizavus administratorių atranką, nepasibaigus administravimo terminui, negavus savininkų prašymų ar skundų dėl administratoriaus veiklos. Taip pat nurodė, kad atsakovo platinamame butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuletenyje buvo įtraukta 40 potencialių administravimo paslaugų teikėjų, suteikta informacija apie jų administravimo patirtį, siūlomą paslaugų tarifą, diferencijuojamą nuo ploto, kontaktinė informacija. Kita, ieškovų nuomone, svarbi informacija, reikalinga sprendimui dėl administratoriaus priimti, biuletenyje nurodyta nebuvo. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1246-918/2019, kurioje pareikštas reikalavimas pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos platinamuose Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl administratoriaus pasirinkimo biuleteniuose pateikiamą informaciją apie ieškovų paslaugų pobūdį ir kainą neteisėtą.

103.

11Atsakovas nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčijant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo teisėtumą, iš esmės yra remiamasi tuo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturėjo teisinio pagrindo priimti įsakymo, kadangi ieškovams yra nustatytas bendrojo naudojimo objektų administravimo terminas iki 2022-12-31. Ieškovai nepagrįstai vadovaujasi neįsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-15 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018. Atsakovas nesutinka su ieškovų argumentais, jog tuo atveju, kai administratorius yra paskirtas terminuotam laikotarpiui ir tai atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.84 straipsnio 7 dalyje įtvirtintus reikalavimus, atsakovas privalo taikyti CK 4.84 straipsnio 4 dalį ir pratęsti administravimo terminą 5 metams. Paaiškino, kad ieškovai Vilniaus miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriais yra paskirti 2012 metais, iki reguliavimo pakeitimo, todėl administravimo terminas negali būti pratęsiamas vadovaujantis CK 4.84 straipsnio 4 dalimi, kadangi ieškovai administratoriais buvo paskirti nevykdant Vyriausybės nustatytoje tvarkoje numatytų procedūrų ir neužtikrinant, kad skiriamas administratorius atitiktų tiek savininkų valią, tiek CK 4.84 straipsnio 7 dalies reikalavimus. Atkreipė dėmesį, kad iš daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolų matyti, kad, daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administratoriais daugumos patalpų savininkų sprendimu pasirinkta UAB „ADMI“, kuri ir paskirta administratoriumi ginčo įsakymu. Atkreipė dėmesį, kad savininkai nėra pareiškę skundų dėl ginčo įsakymu pasikirtų administratoriaus ar balsavimo rezultatų, savo sprendimų neginčija. Atkreipė dėmesį, jog ieškovai nepagrįstai reikalavimą grindžia minėdami civilines bylas Nr. e2-32372-918/2018 ir Nr. e2-30980-1077/2018, nes civilinė byla Nr. e2-32372-918/2018 dar yra nagrinėjama, o civilinė byla Nr. e2-30980-1077/2018 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-19 nutartimi yra nutraukta (nutartis 2018-12-28 įsiteisėjo).

124.

13Trečiasis asmuo UAB „ADMI“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinio pagrįstumo klausimą svarstyti atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nuo 2018-07-11 iki 2018-07-31 Vilniaus mieste organizavo daugiabučių namų, kuriuose butų ar kitų patalpų savininkai nėra įsteigę bendrijos ar sudarę jungtinės veiklos sutarties, administratorių paskyrimo iš naujo procedūras. Pasibaigus administratorių skyrimo iš naujo procedūroms, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2018-11-08 priėmė įsakymą Nr. 30-3449, kuriuo UAB „ADMI“ buvo paskirta penkeriems metams aukščiau nurodytų daugiabučių namų administratore. Pažymėjo, kad daugiabučių namų valdymas iki šios dienos nėra perduotas trečiajam asmeniui, o mokesčius už suteiktas paslaugas butų ir kitų patalpų savininkai moka ieškovams. Nurodė, kad daugiabučių namų ( - ) butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma bendrojo naudojimo objektų administratore pasirinko UAB „ADMI, kuriems vieninteliams yra suteikta teisė pasirinkti namo bendrojo naudojimo objektų administratorių arba jį pakeisti.

145.

