Byla 2-501-280/2009

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, ieškovo atstovui nedalyvaujant, dalyvaujant atsakovo UAB „Lazdynų būstas“ atstovei A. C. ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovei A. M.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje, savininkų bendrijos ieškinį atsakovams UAB „Lazdynų būstas“ ir Vilniaus miesto savivaldybei dėl nekilnojamojo daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo,

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašo grąžinti iš atsakovų UAB „Lazdynų būstas“ ir Vilniaus miesto savivaldybės neteisėto valdymo namo ( - ), Vilniuje, patalpas 77,69 kv. m ir 89, 66 kv. m butų savininkams, panaikinant įrašus apie UAB „Lazdynų būstas“ ir Vilniaus m. savivaldybės daiktines teises Nekilnojamojo turto registre. Atsakovais nurodo tik UAB „Lazdynų būstas“ ir Vilniaus m. savivaldybę.

4Ieškinyje nurodoma aplinkybė, kad atsakovas Vilniaus m. savivaldybė ginčijamas patalpas įgijo administracinio akto – Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo bei priėmimo–perdavimo akto pagrindu, tvirtindamas kad šie aktai yra neteisėti. Neginčijamas ir atsakovo UAB „Lazdynų būstas“ 1997-05-22 priėmimo–perdavimo aktas ir Vilniaus m. savivaldybės 1999-12-15 sprendimo Nr. 463, kurių pagrindu nekilnojamojo turto registre įregistruota UAB „Lazdynų būstas“ patalpų nuosavybė.

5Ieškovas nurodo, kad ginčo namas yra daugiabutis gyvenamasis namas, kurio pagrindinė ir vienintelė paskirtis pagal faktinę padėtį, pagal žinomą projektinę dokumentaciją ir pagal nekilnojamojo turto registro duomenis yra gyvenamas namas. Todėl visos patalpos, nesančios namo gyvenamosiomis patalpomis (ne butai) yra namo gyventojų bendrojo naudojimo patalpos, t. y. namo gyventojų bendroji nuosavybė. Atsakovai privalo įrodyti, kad turėjo kokį nors įstatyme numatytą teisėtą pagrindą perimti ginčo patalpas nuosavybėn. Patys perdavimo aktai parodo tik perdavimą, bet neparodo perdavimo pagrįstumo (teisėtumo).

6Teismas turi išspręsti, ar ginčo patalpos yra bendrosios ar asmeninės nuosavybės objektai, įvertindamas ginčo patalpų paskirtį. Prašo įvertinti, kad ginčo name yra ir kitų panašių patalpų, tačiau nebuvo jokios kliūties jų perduoti bendrijai. Tvirtina, kad perdavimo sandorių ginčyti nebūtina, kai realiai teises galima apginti daiktinės teisės suteikiamais teisių gynimo būdais.

7Atsakovai su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti iš esmės dėl to, kad savarankiškai neginčijami atsakovų nuosavybės teisių įgijimo pagrindai: sprendimai ir priėmimo–perdavimo aktai, kuriais remiantis yra įregistruotos atsakovų nuosavybės teisės. Tvirtina, kad ginčo patalpos niekada nebuvo naudojamos ( - ) namo butų savininkų, kad jos buvo bendro naudojimo, jos visą laiką buvo atsakovų balanse ir teisėtai buvo perduotos atsakovų nuosavybėn, vėliau tos nuosavybės teisės įregistruotos. Pripažino, kad neišlikusi namo statybos projektinė dokumentacija, namo perdavimo eksploatuoti aktas, kurie leistų nustatyti tiesioginę ginčo patalpų funkcinę paskirtį statant gyvenamąjį namą, o šiuo metu nustatyta patalpų paskirtis – sandėliai, patalpos yra izoliuotos nuo kitų patalpų ir nėra jokių kliūčių atsakovams jomis naudotis, jose nėra jokių bendrų visą namą aptarnaujančių komunikacijų.

8Ieškinys atmestinas (CK 4.93 str. 2 d., CK 4.47 str. 1 p., CK 4.48 str.).

9Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

102007-08-13 juridinių asmenų registre įregistruota Daugiabučio namo ( - ), Vilniuje, savininkų bendrija. Namas yra šešiolikos aukštų vienos laiptinės, daugiabutis. Iki 2007-12-31 šį namą administravo atsakovas UAB „Lazdynų būstas“, kuris nuo 2008-01-01 namo bendrojo naudojimo patalpų administravimą įsikūrusiais namo savininkų bendrijai. Šiai bendrijai 2008-02-22 aktu Nr. A305-19(8.1-ŪK3 6041,31 kv. m ploto ( - ) bendro ploto, kai visas namo bendrasis plotas 6208,66 kv. m. Neperduotas plotas 167.35 kv. m ir yra nagrinėjamos bylos ginčo dalykas.

