Byla 2A-1624-524/2015
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys B. P., B. P. muzikinis klubas, ir atsakovės UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ apeliacinį skundą bei trečiojo asmens B. P. prisidėjimą prie apeliacinio skundo dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Erikos Misiūnienės, teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Irmos Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės E. B. ieškinį atsakovams UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, V. S. (V. S.) dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys B. P., B. P. muzikinis klubas, ir atsakovės UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ apeliacinį skundą bei trečiojo asmens B. P. prisidėjimą prie apeliacinio skundo dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

22015-06-22 sprendimo,

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovų subsidariai 19 935,58 Eur (68833,40 Lt) skolos ir 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos, nustatant atsakovų solidarųjį skolos pobūdį su B. P. pagal jos prievolę vykdomojoje byloje Nr. 0004/13/01294, vedamoje pagal Palangos m. 1-ojo notarų biuro 2013-08-09 vykdomąjį įrašą Nr. 2-2321. Nurodė, jog antstolės V. D. kontoroje atliekamas vykdymo procesas vykdomojoje byloje Nr. 0004/13/01294 pagal Palangos m. 1-ojo notarų biuro 2013-08-09 vykdomąjį įrašą Nr. 2-2321 dėl 19 815,33 Eur (68418,40 Lt) skolos, 120,19 Eur (415 Lt) vykdymo išlaidų ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš B. P.. 2014-05-21 laidavimo sutartimi laiduotoja UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ prisiėmė prievolę už skolininkę B. P. sumokėti išieškotojai pinigines lėšas, apskaičiuotas vykdomojoje byloje Nr. 0004/13/01294. Skolininkė B. P. prievolės vykdomojoje byloje Nr. 0004/13/01294 nėra įvykdžiusi, skolos likutis – 19 935,58 Eur ir 6 proc. metinės palūkanos nuo nesumokėtos skolos, skaičiuojant jas nuo 2013-08-07 iki visiško skolos sumokėjimo. 2014-07-23 reikalavimu iš atsakovės buvo pareikalauta pagal laidavimo sutartį iki 2014-07-30 sumokėti skolą už B. P., atsakovė į reikalavimą nereagavo. Pažymi, jog laidavimo sutartį atsakovės UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ vardu pasirašė juridinio asmens valdybos pirmininkas V. S.. Dėl minėtos priežasties ieškinys reiškiamas ir V. S..

4Atsakovai UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ ir V. S. pateikė atsiliepimus į ieškinį, jais nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti. Teigė, kad tarp ieškovės ir atsakovo V. S. sudaryta laidavimo sutartis nesukuria atsakovei UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ jokių prievolių, nes sutartis pasirašyta su atsakovu V. S., kaip su UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ valdybos pirmininku, kuris pagal įstatymą bei įstatus neturėjo teisės bendrovės vardu sudaryti sandorius, be to, jam taip pat nebuvo išduotas įgaliojimas bendrovės vardu pasirašyti / sudaryti laidavimo sutartį. Mano, jog ieškovė žinojo ir turėjo žinoti, kad laidavimo sutartį sudaro su jokių įgaliojimų sudaryti tokią sutartį neturinčiu asmeniu, t. y. atsakovu V. S.. Pažymi, jog laidavimo sutartis yra niekinis sandoris, nes jos atidedamosios sąlygos objektyviai nebegali būti. UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ pervesta tik dalis pinigų, daugiau jokių mokėjimų nei iki sutarties pasirašymo, nei vėliau UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ nėra gavusi ir pagrįstai tikėtina, jog nebegaus, kadangi į trečiojo asmens B. P. koncertus buvo parduota labai mažai bilietų, o daugiau šios atlikėjos koncertų nebeplanuojama. Mano, kad laidavimo sutartyje nurodomos atidedamosios sąlygos – piniginių lėšų už parduotus bilietus gavimas, yra objektyviai negalimos, todėl ginčo laidavimo sutartis laikytina niekiniu ir negaliojančiu sandoriu. Pažymėjo, jog laidavimo sutartyje atsakovų prievolė nėra aiškiai išreikšta, t. y. nenurodyta nei skolos suma, nei skolos grąžinimo terminai. Atkreipė dėmesį, jog ieškovė nepagrįstai reikalauja nustatyti atsakovų solidarųjį skolos pobūdį su B. P. pagal jos prievolę vykdomojoje byloje, nepagrįstai reikalauja priteisti palūkanas nuo 2014-08-07 bei priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-06-22 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ ieškovės E. B. naudai 19 935,53 Eur skolos bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-09-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitą ieškinio dalį atmetė. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad tikrosios 2014-05-21 laidavimo sutarties šalys buvo būtent E. B. ir UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ ir būtent atsakovė UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“, o ne kiti asmenys privalo įvykdyti laidavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovas V. S. nebuvo savarankiška 2014-05-21 laidavimo sutarties šalis, todėl neturi pareigos vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš minėtos sutarties. Konstatavo, kad atsakovė UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ 2014-05-21 laidavimo sutartimi garantavo B. P. skolos grąžinimą E. B.. Kadangi B. P. savo įsipareigojimų neįvykdė, todėl prisiimtus įsipareigojimus turi vykdyti UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“.

6Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-22 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės E. B. ieškinį atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje nurodytas aplinkybes. Teigia, kad atsakovas V. S. neturėjo atitinkamos teisės bendrovės vardu sudaryti sandorių, be to, sudarant minėtą sandorį nebuvo bendrovės valdybos sprendimo laiduoti dėl trečiojo asmens B. P. skolos grąžinimo. Mano, kad atsakovas V. S. bendrovės vardu pasirašė 2014-05-21 laidavimo sutartį su E. B. vienvaldiškai, pažeisdamas įstatyme ir įstatuose nustatytą apeliantės bendrovės valdybos sprendimų priėmimo tvarką, kolegialumo ir kitus esminius kolegialių bendrovės organų veikimo principus, taip pat bendrovės vadovo kompetenciją, dėl to nesukūrė prievolės pačiai bendrovei. Teigia, kad ieškovė žinojo ir turėjo žinoti, kad laidavimo sutartį sudarė tokios teisės neturintis valdybos pirmininkas V. S., todėl tarp ieškovės ir atsakovo V. S. pasirašyta laidavimo sutartis nesukuria ir negali sukurti prievolių apeliantei. Pažymi, kad 2014-05-21 laidavimo sutartimi garantuojama prievolė nėra aiškiai apibūdinta, taip pažeidžiant CK 6.78 str. 1 dalies reikalavimus. Teigia, kad 2014-05-26 baigėsi laidavimas pagal 2014-05-21 laidavimo sutartį ir ieškovė privalėjo pareikšti ieškinį laiduotojui per tris mėnesius, t. y. iki 2014-08-27, o pareiškė tik 2014-09-18, t. y. praleidusi minėtą terminą.

7Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, juo su skundu nesutinka, prašo atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra visiškai pagrįstas ir teisėtas, todėl jo naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo. Teigia, kad atsakovės apeliacinis skundas grindžiamas atsiliepime į ieškovės ieškinį išdėstytais teiginiais ir motyvais, kurie, priimant sprendimą, buvo teismo įvertinti ir dėl jų pasisakyta. Papildomai nurodo, kad atsakovas V. S. laidavimo sutartį pasirašė kaip UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ direktorius. Dėl to, kad jis viršijo savo kompetenciją, atsakomybė kyla ir pačiai bendrovei. Pažymi, kad laidavimo sutarties terminas prasidėjo 2015-05-26, todėl atsakovai minėtą sutartį privalo vykdyti.

8Trečiasis asmuo B. P. pateikė teismui pareiškimą dėl prisidėjimo prie atsakovės apeliacinio skundo, juo palaiko visą apeliacinį skundą, prašo tenkinti. Papildomai nurodo, kad apeliantė 2015-05-21 laidavimo sutartį pasirašė, nesupratusi jos turinio, suklaidinta, dėl apgaulės Ieškovė neinformavo apeliantės dėl prievolės masto, vykdymo. Be to, laidavimo sutartis neatitinka sandorio esmės, nes minėto sandorio sudarymo metu ieškovė aiškiai žinojo, kad pagrindinis skolininkas prievolių nevykdys ir ieškovė galės nukreipti išieškojimą į apeliantę. Teigia, kad laidavimo sutartyje nėra išreikšta tikroji laiduotojo valia.