15Trečiasis asmuo J.Z. nurodė, kad ji yra buto, esančio pastate ( - ) savininkė. Patvirtino, kad namo butų ir kitų patalpų savininkai ne kartą rašė skundus dėl UAB „Antakalnio būstas“ teikiamų paslaugų, nebuvo patenkinti šio ieškovo teikiamomis administravimo paslaugomis, todėl namo butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą namo bendrojo naudojimo objektus pavesti administruoti kitam asmeniui. Informacijos apie rengiamą atranką ir siūlomus administratorius viešoje erdvėje buvo pakankama. Sprendimas dėl administratoriaus buvo priimtas ir jį šio namo gyventojai išreiškė užpildydami atsakovo parengtą biuletenį.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 19 d. sprendimu ieškovų patikslintą ieškinį atmetė.

207.

21Teismas konstatavo, jog remiantis teisės aktų reikalavimais į administratoriaus skyrimo procedūrą nuo 2013-01-01 įtraukti ir butų bei kitų patalpų savininkai, kuriems suteikiama teisė išreikšti savo valią skiriant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, o savivaldybei nustatoma pareiga šią valią įgyvendinant paskirti administratorių Vyriausybės nustatyta tvarka, o tuo atveju, kai savininkai jiems suteiktos teisės pasirinkti administratorių neįgyvendina, savivaldybės vykdomajai institucijai atsiranda pareiga paskirti namo bendrojo naudojimo objektų administratorių be savininkų valios taip pat Vyriausybės nustatyta tvarka. Kadangi ieškovai administratoriais buvo paskirti 2012 metais priimtais įsakymais, nesant butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo, ieškovai neatitiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintos tvarkos 3 punkte nurodytų reikalavimų: būti atrinktai bendrojo naudojimo objekto administratoriumi nustatyta tvarka ir būti pasirinktai butų ir kitų patalpų savininkų. Kadangi ieškovai administratoriais buvo paskirti iki reguliavimo pakeitimo, atsakovas, vadovaujantis CK 4.84 straipsnio 2 ir 3 dalimis (galiojančiomis nuo 2013-01-01), turėjo pareigą iki 2012 metų įsakymuose nustatyto termino pabaigos organizuoti ginčo namų savininkų balsavimą arba susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo ir bendrojo naudojimo objektų administratoriumi skirti tą administratorių, kurį pasirinks butų ir kitų patalpų savininkai, o šiems valios neišreiškus įgyvendinti jai įstatymo suteiktą teisę naujai paskirti administratorių. Šios atsakovo pareigos nepanaikino ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymas Nr. 30-3400 dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo, kuriuo 2012 metų įsakymuose Nr. 30-1917 nustatytas administravimo pabaigos terminas buvo pratęstas iki bus paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai, bet ne ilgiau nei iki 2018-12-31.

228.

23Teismas nustatė, jog savininkai išreiškė valią, jog jų namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi būtų paskirtas UAB „ADMI“. Ši valia yra įtvirtinta atsakovo sudarytuose ginčo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos 2018-09-10 protokole Nr. A27-2266/18(2.1.13-UK9), 2018-08-31 protokole Nr. A27-1579/18(2.1.13-UK9), 2018-09-11 protokole Nr. A27-2344/18(2.1.13-UK9), 2018-09-20 protokole Nr. A27-3897/18(2.1.13-UK9), 2018-09-11 protokole Nr. A27-2352/18(2.1.13-UK9). Minėti protokolai yra galiojantys, todėl atsakovas turėjo pareigą, vadovaujantis tiek galiojančiomis CK nuostatomis, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintų Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo nuostatomis, paskirti šių namo administratorių ir tai atsakovė padarė priimdama ginčo įsakymą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintos tvarkos 19, 20 punktais. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-09 įsakymo Nr. 30-3452/18(2.1.1E-TD2) trečiasis asmuo UAB „ADMI“ ginčo daugiabučių namų administratoriumi buvo paskirtas atsižvelgiant į butų ir kitų patalpų savininkų valią, todėl nagrinėjamu atveju nėra reikšminga data iki kurios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakyme Nr. 30-3400 yra nustatyta ieškovų administravimo termino pabaiga, kadangi nagrinėjamu atveju turto administravimo pabaiga yra susieta visų pirma su įsakyme nurodytu įvykiu, kuris neišvengiamai turi įvykti (CK 6.250 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CK 1.117 straipsnio 2 dalis).

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

259.

26Ieškovai UAB „Mano Būstas Vilnius“, UAB „Mano Būstas Neris“, UAB „Mano Būstas Sostinė“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovų patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

2710.

28Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

2910.1.

30Apeliantų įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė 2012-05-10 priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Teismas nurodydamas, jog iki 2013-01-01 teisės aktuose nebuvo įtvirtintas reguliavimas, kuriuo būtų nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai kokia nors forma dalyvauja ar gali dalyvauti daugiabučio namo bendrosios nuosavybės objektų administratoriaus skyrimo procese padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kuri neatitinka teisinių nuostatų įtvirtintų CK pakeitimo įstatyme.

3110.2.

32Įstatyme (CK 4.84 straipsnio 4 dalyje) aiškiai numatyta, jog likus 6 mėnesiams iki administratoriaus paskyrimo termino pabaigos, pradedama CK 4.84 straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, t. y. balsavimas dėl administratoriaus pasirinkimo, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Įstatyme (CK 4.84 straipsnio 4 dalyje) daugiau nei aiškiai yra nustatyta, kad nesant daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pageidavimo spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo bei namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Todėl tik savininkams pageidaujant spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo ar siekiant jį pakeisti, savivaldybės vykdomoji institucija pradeda CK 4.84 straipsnio 3 dalyje numatytą procedūrą dėl sprendimo dėl administratoriaus pasirinkimo priėmimo, o jau tuomet sprendimas dėl pasirinkimo priimamas, taip pat administratorius skiriamas CK 4.84 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka. Pačiai savivaldybės vykdomajai institucijai teisės aktais nesuteikti jokie įgaliojimai, be pirmiau dėl to savininkų atitinkamai išreikšto pasirinkimo (veikimu ar neveikimu), savo iniciatyva ir nuožiūra inicijuoti administratorių skyrimo iš naujo, paskyrimo pratęsimo ar pakeitimo procedūras.

3310.3.

34Ieškovai bendrojo naudojimo objektų administratoriumi buvo paskirti 2012 metais, prieš įsigaliojant įstatymo pakeitimams ir 2014 m. liepos mėnesį atitiko CK 4.84 straipsnio 7 dalies reikalavimus. 2012 m. paskyrimo įsakymai nebuvo nuginčyti, yra galiojantys ir sukuriantys teisines pasekmes. Atsakovas privalėjo taikyti CK 4.84 straipsnio 4 dalį, t. y. nesant gyventojų 1/5 prašymo ar pagrįstų nusiskundimo, turėjo pratęsti Ieškovų terminą, bet ne organizuoti administratoriaus paskyrimo procedūras. Iki CK įstatymo pakeitimų įsigaliojimo paskirti administratoriai yra paskirti teisėtai, savivaldybės neturi teisės paneigti administratorių įgytų teisių ir interesų. Pasibaigus jo paskyrimo terminui, CK 4.84 str. 4 d. administratorius įgaliojimų pratęsimo terminas turi būti sprendžiamas vertinant tik savininkų prašymą, svarstyti administratoriaus keitimo klausimą ir pagrįstus skundus, dėl jo veiklos.

3510.4.

36Teismas ginčijamame sprendime visiškai nepagrįstai konstatavo, kad ieškovams grindžiant reikalavimą išdėstyti argumentai dėl klaidinančios informacijos balsavimo biuleteniuose nesudaro pagrindo tenkinti ieškovų reikalavimo, nes informacija, kurią atsakovas nurodė biuleteniuose apie atrinktus turto administratorius yra jų pačių atsakovui pateikta informacija, neatsižvelgė, kad administravimas yra paslauga, o Paslaugų įstatymo 2 str. dalies prasme, kuri paslaugas apibūdina kaip bet kokia savarankišką, paprastai už užmokestį atliekamą ūkinę komercinę veiklą, kurios nereglamentuoja nuostatos dėl prekių, kapitalo ar asmenų judėjimo laisvės, kaip nurodyta Europos bendrijos steigimo sutarties 50 straipsnyje.

3710.5.

38Ieškovai nurodo, kad atsakovo kartu su biuleteniu pateikta informacija ne tik, kad yra nepakankama sudaryti sąlygas tinkamai vartotojams pristatyti ieškovų veiklą, bet ir yra klaidinanti, nepagrįstai kelianti lūkesčius, kad bendrojo naudojimo objektų administravimo įkainis gali priklausyti nuo namo naudingojo ploto, kuris neturi nieko bendro su bendrojo naudojimo objektų administravimo kaina ir jos paskirstymu gyventojams.

