Byla 2A-1509/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Jet Sky Baltic“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1226-112/2014 pagal ieškovo UAB „Jet Sky Baltic“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiasis asmuo UAB „Laivo sandėlis“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Jet Sky Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalies, 93 straipsnio 1 dalies, 94 straipsnio 1 dalies pagrindu atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – Departamentas) prašydamas: 1) panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą, išdėstytą 2014 m. kovo 13 d. rašte Nr. (5)-LV4-697, kuriuo atmestas ieškovo UAB „Jet Sky Baltic“ pasiūlymas PVC valčių su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis viešojo pirkimo supaprastintame atvirajame konkurse ir sudaryta preliminari pasiūlymų eilė pirmu laikant UAB „Laivo sandėlis“ pasiūlymą; 2) grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią stadiją – įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti teikėjų kvalifikaciją PVC valčių su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis viešojo pirkimo supaprastintame atvirajame konkurse iš naujo vertinant UAB „Jet Sky Baltic“ pasiūlymo duomenis; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovas 2014 m. kovo 5 d. raštu Nr.(5)LV4-640 „Dėl minimalių kvalifikacijos reikalavimų patikslinimo ir papildymo“, pažeisdamas VPĮ 28 str. 10 d. nuostatas, nustatė 2 darbo dienų terminą, kurį pratęsė iki 2014 m. kovo 12 d. 10.00 val. VĮ Registrų centras pažymas suformavo tik 2014 m. kovo 12 d. 13.00 val., todėl ieškovas per nustatytą terminą neturėjo galimybės jų pateikti perkančiajai organizacijai. Nors pateikė reikiamus pasiūlymo duomenis, tačiau atsakovas pasiūlymą nemotyvuotai atmetė kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų, nurodant, kad laiku nepatikslino ir tinkamai nepapildė pasiūlymo prašomais dokumentais.

6Pažymėjo, kad atsakovas PVC valčių su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis viešojo pirkimo supaprastintame atvirajame konkurse (toliau – Konkursas)nustatė perteklines sąlygas – reikalavimą turėti saugios laivybos pažymėjimą ir turėti įdiegtą kokybės valdymo sistemą ISO 9001:2008 arba lygiaverčio standarto (Konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3, 4 p.). Tokie reikalavimai riboja tiekėjų dalyvavimą konkurse, neatitinka Saugios laivybos įstatymo 38 str. nuostatų, tai nėra plataus mąsto paslaugos pirkimas, reikalaujantis nuolatinio komunikavimo. Be to, pabrėžė, kad Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje numatytas reikalavimas dėl variklio techninės charakteristikos yra diskriminacinis (VPĮ 3 str. 1d., 25 str. 8 d.).

7Atsakovas Departamentas atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad sprendimas dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo motyvuotas. Pabrėžė, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 3.1. p. p. 2 lentelės 2 p., 3 p., 4 p., 3.5 p. p., 9.8.1., Viešo supaprastinto pirkimo taisyklių 72.1 p., ieškovui buvo suteiktos sąlygos (pakankamai laiko) patikslinti pasiūlymą, todėl nepagrįsti teiginiai, kad laiku negalėjo surinkti būtinų duomenų apie subtiekėjus. Pažymėjo, jog tuo atveju jei papildomi duomenys būtų vertinami, ieškovo pasiūlymas vis tiek būtų atmestas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų, kadangi nebuvo pateikta Konkurso sąlygų 3.1 p. p. 2 lentelės 2 p. nurodytų dokumentų, 3.1. p. p. 2 lentelės 4 p. nustatytų duomenų apie darbuotojų kvalifikaciją. Ieškovas, nepasinaudojęs galimybe po viešojo pirkimo paskelbimo kreiptis dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, nepagrįstai įvardija pirkimo sąlygas dėl saugios laivybos pažymėjimo ir kokybės vadybos standarto kaip perteklines, o reikalavimą dėl variklio techninės charakteristikos – kaip diskriminacinę sąlygą. Valtis su pakabinamu varikliu priskiriama mažųjų laivų grupei (LR vidaus vandenų transporto kodeksas 15 str. 3 d.), kuriai teikiamos paslaugos (remontas), susijusios su saugia laivyba, yra atestuojamos pagal LR saugios laivybos įstatymo reikalavimus. Konkurso sąlygų 3.1. p. 2 lentelės 3 p., 3.1 p. 2 lentelės 4 p. reikalavimai įtvirtinti siekiant užtikrinti perkamų prekių ir paslaugų aptarnavimą subjektų, turinčių teisę teikti paslaugas, susijusių su saugia laivyba, – valčių ir valčių remontą. Atsakovui svarbu įsigyti prekę, kuriai aptarnauti yra sukurta kokybės ir saugumo reikalavimus atitinkanti sistema, todėl sąlyga turėti atestatą – ISO 9001:2008 standarto sertifikatą, nėra perteklinė. Pagal pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus pirkimo objektui – valčiai ir valties varikliui, buvo pateiktas daugiau nei vienas techninius reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, todėl neapgrįstas ieškovo argumentas dėl diskriminacinės sąlygos buvimo.