9Apeliantė 2015-11-19 Klaipėdos apygardos teismui pateikė prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo, jame nurodė, kad trečiais asmuo B. P. Klaipėdos rajono apylinkės teismui pateikė pareiškimą dėl bankroto iškėlimo, bankroto bylos iškėlimo klausimas paskirtas nagrinėti 2016-01-27 10.00 val. Pažymi, kad ieškovė yra viena iš trečiojo asmens kreditorių. Teigia, kad yra pagrindas stabdyti apeliacine tvarka nagrinėjamą civilinę bylą, iki bus išnagrinėtas minėtas trečiojo asmens pareiškimas ir įsiteisės toje byloje priimtas galutinis procesinis teismo sprendimas, nes minėtos bylos išsprendimas turi tiesioginės įtakos apeliantei. Jei nebus patvirtinti ieškovės kreditiniai reikalavimai fizinio asmens bankroto byloje, tai apeliantei išnyks būtinumas atsakyti pagal 2014-05-21 laidavimo sutartį.

10Apeliacinis skundas ir pareiškimas dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo atmestini.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Apeliaciniame skunde atsakovė prašo apeliacinės instancijos teisme nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka tam, kad būtų išsiaiškintos 2014-05-21 laidavimo sutarties sudarymo ir pasirašymo aplinkybės. CPK 321 str. 1 d. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 str. nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose bei paaiškinimuose teismui nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis, nes apeliantė naujų įrodymų apeliacinės instancijos teismui neteikia. Apeliacinio skundo 1.11 punkte nurodo, jog paskyrus žodinį bylos nagrinėjimą prašytų apklausti kaip liudytojus atsakovės darbuotoją R. K. ir A. S., kurios paliudytų aplinkybę, jog laidavimo sutartis buvo pasirašoma skubotai, tarpduryje, tačiau šioje byloje nebuvo iškeltas ginčas dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, todėl paminėto turinio liudytojų parodymai nebūtų pakankamas įrodymas atsakovės nurodytoms apeliaciniame skunde aplinkybėms patvirtinti, t. y. panaikinti atsakovės atsakomybę pagal laidavimo sutartį.

13Dėl bylos sustabdymo

14Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupomos tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012, kt.). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, jog teismui, siekiančiam išnagrinėti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009). Taigi, būtina bylos sustabdymui sąlyga yra kliūčių bylos nagrinėjimui buvimo faktas, turintis esminę reikšmę CPK 163 straipsnio 3 punkto taikymui. Todėl stabdant bylos nagrinėjimą turi būti nurodyta, kokios konkrečiai aplinkybės kliudo nagrinėti bylą, o stabdant bylą vadovaujantis CPK 163 straipsnio 3 punktu – ir kokie faktai bus nustatinėjami kitoje byloje bei kodėl jie negali būti nustatyti sustabdomoje byloje, kokie kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai.