3911.

40Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliantų apeliacinį skundą atmesti.

4112.

42Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4312.1.

44Atsakovas nesutinka su apelianto argumentais, susijusiais su tuo, kad tuo atveju, kai administratorius yra paskiriamas terminuotam laikotarpiui ir atitinka CK 4.84 straipsnio 7 dalyje įtvirtintus reikalavimus, atsakovas privalo taikyti CK 4.84 straipsnio 4 dalį ir pratęsti administravimo terminą 5 metams, priimtas ginčijamas įsakymas pažeidžia ieškovių teisėtus interesus.

4512.2.

46Pažymi, jog ieškovai UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Antakalnio būstas“ atitinkamai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 30-1948, 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 30-2551, 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1920, 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 30-1949 buvo paskirti ginčo daugiabučių namų administratoriais. Šis įsakymas priimtas terminuotai – 5 metams (iki 2017 m. gruodžio 31 d.), tačiau iki ieškovų minėto CK pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimo (iki 2013 m. sausio 1 d.), įsakymai, kuriais nustatytas administravimas 5 metams priimti 2012 m. rugsėjo-gruodžio mėn., o CK pakeitimas, kuriuo reikalauja tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde vadovautis ieškovai, įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d., t. y. jau po įsakymo priėmimo. Ieškovai, reikalaudami, kad nagrinėjamoje byloje būtų taikomas šis pakeitimas, pažeidžia įstatymo negaliojimo atgaline data principą. Vien dėl objektyvių priežasčių, siekiant užtikrinti nešališką, skaidrų procesą, 2017 m. gruodžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Nr. 30-3400 priėmė įsakymą, kuriuo buvo pratęsti 2012 m. rugsėjo-gruodžio mėn. įsakymais paskirtų administratorių įgaliojimai bei veikla iki 2018 m. gruodžio 31 d., todėl 2018 m. liepos 11 d. (likus mažiau nei 6 mėn.) buvo pradėta organizuoti masinė administratorių perrinkimo procedūra, įskaitant ir ginčo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu, kurio metu minėtų daugiabučių namų savininkai balsavo dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus išrinkimo. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į balsavimo rezultatus, priėmė ginčijamą įsakymą „Dėl UAB „ADMI“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore“. 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojęs CK pakeitimo įstatymas taikomas administratoriams, kurie buvo paskirti neterminuotai, jie turėjo būti perrinkti po įstatymo įsigaliojimo, tačiau ieškovai, kaip buvo minėta, 2012 m. rugsėjo-gruodžio mėn. įsakymais buvo paskirti terminuotai – 5 metams, todėl ši įstatymo pataisa šioje byloje visiškai neaktuali. Ši pozicija reglamentuota Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 5 straipsnyje – baigiamosiose nuostatose: „4.84 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 dalių nuostatos, išskyrus 4 dalies nuostatas dėl butų ir kitų patalpų savininkų teisės visais atvejais priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, taikomos po įstatymo Nr. XI-2005 įsigaliojimo skiriamiems bendrojo naudojimo objektų administratoriams“.

4712.3.

48Akivaizdu, jog, priešingai nei teigiama apeliacinio skundo 3.1., 3.2. punktuose, pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino CK 4.84 straipsnio redakciją, galiojusią iki 2013 m. sausio 1 d., konstatuodamas, kad „CK 4.84 straipsnio, galiojusio nuo 2001-07-01 iki 2012-12-31, 1 dalyje buvo nustatyta, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Šio straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Šio straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta, kad administratorius veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) patvirtintus nuostatus. Pavyzdinius butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“

4912.4.

50Atsakovo teigimu, tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde ieškovai, klaidingai interpretuodami teisės aktų nuostatas, klaidina teismą, siekiant ieškinio patenkinimo ir teisėtų ginčijamų įsakymų panaikinimo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, nepažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių, todėl nėra pagrindo skundžiamą teismo procesinį sprendimą panaikinti ar pakeisti.

5113.

52Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5514.

56Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas.

5715.

58Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

5916.

60Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo teisingai, sąžiningai, protingai taikyti bei aiškinti įstatymus tam, jog tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga; kad pagal CPK 176 straipsnio nuostatas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, jog egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku; kad pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis); kad pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentai, atsakovės apeliacinio skundo motyvai šioje nutartyje yra analizuojami remiantis būtent nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų bei nustatytų teisinių, faktinių aplinkybių visetu (CPK 3 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009; 2015 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-588/2009 etc.).

