Byla 2S-732-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Marijono Greičiaus, teisėjų Romualdos Janovičienės, Dalios Kačinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko T. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 25 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal kreditorės E. G. pareiškimą skolininkui T. G. dėl išlaikymo priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3kreditorė E. G. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo prašydama priteisti išlaikymą nepilnametei dukrai E. G. po 400 Lt mokamomis periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės iš vaiko tėvo T. G. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – priteisti iš skolininko po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis laikiną išlaikymą dukrai bei areštuoti skolininko kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas 1600 Lt sumai.

4Varėnos rajono apylinkės teismas 2010-01-11 priėmė teismo įsakymą, kuriuo nutarė išieškoti iš skolininko T. G. išlaikymą dukrai E. G. po 400 Lt kas mėnesį iki jos pilnametystės, pradedant išlaikymą mokėti nuo 2010-01-11, 1600 Lt įsiskolinimą už 2009 metų rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius bei 36 Lt žyminio mokesčio valstybei.

5Varėnos rajono apylinkės teismas 2010-01-11 nutartimi kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies - areštavo skolininko T. G. pinigines lėšas 1600 sumai. Prašymą dalyje dėl laikino išlaikymo priteisimo apylinkės teismas atmetė.

6Skolininkas T. G. nesutiko su teismo įsakymu iš dalies ir nurodė galintis mokėti dukters išlaikymui po 238,81 Lt per mėnesį.

7E. G. pateikė atskirąjį skundą prašydama panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2010-01-11 nutartį dalyje dėl laikinosios apsaugos priemonės – laikino išlaikymo netaikymo, ir priimti naują nutartį – priteisti iš skolininko T. G. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis laikiną išlaikymą dukrai E. G. .

8Varėnos rajono apylinkės teismas 2010 m. sausio 25 d. nutartimi (b.l. 20-22) E. G. atskirąjį skundą tenkino. Panaikino Varėnos rajono apylinkės teismo 2010-01-11 nutartį dalyje dėl laikinosios apsaugos priemonės – laikino išlaikymo nepilnametei E. G. netaikymo. Pritaikė laikinąją apsaugos priemonę – priteisė iš skolininko (tėvo) T. G. , a. k. ( - ) gyv. ( - ), Varėnoje, laikiną išlaikymą dukrai E. G. , gim. 2008-01-26, a. k. ( - ) gyv. ( - ), Senojoje Varėnoje, Varėnos rajone, po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Nepilnamečio vaiko laikinam išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja paskyrė vaiko motiną E. G. Panaikino Varėnos rajono apylinkės teismo 2010-01-11 įsakymą, kuriuo iš skolininko T. G. buvo priteistos piniginės lėšos jo vaiko E. G. išlaikymui. Priėmė naują teismo įsakymą dėl skolininko neginčijamos reikalavimų dalies priteisimo.

9Teismas nurodė, kad teismui nėra pagrindo tirti skolininko finansinių galimybių teikti tam tikro dydžio išlaikymą vaikui, nes teismas, nagrinėdamas atskirą procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įvertina tik šių priemonių taikymo pagrįstumą ir tikslingumą. Pažymėjo, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis nustatomas ne pastovus vaikui teiktinas išlaikymas ateityje, o tik laikinas, tai yra iki bylos išnagrinėjimo iš esmės teisme. Teismas nurodė, kad skolininko finansines galimybes teikti tam tikro dydžio išlaikymą, vaiko tikruosius poreikius, išlaikymo dydžio proporcingumą tėvų turtinei padėčiai ir vaiko poreikiams, teismas įvertins tik išnagrinėjęs bylą iš esmės, išklausęs šalių paaiškinimus, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, surinktą medžiagą, ir nustatęs, jog vaikui turi būti skirtas didesnis ar mažesnis išlaikymas negu paskirtas laikinojo išlaikymo dydis, ir priteis skirtumą tarp laikinojo išlaikymo arba jį sumažins.

10Teismo manymu, prašomas kreditorės laikinas išlaikymas po 400 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nepilnamečiui vaikui išlaikyti iš skolininko nagrinėjamu atveju nėra per didelis, pakankamas laikinai užtikrinti būtinas šalių nepilnamečio vaiko sąlygas vystymuisi ir atitinkantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jog vaikų poreikiams patenkinti reikalingų išlaidų orientaciniu kriterijumi turėtų būti LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, kuri nuo 2008-01-01 sudaro 800 Lt.

11Varėnos rajono apylinkės teismas 2010 m. sausio 25 d. teismo įsakymu (b.l. 23) priteisė iš skolininko T. G. , a. k. ( - ) gyv. ( - ), Varėnoje, išlaikymą nepilnametei dukrai E. G. , gim. 2008-01-26, a. k. ( - ) po 238,81 Lt kas mėnesį iki jos pilnametystės, pradedant mokėti išlaikymą nuo 2010-01-11. Nepilnametės dukters šiuo teismo įsakymu priteistų lėšų tvarkytoja iki jos pilnametystės paskyrė jos motiną E. G. , a. k. ( - ).