15Apeliantė nurodo, kad jei nebus patvirtinti ieškovės kreditiniai reikalavimai B. P. fizinio asmens bankroto byloje, tai apeliantei išnyks būtinumas atsakyti pagal 2014-05-21 laidavimo sutartį. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apeliantės pozicija. Iš įstatyme pateiktos laidavimo sutarties sampratos darytina išvada, kad laiduotojas prisiima turtinius įsipareigojimus kito asmens kreditoriui, jeigu asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės, todėl pareiškime dėl bylos stabdymo nurodomos aplinkybės, kuriomis bus konstatuotas pagrindinės skolininkės nemokumas ir atsiras pagrindas laiduotojo atsakomybei. Byloje nėra įrodymų, jog būtų iškeltas ginčas dėl pagrindinės skolos sutarties pripažinimo negaliojančia, šis vykdomasis įrašas yra perduotas vykdyti, todėl pareiškime dėl bylos stabdymo nurodomas pagrindas – ieškovės kreditinio reikalavimo nepatvirtinimas B. P. fizinio asmens bankroto byloje – nepašalins laiduotojo atsakomybės, o tik patvirtins aplinkybę, jog pagrindinė skolininkė nebeįvykdys savo prievolės. Pažymėtina, kad B. P. fizinio asmens bankroto byloje sprendžiant kreditorių sąrašo ir kreditorių finansinių reikalavimo patvirtinimo klausimą, 2014-05-21 laidavimo sutartis ieškovės teisėms ir pareigoms (ne) tvirtinant jos finansinį reikalavimą neturi jokios reikšmės. Taigi, nepriklausomai nuo to, ar ieškovė bus įtraukta į B. P. fizinio asmens bankroto bylą kreditore ar ne ir (ar) bus patvirtinta jos reikalavimo teisė, atsakovų atsakomybės pagal 2015-04-21 laidavimo sutartį klausimui tai įtakos neturi. Tuo atveju, jei atsakovė įvykdys savo prievolę, ji turės atgręžtinio reikalavimo teisę kreiptis į pagrindinę skolininkę dėl žalos atlyginimo. Esant tokioms aplinkybėms, apeliantės prašymas dėl bylos sustabdymo netenkintinas, nes bylos stabdymas tik užvilkins jos nagrinėjimą.

16Dėl laidavimo masto

17Byloje nustatyta, kad antstolės V. D. kontoroje 2013-08-12 buvo užvesta vykdomoji byla dėl 71 508 Lt pagrindinės skolos pagal vykdomąjį įrašą išieškojimo ieškovei iš trečiojo asmens B. P.. Dalį šios skolos B. P. padengė ir ieškovei B. P. liko skolinga 68 833,40 Lt ir 6 procentų palūkanas (t. 1, b. l. 13). Šis raštas įrodo, jog ieškovės pagrindinė skolininkė yra trečiasis asmuo B. P.. Šioje byloje atsakovė neginčijo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pagal laidavimo sutartį, neprašė jos pripažinti negaliojančia sandorių negaliojimo pagrindais, pagal CPK 178 str. nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles neįrodinėjo pagrindinio skolininko mokumo, todėl ieškinys pirmosios instancijos teisme patenkintas pagrįstai. Priešingai, pareiškime dėl bylos stabdymo nurodo, jog pagrindinei skolininkei pradėta fizinio asmens bankroto iškėlimo procedūra. Be to, paminėtas vykdymo veiksmų pagrindas – vykdomasis įrašas, išduotas dėl skolos ieškovei išieškojimo iš B. P., yra nurodytas ir 2014-05-21 sudarytoje laidavimo sutartyje, dėl kurios vykdymo ieškovė pareiškė ieškinį šioje byloje (t. 1, b. l. 14). Paminėta