8Trečiasis asmuo UAB „Laivo sandėlys“ atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog ieškovui buvo pakankamas terminas patikslinti duomenis apie kvalifikaciją. Konkurso sąlygose buvo nurodyti visi būtini pateikti duomenys (dokumentai), ieškovas jų neginčijo, nereiškė pretenzijų dėl paaiškinimo. Pažymėjo, kad reikalavimas pateikti Lietuvos saugios laivybos administracijos išduotą atestato pažymėjimą iš esmės užtikrino parduodamų valčių su pakabinamais varikliais aptarnavimą ir remontą, o reikalavimas atitikti vadybos sistemos ISO 90101:2008 standarto ar lygiagrečių standartų reikalavimus yra absoliuti perkančiosios organizacijos teisė nustatyti tiekėjo atitikties kokybės vadybos sistemų standartams reikalavimus (VPĮ 37 str. 1d.).

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė; iš ieškovo UAB „Jet Sky Baltic“ priteisė trečiojo asmens UAB „Laivo sandėlis“ naudai 1663,75 Lt bylinėjimosi išlaidas; panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones; sprendimo dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nusprendė vykdyti skubiai. 2014 m. liepos 7 d. nutartimi ištaisė sprendimo rezoliucinėje dalyje padarytą rašymo apsirikimą.

11Teismas, įvertinęs perkančiosios organizacijos diskrecijos teisę spręsti termino patikslintam pasiūlymui pateikti nustatymą, pripažino, kad ieškovui faktiškai (2 darbo dienos, vėliau 5 darbo dienos) nustatytas terminas, pateikti reikalaujamas kvalifikacijos atitiktį atitinkančius duomenis pagal VPĮ 32 str. 5 d., 89 str., buvo pakankamas ir atitiko viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str. 1d.).

12Pažymėjo, kad perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų, kadangi laiku nepatikslino ir tinkamai nepapildė pasiūlymo 2014 m. kovo 5 d. rašte nurodyta informacija apie darbuotojų kvalifikaciją bei dokumentų, įrodančių subtiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, todėl sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą tinkamai motyvuotas, t. y. aiškiai ir tinkamai atskleistas pasiūlymo atmetimo pagrindas (VPĮ 32 str. 6 d.).

13Vertindamas ieškovo pretenzijos dėl pasiūlymo atmetimo pagrįstumą, teismas pabrėžęs, kad ieškovas prieštaravimų dėl atsakovo paskelbto pirkimo sąlygų neteikė, be to, įvertinęs tai, kad perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti pirkimo objekto sąlygas ir reikalavimus, pripažino, kad Konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 ir 4 punkto reikalavimai dėl atestato pažymėjimo ir kokybės valdymo sistemos ISO 9001:2008 arba lygiaverčių standartų turėjimo nėra perteklinės sąlygos. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti perkamos prekės kokybiškumo, atitikimo saugumo reikalavimams ir pan., o tai, kad buvo perkamos ne plataus mąsto paslaugos ar sudėtingos techninės struktūros prekė, nėra pagrindas teigti tokią sąlygą esant pertekline, perkančiajai organizacijai riboti galimybes prašyti turėti saugią ir patikimą sistemą.