12Atskiruoju skundu (b.l. 26) skolininkas T. G. prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2010-01-25 nutartį. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tą pačią dieną priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir teismo įsakymą turėjo atsižvelgti, kad vykdant 2010-01-25 teismo nutartį ir 2010-01-25 teismo įsakymą galima dvejopa, skolininkui nepalanki situacija. Remiantis priimtu teismo įsakymu ir nutartimi, iš skolininko priteista 638,81 Lt suma. Teismas viršijo kreditorės reikalavimus ir iš jo priteisė 238,81 Lt daugiau nei prašė kreditorė.

13Apeliacinis procesas pagal skolininko T. G. atskirąjį skundą nutraukiamas.

14Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktu nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Šios taisyklės taikomos taip pat ir atskirųjų skundų priėmimui (338 str.).

15Bylos duomenimis nustatyta, jog Varėnos rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 17 d. sprendimu tenkino prašymą ir santuoką tarp E. G. ir T. G. nutraukė bendru jų sutikimu. Patvirtino E. G. ir T. G. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Panaikino 2010-01-25 įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-226-770/2010, kuriuo iš T. G. dukros E. G. išlaikymui E. G. naudai priteista išlaikymas periodinėmis išmokomis po 238,81 Lt kas mėnesį nuo 2010-01-11 iki dukters pilnametystės. Panaikino 2010-01-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-226-770/2010 paskirtas laikinąsias apsaugos priemones T. G. piniginių lėšų ir turto areštą 1600 Lt mastu. Panaikino 2010-01-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-226-770/2010 paskirtas laikinąsias apsaugos priemones – priteistą laikiną išlaikymą iš T. G. dukrai E. G. po 400 Lt per mėnesį.

16Vadovaujantis CPK 335 str., šis pirmosios instancijos teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galėjo būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą. Teismų informacinės sistemos „LITEKO“, kurioje privalomai yra fiksuojami visi byloje atliekami procesiniai veiksmai, duomenimis minėtas 2010-02-17 sprendimas įsiteisėjo 2010-03-20.

17Apeliacinio nagrinėjimo objektas gali būti neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas – tiek galutinis, diek dalinis (CPK 260 str. - 261 str.), taip pat neįsiteisėjusi pirmosios instancijos teismo nutartis. Varėnos rajono apylinkės teismo 2010-01-25 nutarties dalykas – laikinųjų apsaugos priemonių instituto taikymo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Varėnos rajono apylinkės teismui 2010 m. vasario 17 d. sprendimu nutraukus šalių santuoką ir tuo pačiu sprendimu panaikinus Varėnos rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 25 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, bei tokiai nutarčiai įsiteisėjus, procesinis ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo išnyko, t. y. nebeliko skundžiamos nutarties dalyko. Tokiu būdu apelianto paduoto atskirojo skundo nagrinėjimas tapo teisiškai neaktualus.

18Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis formuojama teismų praktika apeliacinis procesas, pradėtas pagal skolininko T. G. atskirąjį skundą, nelikus apeliacijos objekto, nutraukiamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-02-28 nutartis c.b. Nr. 2-133/2008; 2009-07-16 nutartis c. b. Nr. 2-857/2009; 2009-07-30 nutartis c.b. 2-989/2009; 2009-11-05 nutartis c.b. 2-1228/2009).

19Vadovaudamasi CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str., kolegija

Nutarė

21apeliacinį procesą, pradėtą pagal skolininko T. G. atskirąjį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 25 d. nutarties, nutraukti.

22Priteisti iš T. G. 5 (penkis) litus 60 centų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. kreditorė E. G. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 4. Varėnos rajono apylinkės teismas 2010-01-11 priėmė teismo įsakymą, kuriuo... 5. Varėnos rajono apylinkės teismas 2010-01-11 nutartimi kreditorės prašymą... 6. Skolininkas T. G. nesutiko su teismo įsakymu iš dalies... 7. E. G. pateikė atskirąjį skundą prašydama panaikinti... 8. Varėnos rajono apylinkės teismas 2010 m. sausio 25 d. nutartimi (b.l. 20-22)... 9. Teismas nurodė, kad teismui nėra pagrindo tirti skolininko finansinių... 10. Teismo manymu, prašomas kreditorės laikinas išlaikymas po 400 Lt kas... 11. Varėnos rajono apylinkės teismas 2010 m. sausio 25 d. teismo įsakymu (b.l.... 12. Atskiruoju skundu (b.l. 26) skolininkas T. G. prašo... 13. Apeliacinis procesas pagal skolininko T. G. atskirąjį... 14. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio antrosios dalies... 15. Bylos duomenimis nustatyta, jog Varėnos rajono apylinkės teismas 2010 m.... 16. Vadovaujantis CPK 335 str., šis pirmosios instancijos teismo sprendimas per 30... 17. Apeliacinio nagrinėjimo objektas gali būti neįsiteisėjęs pirmosios... 18. Susiklosčius išdėstytoms faktinėms aplinkybėms bei remiantis formuojama... 19. Vadovaudamasi CPK 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str., kolegija... 21. apeliacinį procesą, pradėtą pagal skolininko T. G.... 22. Priteisti iš T. G. 5 (penkis) litus 60 centų išlaidų,...