laidavimo sutartimi atsakovė laidavo ieškovei už pagrindinę skolininkę, jei įvyks dvi sąlygos: įvyks koncertai 2014-05-22 Kauno ,,Žalgirio“ ir 2014-05-24 Klaipėdos ,,Švyturio“ arenose ir bus gauti pinigai už šiuos koncertus iš UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas“. Atsakovė apeliacinio skundo 2.2 p. pripažįsta, jog paminėtos sąlygos įvyko ir atsakovė iš UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas“ gavo 30 868,55 Lt, todėl byloje įrodyta, jog sutartyje nurodytos sąlygos įvyko. Pagal CK 1.66 straipsnio 1 dalį sąlyginiais vadinami sandoriai, kuriuose teisių arba pareigų atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas priklauso nuo tam tikrų sąlygų buvimo ar nebuvimo. Byloje įrodyta, jog laidavimo sutarties šalims teisės ir pareigos pagal šią sutartį atsirado nuo paminėtų sąlygų įvykimo. Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Pagal CK 6.193 str. nustatytas ir kasacinio teismo praktikoje plačiai išplėtotas sutarčių aiškinimo taisykles byloje nėra pagrindo susiaurinti atsakovei laidavimo mastą apeliaciniame skunde nurodyta iš UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas“ gauta 30 868,55 Lt suma, nes laidavimo sutartyje aiškiai du kartus paminėtas laidavimas už visą pagrindinės skolininkės B. P. skolą, t. y. sutartyje yra nuoroda į vykdymui pateiktą vykdomąjį raštą ir paskutinėje sakinio dalyje vėl pakartota be išlygų B. P. skola ieškovei. Taip pat nei iš sutarties šalių veiksmų, nei iš kitų rašytinių įrodymų nėra pagrindo padaryti išvadą, jog atsakovė savo laidavimo mastą buvo susiejusi ne su B. P. skolos dydžiu, o su gauta suma iš UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas“, t. y. byloje neįrodyta, jog atsakovė sudarė ne visiško, o dalinio laidavimo sutartį, nes nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė laidavo už dalį skolos, kadangi pačioje sutartyje porą kartų aiškiai paminėta visa B. P. skola ir vykdomasis raštas, išduotas dėl šios skolos išieškojimo, pinigų gavimas iš UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas“ nurodytas tik kaip sąlyga, kuriai įvykus atsiras teisės ir pareigos pagal šią laidavimo sutartį, t. y. ir kita bylos medžiaga neįrodo, jog šis laidavimas buvo susietas su gauta suma iš UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas“. 2014-01-02 jungtinės veiklos sutartis (t. 1, b. l. 42) įrodo, jog atsakovė pagal šios sutarties 3.3 p. buvo įsipareigojusi pagal poreikį skirti B. P. muzikos klubui nuo 60 000 iki 200 000 Lt. Todėl byloje įrodyta, jog dar iki 2014-05-21 laidavimo sutarties sudarymo atsakovė buvo prisiėmusi finansinius įsipareigojimus pagrindinei skolininkei, todėl darytina išvada, jog jai buvo žinoma pagrindinės skolininkės veikla, jos turtinė padėtis, t. y. atsakovė nebuvo atsitiktinis asmuo šiame teisiniame santykyje. Atsakovė nekėlė ginčo dėl šios laidavimo sutarties pakeitimo CK 6.223 str. nustatyta tvarka, todėl apeliacinio skundo motyvas, jog atsakovė laidavo tik dėl 30 868,55 Lt sumos, yra neparemtas įstatymu.