6117.

62Pažymėtina, jog sekant kasacinio teismo praktika, apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, nes tai – skundžiamo teismo sprendimo kontrolės forma (LAT 2005-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005; 2007-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2007). Todėl teisėjų kolegija apeliacinio skundo ribose patikrina, ar ginčo šalys įrodė tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.).

63Dėl faktinių bylos aplinkybių

6418.

65Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Mano Būstas Neris“ (buvęs UAB „Antakalnio būstas“) daugiabučio namo ( - ), ieškovas UAB „Mano Būstas Vilnius“ (buvęs UAB „Naujamiesčio būstas“) daugiabučio namo ( - ), ieškovas UAB „Mano Būstas Neris“ (buvęs UAB „Žirmūnų būstas“) daugiabučio namo ( - ), ieškovas UAB „Mano Būstas Sostinė“ (buvęs UAB „Karoliniškių būstas“) ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratoriais paskirti atitinkamai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1949 Dėl UAB „Antakalnio būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore ir 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1948 Dėl UAB „Naujamiesčio būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore, 2012-12-20 įsakymu Nr. 30-2551 Dėl UAB „Žirmūnų būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore, 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1920 Dėl UAB „Karoliniškių būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-28 įsakymu Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ ieškovų administravimo terminas buvo pratęstas vienerių metų laikotarpiui, t. y. iki 2018-12-31 visiems administruojamiems daugiabučiams namams. Daugiabučių namų ( - ), butų (patalpų) sąrašai pastate; ginčo namų butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) balsavimo biuleteniai patvirtina, kad juose savininkai išreiškė valią, jog jų namo bendrojo naudojimo objektų administratore būtų skirta UAB „ADMI“. Ši valia yra įtvirtinta atsakovo sudarytuose ginčo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos 2018-09-10 protokole Nr. A27-2266/18(2.1.13-UK9), 2018-08-31 protokole Nr. A27-1579/18(2.1.13-UK9), 2018-09-11 protokole Nr. A27-2344/18(2.1.13-UK9), 2018-09-20 protokole Nr. A27-3897/18(2.1.13-UK9), 2018-09-11 protokole Nr. A27-2352/18(2.1.13-UK9). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-08 įsakymu „Dėl UAB „ADMI“ paskirta daugiabučių namų ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore.

66Dėl apeliacinio skundo argumentų

6719.

68Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliantai apeliaciniam skunde, kaip ir ieškinyje remiasi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018, kuriuo ieškovų ieškinys buvo patenkintas ir pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ 1 punktas ieškovų UAB „Žirmūnų būstas“, UAB „Antakalnio būstas“, UAB „Justiniškių būstas“, UAB „Karoliniškių būstas“, UAB „Lazdynų butų ūkis“, UAB „Namų priežiūros centras“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Pašilaičių būstas“, UAB „Vilkpėdės būstas“, UAB „Viršuliškių būstas“, UAB „Verkių būstas“ bei UAB „Naujininkų ūkis“ atžvilgiu, jį išdėstant sekančiai: „Pratęsiu administravimo terminą iki kol daugiabučio gyvenamojo namo savininkai CK 4.84 straipsnio 2 dalies pagrindu priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d., šiems Vilniaus miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriams“.

6920.

70Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad ieškovų nurodytas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimas (civilinėje byloje Nr. e2-7995-599/2018), nagrinėjamos bylos ieškinio pateikimo ir 2019 m. birželio 19 d. sprendimo priėmimo metu buvo neįsiteisėjęs. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 17 d. sprendimu (civilinė byla Nr.e2A-1136-614/2019) ieškovų minėtas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimas yra panaikintas ir ieškovų ieškinys atmestas visiškai (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Taigi ieškovai nepagrįstai vadovavosi ir šiuo metu remiasi neįsiteisėjusio, o dabar jau panaikintu teismo sprendimu.

7121.

72Galiojančios redakcijos CK 4.84 straipsnio 4 dalimi, savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama šio straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

7322.

74Šiame kontekste pažymėtina, kad ieškovo skundžiamas įsakymas vertintinas ne atsietai, tačiau sistemiškai, atsižvelgiant į jo santykį su atsakovo ankščiau priimtais teisės aktais, susijusiais su ieškovų teisėmis administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus. Nagrinėjamu atveju skundžiamas Įsakymas susijęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. spalio 9 d. Įsakymu Nr. 30-1948 bei 2017 m. gruodžio 28 d. Įsakymu Nr. 30-3400, kuriais, siekiant užtikrinti administruojamų daugiabučių namų priežiūros organizavimo tęstinumą iki kol bus sudarytos sąlygos daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinti savo teisę nuspręsti dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo, ieškovams pratęstas terminas administruoti. Nurodytais įsakymais (Nr. 30-1948 ir 30-3400) terminas iki kol daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams bus sudarytos sąlygos įgyvendinti savo teisę dėl administratorių pasirinkimo pratęstas terminuotam laikotarpiui, t. y. kol bus sudarytos sąlygos daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinti savo teisę nuspręsti dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo. Tokioms sąlygoms atsiradus buvo priimtas skundžiamas Įsakymas, kuris buvo skirtas įgyvendinti aukščiau nurodytą daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų teisę.

7523.

76Pažymėtina, kad šiam ginčui teisiškai reikšmingoje civilinėje byloje Nr. e2A-1133-614/2019 Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu 2019 m. spalio 17 d. sprendimu konstatavo, kad ginče dėl atsakovo 2017 m. gruodžio 28 d. Įsakymo Nr. 30-3400 pakeitimo negali būti vadovaujamasi šiuo metu galiojančios redakcijos CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir sprendė, kad pirmosios instancijos teismas ieškovų administruojamų namų administravimo terminą (iki 2022 gruodžio 31 d.) penkeriems metams (skaičiuojant terminą nuo 2017 m. gruodžio 31 d.) pratęsė nepagrįstai. Nurodytu įsiteisėjusiu 2019 m. spalio 17 d. sprendimu Vilniaus apygardos teismas taip pat konstatavo, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymas įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d., vadinasi 2012 metų laikotarpiu administratoriais paskirtiems ieškovams ši norma (šiuo metu galiojančios redakcijos CK 4.84 straipsnio 4 dalis) negali būti taikoma; Vilniaus miesto savivaldybė turėjo prievolę atlikti administratorių atranką pagal galiojančius teisės aktus ir vykdyti naujas administravimo paskyrimo procedūras dėl iki 2013 m. paskirtų administratorių.

7724.

78Vadovaujantis CPK 182 straipsnio 2 dalimi, nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tokias esmines teismų praktikos nuostatas: prejudiciniais faktais laikytinos teismo sprendimu kitoje byloje nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukuria teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad nustatomas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008; 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2009).

7925.

80Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu 2019 m. spalio 17 d. sprendimu, kuris priimtas byloje tarp tų pačių šalių, kaip ir šioje civilinėje byloje, ir aplinkybės, ar Vilniaus miesto savivaldybė turėjo prievolę atlikti administratorių atranką pagal galiojančius teisės aktus ir vykdyti naujas administravimo paskyrimo procedūras dėl iki 2013 m. paskirtų administratorių yra teisiškai reikšmingos šios civilinėje byloje, apeliacinės instancijos teismas jomis vadovaujasi ir pripažįsta, kad 2012 metų laikotarpiu administratoriais paskirtiems ieškovams norma (šiuo metu galiojančios redakcijos CK 4.84 straipsnio 4 dalis) negali būti taikoma; Vilniaus miesto savivaldybė turėjo prievolę atlikti administratorių atranką pagal galiojančius teisės aktus ir vykdyti naujas administravimo paskyrimo procedūras dėl iki 2013 m. paskirtų administratorių.

8126.