11Bendrijai liko neperduotos patalpos gyvenamojo namo ( - ), pažymėtos indeksais R-6, R-11, R-12 ir R-15 bendro 77,69 kv. m ploto, patalpos, pažymėtos indeksais R-2, R-2a, R-2b, ir R-3, bendro 89,66 kv. m ploto. Atsakovai tvirtina, kad šiose patalpose nėra jokių bendrų namui skirtų įrengimų, įvadų ar pan. Tvirtina, kad šių patalpų paskirtis yra sandėliai. Ieškovas gi tvirtina kad tai „techninio pogrindžio“ patalpos, nes taip jos įvardintos techniniame darbo projekte namo statybos metu ir ši paskirtis nepakeista. Neginčija to, kad šiomis patalpomis bendrijos butų savininkai nesinaudoja ir nesinaudojo. Nurodo, kad pagal tą patį projektą patalpos R-12 ir R-15 – siurblinė ir boilerinės patalpos.

12Atsakovui UAB „Lazdynų būstas“ nuosavybės teisėmis šiuo metu priklausančios patalpos yra namo rūsyje (patalpa R-6 19 kv. m), pastato vidaus eksplikacijose buvo įrašyta, kad naudojama kaip šilumos mazgas, tačiau šis įrašas vėliau panaikintas kaip neteisingas, o patalpa R-12 nuo 1987 m. buvo apskaitoma kaip šilumos mazgas, R-11 – sandėlis.

13Kaip nurodė atsakovo Vilniaus m. savivaldybės atstovė teismo posėdyje, ( - ) namo visi dokumentai nėra išlikę, todėl, kokiu tikslu konkrečiai buvo suprojektuotos ginčo patalpos negalima nustatyti. Nustatyta, kad atsakovui UAB „Lazdynų būstas“ perduotos ir nuosavybės teisėmis įregistruotos patalpos kažkiek buvo naudojamos administruojant gyvenamųjų namų bendro naudojimo patalpas. Kitos atsakovui Vilniaus m. savivaldybei priklausančios patalpos buvo nuomojamos iki 1995 m. individualiai įmonei „Aleks“, o po to perduotos į Lazdynų seniūnijos balansą. Patalpos naudojamos seniūnijos reikmėms. 2007 metais seniūnija jose sandėliavo baldus.

14Atsakovams perduodant ginčo patalpas, perdavimo–priėmimo aktuose nurodoma, kad perduodamos negyvenamos patalpos, neįvardinta konkreti jų paskirtis.

15Atsakovas UAB „Lazdynų būstas“ nuosavybės teises į ginčo 77,69 kv. m bendro ploto patalpas ( - ) name Vilniuje, įregistravo 1997-05-22 priėmimo–perdavimo akto Nr. 78-01 ir Vilniaus m. savivaldybės 1999-12-15 sprendimo Nr. 463, kuris panaikino UAB „Lazdynų būstas“ specialios paskirties įmonės statusą, pagrindu.

16Atsakovas Vilniaus m. savivaldybės nuosavybės teises įregistravo 2007-08-22 priėmimo–perdavimo akto Nr. ( 51)-7.2(S)-22 pagrindu.

17Teisiniai argumentai

18Kaip matyti iš ieškinio reikalavimų ir pareikštų reikalavimų pagrindu nurodytų aplinkybių ieškovas nepagrindžia to, kad ( - ) namo gyvenamųjų butų savininkams ginčo patalpos priklauso nuosavybės teisėmis, ir dėl to galima reikšti vindikacinį ieškinį, kai nuosavybės (daiktinės) teisės yra jau įregistruotos tretiesiems asmenims, t. y. šiuo atveju atsakovams. Patalpų paskirties įvardijimas, kaip nurodyta ieškinyje, gali būti pagrindas ginčyti aktus ir kt., kurių pagrindu tretieji asmenys tapo patalpų savininkais, tačiau ne reikšti vindikacinį ieškinį. Ieškovo atstovaujami butų savininkai teisiškai, pagal ieškinyje nurodytas aplinkybes, gali tapti ginčo patalpų bendraturčiais, jas pripažinus namo ( - ) bendro naudojimo, kuriose yra atitinkama įranga arba kurios pagal paskirtį skirtos namui tinkamai eksploatuoti, patalpomis. Ieškinio nurodytos aplinkybės nėra pagrindas pareikštiems reikalavimams dėl turto išreikalavimo tenkinti, nenuginčijus sandorių, kurių pagrindu atsakovai tapo ginčo patalpų savininkais. Ieškovas tokių reikalavimų nereiškia. Tokį tvirtinimą pagrindžia CK 6.307 str. 1 dalis, kurioje kalbama konkrečiai apie pirkimą–pardavimą, bet šios normos taisyklės gali būti aiškinamos ir kitokio turto perleidimo atveju. CK 1.138 str. nustato, kad ginant civilines teises teisme pasirenkami straipsnyje išvadinti būdai, tarp kurių ir pripažinimas negaliojančiais valstybės ar savivaldybių institucijų arba pareigūnų aktus, prieštaraujančius įstatymams, CK 1.3 str. 4 dalyje numatytais atvejais, nes valstybės institucijų aktai civilinius santykius gali reglamentuoti tik tiek, kiek įstatymų nustatyta. Normose išsakyta mintis, kad ieškiniu turi būti nuginčyti turto perleidimo aktai, pareiškus ieškinį dėl jų negaliojimo. Kad turi būti ginčijami turto perdavimo nuosavybėn aktai, liudija ir ieškovo nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 3K-3-84-2008, 3K-3-200/2007 ir kt.).