18Dėl netinkamo atsakovės atstovo

19Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog sudarant laidavimo sutartį atsakovei atstovavo netinkamas atstovas – V. S., nes nuo 2014-03-05 atsakovės generalinio direktoriaus pareigas ėjo A. S.. Tačiau šis motyvas negali sukelti pasekmių ieškovei ir tuo pagrindu atsakovė neprašė pripažinti laidavimo sandorio negaliojančiu CK 1.82 str. pagrindu. Iš trečiojo asmens pareiškimo dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo nustatyta, jog trečiasis asmuo pripažįsta aplinkybę, jog šį laidavimo sandorį sudarė atsakovė, nes nurodo, jog apeliantė 2015-05-21 laidavimo sutartį pasirašė, nesupratusi jos turinio, suklaidinta, dėl apgaulės. Tačiau šio sandorio neginčijo jos nurodytu pagrindu, todėl analizuoti sandorio, sudaryto dėl apgaulės, aplinkybių nėra teisinio pagrindo. Teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio teisines pasekmes tik tokiais atvejais, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį niekiniu tampa akivaizdus. Bylos nagrinėjimo teisme, įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo ribas lemia ieškinio ir priešieškinio pagrindas ir dalykas. Dėl to tuo atveju, kai sandoris nėra akivaizdžiai niekinis, teismas gali imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, lemiančių kokio nors sandorio negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus tik esant įrodymams dėl tokio sandorio pagrindo. CK 2.83 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoriai, sudaryti pažeidžiant privačiojo juridinio asmens valdymo organo kompetenciją, sukelia prievoles juridiniam asmeniui. Tačiau įstatyme nustatyti ir galimi atvejai, kai tokie sandoriai juridiniam asmeniui prievolių nesukelia. Juridinis asmuo, įrodęs, kad sudarydamas sandorį trečiasis asmuo žinojo, jog sandorį sudarė šios teisės neturintis juridinio asmens valdymo organas, ar dėl susiklosčiusių aplinkybių negalėjo to nežinoti, pagal prievolę gali ir neatsakyti. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, jog laidavimo sutartyje buvo įrašyta, jog atsakovei atstovauja atsakovės valdybos pirmininkas V. S., o ne direktorius, todėl atsakovė neatsako pagal laidavimo sutartį. Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, jog ieškovė žinojo ar privalėjo žinoti apie sandorį sudariusio juridinio asmens valdymo organų kompetencijos ribas sudarant laidavimo sandorį. Lietuvos kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad šiuolaikinei civilinei teisei plėtojantis civilinių santykių stabilumo, teisinio tikrumo ir apibrėžtumo, sutarties išsaugojimo principų linkme, galiojantys įstatymai trečiųjų sąžiningų asmenų interesų apsaugos naudai riboja galimybę nuginčyti juridinio asmens sandorius, sudarytus pažeidžiant jų teisnumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-01-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2011). Todėl šioje byloje net neiškėlus paminėto ginčo negalima padaryti išvados, jog ieškovei galėjo būti žinomos atsakovės valdymo organų kompetencijos ribos. Atkreiptinas dėmesys, jog Juridinių asmenų registro vieši duomenys įrodo, jog V. S. buvo įregistruotas valdybos pirmininku, byloje nėra jokių įrodymų, jog sandorio sudarymo metu ieškovei galėjo būti žinomas atstovavimas atsakovei materialine, o ne procesine prasme. Pagal CK 2.133 straipsnio 2 dalies nuostatas net numanomo atstovavimo atveju, jeigu asmuo savo elgesiu davė rimtą pagrindą trečiajam asmeniui protingai manyti ir sąžiningai tikėti, kad jis paskyrė kitą asmenį savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam, t. y. sukuria šiam civilines teises ir pareigas. Paminėtas viešas vadovo ir valdybos pirmininko įregistravimas sudaro pagrindą padaryti išvadą apie išviešintą kiekybinį atstovavimą atsakovei procesine prasme (CK 2.83 straipsnio 2 dalis). Byloje įrodyta, jog jungtinės veiklos sutarties (t. 1, b. l. 43) 5.1 p. buvo nurodyta, jog šios sutarties vykdymo klausimais atsakovei atstovauja A. S. ir V. S., todėl byloje nėra pakankamų įrodymų konstatuoti, jog ieškovei turėjo būti žinomas atstovavimas atsakovei materialine prasme, t. y. žinomos įregistruotų valdymo organų kompetencijos ribos. Sandorius sudaro įmonės valdymo organas, tačiau jo sudarytas sandoris savaime negali būti pripažintas negaliojančiu vien dėl to, kad jis neatitinka privačiojo juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytos valdymo organų kompetencijos ar prieštarauja įmonės tikslams (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-546/2012), nors šioje byloje paminėtu pagrindu sandoris nėra ginčijamas, todėl apeliacinio skundo motyvas, jog šis sandoris yra niekinis, yra nepagrįstas, nes apeliacinio skundo motyvai dėl atsakovės organų kompetencijos, pelno siekimo, šioje byloje nesant iškelto ginčo dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, nėra teisiškai reikšmingi. Byloje ieškovė patikslintu ieškiniu (t. 1, b. l. 114) prašė ginčo sumą priteisti subsidiariai taip pat ir iš V. S., tačiau neskundė teismo sprendimo dalies, kuria buvo atmesta ieškinio dalis dėl subsidiariosios atsakomybės, atsakovė ir trečiasis asmuo apeliaciniame skunde ir pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo prašo atmesti ieškinį, o ne taikyti subsidiariąją atsakomybę, todėl kolegija neturi pagrindo plačiau pasisakyti dėl V. S. atsakomybės ieškovei. Įvykdžiusi prievolę ieškovei atsakovė savo teises galės ginti kitoje civilinėje byloje, pareikšdama ieškinį asmeniui, jos manymu, neturėjusiam teisės sudaryti laidavimo sutarties, tačiau atmesti ieškinį šiais apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo.

20Dėl laidavimo sutarties termino

21Atsakovė nurodo, jog ieškovė privalėjo pareikšti ieškinį iki 2014-08-27 ir šalių sudaryta laidavimo sutartis buvo terminuota dėl to, jog V. S. laidavo tik tam tikram laikui, apibrėžtam įvykių – nurodytų koncertų ir pinigų už juos gavimo. Tačiau išanalizavus laidavimo sutartį pagal paminėtas sutarčių aiškinimo taisykles tokios išvados padaryti negalima, nes atsakovės apeliaciniame skunde nurodyti įvykiai yra šio sandorio sąlygos, tik kurioms įvykus šalims pagal sutartį atsiranda teisės ir pareigos. Pagal CK 1.66 straipsnio 1 dalį sąlyginiais vadinami sandoriai, kuriuose teisių arba pareigų atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas priklauso nuo tam tikrų sąlygų buvimo ar nebuvimo. Prievolė yra sąlyginė, kai jos atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas siejamas su tam tikros aplinkybės buvimu ar nebuvimu ateityje (CK 6.30 str. 1 dalis). Sąlyginės prievolės, kaip ir sąlyginiai sandoriai, gali būti su atidedamąja ir su naikinamąja sąlyga (CK 6.30 str. 3 dalis). Sąlyginių prievolių (sandorių) teisinis reguliavimas leidžia išskirti sąlygai keliamus reikalavimus. Ja gali būti pripažinta tik tokia aplinkybė, kuri: atsiranda ateityje (CK 1.68 str. 1 dalis; 6.30 str. 1, 4 dalys); šalims nėra žinoma ir neturi būti žinoma, kad tokia aplinkybė įvyks ar ne (CK 1.66 str. 2, 3 dalys; 1.68 str. 2–4 dalys); yra teisėta, neprieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei (CK 1.66 str. 4 dalis; 6.31 str. 1 ir 3 dalys); jos buvimas ar nebuvimas yra įmanomas (CK 6.31 str. 2 dalis); nepriklauso išimtinai nuo skolininko valios (CK 1.68 str. 4 dalis). Pagal tai, ar šalių aptarta aplinkybė atitinka šias sąlygas, sprendžiama apie sudaryto sandorio galiojimą, taip pat jo teisinį kvalifikavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2012). Kai šalys teisių ar pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą padaro priklausomus nuo tam tikrų aplinkybių (sąlygų) atsiradimo ar neatsiradimo ateityje, t. y. jei tikrai nežinoma, ar sąlyga įvyks, konstatuojama, kad jos sudarė sąlyginį sandorį (CK 1.66 straipsnio 1 dalis). Taigi sąlyginio sandorio sąlyga yra aplinkybė, kurios atsiradimo galimybė egzistuoja, tačiau tikrai nežinoma, ar ji atsiras. Įvertinus šios laidavimo sutarties tekstą darytina išvada, jog 2015-05-21 sudarant šią sutartį nebuvo tiksliai žinoma, ar 2014-05-22 ir 2014-05-24 paminėti joje koncertai tikrai įvyks ir ar tikrai atsakovė gaus pinigus už parduotus bilietus iš UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas“, t. y. nebuvo tiksliai žinoma, ar bus atlikti konkretūs veiksmai ateityje ir ar šie veiksmai privalėjo būti atlikti, šie veiksmai nepriklausė nuo atsakovės valios, todėl paminėta sutarties nuostata kvalifikuotina kaip atidedamoji sąlyga, o ne laidavimo sutarties terminas.