14Konstatavo, jog Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai variklio techninėms charakteristikoms nėra diskriminaciniai (VPĮ 3 str. 1 d., 25 str. 8 d.). Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nurodyti prekės, kurią siekia įsigyti, kokybės reikalavimus. Viešojo pirkimo dalyviai, kurių pasiūlymai buvo vertinami, pagal techninius reikalavimus pateikė alternatyvių variklių pasiūlymus, ne tik konkrečiai „Suzuki DF15A“.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Ieškovas UAB „Jet Sky Baltic“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą, išdėstytą 2014 m. kovo 13 d. rašte Nr.(5)-LV4-697, kuriuo atmestas ieškovo UAB „Jet Sky Baltic“ pasiūlymas PVC valčių su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis viešojo pirkimo supaprastintame atvirajame konkurse ir sudaryta preliminari pasiūlymų eilė pirmu laikant UAB „Laivo sandėlis“ pasiūlymą; grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią stadiją – įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti teikėjų kvalifikaciją PVC valčių su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis viešojo pirkimo supaprastintame atvirajame konkurse iš naujo vertinant UAB „Jet Sky Baltic“ pasiūlymo duomenis; ex officio spręsti dėl atsakovo paskelbto PVC valčių su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso nutraukimo; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas neįvertino tai, kad perkančioji organizacija tinkamai nemotyvavo ieškovo pasiūlymo atmetimo, t. y. 2014 m. kovo 13 d. rašte Nr.(5)-LV4-697 nenurodė konkrečių pasiūlymo atmetimo motyvų, bei aplinkybės, kad atsakovas, išnagrinėjęs ieškovo pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo, nurodė papildomai pateiktų duomenų apie kvalifikaciją vertinimo motyvus ir neaiškius argumentus dėl pasiūlymo atmetimo (iš pradžių kalba apie vėlavimą patikslinti kvalifikacijos duomenis, vėliau patikslintos kvalifikacijos neatitikimą). Be to, pasiūlymas buvo atmestas raštu, o ne Komisijos protokolu pažeidžiant VPĮ 16 str. 3d. normų reikalavimus. Teismo padarytos išvados, jog dėl pasiūlymo atmetimo pagrindas buvo nurodytas aiškiai ir nedviprasmiškai, prieštarauja atsakovo nurodytam pagrindui. Šie akivaizdūs atsakovo teisinės pozicijos prieštaravimai pirmos instancijos teisme nebuvo pašalinti ir įvertinti, dėl jų iš esmės nebuvo pasisakyta (CPK 270 str. 4 d.), taigi nebuvo tinkamai išsiaiškinta ginčo tarp šalių esmė ir neatskleista bylos esmė;
  2. Nepagrįstai ieškovui nustatytas pratęstas terminas, patikslinti nurodytus pasiūlymo duomenis iki 2014 m. kovo 12 d. 10 val., buvo pripažintas pakankamu motyvuojant tuo, kad perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę spręsti dėl termino patikslintam pasiūlymui pateikti. Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovui nustačius pradinį terminą – 2 darbo dienos, ieškovas prašė pratęsti terminą būtent iki 2014 m. kovo 12 d. 17 val.; tai, kada buvo gautas prašymas dėl duomenų patikslinimo – 2014 m. kovo 5 d. 14.30 val.); tai, kad VĮ Registrų centras būtinas pažymas parengia ir išduoda per 3 darbo dienas, tarp kurių kovo 8, 9,11 buvo nedarbo dienos; tai, kad sprendimų šiuo klausimų priėmimo tvarka nei Konkurso sąlygose, nei Departamento veiklą reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose nenustatyta (VPĮ 3 str. 1d., 24 str. 1 d., 32 str. 5 d.); tai, kad ieškovas, teikdamas patikslintus duomenis, kartu pateikė raštišką paaiškinimą dėl vėlavimo priežasčių;
  3. Konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 punkto reikalavimas – pagrįsti teisę atlikti plaukiojimo priemonių, jų įrangos remontą ir tam reikalauti pateikti Lietuvos saugios laivybos administracijos išduotą atestavimo pažymėjimą ar lygiaverčio dokumento kopiją, yra perteklinė sąlyga, nepagrįstai ribojanti tiekėjų dalyvavimą konkurse bei pažeidžianti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus (VPĮ 3 str. 1 d.). Viešo pirkimo objektui – PVC valtims (maksimalus ilgis 3,7 m), plaukiojančioms vidaus vandenyse, jų remontui nurodytas atestatas nėra reikalingas (Saugios laivybos įstatymo 1 str. 3 d. 3, 4 p., 2 str. 2, 9, 13 d., 38 str.). Tiekėjas, turintis tokį atestatą, neturi būti vertinamas kaip patikimesnis. Nors Lietuvos saugios laivybos administracija patvirtino, kad minėtas atestatas nėra būtinas, teismas jo nevertino ir nenagrinėjo, o skundžiamu sprendimu nurodytą Konkurso sąlygą pateisino perkančiosios organizacijos diskrecijos teise nustatyti reikalavimus viešo pirkimo objektui;
  4. Konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 4 punkto reikalavimas turėti įdiegtą kokybės valdymo sistemą ISO 9001:2008 arba lygiaverčius standartus yra perteklinė sąlyga. Konkurse buvo siekiama įsigyti 24 PVC valtis su varikliais ir jų pervežimui skirtomis priekabomis, jos tiekiamos pilnai sukomplektuotos, garantinis aptarnavimas, atsižvelgiant į nesudėtingą struktūrą – minimalus;
  5. Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai variklio techninėms charakteristikoms (pripučiamo pontono PVC 7 sluoksnių medžiaga (ne mažiau 1050 g/m2) pagaminta Europoje) yra diskriminaciniai (VPĮ 3 str. 1d., 25 str. 8 d.), kadangi atitinka tik vienintelio žinomo variklio charakteristikas – „Suzuki DF15A“, kurį siūlė teikėjas UAB „Laivo sandėlys“. Perkančiosios organizacijos atstovas negalėjo paaiškinti nustatytų techninės specifikacijos reikalavimų pagrįstumo, pasirinkimo priežasčių, todėl tai kelia papildomų abejonių Konkurso sąlygų skaidrumu. Vertinant prekės gamybos vietą (Europa), o ne konkrečius gaminio duomenis, yra akivaizdus diskriminavimas atitinkamų geografinių regionų gamintojų ar jų tiekėjų;
  6. Pripažinęs ginčijamas Konkurso sąlygas neteisėtomis, apeliacinės instancijos teismas ex officio turi spręsti klausimą dėl paskelbto Konkurso nutraukimo.

17Atsiliepime į apeliacinį skundą Departamentas nesutinka su apeliaciniu skundu, prašo atmesti kaip nepagrįstą ir skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas pasisakė dėl visų ieškinio motyvų, sprendimą pagrindė materialiniu teisiniu reglamentavimu bei byloje surinktų įrodymų visuma. Ginčo tarp šalių ir tuo pačiu bylos esmė dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrindų (kvalifikacijos neatitikimu) buvo atskleista tinkamai. Ieškovas, ginčydamas priimtus sprendimus, įrodinėja ne savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, bet ieškovo teigimu nepagrįstomis ir neteisėtomis pirkimo dokumentų sąlygas, kurių reikalavimų jis neatitiko. Teismas teisingai aiškino ir taikė VPĮ 32 str. 6 d. normą, nustatančią perkančiosios organizacijos teisę taikyti tiek abu, tiek vieną iš pagrindų atmesti tiekėjo pasiūlymą. Tiekėjo kvalifikacijos nustatymo stadijoje pateiktų dokumentų visuma neatima teisės iš perkančiosios organizacijos vertinti tiekėjo atitikimo ar neatitikimo kvalifikacijos reikalavimams aspektu. Kadangi neatitikimas kvalifikaciniems reikalavimams buvo įvertintas su pasiūlymu pateiktų dokumentų visuma, po to, kai tiekėjas nepateikė patikslinančių kvalifikaciją dokumentų, būtent tai sąlygojo pasiūlymo atmetimo pagrindą. Skundžiamu sprendimu pagrįstai buvo pripažinta, kad perkančiosios organizacijos nustatytas terminas, pateikti patikslintus duomenis, buvo protingas ir pakankamas, atitinkantis VPĮ 32 str. 5 d. nuostatas; išsamiai išnagrinėti ir atmesti ieškovo argumentai dėl ginčijamų Konkurso sąlygų 3.1 p.2 lentelės 3 p. – turėti atitinkamą testavimo pažymėjimą, ir 3.1 p. 2 lentelės 4 p. – turėti įdiegtą atitinkamą kokybės valdymo sistemą, nepagrįstumo ir dėl sąlygų nustatytų diskriminacinių variklio techninių reikalavimų nepagrįstumo.

18Trečiasis asmuo UAB „Laivo sandėlys“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė atmesti ieškovo apeliacinį skundą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Nurodė, kad apeliaciniame skundu nepagrįstai teigiama dėl Departamento sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą nemotyvuotumo ir galimybės taikyti abu VPĮ 32 str. 6 d. įtvirtintus pasiūlymo atmetimo pagrindus. Ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas turi būti aiškinamas ir vertinamas neatsiejamai su 2014 m. kovo 5 d. raštu patikslinti atitikimą kvalifikaciniems reikalavimams, kuriame aiškiai išvardyti neatitikimo pagrindai, trūkstami kvalifikaciją galintys patvirtinti dokumentai. Teismo nustatytas terminas visumoje pateikti patikslintus duomenis apie klasifikaciją buvo daugiau nei pakankamas. Ginčijami Konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. ir 4 p. reikalavimai negali būti laikomi diskriminaciniai ar pertekliniai. Reikalavimas tiekėjui užtikrinti parduodamų prekių garantinį aptarnavimą, valčių ir valčių variklių remontą (Konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p.) yra pagrįstas ir teisėtas siekiant gauti saugią, kokybišką valčių ir valčių variklių aptarnavimo paslaugą, tuo tarpu reikalavimas turėti atitinkamą kokybės valdymo sistemą (Konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės ra4 p.) – gauti kokybišką valčių ir valčių variklių remonto ir aptarnavimo paslaugą, atliekamą vadovaujantis visuotinai priimtinais kokybės standartų reikalavimais taip pat pagrįstas bei teisėtas. Atsižvelgiant į tai, kad konkursas buvo vykdomas įgyvendinant projektą finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų, numatančių europinio kokybės standarto gaminio įsigijimą, ieškovo ginčijama Konkurso sąlyga dėl variklio techninio reikalavimo pagrįstai nebuvo pripažinta diskriminacine. Tiek ieškinio, tiek apeliacinio skundo reikalavimas įpareigoti Departamentą iš naujo vertinti jo pasiūlymą negali sukelti jokių materialinių teisinių pasekmių, kadangi po to kai minėtas pasiūlymas buvo patikslintas duomenimis apie tiekėjo subrangovus, esmės turėtų būti vertinamas kaip pakeistas pasiūlymas VPĮ 39 str. 1d. prasme, todėl turi būti neišvengiamai atmestas. Pabrėžė, kad ieškovas nepagrįstai apeliaciniame skunde kėlė naują reikalavimą – spręsti dėl atsakovo paskelbto PVC valčių su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis viešojo pirkimo supaprastinto atvirojo konkurso nutraukimo (CPK 4231 str., 312 str.).

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

21Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja bei vertina apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t.y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str., 302 str.).

22Dėl faktinių bylos aplinkybių

23Atsakovas vykdė viešąjį pirkimą – supaprastintą atvirą konkursą „PVC valčių su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis pirkimas“, paskelbimo data 2014 m. vasario 19 d., pirkimo Nr. 148162. Pirkimo objektas – PVC valtys su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis, pasiūlymų pateikimo terminas iki 2014 m. kovo 3 d. 10 val. Ieškovas 2014 m. vasario 28 d. pateikė atsakovui pasiūlymą dalyvauti viešajame pirkime. 2014 m. kovo 5d. atsakovas prašė iki 2014 m. kovo 7 d. 10 val. patikslinti ir papildyti ieškovą Konkurso pasiūlymo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams. Ieškovo 2014 m. kovo 6 d. prašymu kvalifikacijos duomenų patikslinimo terminas pratęstas iki 2014 m. kovo 12 d. 10 val. Ieškovas kvalifikacijos atitikimą Konkurso sąlygoms patvirtinančius dokumentus ir paaiškinimą pateikė 2014 m. kovo 12 d. 13 val. Atsakovo 2014 m. kovo 13 d. sprendimu ieškovo pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, sudaryta preliminari pasiūlymu eilė, pirmu nurodant UAB „Laivo sandėlys“. 2014 m. kovo 25 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovo 2014 m. balandžio 1 d. sprendimu atmetė. Ieškovas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydamas panaikinti 2014 m. kovo 13 d. atsakovo sprendimą, kuriuo atmestas UAB „Jet Sky Baltic“ pasiūlymas ir sudaryta preliminari eilė, pirmu laikant UAB „Laivo sandėlys“; grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį – įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti tiekėjų kvalifikaciją, tame tarpe ir ieškovo pasiūlymą. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė.

24Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo

25VPĮ 39 straipsnio 1 dalis nustato perkančiajai organizacijai prašyti dalyvius paaiškinti savo pasiūlymus nekeičiant jo esmės – kainos arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Pagal to paties straipsnio 2 dalies 1 punktą perkančioji organizacija turi atmesti pasiūlymą, jeigu perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslinus pateiktų netikslių ar neišsamių pasiūlymo duomenų. Nagrinėjamu atveju atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą po to, kai pastarasis nustatytu laiku nepatikslino ir nepapildė pateikto pasiūlymo. Ieškovas apeliaciniu skundu teigia, jog nustatytas terminas pateikti pasiūlymo patikslinimus ir papildymus buvo neprotingas, neatsižvelgta į praleidimo priežastis, o perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti pasiūlymą nemotyvuotas, sprendimo forma ir turinys neatitinka VPĮ nuostatų.

26Kaip jau buvo minėta, atsakovas 2014 m. kovo 5 d. raštu Nr. (5)-LV4-640 „Dėl minimalių kvalifikacijos reikalavimų patikslinimo ir papildymo“ prašė per nustatytą terminą patikslinti ir papildyti ieškovą pateiktą pasiūlymą dėl PVC valčių su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis pirkimo. Tokia atsakovo kaip perkančiosios organizacijos teisė įtvirtinta VPĮ 39 str. 1 d. bei Viešųjų pirkimų taisyklių 57 p., Konkurso sąlygų 9.2 p.. Minėtu raštu perkančioji organizacija ieškovui pasiūlė per nustatytą terminą – iki 2014 m. kovo 7 d. 10 val. patikslinti atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir papildyti juos pagrindžiančiais dokumentais, t. y. nurodė konkrečius neatitikimo pagrindus ir dokumentus, kurie nebuvo pateikti kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinti. Ieškovas CVP IS priemonėmis 2014 m. kovo 6 d. prašymu nustatytą terminą prašė pratęsti iki 2014 m. kovo 12 d. 17 val., kurį perkančioji organizacija išnagrinėjusi, terminą pratęsė iki 2014 m. kovo 12 d. 10 val. Bylos duomenimis ieškovas pasiūlymo patikslinimą CVP IS priemonėmis pateikė 2014 m. kovo 12 d. 12.55 val. ir 13.31 val., t. y. pavėlavęs, atsakovas pasiūlymo patikslinimą perskaitė 2014 m. kovo 12 d. 13.45val. ir 13.47 val. Pažymėtina, jog nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei Viešųjų pirkimų taisyklėse, nei Konkurso sąlygose pasiūlymų vertinimo etape nėra apibrėžtas konkretus terminas pasiūlymo patikslinimams ir papildymams. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr.1S-10 patvirtintų Teikėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 34 p. nurodyta, kad teikėjo pasiūlymo duomenų papildymas arba paaiškinimas turi būti atliekamas nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų per protingą terminą. Įvertinusi viešųjų pirkimų tikslus ir proceso specifiškumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovui visumoje (nuo 2014 m. kovo 5 d. 14.20 val., kai buvo perskaitytas CVP IS priemonėmis pateiktas pranešimas dėl pasiūlymo patikslinimo ir papildymo, iki kovo 7 d. 10 val., vėliau pratęstas iki kovo 12 d. 10 val.) nustatytas terminas protingas, atitinkantis įstatymo reikalavimus. Ieškovo nurodytos priežastys (dėl pažymos VĮ Registrų centras išdavimo) negali būti pagrindas pateisinti termino praleidimą. Kaip žinia, viešųjų pirkimų dalyviams keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1209/2014. Ieškovas, kaip ūkio subjektas neabejotinai turintis patirties viešųjų pirkimo dalyvavime, siekdamas nustatytu laiku pateikti atsakovui patikslintus ir papildytus pasiūlymo duomenis, tinkamai realizuoti įstatymo įtvirtintą procedūrą, turėjo ir galėjo būti rūpestingesnis ir atidesnis, veikti aktyviau pvz.: įvertinęs visas galimybes įvykdyti atsakovo pasiūlymą per nustatytą pratęstą laiką, nedelsiant pranešti apie negalėjimą laiku pateikti būtinų dokumentų, o ne po to kai baigėsi nustatytas terminas. Tai reiškia, ieškovo netinkamą naudojimąsi teisėmis bei pareigų pykdymą viešajame pirkime ir dėl to atsiradusios pasekmės tenka ieškovui. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad ieškovas pagal atsakovo pasiūlymą laiku nepapildė ir nepatikslino pasiūlymo, todėl pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų.

27Ieškovo teigimu, perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti pasiūlymą yra nemotyvuotas, sprendimo forma ir turinys neatitinka VPĮ nuostatų. Pagal VPĮ 16 straipsnio 3 dalį perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimai forminami protokolu, kuriame nurodomi motyvai. Pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumas ir jų atitiktis VPĮ 16 straipsnio 3 dalies reikalavimui motyvuoti komisijos sprendimus turi būti vertinami atsižvelgiant į tai, kokių padaryta pažeidimų – ar dėl sprendimų motyvų nebuvimo iš viso, ar dėl jų glaustumo, neinformatyvumo, abstraktumo, pavėluoto jų išsamaus pateikimo arba kitokių jų trūkumų, taip pat ar šie trūkumai buvo esminiai, ar jie buvo ištaisyti. Šios aplinkybės nustatomos įvertinant perkančiosios organizacijos pirkimų komisijos protokolo turinį ir kitus pirkimo procedūrų dokumentus (pretenzijas, atsakymus į pretenzijas, kitą susirašinėjimo medžiagą). Pagal šiuos duomenis turi būti įvertinama, ar nukrypimas nuo reikalavimo motyvuoti komisijos sprendimą yra esminis, t. y. pažeidžiantis viešųjų pirkimų pamatines nuostatas dėl pirkimo procedūrų skaidrumo, viešojo pirkimo dalyvių lygiateisiškumo ir kt. (VPĮ 3 str.). Vertinant tiekėjų informatyvumo pakankamumą, atsižvelgtina į tai, ar atskiri dokumentai, kuriuose įtvirtinti perkančiosios organizacijos sprendimai (protokolai, pranešimas apie Konkurso rezultatus), nors ir būdami lakoniški, glausti ir stokojantys išsamumo, užtikrina minimalios informacijos tiekėjui, reikalingos ginant savo galbūt pažeistas teises, pateikimą ar ne. Šia prasme vertinimui svarbūs ir pirminiai perkančiosios organizacijos sprendimus įtvirtinantys dokumentai, ir tie, kurie buvo surašyti prasidėjus šalių ginčui (tiekėjo pretenzija, perkančiosios organizacijos atsakymas į ją). Jeigu pirminiai dokumentai ne visiškai atitiko VPĮ 16 straipsnio 3 dalies reikalavimus, tačiau perkančioji organizacija visos procedūros metu teikė informaciją ir tai tiekėjams leido suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų galimo neteisėtumo bei tiekėjų interesų pažeidimo apimtį ir taip buvo užtikrinta jų galimybė tinkamai ginti savo pažeistas teises, tai teismas gali daryti išvadą, kad pažeidimai dėl informacijos trūkumo ir motyvavimo nėra esminiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

28Kaip matyti, ieškovas perkančiosios organizacijos veiksmus dėl VPĮ 16 straipsnio 3 dalies pažeidimo sprendė pagal perkančiosios organizacijos 2014 m. kovo 13 d. raštą Nr. (5)-LV4-697 „Dėl pasiūlymo atmetimo, preliminarios eilės nustatymo ir laimėjusio pasiūlymo“, kuriuo ieškovo pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis konkurso sąlygose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Vertinant visumoje kartu pirminius perkančiosios organizacijos sprendimus įtvirtinančius dokumentus, t. y. pasiūlymą dėl patikslinimo ir papildymo bei minėtą raštą, konstatuotina, kad ieškovas, pateikdamas 2014 m. kovo 25 d. pretenziją, ginčijo perkančiosios organizacijos sprendimus šiais pagrindais, papildomai iškeliant klausimus dėl Konkurso sąlygų aiškinimo (dėl sąlygų perteklinio ar diskriminacinio pobūdžio), kas patvirtina, kad tinkamai suprato perkančiosios organizacijos galimų neteisėtų sprendimų turinį ir apimtį. Atsakovo atsakyme į ieškovo pretenziją pateikti išsamesni ir tikslesni motyvai.

29Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas nustatytas aplinkybes ir teismų praktikos aiškinimus, konstatuoja, kad atsakovo priimti sprendimai yra motyvuoti, išsamūs ir informatyvūs, todėl nėra pagrindo pripažinti jų neatitikimą VPĮ nuostatoms.

30Dėl perkančiosios organizacijos paskelbto Konkurso sąlygų aiškinimo

31Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos konkurso ir pirkimo sąlygas, turi nepažeisti VPĮ nuostatų, t. y. diskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1d.). VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodyta, kad privalomoji pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius pirkimo objekto reikalavimus (prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai) ir specialiuosius (techninė specifikacija).

32Kaip jau buvo minėta, atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą – supaprastintą atvirą konkursą „PVC valtims su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis pirkimas“ (Konkurso sąlygų 2.1 p.). Byloje pirmiausia kilo ginčas dėl Konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 punkto reikalavimo – pagrįsti teisę atlikti plaukiojimo priemonių, jų įrangos remontą ir tam reikalauti pateikti Lietuvos saugios laivybos administracijos išduotą atestavimo pažymėjimą ar lygiaverčio dokumento kopiją. Ieškovo įsitikinimu, minėta Konkurso sąlyga yra perteklinė, nepagrįstai ribojanti tiekėjų dalyvavimą konkurse bei pažeidžianti lygiateisiškumo ir proporcingumo principus. Nustatyta, jog pagal Konkurso sąlygas viešuoju pirkimu buvo siekiama įsigyti valtis su pakabinamais varikliais ir transportavimo priekabomis (Konkurso sąlygų 2.1 p.). Pagal Konkurso dalyvavimo sąlygas teikėjas turi būti techniškai pajėgus atlikti siūlomų įsigyti prekių aptarnavimą, gamintojo įgaliotas atlikti valčių ir variklių garantinį remontą (Skelbimas apie supaprastintą pirkimą Nr.148162 III.2.1. skyriaus 7 p.). Pagal Lietuvos saugos laivybos administracijos pateiktą išvadą tokiems remonto darbams nėra būtinas Lietuvos saugios laivybos administracijos išduotas atestavimo pažymėjimas ar lygiavertis dokumentas. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad pagal esamą teisinį reglamentavimą perkančiajai organizacijai suteikta diskrecijos teisė spręsti dėl viešojo pirkimo sąlygų, t. y. tiekėjams kvalifikacinių reikalavimų nustatymo, patvirtinančių dokumentų pateikimo ir kt. (VPĮ 24 str. 2 d.), (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-507/2011). Tačiau tokia perkančiosios organizacijos teisė nėra absoliuti, siejama su būtinumu ir pakankamumu užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Kitaip tariant, perkančioji organizacija įgyvendindama minėtą diskrecijos teisę, nurodyti vienas ar kitas pirkimo sąlygas, reikalaujamus dokumentus, turėtų atsižvelgti į jos adekvatumą viešojo pirkimo tikslui bei nesąlygoti situacijų, kurios būtų akivaizdžiai nesąžiningos, neatitinkančios šalių interesų pusiausvyros, sukūrimo tiekėjų atžvilgiu. Šiuo atveju minėtos Konkurso sąlygos įtraukimą į pirkimo dokumentus pagal VPĮ 24 str. 2 d. atsakovas grindžia tuo, kad siekia įsigyti geriausią įmanomą perkamų prekių remonto ir aptarnavimo galimybę, o užtikrinimas tinkamo aptarnavimo ir remonto garanto leidžia pagrįstai tikėtis, kad įsigytas paslaugas teiks apmokyti, atestuoti tiekėjo specialistai, saugioje aplinkoje, naudojant saugius, kokybiškus įrankius medžiagas ir mechanizmus, subjekto, kurio veiklos kokybė periodiškai tikrinama ir revizuojama. Įvertinusi nurodytas nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog perkančioji organizacija, nurodydama minėtą reikalavimą, neperžengė savo diskrecijos ribų šiuo klausimu, nepažeidė diskriminavimo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principų (VPĮ 3 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str.).