19Iš ieškovo ieškinio turinio akivaizdu, kad ieškovas šiuo ieškiniu gina tik savo ir butų savininkų valdymo teises, o jas galima ginti tik nuginčijus trečiųjų asmenų, atsakovų, nuosavybes teises, kurių pagrindu atsakovai jau valdo ginčijamas patalpas nuosavybės teisėmis (CK 4.95 str.). Ginčijamų sandorių, kurių pagrindu atsakovams įregistruotos nuosavybės teisės į ginčo patalpas, teismas savo nuožiūra (ex officio) negali pripažinti negaliojančiais, nes jie nėra niekiniai CK 1.78 str. 1 d. prasme, nes nėra nustatyti įstatymu jų negaliojimo pagrindai, o yra nuginčijami sandoriai, kuriuos pripažinti negaliojančiais būtinas teismo sprendimas. Ieškovas ieškinyje nepareiškė tiesiogiai reikalavimų dėl niekinio sandorio pasekmių, o reiškia, kaip pats nurodo, vindikacinį ieškinį, todėl šiomis aplinkybėmis privalėtų įrodyti, kad turi nuosavybės teisę į turtą reikalavimo pareiškimo momentu, bei, kad tokią teisę turėjo iki turtą neteisėtai užvaldant atsakovams turto perdavimo atitinkamais aktais jiems metu, atsakovai tai žinojo, todėl ir reikalaujama grąžinti turtą.

20Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog namo butų savininkai niekada nebuvo ginčo turto savininkais, todėl vindikacija šiuo atveju negalima. Ieškovas, nepaisydamas nurodomų aplinkybių apie teisiškai įregistruotas nuosavybės teises tvirtina, kad ginčo patalpų savininkas yra namo bendrijos butų savininkai, nors taip nėra.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268–270 str.

Nutarė

22Ieškovo Daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje, savininkų bendrijos ieškinį atsakovams UAB „Lazdynų būstas“ ir Vilniaus miesto savivaldybei dėl nekilnojamojo daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo atmesti.

23Priteisti iš Daugiabučio namo ( - ), Vilnius savininkų bendrijos (įm. kodas 3010056260) 31 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

24Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2009-06-10 nutartimi civ. bylos Nr. 23-501-280-2009.

25Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Daugiabučio... 3. Ieškovas ieškiniu prašo grąžinti iš atsakovų UAB „Lazdynų būstas“... 4. Ieškinyje nurodoma aplinkybė, kad atsakovas Vilniaus m. savivaldybė... 5. Ieškovas nurodo, kad ginčo namas yra daugiabutis gyvenamasis namas, kurio... 6. Teismas turi išspręsti, ar ginčo patalpos yra bendrosios ar asmeninės... 7. Atsakovai su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti iš esmės dėl to, kad... 8. Ieškinys atmestinas (CK 4.93 str. 2 d., CK 4.47 str. 1 p., CK 4.48 str.).... 9. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 10. 2007-08-13 juridinių asmenų registre įregistruota Daugiabučio namo ( - ),... 11. Bendrijai liko neperduotos patalpos gyvenamojo namo ( - ), pažymėtos... 12. Atsakovui UAB „Lazdynų būstas“ nuosavybės teisėmis šiuo metu... 13. Kaip nurodė atsakovo Vilniaus m. savivaldybės atstovė teismo posėdyje, ( -... 14. Atsakovams perduodant ginčo patalpas, perdavimo–priėmimo aktuose nurodoma,... 15. Atsakovas UAB „Lazdynų būstas“ nuosavybės teises į ginčo 77,69 kv. m... 16. Atsakovas Vilniaus m. savivaldybės nuosavybės teises įregistravo 2007-08-22... 17. Teisiniai argumentai... 18. Kaip matyti iš ieškinio reikalavimų ir pareikštų reikalavimų pagrindu... 19. Iš ieškovo ieškinio turinio akivaizdu, kad ieškovas šiuo ieškiniu gina... 20. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, jog namo butų savininkai niekada nebuvo... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268–270 str.... 22. Ieškovo Daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje, savininkų bendrijos... 23. Priteisti iš Daugiabučio namo ( - ), Vilnius savininkų bendrijos (įm. kodas... 24. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...