22Terminas yra apibrėžtas ar neapibrėžtas laikotarpis, kuriam suėjus ar pasibaigus įstatymas ar šalių susitarimas numato tam tikrą civilinių teisių ar pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą. Terminas gali būti apibrėžiamas ne tik kalendorine data ar nurodomas metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis, valandomis, bet ir įvykiu, kuris neišvengiamai turi įvykti (CK 1.117 straipsnis). Nustačius, kad šalys susitarė dėl termino apibrėžimo įvykiu, kuris tikrai įvyks, negalima konstatuoti, kad terminas nenustatytas. Akivaizdu, jog šalys, sudarydamos laidavimo sutartį, negalėjo žinoti, ar joje nurodytos sąlygos tikrai įvyks, todėl nurodytos aplinkybės nelaikytinos sutarties įvykdymo terminu. Atidedamasis terminas tik suspenduoja prievolės įvykdymą, o atidedamoji sąlyga suspenduoja prievolės atsiradimą. Paminėtos teorinės nuostatos leidžia padaryti išvadą, jog atsakovė nepagrįstai laidavimo sutartį terminuota ir prašo taikyti CK 6.88 str. nustatytą trijų mėnesių terminą. Šalių sudarytoje laidavimo sutartyje nebuvo nustatytas joks terminas, todėl darytina išvada, jog šalys susitarė dėl neterminuoto laidavimo. Bendrasis principas yra tas, kad laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 straipsnio 2 dalis, 6.87 straipsnio 1 dalis). CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose nustatyti terminuoto ir neterminuoto laidavimo pabaigos terminai. CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Tačiau CK nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti nurodytus terminus. Šioje byloje nustatyta, kad pagrindinė B. P. skolos prievolė nėra įvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog garantuoja B. P. paskolos grąžinimą, todėl CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Terminuoto ir neterminuoto laidavimo pagrindai yra išaiškinti ir kasacinio teismo praktikoje, todėl šioje byloje negalima padaryti išvados, jog šalys susitarė dėl laidavimo kitaip nei iki visos B. P. skolos grąžinimo, nes laidavimo sutartyje nenustatė sutarties galiojimo termino, todėl šiuo atveju taikytinas CK 6.89 str. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009; išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009).

23CK 6.76–6.89 str. nėra suformuluotas imperatyvus draudimas kreditoriui nukreipti savo reikalavimą į laiduotoją, priešingai, CK 6.81 str. 1 d. nustato, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Ieškovė, pareikšdama ieškinį laiduotojui, savo teises gina jos turimos subjektinės teisės nustatytu būdu, todėl skundžiamo teismo sprendimo apeliacinio skundo ir prisidėjimo prie apeliacinio skundo pareiškimo motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

24Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir pašo priteisti 200 Eur išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme. Prašymas tenkintinas iš dalies ir iš atsakovės bei trečiojo asmens, pateikusio pareiškimą dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo, priteistina po 50 Eur bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą (CPK 93 str. 1 d., 3 d., 98 str.)

25Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais, teismas

Nutarė

26UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

27Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-22 sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ ir B. P. po 50 Eur E. B. bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. 2015-06-22 sprendimo,... 3. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovų... 4. Atsakovai UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ ir V. S. pateikė... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-06-22 sprendimu ieškinį tenkino iš... 6. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ prašo... 7. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, juo su... 8. Trečiasis asmuo B. P. pateikė teismui pareiškimą dėl prisidėjimo prie... 9. Apeliantė 2015-11-19 Klaipėdos apygardos teismui pateikė prašymą dėl... 10. Apeliacinis skundas ir pareiškimas dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 12. Apeliaciniame skunde atsakovė prašo apeliacinės instancijos teisme... 13. Dėl bylos sustabdymo... 14. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, teismas privalo sustabdyti bylą, kai... 15. Apeliantė nurodo, kad jei nebus patvirtinti ieškovės kreditiniai... 16. Dėl laidavimo masto... 17. Byloje nustatyta, kad antstolės V. D. kontoroje 2013-08-12 buvo užvesta... 18. Dėl netinkamo atsakovės atstovo... 19. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog sudarant laidavimo sutartį... 20. Dėl laidavimo sutarties termino... 21. Atsakovė nurodo, jog ieškovė privalėjo pareikšti ieškinį iki 2014-08-27... 22. Terminas yra apibrėžtas ar neapibrėžtas laikotarpis, kuriam suėjus ar... 23. CK 6.76–6.89 str. nėra suformuluotas imperatyvus draudimas kreditoriui... 24. Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir pašo priteisti 200... 25. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais, teismas... 26. UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ prašymą dėl bylos sustabdymo... 27. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-22 sprendimą palikti nepakeistą.... 28. Priteisti iš UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ ir B. P. po 50 Eur E. B....