33Ieškovo teigimu, Konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 4 punkto reikalavimas turėti įdiegtą kokybės valdymo sistemą ISO 9001:2008 arba lygiaverčius standartus taip pat yra perteklinė sąlyga. Pagal VPĮ 37 str. 1 d. įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė reikalauti, kad būtų pateiktas atitinkamas sertifikatas dėl kokybės vadybos sistemos standartų laikymosi. Įvertinusi tai, kad ginčijama perkančiosios organizacijos teisė yra įtvirtinta įstatyme, aplinkybę, kad ieškovas neneigia šio kokybės standarto būtinumo, be to, pats nuo 2013 metų gruodžio mėnesio yra pradėjęs minėto kokybės standarto įdiegimą, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti ginčijamą Konkurso sąlygą pertekline (VPĮ 3str. 1d., 37 str. 1d., CPK 178 str. 185 str.).

34Be to, ieškovo įsitikinimu, Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai variklio techninėms charakteristikoms (pripučiamo pontono PVC 7 sluoksnių medžiaga (ne mažiau 1050 g/m2) pagaminta Europoje) yra diskriminaciniai. Kaip jau minėta, perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti reikalavimus pirkimo objektui, perkamų daiktų savybes pagal tam tikrus duomenis, kvalifikuojančius kriterijus, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą; aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas; tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Šiuo atveju viešasis pirkimas buvo vykdomas įgyvendinant projektą „Aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės sistemų stiprinimas“, kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimo bei pritaikymo turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-017-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, kuriuo siekiama įsigyti europinio kokybės standarto ISO 9001:2008 gaminius. Įvertinus tai, nurodytas reikalavimas dėl techninės specifikacijos yra pateisinamas ir negali būti pripažintas diskriminaciniu VPĮ prasme.

35Apibendrindama nurodytas nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo argumentus ir pirkimo dokumentus – ginčijamas Konkurso sąlygas 3.1 p. 2 lentelės 3, 4 p., techninės specifikacijos reikalavimus (rodiklius ir parametrus), padarė teisingas ir pagrįstas išvadas dėl jų atitikimo VPĮ nuostatoms ir pripažino, kad nesant perteklinėmis ar diskriminacinėmis (VPĮ 3 str. 1 d., 178 str., 185 str. 263 str.).

36Dėl reikalavimo nutraukti viešąjį pirkimą

37Apeliacinės instancijos teismas neturi teisės nagrinėti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, o CPK 312 straipsnyje yra įtvirtintas draudimas apeliaciniame skunde kelti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. CPK 323 straipsnis nustato, kad pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą draudžiama. Kaip žinia, ginčų viešųjų pirkimų procese apimtis susijusi su tiekėjo pretenzijos perkančiajai organizacijai turiniu ir reikalavimais (VPĮ 93 str., 94 str., CPK 4232 str., 4233 str.). Lietuvos Aukščiausias Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad tiekėjo nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėti grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo išdėstyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Iš byloje esančių duomenų yra pagrindas teigti, kad ne tik ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje (pretenzijoje) nebuvo klausimo dėl perkančiosios ir organizacijos viešojo pirkimo nutraukimo, tokio reikalavimo ieškovas neformulavo ieškinyje. Aplinkybių, kurios ribojo galimybes įgyvendinti tiekėjui šią teisę, nebuvo nustatyta. Kaip jau minėta nauji reikalavimai, nepareikšti įstatymo nustatyta tvarka nei ikiteismine tvarka, nei pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teisme negali būti keliami ir nagrinėjami (CPK 312 str., 4232, 4233 str.).

