Byla 2-151-894/2013
Dėl skolos priteisimo. Išnagrinėjęs bylą teismas

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei, dalyvaujant atsakovei R. K., nedalyvaujant ieškovės Akcinės Bendrovės „SEB“ bankas atstovui viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Akcinės Bendrovės „SEB“ bankas ieškinį atsakovei R. K. dėl skolos priteisimo. Išnagrinėjęs bylą teismas,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 15843,92 litų skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-4).

3Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2008 m. liepos 27 d. tarp R. K. (toliau - Atsakovas) ir AB SEB banko (toliau - Ieškovas) buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 1850818051125-15 (toliau - Sutartis), pagal kurią buvo suteiktas 10000 Lt vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį j o sugrąžinimo terminą iki 2013-07-27. Sutarties Bendrosios dalies 6.1 punkte numatyta, kad Atsakovui laiku negrąžinus kredito dalies, nesumokėjus priklausančių mokėti priskaičiuotų palūkanų ar delspinigių, Ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Atsakovas nuo 2009 m. liepos 28 d. netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nemoka dalinių kredito grąžinimų ir palūkanų, todėl Ieškovas Atsakovui išsiuntė įspėjimo raštą dėl Sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaudamas pašalinti pasirašytos Sutarties pažeidimus. Atsakovas šio reikalavimo neįvykdė. Vadovaudamasis Sutarties punkte 6.1. numatyta tvarka, Ieškovas nutraukė sutartį su Atsakovu. Atsakovas iki šiol Bankui negrąžino 15843,92 Lt skolos, iš kurių 8346,12 Lt nesugrąžinto kredito, 2892,54 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 4605,26 Lt delspinigių (b.l. 3-4).

4Atsakovė atsiliepime (b.l. 16) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, nesutinka su paskaičiuota per didele delspinigių suma. Vartojimo kredito sutarties Nr. 1850818051125-15, sudarytos R. K. ir AB SEB bankas, 5.3 ir 5.4 dalyse yra numatyta po 0,1 proc. delspinigių už laiku nesumokėtą skolos dalį ir palūkanas. Sudarant sutartį banko darbuotojai neišaiškino kreditavimo sąlygų, todėl buvo suklaidinta. Netesybomis siekiama tik kompensuoti nukentėjusios šalies nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Prašo sumažinti delspinigius iki 0,05 procento.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu ir iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-07-28 tarp šalių buvo pasirašyta vartojimo kredito sutartis 10000,00 Lt sumai (b.l. 6-8), šalys sudarė kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką (b.l. 9), 2012-08-24 ieškovas atsakovei siuntė įspėjimą dėl kredito sutarties nutraukimo (b.l. 10), pagal ieškovo 2012-10-01 sudarytą pažymą atsakovės įsiskolinimas ieškovui sudaro viso 15843,92 Lt (b.l. 11).

7Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

8Įstatymas numato, kad vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu, arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 str. 1 d.). Tarp šalių sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.200 str., 6.205 str.). Savo įsipareigojimų nevykdanti šalis, privalo mokėti įstatyme nustatytas ar šalių sutartyje numatytas palūkanas, delspinigius (CK 6.210 str. 1 d.). Šioje byloje nustatyta, kad atsakovė, žinodama apie savo pareigą mokėti už jai suteiktą paskolą, šios pareigos tinkamai nevykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.).

9Pagal ieškovės pateiktus duomenis, atsakovė tinkamai nevykdė vartojimo kredito sutarties Nr. 1850818051125-15 įsipareigojimų ir liko skolinga ieškovei 15843,92 Lt, kuriuos sudaro negrąžinta vartojimo kredito suma, priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos bei delspinigiai (b.l. 10-11). Atsakovė sutinka, kad yra skolinga negrąžintą kreditą 8346,12 Lt bei palūkanas 2892,54 Lt, tačiau nesutinka dalyje su ieškiniu dėl delspinigių priteisimo, t. y. dėl 4605,26 Lt.

10Atsakovė teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ji ieškovei sumokėjo palūkanas ir grąžino likusią negrąžintą kredito sumą, todėl, atsižvelgiant į išdėstytą teisinį reguliavimą ir faktines aplinkybes, pilnai tenkintina ieškovės ieškinio reikalavimo dalis dėl 8346,12 Lt negrąžinto kredito ir 2892,54 Lt palūkanų priteisimo iš atsakovės pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818051125-15, t.y. dėl 11238,66 Lt priteisimo (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.886 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str.).

11Dėl delspinigių.

12Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad atsakovė už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir uždelstas sumokėti palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovei mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius (sutarties bendrosios dalies 5.3 p., 5.4 p.) (b.l. 6). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 4605,26 Lt delspinigių pagal 2008-07-28 sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 1850818051125-15 (b.l. 6-8). Nustatyta, kad atsakovė neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, jai kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Kaip nurodyta sutartyje (5.3, 5.4 p), atsakovė už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku negrąžinto kredito dalies ir palūkanų privalo ieškovei mokėti po 0,1 proc. dydžio delspinigius (b.l. 6).

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

14Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad nagrinėjamu atveju netesybų instituto civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką.

15Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Ieškovės prašomi jos naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos. Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovė yra vartotoja, bei sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgiant į prievolės sumą, į tai, kad delspinigiai sudaro daugiau nei pusę negrąžinto kredito sumos, be to dalį kredito atsakovė yra grąžinusi (b.l. 10-11), atsižvelgiant, į delspinigių susidarymo laikotarpį, laikytina, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Ieškovei nepateikus įrodymų, kurie pagrįstų ieškovės turėtus nuostolius, iš kurių teismas galėtų spręsti, kad, nagrinėjamu atveju 4606,26 Lt delspinigių suma yra protingo dydžio, teismo nustatytina protingo dydžio delspinigių norma, kuri nebūtų aiškiai per didelė. Nustatant protingo dydžio delspinigių normą, kaip analogija teismas vadovaujasi Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., kuriame nustatyta, kad p aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovės sąskaita, todėl delspinigių dydis mažintinas iki 0,05 procentų.

16Atsižvelgiant į tai, kad kredito sutarties bendrosios dalies 5.3 p., 5.4 p. buvo nustatyta, kad atsakovė už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir uždelstas sumokėti palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovei mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius, šias netesybas sumažinus iki 0,05 proc., iš atsakovės ieškovei priteistinų delspinigių dydis mažintinas per pusę, t.y. iki 2302,63 Lt delspinigių, o likusioje delspinigių dalyje ieškovės reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CK 6.73 str. 2 d., 6.188 str. 2 d. 5 p., 6.258 str. 3 d.).

17Dėl procesinių palūkanų.

18Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, yra pagrįstas ieškovės reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo (CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str.). Iš atsakovės priteistina ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų.

20Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų reikalavimų daliai. Bendra ieškinio suma 15843,92 Lt, teismas priteisdamas 13541,29 Lt (11238,66 Lt + 2302,63 Lt) patenkina 85 procentus ieškinio. Ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 475,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovei priteistina žyminio mokesčio dalis – 403,75 Lt (CPK 93 str. 1 d. 2 d.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovės R. K., a.k. ( - ), ieškovės AB „SEB bankas“, juridinio asmens kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas, naudai 11238,66 Lt skolos, 2302,63 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 403,75 Lt žyminio mokesčio.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, kuriuo prašė priteisti iš... 3. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2008 m. liepos 27 d. tarp R. K. (toliau -... 4. Atsakovė atsiliepime (b.l. 16) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu ir iš byloje esančių... 7. Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.... 8. Įstatymas numato, kad vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar... 9. Pagal ieškovės pateiktus duomenis, atsakovė tinkamai nevykdė vartojimo... 10. Atsakovė teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ji ieškovei... 11. Dėl delspinigių.... 12. Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad atsakovė už kiekvieną... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 14. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 15. Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 16. Atsižvelgiant į tai, kad kredito sutarties bendrosios dalies 5.3 p., 5.4 p.... 17. Dėl procesinių palūkanų.... 18. Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, yra... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 20. Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovės R. K., a.k. ( - ), ieškovės AB „SEB bankas“,... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...