Byla 2S-221-619/2012

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Monako produkcija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo bei Latvijos Respublikos įmonės „Mikrofona Ieraksti“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo Latvijos įmonės „Mikrofona Ieraksti“ ieškinį atsakovams UAB „Monako produkcija“, BUAB „Bomba“, UAB „Intervid pramogos“, UAB „Mano bilietas“ dėl UAB „Bomba“ sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, ir

Nustatė

3ieškovas 2011 m. spalio 19 d. prašymu nepranešus atsakovams prašė taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo – 1) areštuoti atsakovo UAB „Monako produkcija“ vardu registruotas Lietuvos gretutinių teisių asociacijos fonogramų gamintojų teises, nurodytas 2009-01-05 perdavimo sutartyje bei 2011-03-28 perdavimo akte, sudarytuose tarp UAB „Bomba“ ir UAB „Monako produkcija“, 2) areštuoti Lietuvos gretutinių teisių asociacijos surenkamą atsakovui UAB „Monako produkcija“, kaip gretutinių teisių turėtojui, išmokėtiną atlyginimą, įpareigojant Lietuvos gretutinių teisių asociaciją UAB „Monako produkcija“ priklausantį atlyginimą pervesti į teismo depozitinę sąskaitą, 3) uždrausti Lietuvos gretutinių teisių asociacijai registruoti bet kurį kitą asmenį kaip fonogramų gamintoją, turintį šiuo metu UAB „Monako produkcija“ turimas ir registruotas Lietuvos gretutinių teisių asociacijoje fonogramų gamintojo teises, nurodytas 2009-01-05 perdavimo sutartyje bei 2011-03-28 perdavimo akte, sudarytuose tarp UAB „Bomba“ ir UAB „Monako produkcija“.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. spalio 26 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir ieškovo Latvijos įmonės „Mikrofona leraksti“ reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovo UAB „Monako produkcija“ vardu registruotas Lietuvos gretutinių teisių asociacijos fonogramų gamintojų teises, nurodytas 2009-01-05 perdavimo sutartyje bei 2011-03-28 perdavimo akte, sudarytuose tarp UAB „Bomba“ ir UAB „Monako produkcija“, Lietuvos gretutinių teisių asociacijos surenkamą atsakovui UAB „Monako produkcija“, kaip gretutinių teisių turėtojui, išmokėtiną atlyginimą, įpareigojant Lietuvos gretutinių teisių asociaciją, atsakovui UAB „Monako produkcija“ priklausantį atlyginimą pervesti į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo depozitinę sąskaitą Nr. LT82 7044 0600 0029 4860, AB SEB bankas. Teismas uždraudė Lietuvos gretutinių teisių asociacijai registruoti bet kurį kitą asmenį kaip fonogramų gamintoją, turintį šiuo metu UAB „Monako produkcija“ turimas ir registruotas Lietuvos gretutinių teisių asociacijoje fonogramų gamintojo teises, nurodytas 2009-01-05 perdavimo sutartyje bei 2011-03-28 perdavimo akte, sudarytuose tarp atsakovų UAB „Bomba“ ir UAB „Monako produkcija“.

5Atsakovas UAB „Monako produkcija“ pateikė teismui atskirąjį skundą (b.l. 179-182) dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo, kuriuo prašo teismo panaikinti minėtą nutartį ir atmesti pareiškėjo Latvijos Respublikos įmonės „Mikrofona Ieraksti“ 2011-10-19 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pateikimo dienos.