82Šioje byloje ginčijamas įsakymas buvo priimtas kaip naujo administratoriaus paskyrimo procedūrų vykdymo pasekmė, taigi, juo įgyvendinta atsakovo prievolė atlikti administratorių atranką pagal galiojančius teisės aktus ir vykdyti naujas administravimo paskyrimo procedūras. Kadangi ginčas dėl aktualios redakcijos CK 4.84 straipsnio 4 dalies taikymo vykdant naujo administratoriaus paskyrimo procedūras yra išspręstas, teismui konstatavus, kad šia straipsnio redakcija negalėjo būti remiamasi vykdant šias procedūras (kurių dalimi yra ir skundžiamo Įsakymo priėmimas), šio klausimo nėra pagrindo iš naujo nagrinėti. Nustačius šiuos bylai reikšmingus prejudicinius faktus, kurių bylos šalys nebegali ginčyti (CPK 279 straipsnio 4 dalis), atmestini ieškovų argumentai dėl įsakymo dalių neteisėtumo ar nepagrįstumo, ieškovams įsakymo neteisėtumą motyvuojant tuo, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą įsakymą, privalėjo taikyti galiojančios redakcijos CK 4.84 straipsnio 4 dalies nuostatas ir pratęsti ieškovų administravimo terminą, bet ne organizuoti administratoriaus paskyrimo procedūras. Skundžiamo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 19 d. sprendimo priėmimo metu, įsiteisėjęs 2019 m. spalio 17 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimas dar nebuvo priimtas, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo ir nesirėmė aukščiau aptartais prejudiciniais faktais, tačiau padarė pagrįstą išvadą, kad nėra pagrindo skundžiamą įsakymą pripažinti neteisėtu, kaip priimtą atsakovui netinkamai pritaikius teisės normas, susijusias su daugiabučio namo administratoriaus pakeitimu.

8327.

84Ieškovų teigimu, balsavimų, pagal kuriuos administratoriumi išrinktas UAB „ADMI“, biuleteniuose pateikta informacija apie administravimo paslaugų įkainius neatitinka tikrovės, potencialiems administravimo paslaugos vartotojams turi būti pateikta ir kita naudinga ir su administravimo paslaugų teikimu susijusi informacija, nėra atskleista informacija apie tai, kas iš tikrųjų sudaro galutinę administravimo paslaugos kainą, kaip ji apskaičiuojama, dėl ko UAB „ADMI“ negali būti laikomas išrinktu teisėtai.

8528.

86Balsavimo procedūra reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintame Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos apraše bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymu Nr. D1-251 patvirtintame Balsavimo raštu apraše.

8729.

88Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo 11.4 punktas numato, jog savivaldybės vykdomosios institucijos interneto svetainėje skelbiamame Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąraše nurodoma kita naudinga papildoma informacija, galinti lemti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą pasirenkant administratorių, o papildoma informacija yra suprantama kaip informacija iš asmens pateiktos deklaracijos II skyriaus 4 pastraipos. Deklaracijos II skyriaus 4 pastraipoje nustatyta: „Informacija, ar asmuo taiko Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą (nurodoma, ar asmuo yra susikūręs Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą, ar yra prisijungęs (ar ketina prisijungti) prie tokį kodeksą susikūrusios asmenų grupės ar organizacijos ir paskyrusios už šio kodekso taikymą atsakingą subjektą), esminės šio kodekso nuostatos, taip pat kita patalpų savininkams reikšminga informacija“. Vadinasi, tokią informaciją, teikdamas prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, turi nurodyti asmuo, pretenduojantis būti įrašytas į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą. Ieškovų argumentai yra tik deklaratyvaus pobūdžio, nepagrindžiami jokiais objektyviais duomenims, kaip ir nėra byloje jokių duomenų, patvirtinančių kad ieškovai pateikė papildomus duomenis apie taikomus tarifus. Dėl to visiškai pritartina atsakovui, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama teisės aktais jai priskirtą bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos ir skyrimo funkciją, tinkamai vadovavosi aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatomis. Dėl to atmestini ieškovų argumentai, kad atsakovas butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo rašto dėl administratorių pasirinkimo biuleteniuose pateikė klaidinančią ir neatitinkančią tikrovės informaciją apie ieškovų paslaugų pobūdį ir kainą (CPK 178 straipsnis).

89Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

9030.

91Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, kiti skunde nurodyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei konstatuoja, jog kiti apeliacinio skundo argumentai, kurie iš esmės jau kartojasi arba ta pati mintis aprašoma kitais sakiniais, teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui ir byloje skundžiamo pirmosios instancijos teismo priimto teisinio rezultato neįtakoja, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

92Dėl procesinės bylos baigties

9331.

94Apibendrindama nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantai, tinkamai pagal įstatymo reikalavimus tyrė ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą, reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis), kurio keisti ar naikinti, atsižvelgiant į apeliacinio skundo argumentus, nėra jokio teisinio ar faktinio pagrindo. Tai, kad apeliantai nesutinka su teismo išvadomis ir kitaip vertina teismo išanalizuotus įrodymus, nėra pagrindo, nesant apeliantų teiginius pagrindžiančių įrodymų, pripažinti teismo išvadas nepagrįstomis. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija apeliacinį skundą atmeta, o skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą palieka nepakeistą.

95Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

9632.

97CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

9833.

99Atsižvelgus į tai, kad šiuo procesiniu sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, atsakovas turi teisę į jos patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą už atsiliepimo į ieškovų apeliacinį skundą parengimą. Kadangi atsakovas neprašo priteisti bylinėjimosi išlaidų ir jų patyrimą patvirtinančių dokumentų nepateikė, šalių bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

10034.

101Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3,00 EUR sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

102Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

103ieškovų apeliacinį skundą atmesti.

104Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

105Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. 2018 m. gruodžio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas ieškovų... 8. 2.... 9. Ieškovai nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 10. 3.... 11. Atsakovas nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčijant... 12. 4.... 13. Trečiasis asmuo UAB „ADMI“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinio... 14. 5.... 15. Trečiasis asmuo J.Z. nurodė, kad ji yra buto, esančio pastate ( - )... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 19 d. sprendimu ieškovų... 20. 7.... 21. Teismas konstatavo, jog remiantis teisės aktų reikalavimais į... 22. 8.... 23. Teismas nustatė, jog savininkai išreiškė valią, jog jų namo bendrojo... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. 9.... 26. Ieškovai UAB „Mano Būstas Vilnius“, UAB „Mano Būstas Neris“, UAB... 27. 10.... 28. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 29. 10.1.... 30. Apeliantų įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir... 31. 10.2.... 32. Įstatyme (CK 4.84 straipsnio 4 dalyje) aiškiai numatyta, jog likus 6... 33. 10.3.... 34. Ieškovai bendrojo naudojimo objektų administratoriumi buvo paskirti 2012... 35. 10.4.... 36. Teismas ginčijamame sprendime visiškai nepagrįstai konstatavo, kad... 37. 10.5.... 38. Ieškovai nurodo, kad atsakovo kartu su biuleteniu pateikta informacija ne tik,... 39. 11.... 40. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 41. 12.... 42. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais... 43. 12.1.... 44. Atsakovas nesutinka su apelianto argumentais, susijusiais su tuo, kad tuo... 45. 12.2.... 46. Pažymi, jog ieškovai UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB „Žirmūnų... 47. 12.3.... 48. Akivaizdu, jog, priešingai nei teigiama apeliacinio skundo 3.1., 3.2.... 49. 12.4.... 50. Atsakovo teigimu, tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde ieškovai,... 51. 13.... 52. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 55. 14.... 56. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 57. 15.... 58. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą... 59. 16.... 60. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 61. 17.... 62. Pažymėtina, jog sekant kasacinio teismo praktika, apeliacinis procesas nėra... 63. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 64. 18.... 65. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Mano Būstas Neris“ (buvęs... 66. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 67. 19.... 68. Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliantai apeliaciniam... 69. 20.... 70. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad... 71. 21.... 72. Galiojančios redakcijos CK 4.84 straipsnio 4 dalimi, savivaldybės vykdomoji... 73. 22.... 74. Šiame kontekste pažymėtina, kad ieškovo skundžiamas įsakymas vertintinas... 75. 23.... 76. Pažymėtina, kad šiam ginčui teisiškai reikšmingoje civilinėje byloje Nr.... 77. 24.... 78. Vadovaujantis CPK 182 straipsnio 2 dalimi, nereikia įrodinėti aplinkybių,... 79. 25.... 80. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusiu 2019 m.... 81. 26.... 82. Šioje byloje ginčijamas įsakymas buvo priimtas kaip naujo administratoriaus... 83. 27.... 84. Ieškovų teigimu, balsavimų, pagal kuriuos administratoriumi išrinktas UAB... 85. 28.... 86. Balsavimo procedūra reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.... 87. 29.... 88. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos... 89. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 90. 30.... 91. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta, kiti skunde nurodyti... 92. Dėl procesinės bylos baigties... 93. 31.... 94. Apibendrindama nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 95. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme... 96. 32.... 97. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai... 98. 33.... 99. Atsižvelgus į tai, kad šiuo procesiniu sprendimu pirmosios instancijos... 100. 34.... 101. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 102. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 103. ieškovų apeliacinį skundą atmesti.... 104. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 19 d. sprendimą palikti... 105. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....