38Dėl pirmos instancijos teismo pareigos motyvuoti sprendimą

39CPK 270 straipsnyje numatyti reikalavimai teismo sprendimo turiniui, kurio 4 dalyje nustatyta pareiga teismui motyvuoti sprendimą (nutartį) – nurodyti teismo nustatytas bylos aplinkybes; įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas; argumentus, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus; įstatymus ir kiti teisės aktus, kuriais teismas vadovaujasi, bei kitus teisinius argumentus. Kai pažeidžiama nurodyta pareiga, konstatuojamas absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d.1 p.) sprendimas panaikinamas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pagal kasacinio teismo praktiką absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2 d. 4 p.) laikomas tik visiškas motyvų nebuvimas; nepakankamas sprendimo (nutarties) motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas CPK 329 str. 2 d. 4 p. prasme. Tuo atveju, kai teismo sprendimo motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346str. 2 d. 1 p., jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011 ir kt.).

40Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga ir pirmosios instancijos teismo sprendimo turiniu, konstatuoja, kad skundžiamas sprendimas atitinka CPK 270 str. 4 d. reikalavimus (glaustai išdėstytos nustatytos aplinkybes, apibendrintas pateiktų įrodymų vertinimas, teismo motyvai pagrįsti teisės normomis, atsakyta į visus ieškinio reikalavimus), todėl nėra pagrindo svarstyti galimo procesinių teisės normų pažeidimo.

41Dėl kitų apeliacinių skundo argumentų

42Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

43Teisėjų kolegija pažymi, jog kiti ieškovo apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

44Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

45Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo ieškinį, tinkamai įvertino bylos aplinkybes, taikė ir aiškino teisės normas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais naikinti skundžiamo teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas ir Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 263 str., 326 str. 1 d. 1 p., 329 str., 330 str.).

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, išsprendžia šalių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą (CPK 98 str. 1 d.).

48Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas atmestas, ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos, todėl prašymas atmestinas (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., 98 str., 302 str.).

49Trečiasis asmuo prašo priteisti 1361,25 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl nagrinėjamo ginčo, t. y. išlaidas apeliacinės instancijos teisme (atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.2., 8.11, 11 punktuose įtvirtintus maksimalius dydžius, įvertinusi sprendžiamų klausimų sudėtingumą ir naujumą, aplinkybę, jog atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai iš esmės atitinka atsiliepimo į ieškinį motyvus, apeliacinis skundas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, sprendžia, kad prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme mažintina iki 1036 Lt (300 EUR) ir priteistina trečiajam asmeniui iš ieškovo 1036 Lt (300 EUR) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

51Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. sprendimą nepakeistą.

52Priteisti iš ieškovo UAB „Jet Sky Baltic“ (juridinio asmens kodas 301152373; buveinės adresas Ukmergė g. 280, Vilnius) trečiojo asmens UAB „Laivo sandėlis“ (juridinio asmens kodas 302128539; buveinės adresas Pramonės g. 8A, Klaipėda) naudai 1036 Lt (vieną tūkstantį trisdešimt šešis litus) (300 EUR) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Jet Sky Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu Viešųjų... 5. Nurodė, kad atsakovas 2014 m. kovo 5 d. raštu Nr.(5)LV4-640 „Dėl... 6. Pažymėjo, kad atsakovas PVC valčių su pakabinamais varikliais ir... 7. Atsakovas Departamentas atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė,... 8. Trečiasis asmuo UAB „Laivo sandėlys“ atsiliepimu su pareikštu ieškiniu... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas, įvertinęs perkančiosios organizacijos diskrecijos teisę spręsti... 12. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pasiūlymą kaip... 13. Vertindamas ieškovo pretenzijos dėl pasiūlymo atmetimo pagrįstumą, teismas... 14. Konstatavo, jog Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nustatyti... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Ieškovas UAB „Jet Sky Baltic“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos... 17. Atsiliepime į apeliacinį skundą Departamentas nesutinka su apeliaciniu... 18. Trečiasis asmuo UAB „Laivo sandėlys“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 21. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 22. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 23. Atsakovas vykdė viešąjį pirkimą – supaprastintą atvirą konkursą... 24. Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo ... 25. VPĮ 39 straipsnio 1 dalis nustato perkančiajai organizacijai prašyti... 26. Kaip jau buvo minėta, atsakovas 2014 m. kovo 5 d. raštu Nr. (5)-LV4-640... 27. Ieškovo teigimu, perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti pasiūlymą... 28. Kaip matyti, ieškovas perkančiosios organizacijos veiksmus dėl VPĮ 16... 29. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas nustatytas aplinkybes ir teismų... 30. Dėl perkančiosios organizacijos paskelbto Konkurso sąlygų aiškinimo ... 31. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos konkurso ir... 32. Kaip jau buvo minėta, atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą –... 33. Ieškovo teigimu, Konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 4 punkto reikalavimas... 34. Be to, ieškovo įsitikinimu, Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje... 35. Apibendrindama nurodytas nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia,... 36. Dėl reikalavimo nutraukti viešąjį pirkimą... 37. Apeliacinės instancijos teismas neturi teisės nagrinėti reikalavimų, kurie... 38. Dėl pirmos instancijos teismo pareigos motyvuoti sprendimą... 39. CPK 270 straipsnyje numatyti reikalavimai teismo sprendimo turiniui, kurio 4... 40. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga ir pirmosios instancijos... 41. Dėl kitų apeliacinių skundo argumentų... 42. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 43. Teisėjų kolegija pažymi, jog kiti ieškovo apeliacinio skundo argumentai... 44. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 45. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 48. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas atmestas, ieškovo prašomos... 49. Trečiasis asmuo prašo priteisti 1361,25 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas,... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. sprendimą... 52. Priteisti iš ieškovo UAB „Jet Sky Baltic“ (juridinio asmens kodas...