6Ieškovas Latvijos Respublikos įmonė „Mikrofona Ieraksti“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė: 1) pripažinti negaliojančiu ab initio kaip sudarytą pažeidžiant kreditoriaus teises 2009 m. sausio 5 d. sutartimi Nr. TT-2009/01/05-3 dėl fonogramų (įrašo) perdavimo ir turtinių teisių perdavimo bei šios sutarties priedais: 2009-01-08 priėmimo-perdavimo aktu Nr. 1, 2001-03-28 priėmimo-perdavimo aktu Nr. 2, 2011-04-29 galutiniu priėmimo-perdavimo aktu įformintą sandorį dėl atsakovo UAB „Bomba“ fonogramų gamintojų teisių, nurodytų 2009-01-08, 2001-03-28 ir 2011-04-29 priėmimo-perdavimo aktuose, perleidimo atsakovui UAB „Monako produkcija“, 2) taikyti restituciją – grąžinti atsakovo UAB „Bomba“ nuosavybėn ginčijamu sandoriu perleistas fonogramų gamintojų teises, nurodytas 2009-01-05 sutarties 2009-01-08, 2011-03-28 ir 2001-04-29 priėmimo-perdavimo aktuose, atsakovo UAB „Bomba“ naudai priteisti iš atsakovo UAB „Monako produkcija“ 384 390,73 Lt išmokėto atlyginimo, iš atsakovo UAB „Intervid pramogos“ – 176 103,01 Lt išmokėto atlyginimo, iš atsakovo UAB „Mano bilietas“ – 7564,29 Lt išmokėto atlyginimo. Reikalavimams užtikrinti prašė byloje taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovams UAB „Monako produkcija“, UAB „Intervid pramogos“ ir UAB „Mano bilietas“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti turtines teises ir pinigines lėšas, esančias atsakovų vardu atidarytose sąskaitose bankuose ar kitose kredito įstaigose.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi ieškovo Latvijos įmonės „Mikrofona leraksti“ prašymo dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino (b.l. 162-163).

8Latvijos Respublikos įmonė „Mikrofona Ieraksti“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje (b.l. 197-201), kuriuo prašo teismo panaikinti 2011 m. lapkričio 7 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį šioje civilinėje byloje ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – taikyti ieškinyje nurodytas laikinąsias apsaugos priemones.

9Apeliacinis procesas pagal atsakovo UAB „Monako produkcija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 26 d. nutarties bei ieškovo Latvijos Respublikos įmonės „Mikrofona Ieraksti“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d., nutrauktinas.

10Iš Lietuvos Respublikos informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012-04-04 nutartimi buvo priimtas ieškovo Latvijos įmonės „Mikrofona Ieraksti“ atsisakymas nuo ieškinio atsakovams UAB „Monako produkcija“, BUAB „Bomba“, UAB „Intervid pramogos“, UAB „Mano bilietas“, trečiasis asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir ši civilinė byla nutraukta. Teismo nutartimi buvo panaikintos Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 26 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismo nutartis yra įsiteisėjusi.

11Apeliacinio nagrinėjimo objektu gali būti neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas – tiek galutinis, diek dalinis (CPK 260 str. - 261 str.), taip pat neįsiteisėjusi pirmosios instancijos teismo nutartis. Vilniaus m. 1 apylinkės teismui 2012-04-04 nutartimi priėmus ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą nutraukus bei tokiai nutarčiai įsiteisėjus, procesinis ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnyko, t.y. nebeliko skundžiamų nutarčių dalyko. Tokiu būdu apeliantų paduotų atskirųjų skundų nagrinėjimas tapo teisiškai neaktualus.

12Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis panašiose teisinėse situacijose formuojama teismų praktika, apeliacinis procesas, pradėtas pagal pateiktus teismui atsakovo UAB „Monako produkcija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 26 d. nutarties bei ieškovo Latvijos Respublikos įmonės „Mikrofona Ieraksti“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d., nutrauktinas nelikus apeliacijos objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d. ir 3 str. 6 d., 338 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis c.b. Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis c. b. Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis c.b. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis c.b. 2-1228/2009 ir kt ).

13Vadovaudamasi CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str.,

Nutarė

14apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo UAB „Monako produkcija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 26 d. nutarties bei ieškovo Latvijos Respublikos įmonės „Mikrofona Ieraksti“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 7 d., nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai